Egmond aan Zee – Huwelijken Gereformeerd 1777-1796

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1662-1796

Periode 1777– 1796.

05-04-1777 Den 5 april hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om naar agtien weeken, dewijl de bruidegom  van den Roomschen Godsdienst was, in gevolge H. Ed. Gr.Moggens placaat van den 24 januarij 1755, in den huwelijken staat bevestigt te worden Floor Arijansz Melker, jongman van Egmond op Zee met Marijtjen Hendriks Boot, jongedogter van Egmond op Zee welke door mij naa drie ses weeksche gebooden en nog ses weeken naa het derde gebod op den 10 augustus in den huwelijken staat bevestigt om vervolgens in den huwelijken staat bevestigt te worden.
19-04-1777 Den 19 april hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om vervolgens in den huwelijken staat bevestigt te worden Jan Cornelisz Halff, jongman van Egmond op Zee en Maartje Leenders Spies, jongedogter wonende te Egmond welke na drie agtereenvolgende onverhinderde geboden mij op den 4 maij in den huwelijken staat bevestigt.
26-04-1777 Den 26 april hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Jacob Jansz Schol, jongman van Egmond op Zee en Lijsbeth Arijans de Groot, jongedogter te Egmond op Zee welke ik naa drie agtereenvolgende huwelijksche gebooden waarop geen aanspraak geschiede, in den huwelijken staat bevestigt hebbe.
19-07-1777 Den 19 julij heb ik in ondertrouw aangeschreven om vervolgens in den huwelijken staat bevestigt te worden Claas Jacobsz schol, jongman van Egmond op Zee en Neeltje Hendriks Franse, jongedogter van Egmond op Zee welke na drie agtereenvolgende onverhinderde huwelijksche gebooden door den Wel Eerwaarde Heer Swaving, predikant te Egmond Binnen en de Hoef, die voor mij den predikdienst waarnam op den 3 augustus in den huwelijken staat bevestigt zijn.
13-12-1777 Den 13 december hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Jan Theunisz Zwaan, jongman van Egmond op Zee met Guurtje Jacobs Noorden, jongedogter van Petten dewelke naa drie agtereenvolgende geboden onverhindert hier en te Petten op een door mij gegeven betoog te Petten getrouwt zijn op den 4 januarij 1778.
27-12-1777 Den 27 december hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om naa drie ses weeksche huwelijks proclamatien den huwelijken staat bevestigt te worden, omdat de bruid van den Roomsche godsdienst was in gevolge ’t placaat van H. Ed. Groot Mogenden van den 24 januarij 1755 Cornelis Jansz Zwaan, jongman van Egmond op Zee met Marijtje Jacobs, jongedogter van Egmond op Zee welke door mij, naa drie agtereenvolgende onverhinderde geboden van ses tot ses weken en nog ses weken stilsetten, op den 3 maij 1778 getrouwt zijn.
10-01-1778 Den 10 januarij hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om na drie ses weeksche huwelijksche proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden omdat de bruid van den Roomsche godsdienst was in gevolge ’t placaat van H. Ed. Gr. Mogenden van den 24 januarij 1755 Pieter Theunisz Zwaan, jongman van Egmond op Zee met Grietje Claasdr, jongedogter van Egmond op Zee welke op den 17 maij door mij in den heiligen huwelijken staat bevestigt zijn.
16-05-1778 Den 16 maij hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Jan Gerritsz Halff, jongman van Egmond op Zee met Albertje Jans, jongedogter van Egmond op Zee welke naa drie onverhinderde huwelijksche geboden door mij op den 31 maij in den huwelijken staat bevestigt zijn.
26-09-1778 Den 26 september hebbeik in ondertrouw aangeschreven om naa drie ses weeksche gebooden en ses weeken in den huwelijken staat bevestigt te worden gevolge ’t placaat van H. Ed. Gr. Mog van de 24 januarij 1755 omdat de bruid van den Roosche godsdienst was Gerrit Huibertsz Afslager, jongman van Egmond op Zee met Anna Theunis Duijn, jongedogter van Egmond op Zee gelijk zij dan ook naa agttien weeken op den 31 januarij 1779 door den wel Eerwaarden Heer Jos. Jan Schade, predikant te Limmen voor mij den prediksienst waarnemend terwijl ik te Hoorn was, in den huwelijken staat bevestigt.
06-03-1779 Den 6 maart hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om na drie ses weeksche geboden en van ses weeken in den huwelijken staat bevestigt te worden in gevolge het placaat van hunne Ed, Gr. Mog van den 24 januarij 1755 omdat de bruid van Roomsche godsdienst was Jan Christiaan Schol, jongman wonende te Egmond op Zee met Guurtje Gerrits Jeroens, jongedogter van Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende ses weeksche onverhinderde gebooden en nog eene week (zijnde met content van de Wel Edelen Gestr. Heer Ballieu de 5 overigen omdat de bruidegom naa zee moest niet in aanmerking genomen) op den 6 junij 1779 door mij in den huwelijken staat bevestigt.
01-05-1779 Den eersten maij hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Anthonij van Groningen, coster en schoolmeester alhier en Hillegond Simons Planteit, jongedogter te Egmond op Zee welke na drie agtereenvolgende onverhinderde huwelijksche geboden op den 16 maij door mij in den huwelijken staat bevestigt zijn.
01-07-1780 Den eerste julij hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in het Christelijk huwelijk bevestigt te worden Cornelis de Groot, weduwnaar met Grietje Jans Booij, weduwe beiden van Egmond op Zee welke ik naa drie onverhinderde gebooden op den 16 julij in denn huwelijken staat bevestigt hebbe.
13-01-1781 Den 13 januarij hebbe ik in ondertrouw aangeschreven Willem Cornelisz de Jongh, jongman van Egmond op Zee en Geertje Harmens, weduwe te Egmond op  Zee welke naa drie agtereenvolgende onverhinderde gebooden op donderdag den 1 februarij door mij in den huwelijken staat bevestigt zijn.
19-05-1781 Den 19 maij hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Claas Gerritsz Halff, jongman van Egmond op Zee met Rachel Cornelis Koedijk, jongedogter van Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende onverhinderde proclamatien door mij op den 3 junij in den huwelijken staat zijn bevestigt.
26-05-1781 Den 26 maij hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Arie Claasz Wijker, jongman van Egmond op Zee met Lijsbeth Sijmons van der Nolle, jongedogter te Egmond Binnen welke ik een betoog gegeven heb dat de gebooden hier onverhinderd gegaan waaren, waarop zij den 10 junij op de Hoeff getrouwt zijn.
02-06-1781 Den 2 junij hebbe ik om in den huwelijken staat bevestigt te worden, in ondertrouw aangetekent Aalbert Jansz Buis, jongman van Egmond op Zee met Kniertje Jans Schol, jongedogter te Egmond op Zee welke door mij op den 17 junij 1781 in den huwelijken staat bevestigt zijn.
09-06-1781 Den 9 junij hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Jan Jansz de Groot, jongman van Egmond op Zee met Jacobje Ariens, jongedogter te Egmond op Zee welke op den 24 junij 1781 door den Wel Eerwaarden Heer P. Spoors, predikant te Heilo in ’t Christelijk huwelijk bevestigt zijn.
15-06-1782 Den 15 junij hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Jan Jansz Zwaan, jongman te Egmond op Zee met Grietje Claas Schar, weduwe te Egmond op Zee welke naa drie onverhinderde huwelijksche gebooden in de kerk gehad te hebben, door mij op den 30 junij in het Christelijk huwelijk bevestigt zijn.
06-07-1782 Den 6 julij hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Harmanus Beulton, jongman geboortig van Deutichem onder ’t Regement van Deutz demvie met consent van den Comedant Sluiterman tans quartier houdende in de Egmonden met Hendrica Harmse, jongedogter geboortig van Gees in het landschap Drenthe, tans in de Egmonden welke naa drie agtereenvolgende onverhinderde proclamatien in onse kerk gehad te hebben, door mij op den 28 julij in den huwelijken staat zijn bevestigt.
26-10-1782 Den 26 october hebben zig, om in den huwelijken staat bevestigt te worden, laaten aanschrijven Jan Abrahamsz Nottelman, jongman van St. Maarten met Rachel Huibers van der Hart, jongedogter van Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende onverhinderde proclamatien in onse kerk als in de kerk van St.Maarten gehad te hebben soo welke mij door een betoog van daar door den Heer predikant van Adrichen gebleeken is, op den 10 november in den Christelijken huwelijken staat bevestigt sijn.
07-12-1782 Den 7 december hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Albert Hubertsz Afslager, weduwnaar te Egmond op Zee met Trijntje Cornelis de Groot, jongedogter te Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende onverhinderde gebooden door mij op den 22 december in den huwelijken staat bevestigt zijn.
15-03-1783 Den 15 maart hebbe ik om in den huwelijken staat bevestigt te worden in ondertrouw aangeschreven Cornelis Arisnaz Graafzand, jongman van Egmond op Zee met Guurtje Cornelis Velthuis, jongedogter van Hargen welke naa drie agtereenvolgende onverhinderde gebooden in onse kerk en in die van Groed en Camp gehad te hebben, dat door een betoog van daar gebleeken was, door mij op den 30 maart in den huwelijken staat bevestigt zijn.
05-07-1783 Den 5 julij hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Claas Jansz Buis, jongman van Egmond op Zee met Engeltje Cornelis Halff, jongedogter van Egmond op Zee welke naa drie onverhinderde agtereenvolgende geboden door mij op den 20 julij in den huwelijken staat bevestigt geworden.
28-08-1783 Den 28 augustus heb ik in ondertrouw aangeschreven om naa 18 weeken, omdat de bruidegom Gereformeerd en de bruid Roomsch was, in den huwelijken staat bevestigt te worden Gerrit Theunisz Zwaan, weduwnaar van Egmond op Zee met Guurtje Andries, weduwe van Egmond op Zee welke naa drie ses weeksche onverhinderde huwelijkse gebooden en nog ses weeken daar naa op den 28 december door mij in den huwelijken staat bevestigt zijn.
22-11-1783 Den 22 november hebbeik op requisitie ban den Eerwaarden Kerkeraad van Beek onder Mastricht, daar bij ondertrouwt waren, aangeschreven om der zelver huwelijksche gebooden in onse kerk te doen gaan Christiaan Boers, jongman die alhier in quartier gelegen had als soldaat van het tweede Battaillon van ’t Regiment van zijn Excellentie den Luitenant Generaal d’ Emite? Van van Elslo Hollands Valkenburgh onder Mastricht met Maria Elizabeth Eckens of Erkens woonagtig te Beek Hollands Valkenburg bij Mastricht welker drie onverhinderde huwelijksche gebooden in onse kerke gehad hebben, ’t welk ik door een wettig betoog aan den Eerwaarden Kerkeraad heb deb 8 december 1783.
28-03-1784 Den 28 maart hebbe ik op betoog dat de gebooden op de Hoeff onverhinderd gegaan hadden, in den huwelijken staat bevestigt Jan Albertsz strooker, weduwnaar van de Hoeff en Rensje Weijman, weduwe mede van de Hoeff.
10-04-1784 Den 10 april hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Theunis Halff, jongman van Egmond op Zee en Claartje Simons de Jager, jongedogter van Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende onverhinderde gebooden door mij op den 25 april in het Christelijk huwelijk bevestigt zijn.
07-05-1784 Den 7 maij hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in het Christelijk huwelijk bevestigt te worden Jacobus van Baar, weduwnaar in de Rijp met Maartje Jans Planteijt, jongedogter van Egmond op Zee welke bij ons drie agtereenvolgende onverhinderde gebooden gehad hebben, waar van ik betoog gegeven hebbe om te dienen in de Rijp, daar zij op den 23 maij in den huwelijken staat bevestigt zijn.
03-07-1784 Den 3 julij hebbe ik in ondertrouw om in het Christelijk huwelijk bevestigt te worden aangeschreven Jacob Pluimgraaf, jongman wonende te Katwijk aan Zee met Rachel Planteijt, jongedogter van Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende proclamatien, die zij hier en te Katwijk onverhinderd gehad hadden, op betoog van Katwijk hier op den 18 julij 1784 door Ds Bekking, predikant te Limmen, voor mij den predikdienst waarnemende, in den huwelijken staat zijn bevestigt.
03-07-1784 Op den zelfden 3 julij hebbe ik nog inondertrouw, om in het H. huwelijks verbond bevestigt te worden, aangeschreven Gerrit Deutekom. Jongman wonende in de Rijp met Haasje Planteijt Jansdr. Jongedogter van Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende huwelijksche gebooden zoo te Egmond als in de Rijp gehad te hebben, daar van een betoog van hier gegeven en in de Rijp getrouwt zijn op den 25 julij 1784.
08-01-1785 Den 8 januarij hebbe ik in ondertrouw, om in den huwelijken staat bevestigt te worden aangeschreven Cornelis de Groot, weduwnaar van Egmond op Zee met Jobje Gerrits Halff, jongedogter te Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende onverhinderde gebooden door mij op den 23 januarij in den huwelijken staat zijn ingezegent en bevestigt.
26-03-1785 Den 26 maart hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om in het Christelijk huwelijk bevestigt te worden Stoffel Cente, jongman van Egmond op Zee met Diewertje Claas, weduwe mede van Egmond op Zee welke ik na drie huwelijksche gebooden van ses tot ses weeken en ses weeken naa het laatste gebod, in gevolge van ’t placaat van hunne Ed. Gr. Mog. van den 24 januarij 1755 in den heiligen huwelijken staat op den 14 augustus 1785 zijn bevestigt, omdat de bruidegom uit de Roomsche gemeente was.
11-07-1785 Den 11 julij hebbe zig, om in den huwelijken staat bevestigt te worden, in ondertrouw aangegeven Pieter Ariensz Heere, jongman van Egmond op Zee met Neeltje Pieters Zwaluw, jongedogter van Alkmaar welke naa drie agtereenvolgende onverhinderde geboden zoo te Alkmaar , dat mij door een betoog van daar gebleken is, als hier gehad te hebben opentlijk op den 17 julij 1785 in den huwelijken staat bevestigt zijn.
08-10-1785 Den 8 october hebbe in ondertrouw, om in den huwelijken staat bevestigt te worden, aangeschreven Job Cornelisz Halff, jongman van Egmond op Zee met Tijmentje Theunis Zwaan, jongedogter van Egmond op Zee welke ik naa drie agtereenvolgende onverhinderde geboden op den 30 october in den huwelijken staat bevestigt hebbe.
29-10-1785 Den 29 october hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om naa drie ses weeksche gebooden in het Christelijk huwelijk volgens ’t placaat van hunne Ed. Gr.Mog van den 24 januarij 1755, omdat de bruidegom Gereformeerd en de bruid van de Roomsche godsdienst was, bevestigt te worden Claas Jacobsz Schol, weduwnaar van Egmond op Zee met Neeltje Centin, jongedogter van Egmond op Zee welke door mij, naa drie ses weeksche huwelijka gebooden en nog ses weeken daarna, op den 5 maart 1786 in het Christelijk huwelijk bevestigt zijn.
05-11-1785 Den 5 november 1785 heb ik in ondertrouw aangetekent om in ’t Christelijk huwelijk bevestigt te worden Jan Nottelman, jongman van den Hoeff met IJsland Molenbeek, weduwe van Egmond op Zee welke naa drie onverhinderde gebooden in onse kerk gehad te hebben waa van ik een betoog gegeven heb, op den 20 november 1785 op de Hoeff getrouwt zijn.
17-12-1785 Den 17 december hebbe ik in ondertrouw, om in ’t Christelijk huwelijk bevestigt te worden, aangeschreven Arij Simonsz van Duin, weduwnaar van Egmond op Zee met Trijntje Cornelis Halff, weduwe van Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende onverhinderde geboden, op den 1 januarij 1786 door mij in ’t Christelijk huwelijk bevestigt zijn.
27-05-1786 Den 27 maij hebbe ik in ondertrouw, om in den huwelijken staat bevestigt te worden, aangeschreven Willem Claasz Wijker, jongman van Egmond op Zee met Dieuwertje Jansdr Zwaan, jongedogter van Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende onverhinderde proclamatien door mij op den 11 junij in ’t Christelijk huwelijk bevestigt zijn.
30-12-1786 Den 30 december in ondertrouw aangeschreven, om na drie gebooden, die van ses tot ses weeken geen moeten, en dan nog ses weeken, volgens hun Ed. Gr. Mog placaat van den 24 janaurij 1755 in den huwelijken staat bevestigt te worden Theunis Coendersz, weduwnaar van Egmond op Zee met Geertje Ruiter, weduwe mede van Egmond op Zee welke door mij op den 6 maij 1787 in den huwelijken staat zijn bevestigt.
12-07-1788 Den 12 julij zijn in ondertrouw aangeschreven Arie Cornelisz van der Plas, jongman en Rachel Reijersdr Koedijk, beide wonende te Egmond aan Zee welke na drie onverhinderde voorstellen door mij op den 27 julij in ’t Christelijk huwelijk zijn bevestigt.
12-07-1788 Den 12 dito zijn in ondertrouw aangeschreven, doch wier geboden moeten gaan van ses tot ses weeken omdat de bruidegom Rooms en de bruid Gereformeerd is volgens H. Ed. Gr. Mog plakaat van 24 januari 1755 Huibert Jansz Baas, weduwnaar van Egmond op Zee en Neeltje Simonsdr van der Nolle, weduwe wonende te Egmond op den Hoef welke door mij den 23 ste november in den huwelijken staat bevestigt zijn, nadat mij uit een betoog gebleeken was, dat de geboden daar onverhinderd gegaan waaren.
15-08-1788 Den 15 augustus ben ik Jacobus Weldijk, predikant te Egmond aan Zee met Mejuffrouw Anna Jacoba Knegjes, jongedogter van Amsteldam in ondertrouw aangeschreeven en op een betoog van hier in den echt verbonden den 31 augustus 1788 in de Nieuwe Kerk door den Wel Eerwaarde Zeer Geleerde Heer T.J. van Essen, predikant aldaar.
30-05-1789 Den 30 mai heb ik ondertrouw aangeschreeven Jacob van Ham, jongman van Egmond aan Zee en Aaltje Dirksdr Rijk, weduwe van den Hoef welke alhier 14 junij zijn getrouwt door Dr C.P. Leijendekker, predikant van Egmond Binnen en den Hoef, voor mij den dienst toen waarnemende, dit geschiede op een betoog van den Hoef.
01-08-1789 Den 1 augustus heb ik in ondertrouw aangeschreeven Cornelis Huibertsz Afslager, jongman en Crelisje Huibertsdr Baas, jongedogter beide van Egmond aan Zee wier geboden moeten gaan en de bruid Roomsch is, volgens het plakaat van hun Ed Gr Mog van 25 janauari 1755.deze zijn 6 december door mij getrouwd.
09-09-1787 Den 9 september zijn in ondertrouw aangeschreeven Jan Gerritsz Halff, weduwnaar met Engeltje Ariens Duiff, weduwe beide van Egmond aan Zee en zijn na drie agtereenvolgende onverhinderde proclamatien in het huwelijk bevestigt.
09-12-1787 Den 9 december zijn na drie wettelijke huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigd Jacob Ariansz de Groot, jongman met Jopje Gerrits Halff, weduwe beide van Egmond aan Zee.
18-05-1788 Den 18 maij zijn na drie onverhinderde huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigd Hendrik Jansz Scholl, jongman met Immetje Engels Zwaan, jongedogter beide van Egmond aan Zee.
25-05-1788 Den 25 dito zijn na drie wettige voorstellen in den huwelijken staat bevestigd Gerrit Jacobsz Zwaan, jongman met Maartje Pieters Vuijl, jongedogter beide van Egmond aan Zee.
24-05-1788 Den 24 dito zijn in ondertrouw aangeschreeven Cornelis Vennik, jongman met Fredrikje Meijnderts Kloet, jongedogter beide wonende te Egmond aan Zee welke voorstellen moeten gaan van ses tot ses weeken omdat de bruid Roomsch is volgens ’t placaat van Ed Gr Mog de Staten van Holland en Westfriesland, geëmaneerd 25 januarij 1755, welke door mij J. Weldijk 28 september in den huwelijken staat bevestigd zijn.
31-05-1788 Den 31 dito zijn in ondertrouw aangeschreeven Joost Groen, weduwnaar en Maartje Adriaans, jongedogter beide van Egmond aan Zee welke voostellen moeten gaan van ses tot ses weeken omdat de bruidegom Roomsch is volgens ’t placaat van Ed Gr Mog de Staten van Holland en Westfriesland, geëmaneerd 25 januarij 1755 welke na drie ses weekse voorstellen en nog ses weeken daarna, door mij J. Weldijk, in den huwelijken staat zijn bevestigd den 5 october.
15-08-1789 Den 15 augustus heb ik in ondertrouw aangeschreven Pieter Gerritsz Halff, jongman en Annetje Huibertsdr Afslager, jongedogter beide van Egmond aan Zee welke na drie wettige voorstellen voor mij zijn getrouwt den 30 augustus 1789 terwijl de vader het kind, in onegt geteeld, op zijn arm had.
30-01-1790 Den 30 januarij heb ik in ondertrouw aangeschreeven Stoffel Stoffelsz, jongman en Crelisje Ariansdr Pinas, jongedogter beide van Egmond aan Zee wier geboden moesten gaan van zes tot zes weeken, omdat de bruidegom Roomsch en de bruid Gereformeerd is, volgens het placaat van H. R.Gr. Mog van 25 januarij 1755 en zijn getrouwd 6 junij 1790, de vader hield het kind in onegt geteelt op zijn arm.
01-05-1790 Den 1 maij heb ik in ondertrouw aangeschreeven Jacob Jansz Schol, weduwnaar met Jannetje Reijers Koedijk, jongedogter beide van Egmond aan Zee welke na drie onverhinderde voorstellingen door mij in den echten staat verbonden zijn den 16 mai.
15-05-1790 Den 15 mai heb ik in ondertrouw aangeschreeven Hendrik Gerritsz Franse, jongman van Egmond aan Zee en Jannetje Gerrits Vennik, jongedogter woonende aldaar welke ik na drie onverhinderde voorstellingen door mij in den echten staat verbonden zijn den 30 mai 1790.
27-11-1790 Den 27 november in ondertrouw aangeschreeven Jan Jansz Zwaan, weduwnaar en Maartje Ariensdr Pinas, weduwe beide van Egmond aan Zee welke na drie onverhinderde voorstellingen door mij in den echt verbonden zijn 12 december.
02-04-1791 Den 2 april heb ik in ondertrouw aangeschreeven Aldert Geel, jongman in de Rijp en Lijsbeth Planteijt, jongedogter van Egmond aan Zee welke op een betoog van hier 17 april in de Rijp in den echt verbonden zijn.
14-05-1791 Den 14 mei heb ik in ondertrouw aangeschreeven Dirk Halff, weduwnaar en Weintje Cornelisdr Smit, weduwe beide van Egmond aan Zee welke na drie onverhinderde proclamatien op den 29 mei in den echt verbonden zijn.
12-08-1792 Kors Jansz Berendregt, jongman van Sandvoord en Teunisje Jans, jongedogter te Egmond op Zee welker intekening en proclamatie reets voor de aanvang van mijnen dienst aan dese plaats geschied waren, zijn door mij, op betoog dat deszelver drie zondags proclamatie te Zandvoord onverhinderd gegaan waren, alhier in den huwelijken staat bevestigd de 12 augustus, houdende de vader het kind, in onegt geteeld, zelf in den arm.
04-05-1792 Den 4 mei in ondertrouw aangetekend, dog welker zondags proclamatien van ses weken tot zes weken gaan moeten, omdat de bruid Roomsch en de bruidegom Gereformmeerd is, volgens placaat van den 24 januarij 1755 Jan Klaasz Kraaijnoort, jongman en Nanetje Willems Prins, jongedogter beide van Egmond aan Zee welke door mij den 16 september, naa het afloopen van drie zes weeksche proclamatien, alhier in den huwelijken staat zijn ingezeegend.
14-04-1793 Den 14 april in ondertrouw aangetekend Jan Buis, jongesel en Annetje Jans, jongedogter beide van Egmond aan Zee en zijn , na dat de drie zondags proclamatien onverhinderd gegaan waren, door mij in den huwelijken staat ingezegend den 28 april.
26-10-1793 Den 26 october in ondertrouw aangetekend doch welker geboden van zes ot zes weken gaan moeten omdat de bruidegom Roomsch en de bruid Gereformeerd is, volgend het placaat van 24 januarij 1755 Pieter Willemsz Prins, jongman en Dirkje Ariens Pinas, jongedogter beide van Egmond aan Zee zijnde dese, na dat de proclamatien waren afgelopen, door mij in den huwelijken staat bevestigd den 2 maart 1794.
23-11-1793 Den 23 november in ondertrouw aangetekend, welker geboden van zes tot zes weeken gaan moeten, omdat de bruidegom Roomsch en de bruid Gereformeerd is, volgend placaat van de Heer Ed. Gr. Mog van 24 januarij 1755 Hendrik Scharenberg, weduwnaar en Anaatje Simonsdr, jongedogter beide van Egmond aan Zee zijnde dese, na dat de proclamatien waren afgelopen door mij in den huwelijken staat bevestigd. [datum onleesbaar].
21-03-1794 Den 21 maart heb ik in ondertrouw aangetekend de volgende personen Klaas Schilder, weduwnaar van Egmond aan Zee en Grietje Jans Bakker, weduwe van Crommenie hebbende aan deselven, na dat de drie zondags proclamatien onverhinderd dese waren afgelopen, den 9 april betoog gegeven om te Crommenie in den huwelijken staat bevestigd te worden.
11-04-1794 Den 11 april in ondertrouw aangetekend Gerbrand Smit, weduwnaar te Egmond aan Zee en Neeltje Pieters Hogeland, weduwe in de Schermeer welke op betoog van hier getekend den 28 april in de Schermeer getrouwt zijn.
10-05-1794 Ingetekend den 10 maij Jacob de Groot, jongman te Egmond aan Zee en Maartje Louris Snip, jongedogter te Petten welke, op betoog dat deselver zondags proclamatien ook te Petten onverhinderd gegaan waren, alhier door mij in den huwelijken staat ingezegend zijn den 25 maij.
18-07-1794 Ingetekend den 18 julij Teunis Plantijd, jongman te Egmond op Zee en Sieuwtje Bak, jongedogter te Uitgeest en op betoog van Uitgeest, geteekemd den 3 augustus dien selve do. alhier door mij in den huwelijken staat bevestigd.
19-07-1794 Ingetekend den 19 julij  Mies Jansz Buis, jongman te Egmond aan Zee en Aaltje Willems Molenaar, jongedogter te Zandvoort en op betoog van Zandvoort, getekend den 27 julij, door mij hier in den huwelijken staat bevestigd den 3 augustus.
13-09-1794 Ingetekend den 13 augustus Jan Nat, weduwnaar op den Hoeff en Rachel Ham, jongedogter te Egmond aan Zee en op betoog van den Hoef, getekend den 28 september, dien zelve dag door mij alhier in den huwelijken staat bevestigd.
04-01-1795 Ingetekend den 4 januarij IJsbrand Jansz Twisk wonende te Uitgeest en Aagje Sijmons Dunnebier te Akersloot en na drie onverhinderde zondags proclamatien van hier attest verleend den 18 januarij om te Uitgeest in den huwelijken staat te mogen worden bevestigd.
04-04-1795 Ingetekend den 4 april Jacob van Egmond, jongman van Egmond aan Zee en Aaltje Wagemaker, jongedogter van den Hoeff en na drie onverhinderde zondags proclamatien met betoog van hier, getekend den 19 april, op den Hoeff in den huwelijken staat bevestigd.
17-04-1796 Den 17 april zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijksche afkondigingen zonder eenige verhindering gegaan waaren Jacob Withuijzen, jongman en Maartje Cornelis Duijnmaijer.
15-05-1796 Den 15 maij zijn getrouwd, nadat hunne drie huwelijksche afkondigingen zonder eenige verhindering, hoe ook genaamd, gedaan waaren Henderik Jacobsz Wijker, jongman en Annetje Janze Schol.
19-06-1796 Zijn getrouwd, nadat hunne drie huwelijksche afkondigingen zonder eenige verhindering gedaan waaren Cornelis Jacobsz de Groot, jongman met Crelisje Albers Wijker, jongedogter.
26-06-1796 Zijn getrouwt nadat hunne drie huwelijksche afkondigingen onverhinderd gedaan waaren Dirk Half, weduwnaar en Maartje Jans, jongedogter.
09-07-1796 Zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijksche afkondigingen onverhinderd gedaan waren Joppe Klaasz Zwart, jongman en Lijsbeth Dirks Bruijn, jongedogter.
02-10-1796 Zijn getrouwd nadat hunne drie huwelijksche voorstellingen onverhinderd gedaan waren Cornelis Gerritsz Half, weduwnaar met Neeltje Cornelis, weduwe.

 Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1b Egmond aan Zee.

Transcriptie: GeneaData 15-02-2022

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *