Graft Huwelijken Civiel 1663-1664

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1663 – 1664.

06-01-1663 Pieter Claesz, jongesel wonende in ’t Noordeijnde, met Dieuwer Claas, jongedogter wonende op de Laenhuijse in de banne van Noort Beemster, vertonende wettelijk bescheijt dat de geboden tot Schermerhorn waren ingeschreven, versogten hier insgelijks ’t welke is geconsenteert, om voorts bij den officier te bevestigen.
06-01-1663 Dirk Jansz, jongesel, compareerde voor hem Jan Pieterszn sijne vader, met Trijn Booijkes, jongedogter uijt de Zijp, beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Cornelis Teunisz, haer swager, versogten hare huwelijke geboden ingeschreven soude werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
06-01-1663 Teunis Pietersz, weduwnaer, compareerde zelfs in persoon, met Maritjen Teunis, weduwe beijde wonende tot Graftdijk, compareerde voor haer Maerten Adriaens, hare zwager, versogten dat hare huwelijkse geboden werden ingeschreven soude worden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
06-01-1663 Meijert Jansz, jongesel, compareerde voor hem Jan Cornelisz, sijne zwager, met Maritjen Cornelis, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Cornelis Jansz, hare vader, versogten dat hare huwelijke geboden ingeschreven soude werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
06-01-1663 Pieter Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Jansz sijne zwager, met Neel Heertjes, weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Gerrit Jacobs, hare zwager, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven soude werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
06-01-1663 Claes Jansz, jongesel, compareerde voor hem Jan Meijertsz, sijne vader, met Aeltjen IJemerts, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer IJemert Cornelisz, haer vader, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven soude werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
06-01-1663 Cornelis Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Garmentsz, sijne vader, wonende tot Graft, met Marij Cornelis, jongedogter wonende in ban van Rijp, compareerde voor haer Cornelis Cornelisz, haere broeder, versogten dat haar huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
06-01-1663 Arent Arisz, weduwnaar wonende tot Graft, compareerde voor hem Jan Arisz, sijne broeder, met Gruijrten Maertens, jongedogter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Maerten Pietersz Ooms, hare vader, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
06-01-1663 Pieter Jansz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Caersz, sijn zwager wonende tot Graft, met Neeltjen Garments, jongedogter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Lambert Dircks haren oom, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
13-01-1663 Pouwlis Jansz, weduwnaer wonende in ’t Noordeint, compareerde zelfs in persoon, met Jantjen Olavs, weduwe wonende op de Laen, compareerde voor haer Allert Huijbertsz, haer zwager, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den schoudt te bevestigen.
13-01-1663 Cornelis Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Albert Pouwlis, sijne vader, met Fopjen Jans, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Pieter Jansz Coornhard, hare broeder, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
13-01-1663 Maaerten Sijmonsz, jongesel wonende tot Driehuijsen, compareerde voor hem Egge Sijmons, sijne broeder, met Neel Jans, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Jan Jansz, hare broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
13-01-1663 Jan Heijndricksz, jongesel wonende alhier met Duijfje Pieters, jongedogter wonende tot Wormerveer, compareerde met wettelijk bescheijt datte huwelijkse geboden tot Wormerveer wettelijks waren ingeschreven, versogten hier insgekijks te geschieden ’t welk is geconsenteerd, om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
19-01-1663 Cornelis Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Claes Cornelisz, sijne oom, met Maritjen Aris, jongedogter wonende beijde tot Graft, compareerde van wegen de bruijdt Jan Aris, hare broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
19-01-1663 Arent Harcsz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Joostensz, sijne oom, met Trijn Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Pieter Jansz Garments, haren oom, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
19-01-1663 Jan Harcksz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Jan Harcksz Dral, sijne broeder, met Colijntjen Roeloffs, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Herman Roeloffsz haeren broeder, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
27-01-1663 Cornelis Jansz Hoeff, jongesel, compareerde voor hem Jan Cornelisz Hoeff, sijne vader, met Lijsbeth Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graftdijk, compareerde voor de bruijdt Dirck Cornelisz, hare broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
10-02-1663 Mr Jacob Pietersz Daniels, jongesel, compareerde voor hem Daniel Pietersz. Sijne broeder, met Lijsbeth Jans, jongedogter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Marij Claes, hare neeff, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
17-02-1663 Jan Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Adriaenz, sijne vader, met Guert Claes, jongedogter, compareerde voor haer Claes Jansz, hare vader, beijde wonende tot Graftdijck, versogten dat hare huwelijkse geboden ingescheven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
17-02-1663 Dirck Dircksz, weduwnaer van hier, compareerde zelfs in persoon, met Trijn Pieters, jongedogter wonende in de Rijp. Compareerde voor haer Pieter Cornelis, hare stiefvader, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
17-02-1663 Louris Dircksz, weduwnaer wonende alhier, compareerde voor hem Dirck Cornelisz, sijn zwager, met Emijrte Claes, jongedogter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Claes Albertsz, hare vader, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
03-03-1663 Cornelis Pietersz, jongesel wonende op de laen, met Guijrten Cornelis, jongedogter van Zuijtschermer, de bruijdegom compareerde zelfs in persoon met Claes Sijbers, sijne neef met acte van de bruijts oom dat de geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
10-03-1663 Maerten Jansz, weduwnaer, compareerde voor hem Heertjen Adriaensz, sijne zwager, met jantjen Reijers, weduwe beijde wonende alhier, compareerde van wege de bruijt Rem Douwesz, haren zwager, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
31-03-1663 Henrick Cornelisz, jongesel, compareerde zelfs in persoon, met Dieuwer Jans, jongedogter wonende op den Oosterbuijrt, compareerde voor haer Egbert Claesz, haere vrunt, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voort bij den officier te bevestigen.
31-03-1663 Cornelis Claes, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Claes Cornelisz, sijne vader, met Trijn Gerards, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor haer Jan Gerardsz, hare broeder, versogtn dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
21-04-1663 Adam Cornelisz, weduwnaer, met Grietjen Cornelis, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde beijden zelfe in persoon, versogten dat hare huwelijkse geboden ingechreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
21-04-1663 Pieter IJsbrantsz, jongesel wonende tot Wormerveer, compareerde voor hem Olaef IJsbrantsz sijne broeder, met Jannemoer Jacobs, jongedogter wonende tot Graft, compareerde haer Jacob Pouwlisz Kan, hare vader, versogter dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
28-04-1663 Claes Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Cornelisz, hare broeder, met Trijn Jans, jongedogter beijde wonende tot Graftdijck, compareerde voor haer Claes Jansz, hare broeder, versogten datten huwelijkse geboden van bovengenoemde persoonen ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
05-05-1663 Meijndert Jansz de Witt, weduwnaer, compareerde zelfs in persoon, met Aecht Dircks, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Cornelis Dircksz Castricum, hare oom, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
16-05-1663 Vincent Meusevoet, jongesel schoolmeester in de Zijp, met Guijrtjes Boudewijns, jongedogter van Graft, compareerde voor haer Claes Teunisz, haren oom, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
13-06-1663 Jacob Teunisz Windigh, weduwnaer, wonende in de Rijp, met Lijsbeth Pieters, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde beijden zelfs in persoon, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingewillicht souden werden om dan voorts bij deb officier te bevestigen.
28-06-1663 Jochem Andriesz Mijnman, jongesel wonende te Driehuijs, compareerde voor hem Catelijntjen Jacobs, sijn moeder, met Maeritjen Lubberts, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor haer Andries Cornelisz Vijselaer, hare voogt, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
28-07-1663 Dirck Jansz, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde voor hem Cornelis Louwesz, sijne oom, met Riemken Jans, weduwe wonende alhier, compareerde voor Pieter Claes Druijs, hare buijrman, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
19-08-1663 Herinamis Heertsjesz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Hedde Jansz, sijn vrunt, met Jantjen Sijmons, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor haer Sijmon Claesz haren vader, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
25-08-1663 Pieter Pietersz, jongesel wonende op Graftdijck, compareerde voor hem Pieter Adriaensz, sijne vader, met Dieuwer Jans, jongedogter wonende aldaer, compareerde voor haer Cornelis Dircksz Schipper, haren oom, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
08-09-1663 Dirck Jansz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Dirksz, sijne oom, met Anna Sijmons, jongedogter beijde van Graft, compareerde voor haer Sijmon Dieloffsz, haeren vader, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
21-09-1663 Jan Tijsz, jongesel, compareerde zelfs in persoon, met Trijn Cornelis, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Meijndert Jansz, haren zwager, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
21-09-1663 Claes Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Arent Jansz, sijne neef wonende tot Rijp, met Aecht Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor haer Pieter Dircksz Gravemaker, haeren neef, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
21-09-1663 Louris Dircksz, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem Cornelis Dircksz, sijne broeder, met Aecht Jacobs, jongedogter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Claes Jacobsz haren boreder, versogten dat hare hywelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen
28-09-1663 Cornelis Jansz, jongesel, compareerde zelf in persoon, met Maeritje Jans, jongedogter beijde wonende tot Graftdijck, compareerde voor haer Tames Jansz, haren broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
28-09-1663 Pieter Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Garmentsz, sijne vader, met Griete Pieters, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Pieter Cornelisz, haren oom, versogten dat hare huwelijks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
28-09-1663 Jan Sijmonsz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Sijmon Dielofsz, sijne vader, met Maeritjen Jans, jongedogter compareerde voor haer Dirck Jansz, haren broeder, versogten dat heren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
28-09-1663 Jan Cornelisz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Cornelis Cornelisz, sijne broeder, met Dieuwer Cornelis, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Jan Cornelisz, haren oom, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
14-10-1663 Jasper Sijmonsz, jongesel wonende in den Rijp, compareerde voor hem Aris Sijmonsz, sijne broeder, met Aecht Jans, jongedogter wonende alhier, compareerde voor haer Gerrid Wilmsz, haren oom, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
20-10-1663 Gleijn jacobsz, jongesel wonende alhier, compareerde voor hem Teunis Gleijnisz, sijne oom, met Niesjen Cornelis, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Cornelis Albertsz, haren oom, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
20-10-1663 Jan Fransz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Zijver Dircksz, sijne neef, met Baefjen Cornelis, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Jacob Cornelisz haren broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-10-1663 Jan Jansz van Graft compareerde zelfs in persoon met Maerijntjen Hendricx, jongedogter wonende tot Alckmaer, compareerde voor haer Jan Jansz Backer, haren zwager, versogten dat haren huwelijkse geboden wettelijk ingewilligt souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
27-10-1663 Egbert Hendricksz, jongesel, compareerde zelfs in persoon, met Jannetjen Crijnis, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde van wegen de bruijt Crijn Jansz, haren vader, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
27-10-1663 Pieter Jacobsz, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem Dirck Hermansz, sijne zwager, met Lijsbeth Jans, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor haer Claes Jansz, haere stiefvader, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
15-11-1663 Marcelus Dircksz, weduwnaer, met Duijfjen Crelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerden beijden zelfs in persoon, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
17-11-1663 Pieter Claesz, jongesel wonende tot Graft, compareer de voor hem Garebrant Teunisz, sijne voogt, met Guijrte Cornelis, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Gerid Dircksz, hare zwager, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
24-11-1663 Jan Douwesz, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde voor hem Pieter Cornelisz, sijne zwager, met Guijert Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Areiaensz Backer, haren oom, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
24-11-1663 Jan Claesz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Maerten Garbrantsz, sijne oom, met Dieuwer Arents, jongedogter wonende in de Rijp. Compareerde voor haer Cornelis Pietersz, hare stiefvader, versogten dat heren huwelijkse geboden ingescheven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
24-11-1663 Sijmon Heijnesz, weduwnaer, compareerde voor hem Teunis heijnisz, sijne broeder, met Adriaentje Claes, jongedogter beijde van ’t Noordeijnt, compareerde van wegen de bruijt Maerten Garebrantsz, haren oom, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
01-12-1663 Jan Lambertsz Slijper, jongesel wonende alhier, compareerde voor hem Pieter Jacobsz Olij, sijne voogt, met Marij Zijgers, jongedogter wonende op de Laen in de banne van Rijp, compareerde voor haer Claes Cornelisz Tuckes, haeren oom, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
01-12-1663 Sijmon Pietersz, jongesel wonende alhier, met Guerte Cornelis, jongedogter wonende te Driehuijs, compareerde met wettelijk bescheijt datte huwelijkse geboden te Zuijtschermer wettelijk waren ingeschreven, versogten derhalve hier insgelijks souden werden gedaen, om dan voorts bij den officier te bevestigen.
15-12-1663 Jan Jansz, weduwnaer tot Graft, compareerde voor hem Teunis Gleijnisz, sijne oom, met Dieuwer Jacobs, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Jacob Jacobsz, haere vader, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
15-12-1663 Cornelis Jacobsz Vermeulen, weduwnaer, wonende alhier, compareerde zelfs in persoon, met Neel Jacobs, weduwe wonende in de Rijp. Compareerde voor haer Claes Jacobsz, haren zwager, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
15-12-1663 Jan Adriaensz, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Gerrid Jacobsz, sijne zwager, met Ymtje Dircks, jongedogter wonende tot Noord Schermer, compareerde voor haer Claes Dircksz, haren broeder, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
22-12-1663 Joost Baerentsz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Remmertsz, sijne neef, met Anne Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Maertensz, hare vader, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
22-12-1663 Dirck Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Jan Pietersz, sijne broeder, met Aecht Willem, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde van wegen de bruijt Maerten Gerts, haere zwager, versogten dat haeren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
29-12-1663 Jan Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Jan Cornelisz, sijne broeder, met Guijrtjen Dircsz, jongedogter beijde wonende op Graftdijk, compareerde van wegen de bruijt Jacob Dircksz, haere vader, versogen dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
29-12-1663 Cornelis Lauwersz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Pietersz Paeij, sijne oom, met Trijn Wilims, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Maerten Gerridsz, haren zwager, versogten dat haer huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
29-12-1663 Albert Jansz, jongesel wonende tot Schermeer, met Dieuwertje Pouwlis, jongedogter van Purmerent, vertonend wettelijk bescheijt dat de huwelijkse geboden tot Purmerlant wettelijk waren ingewilligt omme alhier mede te mogen geschieden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
05-01-1664 Lauris Claesz Hazes, jongesel van Oostgraftdijck, compareerde voor hem Cornelis Claesz Hazes, sijne broeder, met Maeritjen Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor haer Douwe Pieters, hare broeder, versogten dat haren huwelijkse geboden souden werden ingeschreven om dan voorts bij den officier te bevestigen.
05-01-1664 Jan Claesz in ’t Vuer, jongesel wonende tot Graftdijck, compareerde voor hem Claes Jansz in ’t Vuer, sijnen vader, met Crijntjen Adriaens, jongedogter wonende op de Hoflant in den banne van Wijck op Zee, compareerde voor haer Dirck Jansz, haere zwager, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
12-01-1664 Dirck Claesz, jongesel, compareerde voor hem Claes Dircksz, sijne vader, met Neel Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Jacobsz, haere vader, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
12-01-1664 Dirck Pietersz, jongesel, compareerde zelfs in persoon, met Dieuwer Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Pietersz Sloten, haren vader, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
12-01-1664 Teunis Garbrantsz, weduwnaer, compareerde zelfs in persoon wonende tot Graft, met Trijntjen Wilims, weduwe wonende tot Oostgraftdijck, compareerde van wege de bruijt Cornelis Claesz, haren neef, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
12-01-1664 Jacob Jansz, jongesel, compareerde voor hem Jan Gerridsz sijne vader, met Neeltjen Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Teunisz, haren vader, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
12-01-1664 Claes Heijnisz, jongesel wonende alhier, met marij Cornelis, jongedogter wonende in de Rijp, vertonende wettelijk bescheijt datte huwelijkse geboden tot Rijp waren ingewilligt versogten dat alhier insgelijks souden geschieden ’t welck is geconsenteert om dan voorts bij den officier te bevestigen.
19-01-1664 Cornelis Gerridsz, jongesel, compareerde voor hem Gerrid Gerridsz, sijne vader, met Marij Dircks, weduwe beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Jacob Dircksz, haeren vader, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
02-02-1664 Pieter Jansz, jongesel wonende tot Schermerhorn, compareerde zelf in persoon, met Trijn Jans, jongedogter, compareerde voor haer Pieter Jansz, haren broeder, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
02-02-1664 Jacob Jacobsz, jongesel wonende tot Oostgraftdijck, compareerde voor hem Pieter Jacobsz, sijne broeder, met Maritjen Jacobs, jongedogter wonende alhier, compareerde voor haer Jacob Jacobsz, haren broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
02-02-1664 Pieter Sijmonsz Pater, jongesel wonende in de Rijp. Compareerde voor hem Sijmon Claesz pater, sijne vader, met Maritjen Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor haer Pieter Jansz Booij, haren vader, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
02-02-1664 Pieter Pietersz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Arent Pietersz, sijne broeder, met Marij Dircks, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Aris Dircksz, haren broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
09-02-1664 Jan Bestiaensz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Pieter Sijmonsz, sijne baes, met Griet Adriaens, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor haer Pieter Claesz Penders, haren broeder, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
16-02-1664 Jacob Sijmonsz Denries, jongesel. Compareerde zelfs in persoon, met Neel Dircks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Jacobsz, haren neef, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
16-02-1664 Cornelis Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Cornelisz kan, sijne vader, met Marij Garbrants, jongedogter beide wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Teunis Gerebrantsz, hare broeder, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
23-02-1664 Claes Cornelisz Brouwer, jongesel, compareerde voor hem Dirck Jansz, sijne zwager, met Marij Jans, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Jansz Ridder, hare broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
01-03-1664 Jan Jacobsz Klinckert, jongesel, compareerde voor hem Olbrant Jansz, sijne vrundt, met Trijn Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Wilimsz, haren oom, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven soude werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
14-03-1664 Jasper Crijnsz Olij, jongesel van Graft, schoolmeester tot Valkoogh, met Dieuwer Claes, jongedogter tot Valkoogh, vertonende wettelijk bescheijt dat de huwelijkse geboden tot Valkoogh wettelijk waren ingeschreven omme hier insgelijks souden geschieden ’t welck is geconsenteert om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
05-04-1664 Reijer Jansz Cuijper, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde zelfs in persoon, met Maritjen Aris, weduwe wonende in Schermeer in den banne van Alckmaer, vertonende wettelijk bescheijt dat de geboden tot Schermer waren ingewilligt en versogten hier insgelijks om voorts bij den officier te bevestigen.
05-04-1664 Nannings Jacobsz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Jacob Pietersz, sijne vader, met Anne Cornelis, jongedogter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Meijnert Willemsz Backer, haeren neef, versogten dat haeren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
26-04-1664 Cors Jansz Poel?, weduwnaer wonende alhier, compareerde voor hem Aert Jansz, sijne broeder, met Anne Dircks, jongedogter van Graft wonende in de Rijp, compareerde voor haer Gerred Dircksz Kunst, haren broeder, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
03-05-1664 Maerten Jansz Gelis, weduwnaer, compareerde voor hem Teunis Jansz Gelis, sijne broeder, met Trijn Teunis, jongedogter beijde wonende alhier, compareerde voor haer Teunis Gleijnis, haren vader, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
14-06-1664 Dirck Jansz Cuijper, jongesel wonende tot Alcmaer, compareerde voor hem Adriaentjen Dircks, sijn moeder, ende Tijs Jansz Gorter, sijn broeder, met Neel Wilims, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Risjen Jans, haer moeder ende Maerten Reijersz, haren vrundt, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
28-06-1664 Cornelis Cornelisz, weduwnaer wonende op de Laen in den banne van Rijp, compareerde zelfs in persoon, met Griet Huijberts, weduwe wonende alhier, compareerde voor haer Jacob Dircksz, haren buijerman, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
28-06-1664 Jacob Pietersz Kaes van den Nijsboom, jongesel wonende tot Amsterdam, compareerde zelfe in persoon, met Grietjen Wulums, jongedogter van ’t Noordeijnt, compareerde zelfs in persoon geadsisteert met Taemen Heijnesz, haren voogt, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
02-08-1664 Mr. Gerrid Leersetter, meduicaer alhier met Marij Jans, jongedogter wonende tot Edam, vertonende wettelijk bescheijt dat de huwelijkse geboden tot Edam wettelijk waren ingewilligt vermits alhier insgelijks geschieden, versochten ’t selve alhier mede gedaen te hebben, om dan voorts bij den officier te bevestigen.
08-08-1664 Teunis Claesz, weduwnaer wonende tot Graft, met Aecht Jans, weduwe wonende tot Wessane, compareerde de bruijdegom met wettelijk bescheijt datte huwelijkse geboden tot Wessane wettelijk waren ingewilligt met versoeck alhier mede souden ingewilligt werden om dan coorts bij den predicant te bevestigen.
16-08-1664 Jan Cornelisz, weduwnaer met Crijntjen Sijmons, jongedogter beijde wonende alhier, compareerde de bruijt zelfs in persoon, versogten dat haren huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
23-08-1664 Pieter Adriaensz de Geus, jongesel wonende in de Rijp, compareerde ze;fs in persoon, met Guertjen Gerrids Bosch, jongedogter wonende alhier, compareerde voor haer de eerwaarde Pieter Reijndertsz Cramer, haer stiefvader met consent van den moeder, versogten dat haren huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant geproclameert ende bevestigt te hebben ’t welck is ingewilligt.
06-09-1664 Pieter Jansz, jongesel wonende in den Beemster, met Marij Jans, jongedogter wonende tot Graft, vertonent wettelijk bescheijt dat hare huwelijkse geboden tot Beemster wettelijk waren ingeschreven om voorts bij den predicant bevestigen te werden, versochten alhier insgelijks geschiede ’t welck is toegestaen.
13-09-1664 Jan Cornelisz, jongesel wonende alhier, compareerde voor hem Jan Cornelisz Buijck sijn zwager, met Jantjen Alberts uijt Schermeer, compareerde voor haer Dirck Jansz Volger, hare zwager, versogten dat haren huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
20-09-1664 Adriaen Jansz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Frans Jansz, sijn buijrman, met Rudegte? Cornelis, jongedogter wonende tot Graft compareerde voor haer Jan Cornelisz, hare zwager, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
20-09-1664 Jan Cornelisz, jongesel, compareerde zelfs in persoon, met Maeritjen Dircks, jongedogter beijde wonende tot Graftdijck, compareerde van wegens de bruijt Mr. Jan Maertensz, versogten dat hare huwelijkse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
27-09-1664 Garbrant Guekersz, jongesel wonende op de Oosterbuert , compareerde voor hem Meijnert Claesz, sijn oom, met Guerten Goverds, jongedogter wonende op de Westerbuert van Graftdijk, compareerde voor haer Cornelis de Backer, haren oom, versogten dat haer huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
05-10-1664 Ronge Jacobsz, jongesel tot Oostgraftdijck, met Griete Pieters, jongedogter wonende tot Schermerhorn, vertonende wettelijk bescheijt dat de huwelijkse geboden tot Schermerhorn wettelijk waren bij den officier aldaer ingeschreven versogte ’t selve alhier mede te geschieden om voorts bij den officier te bevestigen.
00-10-1664 Pieter Olafsz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Teunis Jacobsz Gelis, sijne neef, met Neel Heertjes, jongedogter in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Pieter Jansz, haere neef, versogten dat haeren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
17-10-1664 Claes Claesz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Jacob Mosersz, sijne buijrman, met Maeritjen Jans, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Jansz Kluisbert hare broeder, versogten dat haeren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
18-10-1664 Cornelis Huijbertsz, jongesel uijt ten Waert, compareerde zelfs in persoon, met Jannetjen Jans, jongedogter wonende in de Schermeer in de banne van Graft, compareerde voor haer Flores Jansz, hare broeder, versogten dat haer huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
29-10-1664 Goverd Pietersz, jongesel tot Graft, compareerde zelfs in persoon met Pieter Goverdsz Metselaer, sijn vader, met Grietjen Jacobs, weduwe wonende tot Zaendam, compareerde voor haer Hercul? Jacobsz, hare broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
10-11-1664 Dirck Adriaensz, weduwnaer wonende tot Oostgraftdijck, met Neeltjen Cornelis, weduwe van Sparendam, compareerde beijden in persoon, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
15-11-1664 Jan Evertsz, jongesel wonende aen de Oude Sluijs in de Zijp, compareerde zelfs in persoon, met Neel Jans, jongedogter wonende alhier, compareerde voor haer Jan Cornelisz Visjager, haren vader, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
12-11-1664 Hillebrant Maertensz, jongesel compareerde voor hem Marten Jansz, sijnen vader, met Marij Sijmons, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Dirck Jansz, haren stiefvader, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voort bij den officier te bevestigen.
22-11-1664 Claes Claesz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Claes Claesz, sijne vader, met Marij Huijbertsz, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Huijbert Cornelisz, hare vader, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
22-11-1664 Aris Dircksz, jongesel, compareerde voor hem Dirck Arisz, sijne vader, met Neel Goverds, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde van wegens de bruijt Teunis Goverdsz, haren broeder, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
29-11-1664 Cornelis Cornelisz Zeeuw, jongesel, compareerde voor haer Jacob Cornelisz, sijne broeder, met Claertjen Flores, weduwe, beijde wonende op de Oosterbuijrt, compareerde van wegen de bruijt Dirck Ariaensz, haren oom, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden omdan voorts bij den officier te bevestigen.
29-11-1664 Cornelis Claesz, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem Teunis Garbrantsz, sijne neef, met Jantjen Pieters, jongedogter wonende tot Oostgraftdijck, compareerde voor haer Claes Garbrantsz, haren zwager, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
02-12-1664 Jan Bartelsz, weduwnaer, compareerde voor hem Pouwles Allertsz, sijne zwager, met Guijrte Pieters, weduwe, compareerde voor haer Jan Pietersz Poll, haren broeder, versogten dat haren huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
12-12-1664 Pieter Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Mr. Jacob Abrahamsz, sijne voogt, met Guijrte Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Claes Cornelisz, haren broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
12-12-1664 Ariaen Jacobsz, jongesel, wonende tot Graftdijck, compareerde voor hem Jacob Dircksz, sijne vader, met Marij Claes, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor haer Claes Claesz, haren broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
12-12-1664 Tijs Dircksz, jongesel wonende tot Graftdijck, compareerde voor hem Pieter Dircksz, sijne broeder, met Wollementh Cornelis, jongedogter van Axwijck, compareerde voor haer Goverd Cornelisz, haren broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
20-12-1664 Jelle Cornelisz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Arieaen Goverdsz, sijne oom, met Jaepjen Hermans, jongedogter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Herman Jacobsz, sijne vader, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
27-12-1664 Cornelis Cornelisz, weduwnaer wonende tot Driehuijsen, compareerde zelfs in persoon, met Dieuwer Sijmons, jongedogter, wonende tot Graftdijck, compareerde voor haer IJsbrant Sijmons, hare broeder, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
27-12-1664 Jan Reijndersz, jongesel, wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Huijbert Dircksz, sijne zwager, met Anne Jacobs, wonende tot Driehuijsen, compareerde voor haer Jacob Sijmonsz, haren vader, versogten dat hare huwelijkse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 14-07-2023

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *