Egmond aan Zee – Huwelijken Gereformeerd 1700-1730

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1662-1796

Periode 1700– 1730.

17-10-1700 Sijn getrouwt Jan Idesz Wassenaer en Margriet van der Sluijs met attestatie van Alckmaer.
20-02-1701 Sijn getrouwt Claes Swart, weduwnaer van hier met Dieuwertje Pieters, weduwe van Alckmaer.
21-06-1701 Sijn getrouwt d’ Hr. Jonas Witsen met mejuffrouw Elisabeth Basselier met attestatie van Amsterdam.
07-05-1702 Sijn getrouwt Jacob Jacobsz, jongman en Stijntje Ariens, jongedochter beijde van hier.
14-05-1702 Sijn getrouwt Gerrit Huijbertsz Moolenbeeck, jongman en Geertje Jans, jongedochter beijde van hier.
21-06-1702 Sijn getrouwt Cornelis Huijbertsz Moolenbeeck, jongman en Marretje Claes, weduwe van Jan Jansz Cramer.
26-11-1702 Sijn getrouwt Jacobus Moolenbeeck, jongman met Bregje Lodewijcks, jongedochter beijde van hier.
04-03-1703 Sijn getrouwt Jacob van der Beek en Neeltje Claes beijde met attestatie van Alckmaer.
25-06-1704 Sijn getrouwt Jacob Aelbertsz, weduwnaer van Trijntje Cornelis met Fijtje Dircks, weduwe van Jan Cornelisz.
17-08-1704 Sijn getrouwt Pieter Martensz, jongman met Maertje Jacobs, jongedochter van hier.
17-08-1704 Sijn getrouwt Arien Hendriksz, jongman met Maertje Teunis, jongedochter van hier.
11-04-1705 Sijn getrouwt Jacob Engelen, jongman met Engeltje Cornelis, jongedochter beijde van hier.
15-11-1705 Sijn getrouwt Dirck Jansz, jongman van den Hoeff met Metje Simons, jongedochter van Coppenhage, beijde met attestatie van den Hoeff.
10-01-1706 Sijn getrouwt Dirck Claesz, jongman van hier met Goutje Dircks, jongedochter van Egmond Binnen.
18-04-1706 Sijn getrouwt Huijbert Willemsz van der Hart, jongman met Guertje Gerrits, jongedochter beijde van hier.
23-05-1706 Sijn getrouwt Cornelis Jansz, jongman van hier met Maertje Reijers, jongedochter van Petten.
07-05-1708 Sijn getrouwt Jan Jansz Engelsman, jongman van hier met Suzanna Gerbrants, jongedochter van Alckmaer.
11-11-1708 Sijn getrouwt Jacob Arisz, jongman en Engeltje Claes, jongedochter beijde van hier.
02-01-1709 Sijn getrouwt Jacob Leendertsz, jongman en Maertje Reijers, weduwe van Cornelis Jansz, beijde van hier.
09-06-1709 Sijn getrouwt Jacobus Ariensz Planteijt, jongman van hier met Haesje Zijmens Petten, jongedochter van Alckmaer.
20-04-1710 Sijn getrouwt Jan Leendertsz, jongman van hier met Janetje Claes, jongedochter van Petten.
14-12-1710 Sijn getrouwt Claes Cornelisz, jongman en Aegje Aelberts, jongedochter beijde van hier.
01-02-1711 Sijn getrouwt Jan Gerbrantsz en Annetje Jacobs, jongman en jongedochter met attestatie van den Hoef en Westgraftdijck.
26-07-1711 Sijn getrouwt Teunis Ariensz Planteijt, jongman van hier met Trijntje Ollebrants, jongedochter met attestatie van Camp en Groet.
25-10-1711 Sijn getrouwt Arien Claesz, laest weduwnaer van Annetje Arians met Crelisz Crelisz, jongedochter beijde woonende alhier.
08-11-1711 Sijn getrouwt Claes Aelbertsz, jongman en Neeltje ariens, jongedochter beijde van hier.
27-12-1711 Sijn getrouwt Cornelis Lubbertsz, weduwnaer van Hendrikje Jans met Trijntje Jans Crabbe, jongedochter beijde woonende alhier.
08-05-1712 Sijn getrouwt Gerrit Cornelisz, jongman en Gerritje Jans, jongedochter beijde van hier. [doorgehaald].
18-12-1712 Sijn getrouwt Jacob Jacobsz, weduwnaer van Steijntje Ariens Planteijt met Annetje Cornelis, jongedochter van Petten.
23-04-1713 Sijn getrouwt Cornelis Maertensz, jongman van hier en Trijntje Jacobs, jongedochter van Petten.
11-03-1714 Sijn getrouwt Henrie Schut de Boer, weduwnaer van Alckmaer en Elisabeth Takel, jongedochter van hier.
18-03-1714 Sijn getrouwt Jacob Jacobsz, weduwnaer van Annetje Cornelis met Maertje Stoffels, weduwe van Cornelis Gerritsz, beijde woonende alhier.
29-04-1714 Sijn getrouwt Aelbert Lauwertsz, jongman en Guertje Leenderts, jongedochter beijde van hier.
19-05-1715 Sijn getrouwt Mies Jansz, jongman van hier en Anna Jans, jongedochter van den Hoef.
03-11-1705 Sijn getrouwt Claes Barentsz, jongman en Kniertje Joppe, jongedochter beijde van hier.
23-02-1716 Sijn getrouwt Cornelis Cornelisz, jongman en Aelbertje Reijers, jongedochter beijde van hier.
00-05-1716 Sijn getrouwt Claes Jacobsz, jongman met Trijntje Jacobs, weduwe van Cornelis Maertensz, beijde van hier.
00-06-1717 Sijn getrouwt Jan Arisz, jongman en Jacobje Ariens, jongedochter beijde van hier.
00-02-1717 Sijn getrouwt Meijndert Takel, jongman en Anna Hoogzoedt, jongedochter met attestatie van Amsteldam.
00-10-1717 Sijn getrouwt Joost Lourisz, jongman en Willemtje Hendricks, jongedochter beijde woonende alhier.
00-11-1717 Sijn getrouwt Cornelis Leendertsz, jongman en Gerretje Willems, jongedochter beijde van hier.
00-04-1718 Sijn getrouwt Willem Cornelisz, weduwnaer van Diewertje Engelen met de weduwe van Arien Jacobs.
08-05-1718 Sijn getrouwt Willem Hendricksz, jongman van hier met Aegje Pieters, jongedochter van Wijck aen Zee.
05-06-1718 Sijn getrouwt Jan Ariensz, jongman en Treijn Claes, jongedochter beijde van hier.
09-01-1723 Bij mij ingetekent tot den huwelijken staat Jan van Dijk, jongman van Monnikkendam en Lijsbet Jans, jongedochter van Egmond aan Zee. Bij mij getrouwt na drie wettige voorstellingen so hier als te Monnikkendam den 7 februarij 1723.
20-03-1723 Bij mij ingetekent tot den huwelijken staat Cornelis Arientsz, jongman en Annetje Jans, jongedochter beide wonende alhier. Bij mij getrouwt na drie wettige voorstellingen de 4 april 1723.
23-05-1723 Bij mij ingetekent tot den huwelijken staat met goetkeuring van vader en oom Job Cornelisz, Jacob Ariensz, jongman en Annetje Willems, jongedochter wonende alhier . bij mij getrouwt na drie wettige geboden den 6 junij 1723.
21-05-1724 Bij mij ingetekent tot den huwelijken staat Sijmon Cornelisz, jongman van Purmerend en Annetje Jans, jongedochter van Uijtgeest. Na drie wettige voorstellingen den 5 junij een betoog gegeven.
11-06-1724 Bij mij ingetekent tot den huwelijken staat Jan Poulisz Without, weduwnaar van Zuijd Scharwoud met Lijsbet Gerrits van Dobben, jongedochter van Leiderdorp. Na drie wettige voorstellingen den 27 dito een betoog gegeven.
31-03-1725 Bij mij ingetekent tot den huwelijken staat Aalbert Jacobsz, jongman met Maartje Leenders, jongedochter beide woonende alhier. Bij mij getrouwt na drie wettige voorstellingen den 15 april.
08-07-1725 Bij mij ingetekent tot den huwelijken staat Teunis Gerbrantze Smit, jongman van Egmond aan Zee met Elisabet Berkhout, jongedochter van Alcmaar. Bij mij getrouwt na drie wettige voorstellingen den 22 dito.
29-09-1725 Bij mij ingetekent tot den huwelijken staat Teunis Adriaansz Planteit, weduwnaar met Guurtje Gerrits Bruining, weduwe beide van Egmond aan Zee. Bij mij getrouwt na drie behoorlijke voorstellingen de 14 october 1725.
03-05-1727 Bij mij ingetekent tot den huwelijken staat Engel Jacobsz, jongman van Egmond aan Zee met Annetje Cornelis, jongedochter van Wijk op Zee. Na drie wettige voorstellingen de 23 mei een betoog gegeven.
24-05-1727 Bij mij ingetekent tot den houwelijken staat Aldert Cornelisz Backer, jongman van Egmond aan Zee met Maartje Pieters, jongedochter van Egmond aan Zee.
24-05-1727 Alsmede Maarten Pieters, jongman van Schoorl met Trijntje Jacobs, jongedochter van Egmond aan Zee. Bij mij getrouwt na drie behoorlijke voorstellingen het ontfangen betoog van Schoorl de 8ste junij 1727.
26-07-1727 Bij mij ingetekent tot de houwelijken staat Cornelis Joppen, jongman van Egmond op Zee met Maartje Hillebrants, jongedochter van Petten. Alhier door Ds. Altius, predikant te Heilo getrouwt na drie wettige voorstellingen en het ontfange betoog de 10 augustus 1727.
03-04-1728 Bij mij ingetekent tot den huwelijken staat Jan Jansz de Koen, jongman van Egmond aan Zee met Maartje Jans Vorster, jongedochter van Dinnegum. Bij mij getrouwt na drie wettige voorstelingen en het ontfangen van betoog den 28 april 1728.
24-04-1728 Bij mij ingetekent tot den huwelijken staat Cornelis Garbrantsz, jongman met Antje Cornelis Zutphen, jongedochter beide wonende alhier. Bij mij getrouwt na drie wettige voorstellingen den 9 mei 1728.
09-05-1728 Bij mij getrouwt tot den huwelijken staat Dirk Engelen, weduwnaar met Maartje Raijers, weduwe beide van hier. Bij mij getrouwt na drie wettige voorstellingen den 23 mei 1728.
04-07-1728 Bij mij ingetekent tot den huwelijken staat Dirk Cornelisz, jongman van den Hoef met Trijntje Cornelis Petten, jongedochter van Egmond op Zee. Na drie wettige voorstellingen een betoog gegeven.
22-10-1729 Bij mij ingetekent tot den houwelijken staat Jan Dirksz Lutig, weduwnaar met Pietertje Jacobs, jongedochter beide van Egmond aan Zee. Bij mij getrouwt den 6 november 1729 na drie ordentelijke voorstellingen gehad te hebben.
03-12-1729 Bij mij ingetekent tot den houwelijken staat Jan Cornelisz Kort, schoolmeester en respective koster alhier, jongman met Maartje Gerrits, jongedochter beide van Egmond aan Zee. Bij mij na drie behoorlijke voorstellingen getrouwt den 18 december 1729.
01-04-1730 Is bij mij ingetekent tot den houwelijken staat op den 1 april Willem Willemsz, jongman en Jannetje Maartens, jongedochter beide van Egmond op Zee. Bij mij in de egten staat ingezegent den 16 april 1730 na dat de selve drie wettige voorstellingen gehad hadden.
15-04-1730 Bij mij ingetekent tot den houwelijken staat Soijes Willemsz, jongman met Jannetje Arientsz, jongedochter beide van Egmond op Zee. Bij mij getrouwt na drie wettige voorstellingen den 30 dito 1730.
10-06-1730 Bij mij ingetekent tot den houwelijken staat Frans Hendriksz, jongman van Egmond op Zee met Maartje Arients, weduwe van den Hoef en getrouwt.
06-08-1730 Bij mij ingetekent tot den houwelijken staat Jan Jansz de Koen senior, weduwnaar van Egmond aan Zee met Gerritje Jans, weduwe van den Hoef. Bij mij getrouwt na drie wettige houwelijkse voorstellinge en ontfanging van een behoorlijk betoog op den 20 august 1730.
12-08-1730 Is door mij ingetekent tot den houwelijken staat Pieter Sijmons Kieshout, jongman van Weszanen met Geertje Garbrants, jongedochter van Egmond op Zee. Door mij na drie wettige houwelijkze voorstellingen en ontfanging van een wettig betoog in den egten staat ingezegent op de 27 august 1730.
30-12-1730 Bij mij ingetekent tot den houwelijken staat Arien Willemsz, jongman van Egmond op Zee met Maartje Ariens, jongedochter van Petten. Bij mij getrouwt na drie wettige voorstellinge en een wettig betoog de 14 januarij 1731.

 Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1b Egmond aan Zee.

Transcriptie: GeneaData 28-01-2022

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *