Graft Huwelijken Civiel 1683-1684

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1683 – 1684.

01-01-1683 Albert Adriaensz, weduwnaar wonende tot Egmont op Zee, compareerde selfs in eigen persoon, met Trijn Jans, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Claasz Duijn haar swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
02-01-1683 Sijmon Taemsz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Jansz Garments sijn oom, met Grietje Rongs, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Rong Rongsz haar vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
02-01-1683 Dirk Huijbertsz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Huijbert Dirksz, met Lijsbet Maertens, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Maerten Adriaensz haar vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
02-01-1683 Jacob Douwesz, weduwnaar, compareerde voor hem Claes Cornelisz Wever sijns vrient, met Sijtjen Claes, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Claesz Kan haar broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-01-1683 Cornelis Claasz, weduwnaar wonende tot Graftdijk, compareerde selfs in persoon, met Teetje Jacobs, jongedogter wonende in de Noorderswoude in den banne van Suijt Schermer, compareerde voor de bruijt Adriaen Jacobsz haar broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
09-01-1683 Claes Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Auwel Jansz Schippers sijnen voogt, met Trijntje Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Pietersz haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
10-01-1683 Michiel Michielsz, weduwnaar wonende tot Graft, met Trijn Maertens wonende tot Graftdijk vertonende bescheijt dat de geboden aldaer waren ingeschreven om vandaag haere eerste voorstellinge te ontfangen ’t welk bij ons mede is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
10-01-1683 Claes Dirksz, jongesel wonende in de Akersloten Woud, met Guurtje Claes, jongedogter wonende tot Oostgraftdijk vertoonde wettelijk bescheijt dat de geboden tot Akersloot waren ingeschreven om op huijden hare eerste huwelijkse proclamatien te ontfangen ’t welk bij ons mede is geconsenteert om voorts bij den officier te bevestigen.
16-01-1683 Jelle Pietersz, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Claes Pietersz met consent van de moeder, met Aege Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jansz haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-01-1683 Adriaen Jansz Klinkert, weduwnaar, compareerde voor hem sijn broeder Dirk Jansz Klinkert, met Lijsbet Adriaens, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Balters Adriaensz haar swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-01-1683 Cornelis Gerritsz Kunst, jongesel wonende op Graftdijk, met Guurtje Gerrits, jongedogter wonende op Crommeniedijk, vertonende attestatie dat de geboden wettelijk aldaer waren ingeschreven om op morgen haer eerste proclamatien te ontfangen ’t welk bij ons mede is geconsenteert om voorts bij den officier te bevestigen.
23-01-1683 Jacob Jansz Haring, jongesel wonende op Graftdijk, met Alet Sijmons, jongedogter wonende op Wormerveer vertonende attestatie dat de geboden in Wormerveer wettelijk waren ingeschreven om op morgen haar eerste proclamatien te ontfangen ’t welk bij ons mede is geconsenteert om voorts bij den officier te bevestigen.
23-01-1683 Cornelis Lambertsz Bom, weduwnaar tot Graft, compareerde selfs in persoon, met Wijbrig Krijnderts, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Barent Jansz haar neef, versogten dat de genoden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-01-1683 Jan Jacobsz, weduwnaar wonende tot Graftdijk, met Maertjen Jans, jongedogter van Scharwoud vertonende bescheijt dat de geboden tot Scharwoud waren ingeschreven ’t welk bij ons mede is ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.
30-01-1683 Pieter Jansz de Boer, weduwnaar wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Jan Teunisz Woglum, met Neel Maertens, weduwe wonende op Graftdij, compareerde voor de bruijt Michiel Miensz haar swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
30-01-1683 Frans Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem sijn neef Pieter Willemsz, met Jantjen Harmans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Pietersz haar oom, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
06-02-1683 Jan Cornelisz, weduwnaar wonende op Graftdijk, compareerde voor hem sijn neef Jacob Pietersz Dekker, met Guurt Heertjes, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jacob Teunisz Windig haer neef, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
13-02-1683 Jacob Bartelsz, jongesel wonende tot Suijt Schermer, compareerde selfs in persoon, met Guurtje Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Jacobsz Vogelaer haar stiefvader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
13-02-1683 Dirk Arentsz Capitein, weduwnaar wonende in ’t Nooreijnt, compareerde voor hem sijn broeder Claes Arentsz, met Aerjantjen Cornelis, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Jan Reijersz haar swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-02-1683 Gerrit Claasz Kokkes, jongesel wonende tot Oostgraftdijk, compareerde selfs in persoon, met Marij Pieters, jongedogter winende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jan Lammerts haer swager, versogte dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
27-02-1683 Jacob Jacobsz, weduwnaar, compareerde voor hem Jans Jacobsz Slot sijn oom, met Trijntjen Willems, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Willem Wiggertsz haer vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
06-04-1683 Dirk Jansz, jongesel uijt de Rijp, comareerde voor hemJan Pietersz sijn oom, met Beertjen Gerrits, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Cornelisz Keesen haer swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
13-04-1683 Jilger Isaaksz Smit, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder Jan Isaaksz, met Grietjen Cornelis, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Claasz haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-04-1683 Jacob Lambertsz, weduwnaar, met Annitje Hendriks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor beijden Dr. Johannes Hiole, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
15-05-1683 Joris Joosten, jongesel van Uijtgeest, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Josten Blau met consent van sijn moeder soo hij verklaerde, met Jannetjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Jansz Vuik haer vrunt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
05-06-1683 Jan Dirksz Collis, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Dirk Jansz Neijer, met Neeltje Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Pietersz Dikker haar voogt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
10-07-1683 Cornelis Cornelisz van de Volger, weduwnaar wonende in de Schermeer, compareerde voor hem Cornelis Claasz Schippers sijn vrunt, met Jaepjen Reijers, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jeroen Heindriksz haar swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
14-08-1683 Jacob Jacobsz Collis, weduwnaar wonende tot Graft, met Lijsbet Cornelis, weduwe wonende tot Graftdijk op de Vinkhuijsen, vertonende bescheijt dat de geboden tot Graftdijk waren ingeschreven ’t welk bij ons mede is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
14-08-1683 Pieter Claasz, weduwnaar, wonende in de Schermeer in den banne van Graft, compareerde selfs in persoon, met Trijn Jans, jongedogter wonende in de Heer Huijgenwaert, compareerde voor de bruijt Cornelis Jansz haar broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
28-08-1683 Cornelis Maertensz, jongesel, compareerde voor hem Jan Cornelisz. met Meritjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Cornlis Jansz Keelis, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voort bij den officier te bevestigen.
04-09-1683 Jacob Pietersz, jongesel wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor hem sijn vader Pieter Jacobsz Knulder, met Sijbrig Cornelis, jongedogter wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Cornelis Cornelisz Pluut haar vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
11-09-1683 Aarjan Claasz, weduwnaar, compareerde voor hem sijn vader Claes Jansz Kniter. met Vroutjen Cornelis, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Cornelisz Keesen haar broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-09-1683 Jan Claasz Bles, jongesel, compareerde voor hem sijn stiefvader Jacob Maertensz Buijs, met Neel Maertensz, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Maerten Rijkertsz Pol haar vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-09-1683 Willem Hendriksz de Boer, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn voogt, Meijndert Rensz, met Guurtje Cornelis, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Jan Jansz Graef haar neef, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
11-09-1683 Cornelis Adriaensz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Cornelis Jansz Kramer sijn broeder, met Marij Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer broeder Jan Cornelisz, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-09-1683 Dirk Pietersz Kunst, jongesel, compareerde selfs in persoon, met Trijn Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Willemsz Spikken haar oom met consent van de bruijdegom en bruijts moeder soo hij verklaerde, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
11-09-1683 Sijmon Cornelisz Schoen, jongesel, compareerde voor hem Jacob Pietersz Dekker sijn voogt, met Trijn Dirks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Sijmon Dirksz Engeland haar broeder met consent van de bruijts moeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
18-09-1683 Claes Sijmonsz Bakker, weduwnaar, compareerde voor hem sijn oom Jan Claasz Bergen, met Maertjen Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Jacobsz Pranton haar voogt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
18-09-1683 Jan Olbrantsz Bergen, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Olbrant Jansz Bergen, met Guurte Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz Vlottes haar broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-09-1683 Dirk Lammertsz, weduwnaar wonende op Graftdijk, compareerde selfs in persoon, met Griete Cornelis, weduwe wonende tot Marken in den banne van Uijtgeest, compareerde voor de bruijt Jacob Cornelisz haar neef, versogtn dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
02-10-1683 Foppe Jacobsz, jongesel wonende tot Schermerhorn, compareerde selfs in persoon met consent van sijn vader soo hij verklaerde, met Neel Jans, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jacob Jansz haer broeder met consent van haer vader soo hij verklaerde, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-10-1683 Cornelis Koriaensz Broertjes, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Pieter Adriaen Korsz, met Aeltjen Jans, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Sijmonsz haar neef, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-10-1683 Pieter Pietersz, weduwnaar wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder Sijmon Pietersz, met Marij Jacobs, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Claes Claasz de Oude haar swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
23-10-1683 Jacob Arisz, weduwnaer, compareerde voor hem sijn broeder Lambert Arisz, met Claesjen Gerrits, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Gerritsz haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-10-1683 Adriaen Gerritsz, jongesel, compareerde voor hem jacob Keesen sijnen swager, met Marij Harmans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jansz Kruijsheer haer oom, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-10-1683 Claes Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Willemsz Olij sijnen oom met consent van de bruijdegoms vader Cornelis Jansz Spaens, met Dieuwer Jacobs, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde selfs in persoon, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
06-11-1683 Abraham Govertsz, jongesel, compareerde voor hem Jan Govertsz sijn broeder, met Stijntjen Dirks, jongedogter beijde wonende tot Graft.\, compareerde voor de bruijt Frans Dirksz Buit haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-11-1683 Dirk Teunisz, weduwnaar, compareerde voor hem sijn vader Teunis Dirksz, met Trijn Jans, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jansz Kat haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
20-11-1683 Jan Jansz Visjager, weduwnaar, compareerde voor hem sijn boreder Cornelis Jansz Visjager, met Trijn Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Jansz Garments haar vrunt en buurman, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
27-11-1683 Pieter Dirksz Teelis, jongesel, compareerde voor hem Heindrik Jansz Bakker sijnen oom, met Aegt Tijs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Heijn Tijsz haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
04-12-1683 Cornelis Jansz Kuijper, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Jan Dielofsz, met Jopjen Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Baertsz haar vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
04-12-1683 Cornelis Claasz, jongesel, compareerde voor hem Muusen Jansz sijn oom, met Marij Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Adriaansz Vos haar swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-12-1683 Claes Pietersz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn broeder Jelle Pietersz, met Aerjantjen Sijbrants, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Sijbrant Dirlsz haer vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-12-1683 Jan Cornelisz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Jansz Bostelman, met Niesjen Jans, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Rijk Krijnen haer stiefvader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
25-12-1683 Cornelis Claasz Krul, jongesel, compareerde voor hem Dirk Frederiksz sijn oom, met Guurtjen Garments, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Teunis Garmentsz haar broeder met consent van de moeder soo hij verklaerde, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
25-12-1683 Arent Willemsz, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem Jan Willemsz sijn broeder, met Garbrig Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Jansz de Boer haer vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
25-12-1683 Cornelis Heijnisz, jongesel wonende tot Suijd Schermer, met Duijfjen Gerrits, weduwe van Graft vertonende bescheijt dat de geboden tot Suijd Schermer waren ingeschreven ’t welk bij ons dan mede is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
31-12-1683 Jan Claasz Kuijper, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Claes Cornelisz Kuijper, met Trijn jans, jongedogter beijde van Graft, compareerde voor de bruijt Heijndrik Heindriksz Lijnslager haar oom, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-01-1684 Cornelis Willemsz, jongesel, compareerde voor hem Jan Sijmonsz Gorter sijn neef, met Anne Adriaens, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Adriaen Cornelisz Baes haer vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-01-1684 Dirk Pietersz Lijkes, weduwnaer, compareerde voor hem Jan Frederiksz sijn swager, met Griete Pieters, weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Frederik Pietersz haar broeder, versogen dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-01-1684 Jan Pietersz Gorter, weduwnaar, compareerde voor hem sijn vader Pieter Jansz garments, met Trijntjen Alderts, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haar vader Aldert Heijndriksz Glasemaker, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-01-1684 Leendert Cornelisz, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem Floris Siewertsz Prins sijn swager, met Guurtje Simons, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Hendriksz Beets haar voogt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
15-01-1684 Claes Engelsz, weduwnaar wonende in ’t Kamerhop in den banne van Graft met Griet Willems, jongedogter van Grosthuijsen vertonend bescheijt dat de geboden tot Grosthuijsen waren ingeschreven ’t welk bij ons mede is ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.
15-01-1684 Jan Maertensz Kriek, jongesel, compareerde voor hem Teunis Dirksz Makkes sijn neef, met Aeltjen Gootjes, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Gerrit Gerritsz Stuerman haar neef, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
15-01-1684 Aris Maertensz, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Maerten Jansz Geelis wonende tot Graft, met Trijntjen Rutgers, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Jan Rutgersz haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
15-01-1684 Cornelis Simonsz Glop, jongesel wonende tot Graft met Guurt Jans, jongedogter in Noordschermer, vertonende bescheijt dat de geboden tot Grootschermer waren ingeschreven ’t welk bij ons ook is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
22-01-1684 Pieter Woutersz, jongesel wonende tot Wormerveer, compareerde selfs in persoon met consent van sijn ouders soo hij verklaerde, met maertjen Adriaens, jongedogter wonende op Graftdijk, compareerde voor haar Rem Cornelisz haer voogt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
28-01-1684 Sijmon Frederiksz, jongesel wonende tot Berkhout, compareerde selfs in persoon met consent van sijn vader soo hij verklaerde, met Eefjen Floris, jongedogter wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Claasz haer voogt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
28-01-1684 Pieter Lourisz, weduwnaar wonende tot Egmont op Zee, compareerde selfs in persoon, met Jantjen Claes, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Egge Claasz haar broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
05-02-1684 Michiel Claasz, weduwnaar wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Dirk Jansz sijn oom, met Trijntjen Pieters, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt IJsbrant Pan haer swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
12-02-1684 Louris Jacobsz Slot, weduwnaar wonende tot Graft, met Maritjen Fulpes, weduwe wonende tot Crommenie vertonend bescheijt dat de geboden tot Crommenije wettelijk waren ingeschreven om haar eerste voorstellinge in de kerke aldaer te ontvangen welke bij ons mede is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-02-1684 Pieter Claasz, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Claes Pietersz, met Jantjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Jansz Pels haar broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
04-03-1684 Floris Claasz, weduwnaar, compareerde voor hem sijn swager Teunis Jansz, met Garbrig Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis jansz Spaens haer vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-03-1684 Pieter Olbrantsz Beij, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Olbrant Jansz Bergen, met Aefjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jansz Spaens haer vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-04-1684 Rem Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Jacob Remmitsz, met Trijntjen Olbrants, jongedogter beijde wonede tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Olbrabtsz haer broeder met consent van de vader soo hij verklaerde, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-04-1684 Cornelis Cornelisz voor de Wint de Jonge, jongesel wonende in ’t Sapmeer in den banne van Graft, met Maritje Cornelis, jongedogter van Tuijtjenhorn in den banne van Haringkarspel, vertonende bescheijt dat de geboden tot Haringkarspel waren ingeschreven welk bij ons mede is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-04-1684 Jan Teeuwisz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Teeuwis Dirksz, met Neel Jans, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Cornelis Tijmensz Haentjes, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
13-05-1684 Jan Jansz Klinker, weduwnaar, compareerde voor hem Jan Claasz sijn swager, met Neel Jans, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Jansz Deugt haer vrient, versogtn dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-05-1684 Cornelis Reijersz, jongesel wonende tot Wormer, compareerde voor hem sijn vader Reijer Jansz Sloten, met Maritjen Meijnderts, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Meijndert Rensz, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-05-1684 Cornelis Jansz Goudenleeu, jongesel wonende tot Graft, met Neeltjen Cornelis, jongedogter wonende tot Schermerhorn vertonende bescheijt dat de geboden aldaar waren ingeschreven ’t welk bij ons mede is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-07-1684 Jan Olofsz, weduwnaar, met Marij Pieters, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijdegom Jacob Rongsz sijn buurman en voor de bruijt Cornelis Pietersz Kan haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-07-1684 Dirk Sijmonsz Ruts, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn vader Sijmon Gerrtitsz Ruts, met Neel Cornelis, jongedogter van Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Cornelis Claasz bergen, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-09-1684 Heijndrik Jansz Hoek, jongesel gewoont hebbende tot Schermerhorn, compareerde selfs in persoon, met Jantjen Jans, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer vader Jan Adriaansz Wever, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-09-1684 Claes Jansz Leertouwer, weduwnaar, compareerde voor hem sijn swager Reijntjen Iemertsz, met Grietjen Pieters, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Olbrant Jansz Bergen haer swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-09-1684 Claes Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Adriaen Cornelisz uijt last van sijn vader soo hij verklaerde, met Aeltjen Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Willem Iemertsz haer swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-09-1684 Jan Viensz, weduwnaar, compareerde voor hem Cornelis Gerritsz Mol sijn swager, met Maertjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Gaft, compareerde voor de bruijt Tunis Jansz Omroeper haere broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-09-1684 Jan Maertensz Geelis, jongesel, compareerde selfs in persoon geadsisteerd met sijn vader Maerten Jansz geelis, met Anne Harman, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde mede slefs in persoon geadsisteerd met haer voogt Jelger Isaaksz Smit, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
30-09-1684 Cornelis Pietersz Wit, jongesel, compareerde voor hen Cornelis Willemsz Wit sijn swager, met Grietjen jacobs, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Louris Claasz kans haer oom, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
17-10-1684 Cornelis Pietersz, jongesel wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor hem sijn vader Pieter Jacobsz Krul, met Guurtjen Pieters, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jan Taemsz haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-10-1684 Dirk Jansz van Schagen, weduwnaar wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn swager Cornelis Pietersz Waent, met Maritjen Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Jansz Deugt haer stiefader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-11-1684 Dirk Lambertsz, weduwnaar wonende tot Marken in den banne van Uijtgeest, compareerde voor hem sijn salve broeder Jacob Cornelisz Biersteker, met Hester Dirks, jongedogter wonende op Graftdijk, compareerde voor de bruijt jan Dirksz Anderman haer naeste buurman en vrunt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
11-11-1684 Cornelis Gerritsz, jongesel wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor hem sijn swager Bartel Allertsz, met Maertjen Jans, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Jan Jacobsz Vogelaer, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-11-1684 Gootjen Claasz Kostelijk, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compaeerde voor hem sijn stifvader Jacob Jacobsz van de Laen, met marij Jans, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis claesz Rongs haer oom, versogten dat de geboden wettelijk ingeschevn mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-11-1684 Jan Sijmonsz Jonker, jongesel, compareerde voor hem Maerten jansz Geelis sijn oom, met Neel Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Floris Claesz haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-11-1684 Cornelis Jansz Spaens, weduwnaar wonende tot Graft, compareerde selfs in persoon, met Neel Alberts, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Albert Dirksz haer soon, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-12-1684 Dirk Ehardsz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn neef Jan Cornelisz Lustigh met consent en uijt de naem van de vader soo hij verklaerde, met IJmpjen Abrahams, jongedogter wonende tot Rijp. compareerde voor de bruijt Jan Dirksz Tuk, haer neef, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-12-1684 Kors Cornelisz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Jan Karsz sijn oom, met Trijntjen Cornelis, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Willem Heijndriksz Helden haer swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
16-12-1684 Cornelis Jansz, weduwnaar wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor hem Jan Sijmonsz sijn buurman, met Marij Willems, jongedogter van Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Willemsz Pik haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
16-12-1684 Claes Reijntjes, jongesel wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor hem sijn vader Reijntjen Jansz, met Neel Claes, jongedogter wonende in ’t Noordeint, compareerde voor de bruijt Cornelis Jansz Spaens haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-12-1684 Pieter Jansz, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Jan Jansz, met Aegt Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Teunis Jansz Omroeper haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-12-1684 Cornelis Dirksz, weduwnaar wonende tot Driehuijsen, compareerde selfs in persoon, met Dieuwer Teunis, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Cornelisz Hartloop, haer neef, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
29-12-1684 Cornelis Claesz Broer, weduwnaar wonende in de Schermeer in den banne van Akersloot, met Martje Gerrits, jongedogter wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, compareerde beijde selfs in persoon, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
30-12-1684 Jan Rijkesz, jongesel wonende tot Driehuijsen, compareerde selfs in persoon, met Aegte Gerrits, jongedogter wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Cornelis Jacobsz haer broeder, versogtn dat de geboden wetelijk ingeschreven mogten werdn om voorts bij den officier te bevestigen.
30-12-1684 Arent Jansz Brantjes, jongesel wonende tot Graft, compareerde selfs in persoon, met Maeritjen Maertens, jongedogter wonende in de Beemster aen de Ringdijk bij de Rijp, compareerde voor de bruijt Dirk Cornelisz haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
30-12-1684 Cornelis Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Dingenom Jacobsz, met Guurte Cornelis, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Pieter Cornelisz Boer haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 16-07-2023

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *