Graft Huwelijken Civiel 1671-1672

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1671 – 1672.

03-01-1671 Sijmon Heijnesz, weduwnaer met Griet Tijs, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerden beijden selfe in persoon, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
03-01-1671 Jacob Pietersz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, met Cniertjen Willems, jongedochter wonende tot Suijtschermer, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Suijtschermer waren ingeschreven, versochten hier insgelijcks om voorts bij den officier bevesticht te werden.
10-01-1671 Claes Willemsz, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde selfe in persoon, met Marij Jans, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Pieter Jacobsz, haren neeff, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
10-01-1671 Dr. Laurentius de Wolff, jonghman, predicant alhier, met Maria Vermeer, jongedochter wonende tot Amsterdam, vertonende wettelijck bescheijt dat haeren huwelijcks geboden tot Amsterdam wettelijck waren ingeschreven mits die alhier tot Graft insgelijcks souden geschieden ’t welcke is geconsenteert om voorts in den kerck te werden bevesticht.
10-01-1671 Claes Cornelisz Cramer, weduwnaer wonende tot Graft, met Stijn Claes, weduwe wonende tot Wormer, vertonende wettelijck bescheijt dat de geboden van den voorschreven personen tot Wormer naer behooren waren ingeschreven om dan voorts bij den predicant te bevestigen ’t welck oock is geconsenteert.
17-01-1671 Cornelis Cornelisz Mates, jongesel, compareerde voor hem de eerwaarde Cornelis Dircksz Mates, schoudt te Schermerhorn wonende tot Schermerhorn, met Dieuwer Viens, jongedochter wonende alhier, compareerde voor haer Vien Claesz, haren vader wonende tot Graft, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen ’t welcke is geconsenteert.
17-01-1671 Claes Jansz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Jan Claesz, sijnen vader, met Trijn Pieters, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Cornelis Pietersz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
24-01-1671 Adriaen Willemsz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Jansz Pick, sijnen oom, met Jantjen Pieters, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Claesz, haren halven broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
31-01-1671 Maerten Pietersz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Claes Willemsz, sijnen swager, met Wolmeth Heertjes, jongedochter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Jan Jansz Gorter, haren neev, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
31-01-1671 Jan Pietersz Kan, weduwnaer, compareerde voor hem Pieter Cornelisz Kan, sijnen vader, met Jantjen Jans, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Cornelisz Bergen, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen. Getrout den 15 februarij.
01-02-1671 Jan Jansz Visjager, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Jansz Visjager, sijnen broeder, met Lobberich Dircks, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Barent Jansz, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen. Getrout den 15 dito.
08-02-1671 Jan Willemsz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, met Anne Dircks, jongedochter uijt Ackersloter Woude, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Ackersloot waren ingeschreven om op morgen te hebben den proclamatien voor den officier met versoeck hier insgelijcks souden gedaen werden, ’t welck is geconsenteert om dan voorts bij den officier te bevestigen.
08-02-1671 Michiel Claesz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Claesz, sijnen broeder, met Aechte Cornelus, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Taemes Jacobsz, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
14-02-1671 Gerrid Cornelisz Mol, weduwnaer, compareerde voor hem Jan Cornelisz Mol, sijnen broeder beiden, met Sijberich Dircks, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Tuenis Dircksz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
21-02-1671 Claes Cornelisz Kuijper, weduwnaer, compareerde voor hem sijmon Cornelisz Kuijper, sijnen broeder, met Aeffjen Claes, weduwe, compareerde voor haer Dirck Miensz, haren swager, beijden wonende tot Graft, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
07-03-1671 Jan Jansz, jongesel, compareerde voor hem Hendrick Jansz Backer, sijnen buijrman, wonende tot Graftdijck, met Anne Jans, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Arian Cornelisz Dagger, haren buijrman, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
07-03-1671 Hendrick Jansz, jongesel wonende in den Beemster, compareerde voor hem Jan Gerritsz, sijnen vader, met Marij Pieters, jongedochter van Graft, compareerde voor haer Gleijn Bestiaensz, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
14-03-1671 Cornelis Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Dirck Cocsz, sijnen swager, met Mareitjen Allerts, jongedochter, compareerde voor haer Allert Sijmonsz, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier bevestigen, beijden wonende tot Graft.
21-03-1671 Gerrid Jacobsz de Boer, weduwnaer wonende op de Laen, compareerde voor hem Cornelis Garbrantsz, sijnen zwager, met Jantjen Claes, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Egbert Claesz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
04-04-1671 Jan Jansz Goijer, weduwnaer wonende op de Laen in den banne van Graft, met Trijn Sijmons, jongedochter wonende tot Suijt Schermer, compareerden beijden zelfe in persoon, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
12-04-1671 Willem Claesz Sloten, jongesel, compareerde voor hem Dirck Pietersz Mol, sijnen swager, met Garberich Jans, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdt Jan Cornelisz Jellis, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant bevestigt te werden. Getrout den 26 dito.
18-04-1671 Eefert Evertsz, weduwnaer, compareerde voor hem Gerrid Dircksz, sijnen swager, met Lijsbeth Claes, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdt Dirck Remmersz, haren neve, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen. Getrout den 3e maij.
25-04-1671 Cornelis Cornelisz, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde selfe in persoon, met Niesjen Jans, weduwe wonende in de Rijp, compareerde voor haer Pieter Pietersz, haren vrundt, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
02-05-1671 Heijn Jansz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Maerten Heijnsz, sijnen oom, met Duijfjen Jans, jongedochter wonende alhier, compareerde voor haer aris Jambertsz, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
09-05-1671 Dirck Jansz Backer, weduwnaer, compareerde voor hem Loures Sijmonsz, sijnen buijrman, met Crijntjen Claes, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Willem Jacobsz Mackes, haren buijrman, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
06-06-1671 Mr. Gerrid Gerridsz Lefette, weduwnaer, compareerde voor hem Dirck Pietersz Vos, sijnen buijrman, met Neeltjen Ariaens, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Abraham Ariaensz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
27-06-1671 Jan Cornelisz Schrijver, jongesel, compareerde voor hem Cornelisz Maertensz, sijnen oom, met Guijrt Taems, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Tuenisz, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
28-06-1671 Dirck Jansz, jongesel wonende tot Graft, compareerde delfe in persoon, met Neel Willems, weduwe wonende in de Rijp, compareerde voor haer Jacob Claesz, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
01-08-1671 Dirck Tuenisz, jongesel, compareerde voor hem Rongh Dirksz, sijnen neve, met Jantjen Pieters, jongedochter beijden van Graft, compareerde voor haer Pieter Claesz, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
01-08-1671 Cornelis Pietersz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Jan Jacobsz, sijnen oom, met Swaentjen Jans, jongedochter beijden wonende alhier, compareerde voor haer Loures Jaspersz, haren neve, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
15-08-1671 Pieter Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Remmersz, sijnen vader, met Guert Jans, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Jan Willemsz, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
15-08-1671 Maerten Jaspersz Swaen, jongesel, compareerde selfe in persoon, met Guijrtjen Abrahams, jongedochter, compareerde voor haer Abraham Jans, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
15-08-1671 Claes Jacobsz Smith, jongesel, compareerde selfe in persoon, met Jantjen Claes, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Heijndrick Willemsz, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
05-09-1671 Dirck Claesz, weduwnaer, compareerde selfe in persoon, met Trijn Jacobs, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Cornelisz Plugger, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
05-09-1671 Aeriaen Jansz Backer, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Jan Aeriaensz Backer, sijnen vader, met Anne Jans, weduwe wonende in de Rijp, compareerde voor haer Loures Claesz Beers, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
05-09-1671 IJsbra.nt Claesz, jongesel wonende alhier, compareerde voor hem Sijmon Claesz Koedijck, schout alhier, sijnen voocht, met Anne Dircks, weduwe wonende in de Rijp, compareerde voor haer Dirck Albersz, haren buijrman, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen
08-09-1671 Dirck Claesz, jongesel, compareerde selfe in persoon, met Trijntje Maertens, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Gerrid Gerridsz Viens, haren buijrman, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
12-09-1671 Hendrick Jansz Ridder, jongesel wonende alhier, met Trijn Dircks, jongedochter wonende tot suijtschermer, compareerde beijden selfe in persoon, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
26-09-1671 Hendrick Cornelisz Kan, weduwnaer wonende alhier, compareerde selfe in persoon, met Marij Cornelis, jongedochter mede wonende alhier, compareerde voor haer Maerten Claesz ’t Hart, haren neev, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
26-09-1671 Louris Sijmonsz, weduwnaer, met Pietertjen Cornelis, weduwe beijden wonende alhier, compareerden beijden selfe in persoon, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
26-09-1671 Jan Garbrantsz, weduwnaer, met Grietjen Pieters, jongedochter beijden wonende in de Starnmeer in de banne van Graft, compareerde gemelde bruijdegom selfe in persoon met een briefjen voor bruijdt, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
10-10-1671 Jacob Douwesz, jongesel, compareerde voor hem Dirck Dircksz Tuck, sijnen broeder, met Griet Jacobs, jongedochter beijden wonende alhier, compareerde voor haer Pieter Isebrantsz, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
10-10-1671 Cornelis Fransz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Jan Fransz, sijnen broeder, met Trijn Pieters, jongedochter wonende alhier, compareerde voor haer Claes Pietersz haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
10-10-1671 Claes Dircksz, jongesel wonende op de Westerbuert, compareerde voor hem Pieter Dircksz, sijnen broeder, met Aeltjen Jans, jongedochter wonende tot Oosterbuert beijden van Graftdijck, compareerde voor haer Cornelis Claesz, haren neev, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
10-10-1671 Crijn Claesz, jongesel, met Maertjen Gabriels, jongedochter van Uijtgeest, beijden wonende alhier, vertonend wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Uijtgeest wettelijck waren ingeschreven, versochten hier insgelijck souden geschieden, om dan voorts bij den officier te bevestigen.
17-10-1671 Jacob Ronghsz, jongesel, compareerde voor hem Floris Ronghsz, sijnen broeder, met Yrijntjen Claes, weduwe, beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer jacob Claesz, haren neev, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
24-10-1671 Floris Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Jansz Smith, sijnen neev, met Jantjen Aerts, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Maerten Claesz, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
30-10-1671 Pieter Dircksz Wittebroodt, jongesel wonende tot Jhisp, compareerde selfe in persoon, met Neel Cornelis, jongedochter van Noordeijnt, compareerde voor haer Cornelis Dircksz, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
31-10-1671 Baert Pietersz Fecke, weduwnaer, compareerde selfe in persoon wonende in de Beemster, met Griet jacobs, weduwe wonende tot Graftdijck, compareerde mede selfe in persoon, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
31-10-1671 Herman Jansz, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde voor hem Jan Valter, sijnen swager, met Marij Jans, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Jansz Meelman, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
10-11-1671 Cornelis Cornelisz, weduwnaer wonende alhier, compareerde voor hem Jan Cornelisz Schipper, sijnen neev, met Guert Jans, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Cornelis Jansz Spaens, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
14-11-1671 Jan Viensz, jongesel, compareerde voor hem Vien Claesz, sijnen vader, met Jantjen Sijmons, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Claesz Bergh, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
14-11-1671 Jan Jacobsz, weduwnaer wonende alhier, compareerde selfe in persoon, met Griete Pieters, weduwe mede wonende alhier, compareerde voor haer Jacob Pietersz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
14-11-1671 Jan Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem Jan Willemsz, sijnen neev, met Rienuw Pieters, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Floris Pietersz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
14-11-1671 Willem Allertsz, jongesel wonende op de Oosterbuert, met Duijff Maertens, jongedochter wonende op den Marcken in den banne van Uijtgeest, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Uijtgeest wettelijck waren ingeschreven, versochten hier insgelijcks om dan voorts bij den officier te bevestigen.
21-11-1671 Floris Jansz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Jansz Hoeff, sijnen broeder, met Neeltjen Taems, jongedochter beijden wonende tot Graftdijck, compareerde voor haer Taems Pietersz, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
21-11-1671 Jan Cornelisz, weduwnaer wonende alhier, met Aeltjen Steins, weduwe wonende tot Wormer, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Wormer waren ingeschreven, versochten hier insgelijcks ’t welck is geconsenteert omme voorts bij den predicant bevestigt te werden.
21-11-1671 Jan Jansz van ’t Tent, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem Dirck Dircksz Knett, sijnen swager, met Hillegont Aaerts, weduwe in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Maerten Claesz ’t Hardt, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
28-11-1671 Claes Cornelisz, weduwnaer, compareerde voor hem Dirck Cornelisz, sijnen broeder, met Mareijtjen Cornelis, jongedochter beijden wonende op Graftdijck, compareerde voor den bruijdt Jan Cornelisz Appel, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
28-11-1671 Engel Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Jacobsz, sijnen broeder, met Neel Dircks, jongedochter beijden wonende op de Oosterbuert, compareerde voor haer Dirck Ariaensz, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
28-11-1671 Jan Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Jansz, sijnen vader, met Risjen Jacobs, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Jansz Velsen,haeren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
28-11-1671 Cornelis Pietersz Olij, jongesel, compareerde voor hem d’ eerwaerde Sijmon Claesz Koedijck, sijne voocht, met Neel Cornelis, jongedochter beijden wonende alhier, compareerde voor haer Gerrid Pietersz Asterom, haeren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
05-12-1671 Cornelis Miensz, jongesel, compareerde voor hem Mienis Cornelisz, sijnen vader, met Trijntjen Dircx, weduwe, beijden wonende op den Oosterbuert, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
05-12-1671 Aldert Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Albertsz, sijnen vader, met Jantjen Claes, jongedochter beijden wonende alhier, compareerde voor haer Sijmon Claesz Koedijck, haeren voocht, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
05-12-1671 Jacob Pietersz Kan, jongesel, compareerde voor hem Pieter Cornelisz Kan, sijnen vader, met Trijntjen Miens, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Miensen, haeren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
05-12-1671 IJf Maertensz, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde voor hem Jan Maertensz, sijnen broeder, met IJmtjen Heertjes, weduwe tot Graft, compareerde voor haer Heertjen Ariaensz, haeren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
12-12-1671 Jan Gerridsz, weduwnaer, compareerde selfe in persoon, met Mareitjen Dircx, weduwe beijden wonende op den Oosterbuert, compareerde voor den bruijdt Egge Claesz, haeren neeff, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
19-12-1671 Claes Cornelisz Romeijn, weduwnaer van Graft, met aechte jans, weduwe wonende tot Veenhuijsen, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Veenhuijsen waren ingeschreven, versochten hier insgelijck te doen ’t welck is geconsenteert omme dan voorts bij den officier te bevestigen.
19-12-1671 Pieter Maertensz, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde voor hem Jacob Pietersz, sijnen swager, met Anna Adriaens, jongedochter van ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Dirck Claesz, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
27-12-1671 Lambert Arisz, jongesel, compareerde voor hem Aris Lambertsz, sijnen vader, met Anna Pieters, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdt Jan Cornelisz Mol, haeren neev, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
02-01-1672 Pieter Cornelisz, jongesel, compareerde selfe in persoon, met Marij Willems, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Claesz Leeuw, haeren neev, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
09-01-1672 Pieter Jansz, jongesel wonende op Graftdijck, compareerde voor hem Jan Pietersz Backer, sijnen vader, met Guijrte Gerrids, jongedochter wonende op de Oosterbuert, compareerde voor haer Jan Gerridsz, haeren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
09-01-1672 J.an Claesz Sloten, weduwnaer, compareerde voor hem Willem Claesz, sijnen broeder, met Griete Pieters, jongedochter beijden wonende alhier, compareerde voor haer Dirck Pietersz Moll, haeren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen
09-01-1672 Pieter Tuenisz, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Jan Adamsz, sijnen swager, met Geurt Meijers, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor haer Egnert Meijndertsz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
09-01-1672 Pieter Claesz Cramer, jongesel, compareerde voor hem Claes Albertsz, sijnen vader, met Niesjen Claes, jongedochter beijden wonende alhier, compareerde voor haer Pieter Cornelisz Kan, haeren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
16-01-1672 Ariaen Ariaensz Viselaer, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde voor hem Herman Pietersz, sijnen swager, met Trijn Claes, jongedochter wonende alhier, compareerde voor haer Cornelis Jacobsz Cuijper, haeren voocht, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
30-01-1672 Heertjen Gerridsz, weduwnaer, compareerde voor hem Sijmon Adamsz smith, sijnen oom, met Maeritjen Louwris, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Louris Sijmonsz, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
30-01-1672 Lambert Lambertsz, jongesel wonende alhier, met Neeltjen Cornelis, beijden wonende tot Suijt Schermer, vertonende wettelijck bescheijt datt haeren huwelijcks geboden aldaer tot Suijt Schermer waren ingewillicht, versochten hier insgelijck om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
06-02-1672 Jan Crijnsz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, met Guijrtjen Pieters, jongedochter wonende tot Schermerhorn, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden van den voorschreven personen tot Schermerhorn waren ingeschreven, versochten hier insgelijck om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
06-02-1672 Jan Cornelisz, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt, met Aeltjen Viensis, weduwe wonende tot Schermerhorn, vertonende wettelijck bescheijt dat haeren huwelijcks geboden tot Schermerhorn sijn ingeschreven, versochten hier insgelijck om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
27-02-1672 Jan Claesz, weduwnaer, compareerde voor hem Evert Gerridsz sijnen neve, met Guert Dircks, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Dirck Dircksz, haeren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
19-03-1672 Dirck Reijersz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Claes Willemsz Viselaer, sijnen swager, met Neeltjen Pieters, jongedochter, wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Pieter Claesz, haeren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
26-03-1672 Jacob Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Jacobsz, sijnen broeder, met Neel Ronghs, jongedochter beijden wonende alhier, compareerde voor haer Cornelis Jansz Scholl ende Claes Jansz Schippers, haeren voochden, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
23-04-1672 Jacob Jansz Velsen, weduwnaer, met Marijn Cornelis, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde selfe in persoon, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
30-04-1672 Sijmon Gerridsz, jongesel, compareerde voor hem Gerrid Gerridsz, sijnen vader, met Hillegont Jans, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt Adriaen Jansz, haeren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
30-04-1672 Cornelis Jacobsz Schipper, jongesel, compareerde voor hem Jacob Jacobsz Slot, sijnen oom, met Neel jans, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Arent Jacobsz, haeren stiefvader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
16-07-1672 Cornelis Jansz Hoeff, weduwnaer, compareerde voor hem Cornelis Dircksz Schipper, sijnen vrindt, met Guijrte Tuenis, weduwe beijden wonende tot Graftdijck, compareerde voor haer Tuenis Pietersz, haeren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
10-09-1672 Jan Cornelisz Appel, weduwnaer wonende tot Graftdijck, compareerde selfe in persoon, met Maritjen Maertens, jongedochter wonende in den Ackersloterwoude, compareerde voor haer Claes Caspersz, haeren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
08-10-1672 Jan Arentsz Asterom, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde selfe in persoon, met Lijsbeth Claes, jongedochter wonende in den Rijp, compareerde voor haer Jan Jacobsz haeren buijrman, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
15-10-1672 Sijmon Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem Crijn Pietersz, sijn stiefvader, met Dieuwer Sijmons, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Hillebrant Maertensz, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
15-10-1672 Dirck Ronghsz Brasser, jongesel wonende alhier, compareerde voor hem Rongh Ronghsz, sijnen neve, met Geertjen Tijmons, jongedochter wonende tot Schermerhorn, compareerde voor haer Pieter Barentsz, haeren stiefvader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
22-10-1672 Jan Pietersz, jongesel van Wormer, compareerde voor hem Pieter Pietersz, sijnen broeder, met Jantjen Jacobsz, jongedochter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Pieter Jacobsz Croon, haeren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
22-10-1672 Claes Cornelisz Lier, weduwnaer, compareerde voor hem Paulus Gerridsz, sijnen oom, met Dieuwer Cornelis, jongedochter beijden wonende alhier, compareerde voor haer Allert Allertsz, haeren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
22-10-1672 Pieter Jacobsz Kroon, jongesel, compareerde voor hem Claes Jacobsz, sijnen neev, met Grietjen Jacobs, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Lourens Pietersz, haeren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
22-10-1672 Garbrant Pietersz, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde voor hem Adriaen Joosten, sijnen swager, met Geert Jans, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Claes Pietersz, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
26-11-1672 Loures Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Claes Meijndertsz, sijnen swager, met Geert Jans, jongedochter beijden wonende alhier, compareerde voor haer Jan Tuenisz Voggelaer, haeren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
26-11-1672 Jacob Claesz Swaen, jongesel, compareerde voor hem Dirck Jansz Nomes, sijnen swager, met Jantjen Pieters, jongedochter beijden wonende alhier, compareerde voor den bruijt Jan Dieloffsz, haeren stiefvader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
10-12-1672 Steven Goosz, jongesel, compareerde selfe in persoon, met Enmeitjen Dirx Blom, weduwe beijden van Kockenge, wonende alhier, compareerde voor den bruijdt Jan Blom, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
10-12-1672 Maerten Cornelisz, weduwnaer tot Graftdijck, met Lijsebeth Arents, weduwe wonende tot Amsterdam, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot amsterdam waren ingeschreven om voorts bij den officier te bevestigen.
03-12-1672 Jan Dircksz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Dirck Dircksz, sijnen broeder, met Neel Pieters, jongedochter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Jan Jansz Gorter, haeren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
22-12-1672 Jan Gerridsz Prins, jongesel wonende tot West Saerndam, compareerde selfe in persoon,met Garbrich Jans, jongedochter wonende alhier, compareerde voor den bruijdt Loures Jaspersz, haeren neve, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
31-12-1672 Cornelis Reijndersz, jongesel, compareerde voor hem Reijnder Jansz, sijnen vader, met Hillegont Cors, weduwe beijden wonende alhier, compareerde voor den bruidt Dirck Corsz, haeren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 15-07-2023

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *