Graft Huwelijken Civiel 1701-1704

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1701 – 1704.

08-01-1701 Claes Dirksz, jongman van Graft, compareerde voor hem sijn voogt Cornelis Cornelisz Bakker met Trijntje Pieters, jongedochter wonende te Schagen, compareerde selfe in persoon met consent van haer moeder so sij verklaerde, versogten dat de geboden ingewillicht souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-01-1701 Dirk Pietersz Kunst, weduwnaer, compareerde voor hem Jan Sijmonsz Volgers, sijn buurman met Aeltjen Garments, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Jacob Pietersz, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
22-01-1701 Jacob Claasz Makkes, jongman wonende op Graftdijk met Maertjen Jacobs, jongedochter wonende tot Nieuwe Niedorp vertonende bescheijt van Nieuwe Niedorp dat de geboden aldaer wettelijk waren ingeschreven ’t welck bij ons daer op is ingewillicht om voorts bij den officier te bevestigen.
05-02-1701 Heijndrik Bakker, weduwnaer, compareerde voor hem Mr. Claes Visscher, sijn vrunt met Aeltjen Sijmons, jongedochter, beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Gerrit Gerritsz haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-02-1701 Cornelis Danser, jongman compareerde voor hem sijn vader Jan Danser met Grietje Collis, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Mr. Andries Muurlinck, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
02-04-1701 Rong Claasz Schouten, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis C;aasz Schippers met Maertjen Allerts, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Cornelisz Broertjes, haer voogt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
09-04-1701 Mr. Johannes Gellius wonende tot Wormerveer, compareerde selfe in persoon met Marijtje Kramer, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer vader Mr. Reinier Kramer, versogten dat haer geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-06-1701 Pieter Claasz Heijn, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn oom Pieter Pietersz Waert met Aegtje Gerrits, weduwe wonende tot Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Dirk Cornelisz Baijss, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
03-09-1701 Gerrit Heijndricksz, jongman compareerde voor hem sijn neef Wouter Jansz met Anne Pieters, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Pietersz Waert, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
17-09-1701 Claes Dircksz de Grote wonende te Marken in den banne van Uijtgeest compareerde selfe in persoon met Trijn Gerrits, jongedochter wonende op de Graftdijk, compareerde voor den bruijt haer broeder Dirk Gerritsz, versogten de de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-10-1701 Hark Jansz, compareerde voor hem sijn stiefvader Cornelis Pietersz Kruijsheer met Bregt Jans, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Jan Jansz haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-10-1701 Pieter Cornelisz, jongman compareerde selfe in persoon met Marij Dirks, jongedochter beijde wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor den bruijt haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-10-1701 Pieter Jansz Wever, jongman, compareerde voor hem sijn oom Allert Michielsz met Maertjen Jans, jongedochter beijde wonende in ’t Noordeijnd, compareerde voor den bruijt haer vader Jan Fransz Spaans, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-10-1701 Gerrit Cornelisz, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem Gijs Jansz, sijn oom, met Neeltjen Cornelis, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Jan Sijmonsz Volger, haer buerman, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-10-1701 Claes Jansz Kan, jongman, compareerde voor hem sijn oom Cornelis Jansz Piets met Dieuwertjen Jacobs, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer vader Jacob Rongsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
12-11-1701 Floris Pietersz, jongman compareerde voor hem sijn vader Pieter Pietersz Waert met Aagt Huijberts, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer vader Huibert Cornelisz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
10-12-1701 Cornelis Jansz van Dijk, weduwnaer wonende tot Wormerveer met Marij Aerjans, weduwe wonende tot Graft, compareerde beijden selfe in persoon, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-12-1701 Dirk Aerjansz Root, jongman, compareerde voor hem Cornelis Aerjansz Root, sijn broeder met Guurt Jans, jongedochter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor den bruijt Cornelis Sijmonsz, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
24-12-1701 Cornelis Cornelisz Broer, weduwnaer wonende op de Vinckhuijse met Hilgond Jans, weduwe wonende op Kwadijk, vertoonden bescheijt dat de geboden tot Kwadijk waren ingewilligt ’t welck bij ons daer op mede is geschiet om voorts bij den officier te bevestigen.
24-12-1701 Andries Andriesz, jongman, compareerde voor hem Jan Jansz Collis, sijn buurman, met Aaltjen Dirks, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Pieter Dirksz Teel, haer broeder, versochten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
24-12-1701 Pieter Cornelisz Visjager, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn stiefvader Arent Karsz met Lijsbet Claes, jongedochter wonende tot Eteshem, compareerde voor den bruijt Pieter Claasz, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
24-12-1701 IJsbrant Teunisz Windig, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn broeder Gerrit Teunisz Lijnslager met Eefjen Cornelis, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor den bruijt haer broeder Balser Cornelisz Bos, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-01-1702 Jan Jansz Keu, jongman, compareerde voor hem sijn oom Cornelis Jansz Piets met Rijkje Jacobs, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Claes Heijndriksz Waert, hare neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
28-01-1702 Dirk Jacobsz Pondeman, jongman, compareerde voor hem sijn stiefvader Bouwen Krijnen met Marij Dirks, jongedochter beijde wonende in t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt haer broeder Cornelis Dirksz Rood, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
10-02-1702 Jan Gerritsz Haess, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn oom sijmen Jansz Plugger met Neeltjen Lamberts, jongedochter wonende in de Beemster, compareerde voor den bruijt haer swager Michiel Heijnis versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-02-1702 Dirk Pietersz, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Louris Pietersz met Baefjen Jans, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt haer vader Jan Fransz Spaens, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
11-02-1702 Claes Cornelisz Prinsen, weduwnaer, compareerde voor hem sijn vader Claes Claesz de Oude met Trijn Meijnderts, jongedogter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt Albert Arentsz Throon, haer vrunt, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-04-1702 Pieter Cornelisz Braes, weduwnaer, compareerde voor hem sijn vrunt Claes Hilbrantsz Gorter met Aerjantje Louris, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Dirk Jansz Bergen, haer vrunt, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-04-1702 Jan Jansz Blau, jongman, compareerde voor hem sijn swager Claes Maertensz ’t Hart met Niesjen Claes, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer neef Cornelis Jacobsz versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
23-09-1702 Bouwen Claasz, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem Dirk Maertensz sijn stiefvader met Garbrig Jacobs, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt Jan Willemsz Leer, haer swager, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
09-10-1702 Jan Meijndertsz Talhout, jongman, compareerde voor hem sijn oom ende voogt Pieter Pietersz Waert met Maertje Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer vader Claes Claasz Bloothooft, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den offiecier te bevestigen.
11-10-1702 Woensdag. Claes Jansz Slop, jongman wonende in de Schermeer in den banne van Suijdschermer, compareerde selfe in persoon met consent van de vader met Heertjen Dirks, jongedogter wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, compareerde voor den bruijt Sijmon Fredriksz Berkhout haer buurman, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-10-1702 Vrijdag. Jan Cornelisz Hoef, jongman, compareerde selfe in persoon met Neel Claes, jongedogter beijde wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor den bruijt haer broeder Jacob Claasz Makkes, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
28-10-1702 Taems Jansz Schrijver, jongman tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Jan Cornelisz Schrijver met Bertra Alberts, jongedogter van Oostgraftdijk, compareerde voor den bruijt Teunis Jacobsz Gleijnis haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
28-10-1702 Cornelis Jansz Kuijper, jongman, compareerde voor hem sijn vader Jan Reijersz Kuijper met Welmout Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Jan Dircsz Jonker, haer swager, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
04-11-1702 Cornelis Jacobsz Konink, weduwnaer, compareerde voor hem Pieter Adriaen Kleur, sijn vrunt, met Neel Pieters, weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt haer vader Jan Pietersz Koren, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
25-11-1702 Cornelis Cornelisz Jongh, jongman, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Cornelisz Jongh met Lijtje Pieters, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt Claes Claasz de Oude, haer voogt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
27-01-1703 IJsbrand Heertjesz, weduwnaer wonende tot Egmont Bonnen, compareerde selfe in persoon met Trijntjen Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer broeder Cornelis Cornelisz Wever, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts door den geregte te bevestigen.
03-03-1703 Cornelis Claasz Liet, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Claes Cornelisz Liet met Aagt Allerts. Jongedogter wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor den bruijt haer stiefvader Dirk Jansz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-03-1703 Jacob Jaspersz, weduwnaer wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder Claes Jaspersz met Marij Jacobs, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Jan Willemsz Pik haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
10-03-1703 Cornelis Gerritsz Lijnslager, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt met Anne Cornelis Gorters, weduwe wonende tot Krommeniedijk vertonenden bescheijt dat tot Krommeniedijk de geboden waren ingeschreven, voorts alhier daerop is ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.
16-06-1703 Jan Willemsz Pik, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdegom sijn broeder Pieter Willemsz Pik met Maertjen Louris, weudwe wonende tot Rijp, compareerde voor den bruijt Jacob Josephs, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
24-06-1703 Jan Fransz, jongman van Graft, met Cornelisjen Frederiks, jongedogter wonende tot Avenhorn vertonenden bescheijt dat de geboden tot Avenhorn waren ingeschreven ’t welck bij ons daer op mede is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
25-08-1703 Floris Pietersz, weduwnaer, compareerde voor hem seijn swager Frans Dirksz Smit met Griet Jans, weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt haer oom Cornelis Willemsz Ligt, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-09-1703 Jan Cornelisz Kramer, jongman compareerde voor hem sijn stiefvader Jan Pietersz Piet met Niesjen Cornelis beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Maerten Hart, haer buerman, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-09-1703 Claas Harmensz Krul, jongman, compareerde voor hem sijn swager Gijsbert Ariansz met Trijn Crelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer buerman Abram Goversz, versochten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-09-1703 Bartel Sijmensz, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Sijmensz Kuijp met Maertjen Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Kolles, versochten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
06-10-1703 Fredrik Jansz, jongman tot Graft met Bregt Dirks, jongedogter uit de Beemster versogten (hij door sijn swager Gerrit Jellesz, sij door haar swager Jakob Pietersz, welke verklaerde dat de bruijds moeder ’t huwelijk toestaat) huwelijkse geboden ’t welk toegestaan is omme na behoorlijk voorstellinge in de kerk bevestigt te werden.
13-10-1703 Pieter Hendriksz Helder, weduwnaer met Neeltje Pieters, weduwe beide selfs verschijnende en woonende tot Graft, versoeken huwelijkse geboden. Toegestaan om na de verrichte voorstellinge door den geregt.e bevestigt te worden
13-10-1703 Dirk Jansz Brouwer, jongman met Trijn Jans, jongedogter beide woonende tot Graft, versoeken (voor de bruijdegom sijn oom Pieter Kok, voor de bruijd haar broeder Gerrit Jansz, welke verklaaren dat de wederzijdse moeders consent dragen) huwelijkse geboden. Toegestaan om na verrichte voorstellinge in de kerk bevestigt te worden.
20-10-1703 Kars Arentsz, jongman met Maartje Jans, jongedogter beide woonende tot Graft, versoeken (hij door sijn broeder Jan Arentsz die verklaart dat de vader consenteert, sij door haar neev en voogd Jan Dirksz Jonker, die verklaart dat de moeder bewilligt) huwelijkse geboden in de kerk, ’t selve is hun toegestaan.
10-11-1703 Klaas Jansz Bakker, weduwnaer met Lijsbeth Dirks, jongedogter beide woonende tot Graft versochten (hij door sijn oom Kornelis Jansz Kat, (sij door haar behuwdnaer Willem Kornelisz Spaans) huwelijkse voorstellinge in de kerk ’t welve is hun toegestaan.
17-11-1703 Kornelis Ariaansz Rood, weduwnaer tot Oostgraftdijk met Antje Jans, weduwe tot Rijp beiden op vertoont bewijs dat hunne huwelijkse geboden tot Rijp waaren ingeschreven, versochten huwelijkse geboden door den geregte bevestigt te werden toegestaan.
17-11-1703 Jan Kornelisz Singer, weduwnaer tot Graft versogt (door sijn buurman Jan Klaasz Swaan) huwelijkse voorstellingen met Trijn Dirks, weduwe tot Rijp (sij door haar neev Jan Tuk) om in de kerk afgekondigt en aldaar bevestigt te werden ’t selve hun toegestaan.
08-12-1703 Jacob Ariansz, weduwnaer tot Westgraftdijk versoekt (door zijn neeff Bartel Remmersz) huwelijkse voorstellinge met Simetje Jans meede tot Graftdijk (sij door Auwel Jansz haar broeder) om door den geregte bevestigt te werden toegestaan.
22-12-1703 Jan Willemsz Bakker, jongman tot Westgraftdijk door zijn oom Crelis Ariansz Smit, versoekt huwelijkse voorstellinge met Barbare Claas, jongedogter tot Westgraftdijk (sij door Jan IJsbrantsz haar oom) om in de kerk afgekondigt en aldaar bevestigt te werden sulx is toegestaan.
22-12-1703 Jan Cornelisz Bakker, jongman tot Westgraftdijk versoekt (door zijn schoonvader Willem Arians Voogd) huwelijkse voorstellinge met Maartje Arians, jongedogter mede tot Westgraftdijk (zij door haar vader Arian Kors, schoolmeester en notaris tot Westgraftdijk) om in de kerk afgekondigt en bevestigt te werden, toegestaan.
28-12-1703 Dirk Gerritsz, jongman tot Westgraftdijk versoekt door zijn vader Gerrit Pietersz huwelijkse voorstellinge met Neeltje Cornelis, jongedogter in de bedijkte Schermeer in de ban van Akersloot, zij door haar vader Cornelis Cornelisz Molenaar, om door de agbare geregte bevestigt te werden is toegestaan.
28-12-1703 Jacob Cornelisz, jongman in ’t Noordeijnd versoekt door zijn broeder Cornelis Cornelisz huwelijkse voorstellinge met Maartje Jans mede in ’t Noordeijnd, zij door haar oom Jan Meijertsz Matselaar, om door d’agbare geregte bevestigt te werden.
19-01-1704 Jan Jansz de Boer, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Jan Reijersz huwelijkse voorstellinge met Lijsbet Pieters, jongedogter ook tot Graft, zij door haar swager Wouter Jansz, om door d’ agbare geregte bevestigt te werden.
26-01-1704 Roelof Jacobsz, weduwnaer tot Graft versoekt door zijn steijfvader Cornelis Pietersz buwelijkse voorstellinge met Trijn Gerrits, jongedogter mede tot Graft, zij door Claas Hendriksz om in de kerk alhier afgekondigt te werden en bevestigt.
04-02-1704 Mathijs Kuiper, jongman tot Westgraftdijk versoekt voor hem selff huwelijkse voorstellinge met Guurtje Louwris uijt Purmerend, jongedogter, zij door haar vader Louwris Jacobsz Petten, om door d’ agbare geregte bevestigt te werden.
09-02-1704 Kars Gerritsz, jongman tot Graft versoekt door zijn steijfvader Jacob IJsertsz huwelijse voorstellinge met Trijn Dirks mede tot Graft, zij door haar vader Dirk Jansz om in de kerk alhier afgekondigt te werden.
10-02-1704 Dirk Simonsz Jonker, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Trijn Cornelis, jongedogter in de Noord Schermer, zij door Cornelis Lambert Blom, om in de kerk alhier afgekondigt te werden.
16-02-1704 Hein Tijsz, weduwnaar tot Graft versoekt door zijn broer Claas Tijsz huwelijkse voorstellinge met Duifje Gerrits, weduwe mede tot Graft, zij door Claas Hendriksz, om in de kerk alhier bevestigt te werden.
08-03-1704 Huibert Dirksz, jongman in de Starmeer onder de banne van Graft versoekt voor hem selvs huwelijkse voorstellinge met Maarij Jacobs, jongedogter in de Uitgeester woude, zij door haar broer Willem Jacobsz, om door d’ agbare geregte bevestigt te werden.
12-03-1704 Krijn Klaasz Kraai, jongman in de Rijp versoekt door Floris Jacobsz Schoenmaker huwelijkse voorstellinge met Maartje Jacobs, jongedogter tot Graft, zij door Klaas Hendriksz, om alhier in de kerk bevestigt te werden.
03-05-1704 Dirk Vegters, weduwnaar tot Graft versoekt door Jacob Jacobsz zijn oom huwelijkse voorstellinge met Neel Cornelis, jongedogter mede tot Graft, zij door Jan Smit, om in de kerk alhier bevestigt te werden.
17-05-1704 Jan Meijertsz Matselaar, weduwnaar in ’t Noordeijnd versoekt door zijn broeder Cornelis Meijertsz met Anne Cornelis, jongedogter tot Rijp, zij door Hein Maartens, huwelijkse voorstellinge om door d’ agbare geregte bevestigt te werden.
27-05-1704 Gerrit Teunisz Lijnslager versoekt voor hem selvs huwelijkse voorstellinge met Leijntje Klaas, jongedogter tot Oost Serdam omme door d’ agbare geregte bevestigt te werden.
28-06-1704 Krijn Jansz, jongman tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door Muus Miecheilsz met Jantje Dirks, mede tot Graft, zij door Willem Olij om alhier in de kerk bevestigt te werden.
12-07-1704 IJsbrant Pietersz Kat, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door Jan Pietersz Kat, zijn broer met Maartje Klaas, jongedogter mede tot Graft, zij door Mr. Reinier Kramer, om alhier in de kerk bevestigt te werden.
02-08-1704 Kornelis Jacobsz Biersteker, weduwnaar tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door Cornelis Cornelisz Bakker, zijn swager met Neeltje Sijmens, jongedogter tot Zuid Schermer, zij door haar vader Mr. Sijmen om alhier in de kerk bevestigt te werden.
02-08-1704 Pieter Klaasz, weduwnaar tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selvs met Aaltje Egberts, zij door haar broer Willem Egbertsz om door d’ agbare geregte bevestigt te werden.
21-09-1704 Klaas Pietersz Kramer, jongman versoekt huwelijkse voorstelling door zijn oom Kornelis Kan met Pietertje Ijsbrant, jonge.dogter beide tot Graft, zij door R: Smit om alhier in de kerk bevestigt te werden.
27-09-1704 Jan Gerritsz, jongman in Starmeer onder de banne van Graft versoekt voor hem selvs huwelijkse geboden met Aafje Cornelis, jongedogter in de Beemster, zij door haar selfs om door d’ agbare geregte bevestigt te werden.
07-10-1704 Klaas Fredriksz, jongman woonende tot Krommenie versoekt voor hem selvs huwelijxe geboden met Aagje Pieters, jongedogter tot Graft, zij door Kornelis Kornelisz, om alhier in de kerk bevestigt te werden.
18-10-1704 Arian Cornelisz Smjt, jongman tot Westgraftdijk versoekt door zijn vader Cornelis Ariansz Smit huwelijkse geboden met Aagje Weijerts, jongedogter tot Graft, zij door jacob Jansz om alhier in de kerk bevestigt te werden.
25-10-1704 Mr. Jacob Swem, jongman in ’t Noordeijnd versoekt door zijn broer Jornelis Jacobsz Swem huwelijxse geboden met Guurtje Cornelis, jongedogter tot Graft, zij door haar vader Kornelis Can om door den officier te werden bevestigt.
01-11-1704 Arent Ariansz Krijk, weduwnaar in ’t Noordeijnd versoekt door zijn broer Aris Krijk huwelijkse voorstellinge net Dieuwtje Pieters, weduwe tot Graft, zij door Jan Aris, haar neev, om door den officier bevestigt te werden.
01-11-1704 Pieter IJsbrantsz Mars, jongman in ’t Noordeijnd versoekt door Pieter Slooten huwelijkse geboden met Lijsbetje Bisch, jongedogter tot Rijp, zij door Mr. Reinier Kramer, haar oom, om door den officier bevestigt te werden.
08-11-1704 Kornelis Klaasz, jongman in de Schermer onder de banne van Graft versoekt door hem selvs huwelijkse voorstellinge met Trijntje Gerrits, jongedogter te Noord Schermer, zij door Kornelis Pietersz, haar neef, om in de kerk afgekondigt en bevestigt te werden.
08-11-1704 Klaas Klaasz Valk, weduwnaar in ’t Noordeijnd versoekt door zijn broer Kornelis Klaasz Valk huwelijkse voorstellinge met Guurtje Theunis, zij door haar broer IJsbrant Theunisz Lijnslager om door den officier bevestigt te werden.
10-11-1704 Simon Dirksz Dik, jongman tot Westgraftdijk versoekt voor hem selven huwelijkse voorstellinge met Jantje Jans, weduwe wonende mede tot Westgraftdijk, zij door Cornelis Jansz om door d’ agbare geregte bevestigt te werden.
17-12-1704 Kornelis Bakker, jongman versoekt door zijn broer Klaas Bakker huwelijkse voorstellinge met Neeltje Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar swager Willem Kornelisz Spaans, om alhier in de kerk afgekondigt en bevestigt te werden.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 18-07-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *