Graft Huwelijken Civiel 1705-1707

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1705 – 1707.

17-01-1705 Jan Kornelisz, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Kornelis Pietersz huwelijxe voorstellinge met Marij Kornelis, jongedogter tot Rijp, zij door haar vader Kornelis Dirksz Turk, om door den officier bevestigt te werden.
29-01-1705 Jan Dirksz, jongman versoekt door zijn schoonvaar Arian Zeman huwelijkse voorstellinge met Trijn willems, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Kornelis Gerritsz, om door den officier bevestigt te werden.
29-01-1705 Pieter Jansz Koeman, jongman in de Beemster versoekt voor hem selvs huwelijkse voortsellinge met Grietje Dirks, jongedogter tot Graft, zij door haar broer Jan Kolles om in de kerk afgekondigt en bevestigt te werden.
29-01-1705 Johannes Jacobsz Uitersman, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader met Antje Kornelis, weduwe beide tot Graft, zij door haar swager Kornelis Reijersz om door den officier bevestigt te werden.
31-01-1705 Jan Pietersz Ridder, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selvs met Geertje Siemens, weduwe beide tot Graft, zij door Jan Arentsz om alhier in de kerk bevestigt te werden.
04-02-1705 Jan Kornelisz, weduwnaar tot Uijtgeest versoekt voor hem selvs huwelijkse voorstellinge met Jannetje Jans, weduwe tot Oostgraftdijk, zij door Kornelis Adriaansz haar swager om door den officier bevestigt te werden.
07-02-1705 Johannes Hendriksz, jongman versoekt door zijn vader Hendrik Florisz huwelijkse voorstellinge met Maartje Klaas, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader om door den officier bevestigt te werden.
07-02-1705 Willem Pietersz, jongman versoekt door zijn vader Pieter Willemsz huwelijkse voorstellinge met Breghje Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door Kornelis Klaasz Slooten om alhier in de kerk bevestigt te werden.
28-02-1705 Kornelis Jansz, jongman versoekt door zijn broer Jan Kolles huwelijkse voorstellinge met Beertje Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Jan Rongsz om door de kerk alhier bevestigt te werden.
28-02-1705 Kornelis Klaase Slooten, weduwnaar versoekt voor hem selvs huwelijkse voorstellinge met Grietje Ariens, zij mede voor haar selve, beide tot Graft om in de kerk alhier bevestigt te werden.
07-03-1705 Klaas Theunisz, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met aagte Pieters, jongedogter beide tot Oostgraftdijk, zij door Gerrit Pietersz haar broer, om door den officier bevestigt te werden.
14-03-1705 Jacob Pietersz, weduwnaar versoekt door Pieter Andertsz zijn neev huwelijkse voorstellinge met Wijment Kornelis beide tot Westgraftdijk, zij door Pieter Jacobsz, haar oom, om door den officier bevestigt te werden.
11-04-1705 Hendrik Kornelisz Bom, weduwnaar versoekt door zijn vader Kornelis Lambertsz Bom huwelijkse voorstellinge met Guurtje Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broer Pieter Jansz om alhier in de kerk bevestigt te werden.
09-05-1705 Pieter Arentsz Throon, weduwnaar versoekt voor hem selvs huwelijkse voorstellinge met Neeltje Kornelis, jongedogter beide in ’t Noordeijnd, zij door Jan Gerritsz om door den officier bevestigt te werden.
09-05-1705 IJsbrant Kornelisz, weduwnaar versoekt door zijn oom Kornelis Pietersz Kan huwelijkse voorstellinge met Neel Reintjes, jongedogter, zij door haar vader Reijer Jansz om alhier door den officier bevestigt te werden.
16-05-1705 Adriaan Jacobsz van der Steen, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Jacob Hendriksz van der Steen huwelijkse voorstellinge met Trijn Kornelis, jongedogter tot Schermerhorn, zij door haar vader Kornelis Dirksz om alhier in de kerk bevestigt te werden.
06-06-1705 Jan Klinkert, weduwnaar versoekt door zijn neef Jan Danser huwelijkse voorstellinge met Geertje Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door Mr. Gerrit van Thiel om alhier in de kerk bevestigt te werden.
13-06-1705 Klaas Gerritsz IJperts, jongman tot Westgraftdijk versoekt door zijn vader Gerrit Klaasz IJpers met Marij Jans tot Oostgraftdijk, zij door haar vader Jan Jansz om door den officier bevestigt te werden.
27-06-1705 Pieter Kramer, jongman versoekt door zijn vader Reinier Kramer huwelijkse voorstellinge met Krijntje Aris, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Kornelis Jacobsz Kuiper om alhier in de kerk bevestigt te werden.
08-08-1705 Theodorus Nonnikkemols, jongman en bedienaar des Goddelijks woorts tot Oostgraftdijk versoekt door zijn neev Pieter Wijngaart huwelijkse voorstellinge met Bregje Muurlink, jongedogter tot Graft, zij door haar neev R.A. Smit om alhier in de kerk bevestigt te werden.
22-08-1705 Barent Harmentsz, jongman versoekt door Klaas Kornelisz Bergen huwelijkse voorstellinge met Trijn Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Jan Sijmonsz om voor den officier bevestigt te werden.
12-09-1705 an Arisz, weduwnaar versoekt door zijn vader Arent Karsz huwelijkse voorstellinge met Grietje Ilp, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broeder Mr. Klaas Ilp omme alhier in de kerk bevestigt te werden.
19-09-1705 Hendrik Pietersz, weduwnaar tot Graft versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Neel Harmsen, weduwe tot Rijp, zij door Aldert Klasen om door den officier bevestigt te werden.
19-09-1705 Jan Jansz Kist, jongman versoekt door zijn oom Stoffel Jansz huwelijkse voorstellinge met Bregt Bastiaans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broer Klaas Maartensz Kan om in de kerk bevestigt te werden.
09-10-1705 Jan Kornelisz, jongman versoekt voor hem self huwelijkse voortsellinge met Maartje Pieters, weduwe beide tot Graft, zij door Willem Pieters Olij om in de kerk bevestigt te werden.
07-11-1705 Jan Kornelisz Louwe, jongman versoekt door zijn broer Louris Kornelisz Kosterman huwelijkse voorstellinge met Grietje IJsbrants jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Jacob Luitsz om in de kerk bevestigt te werden.
07-11-1705 Jan Dirksz, weduwnaar alhier versoekt huwelijkse voorstellinge door Ariaan Pietersz, zijn schoonvader, met Aagte IJsbrants. Weduwe wonende tot Rijp, zij door Gerrit Dirksz, haar swager, om door den officier bevestigt te werden.
07-11-1705 Kornelis Avis, jongman versoekt door zijn broer Jan Avis huwelijkse voorstellinge met Aagje Dirks, jongedogter beide tot Graft, zij door Pieter Jansz om door den officier bevestigt te werden.
21-11-1705 Klaas Jansz Klinkert, weduwnaar tot Graft versoekt door zijn broer Jan Klinkert huwelijkse voorstellinge met Merijtje Jacobs, jongedogter in de Rijp, zij door Kornelis Jansz, om alhier in de kerk bevestigt te werden.
28-11-1705 Jacob Thijmensz, jongman versoekt door zijn broer Thijmes Thijmensz huwelijkse voorstellinge met Vrouwtje Pieters, jongedogter beide in ’t Noordeinde, zij door Simon Leendertsz om door den officier bevestigt te werden.
02-01-1706 Jan Jacobsz Houwe, weduwnaar versoekt door zijn broer Pieter Jacobsz Houw huwelijkse voorstellinge met Marij Pieters, weduwe beide in ’t Noordeinde, zij door haar broer Krijn Pietersz om door den officier bevestigt te werden.
09-01-1706 Kornelis Klasen, weduwnaar tot Graft versoekt door zijn broer Jan Klasen huwelijkse voorstellinge met Martijntje Maartens, weduwe tot Westgraftdijk, zij door haar vader Maarten Klasem om in de kerk bevestigt te werden.
28-01-1706 Klaas Jacobsz Kriek, jongman versoekt door Pieter Klaasz Valk huwelijkse voorstellinge met Neeltje Jans, jongedogter beide in ’t Noordeind, zij door haar broer Pieter Jansz Buis om door den officier bevestigt te werden.
18-01-1706 Kornelis Ariaansz, weduwnaar versoekt door zijn neeff Jan Pietersz Kan huwelijkse voorstellinge met Leijsbeth Jans, weduwe beide tot Graft, zij door Dirk Gerritsz, haar swager, om in de kerk bevestigt te werden.
18-01-1706 Jacob Dirksz Boer, jongman versoekt door Pieter Jansz huwelijkse voorstellinge met Geertje Dirks, weduwe beide a;hier, zij door Vrerik Jansz, om in de kerk bevestigt te werden.
03-04-1706 Dirk Vegtersz, weduwnaar tot Graft versoekt door zijn swager Dirk Pit huwelijkse voorstellinge met Marijtje Louwris, jongedogter tot Schermerhorn om alhier in de kerk bevestigt te werden.
22-04-1706 Mr. Heertjen Gerritsz Vredenhuis, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Aagte Maartens, weduwe zij mede voor haar selve, wonende beide in ’t Noordeind om in de kerk bevestigt te werden.
29-04-1706 Pieter Jansz, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Garmentje Sijmons, beide in ’t Noordeinde, zij mede voor haar selve om door den officier bevestigt te werden.
22-05-1706 Jacob Dirksz, jongman tot Rijp versoekt door zijn vader Dirk Haan huwelijkse voorstellinge met aagte Jaspers, jongedogter tot Graft, zij door haar broeder Krijn Jaspersz om in de kerk bevestigt te werden.
05-06-1706 Jan Klaasz Leertouwer, weduwnaar tot Graft met Maartje Floris, jongedogter tot Rijp versoeken huwelijkse voorstellinge, hij door Pieter Willemsz en zij door Floris Jansz haar vader, om door den officier bevestigt te werden.
21-08-1706 Hendrik Kornelisz Schuurman, jongman tot Graft versoekt door zijn swager Jan Dirksz Mol huwelijkse voorstellinge met Maartje Floris, jongedogter in ’t Noordeind, zij door haar voogd Pieter Arentsz Throon, om door den officier bevestigt te werden.
21-08-1706 Kornelis Klaasz Vink, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse geboden met Aafje Pieters, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broer Pieter Pietersz om door den officier bevestigt te werden.
11-09-1706 Ariaan Dirksz, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Anna Kornelis, jongedogter beide tot westgraftdijk, zij door haar broer Theunis de Boer, om door den officier bevestigt te werden.
25-09-1706 Klaas Jansz, weduwnaar van de Vinkhuisen versoekt door zijn broer Willem Jansz huwelijkse voorstellinge met Guurtje Pieters, jongedogter tot Akersloot, zij mede door haar broeder Simon Pietersz, om door den officier bevestigt te werden.
23-10-1706 Heertje Jacobs, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Griet Jacobs, jongedogter beide tot Oostgraftdijk, zij door Klaas Egges, om door den officier bevestigt te werden.
13-11-1706 Dirk Bont, weduwnaar in de Rijp versoekt door Willem Koper, zijn neev huwelijkse voorstellinge met Neeltje Lakeman, weduwe tot Graft, zij door R. Arentsz Smit, om in de kerk bevestigt te werden.
27-11-1706 Jan Klinkert, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Klaas Klinkert met Annetje Danser, jongedogter beide tot Graft, zij door de Heer Abraham van Bronkhorst haar neef, om in de kerk bevestigt te werden.
11-12-1706 Jacob Huibertsz Swart, jongman in ’t Noordeinde versoekt door zijn swager Arent Klaasz huwelijkse voorstellinge met Maartje Alberts, jongedogter tot Graft, zij door Klaas Jacobs Boer, haar swager om door den officier bevestigt te werden.
25-12-1706 Barent Pietersz Huisman, jongman met Grietje Pieters, weduwe beide tot Graft, zij door haar swager Kornelis Klaasz Vink om door den officier bevestigt te werden.
27-12-1706 Dirk Auwelsz, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Duifje Pieters, jongedogter tot Oost Zaardam, zij door haar vader om door den officier bevestigt te werden.
08-01-1707 Dirk Jansz Mol, jongman versoekt door zijn oom Kornelis Kornelisz Mol huwelijkse voorstellinge met Anna Kornelis, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Kornelis Pietersz Waard, om door den officier bevestigt te werden.
15-01-1707 Hubert Kornelisz, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Trijn Klaas, weduwe beide tot Graft, zij door haar swager Klaas Kornelisz Waard, om in de kerk bevestigt te werden.
27-01-1707 Albert Kornelisz Waard, weduwnaar tot Graft versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Hendrikje Jans, weduwe tot Driehuisen, zij voor haar selve om in de kerk bevestigt te werden.
05-02-1707 Jacob Heines, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Michiel Heines met Neeltje Willems, weduwe beide tot Graft, zij door Jan Pietersz om in de kerk bevestigt te werden.
12-02-1707 Barent Koopman, jongman tot Oostgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Trijntje Pieters, jongedogter tot Zuid schermer, zij door Klaas Kornelisz Kuiper, om door den officier bevestigt te werden.
25-02-1707 Paulus Jansz, jongman uit de Akerslooter Woude versoekt voor hem selve huwelijkse geboden met Pietertje Dirks, jongedogter uit de Starmeer onder de banne van Graft, zij door haar broer Ariaan Dirksz, om door den officier bevestigt te werden.
26-02-1707 Rong Dirksz, jongman ver.soekt huwelijkse voorstellinge door Willem Olij met Gerbreg Klaas, jongedogter beide tot Graft, zij door Kornelis Baartsz om door den officier bevestigt te werden.
26-02-1707 Hendrik Jansz, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Maartje Jacobs, jongedogter beide tot Graft zij door Jacob Evertsz om in de kerk bevestigt te werden.
12-03-1707 Jan Kornelisz Swan, jongman versoekt door zijn vader Jan Pietersz huwelijkse voorstellinge met Neeltje Jaspers, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broeder Krijn Jaspers om in de kerk bevestigt te werden.
19-03-1707 Kornelis Kornelisz Keiser, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Jan Boon met Sara Abrahams, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Abraham Govertsz om in de kerk bevestigt te werden.
26-03-1707 Pieter Klaasz, jongman wonende tot Noord Schermer versoekt door zijn brooeder Maarten Klaasz huwelijkse voorstellinge met Maartje Jans, jongedogter tot Westgraftdijk, zij door haar oom Jan Pietersz om voor den officier bevestigt te werden.
23-04-1707 Jan Simonsz, weduwnaar tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn schoonzoon Barnert? Hermensz met Marij Jans, weduwe mede alhier, zij door haar broer Vrerik Jansz om in de kerk bevestigt te werden.
09-06-1707 Samuel Tijmons, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn swager Vrerik Idesz met Maartjen Dirks, jongedogter tot Graft, zij door Dirk Pieters Mol om in de kerk bevestigt te werden.
28-06-1707 Jan Kornelisz Garn, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Trijn Kornelis, jongedogter beide tot Oostgraftdijk, zij door Kornelis Gerritsz om door den officier bevestigt te werden.
03-07-1707 Dirk Pietersz Krol, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door sijn soon Pieter Jonas met Neel Arents, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Arent Kornelisz om in de kerk bevestigt te werden.
15-07-1707 Gerardus Voshout, weduwnaar, chirurgijn tot Graft versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Maria Hondius, jongedogter tot Amsterdam, zij door Grietje Roelofs, om in de kerk bevestigt te werden.
23-07-1707 Pieter Pietersz Bakker, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door Jacob Jacobsz Schippers met Aaltje Simons, weduwe beide tot Graft, zij door haar oom Dirk Gerritsz om in de kerk bevestigt te werden.
06-08-1707 Kornelis Klaasz Kuiper, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Aaltje Pieters, jongedogter beide in ’t Noordeinde, zij door Aris Gorter, om door den officier bevestigt te werden.
27-08-1707 Kars Gerritsz, weduwnaar versoekt door zijn vader Jacob Ijvertsz huwelijkse voorstellinge met Marij Klaas, jongedogter beide tot Graft, zij door haar stiefvader Jan Vreriksz Dekker om in de kerk bevestigt te werden.
17-09-1707 Simon Thaamsz, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn swager Kornelis Jacobsz met Diewer Jans, weduwe beide tot Graft, zij door haar broer Frans Jansz, om in de kerk bevestigt te werden.
17-09-1707 Leendert Pietersz, jongman versoekt huwelijkse voostellinge door zijn oom Jacob Leendertsz met Lijsbeth Bastiaans, jongedogter beide tot Graft, zij door Klaas Maartensz kan haar broeder, om door den officier bevestigt te werden.
30-09-1707 Jan Bos, jongman tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Mr. Pieter van den Bos met Anna Prins, jongedogter tot Rijp, zij door haar vader Pieter Auwelsz Prins, om in de kerk bevestigt te werden.
01-10-1707 Jan Barentsz, weduwnaar wonende in Noordeindermeer in de banne van Zuid Schermer versoekt huwelijkse voorstellinge met Neeltje Pieters, weduwe in Noordeinde, zij door Willem Jansz, om door den officier bevestigt te werden.
08-10-1707 Hendrik Jacobsz, jongman versoekt door zijn broeder Rem Jacobsz huwelijkse voorstellinge met Maartje Maartens, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Maarten Molenaar om in de kerk bevestigt te werden.
15-10-1707 Jan Pietersz, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Pieter Klaasz huwelijkse voorstellinge met Aaltje Kornelis, jongedogter tot Rijp, zij door haar broer Jacob Kornelisz om door den officier bevestigt te werden.
22-10-1707 Leendert Jacobsz, weduwnaar tot Oostgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Pieter Jansz met Hillegont Jans, weduwe in de Vinkhuizen, zij door haar swager Dirk Kornelisz Avis, om door den officier bevestigt te werden.
22-10-1707 Jacob Ariaansz, jongman tot Oostgraftdijk versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Garbrig Dirks, weduwe in ;t Noordeinde, zij door oom Dirk Gerritsz om door den officier bevestigt te werden.
29-10-1707 Jan Pietersz de Waart, jongman versoekt door Pieter Kornelisz Visjager huwelijkse voorstellinge met Anna Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Jan Pietersz om in de kerk bevestigt te werden.
29-10-1707 Pieter Jacobsz, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Jacob Pietersz Soet huwelijkse voorstellinge met Maartje Pieters, jongedogter tot Rijp, zij door haar oom Heertjen Bastiaans, om door den officier bevestigt te werden.
29-10-1707 Tijmon Tijmonsz Kat, jongman in ’t Noordeinde versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broeder Jacob Tijmonsz met Duifjen Leenderts Lakeman, jongedogter tot Rijp, zij door haar vader Leendert Lakeman, om door den officier bevestigt te werden.
05-11-1707 Louris Kornelisz, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Jan Simonsz Visscher met aagje Meijers, weduwe in ’t Noordeinde, zij door haar broer Kornelis Meindertsz, om door den officier bevestigt te werden.
26-11-1707 Klaas Jacobsz Swaan, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Jacob Klaasz Swaan met Grietje Dirks, jongedogter beide tot Graft, zij door Klaas Dirksz haar schoonvader om in de kerk bevestigt te werden.
03-12-1707 Kornelis Pietersz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge met Trijn Kornelis, weduwe beide tot Oostgraftdijk, zij door haar broer Simon Kornelisz om door den officier bevestigt te werden.
29-12-1707 Dirk Jacobsz Swan, weduwnaar in ’t Noordeinde met Sara Kornelis, jongedogter tot Graft, zij door haar vader Kornelis Kan om door den officier bevestigt te werden.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 19-07-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *