Graft Huwelijken Civiel 1725-1727

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1725 – 1727.

13-01-1725 Kornelis Garmentsz, jongman te Graft versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Grietje Huijberts, jongedogter te Ursem, zij door haar neev Klaas Jansz om door de schout bevestigt te werden.
13-01-1725 Ariaan Germaansz, jongman te Graft versoekt door zijn neev Kornelis Albertsz huwelijkse voorstellinge met Kornelisje Klaas, jongedogter in de Starmeer onder de banne van Graft, zij door Jacob van Cleeff haar swager om door de schout bevestigt te werden.
27-01-1725 Willem Willemsz, weduwnaar op de Laan door sijn swager Heertje Jacobsz versoekt huwelijkse voorstellinge met Neel Pieters, weduwe te Westgraftdijk, zij door Kornelis Jacobsz om door de schout bevestigt te werden.
19-02-1725 Jacob Jansz Kat, jongman van Graft versoekt door zijn vader Jan Kat huwelijkse voorstellinge met Neeltje Teunis, jongedogter te Quadijk, zij door Kornelis Mol om in de kerk bevestigt te werden.
17-03-1725 Kornelis Reijersz versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Neeltje Dirks, jongedogter beijde te Oostgraftdijk, zij door haar broer Maarten Dirksz om door de schout bevestigt te werden.
24-03-1725 Teunis Eijer, weduwnaar in de Starnmeer onder de banne van Graft versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Lijsbet Kornelisz, weduwe in de Beemster
31-03-1725 Arent Zijmonsz Bakker, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Fijtje Pieters, weduwe beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar vader om door de schout bevestigt te werden.
14-04-1725 IJsbrant Kornelisz Houtkoper, weduwnaar versoekt door zijn broeder Michiel Kornelisz  huwelijkse voorstellinge met Wijbrig Jans, weduwe beijde te Oostgraftdijk, zij door Dirk Kornelisz om door de schout bevestigt te werden.
19-08-1725 Albert Kornelisz, jongman te Graft versoekt door zijn swager Kornelis Mellis huwelijkse voorstellinge met Maartje Kornelis, jongedogter mede te Graft, zij door Mr. Gerrit van Tiel om in de kerk bevestigt te werden.
08-09-1725 Pieter Jaspersz Baij, jongman in ’t Noordeijnde versoekt versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn neef Klaas Kornelisz Smit met Beertje Kornelis, jongedogter van Graft, zij door haar neev Kornelis Mol om in de kerk bevestigt te werden.
15-09-1725 Zijmon Bouwesz IJperen, jongman te Westgraftdijk versoekt door zijn broer Klaas Bouwesz huwelijkse voorstellinge met Aafje Evers, jongedogter te Oostgraftdijk, zij door haar stijfvader Gerrit Pietersz om door de schout bevestigt te werden.
15-09-1725 Jan Kornelisz Vink, jongman van Ursem versoekt huwelijkse voorstellinge met Guurtje Pieters, jongedogter te Graft, zij door Klaas Klaasz om door de schout bevestigt te werden.
22-09-1725 Gerrit Dirksz Mul, jongman te Graft versoekt door zijn oom Kornelis Gerritsz huwelijkse voorstellinge met Trijntje Pieters, jongedogter te Schermerhorn, zij door Jan Barents om in de kerk bevestigt te werden.
07-10-1725 Jan Kornelisz Muusz, jongman versoekt door Floris de Waart huwelijkse voorstellinge met Aafje Foppes, weduwe beijde te Graft, zij door haar swager Kornelis Molenaar om in de kerk bevestigt te werden.
13-10-1725 Floris Rongsz, jongman versoekt door zijn broer Klaas Rongsz huwelijkse voorstellinge met Gerbrig Jacobs, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar vader Jacob Dirksz Kuijper om door de schout bevestigt te werden.
13-10-1725 Pieter Jansz Vis, weduwnaar tot Driehuijzen versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Trijntje Jans, jongedogter in de Schermer onder de banne van Graft, zij door haar broer Gerrit Jansz om door de schout bevestigt te werden.
03-11-1725 Egbert Dirksz, weduwnaar tot Rijp versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Baafje Jans, jongedogter tot Graft, zij door Zijmon Jansz om in de kerk bevestigt te werden.
11-12-1725 Kornelis Klaasz, weduwnaar versoekt door zijn broer Gerbrant Klaasz huwelijkse voorstellinge met Bregje Michiels, jongedogter beijde tot Oostgraftdijk, zij door haar vader Michiel Kornelisz om door de schout bevestigt te werden.
29-12-1725 Klas Jacobsz, jongman tot Rijp versoekt door zijn vader huwelijkse voorstellinge met Trijn Pieters, jongedogter te Graft, zij door haar broeder Vredrik Pietersz om in de kerk bevestigt te werden.
29-12-1725 Jan Pietersz Vink, jongman te Graft versoekt door zijn behuwde vader Melle Kornelisz huwelijkse voorstellinge met Geertje Jans, jongedogter te Oost Mijzen, zij door Dirk Klaasz om in de kerk bevestigt te werden.
02-02-1726 Maarten Jansz, jongman te Westgraftdijk versoekt door zijn vader Jan Pietersz huwelijkse voorstellinge met Klaasje Gerrits, jongedogter te Oostgraftdijk, zij door Gerrit Pietersz om door de schout bevestigt te werden.
08-02-1726 Kornelis Samson, weduwnaar tot Rijp versoekt door zijn swager Garbrant Gerritsz huwelijkse voorstellinge met Anne Louris, jongedogter in ’t Noordeijnde, zij door haar voogt Pieter Lourisz om door de schout bevestigt te werden.
09-02-1726 Klaas Dirksz Swaan, jongman te Graft versoekt door zijn behuwde vader Jacob Kraft huwelijkse voorstellinge met Trijntje Klaas, jongedogter tot Rijp, zij door haar vader Klaas Arentsz om in de kerk bevestigt te werden.
16-02-1726 Ariaantje Pieters, jongedogter van Graft versoekt door haar oom Jan Bos huwelijkse voorstellinge met Andries Jansz Knegt, weduwnaar in de Beemster, hij door Hendrik Hendriksz om in de kerk bevestigt te werden.
16-02-1726 Floris Pietersz Waart, weduwnaar versoekt door zijn swager Wouter Jansz huwelijkse voorstellinge met Neel Maartens, weduwe beijde te Graft, zij door Joost Jansz haar oom om door de schout bevestigt te werden.
30-03-1726 Zijmon Klaasz Heijnes, jongman versoekt door zijn vader Klaas Prinsen d’ Oude huwelijkse voorstellinge met Guurtje Pieters, jongedogter wonende beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar vader Pieter Louwesz om door de schout bevestigt te werden.
06-04-1726 Salomon Heertjes, jongman te Oostgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge met Neeltje Alberts, jongedogter te Marken Binnen, zij door Kornelis Zijmonsz om door de schout bevestigt te werden.
13-04-1726 Pieter Dirksz Olij, jongman te Graft versoekt voor zijn oom Aris Olij huwelijkse voorstellinge met Neeltje Kornelis Glas, jongedogter tot Rijp, zij door haar vader Korelis Dirksz om in de kerk bevestigt te werden.
04-05-1726 Jan Krijnsz, jongman versoekt door Rong Brasser huwelijkse voorstellinge met Hillegont Kornelis, jongedogter beijde van Graft, zij door Pieter Garts? om in de kerk bevestigt te werden.
01-06-1726 Kornelis Pietersz, weduwnaar te Graft versoekt door zijn swager Jan Heijnes huwelijkse voorstellinge met Sijtjen Kornelis, jongedogter van Zuijd Schermer, zij door haar oom Kornelis Aldertsz om door de schout bevestigt te worden.
08-06-1726 Pieter Jacobsz, jongman versoekt door sijn vader Jacob Kramer huwelijkse voorstellinge met Diewertje Melles, jongedogter beijde van Graft, zij door haar vader Melle Kornelisz om in de kerk bevestigt te werden.
29-06-1726 Jan Hendriksz, jongman versoekt door sijn broeder Egbert Hendriksz huwelijkse voorstellinge met Jannetje Wouters, jongedogter beijde van Graft, zij door haar vader Wouter Jansz om door den officier bevestigt te werden.
13-07-1726 Klaas Gerritsz Koning wonende tot Knollendam in de banne van Wormer versoekt voor hem selfs huwelijkse geboden met Jaapje Pieters, jongedogter wonende in de Bedijkte Schermeer in de banne van Graft, zij door haar vader Pieter Jansz om door den officier bevestigt te werden.
20-07-1726 Arian Pietersz, jongman versoekt door zijn swager Pieter Dirksz huwelijkse voorstellinge met Guurtje Luijtjes, jongedogter beijde te Westgraftdijk, zij door Jakob Jansz Rol om in de kerk bevestigt te werden.
27-07-1726 Hendrik Jansz, jongman versoekt door Frans Willemsz huwelijkse voorstellinge met Marij Arents, jongedogter beijde te Graft, zij door haar vader Jakob Maartensz Lok om door den officier bevestigt te werden.
10-08-1726 Kornelis Germontsz, weduwnaar in de Bedijkte Schermeer in de banne van Graft versoekt voor hem selfe huwelijkse voorstellinge met Anna Willems, weduwe wonende in de Berkmeer onder de banne van Veenhuijsen, sij mede voor haar selfe om in de kerk bevestigt te werden.
17-08-1726 Hendrik Poulisz, jongman in de Bedijkte Schermeer in de banne van Graft versoekt voor hem selfs huwelijkse voorstellinge met Maartje Jan, jongedogter, zij door haar swager Jacob Teunisz, mede in de Schermer onder de banne van Zuijd Schermer om in de kerk bevestigt te werden.
21-09-1726 Maarten Gerritsz Swart, jongman tot Crommenie versoekt voor sig selfs huwelijkse voorstellinge met Lijsbet Ariens, jongedogter tot Oostgraftdijk, zij door haar broeder om in de kerk bevestigt te werden.
29-09-1726 Jacob Kornelisse, weduwnaar en Engeltje Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft versoeken huwelijkse voorstellinge, hij voor sifg swlfs en zij door Pieter Eijer om door den officier bevestigt te werden.
18-10-1726 Rutger Gerritsz, weduwnaar versoekt voor sig selfs huwelijkse voorstellinge met Tetje Gerritse, jongedogter zij door Hessel IJmes, beijde tot Oostgraftdijk woonagtig om in de kerk bevestigt te werden.
19-10-1726 Dirk Krelisz, jongman tot Crommeniehorn versoekt door Jan Dirksz Slip huwelijkse voorstellinge met Neeltje Adams, jongedogter tot Graft, zij door Jan Teunisz om in de kerk bevestigt te werden.
26-10-1726 Claes Pietersz, weduwnaar versoekt door Claas Teunisz huwelijkse voorstellinge met Maertje Jacobs Craft beijde tot Graft, zij door haar vader Jacob Craft om in de kerk bevestigt te werden.
30-11-1726 Claas Claesz Kan, jongman en Sara Hijndrix van Wieringen, jongedogter beijde wonende tot Graft verzoeken huwelijkse gebooden, hij door Willem Koster en zij door Pieter Hendriksz van Wieringen om in de kerk bevestigt te werden.
09-01-1727 Krelis Sijmensz wonende in de Starmeer onder de banne van Graft en Grietje Pieters, jongedogter mede aldaer woonagtig versoeken voor haer beijde selfs huwelijkse gebooden om door den officier bevestigt te werden.
11-01-1727 Reijno Mattheus, jongedogter tot Westgraftdijk versoekt huwelijkse gebooden met Jacob Wijbrandsz Groet, jongman tot Nieuwe Nierop door haer halve broeder Pieter Mattheus om in de kerk bevestigt te werden.
01-02-1727 Pieter Pietersz, jongman en Aegte Jans, jongedogter beijde tot Graft versoeken huwelijkse gebooden, hij door Jacob Aelorus en zij door Jan Bos haer vader om in de kerk bevestigt te werden.
01-02-1727 Jan Jansz de Lange, jongman tot Saerdam versoekt huwelijkse geboden voor sig selfs met Trijntje Klinkers, jongedogter tot Graft, zij door haer vader om in de kerk bevestigt te werden.
06-02-1727 Maarten Dirksz Huijgen, weduwnaar tot Graft versoekt voor sig selfs huwelijkse geboden met Aegje Krelis, jongedogter wonende in de Beemster, zij door haer vader om door den officier bevestigt te werden.
08-02-1727 Cornelis Claesz Broertje, jongman in Noordeijnde versoekt door Pieter Schoen huwelijkse geboden met Trijntje Pieters, jongedogter tot Graft, zij door haar broeder Claes Snijder om door den officier bevestigt te worden.
22-02-1727 Krelis Andersz, weduwnaar wonende in de Beemster versoekt huwelijkse geboden met Duijfje Jacobs, weduwe tot Graft, zij door haar vader Jacob Craft om in de kerk alhier bevestigt te werden.
01-03-1727 Jan Krelisz Hoeff, weduwnaar en Vrouwtjen Dirks, weduwe beijde wonende tot West Graftdijk versoeken huwelijkse geboden, hij voor sig selfs en zij door Cornelis Knegt haer swager om door den officier bevestigt te werden.
08-03-1727 Pieter Jansz Baan, weduwnaar en Trijntjen Krelis, weduwe beijde woonende tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door Willem Jansz en zij door Albert Krelis Mennes om in de kerk bevestigt te werden.
12-04-1727 Jacob Huijbertsz, jongman en Trijn Jacobsz, weduwe beijde woonende tot West Graftdijk versoeken huwelijkse geboden hij door Pieter Cornelisz en zij door haer swager Jacob Jansz Bol om door den officier bevestigt te werden.
19-04-1727 Tijs Cuijper, jongman wonende tot Graft en Geert Jans tot Medemblik versoeken huwelijkse geboden hij door Jan Heijnes en zij voor sig selfs om in de kerk tot Medemblik bevestigt te werden.
26-04-1727 Jan Pietersz Vink, weduwnaar tot Graft versoekt huwelijkse geboden met Riemke Pieters, jongedogter tot Rijp, hij door Mlle Krelis en zij door Boudewijn Pietersz Prins, om in de kerke bevestigt te werden.
03-05-1727 Cornelis Reijersz, jongman en Jennetje Arents, jongedogter beijde wonende tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door Reijer Jansz en zij door Jacob Maertensz om door den officier bevestigt te werden.
10-05-1727 Jacobus Dirksz, jongman wonende tot Alkmaar en Maartje Steevens, weduwe tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij voor sig selfs en zij door … om in de kerke bevestigt te worden.
10-05-1727 Willem Louris Kriek, weduwnaar wonende tot Rijp en Anne Maartens, jongedogter tot Noordeijnd versoeken huwelijkse geboden, hij door Krelis Louris en zij door Jan Blauw om door een van de officiers der voorschreven plaatsen bevestigd te werden.
17-05-1727 Jan Claesz, jongman wonende tot Crommeniehorn en Janneman Jans, jongedogter tot Graft versoeken huwelijkse geboden hij voor sig selfs en zij door Claes IJsbrandsz wonende in de Rijp om in de kerk bevestigt te worden.
21-06-1727 Benedik Jansen, jongman en Aegje Jacobs, jongedogter beijde in Noordeijnd versoeken huwelijkse geboden, hij door zijn vader Jan Benediks en zij door Claes Jansz om door den officier bevestigt te worden.
05-07-1727 Joost Jansz, weduwnaar van Alkmaar en Lief Jans, weduwe tot Noordeijnd versoeken huwelijkse geboden, hij door Krijn Olofs en zij door Jan Benedictsz om in de kerk bevestigt te worden.
19-07-1727 Leendert Claasz appel, jongman wonende tot Rijp met Pietertje Adams, jongedogter wonende tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door Leendert Cronevelt zijn neeff en zij door den officier bevestigt te worden.
16-08-1727 Jasper Krelisz, weduwnaar en Heijltje Jaspers, weduwe wonende beijde tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door Pieter Krelisz en zij door Frans Jaspersz om in de kerk bevestigt te werden.
23-08-1727 Maerten Adriaansz, weduwnaar tot Rijp versoekt huwelijkse geboden voor hem zelfs en Ariaantje Krelis tot Graft door Jasper Cornelis om in de kerk bevestigt te werden.
23-08-1727 PieterClaesz Schoen, jongman en Geertje Claas, jongedogter beijde tot Noordeijnd versoeken huwelijkse geboden, hij door Cornelis Claes zijn broeder en zij door Albert Claesz haar broeder om door de schout bevestigt te werden.
11-10-1727 Cornelis IJsbrandsz Bos, jongman en Lijsbet Cornelis Avis, jongedogter beijde wonende tot Noordeijnde versoeken huwelijkse geboden, hij door zijn voogd Teunis Windig en zij door Cornelis Avis om door den officier bevestigt te worden.
11-10-1727 Christiaan Nolte, jongman tot West Graftdijk versoekt huwelijkse geboden met Antje Gijsberts, jongedogter tot Alkmaar, door Maerten van Wieringen om aent Raadhuijs van Graft te affigeren.
06-12-1727 Jan Teunisz, weduwnaar tot Graft en Neeltje Jans, jongedogter van Purmerend, present woonende tot Graft versoeken huwelijkse geboden om in de kerk bevestigt te worden.
13-12-1727 Albert Claesz de Boer, jongman en Antje Pieters, jongedogter beijde tot Noordeijnd versoeken huwelijkse geboden om door den officier getrouwt te worden.
26-12-1727 Pieter Jansz Kat, jongman tot Graft versoekt huwelijkse geboden met Lijsbet Pieters, jongedogter op de Koog om in de kerk bevestigt te worden.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 29-07-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *