Graft Huwelijken Civiel 1708-1710

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1708 – 1710.

07-01-1708 Kornelis Karsz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Kars Kornelisz met Neel Klaas, jongedogter beide tot Graft, zij door Pieter Kornelisz Visjager om door den officier bevestigt te werden.
14-01-1708 Jacob Engelsz, jongman versoekt door zijn broer Dirk Engelsz huwelijkse voorstellinge met Guurte Kornelis, weduwe beide tot Oostgraftdijk, zij door Jan Pietersz om door den officier bevestigt te werden.
04-02-1708 Dirk Jacobsz, jongman tot Graftdijk versoekt door zijn broer Klaas Jacobsz huwelijkse voorstellinge met Trijn Kornelis, jongedogter tot Graft, zij door haar broer Roeloff jansz om in de kerk bevestigt te werden.
04-02-1708 Dirk Simonsz, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Duifje Gerrits, jongedogter beide in de Schermeer onder de banne van Graft, zij door Dirk Wijbroer haar stijfvader om door den officier bevestigt te werden.
18-02-1708 Jan Jansz Kolles, weduwnaar versoekt door zijn broer Pieter Verwielen huwelijkse geboden met Maartje Jacobs, jongedogter beide tot Graft, zij door Simon Appel haar oom, om in de kerk bevestigt te werden.
25-02-1708 Kornelis Bartelsz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge voor zijn vader Bartel Teunisz met Neeltje Jans, jongedogter beide tot Graftdijk, zij door haar neef Kornelis Pietersz om door den officier bevestigt te werden.
28-04-1708 Jan Kramer, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door Kornelis Danser met Guurtje Simons, jongedogter beide tot Graft, zij door Klaas Dirks Swart om in de kerk bevestigt te werden.
28-04-1708 Simon Kornelisz Koopman, jongman tot Oostgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Kornelis Simonsz met Wijbrig Jans, jongedogter op Matten om door den officier bevestigt te werden.
12-05-1708 Jan Pietersz, jongman tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Bartel Pietersz met Aafje Jans, weduwe in ’t Noordeinde, zij door kornelis Kornelisz Bakker om in de kerk bevestigt te werden.
02-06-1708 Krijn Jaspersz Olij, weduwnaar versoekt door Willem Olij huwelijkse voorstellinge met Grietje Kornelis, weduwe beide tot Graft, zij door haar vader Kornelis Bergen om in de kerk bevestigt te werden.
09-06-1708 Maarten Engelsz, jongman tot Oostgraftdijk versoekt door zijn broer Dirk Engelsz huwelijkse voorstellinge met Trijn Pieters, jongedogter in de Starmeer onder de banne van Graft, zij door haar vader Pieter Arentsz om door den officier bevestigt te werden.
07-07-1708 Thaams Jansz Schrijver, weduwnaar tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door Douwe Jacobsz met Guurtje Germants, jongedogter tot Rijp, zij door haar neef Jan Dirksz om in de kerk bevestigt te werden.
07-07-1708 Klaas Kornelisz Erg, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Jan Kornelisz Erg met Trijn Gerrits, jongedogter tot Graft, zij door Jan Pietersz om door den officier bevestigt te werden.
21-07-1708 Pieter Klaasz, jongman tot Rijp versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Diewer Klaas, jongedogter tot Graft, zij door Kornelis Baartsz om door den officier bevestigt te werden.
26-08-1708 Klaas Pietersz Schouten, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge met Grietje Hillebrants, weduwe, zij mede voor haar selve, wonende beide tot Graft om door den officier bevestigt te werden.
15-09-1708 Maarten Hendriksz, weduwnaar tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Hendrik Jeroensz met Jannetje Jans, jongedogter in ’t Noordeinde, zij door Jan Meijertsz om door den officier bevestigt te werden.
22-09-1708 Willem Klaasz, jongman tot Uitgeest versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Guurtje Klaas, jongedogter in de Starmeer in den banne van Graft, zij door haar broer Jacob Klaasz om door den officier bevestigt te worden.
06-10-1708 Jan Reintjesz, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Reintje IJmer huwelijkse voostellinge met Guurtje Jans, jongedogter in ’t Noordeind, zij door haar oom Kornelis Kornelisz om in de kerk bevestigt te werden.
06-10-1708 Pieter Jansz, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Jan Pietersz met Maartijntje Maartens, weduwe tot Graft, zij door Jan Dirksz om in de kerk bevestigt te worden.
13-10-1708 Barent Theunisz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door Wouter Jansz met Duifje Dirks, jongedogter beide tot Graft, zij door Ariaan Zeman desselve stijfvader om door den officier bevestigt te werden.
13-10-1708 Barent Jansz Termaat, weduwnaar tot Jisp versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Willemijntje van Zandbergen, weduwe tot Graft, zij door Kornelis Ariaansz Kramer om in de kerk bevestigt te werden.
20-10-1708 Klaas Kornelisz Bergen, weduwnaar versoekt door zijn vader Kornelis Bergen huwelijkse voorstellinge met Maartje Pieters, weduwe beide tot Graft, zij door haar broer Aris Olij om in de kerk bevestigt te werden.
27-10-1708 Heertje Gerritsz, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn swager Ariaan Kinten met Bregt Dirks, weduwe beide tot Graft, zij door Gijsbert Ariaansz om in de kerk bevestigt te werden.
01-11-1708 Jan Kornelisz van Assen, weduwnaar tot Krommenijer Horn versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Grietje Dirks, jongedogter tot Graftdijk, zij door haar vader Dirk Jansz om door den officier bevestigt te werden.
03-11-1708 Floris Klaasz, weduwnaar op de Vinkhuisen versoekt door zijn neev Pieter Schots huwelijkse voorstellinge met Rijkje Jacobs, weduwe tot Graft, zij door haar swager Krijn Jacobs om in de kerk bevestigt te werden.
03-11-1708 Dirk Danielsz, weduwnaar versoekt huwelijkse geboden door zijn swager Dirk Vegtesz met Trijntje Arents, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broer Kornelis Arentsz om in de kerk bevestigt te werden.
03-11-1708 Dirk Jacobsz Kramer, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Aris Jacobsz met Trijntje Frans, jongedogter beide tot Graft, zij door Abraham Govertsz om in de kerk bevestigt te werden.
10-11-1708 Pieter Kornelisz, weduwnaar in ’t Noordeinde versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Gerbrig Jacobs, weduwe tot Rijp, zij door haar vader Jacob Kramer om door den officier bevestigt te werden.
22-11-1708 Jan Meijertsz Matselaer, weduwnaar in ’t Noordeinde versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Grietje Tijses, weduwe tot Schagen om door den officier bevestigt te werden.
07-12-1708 Lambert Simonsz, jongman van Graft versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Maartje Pieters, jongedogter in de Schermeer, zij mede voor haar selven om in de kerk bevestigt te werden.
15-12-1708 Kornelis Lambertsz Bom, weduwnaar tot Graft versoekt voor hem selve huwelijkse geboden met Grietje Jacobs, weduwe tot Driehuis, zij door Simon Jacobsz, om in de kerk bevestigt te werden.
15-12-1708 Jacob Dirksz de Boer, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn swager Samuel Tijmonsz met Neel Dirks, jongedogter beide tot Graft, zij door haar neef Pieter Jansz om in de kerk bevestigt te werden.
22-12-1708 Kornelis Aldertsz, jongman van Zuid Schermer versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Willem Aldertsz met Geertje Theunis, jongedogter in ’t Noordeinde, zij door haar vader Theunis Rooleeuw, om door de officier bevestigt te werden.
29-12-1708 Gerrit Klaasz, jongman van Berghen versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Aaltje Ariaans, jongedogter in de Starmeer in den banne van Graft, zij door haar vader Ariaan Gerritsz om door den officier bevestigt te werden.
29-12-1708 Maarten Jellisz, jongman versoekt door zijn broer Pieter Jellisz huwelijkse voorstellinge met Maartje Jans, jongedogter beide in ’t Noordeinde, zij door haar vader Jan Dirksz om door den officier bevestigt te werden.
10-01-1709 Jan Jacobsz , jongman in de Scharmeer onder den banne van Heerhugowaart versoekt huwelijkse voorstellinge met Lijsbet Simons, jongedogter in de Starmeer onder de banne van Graft, zij door haar vader simon Vreriks om door den officier bevestigt te werden.
12-01-1709 Jacob Dirksz, jongman in de banne van Uitgeest versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Aagje Gerrits, jongedogter tot Graftdijk, zij door haar broer dirk Gerritsz om door den officier bevestigt te werden.
02-02-1709 Jacob Gerritsz, weduwnaar op Driehuisen versoekt door zijn broer Klaas Gerritsz huwelijkse voorstellinge met Griete Dirks, weduwe tot Graft, zij door Floris de Waart om in de kerk bevestigt te werden.
09-02-1709 Kornelis Reijersz, jongman versoekt door zijn swager Jan Kornelisz huwelijkse voorstellingen met Neeltje Jans, jongedogter beide van Oostgraftdijk, zij door haar vader Jan Klaasz Kokkes om door den officier bevestigt te werden.
16-02-1709 Melle Kornelisz, weduwnaar versoekt door zijn broer Floris Kornelisz huwelijkse voorstellinge met Griete Arents, weduwe beide tot Graft, zij door haar broeder Kornelis Arentsz om in de kerk bevestigt te werden.
02-03-1709 Pieter Kornelisz Helder, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door Jan Evertsz Boon met Aafje Kornelis, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Pieter Lomp pm door den officier bevestigt te werden.
09-03-1709 Maarten Dirksz, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Gerrit Dirksz met Soutje Kornelis, jongedogter tot Oostgraftdijk, zij door haar swager Ariaan Kornelisz om door den officier bevestigt te werden.
23-03-1709 Kornelis Dirksz Kat, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Dirk Kornelisz met Lijsbeth Theunis, jongedogter wonende beide in ’t Noordeinde, zij door haar broeder Ijsbrant Theunisz Windig om door den officier bevestigt te worden.
29-03-1709 Jan Jacobsz, weduwnaar van Marken Binnen onder de banne van Uitgeest versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Trijntje Dirks, jongedogter in de Starmeer onder de banne van Graft, zij door haar broer Ariaan Dirksz om door den officier bevestigt te werden.
31-03-1709 Jan Kornelisz Wit, jongman tot Oostgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn neef Kornelis Kan met Vroutje Jacobs, jongedogter aan den Burg op den eilande Texel, zij door Floris Pietersz om door den officier bevestigt te worden.
06-04-1709 Dirk Jansz Mijnes, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn neef Pieter Maartensz Kleur met Diewer Klaas, jongedogter uit Noordeinde, zij door Dirk Arentsz, haar oom om door den officier bevestigt te werden.
07-05-1709 Ariaan Jacobs, jongman versoekt door zijn swager Hendrik Jansz huwelijkse voorstellinge met Geertje Kornelis, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vrunt Dirk Klaasz om in de kerk bevestigt te worden.
01-06-1709 Pieter Kornelisz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Klaas Jaspersz met Trijn Heertjes, jongedogter beide tot Graft, zij door Pieter Kornelisz om in de kerk bevestigt te werden.
13-07-1709 Kornelis Pietersz Molenaar, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Pieter Germentsz molenaar met Trijntje Foppes, jongedogter tot Graft, zij door Dirk Jansz Schagen om in de kerk bevestigt te werden.
10-08-1709 Jan Simonsz Bakker, jongman versoekt door Pieter Braak huwelijkse voorstellinge met Beertje Jans, weduwe beide tot Graft, zij door haare swager Hendrik Bom om in de kerk bevestigt te worden.
31-08-1709 Dirk Best, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Maartje Jans, jongedogter beide tot Graft, zij mede voor haar selve om door den officier bevestigt te werden.
31-08-1709 Kornelis Klaasz, jongman versoekt door zijn swager Dirk Jansz huwelijkse voorstellinge met Fijtje Pieters, jongedogter beide in ’t Noordeind, zij door Pieter Kornelisz haar vader om door den officier te bevestigen.
17-09-1709 Ariaan Kornelisz Broertjes, jongman versoekt door zijn vader Kornelis Broertjes huwelijkse voorstellinge met Maartje Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door Jacob Dirksz de Boer om in de kerk bevestigt te werden.
19-10-1709 Arent Ariaansz Kriek, weduwnaar in ’t Noordeind versoekt door zijn broer Aris Kriek huwelijkse voorstellinge met Guurtje Dirks, jongedogter tot Noord Schermer, zij door Jan Piet haar broer om door den officier bevestigt te worden.
09-11-1709 Jan Pietersz, weduwnaar versoekt door zijn neef Mr. Van den Bosch huwelijkse voorstellinge met Neel Klaas, weduwe beide tot Graft, zij door haar broer Jan Klaasz om in de kerk bevestigt te werden.
29-11-1709 Hendrik Schilder, weduwnaar tot Graft versoekt huwelijkse voordtellinge voor hem selve met Marijtje Jacobs, weduwe tot Oterleek om in de kerk bevestigt te werden.
07-12-1709 Kornelis Zimonsz Ruts, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Gerrit Zimonsz met Marij Jans, jongedogter tot Graft, zij door haar swager Jan Zimonsz om in de kerk bevestigt te worden.
07-12-1709 Klaas Dirksz Mars, weduwnaar tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Maarten Klaasz met Aaltjen Klaas Aves, weduwe tot Graft, zij door haar broer Kornelis Aves om door den officier bevestigt te werden.
08-12-1709 Gerrit Dirksz de Neijer, weduwnaar tot Rijp versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Bregt Klinkert, weduwe tot Graft, zij door haar broer Abraham Klinkert om in de kerk bevestigt te werden.
19-12-1709 Rem Jacobsz Bakker, weduwnaar versoekt door Jan de Bakker huwelijkse voorstellinge met Diewer Jans, weduwe beide tot Graft, zij door haar swager Dirk Aris om in de kerk bevestigt te werden.
21-12-1709 Ariaan Dirksz, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Maartje Jacobs, jongedogter beide in de Starmeer onder de banne van Graft, zij door haar broer Kornelis Jacobsz om door den officier bevestigt te werden.
04-01-1710 Klaas Olij versoekt huwelijkse voorstellinge door Aris Olij, zijn oom, met Neeltje Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door Jacob Jacobsz Schipper om in de kerk bevestigt te werden.
31-01-1710 Dirk Jacobsz van Kleeff, jongman met Aagje Pieters van Duin, jongedogter beide tot Graft versoeken zelfs in persoon huwelijkse geboden met elkanders om door den officier bevestigt te werden.
01-02-1710 Kornelis Klaasz, jongman in de Starmeer onder de banne van Graft versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Diewer Zimons, jongedogter van Berkhout om door den officier bevestigt te worden.
01-02-1710 Jan Bartelsz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Bartel Bremmes met Vroutje Dirks, jongedogter beide tot Graftdijk, zij door Klaas Kornelisz Swager om door den officier bevestigt te worden.
01-02-1710 Jacob Klaasz, jongman in de starmeer onder de banne van Graft versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Anna Dirks, jongedogter tot Graftdijk, zij door haar swager Pieter Kornelisz om door den officier bevestigt te werden.
22-02-1710 Jacob Jansz Sen, jongman tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door Dirk Mol met Lijsbeth Pieters, weduwe in ’t Noordeind, zij door Pieter Pietersz, haar broer om in de kerk bevestigt te werden.
02-03-1710 Jacob Jaspersz Olij, jongman versoekt door Willem Olij huwelijkse voorstellinge met Jacobje Pieters, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broer Gerrit karman om door den officier bevestigt te worden.
08-03-1710 Kornelis Gerritsz, weduwnaar tot Graft met Lijsbeth Jans, weduwe tot Rijp versoeken met den anderen huwelijkse voorstellinge, hij door Heertje Gerrits. Zij door Jan Jansz Kan om in de kerk bevestigt te werden.
15-03-1710 Jan Teunisz Lijnslager, jongman in ’t Noordeinde versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broeder IJsbrand Theunisz Windig met Aaltje Jacobs, jongedogter tot Rijp, zij door haar broer Klaas Jacobsz om door den officier bevestigt te werden.
19-04-1710 Dirk Karelsz Slot, jongman in ’t Noordeinde versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Anna Brouwers, jongedogter tot Driehuis, zij door haar neef Mr. Jan Aling om door den officier bevestigt te werden.
10-05-1710 Louris Pietersz, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Aagte Pieters, jongedogter beide in ’t Noordeinde, zij voor haar selve om door den officier bevestigt te worden.
31-05-1710 Jacob Remmensz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Rem Jacobsz met Trijntje Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Hendrik Schilder om in de kerk bevestigt te werden.
04-06-1710 Bartel Pietersz, weduwnaar versoekt door Klaas Hakjes huwelijkse voorstellinge met Jantje Dirks, weduwe beide tot Graft, zij door haar swager Willem Olij om in de kerk bevestigt te werden.
04-06-1710 Krijn Olofsz, jongman in ’t Noordeinde versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Jan Meijertsz met Grietje Willems, jongedogter tot Rijp, zij door haar swager Dirk Jacobsz om door den officier bevestigt te worden.
19-07-1710 Jacob Muusz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Klaas Klaasz met Guurtje Frans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Evert Jansz om in de kerk bevestigt te werden.
09-08-1710 Arent Zijmonsz, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Zijmon Jacobsz met Trijntje Olofs, jongedogter in ’t Noordeinde, zij door haar oom Jan Meijertsz om door den officier bevestigt te werden.
06-09-1710 Arent Pietersz, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Pieter Arentsz met Jantje Pieters, jongedogter beide tot Graft, zij door haar neef Jan Pietersz om door den officier bevestigt te worden.
06-09-1710 Aldert Groot, weduwnaar tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Germant Groot met Trijntje Jans, jongedogter tot Graft, zij door Kornelis Sloten om in de kerk bevestigt te worden.
20-09-1710 Gerrit Jansz, weduwnaar in ’t Noordeinde versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Theunis Jansz met Maartijntje Maartens, weduwe tot Graft, zij door haar neef Hendrik Bom, om in de kerk bevestigt te werden.
27-09-1710 Gerrit Pietersz Karman, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Trijntje Jans, weduwe, zij voor haar selve, wonende beide tot Graft om in de kerk bevestigt te worden.
01-10-1710 Jacob Kornelisz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Kornelis Jacobsz met Trijntje Jacobs, jongedogter beide in ’t Noordeinde, zij door haar broer Klaas Jacobsz om door den officier bevestigt te worden.
01-11-1710 Ariaan Zijmons, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn stijfvader Theunis Jansz met Hendrikje Jacobs, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broeder Ariaan Jacobsz om in de kerk bevestigt te worden.
08-11-1710 Arent Jacobsz, jongman in ’t Noordeinde versoekt door Jacob Visser huwelijkse voorstellinge met Neel Jans, jongedogter tot Rijp, zij door haar vader Jan Kramer om in de kerk bevestigt te worden.
15-11-1710 Jacob Jacobsz Schipper, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door Rong Schouten met Maartje Maartens, weduwe wonende beide tot Graft, zij door haar broeder Dirk Molenaar om in de kerk bevestigt te worden.
22-11-1710 Willem Kornelisz Keijser, jongman versoekt huwelijkse geboden door zijn oom Jan Evertsz Boon met Lijsbet Kornelis, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Klaas Wiel om in de kerk bevestigt te worden.
22-11-1710 Ariaan Zijmonsz ,jongman versoekt huwelijkse geboden door zijn broer Lambert Zijmonsz met Jantje Jans, jongedogter wonende beide tot Graft, zij door haar neef ariaan Broertjes om in de kerk bevestigt te werden.
29-11-1710 Pieter Klaasz Gong, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Klaas dirksz met Trijn Maartens, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Jan Kornelisz Jellis om in de kerk bevestigt te werden.
02-12-1710 Pieter Tijsz, jongman in ’t Noordeinde versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Neeltje Petten, jongedogter tot Purmerend, zij door haar swager Mathijs Kuiper om door den officier te bevestigen.
06-12-1710 Daniel Jansz, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broeder Pieter Jansz met Guurtje Kornelis, jongedogter wonende tot Graft, zij door haar broer Pieter Kornelisz om in de kerk bevestigt te worden.
06-12-1710 Jan Jacobsz Hou, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn neef Germant Gerritsz met Neel Jacobs, jongedogter wonende beide in ’t Noordeinde, zij door haar broer Arent Jacobsz Root om door den officier bevestigt te worden.
13-12-1710 Jan Dirksz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Dirk Jansz met Maartje Abrahams, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Abraham Govertsz om in de kerk bevestigt te worden.
13-12-1710 Wiggert Hendriksz, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Trijn Cornelis, weduwe tot Graft, zij door haar broer Jacob Kornelisz om in de kerk bevestigt te worden.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 19-07-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *