Graft Huwelijken Civiel 1696-1697

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1696 – 1697.

07-01-1696 Cornelis Pietersz, jongman, compareerde voor hem Jacob Adriaensz, sijn vrunt, met Neel Sijmons, jongedogter beijde wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt haer broeder Claes Sijmonsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
14-01-1696 Jacob Claasz Relk, jongman, compareerde voor hem sijn vader Claes Claasz de Oude, met Neel Cornelis, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
14-01-1696 Claes Jansz Bakker, jongman, compareerde voor hem sijn oom Dirk Jansz Kat, met Guurt Cornelis, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
21-01-1696 Claes Gerritsz, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem Jacob Gerritsz van de Laen, sijn broeder, met Geertje Dirks, jongedogter wonende in de Beemster, compareerde voor de bruijt Lijsbet Oukes haer moeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
21-01-1696 Adriaen Olbrantsz Bergen, jongman, compareerde voor hem sijn vader Olbrant Jansz Bergen, met Jantjen Everts, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Evertsz Boon, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
28-01-1696 Cornelis Dirksz, jongman wonende tot Suijtschermer, compareerde voor hem Dirk Cornelisz, sijn vader, met Aagte Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor haer haer vader Pieter Pietersz Waert, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
04-02-1696 Claes Pietersz, jongman, compareerde voor hem Jan Pietersz, sijn broeder, met Marij Sijmons, jongedogter beijde wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Jan Dirksz Makkes, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
18-02-1696 Claes Cornelisz Rongs, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem Mr. Gerrit Tiel de Jonge, sijn vrunt, met Aegte Maertens, jongedogter in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jan Dirksz, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
18-02-1696 Dirk Jansz Rofsen, weduwnaer, compareerde voor hem Claes Cornelisz, sijn oom, met Neeltjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Olofsz, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
25-02-1696 Jan Pietersz Gorter, jongman, compareerde voor hem Cornelis Claasz, sijn oom, met Grietje Hilbrants, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Claasz Slosten, gaer voogt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
03-03-1696 Frans Jansz Kuijt, jongman, compareerde voor hem sijn vader Jan Fransz Spaens, met Maertje Gleijnis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Gleijnis Teunisz, versogten dat de geboden ingeschreven zouden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
03-03-1696 Claes Jansz, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem Jacob Korsz, sijn oom, met Anne Sijmons, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Jan Christiaensz, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
28-03-1696 Op woensdag. Jochem Lourisz Beets, jongman wonende in de Oude Zijp, compareerde selfs in persoon, met Eefjen Cornelis, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Teunis Teunisz Windig, haer oom en voogt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
31-03-1696 Jan Pietersz, jongman wonende tot Westgraftdijk, met Aefje Cornelis, jongedogter van Kwadijk, vertonende attestatie van Kwadijk dat de geboden aldaer waren ingeschreven ’t welk bij ons daer op is ingewilligt, om voorts bij den officier te bevestigen.
31-03-1696 Aerjan Albertsz, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Albert Aerjansz, met Grietje Cornelis, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Michiel Willemsz, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden weren om voort bij den predicant te bevestigen.
19-05-1696 Jan Pietersz Hoorn, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Claes Pietersz Slooten, met Neeltje Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Claasz Hoen, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-06-1696 Dirk Gerritsz Mol, weduwnaer tot Graft, compareerde voor hem sijn swager Dirk Maertensz Kramer, met Jannetje Egberts, jongedogter uijt de Rijp, compareerde voor de bruijt haer vader Egbert Jansz Ijsenberk, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
21-07-1696 Jakelt Gerritsz, weduwnaer wonende tot Westgraftdijk, compareerde selfs in persoon, met Risjen Jacobs, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Sijmon Claasz Wever, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-09-1696 Cornelis Jacobsz, jongman, compareerde voor hem Ouke Jansz, sijn stiefvader, met Maertje Wijbrants, jongedogter beijde wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Adriaen Claasz Schippers, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werdn om voorts bij den officier te bevestigen.
15-09-1696 Dirk Sijmonsz, weduwnaer wonende tot Oostgraftdijk, met Guurtje Jans, jongedogter van Uijtgeest, vertonende bescheijt dat de geboden tot Uijtgeest waren ineschreven ’t welk bij ons daer op mede is ingewilligt om voorts bij d.en officier te bevestigen
18-09-1696 Sondag. Gerrit Pietersz, weduwnaer wonende tot Westgraftdijk, compareerde selfs in persoon, met Trijn Alberts, weduwe wonende in de Akersloterwoude, compareerde voor hem Louris Gerritsz, haer buurman, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
22-09-1696 Baltser Olbrantsz Bergen, weduwnaer, compareerde voor hem sijn vader Olebrant Jansz Bergen, met Guurt Simons, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Claasz Bergen, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
22-09-1696 Jan Christiaensz, weduwnaer, compareerde voor hem sijn swager Cornelis Jansz Goudenleeu, met Guurtje Claes, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Mr. Claes Visscher, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
20-10-1696 Claes Willemsz, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn vader Willem Jansz, met Aefjen Egberts, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Egbert Pietersz Mol, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-10-1696 Melle Cornelisz, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Floris Cornelisz, met Maertjen Maertens, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jansz Goudenleeu, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voort bij den predicant te bevestigen.
27-10-1696 Jan Arentsz, jongman, compareerde voor hem sijn vader Arent Karn, met Dieuwertjen Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz Ridder, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
27-10-1696 Pieter Claasz Valk, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Claasz Valk, met Beertjen Jacobs, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jan Jansz Kriek, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
27-10-1696 Pieter Dirksz, jongman wonende op Graftdijk, compareerde voor hem sijn oom Jacob Pietersz, met Neel Pieters, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz Schoen, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
02-11-1696 Jan Jacobsz Rol, jongman wonende in de Akersloterwoude, compareerde voor hem Claes Gerritsz, sijn neef, met Anne Jans, jongedogter wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Aerjan Jansz haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
02-11-1696 Dirk Pietersz Kuurs, weduwnaer, compareerde voor hem sijn neef Jan Sijmonsz Volger, met Marij Pieters, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Sijbrantsz, hare voogd, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
02-11-1696 Jan Benedict, jongman, compareerde voor hem Gerrit Gerritsz, sijn buurman, met Guurt Jacobs, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Cornelis Jacobsz Konink, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
02-11-1696 Garbrant Dirksz Keijser, jongman tot Rijp, compareerde voor hem sijn oom Claes Jansz Mars, met Guurt Claes, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer broeder Jan Claasz Kuijper, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
10-11-1696 Jan Jansz Brouwer, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem Teunis Jansz, sijn vrunt, met Mijntjen Alberts, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Huijgen Pietersz, haer buurman, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
10-11-1696 Cornelis Claasz Schippers, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Jan Claasz Schippers, met Aeltjen Alderts, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Claasz, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
10-11-1696 Jan Jansz Collis, jongman, compareerde voor hem sijn vader Jan Cornelisz Jellis, met Maertjen Gerrits, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Heijndricksz Waert, haer neef, versogten dat de geboden ongeschreven soudn werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-11-1696 Cornelis Cornelisz Smit, weduwnaer, compareerde voor hem sijn broeder Jan Cornelisz Smit, met Trijn Dirks, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer vader Dirk Pietersz Lijkes, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-11-1696 Dirk Jacobsz Kramer, jongman, compareerde voor hem sijn vader Jacob Lambertsz Olij, met Jaepjen Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Jacob Douwesz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-12-1696 Sijmon Cornelisz Parshout, jongman wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor hem sijn swager Claes Garmentsz Kaije, met Guurtje Aris, jongedogter wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt haer oom Jacob Dirksz Swaen, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-12-1696 Gerrit Pietersz Suijden, jongman, compareerde voor hem sijn stiefvader Cornelis Adriaensz Broeder, met Maertjen Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Aris Pietersz Olij, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-12-1696 Maerten Claasz Kuijper, jongman, compareerde voor hem Maerten Jansz Dissel, sijn neef, met Aagje Meijers, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jan Meijertsz, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
12-01-1697 Jan Pietersz, weduwnaer, compareerde voor hem sijn broeder Dirk Pietersz met Trijn Claes, weduwe,beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz Kan, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
12-01-1697 Gerrit Pietersz Schouwen, jongman wonende tot Rijp, met Neeltje Garbrants, jongedogter in den Banne van Graft, compareerde beijde selfs in persoon, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-01-1697 Cornelis Claasz Kuijper, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Maerten Claasz Kuijper met Guurtje Cornelis, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt hare vader Cornelis Gerritsz Pier, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
07-02-1697 Jacob Heijndriksz, weduwnaer wonende tot Uijtgeest, compareerde selfs in persoon, met Jantjen Pieters, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer swager Jan Rongsz, versogten dat den huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-02-1697 Jacob Cornelisz Kan, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Jacobsz Kuijper, met Anna Jacobs Groot, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt haer broeder Pieter Jacobsz Groot, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-03-1697 Dirk Cornelisz Olij, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Jansz Spaens met Maertjen Fredriks, jongedogter van Schermerhorn, compareerde voor de bruijt Pieter van Lang uijt naem van de vader soo hij verklaerde, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-03-1697 Jan Jacobsz Fulps, jongman wonende tot Krommeniedijk compareerde selfs in persoon met Gerbrig Jacobs, jongedogter wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt haer broeder Willem Jacobsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
23-03-1697 Gerrit Jansz, weduwnaer wonende tot Schermerhorn, compareerde voor hem sijn broeder Teunis Jansz met Guurtje Teunis, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Claes Cornelisz haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-03-1697 Dirk Heijndriksz Baen, jongman compareerde voor selfs in persoon met Trijn Pieters, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer broeder Claes Pietersz, versogte dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-03-1697 Douwe Jacobsz, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Jacob Douwesz met Tiupjen Andriess, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Andries Cornelisz haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
30-03-1697 Jacob Engelsz, jongman wonende tot Krommeniedijk, compareerde selfs in persoon met Aagte Dirks, jongedogter wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Kors Jansz haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
30-03-1697 Willem Dirksz Koster, jongman compareerde voor hem sijn vader Dirk Pietersz met Crelisjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Grft, compareerde voor de bruijt Aris Pietersz Olij, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-04-1697 Arent Jacobsz, jongman compareerde voor hem sijn vader Jacob Dirksz Swaen met Aaltjen Pieters, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Pieter Jacobsz haer vader versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
02-08-1697 Jan Jorisz Smit, weduwnaer wonende in de Buijkslotermeer compareerde selfs in persoon met Claesjen Gerrits, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Albertsz Waert, haer buerman, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-08-1697 Mr. Jan Bosch, weduwnaer wonende tot Oostknollendam, compareerde voor hem sijn broeder Mr. Pieter Bosch met Barbara Adriaens Ridder, jongedogter jegens wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Adriaensz Schernsz haer vrunt , versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
28-09-1697 Gijsbert Aerjansz, weduwnaer compareerde voor hem sijn neef Dirk Jacobsz Gijs met Raligjen Hermans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer grootvader Sijmon Claasz Wever, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-10-1697 Dirk Reijersz, jongman wonende tot Oostgraftdijk met Marij Pieters, jongedogter wonende tot Oostknollendam, vertoonden bescheijt dat geboden ter verzoek wettelijk waren ingeschreven ende bij ons is ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.
05-10-1697 Jacob Cornelisz Kraft, weduwnaer, compareerde voor hem sijn swager Cornelis Jansz Mol met Maertjen Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer oom Cornelis Adriaensz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
12-10-1697 Jan Willemsz Pik, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn broeder Pieter Willemsz Pik, met Trijn Jacobs, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer vader Jacob Pietersz Dop, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-10-1697 Heijndrik Pietersz, jongman, compareerde selfs in persoon met consent van sijn vader Pieter Krijnsz, met Neel Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jansz Mol, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-10-1697 Dirck Janszsen, jongman, compareerde voor hem sijn voogt Dirk Pietersz Mol met Griete Pieters jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Gerrit Cornelisz haer voogt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
26-10-1697 Cornelis Gerritsz, jongman wonende in de Stierp in den banne van Akersloot, compareerde selves in persoon met Maertjen Pieters, jongedochter wonende op Graftdijk, compareerde voor de bruijt Jan Cornelisz haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-10-1697 Cornelis Sijmonsz, jongman wonende in de Starnmeer, compareerde selfs in persoon met Trijn Claes, jongedochter wonende uit Kamerhop, beijde in den banne van Graft, compareerde voor de bruijt Dirck Claasz haer voogt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
05-11-1697 Cornelis Jacobsz Surem, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde selfs met sijn vader Jacob Dircksz Surem, met Bregjen Gerrits, jongedochter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Jacob Gerbrantsz haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
09-11-1697 Cornelis Claesz Luit, jongman, compareerde voor hem sijn vader Claes Cornelisz Luit, met Aagte Willems, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer broeder Cornelis Willemsz Konink, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-11-1697 Jan Adriaansz Bos, jongesel, compareerde voor hem Claes jansz Bos, sijn oom, met Neeltjen Alderts, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt IJsbrant Pietersz haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-11-1697 Claes Jansz Klinkert, jomgman, compareerde voor hem sijn oom Jan Claasz, met aagt Heijndriks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Jan Cornelisz Schrijver haer voogt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-11-1697 Aerjan Claesz, jongman wonende op Graftdijk met Trijntje Sijgert, jongedogter van Niedorp, vertonende bescheijt dat de geboden aldaer waren ingeschreven ’t welk bij ons daerop is ingewillit om voorts bij den officier te bevestigen.
23-11-1697 Frans Joosten Bakker, weduwnaer, compareerde voor hem sijn buurman Cornelis Pietersz kan, met Trijntje alderts, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Heijndrick Aldertsz Schilder haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
30-11-1697 Arent Aerjansz Krieck, jongman, compareerde voor hem sijn oom Jan Jansz Krieck, met Aegtje Jans, jongedogter beijde wonende tot Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jacob Dirksz hare oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
14-12-1697 Dirk Cornelisz, weduwnaer wonende tot Oost Graftdijk, compareerde selfs in persoon, met Trijn Jacobs, jongedogter wonende tot Marken in de ban van Uijtgeest, compareerde voor haer Gerrit Jacobsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestien.
21-12-1697 Teunis Cornelisz Leeu, weduwnaer, compareerde voor hem sijn swager Garment Aerjansz, met Neeltjen Rijkse, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Huijbert Rijksz, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
21-12-1697 Crijn Lourisz, jongman, compareerde selfs in persoon, met Anne Heijndricks, jongedogter, beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer broeder Pieter Heijndricksz Helder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
21-12-1697 Muus Michielsz, weduwnaer, compareerde voor hem Abraham Isaaksz Smit, sijn neef met Grietje Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Jansz schouten, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
28-12-1697 IJsbrant Cornelisz, jongman wonende tot oost Graftdijk, compareerde voor hem sijn oom Cornelis Pietersz kan, met Anne Floris, jongedogter wonende tot West Graftdijk, compareerde voor de bruijt haer oom Pieter Jansz Hoef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen
28-12-1697 Jan Cornelisz, jongman, compareerde voor hem sijn vader Cornelis jansz groot, met Griet Reijers, jongedogter beijde wonende tot Oost Graftdijk, compareerde voor de bruijt Reijer Jansz haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 18-07-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *