Egmond aan Zee – Huwelijken Gereformeerd 1792-1808

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1792-1808

Periode 1792– 1808.

12-08-1792 Kors Jansz Berendregt,jongman van Zandvoort en Teunisje Jansdr, jongedogter te Egmond op Zee welker inteekening en proclamatien voor den aanvang van mijnen dienst aan dese plaats geschied waren, zijn door mij, op betoog dat derzelve drie zondags proclamatien te Zandvoord onverhinderd gegaan waren, alhier in den huwelijken staat bevestigd zijn den 12 augustus, houdende de vader het kind, in onegt geteeld, zelf in den arm.
16-09-1792 Den 4 maij in ondertrouw aangetekend, doch welker zondags proclamatien van zes weeken tot zes weeken gaan moeten omdat de bruid Roomsch en de bruidegom Gereformeerd is, volgens Hun Ed. Gr. Mog placaat van den 24 januarij 1755 Jan Klaasz Klaaijnoort, jongman en Annetje Willems Prins, jongedogter beide van Egmond aan Zee welke door mij den 16 september, naa het afloopen der drie zesweeksche proclamatien, alhier in den huwelijken staat zijn ingezeegend.
14-04-1793 Den 14 april in ondertrouw aangetekend Jan Buis, jongman en Annetje Jans, jongedogter beide van Egmond aan Zee en zijn desen, naa dat de drie zondags proclamatien onverhinderd gegaan waren, door mij in den huwelijken staat ingezeegend den 28 april.
26-10-1793 Den 26 october zijn in ondertrouw aangeteekend Pieter Willemsz Prins, jongman en Dirkje Ariesdr Pinas, jongedogter beide van Egmond aan Zee welke zondags proclamatien, omdat de bruidegom Roomsch is, moeten gaan van zes tot zes weeken volgens placaat van haar Ed. Gr. Mog van den 24 januarij 1755 en zijn in den huwelijken staat bevestigt den 2 maart 1794.
23-11-1793 Den 23 november zijn in ondertrouw aaangetekend Hendrik Scharenberg, weduwnaar en Annetje Simonsdr, jongedogter beide van Egmond aan Zee dog welke gebooden van zes tot zes weeken gaan moeten, omdat de bruijdegom van de Roomsche godsdienst ia volgens placaat van 24 januarij 1755, en zijn in den huwelijken staat bevestigt den 30 maart 1794.
21-03-1794 Den 21 maart zijn in ondertrouw aangeteekend Klaas Schilder, weduwnaar van Egmond aan Zee en Grietje Jans Bakker, weduwe van Crommenie, met betoog getekend den 9 april 1794 te Crommenie in den huwelijken staat bevestigt.
11-04-1794 Den 11 april zijn in ondertrouw aangetekend Gerbrand Smit, weduwnaar van Egmond aan Zee en Neeltje Pieters Hogeland, weduwe in de Schermeer met betoog geteekend den 28 april 1794 in de Schermeer in den huwelijken staat bevestigt.
10-05-1794 Den 10 meij zijn in ondertrouw aangetekend Jacob de Groot, jongman te Egmond aan Zee en Maartje Louwris Snip, jongedogter te Petten welke alhier in den huwelijken staat bevestigt zijn den 25 dito.
18-07-1794 Den 18 julij zijn in ondertrouw aangeteekend Teunis Planteijdt, jongman te Egmond aan Zee en Sieuwtje Bak, jongedogter te Uijtgeest welke alhier in den huwelijken staat bevestigt zijn den 3 augustus.
19-07-1794 Den 19 julie zijn in ondertrouw aangeteekent Mies Jansz Buijs, jongman te Egmond aan Zee en Aaltje Willems Molenaar, jongedogter te Zantvoort dewelke alhier in den huwelijken staat bevestigt zijn den 3 augustus.
04-01-1795 Den 4 januarie zijn in ondertrouw aangetekend IJsbrand Jansz Twisk, jongman te Egmond aan Zee en Aaltje Simons Dunbier, jongedogter van Uijtgeest, met betoog getekend den 18 januarij 1795 te Uijtgeest in den huwelijken staat bevestigt.
05-04-1795 Den 5 april zijn in ondertrouw aangeteekend Jacob van Egmond, jongman te Egmond aan Zee en Aaltje Wagemaker, jongedogter te Egmond op den Hoef, met betoog getrouwt den 19 april 1795 te Egmond op den Hoef in den huwelijken staat bevestigt.
17-04-1796 Den 17 april zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijksche afkondigingen, zonder eenige verhinderingen gedan waaren Jacob Withuijzen, jongman en Maartje Cornelis Duijnmaijer.
15-05-1796 Den 5 maij zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijksche afkondigingen zonder eenige verhindering gedaan waaren Hendrik Jacobsz Wijker, jongman en Annetje Jans Schol.
19-06-1796 Den 19 junij zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijksche afkondigingen zonder eenig verhinderingen gedan waaren Cornelis Jacobsz de Groot, jongman en Crelisje Alberts Wijker, jongedogter.
26-06-1796 26 junij zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijksche afkondigingen zonder eenige verhindering gedaan waaren Dirk Half, weduwnaar en Maartje Jans, jongedogter.
09-07-1796 Den 9 julij zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijksche afkondigingen zonder eenige verhindering gedaan waaren Joppe Klaasz Zwart, jongman met Lijsbeth Dirks Bruijn.
02-10-1796 Den 2 october zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijksche afkondigingen onverhinderd gedaan waaren Cornelis Gerritsz Half, weduwnaar met Neeltje Cornelis, weduwe.
23-07-1798 Den 23 julij zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijksche geboden onverhinderd gedaan waaren Gerrit Jansz Schol, jongman met Annetje Aalberts Wijker.
15-03-1799 Den 15 maart zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijksche proclamatien onverhinderd zijn gedaan geworden Cornelis Cornelisz de Groot, jongman geboren en woonende alhier met Guurtje Maartens van Veen, jongedogter geboren te Petten, thans alhier woonachtig.
18-08-1799 Den 18 augustus zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd, nadat hunne drie huwelijkse proclamatien onverhinderd zijn gedaan geworden Klaas Jansz Schol, jongman met Geertje Jacobs Groot, jongedogter beide alhier geboren en woonachtig.
04-05-1800 Den 4 maij zijn in den hwuelijken staat bevestigd geworden, nadat hunne drie huwelijkse proclamatien onverhindert zijn gedaan geworden Aam Ariensz Schaap geboren te Katwijk aan Zee met Jannetje Klaas Groot, weduwe alhier geboren en thans beide alhier woonachtig.
04-05-1800 Den 4 maij zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd, nadat de 3 huwelijkse proclamatien onverhinderd zijn gedaan geworden Ewit van der Schinkel, jongman te Wijk aan Zee, thans alhier woonachtig met Neeltje Jans Groot, jongedogter alhier geboren en woonachtig.
11-05-1800 Den 11 maij zijn in den huwelijken staat bevestigd, nadat hunne drie huwelijkse proclamatien onverhinderd zijn gedaan geworden Sijmon Ariensz van Duin, jongman met Annetje Cornelis Halff, jongedogter beide alhier geboren en woonachtig.
26-04-1801 26 april zijn in den huwelijke staat bevestigd nadat hunne drie huwelijkse proclamatien onverhindert zijn gedaan geworden Jan Jacobsz Zwaan, jongman met Ariaantje Ariens Schaap, jongedogter geboren te Karwijk en woonachtig alhier.
01-06-1801 1 junij zijn in den huwelijke staat bevestigd nadat hunne drie huwelijkse proclamatien onverhindert zijn gedaan geworden Arij Joppe de Jong, jongman met Trijntje Jans Smit, jongedogter beijde alhier woonachtig.
28-06-1801 28 junij  zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijkse proclamatien onverhindert zijn gedaan geworden Huibert Engelen Wijker, weduwaar gebooren en woonende alhier met Maartje Cornelis Oukes, weduwe gebooren te Wummenum en woonende alhier.
09-05-1802 Den 9 maij zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijkse proclamatien onverhindert zijn gedaan geworden Jan Ewitsz van der Schinkel, jongman gebooren te Katwijk aan Zee en woonende alhier met Jannetje Tijs Wijker, jongedogter alhier gebooren en woonachtig.
16-05-1802 Den 16 maij zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijkse proclamatien onverhindert zijn gedaan geworden Jacob Jansz Smit, jongman gebooren en woonende alhier met Guurtje Gerrits Croonenburgh, jongedogter gebooren te Petten en woonende alhier.
16-05-1802 Den 16 maij zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijkse proclamatien onverhindert zijn gedaan geworden Sijmon Jacobsz Swaan, jongman gebooren en woonende alhier met Japie Ariens Schaap, jongedogter gebooren te Katwijk aan Zee en woonende alhier.
17-10-1802 Den 17 october zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijkse proclamatien onverhindert zijn gedaan geworden Theunis Pietersz Swaan, jongman met Aagje Joppe de Jongh, jongedogter beijde alhier gebooren en woonachtig.
31-10-1802 Den 31 dito zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijkse proclamatien onverhindert zijn gedaan geworden Cornelis Jansz Twisk, jongman met Jannetje Jans Smit, jongedogter beide alhier gebooren en woonachtig.
10-11-1805 Den 10 november zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijkse proclamatien onverhindert zijn gedaan geworden Jan Jansz de Groot, weduwnaar van Jacobje Ariens met Pietertje Plantijd, weduwe van Jacob Klaasz Wijker.
01-02-1808 Den 1 februarij zijn getrouwd nadat gebleken is dat de drie huwelijkse proclamatien te Amsterdam onverhinderd zijn gedaan geowrden De Wel Eerwaarde Heer Joannes Abraham de Hollander met Mejuffrouw Catharina Louisa van den Berg beide van Amsterdam.

 Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 2b Egmond aan Zee.

Transcriptie: GeneaData 19-02-2022

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *