Graft Huwelijken Civiel 1685-1687

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1685 – 1687.

06-01-1685 Jan Maertensz, jongesel wonende tot Westgraftdijk, met Anne Jans, jongedogter wonende in de Schermeer in den banne van Graft, compareerde beijde in persoon versoekende dat hare geboden mogten ingeschreven werden om voorts bij den officier te bevestigen.
06-01-1685 Pieter Pietersz Kok, jongesel, compareerde voor hem Jan Frederiksz Bakker sijn swager, met Guurt Dirks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Dirksz Tel haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-01-1685 Sondags. Adriaen Gerritsz, jongesel wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, met Bregtje Arents, jongedogter van Assendelft vertonende attestatie dat de geboden tot Assendelft behoorlijk waren ingewilligt welk bij ons daer op insgelijks is gedaen om voorts bij den officier te bevestigen.
13-01-1685 Willem Cornelisz, jongesel, compareerde selfs in persoon uijt last en met consent van sijn vader soo hij verklaerde, met Griete Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Engel Cornelisz haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-01-1685 Jan Pietersz Tijsen, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn swager Jan Jansz Meelman, met Vroutjen Jacobs, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Claesz de Boer met consent van de vader soo hij verklaerde, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
03-02-1685 Jauel Pietersz Groot, jongesel, compareerde selfs in persoon, met Jaepjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Aerjan Cornelisz haer oom met stilswijgent consent van de bruijts vader Cornelis Cornelisz Boss, versogten dat de geboden alsoo ingeschreven mogten werden om voorts bij de officier te bevestigen.
10-02-1685 Dirk Gerritsz Mul, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Gerritsz Mul, met Jannetje Marselius, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Pieter Arentsz Rood haer vrunt, versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-02-1685 Sijnde sondag. Sijmon Cornelisz Leeu, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Claesz Leeu, met Trijntje Cornelis, jongedogter wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, compareerde voor de bruijt haer swager Claes Jacobsz Steland met consent van de vader soo hij verklaerde, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
17-02-1685 Cornelis Cornelisz Gosman, weduwnaar wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, met Griet Sijmons, weduwe wonende in den banne van Jhisp ofte in ’t Jhispervelt, compareerde beijde selfs in persoon, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
24-02-1685 Sijmon Dirksz Englant, weduwnaar, compareerde voor hem Jan Pietersz Kan, sijn neef, met Maritjen Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Florisz haer oom, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
24-02-1685 Jacob Dirksz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Dirk Gerritsz sijn vader, met Guurtje Dirks, jongedogter wonende tot Noortschermer, compareerde voor de bruijt Dirk Jansz haer vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
03-03-1685 Dirk Jansz, jongesel, compareerde voor hem Hilbrant Maertensz sijn oom, met Annetje Christiaans, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Johannis Christiaansz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
31-03-1685 Jan Cornelisz, j.ongesel, compareerde voor hem sijn broeder Jan Cornelisz Taem, met marij Dirks, weduwe beide wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Cornelis Dirksz, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen
28-04-1685 Jan Cornelisz Nijen, weduwnaar, compareerde voor hem Poulus Cornelisz sijn broeder, met Griet Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Jansz de Boer haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-07-1685 Reijer Aldertsz, jongesel wonende tot Oostknollendam, compareerde selfs in peroon, met Maertjen Cornelis, weduwe wonende tot Oostgraftdijk, compar voor de bruijt Jan Cornelisz haer broeder, versogtn dat de geboden wetelijk ingeschreven souden werden om voort bij den officier te bevestgen.
14-07-1685 Claes Jacobsz Smit, weduwnaar tot Graft, compareerde selfs in persoon, met Geesjen Gerrits, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Jacob Gijssensz haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
28-07-1685 Aris Cornelisz Mol, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Gerrit Cornelisz Mol, met Dieuwer Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Gertsz, versogten dat de geboden ingeschreven soude werden om voorts bij den predicant te bevestign.
01-09-1685 Cornelis Pietersz Nomes, weduwnaar, compareerde voor hem Louris Cornelisz sijn oom, met Griet Cornelis, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Abraham Govertsz haer vrunt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
08-09-1685 Jan Willemsz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn broeder Pieter Willemsz, met Vroutjen Claes, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Gootjen Maertensz haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
08-09-1685 Pieter Claasz Vlottes, jongesel, compareerde voor hem Jacob Teunisz sijn neef, met Neel Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Jansz Bakker, haer vrunt en meester, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-09-1685 Daniel Dirksz Smit, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Frans Dirksz Smit, met Niesjen Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Claasz de Boer haer stiefvader, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
15-09-1685 Cornelis Sijmonsz Kuijper, jongesel, compareerde voor hem sijn oom Derlof Sijmonsz, met Neel Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Pieterz haer broeder, verogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voort bij den predicant te bevestigen.
29-09-1685 Aerjan Pietersz, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Pieter Jacobsz, met Guurtje Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz Stroper haer oom, versogten dat de geboden wettelijk ongeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
25-10-1685 Vrijdag. Adrian Jacobsz, weduwnaar wonende tot Westgraftdijk, compareerde selfs in persoon, met Maertjen Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Cornelisz Zeeman haer swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-11-1685 Claes Jansz Schipper, jongesel wonende in de Zijp aen St. Maertensbrug, compareerde selfs in persoon, met Neeltjen Gerrits, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer voogden Pieter Claasz Oeij en Maerten Jansz Swaen, vertonende bescheijt dat de geboden in de Zijpe waren ingeschreven ’t welk bij ons mede is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-11-1685 Pieter Taemsz, jongesel, compareerde voor hem Jan Cornelisz alias Jan Pieterse sijn neef, met Griet jacobs, jongedogter beijde wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Cornelis Dirksz haer oom versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven mogten werden om voorts de bij den officier te bevestigen.
17-11-1685 Dirk Albertsz Duijn, jongesel, wonende tot Graft, compareerde voor hem Jan Dirksz sijn neef, met Neeltje Pieters, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer inwonende vrunt Jacob Arentsz Rood, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
24-11-1685 Jan Evertsz Boon, jongesel, compareerde voor hem Jan Claasz Bergen sijn oom, met Trijntjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Claasz Broertjes haer voogt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-12-1685 Jan Jacobsz Luijt, jongesel, compareerde voor hem Pieter Jacobsz Kroon sijn swager. met Anne Pieters, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz Tijs haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
15-12-1685 Cornelis Claasz, jongesel, compareerde voor hem Reen Dirksz sijn swager, met Bregt Adriaens, jongedogter beijde wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Jacob Adriaensz haer broeder, versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
22-12-1685 Claes Garbrantsz, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Garbrant Claasz, met Griete Cornelis, jongedogter, beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor den bruijt Cornelis Cornelisz Parshout haer vader, versogten dat den geboden wettelijk ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
22-12-1685 Egge Cornelisz voor de Wint, jongesel wonende in ’t Sapmeer in den buurt van Graft, met Trijntje Jans, jongedogter van Ursem, vertonende bescheijt dat den geboden tot Ursem waren ingeschreven ’t welk bij ons mede is gevolgt om voorts bij den predicant te bevestigen.
12-01-1686 Jan Krijnsz, weduwnaar, wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Dirk Klaasz sijn swager, met Neel Dirks, jongedogter wonende tot Schermerhorn, compareerde voor de bruijt Crijn Dirksz haer broeder, versogten dat den heboden wettelijk ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
12-01-1686 Jan Jansz Valter, jongesel, wonende tot Rijp, compareerde voor hem Willem Jansz Ievesm sijn neef, met Griet Jacobs, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Maerten Jansz Kramer haer neef, versogten dat den geboden wettelijk ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-01-1686 Cornelis Willemsz, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Willem Dielofsz, met Neel Gleijnis, jongedogter, beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Gleijnis Teunisz haer vader, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-01-1686 Maerten Cornelisz Boer, jongesel, wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn broeder Pieter Cornelisz Boer, met Griete Pieters, jongedogter, wonende tot Rijp, compareerde voor den bruijt haer vader Pieter Jacobsz versogten dat den geboden wettelijk ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-01-1686 Cornelis Claasz Slooten, weduwnaar, compareerde voor hem sijn broeder Pieter Claasz Sloten, met Trijn Willems, jongedogter, beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Willem Pietersz haer vader, versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-01-1686 Cornelis Taemsz, jongesel, wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Taems Cornelisz sijn vader, met Poulijntje Jans, weduwe, wonende tot Ursem, compareerde voor den bruijt Jacob Jansz haer broeder uijt last en met consent van de bruijts vadr soo sij verklaerden, versogten dat den geboden ingeschreven mogten weren om voorts bij den predicant te bevestigen.
02-02-1686 Jan Claasz Kuiten jongesel, compareerde voor hem sijn vader Claes Jansz Kuiten met Grietje Gerrits jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer swager Cornelis Heinis, versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-02-1686 Cornelis Maertensz jongesel uijt de Rijp compareerde voor hem Claes Pietersz sijn vrunt met consent van den moeder soo hij seijde met Barber Teunis jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer oom Willem Duelofsz versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-02-1686 Claes Dirksz Wrakkis, weduwnaar wonende op Graftdijk mey Barber Jacobs, jongedogter wonende tot Niedorp, vertonent bescheijt dat dengeboden aldaer waren ingeschreven, welk bij ons mede is ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.
16-02-1686 Jan Cornelisz Schol, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Jansz Schol, met Neeltjen Jans, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor den bruijt aerjan Jansz Verwer uijt naem van sen vader Jan de Verwer, versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-02-1686 Jan Pietersz, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Dirk Pietersz Kaspelom met Marij Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Pieter Claesz Vlottes haer broeder, versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-03-1686 IJf Cornelisz, weduwnaar wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Cornelisz Slijker de oude, met Neel Gerrits, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt Gerrit Gerritsz haer broeder, versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
27-04-1686 Cornelis Cornelisz voor de Wint, weduwnaar wonende in ’t Sapmeer met Aefjen Cornelis weduwe wonende tot Graft compareerde beijde in persoon, versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-05-1686 Gerrit Jansz Hartvelt jongesel wonende tot Rijp compareerde voor hem sijn broeder Gijs Jansz met consent van de vader soo hij seijde met Anne Jans jongedogter wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Cornelis Iementsz haer buurman versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
02-08-1686 Vrijdag. Maerten Jansz jongesel wonende tot Krommeniedijk compareerde selfs in persoon geadsisteerd met Cornelis Jansz sijn broeder met consent van haer moeder soo sij verklaerden met Maritjen Jellis jongedogter wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Louris Sijmonsz haer stiefvader versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-09-1686 Jan Cornelisz jongesel wonende tot Rijp compareerde voor hem Cornelis Aerjans Bles aijn oom met Risjen Jacobs jongedogter wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Cornelis Jacobsz haer broeder versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-10-1686 Hark Jansz jongesel compareerde voor hem sijn broeder Aerjan Jansz met Impjen Franses jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Michiel Heijnes haer vrunt met consent van den vader soo hij seijde versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
05-10-1686 Aarjan Claasz weduwnaar compareerde voor hem sijn vader Claes jansz Kinten met Neel Gerrits jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Albert Dirksz Roos haer vrunt versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-10-1686 Jan Cornelisz weduwnaar wonende tot Graft met Guurtje Gerrits weduwe wonende op Krommeniedijk vertoonde bescheijt dat den geboden tot Krommenie waren ingeschreven welke alhier mede is ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.
02-11-1686 Muur Michielsz jongesel compareerde voor hem sijn vader Michiel Muusz met Guurt Arents jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Louris Sijmonsz haer voogt versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-11-1686 Pieter Gerritsz van den Oudendijk jongesel wonende tot Rijp compareerde voor hem Joost Anthonijsz Trijp sijn vrunt met Niesjen Dirks jongedogter wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Jan Cornelisz Dantz haer neef versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
10-11-1686 Willem Jansz jongesel wonende tot Graftdijk met Annetje Claes jongedogter wonende tot Ursem vertonende bescheijt dat de geboden tot Ursem waren ingeschreven ’t welk bij ons daer op mede is ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.
21-12-1686 Jacob Arisz jongesel wonende tot Noordschermer compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Arisz met consent van den vader Aris Jacobsz soo hij verklaerde met Bregt Cornelis jongedogter wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Michiel Heijnesz haer vrunt versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
21-12-1686 Heijn Tijsz jongesel compareerde voor hem sijn oom Claes Cornelisz Kuijper met Maertjen Jans jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Teunis Teunisz Windig haer vrient en voogt versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
21-12-1686 Rong Cornelisz jongesel compareerde voor hem sijn oom Floris Rongsz met Trijn Claes jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Claes Cornelisz Kuijper haer vader versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
28-12-1686 IJsbrant Pietersz jongesel wonende tot Graft compareerde voor hem Krijn Jansz sijn neef met Anne Jans jongedogter wonende in ’t Noordeijnt compareerde voor den bruijt Mr. Jan Bos haer vader versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-12-1686 Sondag. Jan Cornelisz Romeijn weduwnaar wonende tot Graft met Maertje Pieters jongedogter wonende in ’t Oostende van Aalsmeer vertonende acte van wedersijts consent en ingewilligt met versoeck dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
09-01-1687 Jan Cornelisz jongesel compareerde voor hem sijn voogt Jacob Pietersz Dekker met Bregt Jacobs jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Dirk Pietersz Mol haer oom versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-01-1687 Claes Claasz Bave jongesel wonende tot Krommenije compareerde selfs in persoon met consent van den vader soo hij seijde met Maertjen Pieters jongedogter wonende tot Graftdijk compareerde voor den bruijt Pieter Maertensz haer neef met consent van den vader soo hij seijde versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
11-01-1687 Aerjan Rensz jongesel compareerde selfs in persoon met Trijn Cornelis jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk compareerde voor den bruijt haer vader Cornelis Pietersz versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
11-01-1687 Jan Pietersz Koorn jongesel compareerde voor hem Cornelis Cornelisz sijn oom met Maritje Sijmons jongedogter beijde in ’t Noordeijnt compareerde voor den bruijt Jan Claasz haer oom en voogt versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
18-01-1687 Teunis Jansz jongesel compareerde voor hem sijn vader Jan Teunisz Woglum met Geertje Daniels jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Daniel Pietersz haer vader versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
25-01-1687 Pieter Cornelisz jongesel wonende in ’t Noordeijnt compareerde voor hem sijn vader Cornelis Gerritsz met Neel Olofs jongedogter wonende tot Rijp compareerde voor den bruijt Cornelis Dirksz Kaersemaker haer oom versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-02-1687 Gijsbert Aerjansz jongesel compareerde voor hem sijn vader Aerjan Gijsbertsz met Trijn Cornelis jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Cornelis Cornelisz haer swager versogtenn dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-02-1687 Jacob Cornelisz weduwnaar compareerde voor hem Cornelis Gerbrantsz Blauw sijn oom met Neel Teunis jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Jacob Teunisz haer broeder versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-02-1687 Aerjan Pietersz jongesel compareerde voor hem sijn vader Pieter Lourisz met Antjen Alderts weduwe beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Jan Aldertsz Dik haer broeder versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
15-02-1687 Teunis Jansz weduwnaar compareerde voor hem sijn swager Jan Vients met Marij Pieters jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Cornelis Pietersz Nomis haer broeder versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
22-02-1687 Claes Pietersz jongesel compareerde voor hem sijn broeder Floris Pietersz met Guurt Maertens weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt compareerde voor den bruijt Pieter Maertensz haer broeder versogten dat den geboden ingeschreven werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
22-02-1687 Jan Maertensz Wit weduwnaar compareerde voor hem Sijmon Claasz Wever sijn schoonvader met Guurtje Viens jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Jan Vientsz haer broeder versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
22-02-1687 Jan Cornelisz Matroos weduwnaar wonende tot Graftdijk compareerde voor hem sijn broeder Eevert Cornelisz met Hillegont Jans jongedogter van Krommenije tegenwoordig wonende tot Rijp compareerde voor den bruijt Heertjen Ariantsz haer vrient versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-03-1687 Jan Cornelisz Stikkel weduwnaar compareerde voor hem sijn swager Jacob Leendertsz met Aeltjen Gootjens weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt compareerde voor den bruijt Gerrit Gerritsz haer neef versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
08-03-1687 Pieter Jansz Valter jongesel wonende tot Rijp compareerde voor hem sijn broeder Jan Jansz Valter met Rieu Krijns jongedogter wonende in ’t Noordeijnt compareerde voor den bruijt haer broeder Floris Krijnsz versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
08-03-1687 Jan Maertensz Geelis weduwnaar compareerde voor hem sijn vader Maerten Jansz Geelis met Dieuwer Jans jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Maerten Jansz Meijer haer swager versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
15-03-1687 Hark Jansz jongesel compareerde voor hem Cornelis Pietersz Kruijsheer sijn stiefvader met Piet Jans jongedogter beijde wonende tot Graft comparerde voor den bruijt Cornelis Claasz haer swager versogten dat den geboden ingeschreven mogen werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-04-1687 Volkert Aerjansz weduwnaar wonende tot Suijt Schermer met Risjen Jacobs weduwe wonende tot Graft vertonende bescheijt dat den geboden tot Suijt Schermeer waren ingeschreven met versoek dat alhier insgelijkse mogt geschieden welk is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
12-04-1687 IJsbrant Woutersz jongesel compareerde voor hem Sijmon Pietersz sijn vrient uijt name van sijn oom Pieter Sijmonsz Bonkenburg met Anne Cornelis jongedogter beijde uijt Noordeijnt compareerde voor den bruijt Jan Cornelisz Nijen haer oom versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
13-05-1687 Sondag. Jan Dirksz Kleijn jongesel wonende tot Graft met Trijn Sijmons jongedogter wonende in de bedijkte Schermeer aen den Suijdervaart vertonende bescheijt dat den geboden bij den predicant tot Driehuijsen en Suijd Schermeer waren ingeschreven met verzoek dat tot Graft insgelijks geschiede welk bij ons ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-05-1687 Cornelis Cornelisz Mol weduwnaar compareerde voor hem sijn broeder Aris Cornelisz Mol met Neel Jans jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor de bruijt Jan Dirksz Krul haer vrint versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-05-1687 Dirk Egbertsz jongesel compereerde voor hem sijn vader Egbert Meijndertsz met Guert Cornelis weduwe beijde wonende op Graftdijk compareerde voor den bruijt Aerjan Pietersz haer swager versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-06-1687 Krijn Jaspersz jongesel compareerde voor hem Maerten Jansz Geelis sijn exuut met Crijntjen Claes jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt haer swager Teunis Jansz versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
25-07-1687 Claes Claasz weduwnaar wonende tot Graft compareerde voor hem sijn broeder Jan Claasz met Geertje

Pieters weduwe wonende tot Rijp compareerde voor den bruijt maerten Pieters Tolk haer broeder versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.

13-09-1687 Jan Jansz jongesel wonende tot Rijp compareerde voor hem sijn vrint Claes Jansz met Aefjen Maertens jongedogter wonende tot Graft compereerde voor den bruijt haer vader Maerten Rijkarmpel, versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
21-09-1687 Gerrit Jansz jongesel wonende in ’t Noordeijnt compareerde voor hem sijn vader Jan Gerritsz met Guurt Jacobs jongedogter wonende tot Schermerhorn compareerde voor den bruijt Jacob Claasz haer vader versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
21-09-1687 Jacob Jansz Slip jongesel wonende tot Rijp compareerde voor hem sijn broeder Pieter Jansz Slip met Neel Claes jongedogter wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Jacob Maertensz Buijs haer stiefvader versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-11-1687 Claes Dirksz weduwnaar wonende tot Oostgraftdijk compareerde selfs in persoon met Griet Jans weduwe wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Pieter Jansz haere broeder versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-11-1687 Jan Pietersz Waert jongesel compareerde voor hem Claes Cornelisz Romijn sijn buurman en exuut met Anne Bartels jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Auwel Jansz Schrijvers hare voogt naer consent van den moedernversogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
22-11-1687 Pieter Jansz jongesel compareerde voor hem sijn vrind Sijmon Claasz Wever met Aeltjen Alderts jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt haer broeder Jan Aldertsz Dik versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
13-12-1687 Cornelis Cornelisz Swager weduwnaar compareerde voor hem Pieter Jacobsz sijnen swager met Trijn Meijnderts weduwe beijde wonende tot Westgraftdijk compareerde voor den bruijt Pieter Teunisz haer swager versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
13-12-1687 Pieter Heijndriksz Romeijn jongesel wonende tot Graft compareerde voor hem sijn broeder Willem Heijndriksz den Boer met Grietje Claes jongedogter wonende in den Schermeer in den banne van Graft compareerde voor den bruijt Claes Claasz Bloothooft haer broeder versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
13-12-1687 Arent Cornelisz jongesel wonende tot Rijp compereerde voor hem sijn vader Cornelis Dirksz Kaersemaker met Marij Gerrits jongedogter wonende in ’t Noordeijnt compareerde voor den bruijt haer vader Gerrit Gerritszn versogten dat de geboden mogten ingeschreven werden om voorts bij den officier te bevestigen.
13-12-1687 Jan Pietersz jongesel wonende op Graftdijk compareerde voor hem Cornelis Cornelisz Makkes sijn swager met Guurtje Teunis jongedogter wonende in ’t Noordeijnt compareerde voor den bruijt Cornelis Cornelisz Asterom haer grootvader versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-12-1687 Cornelis Pietersz Kan weduwnaar compareerde voor hem Cornelis Jansz sijn neef met Aefjen Dirks weduwe beijde wonende tot Oostgraftdijk compareerde voor den bruijt Louris Claasz Kans haren exuut versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-12-1687 Balters Olbrantsz Bergen jongesel compareerde voor hem sijn vader Olebrant Jansz Bergen met Neel Jacobs jongedogter beijde wonende tot Graft compareerde voor den bruijt Jacob Maertensz Buijs haer vader versogten dat den geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen
27-12-1687 Cornelis Cornelisz van Huijgen, jongesel wonende tot Rijp, met Anne Jacobs jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor beijde hare vrunden Mr Gerrit van Leissetten ende Jan Jansz Vink, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen

Transcriptie: GeneaData  Datum: 17-07-2023

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *