Graft Huwelijken Civiel 1694-1695

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1694 – 1695.

09-01-1694 Cornelis Meinertsz, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Meinert Jansz, met Impjen Alberts, jongedogter van Driehuijsen, compareerde voor de bruijt Jacob Gerritsz, hare vrunt, versogten dat de geboden souden werden ingeschreven om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-01-1694 Sijmon Claasz Kort, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn swager Pieter Claasz Vlottes, met Maretjen Pieters, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt haer vader Pieter Cornelisz Volger, versogten dat de geboden souden werden ingeschreven om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-01-1694 Pieter Arentsz Throon, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn broeder Albert Arentsz Throon, met Aeltjen Daniels, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt haer broeder Sijmon Danielsz, versogten dat de geboden souden werden ingeschreven om voorts bij den officier te bevestigen.
30-01-1694 Cornelis Cornelisz, jongman wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor hem sijn broeder Claes Cornelisz, met Anne Claes, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Claasz Heijn, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
06-02-1694 Maerten Sijmonsz, weduwnaer, compareerde voor hem Cornelis Claasz Broertjes, sijn vrunt, met Neel Willems, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Claasz Romeijn, haer stiefvader, versogten dat de geboden ingeschreven werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
13-02-1694 Jan Jacobsz Hou, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder Pieter Jacobsz Hou, met Maertje Arents, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Arent Jacobsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-02-1694 Teunis Jansz, weduwnaer, compareerde voor hem sijn swager Jan Viensz, met Trijn Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Stoffel Jansz, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
20-02-1694 Sijmon Danielsz, weduwnaer wonende tot Rijp, compareerde voor hem Claes Laurensz, sijn swager, met Maertje Everts, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Cornelisz Schol, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-02-1694 Jan Frederiksz, jongman wonende tot Rijp, compareerde selfs in persoon, met Ritjen Cornelis, jongedogter wonende tot Westraftdijk, compareerde voor de bruijt haer vader Cornelis Adriaensz Smit, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
27-02-1694 Jacob Fransz, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem Claes Jansz, sijn swager, met Maertje Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Teunis Jansz, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
27-02-1694 Pieter Danielsz, jongman, compareerde voor hem sijn swager Teunis Jansz, met Grietje Willems, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Aris Jansz Olij, haer voogt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
06-03-1694 Adriaen Fransz, weduwnaer, compareerde voor hem sijn neef Adriaen Albertsz, met Niesjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Sijmon Adriaensz, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
13-03-1694 Louris Cornelisz Bostelman, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem Claes Jansz Kuiper, sijn buurman, met Maertje Engels, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Cornelis Remmitsz Bakker, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
20-03-1694 Pieter Jellisz, jongman, compareerde voor de bruijt Heertjen Vredenhuijs, met Rieu Krijers, weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Cornelis Cornelisz Bruin, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
27-03-1694 Baltzer Cornelisz Bos, jongman van ’t Noordeijnt, met Neeltjen Wouters, jongedogter van Uijtgeest zijn bij attestatie van Uijtgeest aldaer behoorlijk ingeschreven ’t welk bij ons daer op mede is ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.
17-04-1694 Hendrik Cornelisz Bom, jongman, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Lambertsz Bom, met Aegt Jans, jongedogter, beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Jan Rongsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-04-1694 Wesende vrijdag. Mr. Jan Lourisz, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Lourisz, met Maertje Pieters, jongedogter wonende tot Alkmaer, compareerde voor de bruijt Gerrit van der Steur, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-04-1694 Foppe Jacobsz, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt, compareerde selfs in persoon, met Trijntje Pieters, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jacobsz Volger, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-04-1694 Cornelis Jansz Goudenleeu, weduwnaer, compareerde voor hem sijn swager Jan Adriaensz Backer, met Aerjantje Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Meinert Jansz, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-05-1694 Maerten Gerritsz, jongman wonende tot Graft, compareerde selfs in persoon, met Grietje Juriaens, jongedogter wonende in de Zuider Beemster, compareerde voor haer haer vader Juriaen Dirksz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-05-1694 Cornelis Adriaensz Schermer, wediwnaer, compareerde voor hem sijn oom Maertje Jansz Meijer, met Neeltjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Lambertsz, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-05-1694 Jan Jellisz Bakker, jongman, compareerde voor hem Claes Pietersz Schouten, sijn vrunt, met Aeltjen Dirks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Dirksz, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-05-1694 Willem Jansz Pasteij, weduwnaer tot Graft met Grietje Pieters, jongedogter van Wormer, vertonende bescheijt dat de geboden tot Wormer waren ingeschreven met versoek dat ter Graft insgelijks geschiede om voorts bij den officier te bevestigen.
08-05-1694 Jasper Fransz, weduwnaer, compareerde voor hem sijn swager Willem Jansz Spikken, met Maertjen Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer broeder Frans Jacobsz Pik, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
05-06-1694 Jacob Cornelisz Kraft, jongman wonende tot Westsaerdam , compareerde voor hem Pieter Jansz Bakker, sijn neef, met Duijfjen Jans, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor haer haer vader Jan Cornelisz Mol, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
26-06-1694 Cornelis Jacobsz Konink, jongman, compareerde voor hem Pieter Maertensz Kleur, sijn voogt, met Anne Cornelis, weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Poulus Cornelisz, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
03-07-1694 Jacob Cornelisz Slijker, jongman, compareerde voor hem Dirk Baertsz, sijn buurman, met Dieuwertje Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Florisz, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
03-07-1694 Claes IJsbrantsz Dekker, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader IJsbrant Claasz Dekker, met Maertjen IJsbrants, jongedogter uijt de Rijp, compareerde voor de bruijt Claes Jansz Bees, haer neef, versogten dat de geboden ingeschrevn souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
17-07-1694 Cornelis Jansz Aves, jongman, compareerde voor hem sijn swager Claes Jacobsz Dissel, met Lijsbet Dirks, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer vader Dirk Gerritsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
07-08-1694 Claes Hendriksz Waert, weduwnaer, compareerde voor hem de eerbare Sijmon Koedijk, schout sijn buurman, met Anne Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Jansz Schouten haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-09-1694 Jan Pietersz, weduwnaer wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor hem Jacob Gerritsz, met Dieuwer Boukse, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz Aukse, versogten dat de geboden souden werden ingeschreven om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-09-1694 Jan Jansz Klinkert, jongman, compareerde voor hem Jan Claasz Bregjes, met Grietje Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz Ridder, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-09-1694 Teunis Jansz Vink, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem Jacob Pietersz en Jan Danser, sijne voogden, met Anne Frederiksz, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt haer vader Frederik Jansz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
12-09-1694 Cornelis Jansz Mol, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn oom Gerrit Cornelisz Mol, met Neeltjen Jans Buijs, jongedogter wonende tot Delfshaven, compareerde voor de bruijt haer suster Grietje Jans Buijs, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
02-10-1694 Dirk Claasz van ’t Riet, weduwnaer wonende tot Rijp, compareerde voor hem Cornelis Dirksz Soutenvis, met Marij Pieters, jongedogter wonende in ’t Noordeint, compareerde voor de bruijt Claes Pietersz, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-10-1694 Wesende sondag. Egge Cornelisz Voordewint, weduwnaer wonende in ’t Sapmeer in den banne van Graft, met Grietje Gerrits, jongedogter wonende tot Hensbroek, vertonende wettige bescheijt dat de geboden in Hensbroek waren ingschreven hetwelk bij ons daer op mede is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-10-1694 Cornelis Cornelisz, weduwnaer, compareerde voor hem Willem Jacobsz, sijn oom, met Trijntjen Pieters, weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt IJsbrant Pietersz, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-10-1694 Mr. Pieter Woutersz Bos, weduwnaer, compareerde selfs in persoon, met Aeltje Barents, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Mr. Reinier Kramer, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-10-1694 Dirk Pietersz, weduwnaer wonende tot Graft, met Anne Jans, jongedogter wonende in de Beemster aen de Rijperweg, vertoonende bescheijt dat de geboden in de Beemster waren ingeschreven ’t welke bij ons daerop is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-10-1694 Nanning Pietersz, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Jan Pietersz Tijs, sijn broeder, met Jopjen Pieters, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer oom Jan Florisz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
30-10-1694 Jan Pietersz, weduwnaer wonende op Graftdijk, compareerde voor hem Pieter Willemsz, sijn vrunt, met Pietertjen Jans, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Cornelisz Luit, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
06-11-1694 Jacob Gerritsz, weduwnaer, compareerde selfs in persoon, met Guurtje Baerts, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Pietersz Schouten, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-11-1694 Jan Hendriksz van Dulken, weduwnaer wonende tot Rijp, compareerde voor hem Sijmon Rutgersz, sijn swager, met Aefjen Heijnis, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Heijnisz, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
04-12-1694 Mr. Dirk Borsenius, chirurgijn, jongman van Graft, met Maritje Sijmons, jongedogter wonende tot Kwadijk, vertonende bescheijt dat de geboden tot Quadijk waren ingeschreven ’t welk bij ons daerop is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
04-12-1694 Cornelis Sijmonsz Kuijper, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem Jan Claasz Kuijper, met Dieuwer Jans, jongedogter van Graft, compareerde voor haer haer vader Jan Fransz Spaens, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
25-12-1694 Gijsbert Adriaensz, weduwnaer, compareerde voor hem Cornelis Cornelisz, sijn swager, met Trijn Gerrits, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Cornelisz Hoen, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
25-12-1694 Dirk Cornelisz, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Claes Cornelisz, met Maertje Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Adriaen Jansz, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-01-1695 Gerrit Pietersz, weduwnaer, compareerde voor hem Pieter Claasz, met Lijsbet Maertens, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jansz Piest, haere vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-01-1695 Jan Olofsz, weduwnaer, compareerde voor hem Jacob Douwesz sijn swager, met Aerjantjen Jacobs, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Heijndrik Aldertsz Schieuer, haer soon, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-01-1695 Claes Hillebrantsz, jongman wonende tot Graft, met Trijntje Hillebrants, weduwe wonende tot Buijksloot, vertonende wettelijk bescheijt dat de geboden tot Buijksloot waren ingeschreven ’t welk bij ons daer op mede is ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.
15-01-1695 Louris Pietersz, jongman, compareerde voor hem Jacob Dirksz Swaen, sijn oom, met Aeltjen Louris, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jan Jacobsz Luijr, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
15-01-1695 Jacob Issertsz, weduwnaer, compareerde voor hem sijn broeder Dirk Issertsz, met Duijfjen Teunis, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jansz Spaens, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
22-01-1695 Dirk Cornelisz Baijes, weduwnaer, compareerde selfs in persoon met Neeltjen Pieters, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Roxiaen Vrekes, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
29-01-1695 Cornelis Albertsz Posjager, jongman, compareerde voor hem sijn swager Jan Jansz Kriek, met Trijntjen Sijmons, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Claes Claasz de Oude, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
29-01-1695 Baltzer Olbrantsz Bergen, weduwnaer, compareerde voor hem sijn vader Olbrant Jansz Bergen, met Aagt Jans, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Jansz Harijs, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-02-1695 Jan Jansz Pietsen, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn swager Claes Dirksz, met Marij Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Pieter Krijnsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
05-02-1695 Jan Claasz Valk, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Claasz Valk, met Trijn Adriaens, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jan Jansz Kriek, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
12-02-1695 Dirk Jansz Kramer, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn vader jan Dirksz Kramer, met Maertjen Heijndriks, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Pietersz, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-02-1695 Willem Jacobsz, jongman, compareerde voor hem sijn vader Jacob Cornelisz Baes, met Jantjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Leendert Jacobsz, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-02-1695 Louris Dirksz, jongman wonende tot Graft, met Dieuwer Heijnis, jongedogter wonende tot Suijd Schermer, vertoonden bescheijt dat de geboden tot Groot Schermer waren ingeschreven ’t welk bij ons daer op mede is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
26-02-1695 Claes Cornelisz, weduwnaer wonende op de Klaterbuurt in de Beemster, compareerde selfs in presoon, met Guurt Jans, weduwe van Graft, compareerde voor haer haer swager Cornelis Jansz Wiel, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-02-1695 Bartel Pietersz, weduwnaer wonende tot Oostgraftdijk, compareerde selfs in persoon, met Trijn Maertens, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Claasz Leertouwer, haer schoonsoon, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
26-02-1695 Pieter Dirksz Jonas, jongman, compareerde voor hem sijn vader Dirk Pietersz Mol, met Trijn Claes, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Claasz Kuijper, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
26-03-1695 Dirk Jansz, weduwnaer wonende tot Marken in den banne van Uijtgeest, compareerde selfs in persoon, met Anne Jans, weduwe wonende op Graftdijk, compareerde voor de bruijt Jan Cornelis Olofsz, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-03-1695 Cornelis Cornelisz Bakker, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt, compareerde selfs in persoon, met Jannetje Jans, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer broeder Cornelis Jacobsz Biersteker, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
02-04-1695 Cornelis Cornelisz Broer, jongman wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor hem Reijer jansz, sijn oom, met Meijers Jans, weduwe wonende op de Vinkhuijsen, compareerde voor de bruijt Jacob Jacobsz Dekker, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
02-04-1695 Dirk Cornelisz, jongman, compareerde voor hem sijn oom Reijer Jansz, met Claesje Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Jan Jansz Krulder, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
02-04-1695 Dirk Maertensz Kramer, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Maerten Maertensz, met Lijsbet Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Joris Joosten, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
02-04-1695 Teunis Jansz, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Gerrit Jansz, met Trijn Dirks, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Cornelis Cornelisz Bakker, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-04-1695 Cornelis Willemsz, weduwnaer, compareerde voor hem sijn vader Willem Dielofsz Koning, met Neel Jans, weduwe, beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Cornelisz Luit, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-05-1695 Bouwen Krijnen, jongman, compareerde selfs in persoon, met Anne Cornelis, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Dirk Arentsz Capiteijn, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
21-05-1695 Jan Christiaensz Bakker, weduwnaer, compareerde voor hem sijn swager Cornelis Jansz Goudenleeu, met Aafjen Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer oom Cornelis Pietersz Kan, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
21-05-1695 Claes Pietersz Slooten, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn oom Jan Claesz Slooten, met Eefjen Teunis, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer vader Teunis Teunisz Windig, verdogten dat de geboden ingeschreven soudn werden om voorts bij den officier te bevestigen.
27-05-1695 Muus Michielsz, wedunaer tot Graft, compareerde voor hem sijn neef Abraham Isaksz Smit, met Aagje Jans, jongedogter wonende tot Purmerent, compareerde voor de bruijt Jacob Hendriksz van der Steen haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven soudn werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
28-05-1695 Dirk Jansz de Vries, weduwnaer, compareerde selfs in persoon, met Pietertje Claes, weduwe beijde wonende op Graftdijk, compareerde voor de bruijt Cornelis Cornelisz Pluat, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
28-05-1695 Pieter Cornelisz Singer, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn broeder Jan Cornelisz Singer, met Maertje Jans, jongedogter wonende tot Schermerhorn, compareerde voor de bruijt Jan Rinkes, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
18-06-1695 Jan Dirksz Jellis, weduwnaer wonende tot Graft, met Anne Jans, weduwe wonende tot Driehuijsen, vertonende wettelijk bescheijt dat de geboden op Driehuijsen waren ingeschreven ’t welk bij ons daer op mede is ingewilligt, om voorts bij den predicant te bevestigen.
25-06-1695 Albert Aerjansz, weduwnaer, compareerde selfs in persoon, met Jantjen Heertjes, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Aerjan Pan Zeeman, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
02-07-1695 Paulis Cornelisz Konink, weduwnaer wonende tot Schermerhorn, compareerde selfs in persoon, met Jantjen Sijmons, weduwe van Graft, compareerde voor haer Sijmon Claasz, wesende haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
30-07-1695 Albert Pietersz Knaep, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Aerjan Pietersz, met Anne Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Sijmon Egges, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
03-09-1695 Pieter Cornelisz Boer, weduwnaer, compareerde voor hem Jan Florisz, sijn oom, met Aaltjen Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Engelant, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-09-1695 Donderdag. Jasper Arisz Visscher, weduwnaer wonende tot Crommenije, compareerde selfs in persoon, met Barbertje Lamberts, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor haer haer vader Lambert Sijmonsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
10-09-1695 Heertjen Gerritsz Mol, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Gerritsz Mol, met Neel Dirks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer oom Gerrit Jacobsz Coss, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-09-1695 Claes Jansz Triet, jongman wonende op Graftdijk, compareerde voor hem Aerjan Jansz Triet, sijn broeder, met Dieuwer Maertens, jongedogter wonende in de Starnmeer in den banne van Akersloot, compareerde voor de bruijt Dirk Jacobsz Smit, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
24-09-1695 Cornelis Maertensz, weduwnaer, compareerde voor hem Claes Heijndriksz Woest, sijn buurman, met Aaltjen Heertjes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Adriaen Fransz, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-10-1695 Leendert Jacobsz, weduwnaer, compareerde voor hem Reijer Jansz, sijn oom, met Dieuwer Adriaensz, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Adriaen Cornelisz, haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
08-10-1695 Jan Guurtsz Ketelboter, weduwnaer wonende op de Boekel in de banne van Alkmaer, compareerde selfs in persoon, met Meijnsjen Ariaens, jongedogter wonende op Graftdijk, compareerde voor de bruijt Jacob Jansz Boer, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
15-10-1695 Teunis Jacobsz, jongman, compareerde voor hem sijn vader Jacob Theunisz, met Grietje Gerrits, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Gerrit Gerritsz Rek, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
12-11-1695 Pieter Bouwensz, jongman wonende tot Graft, met Neeltje Jacobs, jongedogter wonende op Driehuijsen, vertonende bescheijt dat de geboden op Driehuijsen waren ingeschreven ’t welke bij ons daer op is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-11-1695 Aris Aerjansz, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn oom Jan Jansz kriek, met Maertje Maertens, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Maerten Claasz Bakker, haer vader, versogten dat de geboden ingschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-11-1695 Pieter Jansz Vink, weduwnaer, compareerde voor hem sijn swager ende oom, Maerten Jansz Meijer, met Griet Arents, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Arent Cornelisz, haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
10-12-1695 Jacob Pietersz, jongman, compareerde voor hem sijn swager Jacob Adriaensz, met Marij Remments, weduwe beijde wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt haer vader Rem Cornelisz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
10-12-1695 Maerten Jacobsz, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde selfs in persoon, met Guurte Gerritsz, weduwe wonende tot Krommeniedijk, compareerde voor haer Joost Jansz, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
17-12-1695 Pieter Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem sijn oom Jan Jacobsz Luijt, met Pietertjen Pieters, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer stiefvader Gerrit Gerritsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
24-12-1695 Pieter van Lang, jongeman, compareerde voor hem Claes Hilbrantsz Gorter, sijn vrunt, met Grietje Dirks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Rem Jacobsz, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
31-12-1695 Claes Dirksz Koen, jongman wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, met Maertje Cornelis, jongedogter wonende in de Beemster, vertoonden wettelijk bescheijt dat de geboden in de Beemster waren ingeschreven ’t welke bij ons daer op mede is ingewilligt, om voorts bij den officier te bevestigen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 18-07-2023

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *