Graft Huwelijken Civiel 1711-1713

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1711 – 1713.

10-01-1711 Klaas Pietersz in de Schermer onder de banne van Graft versocht huwelijke voorstellinge voor hem selve met Griet Jans, jongedogter mede in de Schermer onder de banne van Akersloot, zij door haar nroer Jacob Jansz om door de schout bevestigt te werden.
10-01-1711 Thomas IJsbrantsz Windig, jongman versocht huwelijke voorstellinge door zijn stijfvader Klaas Sloten met Grietje IJsbrants, jongedogter beide in ’t Noordeinde, zij door haar stijfvader Kornelis Jacobsz Koning om door den officier bevestigt te werden.
17-01-1711 Dirk Maartensz Molenaar, jongman tot Graft versocht huwelijke voorstellinge door sijn swager Jacob Jacobsz Schipper met Neeltje Pieters, jongedogter in ’t Noordeinde, zij door Jacob Korte, haar oom om in de kerk bevestigt te werden.
21-02-1711 Dirk Jacobsz Groet, weduwnaar tot Schermerhorn versocht voor hem selven huwelijke voorstellinge met Maartje Pieters, weduwe van Graft, zij door haar neef Hendrik Tijsz om in de [kerk] bevestigt te werden.
21-02-1711 Isaak Smit, jongman versocht huwelijke voorstellinge door sijn swager Jan Hoorn met Stijn Jans, weduwe beide tot Graft, zij door haar swager Aldert Groot om in de kerk bevestigt te werden.
28-02-1711 Pieter Pietersz tot Rijp versocht voor hem selve huwelijke voorstellinge met Maartje Dirks, jongedogter in de Starmeer onder de banne van Graft, zij door haar broer Jan Dirksz om door den officier bevestigt te werden.
21-03-1711 Jasper Cornelisz, jongman versoekt huwelijke voorstellinge door zijn broer Pieter Kornelisz met Anna Jans, jongedogter beide tot Graft zij door haar vader Jan Pietersz om in de kerk bevestigt te werden.
18-04-1711 Jan Dirksz, weduwnaar versocht huwelijke voorstellinge door zijn broer Klaas Dirksz met Marij Jans, weduwe beide tot Graft, zij door Barent Harmensz om in de kerk bevestigt te werden.
09-05-1711 Ariaen Hendriksz de Vries, jongman tot Graft versoekt huwelijke voorstellinge door zijn neef Pieter Kornelisz met Diewer Jacobs, jongedogter in ’t Noordeinde, zij door haar oom Kornelis Jansz om door de officier bevestigt te werden.
07-06-1711 Kornelis Pelgromsz, jongman tot Oost Graftdijk versoekt huwelijke voorstellinge voor hem selve met Beatrix Zijmons, jongedogter in de Beemster, zij mede voor haar selve om door den officier bevestigt te werden.
15-06-1711 Wijmert Dirksz, jongman versoekt huwelijke voorstellinge door zijn swager Theunis Jansz met Guurtje Meins, jongedogter tot Rijp zij door haar broer Theunis Meindertsz om in de kerk bevestigt te werden.
20-06-1711 Pieter Jansz Kan, jongman versoekt door broer Klaas Kan huwelijke voorstellinge met Maartje Kornelis, jongedogter beide tot Graft zij door haar neef Pieter Klaasz Vos om in de kerk bevestigt te werden.
09-07-1711 Pieter Pietersz Ridder, jongman versoekt huwelijke voorstellinge door zijn voogd Jan Olij met Guurtje Dirks, jongedogter beide tot Graft zij door haar vader Dirk Jansz om in de kerk bevestigt te werden.
17-07-1711 Willem Jansz, netverkoper, jongman tot Oost Graftdijk versoekt voor hem selve huwelijke voorstellinge met Annetje Alderts Boon, jongedogter tot Rijp zij door haar vader Aldert Boon om door den officier bevestigt te werden.
01-08-1711 Kornelis Rongsz, jongman versoekt huwelijke voorstellinge voor zijn vader Pieter Jonas met Guurtje Krijns, jongedogter beide van Graft, zij door haar voogd Klaas Sloten om in de kerk bevestigt te werden.
08-08-1711 Jan Engelsz, jongman van Oostgraftdijk versoekt huwelijke voorstellinge door zijn Pieter Dirks Engelsz met Hilletje Gerrits, jongedogter in de Beemster, zij door haar oom Jan Jansz om door de officier bevestigt te werden.
15-08-1711 Kornelis Zijmons, jongman tot Rijp versoekt door zijn broer Willem Zijmons huwelijke voorstellinge met Krijntje Jacobs, jongedogter in ’t Noordeinde, zij door Jacob Ronges om door den officier bevestigt te werden.
12-09-1711 Kornelis Jansz Gouwenleeuw, weduwnaar tot Graft versoekt door Kornelis Pietersz Noor huwelijke voorstellinge met Grietje Egberts, jongedogter tot Rijp, zij door heer broer Pieter Egberts om in de kerk bevestigt te werden.
19-09-1711 Jan Arisz, jongman tot Rijp versoekt huwelijxe voorstellinge door zijn neev Jan Louris met Lijsbeth Jans, jongedogter tot Graft, zij door Ariaan Jacobsz om door den officier bevestigt te werden.
03-10-1711 Klaas Kornelisz Swaan, jongman tot Graft versoekt voor hem selve huwelikse voorstellinge met Lijsbet Tames, jongedogter tot Rijp, zij door haar broer om in de kerk bevestigt te werden.
10-10-1711 Theunis Mareilisz, jongman van Schermer versoekt door zijn neev Jacob Fransz huwelijkse voorstellinge met Aafje Foppens, jongedogter tot Graft, zij door Kornelis Molenaar haar swager om in de kerk bevestigt te werden.
17-10-1711 Gerrit Jansz Boon, weduwnaar versoekt door de Eerwaarde Kornelis Danser huwelijkse voorstellinge met Aafje Kornelis beide tot Graft, zij door Jan Pietersz Vlottes om in de kerk bevestigt te werden.
17-10-1711 Jan Jansz Baan, jongman tot Graft versoekt door zijn oom Pieter Jonas huwelijkse voorstellinge met Pietertje Jaspers, jongedogter in ’t Noordeinde, zij door Jan Pietersz haar oom om in de kerk bevestigt te werden.
29-10-1711 Jan Dirksz, jongman in de Schermer onder de banne van Graft versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Guurtje Gerrits, jongedogter tot Westgraftdijk, zij door haar vader Gerrit IJpersz om door de officier bevestigt te werden.
29-10-1711 Gerrit Gerritsz, jongman in de Starmeer onder de banne van Graft versoekt met Trijn Jans, jongedogter in de banne van de Rijp huwelijkse voorstellinge, hij voor hem selve, zij door Klaas Overtoom haar oom om door de officier bevestigt te werden.
29-10-1711 Franciscus Willemsz, jongman versoekt door Wouter Jansz huwelijkse voorstellinge met Willemtje Kornelis, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Kornelis Pietersz om door de officier bevestigt te werden.
31-10-1711 Pieter Roelofsz van IJsland, jongman versoekt door Kornelis Kan huwelijkse voorstellinge met Anna Kornelis, jongedogter beide tot Oostgraftdijk, zij door Dirk Ariaansz Rood haar oom om door de officier bevestigt te werden.
14-11-1711 Kornelis Jansz Jelles, jongman tot Graft versoekt door Pieter Jonas huwelijkse voorstellinge met Neeltje Willems, jongedogter tot Rijp zij door Jan Besjes om door den officier bevestigt te werden.
21-11-1711 Reijer Jacobsz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Maartje Kornelis, weduwe beide tot Westgraftdijk, zij door Pieter Kornelisz haar broer om door den officier bevestigt te werden.
19-12-1711 Willem Willemsz, jongman versoekt door hem selve huwelijkse voorstellinge met Aaltje Klaas, jongedogter beide tot Oostgraftdijk, zij door Heertje Jacobs haar swager om door den officier bevestigt te werden.
01-01-1712 Kornelis Zijmonsz, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Grietje Kornelis, jongedogter van Graftdijk, zij door Kornelis Klaasz wonende beide in de Bedijkte Schermer onder de banne van Graft om door den officier bevestigt te werden.
02-01-1712 Kornelis Jacobsz, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Klaas Jacobsz met Seintje Dirks, jongedogter tot Graft, zij door Kornelis Gerritsz haar oom om in de kerk bevestigt te werden.
09-01-1712 Gerrit Kornelisz, weduwnaar versoekt door zijn oom Gijs Jansz huwelijkse voorstellinge met Neeltje Pieters beide tot Graft, zij door haar vader Pieter Ariaans om in de kerk bevestigt te werden.
16-01-1712 Wijbrand Dirksz, jongman in de Starmeer onder de banne van Graft versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Bregje Kornelis, jongedogter in de Beemster, zij door haar broer Dirk Kornelisz om door den officier bevestigt te werden.
23-01-1712 Pieter Jansz, jongman in ’t Noordeind versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Kornelis Tukkes met Neel Leenderts, jongedogter tot Graft, zij door haar vader Leendert Lakeman om door den officier bevestigt te werden.
06-02-1712 Maarten Klaasz Kik, jongman tot Rijp versoekt door Jacob Jansz huwelijkse voorstellinge met Jannetje Zijmons, weduwe in ’t Noordeinde, zij door haar swager Klaas ’t Hart om in de kerk bevestigt te werden.
13-02-1712 Jan Pietersz Ridder, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn neev Kornelis Baij met Neeltje Gerrits, weduwe beide tot Graft, zij door Dirk Jansz om in de kerk bevestigt te werden.
12-03-1712 Dirk Jansz Mol, weduwnaar versoekt door zijn oom Kornelis Mol huwelijkse voorstellinge met Jannetje Jaspers beide tot Graft, zij door Jacob Jaspersz haar broer om in de kerk bevestigt te werden.
26-03-1712 Pieter Jansz Vis, jongman van Driehuijzen verzoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Annetje Zijmons, jongedogter in ’t Noordeinde, zij door haar vader Klaas Jansz Nek om door de schout bevestigt te werden.
02-04-1712 Kornelis Jansz, jongman tot Oostgraftdijk versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Aafje Klaas, jongedogter tot Oosthuijzen om door de schout bevestigt te werden.
02-04-1712 Klaas Dirksz, weduwnaar tot Graft versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Diewertjen Sievers, jongedogter tot Rijp, zij door Jan Pietersz Quadijk haar swager om door den officier bevestigt te werden.
23-04-1712 Jan Pietersz, jongman versoekt door Jan Pietersz huwelijxe voorstellinge met Maartje Pelgrim beide tot Oostgraftdijk, zij door haar vader Pelgrim Jansz om door de officier bevestigt te werden.
23-04-1712 Jan Ariaansz, weduwnaar tot Vinkhuijzen versoekt door zijn oom Dirk Kornelisz huwelijkse voorstellinge met Anna Engels, jongedogter tot Oostgraftdijk, zij door haar broer Jan Engelsz om door den officier bevestigt te werden.
23-04-1712 Barent Theunisz, weduwnaar versoekt door Ariaan Zeeman huwelijkse voorstellinge met Lijsbeth Pieters, weduwe beide tot Graft, zij door haar broer Floris Pietersz om door de officier bevestigt te Werden.
01-05-1712 Theunis Pietersz Hijer, jongman in de Starmeer onder de banne van Graft versoekt huwelijkse voorstellinge met Maartje Dirks, jongedogter van ’t Noordeinde, zij door haar voogd Kornelis Jacobsz Mijzen om door den officier bevestigt te werden.
07-05-1712 Klaas Jacobsz Kriek, weduwnaar in ’t Noordeinde versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn swager Pieter Valk met Anna Kornelis, jongedogter tot Graft, zij door haar vader Kornelis Kramer om door den officier bevestigt te werden.
20-05-1712 Klaas Dirksz Bakker, jongman tot Graft versoekt door zijn oom Klaas Baartsz huwelijkse voorstellinge met Grietje Klaas, jongedogter tot Rijp, zij door haar vader Klaas Dirksz om door de officier bevestigt te werden.
20-05-1712 Kornelis Kornelisz, jongman versoekt door zijn vader Kornelis Kornelisz huwelijkse voorstellinge met Aagje Engels, jongedogter beide tot Graft, zij door Kornelis Vink en Kornelis Mijzen haar voogden om door den officier bevestigt te werden.
24-05-1712 Dirk Allertsz, jongman tot Rijp versoekt door zijn oom Kornelis Rongertsz huwelijkse voorstellinge met Willemtje Fransen, jongedogter tot Graft, zij door haar broer Jasper Frans om in de kerk bevestigt te werden.
28-05-1712 Jacob Jansz Jelles, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Jan Jelles met Diewer Dirks, jongedogter beide tot Graft, zij door Kornelis Kuijper om in de kerk bevestigt te werden.
04-06-1712 Dirk Kornelisz Roothaar, jongman versoekt door Pieter Helder huwelijkse voorstellinge met Maartje Hendriks, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Hendrik Teunisz om door den officier bevestigt te werden.
04-06-1712 Willem Pietersz Vlottes, jongman versoekt door zijn oom IJsbrant Kat huwelijkse voorstellinge met Sara Abrahams, weduwe beide tot Graft, zij door haar vader Abraham Goverts om in de kerk bevestigt te werden.
18-06-1712 Dirk Kornelisz Tuk, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Kornelis Tuk met Trijntje Jans, jongedogter tot Graft, zij door haar swager Jan Assema om door den officier bevestigt te werden.
25-06-1712 Pieter Pietersz Kok, jongman tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Pieter Kok met Grietje Klaas, jongedogter tot Jisp, zij door haar neev Klaas Kornelisz om in de kerk bevestigt te werden.
09-07-1712 Zijmen Jacobsz, weduwnaar tot Graft versoekt door Jan Hoorn huwelijkse voorstellinge met Aafje Jacobs, weduwe tot Hoorn, zij door Hendrik Jansz om in de kerk bevestigt te werden.
16-07-1712 Gerrit Jansz Poort, jongman tot Westsaandam versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Lijsbetje Kramer, jongedogter tot Graft, zij door haar vader Reinier Kramer om in de kerk bevestigt te werden.
30-07-1712 Jan Klaasz, weduwnaar versoekt door zijn swager Jan Piet huwelijkse voorstellinge met Marij Dirks, weduwe beide tot Graft, zij door haar neef Dirk Jansz om in de kerk bevestigt te werden.
01-10-1712 Pieter Jansz Buijs, jongman versoekt door zijn oom Kornelis Taamsz huwelijkse voorstellinge met Sara Kornelis, weduwe in ’t Noordeinde, zij door haar vader Kornelis Kan om in de kerk bevestigt te werden.
15-10-1712 Jasper Klaasz, jongman tot Graft versoekt door Klaas Jaspersz zijn vader huwelijkse voorstellinge met Maartje Jacobs, jongedogter in ’t Noordeinde, zij door haar vader Jacob Dirksz om door den officier bevestigt te werden.
22-10-1712 Wijbrant Dirksz, weduwnaar in Starnmeer onder de banne van Graft versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Anna Dirks, jongedogter van de Gaare, zij voor haar selve om door den officier bevestigt te werden.
22-10-1712 Pieter Jacobsz, jongman versoekt door zijn oom Dirk Zijbrantsz huwelijkse voorstellinge met Marij Reintjes, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broer Jan Reintjesz om in de kerk bevestigt te werden.
05-11-1712 Jan Kornelisz Swan, weduwnaar tot Graft versoekt door Jan Piet huwelijkse voorstellinge met Maartje Stevens, jongedogter tot Rijp, zij door haar vader Steven Dirksz om door den officier bevestigt te werden.
14-01-1713 Jacob Hubertsz Swart, weduwnaar sersoekt huwelijkse voorstellinge door Klaas Nek met Stijntje Klaas, jongedogter beijde in ’t Noordeinde, zij door haar oom Dirk Ariaansz om door de schout bevestigt te werden.
14-01-1713 Theunis Vink, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Aaltje Klaas, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door Jan Vreriks om door de schout bevestigt te werden.
21-01-1713 Kornelis Pietersz Huijsman, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Pieter Huijsman huwelijkse voorstellinge met Stijntjen Jacobs Baans, jongedogter tot Rijp om door de schout bevestigt te werden.
27-01-1713 Jacob Klaasz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Jacob Jaspersz met Trijntje Kornelis, jongedogter beijde tot Graft, zij door Pieter Klaasz Hakker haar swager om in de kerk bevestigt te werden.
28-01-1713 Dirk Klaasz, weduwnaar versoekt door Jacob Efertsz zijn neev huwelijkse voorstellinge met Neel Gerrits, weduwe beijde tot Graft, zij door haar broer Kornelis Gerritsz om in de kerk bevestigt te werden.
04-02-1713 Jan Klaasz Avis, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Ariaan Klaasz met Marij Kornelis, jongedogter tot Graft, zij door Pieter Jonas haar voogd om door de officier bevestigt te werden.
18-02-1713 Kornelis Jacobsz, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Sijbrig Klaas, jongedogter beijde tot Graftdijk, zij door haar broer Dirk Klaasz om door den officier bevestigt te werden.
25-02-1713 Pieter Jansz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Klaas Vlottes met Impje Jans, jongedogter beijde tot Graft, zij door haar stijfvader Jan Willemsz om in de kerk bevestigt te werden.
04-03-1713 Dirk Albertsz Kemp, jongman versoekt door zijn vader Albert Dirksz Kemp huwelijkse voorstellinge met Engeltje Pieters Karman, jongedogter beijde tot Graft, zij door haar broer Gerrit Karman om in de kerk bevestigt te werden.
25-03-1713 Louris Maartensz, jongman in ’t Noordeijnde versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Maarten Kornelisz met Trijntje Dirks, jongedogter tot Graft, zij door haar broer Rong Dirksz om door den officier bevestigt te werden.
29-04-1713 Klaas Evertsz Waijman, jongman op Oostgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge door Kornelis Jansz Volger met Bregje Gerrits van Tiel, jongedogter tot Graft, zij door haar voogd Abraham Smit om in de kerk bevestigt te werden.
29-04-1713 Kornelis Kornelisz Dikker, jongman tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door Kornelis Mol zijn vader met Guurtje Dirks, jongedogter mede aldaar, zij door Klaas Bakker haar neev om in de kerk bevestigt te werden.
13-05-1713 Willem Zijmonsz, weduwnaar tot Westgraftdijk versoekt door Andries Jacobsz van Bos huwelijkse voorstellinge met Bregt Jans, jongedogter tot Graft, zij door haar broer Klaas Kan om in de kerk bevestigt te werden.
20-05-1713 Krijn Olofsen, weduwnaar in ’t Noordeijnde versoekt door zijn swager Arent Zijmonsz huwelijkse voorstellinge met Trijntje Gerrits, jongedogter tot Rijp, zij door haar broer IJsaak Gerritsz om door den officier bevestigt te werden.
23-06-1713 Jasper Kornelisz Appel, weduwnaar tot Rijp versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Trijntje Jans Kollis, jongedogter tot Graft, zij door Jan Naijer en Jan Dirksz Bakker haar voogden om in de kerk bevestigt te werden.
24-06-1713 Jan Stevensz Tolken, jongman tot Rijp versoekt door zijn vader Steven Dirksz huwelijkse voorstellinge met Marij Klaas, jongedogter tot Graft, zij door haar swager Kornelis Karsz om door den officier bevestigt te werden.
15-07-1713 Barent Jansz Brouwer, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Dirk Brouwer met Aagt Jans, jongedogter beijde tot Graft, zij door haar vader Jan Evertsz Boon om in de kerk bevestigt te werden.
05-08-1713 Kornelis Pietersz Steijn, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Pieter Steijn huwelijkse voorstellinge met Grietje Hermens, jongedogter tot Zuijd Schermer, zij door haar vader Hermen Jansz om door den officier bevestigt te werden.
12-08-1713 Klaas Eesegers, jongman tot Assendelft versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Pietertje Jans, jongedogter tot Westgraftdijk, zij door haar swager Engel van Tongeren om door den officier bevestigt te werden.
12-08-1713 Kornelis Jansz Mataris, jongman versoekt door zijn oom Tijmon Pender huwelijkse voorstellinge met Trijn Jans, jongedogter beijde tot Graft, zij door haar broer Floris Jansz om in de kerk bevestigt te werden.
16-09-1713 Kornelis Bartelsz, jongman versoekt door zijn broer Jan Bartelsz huwelijkse voorstellinge met Neel Jacobs, jongedogter beijde tot Westgraftdijk, zij door haar broer Kornelis Jacobsz om door de schout bevestigt te werden.
16-09-1713 Jan Kornelisz, jongman versoekt door Kornelis Jacobsz Konink huwelijkse voorstellinge met Maartje Dirks, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar broeder Kornelis Dirksz Kat om door den officier bevestigt te werden.
04-11-1713 Barent Jansz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge met Maartje Jans, weduwe beijde tot Graft, hij door zijn neev Barent Jansz Noorman, zij door Jan Zijmonsz Bakker om in de kerk bevestigt te werden.
04-11-1713 Dirk Kornelisz, weduwnaar versoekt door Johannis Hendriksz zijn swager huwelijkse voorstellinge met Neel Maartens, jongedogter beijde te Graft, zij door Jacob Maartensz haar broeder om door den officier bevestigt te werden.
11-11-1713 Jan Kornelisz Dekker, weduwnaar te Zuijd Schermer versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Griet Jans Stikkels, weduwe in ’t Noordeijnde, zij mede voor haar selve om door den officier bevestigt te werden.
09-12-1713 Kornelis Rongsz, weduwnaar versoekt door zijn stijfvader Pieter Jonas huwelijkse voorstellinge met Ariaantje Jans, jongedogter beijde tot Graft, zij door haar oom Hendrik Schilder om in de kerk bevestigt te werden.
16-12-1713 Pieter Theunisz, jongman te Graft versoekt door zijn vader Theunis Leeuw huwelijkse voorstellinge met Maartje Pieters, weduwe in de Zapmeer onder de banne van Graft, zij door Dirk van Kleeff om door den officier bevestigt te werden.
29-12-1713 Zijmon Pelgromsz, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Maartje Frans, jongedogter tot Graft, zij door haar swager Dirk Kramer om door den officier bevestigt te werden.
30-12-1713 Pieter IJsbrantsz, jongman versoekt door Kornelis Jacobsz Koning huwelijkse voorstellinge met Lijsbeth Jans, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar broer Jan Jansz om door den officier bevestigt te werden.
30-12-1713 Jan Jellisz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Pieter Jellisz met Etje Klaas, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door Pieter Baert om door den officier bevestigt te werden.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 21-07-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *