Bovenkarspel Dopen Gereformeerd 1672-1677

Bovenkarspel  Dopen Gereformeerd 1672 – 1761

Bovenkarspel Periode 1672 – 1677.

14-01-1672 Harcke Vreecksz het kint genaemt Pietertje.
04-02-1672 Cornelis Claesz Buijsman aen der haven het kindt Claes.
04-02-1672 Jan Gerritsz Wever, het kindt Gerrit.
10-02-1672 Frederick Hovelingh, het kindt genaemt Frederick.
21-02-1672 Jacob Dircksz, timmerman aen haven, het kindt Dirck.
25-02-1672 Nanne Willemsz, het kindt genaemt Meijndert.
25-02-1672 Dirck Jacobsz aen haven, het kindt genaemt Meijnu.
06-03-1672 Harmen Olbrantsz, het kindt genaemt Olbrant.
17-03-1672 Gerrit Willemsz, het kindt genaemt Albert.
24-03-1672 Harcke Jansz, het kindt genaemt Geert.
15-05-1672 Mr. Maerten, het kindt genaemt Martientjen.
26-05-1672 Thijs Jansz,  het kindt Gerrit.
19-06-1672 Thomas Willemsz, het kindt genaemt Willem.
19-06-1672 Bauke Reijnsz uijt Westent, het kindt genaemt Foeckje.
03-07-1672 Gerrit Josephsz van Eemnes, het kindt genaemt Gerritje.
06-07-1672 De vader genaemt Bov, het kindt genaemt Anthonij Bov.
10-07-1672 Claes Hendricksz op den Wip, het kindt genaemt Gerrit.
24-07-1672 Heijke Joosten, het kindt genaemt Joost.
24-07-1672 Meijnert Alertsz, het kindt genaemt Gerrit.
31-07-1672 Jan Cornelisz Baenman, het kindt genaemt Cornelis.
20-08-1672 Jacob Jorisz aen de saegmolen, het kindt genaemt Geertjen.
11-09-1672 Luijtje Dircksz aen de haven, het kindt genaemt Grietjen.
02-10-1672 Jan Thijsz, het kindt genaemt Trijn.
09-10-1672 Claes Dircksz, het kindt genaemt Anna.
16-10-1672 Jacob Theunisz, het kindt genaemt Riedu.
16-10-1672 Cornelis Jacobsz Haen aen tochte brugh, het kindt genaemt Jacob.
23-10-1672 Jacob Theunisz Schroon, het kindt genaemt Riedu.
13-11-1672 Jan Jansz Renger Lou, het kindt genaemt Pieter.
15-12-1672 Pieter Reijnertsz, het kindt genaemt Griet.
18-12-1672 Cornelis Jansz, het kindt genaemt Aef.
22-12-1672 Abram Pietersz Velthuijs, ’t kindt genaemt Isaac.
22-12-1672 Han Pietersz Brouwer, ’t kindt genaemt Jacob.
22-12-1672 Frouw Jansz, ’t kindt genaemt [naam dopeling niet vermeld].
04-01-1673 Pieter Sijmonsz op de Wijsent, ’t kindt genaemt Claes.
12-01-1673 Pieter Dircksz Vader ’t kindt genaemt Trijn.
15-01-1673 Andries Gerritsz van Vollenhov, ’t kindt genaemt Gerrit.
25-01-1673 Cornelis Jansz aen haven, ’t kindt genaemt Heijke.
05-02-1673 D: Rodolphus Lidius, het kindt genaemt Sijmon.
09-02-1673 Pieter Jansz Snaresteller, ’t kindt genaemt Aris.
12-03-1673 Thomas Warnaetsz, het kindt genaemt Thomas.
16-04-1673 Garbrant Dircksz  aen haven, het kindt genaemt Jacob.
16-04-1673 Wouter Gerritsz, het kindt genaemt Gerrit.
07-05-1673 Garbrant Andriesz uijt de Kuijnder, ’t kindt genaemt Andries.
28-05-1673 Pieter Cornelisz Keesmaker, ’t kindt genaemt Griet.
04-06-1673 Jan Lubbertsz aen Tochte Brig, ’t kindt genaemt Claertjen.
09-07-1673 Jacob Adriaensz, het kindt genaemt Adriaen.
28-07-1673 Harmen Olbrantsz, het kindt genaemt Olbrant.
28-07-1673 Jan Claasz, het kindt genaemt Cornelisje.
30-07-1673 Gerrit Jansz, ’t kindt genaemt [naam dopeling niet vermeld].
02-08-1673 Fredrick Hoveling, het kindt genaemt Fredrick.
06-08-1673 Thijs Gerritsz, het kindt genaemt Antje.
13-08-1673 Cornelis Claesz Buijsman aen Haven, ’t kindt genaemt Pieter.
13-08-1673 Gerrit Willemsz, ’t kindt genaemt Albert.
13-08-1673 Jan Claesz Thijm, ’t kindt genaemt Geertje.
03-09-1673 Jan Dircksz Walrot, het kindt genaemt Jan.
03-09-1673 Willem Harcksz, het kindt genaemt Trijntje.
01-10-1673 Jan Isbrantsz aen Haven, het kindt genaemt Wouter.
09-10-1673 Jan Reijndertsz aen Haven, het kindt genaemt Pieter.
15-10-1673 Aerjen Thijmonsz, het kindt genaemt Jacob.
22-10-1673 Jan Aerjaensz, het kindt genaemt Aerjen.
22-10-1673 Jan Gerritsz aen Haven, ’t kindt genaemt Willem.
05-11-1673 Jan Pietersz aen saegmolen, ’t kindt genemt Pieter.
12-11-1673 Pieter van Thiel, ’t kindt genaemt Cornelis.
12-11-1673 Riewert Jansz aen den Haven, ’t kindt genaemt Theunis.
19-11-1673 Jan Thijsz, het kindt genaemt Trijn.
03-12-1673 Meijnert Jansz, ’t kindt genaemt Trijn.
10-12-1673 Pieter Isbrantsz Speck aen de Haven, ’t kindt genaemt Griet.
21-12-1673 Pieter Cornelisz aen voet de brugh, ’t kindt genaemt Thet.
21-12-1673 Gerrit Hendricksz Wever van Campen, ’t kindt genaemt Weijntje.
21-12-1673 Claas Willemsz, ’t kindt genaemt Alijt.
21-12-1673 Jacob Willemsz, het kindt genaemt Aef.
18-01-1674 Theunis Harcksz, ’t kindt genaemt Harcke.
25-01-1674 Harmen Pietersz, ’t kindt genaemt Dieutje.
22-02-1674 Harmen Jansz uijt de Twent, het kindt genemt Trijntje.
01-03-1674 Abram Pietersz Velthuijs, het kindt gensemt Catrijna.
01-03-1674 Harcke Sijbrantsz aen haven, het kindt genaemt Dieu.
08-04-1674 Gerrit dircksz Dorst, het kindt genaemt Trijntje.
13-05-1674 Thomas Willemsz, grafemaeker, het kindt genaemt Willem.
20-05-1674 Jan Dircksz, het kindt genaemt Antjen.
06-06-1674 Jan Pietersz Brouwer, het kindt genaemt Trijn.
10-06-1674 Claes Pietersz Ham aen de haven, het kindt genaemt Claes.
04-07-1674 Gerrit Willemsz, het kindt genaemt Geert.
15-07-1674 Harcke Harcksz in Broeck, het kindt genaemt Maritje.
26-08-1674 Jan Lubbertsz, het kindt genaemt Claertje.
30-09-1674 Pieter Jansz Snaresteller, het kindt genaemt Eefke.
07-10-1674 Claes Meijndertsz, het kindt genaemt Sijmon.
14-10-1674 Jacob Jorisz, het kindt genaemt Joris.
21-10-1674 Arjen Wiggertsz Mosch, 2 kinderen, ’t ene genaemt Sijtje, ’t ander Brechtje.
28-10-1674 Harcke Jansz, het kindt genemt Jan.
04-11-1674 Pieter Jansz in Grootebroek, het kindt genaemt Jan.
04-11-1674 Dirck Jansz, het kindt genaemt Anne.
04-11-1674 Femme Jansz, het kindt genaemt Geert.
07-11-1674 Sijmen Jansz, het kindt genaemt Grietje.
11-11-1674 Fredrick Hovelingh, het kindt gensemt Geertruijt.
11-11-1674 Pieter Hartjensz Haes, het kindt genemt [naam dopeling niet vermeld].
18-11-1674 Meijndert Jansz Keuken, het kindt genemt Harmen.
09-12-1674 Jan Elbertsz, het kindt genemt Hiltje.
20-01-1675 Thijs Jansz Gravemaker, het kindt genaemt Itjen.
24-01-1675 Heijke Joosten, het kindt genaemt Joost.
31-01-1675 Claes Jansz Kool, het kindt genaemt Jan.
31-01-1675 Harmen Olbrantsz, het kindt genaemt Olbrant.
31-01-1675 Jan Pietersz, het kindt genaemt Pieter.
31-01-1675 Cornelis Willemsz Droogh aen de haven, het kindt genaemt Cornelisje.
10-02-1675 Dirck Cornelisz, het kindt genaemt Trijn.
10-02-1675 Harcke Freecksz, het kindt genaemt Trijntje.
24-02-1675 Cornelis Willemsz, het kindt genaemt Willem.
03-03-1675 Pieter Dircksz, het kindt genaemt Trijn.
06-03-1675 D: Rodolphus Lidius, het kindt genaemt Maria.
07-04-1675 Cornelis Volckertsz, het kindt genaemt Volckert.
18-06-1675 Jan Gerritsz aen den haven, het kindt genaemt Trijn.
30-06-1675 Frans Heijsz Voerman, het kindt genaemt Pieter.
07-07-1675 Harcke Claesz, het kindt genaemt Claes.
07-08-1675 Jan Heijndricksz in Westent, het kindt genaemt Trijntje.
11-08-1675 Jan Jansz aen den Tochte Brug, het kindt genaemt [naam dopeling niet vermeld].
18-08-1675 Alert Florisz aen de haven, het kindt genaemt Caad?
04-09-1675 Jan Reijndertsz aen de haven, het kindt genaemt Harmen.
15-09-1675 Aris Pietersz, het kindt genaemt Lijsbet.
15-09-1675 Gerrit Jansz aen de haven, het kindt genaemt [naam dopeling niet vermeld].
19-10-1675 Thomas Willemsz, het kindt genaemt Aeltje.
27-10-1675 Jan Claesz Tijm, het kindt genaemt Cornelisje.
27-10-1675 Theunis Harcksz, het kindt genaemt Sijbrig.
06-11-1675 Nanne Willemsz, het kindt genaemt Cornelis.
10-11-1675 Mr. Maerten Jonghman, het kindt genaemt Cornelis.
14-11-1675 Garbrant Thijsz, backer op de Wip, het kindt genaemt Willem.
19-11-1675 Jan Aerjensz, het kindt genaemt Antje.
08-12-1675 Aerjen Thijmonsz, het kindt genaemt Grietje.
19-12-1675 Jan Thijsz, het kindt genaemt Reijnu.
01-01-1676 Schipper Fredrick Hovelingh, het kindt genaemt Fredrick.
01-01-1676 Cornelis Claesz, buijsman aen de haven, het kindt genaemt Claes.
01-01-1676 Willem Harcksz, het kindt genaemt Trijntje.
02-02-1676 Gerrit Jansz, het kindt genaemt Grietje.
05-02-1676 Jan Pietersz Brouwer, het kindt genaemt Grietje.
15-03-1676 Thijs Jansz, gravemaker, het kindt genaemt Gerrit.
01-04-1676 Cornelis Reijndertsz, metselaer, het kindt genemt Reijndert.
06-05-1676 Pieter.
10-05-1676 Aerjen Moschhet kindt genaemt Sijtje.
14-05-1676 Jan Jansz Bom, het kindt genaemt Jacob.
21-05-1676 Garbrant Dircksz aen den haven, het kindt genaemt Jan.
28-06-1676 Gerrit Dircksz Dorst, het kindt genaemt Jan.
28-06-1676 Claes Sijbrantsz Stickel, het kindt genaemt Aeltje.
13-07-1676 Tijs Fransz Kistemaker, moeder Gerbrigh Jans, het kindt genaemt Saertjen.
11-08-1676 Meijndert Cornelisz Botter aen den haven, het kindt genaemt Dirck.
19-08-1676 Dirck Gijsbertsz, het kindt genaemt Wigger.
19-08-1676 Claes Willems, het kindt genaemt Pieter.
06-09-1676 Pieter Isbrantsz Speck aen de haven, het kindt genaemt Pieter.
13-09-1676 Gerrit Willemsz in de nieuwe ban, het kindt genaemt Dieu.
20-09-1676 Pieter Cornelisz Flinck, het kindt genaemt Thet.
25-10-1676 Meijnert Maertensz aen de haven, het kindt genaemt Cornelis.
15-11-1676 Harcke Jansz, het kindt genaemt Hiltje.
15-11-1676 Luijtjen Pietersz, het kindt genaemt Pieter.
17-11-1676 Harmes Olbrantsz in de nieuwe ban, het kindt genaemt Marij.
06-12-1676 Jan Gerritsz Compaen aen de haven, het kindt genaemt Aeltje.
26-12-1676 Sijmon Volckertsz, het kindt genaemt Pieter.
27-12-1676 Cornelis Volckertsz, het kindt genaemt Dirck.
14-02-1677 Gerrit Cornelisz aen de haven, het kindt genaemt Marij.
28-02-1677 Jan Reijndertsz aen de haven, het kindt genaemt Dieu.
04-04-1677 Femme Jansz, het kindt genaemt Meijnou.
07-04-1677 Jen Gerritsz Swart in ’t Westent, het kindt genaemt Sijtjen.
07-04-1677 Reijnu Barents, het kindt genaemt Alijt.
16-04-1677 Fredrick Hovelingh, het kindt genaemt Pieter.
09-05-1677 Abram Pieters Voltunijs, het kindt genaemt Isaac.
23-05-1677 Cornelis Reijndertsz, mestelaer, het kindt genaemt Reijnder.
23-05-1677 Jan Gerritsz, het kindt genaemt Pietertje.
04-07-1677 Gerrit Willemsz, het kindt genaemt Jan.
08-08-1677 Gerbrant Thijsz, backer, het kindt genaemt Jan.
08-08-1677 Wigger Gerritsz in ’t Westent, het kindt genaemt Meijndert.
15-08-1677 Harcke Sijbrantsz aen den haven, het kindt genaemt Griet.
22-08-1677 Jan Claesz Smit, het kindt genaemt Maritjen.
29-08-1677 Sijmon Jansz, het kindt genaemt Pieter.
01-09-1677 Aris Pietersz, het kindt genaemt Pieter.
12-09-1677 Jan Cornelisz, backer, het kindt genaemt Brecht.
12-09-1677 Bertholomeus Mansvelt in ’t Westent, het kindt genaemt Theuntjen.
19-09-1677 Jan Jansz, het kindt genaemt Trijntje.
04-09-1677 Cornelis Pietersz Bergerboot, het kindt genaemt Wab.
04-09-1677 Jan Gerritsz, het kindt genaemt Anne.
18-09-1677 Jan Thijsz, het kindt genaemt Jantje.
24-10-1677 Thijs Jansz Gravenmaker, het kindt genaemt Itjen.
31-10-1677 Jacob Nantsz, het kindt genaemt Aeltje.
31-10-1677 Jacob Willemsz Droogh, het kindt genaemt Trijn.
03-11-1677 Jan Claesz Thijm, het kindt genaemt Anna.
25-11-1677 Willem Harcksz, het kindt genaemt Pieter.
03-12-1677 Jan Thomasz, metselaer, het kindt genaemt Jan.
09-12-1677 Gedoopt een bejaarde dogter van Venhuijsen genaemt Dieuw Claes.
09-12-1677 Aerjen Thijmonsz, het kindt genaemt Jan.
16-12-1677 Cornelis Jansz aen de haven, het kindt genaemt Abram.
26-12-1677 Frans Haijsz, het kindt genaemt Grietje.
26-12-1677 Willem Arentsz aen de haven, het kindt genaemt Jan.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 13-11-2022

Bron: RA Hoorn – Bovenkarspel Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *