Egmond aan Zee – Huwelijken Gereformeerd 1662-1679

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1662-1796

Periode 1662– 1679.

23-04-1662 Den 23 april Aelbert Pietersz, smit jongesel, nagelaten soon van Pieter Cornelisz met Celitje Cornelis, jongedochter, nagelaten dochter van Cornelis Jansz Olijslager, beijde van Egmond op Zee. Alhier getrouwt den 7 maij.
25-03-1663 Den 25 maert Jacob Claesz Klein-Schol, weduwnaar van Egmond op Zee met Aechjen Teunis, jongedochter van Hasewoude woonende tot Haerlem. Getrouwt met attestatie binnen Haerlem.
13-05-1663 Den 13 maij Arien Simensz, jongesel woonende tot Alkmaer met Anne Jans, jongedochter van Egmond op Zee, de dochter van Jan Bijl. Attestatie na Alkmaer.
30-12-1663 Den 30 decembris Johannes Bolles, jongesel van Alkmaer, chirurgijn tot Oudendorp met Annetje Bruno, jongedochter van Do. Johannes Bruno, predicant tot Egmond op Zee. Na 3 onverhinderde sondags geboden ende na vertoning van goet betoog van Alkmaer en Oudendorp alhier getrouwt in onse kerk op den 13 januarij des jaars 1664.
09-03-1664 Den 9 maert Jacob Jacobsz, jongesel van Petten, nagelaten soon van Jacob Cornelisz met Trijntje Aelberts, jongedochter van Egmond op Zee, negalaten dochter van Aelbert Miesz. Na vertooning van attestatien van Petten alhier getrouwt den 23 martij.
13-07-1664 Den 13 julij Arien Pietersz, gravemaecker, weduwnaar met Anne Ariaens, weduwe beijde woonende tot Egmond op Zee. Alhier getrouwt den 27 julij.
02-11-1664 Den 2 novembris Cornelis Leenertsz, jongesel van Egmond op Zee, de soon van Leenert Bortsen met Guertje Engelen, jongedochter van Petten, de nagelaten dochter van Engel Aalbertsz. Alhier getrouwt den 16 november.
30-11-1664 Den 30 novembris Engel Jacobsz Swaen, jongesel, de soon van Jacob Jansz met Edel Gerrits, jongedochter, nagelaten dochter van Gerrit Soijertsz beijde van Egmond op Zee. Bij ons getrouwt op den 21 december.
05-04-1665 Den 5 april zijnde paeschdagh Simon Jacobsz Calis, jongesel van Egmond op Zee woonende aldaer ende Jannetje Pieters Bruijn, jongedochter van Wijck op Zee woonende aldaer. Attestatie na Wijck op Zee den 26 april.
13-09-1665 Den 13 september Gerrit Aalbertsz, jongesel van Egmond op Zee, de soon van Aalbert Wijbrantsz met Duijfje Dickx, jongedochter van Alkmaer, nagelaten dochter van Dirk Jansz. Hier getrouwt den 27 september na middags hebbende vertoont betoogh van Alkmaer.
01-11-1665 Jan Dirkszoon, weduwnaer backer tot Alkmaer met Jacobje Cornelis, jongedochter van Egmond op Zee. Met attestatie van Alkmaer bij ons getrouwt den 15 dito.
06-12-1665 Den 6 decembris Claes Simonsz, jongesel van Petten, nagelaten soon van Sijme Cornelisz met Jannetje Engele, jongedochter van Egmond op Zee, de dochter van Engel Heinriksz. Hier getrouwt den 20 dito.
03-01-1666 Den 3 januarij Dirk Damen, weduwnaer van Egmond op Zee met Trijn Jans, weduwe beijde woonende alhier. Hier getrouwt den 17 dito.
21-03-1666 Den 21 maert Lucas Leenertsz, jongesel, de soon van Leenert Ariensz met Teunisje Heindriks, jonge dochter, nagelaten dochter van Heinrik Jacobsz Sloots beijde van Egmond op Zee. Alhier getrouwt den 4 april.
24-04-1667 Den 24 april Cornelis Dirksz, jongesel, de soon van Dirk Huibertsz met Aalbertje Aalberts, jongedochter, nagelaten dochter van Aalbert Miesz beijde van Egmond op Zee. Hier getrouwt den 8 maij.
02-10-1667 Den 2 october Jan Jansz, weduwnaer van Petten met Lijsbet Jacobs, jongedochter van Groet beijde woonende tot Egmond op Zee. Getrouwt alhier den 16 october.
16-10-1667 Den 16 october zijn mede getrouwt Claes Hendriksz Houtkoper, jongman woonende op de Oude Graft tot Alkmaer met Lijsbet Jacobs, weduwe mede woonende aldaer. Met betoogh van Alkmaer.
15-10-1667 Abraham Michielsz van der Pot, jongman met Anne Sijmons, jongedochter van Alcmaer. Met betoogh van Vlaerdingen en van Alcmaer.
11-12-1667 Den XI december Anthoni Stelling, weduwnaer van Alkmaar met Reinou Maertens, jongedochter woonende in de Langestraet tot Alcmaer. Alhier getrouwt den XI december met bescheijt van Alcmaer.
04-12-1667 Claes Pietersz Koster, jongesel van Egmond op Zee, nagelaten soon van Pieter Dirkz Koster ende Marijtje Cornelis Harlingen, jongedochter van Sparendam. Betoogh na Sparendam.
01-01-1668 Den 1 januarij Jan Ariensz, weduwnaer van Egmond op Zee en Neeltjen Ariens, weduwe woonende tot Alcmaer op de Laet. Betoogh van Alcmaer ok hebbende gebracht inschrijving den 15 dito.
29-01-1668 Den 29 januarij Arien Teunisz Planteijt, jongesel van Egmond op Zee met Rachel Jacobs, jongedochter van Groet beide woonende alhier. Alhier getrouwt den 12 februarij.
12-02-1668 Den 12 februarij Cornelis Baertsz, de soon van Baert Jansz ende Annetje Willems, de dochter van Willem Barentsz beijde van Egmond op Zee. Alhier getrouwt den 26 februarij.
26-02-1668 Den 26 februarij Baert Janssoon, weduwnaer met Aecht Reijers, weduwe van Pieter dirksz de Backer beide woonende alhier. Alhier getrouwt den 11 maert.
18-03-1668 Op den 18 maert zijnde paeschdgh Teunis Jacobsz Verbaen, weduwnaer woonende tot Rotterdam ende Aaltje Maertens, jongedochter beijde van Egmond op Zee. Alhier getrouwt den 1 april.
18-03-1668 Adrianus Hensbroeck, jongman van Alkmaer ende Margrita Sevenhuijsen, weduwe van Alkmaer. Met betoogh va Alkmaer alhier getrouwt den 1 april.
01-04-1668 Den 1 april Jacob Leenertssoon, jongesel van Egmond op Zee, de soon van Leenert Ariaensz ende Neeltje Simons, jongedochter van Petten. Attestatie na Petten.
08-04-1668 Den 8 april IJsbrand Jansz, jongesel, de schout van Egmond op Zee en Klaesje Henriks, jongedochter, nagelaten dochter van Henrik Michielsz. Hier getrouwt den 22 april.
29-04-1668 Den 29 april Claes Pietersz Schol, jongesel van Egmond op Zee en Esther Jans, jongedochter van Wassenaer beijde woonende alhier. Hier getrouwt den 13 maij.
29-04-1668 Claes Jacobsz, jongesel van Egmond op Zee en Meijltje Cornelis, weduwe in Out Petten. Betoogh na Petten.
06-05-1668 Den 6 maij Ariaen Cornelisz, jongesel van Santfoort en Engeltje Leenerts, jongedochter van Egmond op Zee beijde woonende tot Santfoort. Betoogh na Santfoort.
09-12-1668 Den 9 decembris Pieter dirksz, weduwnaer van Egmond op Zee ende Maert Jacobs, weduwe van Alcmaer. Na vertooninge van betoogh van Alcmaer bij ons getrouwt den 23 december.
03-03-1669 Deen 3 maert Jacob Ariaensz, weduwnaer van Egmond op Zee ende Neel Cornelis van West Vlieland. Na vertooning van wettelijcken betoogh van West Vlieland hier getrouwt op den 24 maert.
07-04-1668 Den 7 april Jan Dirksz Roij, weduwnaer koster van Groote kerk tot Alkmaer ende Annetjen Heijndriks, jongedochter mede woonende tot Alcmaer. Getrouwt alhier den 7 april met betoogh van Alcmaer.
21-04-1668 Den 21 april op paeschdagh Lucas Pietersz Tubbelt, jongman chirurgijn op de Laet en Grietje Gerrits Waijerts, jongedochter in ’t Schaep-steegje. Hier getrouwt den 21 april met betoogh van Alcmaer.
09-06-1668 Den 9 junij Huibert Jansz, jongesel tot Egmond op Zee en Lislantje? Cornelis, jongedochter van Schoorl. Alhier getrouwt den 23 junij met attestatie van Schoorl en betoogh van Schoorl.
06-10-1668 Den 6 october Jan Pietersz Mande, jongman van Zardam en Jannetje Dammes, jongedochter van Egmond op Zee. Na vertooninge van betoogh na West Zardam. Na het derde gebodt betoogh van haer na Wet Zardam.
09-02-1670 Den 9 februarij Claes Laurisz, weduwnaer van Camp met Anne Teunis, weduwe van Egmond op Zee. Met betoogh getrouwt tot Camp of Groet den 23 dito.
04-05-1670 Den 4 maij Jan Sijmonsz, jongman, de soon van Sijmon Jansz Barrebos ende Aechje Dirks, jongedochter, de dochter van Dirk Ruijter beijde van Alcmaer. Hier getrouwt op den 4 maij met betoogh van Alcmaer.
17-04-1670 Den 17 augusti Claes Jansz van Sanen, jongesel, nagelaten soon van Jan IJsbrantsz in zijn leven schout van Egmond op Zee met Esther Claes, jongedochter, dochter van Mr. Claes de Graef. Hier getrouwt den 31 augusti.
26-10-1670 Den 26 october Pieter Heinriksz, de nagelaten soon van Heinrik Michielsz met Neeltje Andries, de dochter van Andries Gerritsz beijde van Egmond op Zee. Hier in onse kerk getrouwt den 23 november. ’t Kint bij haer t’ voren in onecht geteelt ook present ende op den moeders arm gehouden zijnde.
14-12-1670 Den 14 december Thomas Jacobsz, de nagelaten soon van Jacob Thomasz ende Maritje Tijs, de nagelaten dochter van Tijs Jacobsz beijde van Egmond op Zee. Hier getrouwt den 28 december.
18-01-1671 Den 18 januarij Joost Jansz Recht-uijt, weduwnaer in de Nieuwpoort ende Griet Jans, weduwe woonende tot Egmond op den Hoef. Bij ons getrouwt na ’t betoogh van Alcmaer ende Egmond op den Hoef.
29-11-1671 Den 29 november Laurens Tegelbergh, weduwnaer van Dordrecht en Maritje Sanders, weduwe tot Alcmaer. Den 29 november alhier getrouwt met betoogh van Dordrecht en Alcmaer.
20-03-1672 Den 20 maert Lucas Lenertsz, weduwnaer met Lijsbet Cornelis, jongedochter, nagelaten dochter van Cornelis Cornelisz beijde van Egmond op Zee. Den 3 april op den Hoef getrouwt met betoogh van hier.
01-05-1672 Den 1 maij Huibert Ariaansz, jongesel, nagelaten soon van Ariaan Gerritsz met Maritje Willems, jongedochter, nagelaten dochter van Willem Barentsz. Hier getrouwt den 15 maij.
18-09-1672 Den 18 september Jacob Jacobsz, de soon van Jacob Claasz ende Annetje Cornelis, nagelaten dochter van Cornelis Rongs, beijde van Egmond op Zee. In onse kerk getrouwt den 2 october.
25-09-1672 Den 25 september Jan Almersz Klein-Schol, jongesel, nagelaten soon van Almer Simonsz met Gerritje Teunis, jongedochter, nagelaten dochter van Teunis Simonsz Planteijt, beijde van Egmond op Zee.
09-10-1672 Den 9 october Cens Jansz, jongesel, nagelaten soon van Jan Centen ende Claasje Henrikx, weduwe van IJsbrandt Jansz in sijn leven schout van Egmond op Zee. In onse kerk getrouwt den 29 october.
05-11-1672 Den 5 november zijn bij ons met wettelijck betoogh van Alcmaer in den echten staet bevestigt Jan Schoen, jongman van Alcmaer ende Agnietjen Everts, weduwe van Alcmaer.
05-11-1672 Den 5 november ontfingen bij ons haer drie huwelijcken proclamatien Engel Gerritsz, jongesel van egmond op Zee, nagelaten soon van Gerrit Ariensz ende Meijnsje Jans, jongedochter van Petten. Betoogh na Petten.
27-11-1672 Den 27 november zijn in onse publijke kercke na-middags getrouwt Jan Laurensz Aken, jongman van Medenblick ende Stijntje Lauris, weduwe van Alcmaer. Betoogh van Medenblick en Alcmaer.
22-01-1673 Den 22 januarij Arian Jacobsz, jongesel van Egmond op Zee met Teunisje Jans, jongedochter van West Vlielant, dochter van Jan Gerritsz alias Jong Jan. Betoogh van ons na West Vlielant.
22-05-1673 Den 22 maij op pinksterdagh zijn in onse kerck van mij in den echten staet bevestigt Maarten Maertensz, jongman van der Goes ende Maritjen Laurents, jongedochter van Beverwijck. Met goet betoogh van Alcmaer.
21-05-1673 Den 21 maij zijnde pinksterdagh hebben hare eerste proclamatie ten huwelijck gehadt Barent Jansz, jongesel van Amsterdam woonende tot Wijck op Zee ende Grietje Jacobs, jongedochter, de dochter van Mr. Jacob Pinas tot Egmond op Zee. Zijn in onse kerck getrouwt den 4 junij met betoogh van Wijck op Zee.
25-06-1673 Den 25 junij Paulus Jansz Ram ende Maria Everts in onse kerck getrouwt met betoogh van ??
23-07-1673 Den 23 julij Engel Theunisz. Jongesel, nagelaten soon van Theunis Gerritsz ende Sijbrig Lenaert, jongedochter, dochter van Lenert dirksz beijde van Egmond op Zee. Getrouwt in onse kerck den 6 augusti.
13-08-1673 Den 13 augusti Pieter van der Mide, jongman van Alcmaer ende Neeltje Cornelis Hensbroek, jongedochter van Alckmaer. Hier getrouwt met betoogh van Alckmaer.
08-10-1673 Den 8 october Dirk Laurisz Micker, weduwnaer ende Marijtje Baert, jongedochter van Alckmaer. Alhier getrouwt met betoogh van Alckmaer.
08-10-1673 Op den 8 october ontfingen hare eerste gebodt Claas Dirksz, jongesel, nagelaten soon van Dirk Thomasz ende Jobje Jans, jongedochter, de dochter van Jan Huijbertsz, beijde van Egmond op Zee. In onse kerck getrouwt den 22 october.
10-12-1673 Den 10 decembris Simon Jacobsz Clein-Schol, jongesel van Egmond op Zee ende Aaltje Wouters, weduwe van Oost Vlieland woonende tot Amsterdam. Den 25 dito betoogh gegeven en tot Amsterdam getrouwt te worden.
19-08-1674 Den 19 augusti Frederik Hensbroek, jongman van Alcmaer ende Anetje van Loofen, jongedochter van Enckhuijsen.
17-03-1675 Den 17 martij Pieter Gerritsz, weduwnaer van Catwijck op Zee ende Aefje Cornelis, weduwe van Egmond op Zee. Hier getrouwt den 31 maert met betoogh van Wijck op Zee.
15-04-1675 Den 15 april Dirk Jansz van Houten, jongman van Haerlem woonende Alcmaer met Maritje Jans Assendelft, jongedochter van Alcmaer en aldaer wonende. In onse kerck getrouwt met goet betoogh van Haerlem en Alcmaer.
24-04-1675 Den 24 april 1ste gebodt alhier Meester Marten Jacobsz Harp, chirurgijn, weduwnaer tot Egmond op Zee en Marritje Jans, jongedochter woonende tot Alcmaer. Hier getrouwt den 5 maij na betoogh vertoning van Alcmaer.
09-06-1675 Den 9 junij Vechter Jansz Opdam, weduwnaer ende Trijntje Maartens, weduwe beijde woonende tot Alcmaer. Hier getrouwt den 9 junij in onse kerck met betoogh van Alcmaer.
14-07-1675 Den 14 julij Adriaen Cornelisz Joost, jongman van den Burg op Texel ende Lijsbet Lauris, weduwe van Alcmaer. Alhier getrouwt den 14 julij met betoogh.
20-10-1675 Den 20 october zijn hier in den echten staet bij mij na vertooning van goet betoogh van Alcmaer ingesegent ende bevestight Ariaen Gerritsz Blauw-molen, weduwnaer ende Catharina Schagen, weduwe. Met goet betoogh van Alcmaer.
10-11-1675 Den 10 november zijn in onse kerck getrouwt Willem Cent, jongesel van Meurs ende Catharina Godsleven, jongedochter van Meurs beijde woonende tot Alcmaer. Met betoogh van Alcmaer.
12-01-1676 Den 12den januarij zijn in onse kerck publikelik getrouwt door D. Domius predikant tot Purmerlant en bruijds oom, D. Heironijmus Christianus, predicant tot Alcmaer met Elizabeth Keijser woonende tot Alcmaer. Met betoogh van Alcmaer.
19-01-1676 Den 19 januarij Jan Jacobsz Schoon, kongman van Egmond op Zee woonende tot Wijck op Ze met Jannetje Jacobs, jongedochter van Schooten ook woonende tot Wijk op Zee. Betoogh gegeven om te trouwen.
08-03-1676 Den 8 martij Teunis Aalbertsz Pot, weduwnaer ende Kniertje Engele, weduwe beijde van Egmond op Zee. In onse kerck getrouwt den 22 dito.
14-06-1676 Den 14en junij Cornelis Dirksz, weduwnaer woonende tot Egmond op Zee ende Geertje Pieters, jongedochter woonende tot Petten. 30 junij betoogh na Petten, tegen den 5 julij.
27-09-1676 Den 27 septembris zijn hier gecomen ende getrouwt Cornelis Cornelisz, jongesel en Maritje Lamberts, weduwe beijde woonagtig tot Schoorl. Met behoorlik betoogh van predicant tot Schoorl.
07-03-1677 Den 7 martij Bartholomeus Jacobsz Pinas, jongman, de nagelaten soon van Meester Jacob met Esther Jans Molebeek, weduwe beijde woonende tot Egmond op Zee. Getrouwt alhier den 21 dito.
11-07-1677 Den 11 julij Jan Rauter ende Annetje Barber Kebler. Met betoogh van Oestgeest getrouwt den 11 julij.
01-08-1677 Den 1en augusti Jacob Aalbertsz, jongesel, de soon van Aalbert Claasz ende Trijn Cornelis, weduwe beijde van Egmond op Zee. Getrouwt den 15 augusti.
16-10-1678 Den 15 octobris Aris Stoffelen, de soon van Stoffel Arisz ende Kniertje Ariens, nagelaten dochter van Arien Ariensz beijde van Egmond op Zee. Bij ons getrouwt den 30 octobris.
06-02-1678 NB. Het eerste paer op de naast volgende pagina most hier staen aldus den 6 februarij Willem Cornelisz en Kniertje Jacobs. Den 16 october Aris Stoffele ende Kniertje Arienss.
06-02-1678 Den 6 februarij Willem Cornelisz, weduwnaer van Catwijck op Zee met Kniertje Jacobs, weduwe van Egmond op Zee. Bij ons getrouwt den 20 dito na vetroning van attestatie van Catwijck op Zee.
11-12-1678 Den XI decembris Henrik Hermansz, de soon van Herman Teunisz ende Guertje Ariens, de dochter van Arien Pietersz beijde van Egmond op Zee. Den 26 dito hier getrouwt met het te voren buijtenegt geteelt kint in de moeders arm.
01-01-1679 Den 1 januarij Herman Teunisz, weduwnaar met Sijbrig Engele, weduwe beijde van Egmond op Zee. Hier getrouwt den 15 dito.
08-01-1679 Den 8 januarij Willem Jacobsz, jongesel, nagelaten soon van Jacob Claasz Koendert ende Maritje Dirkx, jongedochter, de dochter van Dirk Huijbertsz beijde van Egmond op Zee. In onse kerck getrouwt den 22 dito.
05-02-1679 Den 5 februarij Jan Pietersz Baesm weduwnaer woonende tot Camp ende Trijntje Engele, jongedochter van Egmond op Zee. Met betoogh van Groet hier getrouwt den 19 februarij.
11-06-1679 18den 11 junij Hendrik Dirckz de Mulder, jongman van Sandvoort rnfr Kniertje Lenerts, jongedochter van Egmond op Zee. Betoogh versorgt en ontfangen na Sandvoort 24 dito.

 Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1b Egmond aan Zee.

Transcriptie: GeneaData 17-01-2022

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *