Graft Huwelijken Civiel 1698-1700

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1698 – 1700.

11-01-1698 Cornelis Jansz Tijs, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder jacob Jansz, met Marij Claes, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer broeder jan Claesz Leertouwer, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
18-01-1698 Jan Jansz, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn oom Floris Pietersz, met Anne Claes, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Willem Sijmonsz haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
18-01-1698 Claes Jansz Nek, weduwnaer woonende in ’t Noordeijnt, compareerde selve in persoon met Welmoet Pieters, weduwe wonende tot suijt Schermer, compareerde voor de bruijt Jan Jacobsz Lijnslager, hare swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
25-01-1698 Jan Dirksz Jonker, jongman met Antjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerden beijden selfe in persoon, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
08-02-1698 Pieter Pietersz, jongman, compareerde voor hem sijn oom Jacob Dirksz Swem met Trijn Jans, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt haer swager Arent Aerjansz Kriek, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
15-02-1698 Jacob Jansz Boeregeest, weduwnaer wonende op Graftdijk, compareerde voor hem Maerten Claasz van Wieringen sijn buurman, met Guurtje Pieters, jongedogter wonende op de Vinkhuijsen, compareerde voor den bruijt Dirk Pietersz haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
15-02-1698 Claes Claasz Prinsen, jongman, compareerde voor hem sijn vader Claes Claesz de Oude met Trijn Claes, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt Maerten Jansz haren buurman, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
01-03-1698 Jacob Allertsz, weduwnaer, compareerde selfe in persoon, met Anne Jans, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Pieter van Lang, haer buurman, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
15-03-1698 Pieter Cornelisz Singer, weduwnaer, compareerde voor hem sijn broeder Claes Cornelisz Waert met Welmoet Jans, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Lodewijk Jansz, hare oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
22-03-1698 Dirk Pietersz Olij, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Aris Pietersz Olij, met Trijntjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Lambertsz Olij, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-03-1698 Maerten Harmansz, jongman, compareerde voor hem Cornelis IJsbrantsz, sijn oom met Femtjen Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Jan Meijndertsz haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
06-04-1698 Cornelis Adriaensz, weduwnaer, compareerde voor hem Jan Pietersz Kaan, sijn neef, met Meijntjen Cornelis, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Cornelisz Singer, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-05-1698 Arent Claasz, jongman, compareerde voor hem Dirk Arentsz Capiteijn, sijn oom, met Trijntjen Huijberts, jongedogter beijde in ’t Noordeijnt wonende, compareerde voor de bruijt Dirk Pietersz Lijkes, haer buurman, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
17-05-1698 Allert Jacobsz Groot, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder Pieter Jacobsz Groot met Dieuwertjen Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jacobsz Kuijper, haer voogt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
14-06-1698 Jacob Jacobsz Schippers, jongman, compareerde voor hem Jan Cornelisz Schol, sijn voogt met Marij Pieters, jongedogter beijde wonende Graft, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz haere broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
29-06-1698 Pieter Thomasz, jongman van Wormer met Neeltje Ariaens, jongedogter van Graft vertoond bescheijt dat de geboden tot Wormer waren ingeschreven ’t welck bij ons daer op is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
06-09-1698 Andries Tijsensz, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem Maerten Pietersz, sijn halve broeder, met Guurtje Floris, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Rong Florisz, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-09-1698 Jan Gerritsz Kales, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem Teunis Lambertsz, sijn swager, met Jantjen Michiels, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Michiel Heijnis, haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-10-1698 Arent Claasz, jongman, compareerde voor hem sijn oom Dirk Jansz Schagen, met Aafje Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Pietersz Waert, haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
18-10-1698 Claes Claasz Valk, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Claasz Valk met Beertjen Adriaens, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jan Jansz Kriek, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
18-10-1698 Jan Claesz Avis, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn swager Sijmon Dirksz Engelant, met Lijsbet Maertens, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Claes Jacobsz haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-11-1698 Willem Pietersz Olij, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Jan Pietersz Olij met Antjen Dirks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Sijmon Koedijk, schout, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-11-1698 Claes Pietersz, weduwnaer, compareerde voor hem sijn broeder Jan Pietersz Vlottes met Trijntjen Tijs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer broeder Heijn Tijsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
15-11-1698 Gerrit Jacobsz van de Laen, jongman, compareerde voor hem sijn vader Jacob Jacobsz van de Laen met Beatris Floris, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt Rong Florisz, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
29-11-1698 Floris Pietersz, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn broeder Claes Pietersz, met Maertjen jans, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor den bruijt Frans Dirksz Smit, haer swager, versogten dat de gebode.n ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
28-12-1698 Op sondag.  Arent Pietersz, weduwnaer wonende tot Graft met Grietje Gerrits, jongedogter van Wormer, vertonende wettelijk bescheijt dat de geboden tot Wormer waren ingeschreven ’t welk bij ons daer op is ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.
02-01-1699 Jacob Lambertsz Olij, weduwnaer, compareerde voor hem sijn soon Dirk Jacobsz Kramer met Aerjantje Jacobs, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer oom Heijndrick Aldertsz Schoen, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
10-01-1699 Adam Jansz, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn broeder Gerrit Jansz Wever met Cornelisjen Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Claes Cornelisz Olij, haer stiefvader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-01-1699 Gerrit Garmentsz, jongman, compareerde voor hem sijn oom Seijmon Gerritsz met Maertjen Mourits, weduwe beijde wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor den bruijt Jacob Claesz Schrijver, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
29-01-1699 Teunis Claasz, jongman met Maertjen Auwels, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor beijde Mr. Gerrit van Tiel de Oude ende Mr. Gerrit van Tiel de Jonge, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
31-01-1699 Adriaen Olbrantsz Beij, weduwnaer wonende tot Graft met Grietje Gerrits, jongedogter wonende tot Nieuwendam, vertoonde bescheijt dat de geboden tot Nieuwendam waren ingeschreven ’t welk bij ons daer op is ingewilligt, om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-02-1699 Jan Dirksz Rood, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Dirksz Rood met Neeltjen Dirksz, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt haer vader Dirk Arentsz Capiteijn, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
04-04-1699 Abraham Jansz, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn broeder Jacob Jansz met Dirkjen Dirks, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Cornelis Baertsz, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
22-08-1699 Floris Gijsbertsz van Est, jongman wonende tot Velsen, compareerde voor hem sijn vader Gijsbert Jansz van Est met Guurtje Jans, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Jacob Pietersz Schoenmaker ende Jan Danser, hare voogden, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-09-1699 Michiel Cornelisz, jongman wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor hem sijn oom Cornelis Pietersz Kan met Maertjen Cornelis, jongedogter wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor den bruijt Aerjan Cornelisz haer broeder met consent van de vader Cornelis Adriaansz soo hij verklaerde, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-09-1699 Jan Jansz Blau, jongman, compareerde voor hem Gerrit Gerritsz sijn vrunt, met Dieuwer Jans, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt haer broeder mr. Pieter Bos, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-10-1699 Dirk Pietersz, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde selfs in persoon geadsisteert met sijn oom Jacob Dirksz Swaen, met Trijntjen Jans, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor den bruijt Sijmon Willemsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
10-10-1699 Gerrit Pietersz, jongman, compareerde voor hem sijn vader Pieter Jansz Bakker met Soutjen Engels, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor den bruijt Pieter Jacobsz haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
10-10-1699 Jan Claasz, jongman, compareerde selfe in persoon met Trijn Benedicts, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt Gerrit Gerritsz, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
31-10-1699 Reijer Jansz, jongman, compareerde voor hem sijn vader Jan Reijersz Kuijper met Impjen Krijers, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Pieter Heijndricksz Helder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
31-10-1699 Jacob Alofsz, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn vader Alof Pietersz met Marij Dirks, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt Claes Pietersz, haer stiefvader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
31-10-1699 Jacob Heertjesz, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn vader Heertjen Gerritsz Vredenhuijs met Steijn Jans, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer vader Jan Frederiksz Backer, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
31-10-1699 Cornelis Maertensz, jongman, compareerde voor hem Cornelis Jansz Goudenleu, sijn neef, met Maertjen Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer vader Jacob Heijndricksz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
14-11-1699 Sijmon Cornelisz, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Cornelisz Broer met Neeltjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Jan Cornelisz Garn, haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
14-11-1699 Cornelis Albertsz Throon, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn vader Albert Arentsz Throon, met Trijntjen Alberts, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor den bruijt Pieter Arentsz Taenman, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
14-11-1699 Jan Pietersz Kat, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder IJsbrant Pietersz Kat met Aaltjen Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Claasz Bouw haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
28-11-1699 Huijbert Huijbertsz, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn vader Huijbert Huijbertsz, met Maertjen Pieters, jongedogter wonende tot Graft compareerde voor den bruijt haer broeder Aerjan Pietersz Zeeman, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
28-11-1699 Willem Pietersz, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn neef Mr. Pieter Bos met Maertjen Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Cornelis Claasz haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-01-1700 Floris Cornelisz, jongman, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Jansz Groot met Impjen Rongs, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Rong Cornelisz haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-01-1700 Jan Cornelisz, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Cornelisz Buer met Eefjen Jans, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Gerrit Claesz Purmerent, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
16-01-1700 Auwel Jacobsz Olij, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Jacob Lambertsz Olij met Geertje Egberts, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor den bruijt haer vader Egbert Jansz IJsenbeek, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-01-1700 Cornelis Jacobsz Kuijper, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn soon Jacob Cornelisz Kan met Anne Jacobs, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor den bruijt Pieter Jacobsz Groot, haer soon, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-01-1700 Jacob Dirksz Swem, weduwnaar compareerde voor hem sijn soon Cornelis Jacobsz Swem met Trijn Willems, weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer soon Louris Cornelisz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
30-01-1700 Dirk Jansz Bergen, jongman met Aerjantje Garbrants, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde selfe in persoon, versogten dat haar geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
30-01-1700 Dirk Jaspersz, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder Jacob Jaspersz met Trijntje Dirks, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Pietersz Lijnslager haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-02-1700 Pieter Dirksz, weduwnaer, compareerde voor hem Mr. Pieter van den Bos, met Lijsbet Dirks, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt Jacob Cornelisz Jonge haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
13-02-1700 Pieter Pietersz, weduwnaer wonende in t Noordeijnt, compareerde selfe in persoon met Marij Willems, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Cornelis Jansz Bos, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-02-1700 Jan Jansz Kramer, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn vader Jan Dirksz Kramer met Trijn Jacobs, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Gerrit Jacobsz haer oudoom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
20-02-1700 Jan Maertensz Keele, jongman, compareerde voor hem sijn vader Maerten Cornelisz Keele met Maertjen IJves jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Dirk Cornelisz Slijken haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-02-1700 Cornelis Olbrantsz Beij, weduwnaer, compareerde voor hem sijn broeder Balzer Olebrantsz Bergen met Neel Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jansz Spaans, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
27-02-1700 Jan Jansz Kriek, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt met Trijntje Dirks, weduwe wonende tot Wormer, vertoonden bescheijt dat de geboden tot Wormer waren ingeschreven ’t welk bij ons daer op mede is ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.
10-04-1700 Jacob Jansz Ridder, jongman, compareerde voor hem Cornelis Pietersz kan sijne vrunt, met Geertje sijmons, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Aris Sijmonsz Goethart, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-04-1700 Claes Dirksz Sloten, jongman, compareerde voor hem sijn vader Dirk Pietersz met Neel Claes, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer swager Cornelis Jansz Kat, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
13-05-1700 Mr. Dirk Tweeling, jongman wonende tot Valkoog, compareerde voor hem sijn vrunt Mr. Claes Visscher met kennis van de vader, met Maertjen Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Cornelisz Broertjes, hare swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-06-1700 Willem Jacobsz Pel, weduwnaer tot Rijp, compareerde selfe in persoon met Griet Sijmons, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Jacobsz Lijnslager, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-06-1700 Mr. Claes Visscher, weduwnaer, compareerde voor hem Jan Danser, sijn swager met Trijntjen Jans, jongedogter beijden wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jacobsz Biersteker, haer neef, versogten dat hare geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
25-09-1700 Jacob Willemsz, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Louris Cornelisz met Jantjen Jacobs, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer broeder Arent Jacobsz Laen, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
25-09-1700 Barent Saliger, jongman wonende tot Amsterdam, compareerde voor hem Dirk Jansz Schagen, sijn neef, met consent van de moeder soo hij verklaerde, met Antje IJsbrants, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes IJsbrantsz haer broeder met consent van de moeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
02-10-1700 Aerjan Jansz, jongman, compareerde selfe in persoon met Maertjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Jacob Cornelisz Biersteker, haer buurman, met consent van de moeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
02-10-1700 Dirk Jacobsz Swem, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Jacobsz Swem met Sijtjen Michiels, jongedogter beijde wonende in t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer voogt Jan Dirksz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
02-10-1700 Garbrant Gerritsz, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem Sijmon Danielsz sijn neef en voogt met Guurt Louris, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer oom Jan Jacobsz Luijn, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
16-10-1700 Cornelis Jansz Dekker, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Abraham Jansz met Aefjen Jans, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Cornelis Cornelisz Bakker, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-10-1700 Willem Cornelisz Olij, jongman, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Jansz Spaens met Lijsbet Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Claesz Bergen, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-10-1700 Dirk Vegtersz, jongman, compareerde voor hem sijn oom Jacob van de Laen met Maertjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Claasz Slooten, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-10-1700 Michiel Heijnisz, weduwnaer wonende tot Graft, met Marij Lamberts, jongedogter wonende in den Beemster, compareerde beijden selfe in persoon, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
30-10-1700 Gerrit Jacobsz van de Laen, weduwnaer in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn vader Jacob Jacobsz van der Laen met Geertje Pieters, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Heijndrik Pietersz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
30-10-1700 Jan Olbrantsz Beij, jongman wonende tot Graft met Trijntjen Cornelis wonende tot Nieuwendam vertonende bescheijt dat de geboden tot Nieuwendam zijn ingeschreven ’t welk bij ons daer op mede is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
06-11-1700 Cornelis Jansz Bloem, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem Teunis Jacobsz Lijnslager sijn vrunt, met Margrietje Huijberts, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Jacobsz Lijnslager haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
13-11-1700 Dirk Jansz, jongman, compareerde voor hem sijn vader Jacob Pietersz Wever met Anne Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Adriaen Jansz haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
13-11-1700 Jacob Pietersz, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn vader Pieter Jacobsz Paep met Geertje Dirks, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Egge Cornelisz haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
13-11-1700 Gerrit Dirksz, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn vader Dirk Gerritsz Neijer met Dieuwertjen Jacobs, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Jacobsz Kramer, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
04-12-1700 Muus Michielsz, weduwnaer, compareerde voor hem Abraham Smit, sijn neef, met Guurte Krijnes, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Jansz Bergen, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-12-1700 Jan Jansz Os, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem Pieter Jansz Meppelen sijn broeder met Lijsbet Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Gijsbert Aerjansz, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
18-12-1700 Jacob Pietersz, weduwnaer wonende op Graftdijk, met Maertjen Gerrits, weduwe wonende in de Schermer in de banne van Akersloot, vertoonden bescheijt dat de geboden tot Akersloot waren ingeschreven om door de schout te worden bevestigt ’t welk bij ons daer op mede is ingewilligt om door de officier te bevestigen.
23-12-1700 Pieter Arentsz Keijser, weduwnaer wonende in de Starnmeer in den banne van Graft met Vroutjen Dirks, weduwe wonende in de Schermeer onder den banne van Noortschermer vertonende bescheijt dat in Schermerhorn den geboden wettelijk waren ingeschreven ’t welck bij ons daer op ingewillicht om voorts beijden officier te bevestigen.
25-12-1700 Jan Claasz, jongesel wonende tot Ursem met Neeltje Engels. Jongedochter van Graft, vertonende bescheijt dat de geboden tot Ursem waren ingeschreven ’t welck bij ons daer op is ingewillicht om voorts bij den officier te bevestigen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 18-07-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *