Graft Huwelijken Civiel 1665-1666

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1665 – 1666.

10-01-1665 Pieter Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Jan Cornelisz, sijne broeder, met Aechte Cornelis, weduwe, beijde wonende tot Graftdijck, compareerde van wegen de bruijt Lauris Jansz, haren oom, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
10-01-1665 Jan Garmentsz, jongesel wonende tot Wormerveer, met Aeltjen Kockes, jongedogter wonende tot Graft, compareerde met wettelijk bescheijt dat huwelijkse geboden wettelijk waren ingeschreven om voorts bij den officier te bevestigen.
10-01-1665 Jacob Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem Claes Jansz, sijne neef, met Marij Jans, jongedochter, beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Mr. Jan Muuerlinck, haer voogt, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
17-01-1665 Cornelis Jansz, jongesel, compareerde voor hem Cors Jansz Spoel, sijn voocht, met Aechte Cornelis, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Cornelis jansz Rouwijn, haren neef, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
21-01-1665 Jan Jansz Vuick, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde van wegen hem Maerten Sijmonsz, sijne zwager, met Marij Michiels, jongedogter wonende alhier, compareerde voor haer Jochem Michiels, haren broeder, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
07-02-1665 Pieter Jansz Ridder, jongesel, compareerde voor hem Henrick Jansz Ridder sijne broeder, met Griete Pieters, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijdt Olbrants Jansz, haren zwager, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
07-02-1665 Dirck Goverdsz, jongesel wonende tot Graft, met Aeltjen Adriaens, jongedochter wonende tot Zaendijck, compareerde met wettelijk bescheijt dat de huwelijkse geboden tot Zaendijck waren ingeschreven, om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
14-02-1665 Arent Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Claes Muresz sijne vader met Vrouwtjen Claes, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Sijmen Claesz haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
07-03-1665 Dirck Cornelisz, jongesel wonende tot Graftdijck, compareerde voor hem Adriaen Cornelisz sijne broeder, met Griet Dircks, jongedochter wonende alhier, compareerde voor haer Dirck Dircksz haren broeder, versochten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
07-03-1665 Pieter Allertsz, jongesel wonende in den Rijp, compareerde voor hem Allert Jansz sijne vader, met Griet Jans, jongedochter wonende alhier, compareerde voor haer Jan Adriaensz Backer hare stiefvader versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
14-03-1665 Pieter Dircksz, weduwnaer, compareerde zelfs in persoon, met Aeft Dircks, jongedochter, compareerde voor haer Pieter Dircksz Borsch, haeren broeder, ersochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
21-03-1665 Jacob Cornelisz, weduwnaer wonende op de Vinckhuijsen, compareerde voor hem Cornelis Frericksz, sijnen vader, met Marij Allerts, jongedochter wonende tot Graftdijck, compareerde voor haer Siegel allertsz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
04-04-1665 Dirck Jansz, jongesel wonende tot Graft, compareerde zefe in persoon, met Anne Alberts, jongedochter wonende in de Schermeer, compareerde voor haer Dirck Jansz Volger haeren neef, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
04-04-1665 Gerrid Gerridsz, jongesel wonende tot Graft, compareerde zelfe in persoon, met Lijsbeth Michielsz, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Zasker Michielsz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
02-05-1665 Gerrid Gerridsz Bestavaer, weduwnaer wonende alhier, met Brechjen Willems, jongedochter wonende in de Heerlijckheijt van Heemstede, compareerde met wettelijck bescheijt dat de geboden tot Heemstede waren ingeschreven om dan voorts bij den officier te bevestigen.
09-05-1665 Cornelis Jansz, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde voor hem Wilm Pietersz, sijne zwager, met Aechte Garments, weduwe wonende tot Oostgraftdijck, compareerde voor haer Cornelis Allertsz, haren buijrman, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
16-05-1665 Jan Jansz Dissel, weduwnaer, compareerde zelfe in persoon, met Jantjen Gerrids, jongedochter, compareerde mede zelfe in persoon met Gerred Dircksz, haren vader beijde wonende in ’t Noordeijnt, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
06-06-1665 Jan Jansz, weduwnaer, compareerde voor hem Louris Jansz, sijne broeder, met Leuutjen Adriens, weduwe, beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Sijmon Adriaensz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
14-06-1665 Dirck Fransz, jongesel wonende tot Graft, met Dieuwertjen Michiels, jongedochter wonende in de Beemster, vertoonende wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden in den Beemster wettelijck waren ingeschreven, versochten derhalve ’t zelve alhier mede mochten geschieden, ’t welck is geconsenteert, om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-08-1665 Pieter Gerridsz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Pouwel Gerridsz, met Aeltjen Jans, jongedochter wonende alhier, compareerde voor haer Pieter Jansz, haren zwager, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
02-08-1665 Heertjen Jansz Hoorn, jongesel, compareerde voor hem mr. Jan Muerlinck, sijne stiefvader, met Trijntjen Mieus, jongedochter, beijde wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Pieter Mieusz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
08-08-1665 IIsbrant Sijmonsz, jongesel wonende tot Graftdijck, compareerde voor hem Cornelis Cornelisz, sijne zwager, met Neeltjen Cornelis, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Jan Pietersz, haren oom, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
08-08-1665 Jan Gijsen, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Coos Jansz, sijne oude oom, met Neel Jans, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Aris Lambertsz, haren oom, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
08-08-1665 Albert Heijndricksz, weduwnaer wonende op de Langedijck bij Monnickendam, compareerde zelve in persoon, met Guijrtjen Cornelis, jongedochter wonende in de Schermeer in desen banne, compareerde mede zelfe in persoon, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
11-10-1665 Pieter Cornelisz Brack, jonghman wonende in de Rijp, compareerde voor hem Jan Cornelisz Binnenblijff, sijnen neve, met Guijrtjen Cornelis, weduwe tot Graft, compareerde voor haer Sijmon Claesz Koedijck, haren swager, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
25-10-1665 Cornelis Adamsz, jongesel wonende tot Graft, met Guijrtjen Jacobs, jongedochter wonende tot Jhisp, vertonende wettelijck bescheijt datte huwelijcks geboden tot Jhisp waren ingeschreven, versochten op ’t selve bescheijt alhier insgelijks soude werden gedaen om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
07-11-1665 Salomon Adriaensz, jongesel wonende tot Graft, met Trijn Arentsz, jongedochter wonende tot Wormer, vertonende wettelijck bescheijt datte huwelijcks geboden tot Wormer waren ingeschreven, versochten op ’t selve bescheijt alhier insgelijks soude werden gedaen om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
07-11-1665 Cornelis Dircksz, weduwnaer, compareerde voor hem Cornelis Jansz, sijne neve, met Neel Jans, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Jansz Cuijper, haren buijrman, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
14-11-1665 Albert Jansz Playsier, weduwnaer, met Jantjen Crijns, weduwe beijde wonende in de Starnmeer, vertonend wettelijk bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Akersloot wteelijck waren ingeschreven, versochten hier insgelijks om voorts bij den officier te werden bevestigt.
21-11-1665 Cornelis Jansz, weduwnaer, compareerde voor hem Jan Cornelisz, sijne vader, met Pietertjen Cornelis, jongedochter beijde wonende tot Graftdijck, compareerde voor de bruijt Cornelis Cornelisz Wit, haren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
28-11-1665 Cornelis Jansz stolp, jongesel, compareerde voor hem Mr. Jan Muerlinck, sijne voocht ende Cornelis Jansz Haen, sijne zwager, met Aeltjen Cornelis, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Cornelis Jansz Schok, haeren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
07-12-1665 Claes Olgersz, weduwnaer, met Marij Hieltjes, jongedochter uijt Vrieslandt, laest gewoont hebbende in Noordeijnt, doch beijde wonende tot Schermerhorn, compareerden beijden zelfe in persoon, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
12-12-1665 Egbert Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Dirck Pietersz, sijne broeder, met Sijtjen Willems, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer, Wilm Jansz, haren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
19-12-1665 Jan Arentsz Asterom, jongesel, compareerde voor hem Arent Cornelisz Asterom, sijne vader, met Grietje Cornelis, jongedochter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Arent Jansz buyrman in ’t Noordeijnt, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
20-12-1665 Dirck Jansz, jongesel wonende tot Marcken, compareerde zelfe in persoon, met Irm Jacobs, jongedochter wonende op de Oosterbuert, compareerde voor haer Jan Jacobsz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
10-01-1666 Jan Cornelisz, jongesel wonende tot Graftdijck, compareerde voor hem Cornelis Harcksz, sijne vader, met Mareitjen jans, weduwe wonende aen ’t Westeijnt in dese banne, compareerde voor haer Floris Jansz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
16-01-1666 Sijmon Jacobsz Slodt, jongesel, compareerde voor hem Claes Sijmonsz, sijne oom, met Trijn Pieters, jongedochter, beijde van Graft, compareerde voor haer Cornelis Cornelisz Regh, haren oude oom, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
23-01-1666 Dirck Corsz, jongesel, compareerde voor hem Cors Jansz Poel, sijne vader, met Dieuwer Cornelis, jongedochter, compareerde voor haer Tuenis Heinesz, hare stiefvader, beijde wonende tot Graft, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
23-01-1666 Dirck Claesz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Gerrid Jacobsz Peper, sijne oom, met Trijn Pieters, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Claesz Schoudt, haren stiefvader,versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
30-01-1666 Jan Heertjesz, jongesel wonende tot Graftdijck, compareerde voor hem Dirck Heertjesz, sijnen broeder, met Marritjen Gerrids, jongedochter mede wonende tot Graftdijck, compareerde voor haer Gerrid Albertsz, haren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
30-01-1666 Herman Roeloffsz, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde zelfe in persoon, met Aechte Cornelis, weduwe wonende in de Rijp, compareerde voor haer Jan Pietersz, haren neve, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
13-02-1666 Cornelis Claesz, weduwnaer wonende tot Ackersloot, compareerde zelfe in persoon, met Jaepjen Cornelis, weduwe wonende tot Graftdijck, compareerde voor haer Pieter Cornelis, haren neve, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
13-02-1666 Sijmon Ocksz, jongesel, compareerde zelfe in persoon, met Sijttjen Claes, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Cornelisz Kan, haren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
20-02-1666 Claes Jansz, weduwnaer, compareerde voor hem Pieter Pietersz Bestevaer, sijnen swager, met Jantjen Cornelis, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Cornelis Jansz, haren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
21-02-1666 Cornelis Jansz Sloten, jongesel wonende tot Graft, compareerde zelfe in persoon, met Trijntjen Bastiaens, jongedochter van Bergen, wonende in de Schermer, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden in de Schermer waren ingeschreven om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
06-03-1666 Pieter Pietersz Leertouwer, weduwnaer, compareerde zelfe in persoon met Jantjen Dircks, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Cornelis Dircksz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
19-03-1666 Cornelis Bartelsz, jongesel, compareerde voor hem Egbert Meijndertsz, sijne zwager, met Griet Meijnders, jongedochter wonende op de Oosterbuert, compareerde voor haer Jacob Meijndertsz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
28-03-1666 Pieter Egbertsz, jongesel wonende tot Graft, met Meijntjen Jacobs, weduwe wonende tot Schermerhorn, compareerde met wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Schermerhorn waren ingeschreven, versochten hier insgelijcks om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
03-04-1666 Louris Jacobsz Slot, jongesel, compareerde voor hem Claes Sijmonsz, sijne oom, met Lijsbeth Wilms, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdt Sijmon Claesz Koedijck, haren oon, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
24-04-1666 Jan Carsz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Pietersz, sijne zwager, met Guijrtjen Jacobs, jongedochter, beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Tuenisz, haren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
01-05-1666 Sijmon Jansz Colles, jongesel, compareerde voor hem Jan Pietersz Colles, sijnen vader, met Neel Dircks, jongedochter, beijde van Graft, jegenwoordig wonende tot Suijt Schermer, compareerde voor den bruijt Pieter Dircksz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
22-05-1666 Jan Jansz Maij, jongesel, compareerde voor hem Henrick jansz Maij, sijnen broeder, met Aecht Dircks, beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Cornelisz, haren oom, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
05-06-1666 Jan Pietersz, jongesel wonende tot Noort Schermer, compareerde voor hem Pieter Claesz, sijnen vader, met Maritjen Sijmons, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Aldert Sijmonsz, haren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
03-07-1666 Pieter Tuenisz, jongesel, compareerde voor hem Tuenis Cornelisz, sijnen vader, met Neel Pieters, jongedochter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Pieter Dircksz, haren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
10-07-1666 Pieter Claesz Sloten, jongesel, compareerde voor hem Wilm Claesz Sloten, sijnen broeder, met Marij Jans, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdt Mr. Jan Muerlinck, haren stiefvader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
17-07-1666 Jacob Jansz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Jan Jansz Krieck, sijne vader, met Mareitjen Jans, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Claesz Vlottes, haren vader, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
17-07-1666 Jan Cornelisz, jongesel wonende tot Graft, met Dirckjen alberts, jongedochter van Uijtgeest, compareerde de bru€ijdegom met wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Uijtgeest wettelijck waren ingewillicht met versoeck hier insgelijks souden geschieden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
31-07-1666 Claes Meijndertsz, jongesel, compareerde voor hem Jan Meijndertsz, sijnen broeder, met Neel Pieters, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Sijmon Claesz, haren buijrman, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
19-08-1666 Cornelis Lambertsz Bom, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Lambert Sijmonsz, sijnen vader, met Griet Reijers, jongedochter van Hensbroeck, compareerde voor haer Cornelis Cornelisz Voordewint, haren meester, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
09-09-1666 Cornelis Jansz Aves, weduwnaer, met Maritjen Louweris, jongedochter beijde wonende, compareerden beijden zelfe in persoon, doch van wegen de bruijdt heeft Louris Sijmonsz deselfe vader geconsenteert d’ inschrijving te mogen doen, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
11-09-1666 Cornelis Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Gerrid Cornelisz, sijnen broeder, met Risjen Cornelis, jongedochter beijden wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Gerrid Dircksz nomes, haren swager, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
11-09-1666 Jan Jacobsz, jongesel wonende tot Ackersloot, compareerde voor hem Maerten Jacobsz, sijnen broeder, met Marij Jans, jongedochter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Jan Jansz Vuick, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
23-10-1666 Gerrid Jansz, weduwnaer, compareerde voor hem Ever Everts, met Marij Volckerts, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Jansz, haren buijrman, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
06-11-1666 Egge Claesz, jongesel van Graft, compareerde selve in persoon, met Anne Jans, jongedochter wonende in de Schermer in den banne van Alckmaer, compareerde voor haer Cornelis jansz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden wettelijck souden werden ingeschreven om dan voorts bij den officier te bevestigen.
18-12-1666 Gerrid Gerridsz de Jonge, jongesel, compareerde voor hem Gerrid Gerridsz, sijnen vader, met Geertjen Gerrids, jongedochter wonende tot Blockzijl, compareerde voor haer Pieter Gerridsz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
18-12-1666 Jacob Wilms, jongesel, compareerde voor hem Wilm Sijmonsz, sijnen vader, met Guijrtjen Dircks, jongedochter wonende in de Rijp. Compareerde voor haer Claes Dircksz, haren broeder, versochten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 14-07-2023

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *