Graft Huwelijken Civiel 1678-1680

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1678 – 1680.

01-01-1678 Mr. Claes Dircksz Vedamaer, compareerde selfs in persoon, met Reijnuw Floris, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor haer Jan Pietersz Stuere, versogten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
07-01-1678 Heer Jacobsz, weduwnaar wonende tot Suijt Schermer, compareerde selfs in persoon, met Marij Jans, weduwe wonende tot Graft, compareerde mede selfs in persoon, versochten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude worden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
07-01-1678 Lambert Arisz, weduwnaar, compareerde voor hem Aris Lambertsz sijne vader, met Marij Cornelis, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Maertensz haere vader, versochten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
07-01-1678 Jan Jansz, jongesel, compareerde voor hem Claes Dircksz sijn stiefvader, met Jantje Pieters, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Pieter Juurs Tijsz haren vader, versochten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
22-01-1678 Cornelis Claesz Prins, jongesel, compareerde selfs in persoon, met d.e. Sijmon Koedijck sijn voogt geassisteert en Beertjen Pieters jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde mede selfs in persoon geadsisteert met Teunis Garbrantsz ende Sijmon Nanningsz hare voochden, versogten dat hare huwelijke geboden wettelijk ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
22-01-1678 Cornelis Jacobsz, jongesel wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor hem Jacob Cornelisz sijnen vader, met Brechtjen Jacobs, jongedogter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Louwris Jacobsz haere broeder, versochten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
29-01-1678 Cornelis Cornelisz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Cornelis Cornelisz sijne vader, met Neel Louwris, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Gerrid Dircksz hare oom, versochten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dab voorts bij den predicant te bevestigen.
29-01-1678 Sijmon Lambertsz Bom, jongesel, compareerde voor hem Lambert Sijmonsz Bom, sijnen vader, met Corsje Dircks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirck Jansz Meijer hare voogt, versochten dat hare huwelijckse geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
19-02-1678 Maerten Maertelinsz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Poulus Cornelisz sijn oom, met Marij Christiaans, jongedogter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Christiaen Jansz hare vader, versochten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
01-05-1678 Mr. Gerrid Gerridsz Leesetter, weduwnaar, compareerde voor hem Balthals Aduarusz sijnen swager, met Aeremoe Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerdevan wegens de bruijt Jacob Cornelis Plugger haere swager, versogten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
08-05-1678 Pieter Cornelisz, weduwnaar wonende tot West Graftdijk, met Griet Dirks, jongedogter wonende tot Suijt Schermer vertonende wettelijk bescheijt dat de geboden tot Schermerhorn waren ingeschreven, versogten hier insgelijks gelijk geaccordeert is om voorts bij den schout te bevestigen.
21-05-1678 Dirck Claesz, weduwnaar wonende in de Rijp, compareerde voor hem louris Jacobsz sijne swager, met maritje Jacobs, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Dirkcksz Krull haere buyrman, versochten dat hare huwelijkcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om voorts bij den officier te bevestigen.
29-05-1678 Claes Jansz, jongesel wonende in de Schermer in de ban van Aeckersloot, compareerde selfs in persoon, met Diewertje Jans, jongedogter wonende in de Starnmeer in de ban van Graft, compareerde voor haer Jan Dircksz Plaijsier hare vader, versochten dat hare huwelijkce geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
23-06-1678 Cornelis Claesz, jongesel wonende tot Wormer, compareerde selfs in persoon, met Trijn Taems, jongedogter van ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Taems Jacobsz hare vader, versochten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
25-06-1678 Louris Jansz, weduwnaar wonende in ’t Noordeijnt, compareerde selfs in peroon, met Vrouw Jans, weduwe wonende in de Rijp, compareerde voor haer Cornelis Sijmons haere oom, versochten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
17-07-1678 Jacob Claesz Schipper, jongesel wonende tot Graft, met Neeltjen Dircks, jongedogter wonende tot Graftdijck vertonende wettelijk bescheijt dat haren huwelijcke geboden tot Graftdijk wettelijk waeren ingeschreven ’t welck mede daerop is ingewillicht om voorts bij den predicant te bevestigen.
31-07-1678 Pieter Dircksz Cramer, weduwnaar wonende tot Graft, compareerde selfs in persoon, met Antje Jans, jongedogter uijt de Rijp wonende tot Graft, compareerde mede selfs in persoon geadsisteert met Jan Claesz van Sluijs haere vader, versochten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
13-08-1678 Jan Barentsz, weduwnaar wonende tot Graft, compareerde voor hem Salomon Stuartsz sijne oom, met Anne Jans, jongedogter wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor haer Allert Wesselsz haere oom, versochten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
30-09-1678 Floris Jacobsz Colles, jongesel, compereerde selfs in persoon geadsisteert met Dieuwer Claes sijn moeder, met Gerritje Willems, jongedogter uijt Schermeer, beijde wonende alhier, compareerde mede selfs in persoon met Willem Wiggertsz hare vader, versochten dat haer huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
26-11-1678 Walig Jansz, jongesel uijt de Rijp, compareerde voor hem Dirck Pietersz sijne swager, met Aafje Heinis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Michiel Heinisz hare broeder, versogten dat haar huwelijke geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
26-11-1678 Pieter Jansz, weduwnaar wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Cornelis Jansz sijn broeder, met Griet Pieters, jongedogter wonent op de Vinckhuijsen bij Graftdijk, compareerde voor haer Frederick Pietersz hare broeder, versogten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
10-12-1678 David Jans, jongesel wonende in de Beemster, compareerde selfs in persoon, met Aeltje Jacobs, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijdt Jacob Claesz Jongejans hare vader ende Claes Sijmonsz oom ende voocht, versochten dat hare huwelijck geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den schoudt te bevestigen.
10-12-1678 Cornelis Claesz Kan, jongesel, compareerde voor hem Jan Claesz Kan sijn broeder, met Maaritje Balters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Cornelisz Kuijper haere oom, versochten dat hare huwelijke geboden wettelijk werden ingeschreven om dan voorts bij den officier te bevestigen.
15-12-1678 Jan Sijmonsz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Jansz Garn sijne oom, met Trijn Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor haer Jacob Cornelis hare broeder, versochten dat hare huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven soude werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
15-12-1678 Jan Tijsz, jongesel wonende in de Oude Zijp, compareerde selfs in persoon, met Anne Huijberts, jongedogter wonende in de Starnmeer in dese banne, compareerde voor haer Dirck Tijsz haere broeder, versochten dat hare huwelijke geboden wettelijk sijnde ingeschreven om dan voorts bij den schout bevestigt werden.
31-12-1678 Simon Pietersz, weduwnaar alhier, compareerde voor hem sijne broeder Pieter Pietersz, met Hillegont Pieters, weduwe tot Graftdijk, compareerde voor de bruijt Jacob Pietersz Dekker hare broeder, versogten dat de huwelijk geboden wettelijk ingeschreven soude werden om voorts bij den schout te bevestigen.
31-12-1678 Evert Gerritsz, weduwnaar, compareerde voor hem Jan Claasz sijne oom, met Duijfje Adriaans, jongedogter beijde wonende alhier, compareerde voor de bruijt hare swager Balter Adriaansz, versogten dat de huwelijks geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
31-12-1678 Lourens Pietersz de Roo, koster en schoolmeester dese plaats, weduwnaar, met Neel Jans, weduwe beijde wonende alhier, compareerde voor de bruijdegom Balter Adriaansz sijnen buurman en voor de bruijt Jacob Jansz Schouten hare broeder, versogten dat de huwelijks geboden wettelijk souden ingeschreven werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
14-01-1679 Pieter Adriaansz Comes, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Albert Adriaansz, met Crijntje Sijverts, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haar oom Teunis Dirksz Berger, versogten dat haar huwelijks geboden wettelijk ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
04-02-1679 Jan Aldertsz Dik, jongesel, compareerde voor hem sijne vader Allert Sijmonsz, met Anne Korses, weduwe beijde wonende alhier, compareerde voor de bruijt Pieter Pietersz Waart te Rijp hare swager, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven soude werden om voorts bij den officier te bevestigen.
11-03-1679 Claas Jacobsz Gorter, jongesel, compareerde voor hem sijnen broeder Viencent Jacobsz, met Maritjen Alberts, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Teunis Dirksz Makkes, haren buurman, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-04-1679 Jan Christiaansz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Jansz Jelles, sijnen vrunt, met Trijn Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Adriaan Jansz Bakker, haren broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden omvoorts bij den predicant te bevestigen.
07-04-1679 Pieter jacobsz, weduwnaar wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Frans Andriesz sijnen neef, met Aef Jacobs, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Pieter Jacobsz haren broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-04-1679 Jan Jacobsz Ares, jongesel, compareerde voor hem sijne broeder Cornelis Jacobsz Kuijper, met Jacomijntje Abrahams, jongedogter beijde wonende alhier, compareerde voor de bruijt abraham Jansz haren vader, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-04-1679 Pieter Jacobsz, weduwnaar, met Jantjen Alberts, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerden beijden in persoon, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-06-1679 Sijmon Claasz Kordijk, weduwnaar, schout deses plaats, met Guurtje Jans, weduwe beijde wonende tot Graft, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
24-06-1679 Cornelis Jansz Visjager, weduwnaar wonende alhier, compareerde voor hem sijn broeder Jan Jansz Visjager, met Pietertjen Jaspers, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt haar broeder Maerten Jaspersz Swaen, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
15-07-1679 Jacob Abrahamsz, jongesel wonende tot Graft, met Aerjantje Garbrants, jongedogter wonende tot Berkhout, vertonende wettelijk bescheijt van Bekhout dat de huwelijkse geboden aldaer waren ingeschreven ’t welk hier daar op is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
12-08-1679 Taems Claasz Schippers, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn oom Pieter Claasz Olij, met Jantjen Jans, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt maerten Adriaensz haren vrunt, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-09-1679 Jacob Leendertsz, jongesel, met Trijntje Pieters, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerden selfs in persoon, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven soude werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-10-1679 Cornelis Mieusz, jongesel, compareerde selfs in persoon, met Trijn Taems, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haar vader Taams Cornelisz, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
14-10-1679 Cornelis Cornelisz, jongesel, compareerde selfs in persoon, met Maerijen Cornelis, weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Pieter Cornelisz van ’t Ent haren broeder, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
21-10-1679 Cornelis Sijmonsz, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Jan Sijmonsz, met Anne Garbrants, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt haren vader Garbrant Jacobsz, versogen dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
28-10-1679 Jan Gijsbertsz Saijer, weduwnaer, compareerde voor hem sijn buurman Cornelis Garbrants, met Trijn Claes, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Maerten Cornelisz haar buurman, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
04-11-1679 Jan Jansz, weduwnaar wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder Arent jansz, met marij Cornelis, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haren vader Cornelis Jansz, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
25-11-1679 Cornelis Garmentsz, weduwnaar, compareerde voor hem Claas Jacobsz sijn buurman, met Duijfjen Gerrits, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Cornelisz haren buurman, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen

[kantekening] dit huwelijks besluijt is niet voortgegaan, alsoo men verstont dat geen zeekerdehijt was van Duijfje Gerrits mans overlijden gelijk ook gebleeken is dat de man uijtlandig was ende gestorven verklaarde de vrou de weduwe tevens.

02-12-1679 Willem Cornelisz, weduwnaar wonende tot Akersloot, compareerde selfs in persoon, met Lijsbet Reijers, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haar broeder Jan Reijersz, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
02-12-1679 Claas Jansz van Petten, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder Pieter Jansz, met Gerritjen maertens, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Sijers haar vrunt, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
28-12-1679 Pieter Claasz, jongesel wonende in de Schermeer in den banne van Graft, compareerde elfs in persoon, met Trijn Jans, jongedogter uijt de Rijp wonende mede in de schermeer, compareerde voor de bruijt Garbrant Jansz haren broeder, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
07-01-1680 Teunis Jacobsz, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder Claas Jacobsz haland, met Cornelisjen Cornelis, jongedogter wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, compareerde voor de bruijt Claes Jacobsz harn swager, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
07-01-1680 Mr. Cornelis Bakker, weduwnaar chirurgijn tot Graft, met Neeltjen Baarts, jongedogter wonende tot Schoorl, vertonende behoorlijk bescheijt dat geboden aldaer wettelijk waren ingeschreven om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-01-1680 Jan Dirksz Jelles, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Dirk Dielofsz, met Jantjen Pieters, jogedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Taams Jacobsz haar oom, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-01-1680 Claas Dirksz Makkes, weduwnaar, compareerde selfs in persoon, met IJmpjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Pietersz Dekker haar voogt, versogten dat haare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven soudn werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-01-1680 Claas Jansz, weduwnaar wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, met Geert Jans, jongedogter wonende op Spierdijk in den banne van Berkhout vertonende behoorlijk bescheijt dat de geboden aldaer wettelijk waren ingeschreven om voorts bij den officier te bevestigen ’t welk hier insgelijks is ingewilligt en geconsenteert.
14-01-1680 Pieter Baartsz Nantjes, jongesel wonende tot Graft, met Trijntje Jans, jongedogter wonende tot Uijtgeest, vertonende behoorlijk bescheijt dat de geboden tot Uijtgeest wettelijk waren ingeschreven om voorts bij den officier te bevestigen ’t welk hier insgelijks ingewilligt en geconsenteert is.
14-01-1680 Claas Cornelisz Liet, weduwnaar, compareerde voor hem Poulus Gerritsz sijn oom, met Aeltjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt IJsbrant Pieters haeren swager, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-01-1680 Jacob Teunisz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Jansz Spaensen sijnen oom, met Neel Adriaans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Teunis Dirksz haar oom, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werdn om voorts bij den predicant te bevestigen.
27-01-1680 Pieter Willemsz, jongesel, compareerde voor hem Jan Claasz Vlottes sijnen buurman, met Trijn Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz Olij haar broeder uijt de naam van haar moeder Diewer Jans, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-02-1680 Albert Jansz, weduwnaar wonende op Vinkhuijsen, compareerde selfs in persoon, met Maartjen Jans, weduwe wonende tot Graftdijk, compareerde voor de bruijt Pieter Cornelisz haaren buurman, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
03-02-1680 Gerrid Jansz, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Jan Teunisz Woggelum, met Trijn Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Jansz Bestevaart, haar vader, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-02-1680 Frans Jansz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Jan Teunisz Woggelum, met Neeltje Willems, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Willem Jacobsz, haren vader, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-02-1680 Hendrik Adriaansz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Adriaan hendriksz, met Guurtje Jans, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt IJsbrant Claasz haren swager uijt de naam van haer moeder, versogten dat de huwelijks geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
24-02-1680 Jacob Guirijersz, weduwnaar wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn broeder Jan Guirijersz, met Maritje Claas, weduwe wonende tot Suijt schermer, compareerde selfs in persoon, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-03-1680 Gerrid Hermensz, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Heijndrik Harmensz, met Bregt Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Willemsz Spikkes haar vader, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
13-04-1680 Jan Claasz van ’t Riet, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Claasz, met Aefjen Pieters, jongedogter beijde wonende op Graftdijk, compareerde voor de bruijt haar vader Pieter Adriaensz, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
27-04-1680 Dirk Cornelisz Appel, weduwnaar wonende op Graftdijk, met Maritje Pieters, jongedogter wonende in de Schermeer in den banne van Outdorp, vertonende wettelijk bescheijt dat de geboden tot Outdorp wttelijk waren ingeschreven ’t welk alhier insgelijks is ingewilligt omme bij den officier te bevestigen.
04-05-1680 Sijmon Gerritsz, jongesel, compareerde voor hem Engel Allertsz sijnen neve, met Grietje Claas, weduwe beijde wonende op Graftdijk, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz haren swager, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
13-07-1680 Jacob Cornelisz Dekker, jongesel, compareerde selfs in persoon, met Trijn Meijnderts, weduwe beijde wonende op Graftdijk, compareerde mede selfs in persoon, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
17-08-1680 Cornelis Garbrantsz, weduwnaar, compareerde voor hem Maerten Claasz Hart, sijnen buurman, met Piet Willems, weduwe beijde wonende alhier, compareerde voor de bruijt Claas Willemsz haaren broeder, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
17-08-1680 Pieter Taamsz, weduwnaar, compareerde voor hem sijn broeder Jan Taamsz, met jantjen Jans, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz van den Bos haer vrunt, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
30-08-1680 Mr. Gerrit Gerritsz, weduwnaar wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn swager Balter Adrieansz, met Sijbrigjen Jans, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Jan Willemsz Salm, hare vrunt, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
14-09-1680 Pieter Jansz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Maertensz sijnen swager, met Sijmontjen Jans, jongedogter beijde wonende op Graftdijk, compareerde voor de bruijt Ouke Jansz haere broeder, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-09-1680 Pieter Maertensz Kleun, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Gerritsz Pust, sijnen neef, met Guurtje Jacobs, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Viencent Jacobsz haren broeder, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
27-09-1680 Dirk Jansz, jongesel, compareerde voor de bruijdegom IJf Maertensz sijnen neef, met Annatjen Alderts, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Cornelisz Liefjes harenn buurman uijt de naam van de vader Aldert Simonsz, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk souden werden ingeschreven om voorts bij den officier te bevestigen.
12-10-1680 Jan Claasz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn buurman Jacob van de Laen, met Jantjen Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Rongsz haar swager, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
12-10-1680 Cornelis Arisz, weduwnaar, compareerde voor hem Teunis Dirksz Makkes sijn swager, met Hillegont Willems, weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Willem Jacobsz haar swager, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-10-1680 Claas Dirksz Hakkes, jongesel, compareerde voor hem Jan Rongsz, met Aeltjen Pieters, jongedogter beijde tot Graft woonende, compareerde voor de bruijt Taams Jacobsz haar oom ende voogt, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-10-1680 Albert Dirksz, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem Teunis Dirksz, met Guurtje Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Claasz haare stiefvader, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk souden werden ingeschreven om voorts bij den predicant te bevestigen.
02-11-1680 em Jacobsz Luijt, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Louris Pietersz, met Griet Allerts, jongedogter wonende tot Suijt Schermer, compareerde voor de bruijt Dirk Jansz, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
10-11-1680 Sijmon Claasz IJperen, weduwnaar, compareerde selfs in persoon en wonende tot Graftdijk, met Lijsbet Fredriks, weduwe wonende tot Marken in den banne van Uijtgeest, compareerde voor de bruijd Mieus Pietersz haaren neef, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
16-11-1680 Teunis Jansz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Jansz Gorter sijn buurman, met Aeltjen Claas, jongedoger beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Maerten Jansz Geelis haar vrunt, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingechreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-12-1680 Teunis Gerritsz, jongesel, compareerde voor hem Dirk Gerritsz sijn broeder, met Lijsbet Cornelis, jongedogter beijde wonende op Graftdijk, compareerde voor de bruijt Harman Jacobsz haren neve, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts door den officier te bevestigen.
07-12-1680 Adriaen Jansz, jongesel, compareerde voor hem Claes Jansz Leertouwer, sijnen neve, met maritjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Kornelisz haar broeder, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
21-12-1680 Maerten Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Pietersz Waert, met Aeltjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jacobsz Vermeulen haren voogt, versogten dat de huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 16-07-2023

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *