Egmond aan Zee – Huwelijken Gereformeerd 1680-1698

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1662-1796

Periode 1680– 1698.

24-03-1680 Den 24 maert alhier getrouwt Adrianus Rolwagen en Catharina van Hoolk met betoog van Alcmaer.
21-04-1680 Den 21 april zijnde paes heb ick alhier getrouwt de aarste van dese plaets Cornelis Gerritsz, jongman en Marritje Stoffels, jongedochter zijnde beijde van Egmont op Zee.
26-05-1680 Den 26 meij heb ick alhier geeght Gerrit Jansz, jongman en Aechje Cornelis, jongedochter beijde van Egmont op Zee.
26-05-1680 Ten selven dage Jan Jansz van der Beek, jongman en Annetje Jans Burgers, jongedochter beijde van Alcmaer. Met goet getuijchenisse van Alcmaer.
14-07-1680 Den 14julij heb ick in den heijligen Huwelijcke staet geeght Cornelis Jansz Steen en Trijntje Jans. Met betoog van Alkmaer.
29-09-1680 Den 29 september zijn in den heijligen huwelijcken staet geecht Jan Tijsz Heppens, jongman en Aafje Tijsz Schagen, jongedochter beijde van Alkmaer. Met goet getuijchenis van Alkmaer.
15-12-1680 Den 15 december zijn in  de echten staet verbonden Aris Harmensz, jongman en Teunisje Tijs, jongedochter beijde van Egmont op Zee.
25-01-1681 Den 25 januarij heb ick in den huwelijcken staet verbonden Jan Teunisz, weduwnaer van Huijsduijnen en Neeltje Jacobs, jongedochter. Met betoog van Huijsduijnen.
23-02-1681 Den 23 februarij heb ick in den h. huwelijcken staet bevestigt Mr. Claes de Graef, weduwnaer en Grietje Cornelis, weduwe beijde van Egmont op Zee.
30-03-1681 Den 30 martij zijn alhier in den h. huwelijcken staet geecht Hendrick Hogerduijn en Dirkje de Raes. Met attestatie van Alckmaer.
27-04-1681 Den 27 april zijn in den h. huwelijcken staet verbonden Leendert Jacobsz, jongman en Annetje Dirckx, jongedochter beijde van Egmont op Zee.
04-05-1681 Den 4 maij heb ick in den h. huwelijcken staet geecht Teunis Cornelisz, jongman en Dirkje Willems, jongedochter beijde van Egmont op Zee.
11-05-1681 Den 11 maij zijn door mij in de h. huwelijcken staet verbonden Aerjan Jacobsz, jongman en Grietje Willems, jongedochter beijde van Egmondt op Zee.
08-06-1681 Den 8 junij heb ick alhier in den h. huwelijcken staet bevestight Pieter Dirckse Poppen, jongman schout van Purmerendt en Marrijtje Jans Frens, weduwe van Ceulen wonende aldaer. Met attestatie van Purmereijnde.
06-07-1681 Den 6 julij heb ick in den h. huwelijcken staet geeght Frans Jansz, weduwnaer en Marijtje Jans, jongedochter. Met betoog van Alckmaer.
02-11-1681 Den 2 november heb ick in den h. huwelijcken staet verenight Huijg Cornelisz, jongman en Marritje Pieters, weduwe beijde van Egmont op Zee.
09-11-1681 Den 9 november heb ick in den h. huwelijcken staet geeght Cornelis Bos, jongman en Jannetje Vegters Obdam, weduwe. Met attestatie van Alckmaer.
30-11-1681 Den 30 november is alhier (door Do. Jar a Lamkom)(ick selfs van huijs zijnde) in den echten staet vereenigt Jan Leitte, jongman en Trijn Klaes van der Moen, jongedochter. Met attestatie van Alckmaer.
14-12-1681 Den 4 december zijn door mij in den h. huwelijcken staet vereenigt Albert Miesse, jongman en Trijntje Cornelis, beijde van Egmond op Zee.
25-01-1682 Den 25 januarij zijn door mij in den h. huwelijcken staet vereenigt Cornelis Gerritsz, weduwnaer van Noortwijck en Baefje Willems, weduwe van Egmont op Zee.
01-02-1682 Den 1 februarij heb ick in den h. huwelijcken staet geeght Aris Harmesse, weduwnaer en Meert Jacobs, jongedochter beijde van Egmont op Zee.
08-02-1682 Den 8 februarij heb ick in den h. huwelijcken staet vereenight Hendrick Harmensz van der Heide, jongman en Maartje Pieters, jongedochter. Met betoog van Alckmaer.
22-02-1682 Den 22 februarij heb ick in den h. huwelijcken staet geeght Gerrit Bruijning de Jonge, jongman en Jannetje Jans, jongedochter van Egmondt op Zee.
10-05-1682 Den 10 maij zijn in den eghten staet verbonden Jan Yddes, jongman van Giekerck en Maertje Dirckx, weduwe van Alkmaer. Met goet betoog soo van Giekerck als Alckmaer.
09-08-1682 Den 9 augusti heb ick in den h. huwelijcken staet geeght Claas Hendricksz, jongman van Egmond op Zee en Annetje Pieters, weduwe van Enckhuijsen. Met betoog van Enckhuijsen.
09-06-1682 Den 9 junij zijn van mij in den h. huwelijcken staet geeght d’ heer Johan van Egmond van der Nijenburgh en juffrouw Hester van Teilingen. Burgemeester der steede Alckmaer en baljuw der Egmonden en predickte extraordinaer op dingsdag na middag. Met betoog van Alckmaer. NB dit moet voor de voorgaende staen.
30-05-1683 Den 30 maij zijn van mij in den h. huwelijcken staet geeght Jan Tijsse, jongman en Trijntje Aerjans, jongedochter beijde van Egmond op Zee.
10-10-1683 Den 10 october heb ick in den h. huwelijcken staet verbonden Nanning van Meteren, jongman met Grietje Tomasse, jongedochter beijde van Alckmaer. Met goet bewijs van Alckmaer.
10-10-1683 Den 10 october heb ick in den h. huwelijcken staet verbonden Willem Jacobsz, weduwnaer en Grietje Aerjans, jongedochter beijde van Egmond op Zee.
13-01-1684 Den 13 januarij heb ick in den huwelijcken echt verenigt Huijbert Arisz, weduwnaer van Egmond op Zee en Cornelisje Cornelis, weduwe van Santvoort. Met betoog van Santvoort.
12-03-1684 Den 12 maert zijn van mij in den huwelijcken echt vereenigt Hendrick Bos, jongman van Alckmaer en Grietje Tijsse, weduwe.
19-03-1684 Den 19 maert heb ick in den h. huwelijcken staet vereenigt Arent Cornelisz, jongman van Wormer en Grieje Cornelis, jongedochter van Scorel. Met attestatie van Wormer.
07-05-1684 Den 7 maij zijn door Do. Jacobus a Lanckom alhier in den h. huwelijcken staet vereenigt Maerten Aerjansz Bijl, jongman en Jannetje Cornelis, jongedochter beijde van Egmond op Zee.
28-05-1684 Den 28 maij heb ick in den h. huwelijcken staet vereenigt Arij Claesse, jongman en Jobje Pieters, jongedochter beijde van Egmond op Zee.
01-03-1685 Den 1 meert heb ick in den h. huwelijcken staet verbonden Cornelis Tijssen, weduwnaer en Jobje Engelen, weduwe.
15-03-1685 Den 15 meert zijn van mij in den echten staet vereenigt Albert Jansz Schilder met Maart Jans, jongedochter. Met betoog van Alckmaer.
22-04-1685 Den 22 april zijn hier in den echt verbonden Cornelis Cornelisz, jongman en Neeltje Cornelis, jongedochter beijde van Egmond op Zee.
31-06-1685 Den 31 junij zijn in den echten staet verbonden Willem Cornelisse van Catwijck, weduwnaer en Annetje Willems, weduwe van Egmond op Zee.
22-07-1685 Den 22 julij heb ick in den eght verbonden Jacob Jansz Vermaij, weduwnaer van Wijck op Zee met Cathalijntje Pieters, jongedochter uijt de Berverwijck. Met betoog van Wijck op Zee en Beverwijck.
12-08-1685 Den 12 augusti zijn hier in den h. echt verbonden Gerrit Bruijning, weduwnaer, schoolmeester alhier en Aerjaentje Meertens, jongedochter van Wijck op Zee. Met  betoog van Wijck op Zee.
31-03-1685 Den 31 meert heb ick in den h. echt verbonden Claes Jacobsz Delff, weduwnaer en Geertruijd Verbeecq, weduwe beijde van Alckmaer. Net betoog van Alckmaer.
12-05-1685 Den 12 meij heb ick in den huwelijcke staet verbonden Jan Huijbertsz, jongman en Leentje Maertens, jongedochter beijde van Egmond op Zee.
03-06-1685 Den 3 junij heb ick in den h. echt verbonden Jan Cornelisse, jongman en Meijnsje Miessen, jongedochter beijde van Egmond op Zee.
14-07-1685 Den 14 julij zijn in den h. echt vereenigt Abram Verbeeck, jongman van Medenblick en Maria Heijnsberg, jongedochter van Haerlem. Met goet betoog.
08-12-1685 Den 8 december heb ick in den h. huwelijcken staet vereenigt Jan Heertjes Block, weduwnaer met Reijnetje Pieters Timmerman, jongedochter. Met goet betoog.
22-12-1685 Den 22 december heb ick in den h. echt verbonden Barent Jansz, weduwnaer met Grietje Jans, jongedochter van Epen. Met betoog van Wijck op Zee.
12-12-1688 Sijn getrouwt na drie voorstelinge alhier gehadt te hebben Cornelis Miessen met Wullemoet Dircks Coog, jongedochter beijde van hier.
20-03-1689 Sijn getrouwt met attestatie van Alckmaer en van Egmond op Zee Adriaen Rijskamp, weduwnaar van Aeltje Dircks Voogt met Marijtje Tielmans, jongedochter beijde woonende op de Hoef.
07-08-1689 Sijn getrouwt Arien Jansz Wassenaer, jongman woonende hier en Trijntje Gerrits Bruijning, jongedochter woonende tot Purmerend met attestatie van daer.
01-10-1690 Sijn getrouwt met attestatie van Alckmaer Abraham Haggenburg, weduwnaar ende Lijsbeth Hanse, weduwe woonende beijde tot Alckmaer.
28-01-1691 Sijn getrouwt na 3 voorstellingen alhier gehad te hebben Jan Huijbertsz, weduwnaar met Guertje Cornelis, jongedochter beijde van hier.
22-04-1691 Sijn getrouwt met attestatie van Alckmaer Maarten Klaver, weduwnaar en Jannetje van der Goes, weduwe beijde woonende aldaer.
13-06-1691 Sijn getrouwt na 3 voorstellingen alhier gehadt te hebben Arien Claesz, weduwnaar van Jobje Pieters, en Annetje Ariens, jongedochter beijde van Hier.
28-09-1691 Sijn getrouwt Aelbert Pietersz, jongman van den Hoeff en Diewer Cornelis, jongedochter van Ursem, beijde met attestatie van hare plaetsen.
15-05-1692 Sijn getrouwt Jan Baertsz, weduwnaar van Grietje Pieters met Creijnsen Maertens, jongedochter met attestatie van Noortwijck op See.
08-10-1692 Sijn getrouwt Daniel Ras met Cornelia Catharina van Aerssen met attestatie van Alckmaer.
11-11-1692 Sijn getrouwt Mr. Gerrit Bruijning, weduwnaer van Ariaentje Maertens met Grietje Cornelis, weduwe van Mr, Nicolaes de Graef, beijde van alhier.
28-12-1692 Sijn getrouwt Cornelis Blomhert en Aegje Boot met attestatie van Alckmaer.
05-04-1693 Sijn getrouwt Job Cornelisz, jongman met Trijntje Engelen, jongedochter beijde woonende alhier.
12-04-1693 Sijn getrouwt Cornelis Leendertsz, weduwnaer van Cnier Cornelis met Maertje Cornelis, jongedochter beijde woonende alhier.
01-06-1693 Sijn getrouwt Hendrick Hendricksz, jongman met Annetje Pieters, jongedochter beijde woonende alhier.
11-11-1693 Sijn getrouwt Claes Hendricksz, weduwnaer van Annetje Pieters met Hester Jans, weduwe van Bartholomeus Jacobsz, woonende beijde alhier.
01-07-1694 Sijn getrouwt Aelbert Schilder, weduwnaer met Stijntje Veenhuijs, jongedochter met attestatie van Alckmaer.
12-09-1694 Sijn getrouwt Arent van Eijbergen, secretaris van d’ Egmonden, jongman met Adriana van Eijsden, jongedochter met attestatie van den Hoef en Dordrecht.
01-12-1694 Sijn getrouwt Sijmon Claesz van Casrecum, jongman en Marijtje Claes, jongedochter met attestatie van Alckmaer.
08-02-1695 Sijn getrouwt Jan Ariensz, jongman met Trijntje Ariens, weduwe van Jan Tijsz, beijde van hier.
11-04-1695 Sijn getrouwt Jan Huijbertsz, weduwnaer van Guertje Cornelis woonende alhier met Helena Grobbe, jongedochter van Alckmaer.
04-00-1695 Sijn getrouwt Sijmen Jansz, jongman met Aegtje Aelberts, jongedochter beijde van hier.
01-05-1695 Sijn getrouwt Jan Aarent, jongman met Annetje Pons, jongedochter beijde met attestatie van den Hoef.
12-06-1695 Sijn getrouwt met attestatie van Alckmaer Dirck Jacobsz van der Meij, jongman met Josijntje Cornelis Koorn, jongedochter.
04-09-1695 Sijn getrouwt Jan Willemsz Winder, weduwnaer met Guertje Meijnderts de Groot, jongedochter bijde met attestatie van Alckmaer.
23-10-1695 Sijn getrouwt Cornelis Carpentier, jongman met Trijntje Fransse, bijde met attestatie van Alckmaer.
20-11-1695 Sijn hetrouwt Pieter Jansz van Groet, jongman en Sara Kool, jongedochter met attestatie van Alckmaer ende Beverwijck.
18-12-1695 Sijn getrouwt Jan Jansz Cramer, jongman van Egmond op Zee met Maertje Claes, jongedochter van Schoorl.
12-02-1696 Sijn getrouwt Jacob Jacobsz, jongman en Maaertje Claes, jongedochter beijde van hier.
09-12-1696 Sijn getrouwt Samuel Jacobsz, weduwnaer van Guertje Dircks woonende tot Alckmaer met IJsbrantje IJsbrants, jongedochter tot Egmond op Zee, d’ eerste met attestatie van Alckmaer.
09-12-1696 Sijn getrouwt Daniel Lanije de Jonge, jongman van Enckhuijsen met Maertje Hildernis tot Alckmaer met attestatie van beijde plaetsen.
23-12-1696 Sijn getrouwt Frans de Vries, jongman met Antje Willems Rellicq, jongedochter beijde met attestatie van Alckmaer.
05-05-1697 Sijn getrouwt Dirck Engelen, jongman met Neeltje Jans, jongedochter beijde van hier.
09-05-1697 Sijn getrouwt Willem Cornelisz, jongman met Diewertje Engelen, jongedochter beijde van hier.
07-07-1697 Sijn getrouwt Cornelis Claesz, jongman met Marretje Claes, jongedochter beijde van hier.
27-10-1697 Sijn getrouwt Jacob Jacobsz, weduwnaer van Maertje Claes met Neeltje Maertens, jongedochter beijde van hier.
20-07-1698 Sijn getrouwt Christoffel Klijn, jongman en Jurina Rijnberg, jongedochter beijde met attestatie van Amsteldam.
16-11-1698 Sijn getrouwt Gijsbert van Ryn, weduwnaer van Maertje Jans tot Scheveningen met Dirckje Willems, weduwe van Theunis Cornelisz tot Egmond op Zee.
12-12-1698 Sijn getrouwt Theunis Claesz, jongman met Grietje Maertens, jongedochter beijde van hier.

 Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1b Egmond aan Zee.

Transcriptie: GeneaData 26-01-2022

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *