Graft Huwelijken Civiel 1681-1682

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1681 – 1682.

04-01-1681 Meijnard Salm, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Jacob Allertsz Pieterooms, sijn oom, met Maritjen Dirks, jongedogter wonende tto Rijp, compareerde voor de bruijt Willem Jansz Vet haren oom, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
04-01-1681 Jasper Dirksz, jongesel, compareerde voor hem Teunis Jansz, met Guurtje Claas, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Maerten Claasz Hart hare broeder, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-03-1681 Jan Allertsz, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Allert Heijnis, met Guurtje Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Jacob Jansz Garn haren oom, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden worden om voorts bij den officier te bevestigen.
08-03-1681 Claas Jaspersz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Claasz Baerman sijne oom, met Stijntje Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Jansz Bakker haar vrunt, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-03-1681 Mr. Andries Muurlink, chirurgijn, jongesel, compareerde voor hem Auwel Jansz Schippers sijn consijn, met Haesjen Jacobs Collis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Floris Collis haar broeder, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
15-03-1681 Jan Pietersz, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem Dirk Sijmonsz sijnen oom, met Aeltjwn Jacobs, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jacob Jacobsz van de Laan haar vader, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-04-1681 Gerrid Jansz Jonker, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem Cornelis Sijmonsz Haen, sijnen neef, met Neel Pieters, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Claas Claasz de oude, haren oom, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voort bij den officier te bevestigen.
12-04-1681 Hendrik Teunisz, jongesel, compareerde voor hem Jan Hendriksz, sijnen vrunt, met Maritjen Goverts, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Goverts haren broeder, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-04-1681 Jan Cornelisz, weduwnaar, compareerde voor hem Poulis Cornelisz, sijn broeder, met Jantjen Jans, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Arent Karsz, hare swager, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
26-04-1681 Mieus Cornelisz, weduwnaar wonend op Graftdijk, compareerde selfs in persoon, met Mientjen jacobs, weduwe wonend in de Schermeer in dese banne, compareerde voor de bruijt Cornelis Claasz, haren buurman, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
03-05-1681 Crijn Jansz, weduwnaar, compareerde voor hem Pieter Allertsz sijn neef, met Griet Aerjans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Cornelisz Schrijver haren neef, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
10-05-1681 Frans Dirksz, weduwnaar, compareerde voor hem Willem Dirksz Smit, sijn broeder, met Annetje jans, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Pietersz hare neef, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk souden ingeschreven werden om voorts bij den officier te bevestigen.
11-05-1681 Cornelis Teunisz, weduwnaar wonende tot Noort Schermer, met Jantjen Dirks, jongedogter wonende in de Molensloot in de banne van Graft, vertonende wettelijk bescheijt dat de geboden tot Schermerhorn wettelijk waren ingeschreven ’t welk alhier insgelijks is ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.
17-05-1681 Floris Claasz, jongesel, compareerde voor hem sijn swager Teunis Jansz, met Grietje Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haar vader Cornelis Jansz Jellis, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-06-1681 Sijmon Claesz, weduwnaar wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn soon Cornelis Sijmonsz, met Trijn Cornelisdr wonende op Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt adriaen Claasz, haar neef, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
13-07-1681 Frans Joosten, jongesel wonende tot Noort Schermer, met Ariaentje Jans, jongedogter wonende tot Graft, vertonende wettelijk bescheijt dat de geboden tot Groot Schermer waren ingeschreven versogten dat insgelijks alhier geschiede ’t welk is geconsenteert om voorts bij den predicant te bevestigen.
13-09-1681 Gerrid Jochemsz, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem Jan Bastiaansz sijn stiefvader, met Guurtje Gerrits, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Maerten Jansz Geelis, hare oom, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk souden werden ingeschreven om voorts bij den predicant te bevestigen.
20-09-1681 Cornelis Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Jan Jansz, met Trijn Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Pietersz Kan, haren oom, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
27-09-1681 Willem Iementsz, jongesel, compareerde voor hem Claes Jansz Leertouwer, sijn swager, met Trijn Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Jansz Beij, haar neef, versogen dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
27-09-1681 Louris Claasz Kars, weduwnaar, compareerde self in persoon, met Jannetje Sijmons, weduwe beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Cornelis Willemsz Wit, haar soon, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
27-09-1681 Dirk Jacobsz, jongesel, compareerde selfs in persoon en wonende op Graftdijk, met Dieuwer maertens, jongedogter van ’t noordeijnt, compareerde voor de bruijt Dirk Jansz, haren vrunt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
11-10-1681 Jacob Jansz Bergen, weduwnaar, compareerde voor hem sijn schoonvader Dirk Dielofsz, met Trijn Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claas Claasz, haar swager, versogten de de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
11-10-1681 Jacob Jacobsz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, met Bregt Frans, jongedogter wonende tot Schermerhorn, vertonende wettelijk bescheijt dat geboden aldaer ingeschreven waren om door de predicant te werden bevestigt ’t welk bij ons ook is geconsenteert.
18-10-1681 Frans Jansz, weduwnaar, compareerde voor hem Claas Jansz, sijn broeder, met Jantjen Dirks, weduwe, compareerde voor de bruijt Poulus Gerritsz, haar swager, alle wonende tot Graft, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen
24-10-1681 Taems Jaspersz, weduwnaar wonende tot Graft, compareerde voor hem Cornelis Govertsz sijn swager, met Trijntjen Dirks, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Albert Dirksz, haare broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
24-10-1681 Jacob Gerritsz, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem Jacob Claasz, sijn neef, met impjen Cornelis, jongedogter tot Graft, compareerde voor de bruijt Garbrant Jansz, haren vrunt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-11-1681 Teunis Cornelisz Leeu, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Claasz Leeu, met Geertje Pieters, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt meijndert Rensz, haren voogt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-11-1681 Maerten Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem sijn stiefvader Jan Gijsbertsz Seijz, met Maertjen Michiels, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Cornelisz Liefjes, haren broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
22-11-1681 Jan Salomonsz, jongesel wonende tot Graft, met Grietje Cornelis, jongedogter wonende tot Edam, vertoonden wettelijk bescheijt dat de geboden aldaer waren wettelijk ingeschreven ’t welk bij ons ook is geconsenteert om voorts door den predicant te werden bevestigt.
22-11-1681 Jan Jansz Kriek, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Aerjan Jansz Kriek, met Teunisjen Alberts, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Claes Jacobsz Gorter, haar swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voort bij den officier te bevestigen.
22-11-1681 Jacob Cornelisz Bregger, weduwnaar wonende op Graftdijk, met Dieuwer Claes, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde beijde selfs in persoon, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
29-11-1681 Jan Claasz, weduwnaar in ’t Noordeijnt in de banne van Graft, compareerde selfs in persoon, met Trijntje Cornelis, weduwe wonende tot Medemblik, compareerde voor de bruijt Pieter Jansz Koornhart, haar neef, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
06-12-1681 Jan Dirksz, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Dirk Jansz, met Grietje Poulus, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Sijmon Jansz Collis, haar oom, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
13-12-1681 Cornelis Jansz, jongesel wonende tot Oostgraftdijk, met maritjen Heijndriks, jongedogter tot Crommenienhorn, vertonende wettelijk bescheijt dat de geboden tot Crommenije waren ingeschreven om voorts bij den officier te bevestigen ’t welk alhier mede is geconsenteert.
18-12-1681 Cornelis Claasz Slooten, jongesel, compareerde voor hem Dirk Pietersz Mol, sijn swager, met Trijn Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Drs. Petrus Haringa, haar oom, versogten dat de geboden wettelijk souden ingeschreven werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
18-12-1681 Pieter Claasz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Claes Cornelisz Romeijn, met Dieuwer Cornelis, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Dirk Dirksz Korst, haar neef, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-12-1681 Jan Pietersz Gorter, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Pieter Jansz Gorter, met Fijtjen Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haar vader Jacob Jacobsz Kos, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
26-12-1681 Sijmen maertensz, jongesel wonende in de Beemster, compareerde voor hem sijn swager Floris Pietersz als lasthebbende van de bruijdegoms ouders soo hij verklaerde, met Neeltje jans, jongedogter wonende in ’t noordeijnt, compareerde voor de bruijt haar vader mr. jan Pietersz Bos, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-12-1681 Jan Sijmonsz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Sijmonsz uijt last van sijn vader soo hij verklaerde, met Aerjantje Dirks, jongedogter wonende in de Schermeer aan den Ringdijk bij Graftdijk, compareerde voor de bruijt haar broeder Jacob Dirksz met consent van de bruijts moeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeshreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-12-1681 Pieter Claasz Slowe, weduwnaar, compareerde voor hem Jan Claasz slowe, sijn broeder, met Neeltje Jacobs, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz Kan, haar neef, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-01-1682 Jacob Claasz Swaen, weduwnaar, compareerde voor hem sijn schoonvader Jan Dielofsz, met Trijn Dirks, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Dirksz haer broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-01-1682 Heijndrik Willemsz helder, weduwnaar wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn soon Willem Heijndriksz helder, met Bartjen Pieters, weduwe wonende tot Driehuijs, compareerde voor de bruijt Claes Claasz haar swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
10-01-1682 Cornelis Jansz Kramer, jongesel, compareerde voor hem sijn neef Jacob Jansz, met Trijn Claes, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Claes Arentsz hare vrunt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
10-01-1682 Jan Claasz Sloten, weduwnaar wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Claasz Sloten, met Jantjen Taemsz, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer vader Taams Jacobsz, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-01-1682 Jacob Sijmonsz de Vries, weduwnaar, compareerde selfs in persoon, met Neel Lodwijks, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Cornelisz Bostelman haar swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-01-1682 Pieter Jansz van den Bos, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn vader Jan Pietersz van den Bos, met Aegte Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Claasz Olij haar vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-01-1682 Hieronimus Lourensz, jongman van Alkmaar gewoont hebbende tot Graft, met Aerjantje IJsbrants, jongedogter mede van daer vertonende wettelijk bescheijt dat de geboden tot Alkmaar waren ingeschreven met versoek dat hullij alhier mede soude geschieden om voorts bij den predicant te bevestigen.
24-01-1682 Jacob Jansz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn vader Jan Abrahamsz, met Bregt Dirks, jongedogter wonende in de Rijp, compareerde voor de bruijt Jan Cornelisz haar neef, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
31-01-1682 Cornelis Sijvertsz Swart, weduwnaar, compareerde voor hem Remtjen Iemertsz sijn broeder, met Barbertje lamberts, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt labert Sijmonsz haer vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
31-01-1682 Cornelis Cornelisz Prins, weduwnaar, compareerde voor hem Claes Jacobsz sijn oom, met Neel Claes, weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Claes Cornelisz Kok haer vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
31-01-1682 Adriaen Jansz Kriek, weduwnaar, compareerde voor hem sijn broeder Jacob Jansz Kriek, met Griet Tijs, weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Sijmon Claasz Bijnagt haar vrunt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
31-01-1682 Cornelis Gerritsz Mol, jongesel in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Jan Jansz Meelman sijnen oom, met IJmpjen Viens, jongedogter wonende tot Graft, comparerede voor de bruijt jan Viensz haar broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
31-01-1682 Jan Fransz Spaens, weduwnaar wonende in ’t Noordeijnt, met Dieuwer Rongs, jongedogter wonende tot Graft, compareerde beijden selfs in persoon, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-02-1682 Jan Pietersz Smit, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Floris Pietersz, met Neel Jacobs, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Gerrit Dirksz Egges haar oom, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-02-1682 Adriaen Adriaensz Vijselaer, weduwnaar wonende tot Rijp, compareerde selfs in persoon, met marij Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Dirksz Krul haren vrunt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
14-02-1682 Gerrit Karsz, weduwnaar, compareerde voor hem sijn broeder Arent Karsz, met duijfjen Teunis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Teunisz haar broeder, versogten dat de gebioden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
15-02-1682 Cornelis Cornelisz, jongesel wonende op Driehuijsen, met Aeltjen maertens, jongedogter uijt Noordeijnt, compareerde selfs in persoon, versogten dat de geboden souden werden ingeschreven om voorts bij den officier te bevestigen.
21-02-1682 Cornelis Dirksz Smit, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Frans Dirksz Smit, met Bregjen Poulus, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Claasz Swaen haar neef, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
21-02-1682 Sijmon Dirksz, jongesel, compareerde voor hem Jan Pietersz Kan sijn neef, met Duijfjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Jansz Schouten haar broeder, versogten dat de geboden wettelijk souden werden ingeschreven om voorts bij den predicant te bevestigen.
28-02-1682 Cornelis Pietersz Swart, weduwnaar wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn broeder Jan Pietersz Swart, met Trijn Jans, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt haar broeder Dirk Jansz, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
05-03-1682 Jan Jansz, jongesel wonende tot Oostgraftdijk, met Trijntjen Hendriks, jongedogter wonende op de Crommenijsehorn vertonend bescheijt dat de geboden tot Crommenijen wettelijk waren ingeschreven ’t welk bij ons ook is geconsenteert om voorts bij den officier te bevestigen.
20-03-1682 Maerten Cornelisz, weduwnaar wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Jansz Keelen, met Aegte Louris, jongedogter wonende tot Wormer, compareerde voor de bruijt Cornelis Lourisz haar broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-03-1682 Claes Jansz, weduwnaar, compareerde voor hem sijn broeder Frans Jansz, met Trijn Arents, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Gerritsz haar neef, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
04-04-1682 Aerjan Claasz, jongesel wonende tot Graft, met Claertjen Jans, jongedogter van Schermerhorn vertonende attestatie dat de geboden tot Schermerhorn waren ingeschreven ’t welk alhier ook is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
06-06-1682 Pieter Jansz Quadijk, weduwnaar wonende tot Rijp, compareerde selfs in persoon, met Guurt Dirks, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haar swager Sijmon Jansz Collis, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
04-07-1682 Maerten Lourisz, jongesel wonende op Graftdijk, met Mart Jans, jongedogter wonende tot Outpetten vertonende bescheijt dat de geboden tot Petten waren ingeschreven ’t welk bij ons ook is geconsenteert om voorts bij den officier te bevestigen.
29-07-1682 Cornelis Cornelisz, jongesel wonende tot Graftdijk met Maritjen Adriaens, jongedogter van Barsingerhorn vertonende bescheijt dat de geboden aldaer wettelijk waren ingeschreven ’t welk bij ons ook is geconsenteert om voorts bij den officier te bevestigen.
01-08-1682 Jacob Jansz Boen, jongesel wonende tot Oostgraftdijk, compareerde selfs in persoon, met Goortjen claes, jongedogter wonende in de Schermeer in den banne van Akersloot, compareerde voor de bruijt Claes Engelsz haer swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-08-1682 Claes Jansz Meelman, weduwnaar wonende un ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Andries Jansz sijn broeder, met Trijn jans, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Adriaen Gijsbertsz haer buurman, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-08-1682 Jacob Pietersz Olij, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Jan Pietersz Olij sijn broeder, met Trijntje Miens, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt IJsbrant Pietersz haer buurman, versogten dat de geboden wettelijk souden ingeschreven werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-09-1682 Floris Jacobsz Collis, weduwnaar, compareerde voor hem sijn schoonvader Willem Wiggersz, met Guurt Jans, jongedogter beijde wonende ror Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Jansz bergen haar broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-10-1682 Jan Sijmonsz, weduwnaar, compareerde voor hem Dirk Jacobsz Castricum sijnen vrunt, met Geert Jans, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter jansz haar broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
10-10-1682 Dirk Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Cornelis cornelisz, met Stijntjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Teunis Gerritsz Lijnslager haar vrunt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
10-10-1682 Pieter Cornelisz, weduwnaar, met Geert Allerts, weduwe beijde wonende tot Oostgraftdijk en compareerden selfs in persoonen, versogten dat hare geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
15-10-1682 Jacob Dirksz Tuk, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder Dirk Dirksz Tuk, met Trijn Cornelis, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Cornelis Cornelisz Grint haar broeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
15-10-1682 Dirk Jansz, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Jansz, met Lijsbet Dirks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Jansz Volger haar vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
15-10-1682 Vincent Jacobsz Leijer, jongesel, compareerde voor hem Claes Jacobsz Gorter sijn broeder, met Neeltjen Pieters, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor debruijt Pieter Arentsz Rood haar vrunt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
24-10-1682 Jan Maertensz Wit, weduwnaar, compareerde voor hem Cornelis Cornelisz Kuijser sijnen vrunt, met Guurtje Dirks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Simon Claasz Wever haar stiefvader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
24-10-1682 Dirk Claasz, jongesel, compareerde voor hem Jan Claasz sijnen oom, met Guurtje Krijns, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Frederiksz Bakker haar vrunt, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-11-1682 Sijmon Jansz, jongesel wonende in de Starnmeer in den banne van Jhisp, compareerde voor hem sijn vader Jan Pelgrums, met Aegt Jans, jongedogter wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, compareerde voor de bruijt haere vader Jan Garbrantsz, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
07-11-1682 Crijn Cornelisz Bas, weduwnaar wonende tot Suijt Schermer, compareerde selfs in persoon, met Anne Jacobs, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Sijmon Cornelisz Leeu haer neef, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
21-11-1682 Jan Claasz, jongesel, compareerde voor hem Garment Claasz sijn oom, met Anne Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Cornelis Cornelisz, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
28-11-1682 Adriaen Claasz Schippers, jongesel wonende tot Graft, met Maertjen Mourits, jongedogter wonende op Graftdijk vertonende bescheijt dat de geboden tot Graftdijk wettelijk waren ingeschreven ’t welk wij mede niet hebben kunnen weijgeren om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-12-1682 Jacob Aldertsz, jongesel, compareerde selfs in persoon, met Dieuwer Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Jan Jacobsz Vogelaer, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
12-12-1682 Bartel Remmersz, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Rem Cornelisz, met Hilgont Jans, jongedogter beijde wonende op Graftdijk, compareerde voor de bruijt Pieter Jansz Herf haere swager, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
12-12-1682 Pieter Cornelisz Boer, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde selfs in persoon met actevan consent van sijn vader, met maritjen Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Florisz haar oom met consent van haere moeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-12-1682 Jacob Teunisz, weduwnaar, compareerde voor hem Gerbrant Jacobsz sijn neef, met Geertjen Adriaens, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt haer broeder Jacob Adriaensz, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-12-1682 Willem Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Jansz, met Trijntjen Willems, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Garbrant Jacobsz haer oom, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-12-1682 Jan Reijersz, jongesel wonende tot Marken in den banne van Uijtgeest, compareerde selfs in persoon met consent van sijn vader, met Aeltjen Cornelis, jongedogter wonende op Graftdijk, compareerde voor haar Jan Cornelisz haar broeder met consent van de moeder, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-12-1682 Willem Jansz, jongesel wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, compareerde voor hem sijn vader Jan Garbrantsz, met Lijsbet Dirks, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Cornelisz Lieuwers haar oom, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-12-1682 Jan Jaobsz Jellis, jongesel, compareerde voor hem sijn stiefvader Jan Gijsbertsz Heijen, met Neelke Jochems, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jochem Michielsz haar vader, versogten dat de geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 16-07-2023

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *