Graft Huwelijken Civiel 1669-1670

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1669 – 1670.

05-01-1669 Flores Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem Maerten Dircksz Meijer, sijnen voocht wonende in den Rijp, met Trijn Pieters, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Pieter Jansz Hertoch, haren voocht, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
05-01-1669 Pieter Lourisz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Lourisz, sijnen broeder, met jantjen Dircks, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijdt Dirck Arisz, haren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
05-01-1669 Cornelis Balsersz, jongesel, compareerde selfe in persoon geassisteert met Jan Jansz, sijnen oom ende Tuenis Tuenisz Windich, sijnen zwager, met Aecht Louris, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Cornelis Lourisz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
12-01-1669 Jan Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Pietersz, sijnen broeder, met Vroutjen Sijmons, jongedochter beijden wonende op Oostgraftdijck, compareerde voor den bruijdt Meijnert Claesz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
12-01-1669 Pieter Willemsz Jantjes, jongesel wonende in den Rijp, compareerde voor hem Willem Pietersz Jantjes, sijnen vader, met Trijntjen Huijberts, jongedochter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Huijbert Cornelisz, sijnen vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
19-01-1669 Claes Jansz Schipper, weduwnaer, compareerde voor hem Jan Jansz Vuick, sijnen vader, met Trijn Cornelisz beijden wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdt Jan Cornelisz haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
25-01-1669 Cornelis Jansz, weduwnaer, compareerde voor hem Jan Cornelisz Hoeff, sijnen vader, met Ariaen Cornelis, weduwe, compareerde voor haer Cornelis Claesz Hoeck, haren swager, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
26-01-1669 Dirck Gerridsz, jongesel, compareerde selfe in persoon wonende tot Graft, met Neel Pieters, jongedochter van Koedijck wonende op Graftdijck, compareerde voor haer Gerrid Albertsz Scheunnelis, haren neeff, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
01-02-1669 Claes Jacobsz, jongesel wonende tot Graft, met Aeltjen Jans, jongedochter wonende tot Quadijck, vertonende wettelijck bescheijt dat de geboden tot Quadijck waren ingeschreven, versochten hier insgelijck, om voorts bij den predicant te bevestigen. Den 15e dito tot Quadijck getrout.
01-02-1669 Dirck Arentsz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Cornelis Dircksz, sijnen oom, met Mareitjen Cornelis, jongedochter wonende tot Suijtschermer, compareerde voor haer Cornelis Cornelisz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen. Den 15 dito getrout alhier.
09-02-1669 Cornelis Gerridsz, weduwnaer wonende op de Marcken, compareerde selfe in persoon, met Trijn Claes, weduwe wonende tot Oostgraftdijck, compareerde mede selfe in persoon, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
16-02-1669 Pieter Taemsz, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Tuenis Cornelisz, sijnen vader, met Trijn Pieters, jongedochter mede wonende aldaer, compareerde voor haer Claes Cornelisz Kock, haren oom, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
16-02-1669 Jacob Cornelisz, jongesel wonende tot Graftdijck, compareerde voor hem Cornelis Cornelisz, sijnen broeder, met Piet Jaspers, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Loures Jaspersz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
23-02-1669 Dirck Jacobsz Scharn, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Gerrid Jacobsz, sijnen broeder, met Guijrt Ariaens, jongedocgter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Maerten Adriaensz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
02-03-1669 Jan Heijndricksz Baen, weduwnaer, compareerde voor hem Henrick Henricksz, sijnen vader, met Aeffjen Claes, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdt Dirck Miensz, haren swager, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
09-03-1669 Pieter Jansz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Jansz, sijnen broeder, met Neel Jans, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde van wegen de bruijdt Cornelis Pietersz Roleeu, haren buijrman, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
16-03-1669 Henrick Wesselsz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Dirck Jansz Backer, sijnen meester, met Crelisjen Frericks, jongedochter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Gootjen Jansz Backer, haren stiefvader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
23-03-1669 Cornelis Pietersz Aves, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Dirck Claesz, sijnen voochdt, met Trijn Meijnders, jongedochter wonende op de Oosterbuert, compareerde van wegen de bruijdt Jacob Meijndertsz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
30-03-1669 Frans Jansz, weduwnaer, compareerde voor hem Claes Jansz, sijnen broeder, met Anne Jacobs, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Jacobsz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
30-03-1669 Dirck Baertsz Nantjes, jongesel, compareerde voor hem Baert Pietersz Nantjes, sijnen vader, met Anne Claes, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Dirck Miensz, haren swager, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
13-04-1669 Maerten Cornelisz, weduwnaer, compareerde zelfe in persoon, met Belij Willems Jongh beijden wonende tot Graftdijck, compareerde Jacob Cornelisz, haer meester, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.. Den 28 dito getrout.
13-04-1669 Jacob Taemsz, jongesel, compareerde voor hem Jan Dircksz Krull, sijnen oom wonende tot Graft, met Mareitjen Mienis, jongedochter wonende in de Beemster, compareerde voor haer Dirck jansz Volger, haren swager, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen. Den 28 dito getrout.
20-04-1669 Cornelis Cornelisz, weduwnaer, compareerde voor hem Cornelis Jansz, sijnen swager, met Jantjen Taems, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijdt Taems Jacobsz, haren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.Op den 5 meij getrout.
11-05-1669 Jan Sijmonsz, jongesel, compareerde voor hem Sijmon Jansz Soucker, sijnen swager, met Marij Pieters, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdt Pieter Cornelisz Kan, haren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
25-05-1669 Crijn Cornelisz, jongesel van Graft, met Aeffje Maertens, jongedochter wonende in den Beemster, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijck geboden in den Beemster wettelijck waren ingeschreven om aldaer in den kerck afgekundicht te werden mits hier insgelijk souden geschieden ’t welck is geconsenteert om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-06-1669 Huijbert Dircksz, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt, compareerde selfe in persoon, met Nee; Sijmons, weduwe wonende op Graftdijck, compareerde voor haer Egge Sijmons, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
06-07-1669 Maerten Cornelisz, jongesel, compareerde selfe in persoon, met Renu allerts, jongedochter van Suijtschermer, vertonend wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Suijtschermer waren ingeschreven om voorts bij den predicant te bevestigen.
13-07-1669 Jan Jansz Gorter, jongesel, compareerde voor hem Pieter Jansz Gorter, sijnen broeder, met Mareitjen Jacobs, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijdt jacob Dircksz Castricom, haren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
03-08-1669 Claes Jansz, jongesel, compareerde voor hem Jan Jansz gorter, sijnen buijrman, met Pietertjen Willems, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Claes Willemsz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
03-08-1669 Claes Jacobsz, weduwnaer. Compareerde voor hem Cornelis Cornelisz, sijnen buijrman, met Weijntjen Jans, weduwe beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Crijn Jansz, haren buijrman, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
20-09-1669 Cornelis Willemsz Widt, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Claesz Kars, sijnen oom, met Aeffjen Dircks, jongedochter, compareerde voor haer Dirck Jansz, haren vader, beijden wonende tot Oostgraftdijck, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
20-09-1669 IJff Maertensz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Jan Maertensz, sijnen broeder, met Jantjen Jans, jongedochter wonende alhier, compareerde voor haer Adriaen Jansz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
12-10-1669 Jan IJsbrantsz Kales, weduwnaer wonende tot Schermerhorn, met Maartjen Jans, weduwe mede van Schermerhorn wonende alhier, vertonende wettelijck bescheijt dat de geboden tot Schermerhorn waren ingewillicht, versochten hier insgelijcks om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-11-1669 Jan Arentsz Asterom, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt, met Mareitjen Tuenis, jongedochter wonende tot Graft, compareerde beijden selfe in persoon, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
23-11-1669 IJsbrant Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Jacobsz, sijnen oom, met Trijn Jans, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdt Claes Dircksz, haren oom, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen. Den 8e december 1669 getrout.
28-11-1669 Claes Jacobsz, jongesel wonende op Vinckhuijsen, compareerde voor hem Herman Jacobsz, sijnen broeder, met Barber Cornelis, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Cornelisz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
07-12-1669 Rongh Dircksz, jongesel, compareerde voor hem Jan Jansz Moij, sijnen swager, met Geertjen Pieters, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Gerbrant Pietersz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
14-12-1669 Gerrid Dircksz, weduwnaer, compareerde voor hem Claes Dircksz, sijnen stiefvader, met Leewtjen Dircks, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde van wegen de bruijdt Dirck Jansz, garen vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
14-12-1669 Claes Claesz, jongesel, compareerde selfe in persoon, met Niesjen Cornelis, weduwe beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Claes Cornelisz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
14-12-1669 Floris Ronghsz, weduwnaer, compareerde voor hem Dirck Gellisz, sijnen neve, met Neel Jans, weduwe beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Jacob jansz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
21-12-1669 Gert Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Heertjen Adriaensz, sijnen oom, wonende in de Rijp, met Aecht Dircks, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Aris Dircksz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
21-12-1669 Pieter Claesz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Barent Dircksz, sijnen oom, met Risjen Jans, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdt Claes jansz Leertouwer, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
21-12-1669 Dirck Gerridsz, jongesel wonende tot graftdijck, compareerde selfe in persoon, met Marritjen Garbrants, wonende in de Schermer in den banne van Ackersloot, compareerde voor haer Reijer Garbrantsz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen
28-12-1669 Cornelis Claesz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Claes Jansz Leertouwer, sijnen vader, met Neeltjen Pieters, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Claes Pietersz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
28-12-1669 Cornelis Gerridsz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Tuenis Gerridsz, sijnen broeder, met Hilletjen Gijsberts, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Jasper Gijsbertsz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
04-01-1670 Cornelis Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Sijmonsz, sijnen vader, met Jopjen Jans, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdt Mr. Jan Muerlinck, haeren voocht, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
04-01-1670 Claes Adriaensz, jongesel wonende tot de Rijp, compareerde voor hem Lobbert Cornelisz, sijnen swager, met Trijn Jans, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Louwris Jaspersz, haren neve, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen
04-01-1670 Maerten Claesz ’t Hardt, jongesel, compareerde voor hem Jan Jansz Snijder, sijnen oom, met Aeffjen Everts, weduwe , compareerde voor haer Michiel Heijndricksz, haren inwoonder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
04-01-1670 Jan Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Jansz Boecke, sijnen vader, met Crijntjen Jans Colles, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Pietersz Colles, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
18-01-1670 Jacob Dircksz, jongesel, compareerde voor hem Aris Dircksz, sijnen broeder, met Dieuwer Pieters, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Pieter Claesz, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
25-01-1670 Jacob Jansz Velsen, weduwnaer, compareerde selfe in persoon, met Anna Alberts, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdt Jan Cornelisz Jantjes, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
25-01-1670 Adriaen Jansz, jongesel, compareerde voor hem Willem jansz Krieck, sijnen oom, met Jantjen Ares, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijdt Cornelis Arisz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
25-01-1670 Jacob Claesz Mijsen, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde voor hem Arent Claesz, sijnen broeder, met Guijrtjen Martens, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Maertensz Visscher haeren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
01-02-1670 Claes Jacobsz Kuijper, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde voor hem Cornelis Jacobsz Relck, sijnen swager, met Anna Maertens, jongedochter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Cornelis Maertensz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
08-02-1670 Loures Pietersz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Jacob Pietersz, sijnen swager, met Trijntjen Jacobs, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Jan Jacobsz, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
08-02-1670 Cornelis Tijsz Bergen, jongesel, compareerde voor hem Sijmon Kuijper, sijnen vrunde, met Marij Jans, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Jansz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
15-02-1670 Jacob Gijsbertsz, weduwnaer, compareerde voor hem Adriaen Gijsbertsz, sijnen broeder, met Geertjen Gerrids, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Jochemsz, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
15-02-1670 Cornelis Maertensz, jongesel, compareerde voor hem Tuenis Maertensz, sijnen broeder, met Aechtje Jacobs, jongedochter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Claes Jacobs, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
22-02-1670 Jacob Tuenisz, jongesel, compareerde voor hem Gleijn Tuenisz, sijnen broeder, met Guert Taems, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Cornelis, haeren oom. versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
22-02-1670 Roeloff Reijniersz, weduwnaer wonende in ’t Zapmeer in desen banne, met Trijntjen Pieters, jongedochter wonende in de Rijp, vertonend wettelick bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Rijp wettelijck waren ingeschreven om aldaer in den kercke haren proclamaties te ontfangen met belasting hier ingeschreven ’t welcke is geconsenteert om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
01-03-1670 Jan Gerridsz, jongesel, compareerde voor hem Jan Gerridsz, sijnen broeder, met Marritjen Dircks, jongedochter beijden wonende op de Oosterbuert, compareerde voor den bruijdt Claes Dircksz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
08-03-1670 Hendrick Hermansz, jongesel, compareerde voor hem Gerrid Hermansz, sijnen broeder wonende tot Graft, met srijntjen Pieters, jongedochter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Pieter Claesz, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
29-03-1670 Claes Ingelsz, weduwnaer wonende in ’t Camerhop, compareerde voor hem Flores Huijbersz, sijnen buijrman, met Aechte Claes, jongedochter wonende in de Schermer in den banne van Ackersloot, compareerde voor haer Claes Gerridsz, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
31-05-1670 Jan Cornelisz Moll, jongesel, compareerde voor hem Dirck Pietersz, sijnen neeve, met Dieuwer Jans, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Aris Lambertsz, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
08-06-1670 Pieter Pietersz, jongesel van Graft, compareerde selfe in persoon, met Guijrtjen Dircks, jongedochter wonende tot Bergen, compareerde mede selfe in persoon met acte van consent van haer vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
14-07-1670 Dirck Tijsz Bergen, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Cornelisz, sijnen oom, met Trijntjen Claes, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Arisz, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
19-07-1670 Jan Hesselsz, weduwnaer wonende in de schermer, compareerde selfe in persoon, met Marritjen Cornelis, jongedochter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde mede selfe in persoon, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
19-07-1670 Jacob Remmesz, weduwnaer wonende tot Graft, met Dieuwer Hendricks, jongedochter van Wormmerveer, vertonende wettelijck bescheijt dat de geboden tot Wormerveer waren ingeschreven om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-08-1670 Claes Aremtsz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Baertsz, sijnen oom, met Cornelisje Cornelis, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Gerrid Gerridsz, haren vrunt, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
30-08-1670 Maerten Jansz, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt, met Maritjen Sijmons, weduwe wonende in de Starnmeer in den banne van Ackersloot, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden van de voorschreven personen tot Ackersloot waren ingeschreven om aldaer bij den officier te bevestigen, versochten hier insgelijcks ende is geconsenteert alhier.
21-09-1670 Pieter Pietersz, weduwnaer wonende tot Graftdijck, compareerde voor hem Pieter Adriaensz, sijnen vader, met marij Corsen, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor haer Dirck Albersz, haren buijrman, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
28-09-1670 Pieter Hermansz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Leendertsz, sijnen vrundt, met Guert Pieters, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Arent Jacobsz Vogelaer, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
28-09-1670 Jacob Jansz, jongesel, compareerde voor hem Dirck Pietersz, met Geurt Dircks, jongedochter, compareerde voor haer Dirck Dieloffsz, haren vader, wonende beijden tot Graft, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
28-09-1670 Pieter Claesz, weduwnaer, compareerde voor hem Dirck Corsz, sijnen buijrman, met Jantjen Dircks, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Teeuwes Dircksz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
09-10-1670 Maerten Claesz, jongesel, compareerde voor hem Gerrid Claesz, sijnen broeder, met Trijntjen Dircks, jongedochter beijden wonende tot Oostgraftdijck, compareerde voor de bruijdt Jacob Dircksz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
09-10-1670 Maerten Claesz, jongesel, compareerde voor hem Gerrid Claesz, sijnen broeder, met Trijntjen Dircks, jongedochter beijden wonende tot Oostgraftdijck, compareerde voor de bruijdt Jacob Dircksz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
09-10-1670 Mieus Adriaensz, jongesel, compareerde voor hem Tijs Adriaensz, sijnen broeder, met Claesjen sijmons, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Sijmon Claesz, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
09-10-1670 Jan Claesz, jongesel, compareerde voor hem Dirck jansz, sijnen cosijn *, met Lijsbeth Pieters, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Pietersz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

* cosijn betekent neef.

11-10-1670 Cornelis Pietersz, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde voor hem Dirck Dircksz Filcks, sijnen swager, met Trijntjen Roelofs, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Leendertsz, haren vrundt, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
11-10-1670 Jan Cornelisz Romeijn, weduwnaer wonende tot Graft, met Guijrte Pieters, jongedochter wonende in de Beemster, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden wettelijck in de Beemster sijn ingewillicht mits hier insgelijks sal geschieden om voorts mede bij den officier te bevestigen.
19-10-1670 Jan Claesz, jongesel van Avenhorn, compareerde selfe in persoon, met Marij Cornelis, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Cornelisz Jantjes, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
25-10-1670 Dirck Cornelisz, jongesel wonende op de Vinckhuijsen, compareerde voo rhem Cornelis Dircksz, sijnen vader, met Guijrte Taems, jongedochter wonende tot Graftdijck, compareerde voor haer TaemS Pietersz, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
25-10-1670 Cornelis Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Jan Gerridsz Slocker, sijnen oom, met Adriaentjen Cornelis, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Cornelisz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
25-10-1670 Jan Cornelisz, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde selfe in persoon, met Hillegont Pieters, jongedochter wonende tot Graftdijck, compareerde voor haer Jan Willemsz, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
25-10-1670 Dirck Tijsz, jongesel wonende in de Oude Zijp, compareerde selfe in persoon, met Aecht Huijberts, jongedochter wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, compareerde voor haer Adriaen Jansz, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
25-10-1670 Dirck Claesz, jongesel wonende in de Schermer, met Maritjen Ronges, jongedochter wonende tot Ursem, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Ursem waren ingeschreven, versochten om hier insgelijks souden geschieden ’t welck in geconsenteert.
01-11-1670 Aris Dircksz, weduwnaer, compareerde voor hem Jacob Dircksz, sijnen broeder, met Guijrt Heertjes, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor den bruijdt Jan Jansz Gorter, haren stiefvader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
01-11-1670 Cornelis Pietersz, weduwnaer, compareerde selfe in persoon, met Claertjen Dircks, jongedochter beijden wonende tot Oostgraftdijck, compareerde voor haer Reijntjen Jansz, haren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
08-11-1670 Jan Willemsz, weduwnaer, compareerde voor hem Claes Willemsz, sijnen broeder, met Aechte Cornelis, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Pieter Jansz, haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
08-11-1670 Maerten Jansz, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt, met Trijn jans, jongedochter van Barsingerhorn, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Barsingerhorn waren ingeschreven, versochten hier het op voorschreven bescheijt insgelijck souden geschieden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
08-11-1670 Maerten Adriaensz, weduwnaer wonende tot Graftdijck, compareerde selfe in persoon, met Neel Jans, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Jan Jansz Vuick, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
15-11-1670 Sijmon Claesz, jongesel, compareerde voor hem Claes sijmonsz Yperen, sijnen vader, met Marij Dircks, jongedochter beijden wonende tot Graftdijck, compareerde voor den bruijdt Pieter Dircksz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
22-11-1670 Heertjen Gerridsz, jongesel, compareerde voor hem Jan Jacobsz Vogelaer, sijnen oom, met Marij Claes, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Willem Claesz Sloten, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
29-11-1670 Dirc.k Cornelisz, jongesel wonende tot Graftdijck, compareerde voor hem Cornelis Harckesz, sijnen vader, met Trijn Claes, jongedochter wonende in de schermer in den banne van Ackersloot, compareerde voor haer Claes Gerridsz, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen
06-12-1670 Adriaen Gijsbertsz, weduwnaer, compareerde voor hem Jacob Gijsbertsz, sijnen broeder, met Anne Sijmons, weduwe beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Sijmonsz,haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
13-12-1670 Willem Jansz, jongesel, compareerde voor hem Willem Cornelisz, sijnen buijrman, met Trijn Viens, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Vien Claesz, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
13-12-1670 Sijmon Michelsz, weduwnaer wonende op de Maris in den banne van Uijtgeest, met Neeltjen jans, jongedochter wonende tot Graftdijck, compareerde de bruijdegom selfe in persoon ende voor den bruijdt Pieter Cornelisz haren swager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
27-12-1670 Cornelis Dircksz Schipper, weduwnaer wonende op den Vinckhuijsen, compareerde selfe in persoon, met Neel Jacobs, weduwe wonende tot Graftdijck, compareerde voor haer Rein Cornelisz, haren neeve, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
27-12-1670 Cornelis Lourisz, jongesel, compareerde voor haer Louris Sijmonsz, sijnen vader, met Guijrtjen jans, jongedochter, compareerde voor haer mr. Jan Muerlinck, haren voochdt, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 15-07-2023

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *