Egmond aan Zee – Huwelijken Gereformeerd 1624-1655

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1624-1655

Periode 1624– 1655.

00-00-1624 Meester Barteldt Hendricksen, jongman van Amsterdam met Geertje Frerix, jongedochter van Egmondt op Zee.
00-00-1624 Dirck Pietersz, jongman van Egmondt op Zee met Nielsje Cornelis, jongedochter van Cattiwijck op Zee.
00-00-1624 Aris Cornelisz, jongman van Petten en Jannetje Cornelis van Egmondt op Zee.
00-00-1624 Mede sijn in onsen gemeente getrouwt den waert woonende bij de kalck oovens trouwende sijn dienstmagds.
00-00-1625 Jacop Pietersoon, burgemeester van den Hoeff ende Lusjen Ariaens sijn dienstmagdt.
00-01-1625 Anno 1625 in januario sijn getrouwt Tijs Gerritsz en Jan Tuinlom.
00-01-1625 Adriaan Jacops, jongman en Neeltje Teunis, jongedochter beijde woonende op den Hoeff.
06-04-1625 Den 6 aprilis sijn getrouwt Pieter Jansz, de barbier, jongman van Egmondt op Zee met Niesje Pieters van Egmondt.
21-10-1625 Op den 21 octobris anno 1625 is van Ds. Adriano Snellio, prediger tot Alkmaer in de gemeente van Egmondt op Zee getrouwt Johannes Picardus met Rodesje Jans van Brederoode.
28-12-1625 Den 28 decembris sijn getrouwt Pieter Claesson ende Grietje Barents, beijde jongelieden van Egmondt op Zee.
00-05-1626 Anno 1626 in den meij sijn getrouwt Narent Eddix ende Lisebeth Sijmons, beijde jongelieden.
00-05-1626 Gerrit Sijmons, jongman van den Hoorn tot Texel en Maritje Martens, jongedochter van Egmondt op Zee.
00-05-1626 Op pingsterdach sijn getrouwt Joost Adriaens van Haerlem, weduwnaer met Duifje xx van Alcmaer.
30-11-1626 In ’t latest van november sijn getrouwt M. Isaac Jansz, jongman met Joostje Jans, weduwe.
00-01-1627 Anno 1627 sijn getrouwt Willem Barents, jongman van Egmondt op Zee en Aechte Dirx, jongedochter woonende tot Egmondt op Zee. In januarij.
00-00-1627 Op paassdagh sijn getrouwt Leenaert Sijmons en Leentje Angenis beijde jonge lieden van Egmondt op Zee.
00-01-1628 In ’t jaer 1628 in januario sijn getrouwt Jan Jansz, jongman van Egmondt op Zee en Sijtje Heijndrix, jongedochter van Frerickstatt uit Holstrijn.
00-00-1628 Berent Cornelis, weduwnaer van Egmondt op Zee is getrouwt met sijn tweede huisvrouw genaemt Anna Cornelis.
00-01-1629 In den jaere 1629 in januario sijn getrouwt Meester Bartseldt Andriesz, chirurgijn weduwnaer met Lijsbeth Claes, jongedochter van Amsterdam.
00-11-1629 In november sijn getrouwt dirck Adriaens, weduwnaer van Heemskerck mett Souw Maertens, weduwe.
14-07-1630 Anno 1630, den 14 julij sijn in onse gemeijnte van Egmondt op See in den h. houwelijcken staet bevestigt Hendrick Meijnersz, jongman en Aeltje Jans, jongedochter allebeijde uit Embderlandt.
05-10-1630 Den 5 octobris sijn tot Egmondt op See in den huwelijcken staet bevestigt twee broeders met twee susters naemlick Mons. Adriaen Sticke, gewesen luitenant van die Guaerde van Marijsoll met juffr. Barha Hooffisers, jongedochter van Amsterdam en Mons. Hendrick Sticke, ontfanger en linnt-meijster van Deventer met juffr. Christina Hooffisers, suster van voornoemde Bartha, mede jongedochter.
25-04-1632 Anno 1632 den 25 april doch zijn in den houwelijcken staet bevesticht Pieter Tamisz met Neeltjen Ariaensdochter beijde jongeluijden.
06-06-1632 Den 6 junij doch zijn in den h. houwelijcken staet vergadert Jacob Claesz met Gerritje Jacobs beijde jongeluijden.
30-01-1633 Den 30 januarij zijn in den houwelijcken staet vergadert Pieter Dircksz alias Pietertjen weduwnaer met Alijt Jansdochter, weduwe.
10-04-1633 Den 10 april doch zijn in den houwelijcken staet vergadert Cornelis Stoffele met Angniesje Dirckxdochter.
01-05-1633 Den 1 maijus doch zijn in de houwelijcken staet vergadert Jacob Jansz Limerma met Theunisje Danig?dochter.
11-06-1634 Den 11 junij zijn in den houwelijcken staet vergadert Maerten Enghelsz met Krijntjen Jansdochter.
01-06-1636 Den 1 junij zijn in den houwelijcken staet vergadert Krijn Andriesz met Haesje Cornelisdochter beijde jongeluijden.
23-11-1636 Den 23 november zijn in den houwelijcken staet vergadert Claes Baltesz met Neeltjen Dirckxdochter samen van Alckmaer met goet betooch.
24-01-1638 Den 24 januarij zijn in den houwelijcken staet vergadert Job Sijmonsz Plantij met Magdaleentje Andriesdochter beijde jongeluijden.
11-12-1639 Den 11 december zijn in den houwelijcken staet vergadert Bartel Pietersz uijt Hitlant met Jannetje Cornelisdochter, weduwe van Noortevijen woonachtich tot Santfoort.
18-12-1639 Den 18 december zijn in den houwelijcken staet vergadert Gerrit Goversz met Grietjen Jansdochter, weduwe.
05-02-1640 Den 5 februarij zijn in den houwelijcken staet vergadert Jan Isbrantsz met Willemtjen Eddishdochter beijde jongeluijden.
22-07-1640 Den 22 julij zijn in den houwelijcken staet vergadert Aelbert Wijbrantsz, cleermaker van Oldenburgh met Trijntjen Gerritsdochter van Alcmaer beijde jongeluijden.
16-02-1642 Den 16 februarij zijn in den houwelijcken staet vergadert Aelbert Cornelisz van Egmondt met Trijntjen Andriesdochter van Egmondt op Zee beijde jongeluijden.
02-11-1642 Den 2 november zijn in den houwelijcken staet vergadert Dirck Danen met Pietertjen Isbrantsdochter beijde jongeluijden.
18-10-1643 Den 18 october zijn in den h. houwelijcken staet vergadert Ariaen Barentsz met Trijntjen Oddiskx beijde jongeluijden.
20-01-1644 Den 20 januarij sijn na drie sondagse geboden in den houwelijcken staet bevestigt Cornelis Hendricks, weduwnaer met Agnietge Dirks, weduwe beijde woonende tot Egmont op Zee.
24-04-1644 Op den 24 aprilis sijn na drie sondaagse geboden in den houwelijcken staet bevestigt Tijs Jacobsz, jongesel de soon van Jacob Jansz Swaen met Willemje Jans, jongedochter, de dochter van Jan Pietersz, schoenmaker beijde wonende tot Egmont op Zee.
25-12-1644 Den 25 december 1644 Jan Janssen, coperslager, jongesel van Zardam met Annetgen Barents, jongedochter van Egmondt op Zee, de dochter van Barent Cornelissen cuijper beijde tegenwoordigh wonende tot Zardam. Attestatie na Zardam den 12 januarij 1645.
01-01-1645 Den 1 januarij anno 1645 Pieter Dirckssen, weduwnaer met Aechtgen Reijers, weduwe van Aalbert Miessen beijde wonende tot Egmondt op Zee. Getrouwt den 15 januarij 1645.
23-04-1645 Den 23 aprilis 1645 Pieter Dircksoon, jongesel de soon van Meester Dirck dirckssen met Aefjen Jans, jongedochter van Petten, de dochter van Jan Willemsen beijde wonende tot Egmondt op Zee. Met attestatie getrouwt tot Heijloo den 14 maij 1645.
07-05-1645 Den 7 maij Cornelis Jacobsz van Alkmaer, weduwnaer, kramer met Neeltgen Jans, jongedochter van Egmond op Zee, de dochter van Jan Adriaenssen Bijl beijde wonende tot Alkmaer.na vertoning van attestatie van Alkmaer in de houwelijcken staet bevestigt den 21 maij 1645.
07-05-1645 Den 7 maij Dirck Janssen, jongman van Egmndt op Zee, de soon van Jan Dirckssen met Guertje Jacobs, jongedochter van Egmndt op Zee, de dochter van Jacob Garbrantsz saliger beijde wonende tot Egmondt op Zee. Mede getrouwt den 21 maij 1645.
24-12-1645 Den 24 december Jacob Classen, jongesel van Amsterdam, de soon van Claas Janssen met Trijntgen Willems, jongedochter, de dochter van Willem Aalbertssen beijde woonende tot Amsterdam. Attestatie na Amsterdam den 8 januarij 1646.
08-04-1646 Den 8 aprilis anno 1646 Aalbert Florissen, weduwnaer, schoolmeester tot Egmond Binnen met Susannah Joghem, weduwe, binnenmoeder in het Gasthuijs tot Egmond op Zee. Attestatie ne Egmond Binnen.
08-04-1646 Cornelis Huijgen, jongesel van Sandfoord met Gerritje Jans van Egmond op Zee, de dochter van Jan Adriaanssen Bijl, beijde woonende tot Sandfoord. Attestatie na Sandfoord.
15-04-1646 Den 15 aprilis Jan Egbertssen, jongesel van Hoorn, de soon van Egbert Claessen met Magdaleentje Dirks, jongedochter van Egmond op Zee, de dochter van Mr. Dirck Dirckssen tot Egmond op Zee. Getrouwt den 29 aprilis.
29-04-1646 Den 29 aprilis Cornelis Dirckssen, jongesel van Egmond op Zee, olijslager, de soon van Dirck Crijnssen saliger met Maritgen Eddiks, jongedochter van Eddik Claassen van Sanen, officier tot Egmond op Zee. Getrouwt den 13 maij.
30-06-1647 Den 30 junij Jacob Claassen Klein-Schol, weduwnaar met Jannetje Pieters, jongedochter, de dochter van Pieter Pietersz Timmerman saliger beijde woonende tot Egmond op Zee. Met attestatie getrouwt binnen Wormer den 14 julij 1647.
17-11-1647 Den 17 novembris Cornelis Claessen, jongesel van Egmond op Zee, de soon van Claes Claessen met Trijntjen Eddiks, weduwe van Adriaen Barentssen. Getrouwt den 8 december 1647.
05-01-1648 Den 5 januarij Barent Cornelissen, weduwnaar tot Egmond op Zee met Griet Willems, weduwe woonende op West Sardam. Attestatie na West Sardam.
24-05-1648 Den 24 maij Harmen Theunissen, jongesel van Egmond op Zee met Willemtje Vrerikz, jongedochter van West-Vlielandt beijde woonende aldaar. Attestatie na West-Vlielandt 7 junij 1648.
16-08-1648 Den 16 augusti Dirck Damen, weduwnaar, huijs-timmerman met Maritgen Dirckx, jongedochter van Mr. Dirck Dircksz beijde woonende tot Egmond op Zee. Getrouwt den 30 augusti.
06-12-1648 Den 6 decembris Leendert Dirckssen, jongesel van Egmond op Zee, soon van Dirck Hendrikssen met Trijn Aalberts, jongedochter, de nagelaten dochter van Aalbert Anxent saliger, beijde woonende tot Egmond op Zee. Alhier getrouwt den 20 decembris.
06-12-1648 Aalbert Willemssen, jongesel van Egmond op Zee, de soon van Willem Aalbertssen met Annetje Sijmens, jongedochter van Alckmaer wonende tot Alckmaer. Na vertoning van attestatie van Alckmaer getrouwt den 27 decembris.
06-12-1648 Jan Frericksz, jongesel met Grietje Heijndricks, weduwe beijde woonagtig op West Sardam. Met betoog van Wset Sardam alhier getrouwt ten selve dage als boven.
04-07-1649 Den 7 julij Theunis Eddiksz van Sanen, jongesel, baljuw van Wimmenum ende schout tot Egmond op Zee met Trijntje Jacobs, jongedochter wonende tot Castercom.
10-01-1650 Den 10 januarij Jan Claessen, jongesel van Sgoorel kleermaacker met Stijntje Jans, jongedochter, dochter van Jan Ariaenssen Bijl beijde woonende tot Egmond op Zee. Getrouwt den 13 februarij.
15-05-1650 Den 15 maij Cornelis Janssen van Harthals, jongesel van Wijck te Duerstee tegenwoordig woonende tot Amsterdam met Jeurijntjen Everts, weduwe wijlen Lauris Cornelissen blookmaecker woonende alhier. Getrouwt den 29 maij.
15-05-1650 Jan Adriaenssen, jongesel, dekenkramer wonende tot Alckmaer met Neeltje Claes, jongedochter, dochter van Claes Claessen tot Egmond op Zee. Getrouwt 29 maij.
15-05-1650 Aeriaen Janssen, jongesel, de soon van Jan Bijl met Jannetje Cornelissen, beijde woonende alhier. Getrouwt den 29 maij 1650.
29-01-1651 Den 29 januarij Theodorus Bortzen, jongesel bedienaer des Godlijcken woorts tot Wijck op Zee met Aaltgen Andries, jongedochter, de dochter van Andries Krijnssen, lijndraijer, koopman tot Egmond op Zee. Na vertoninge van attestatie van Wijck op Zee getrouwt den 12 februarij.
05-02-1651 Den 5 februarij Cornelis Andriesz, jongesel, de soon van Andries Krijnsz, lijndraijer ende koopman tot Egmond op Zee met Guertje Cornelis, jongedochter, dochter van Cornelis Jan Verwielen woonende tot Suijd Bijemster. Na vertoning der attestatie van Suijd Bijemster getrouwt den 19 februarij.
05-02-1651 Jacob Theunissen, jongesel, soon van Theunis Sijmensz Planteijt met Aefje Cornelis, jongedochter, de dochter van Cornelis Janssoon Petten, beijde woonende tot Egmond op Zee. Getrouwt ten selve dage als boven.
02-07-1651 Den 2 julij Joannes Jacobsz, chirurgijn, weduwnaar en de soon van D. Jacobus Ewaldi, predicant tot Groet met Jannetje Pieters, weduwe, de dochter van Pieter Jacobsz, koperslager woonende aan den Buijs op Texel. Met attestatie getrouwt op Texel 30 julij.
03-09-1651 Den 3 septembris Cornelis Eddiksz van Sanen, jongesel van Egmond op Zee, de soon van Eddik van Sanen out officier deser plaetse met Stijntje Adams Keijser, jongedochter wonende tot Amsterdam. Na vertoninge van betoogh van Amsterdam alhier getrouwt den 17 september.
21-04-1652 Den 21 april Gerrit Aalbertsz, jongesel, de soon van Aalbert Angssensz met Anna Jacobs, jongedochter, dochter van Jacob Cornelisz beijde van Egmond op Zee. Getrouwt den 5 maij.
30-03-1653 Den 30 martij Reijer Jansz, jongesel van Egmond op Zee, de soon van Jan Reijersz met Trijntje Cornelis, jongedochter, de dochter van Cornelis Aariaansz wonende tot Akersloot. Attestatie na Akersloot den 13 april.
06-07-1653 Den 6 julij Pieter Andriesz, jongesel van Egmond op Zee, de soon van Andries Krijnsz met Guert Reijers, jongedochter van Hurringen bij Groet, attestatie na Groet den 20 julij.
06-07-1653 Reijer Arentsz, jongesel, Duijtsche schoolmeester tot Alkmaer met Aariaantje Andries, jongedochter van Egmond op Zee, de dochter van Andries Centen, omroeper. Attestatie na Alkmaer den 26 julij.
09-11-1653 Den 9 november Simon Pietersz Swart, jongesel van Texel, chirurgijn, soon van Pieter Jacobsz Bruijn met Machteltje Outramaas, jongedochter, de nagelaten dochter van den eersten officier van Enkhuijsen ende woonende aldaer. Attestatie na Enkhuijsen.
00-00-1654 Aalbert Jansz Knaep, jongesel van Egmond op Zee met Grietje Gerrits, weduwe van Krijn Heijntjes woonende in ban van Wijk op Zee. Attestatie na Wijk op Zee.
26-04-1654 Den 26 aprilis Mr. Leenert Cornelisz, jongesel van Enkhuijsen met Machteltje Outramaas, weduwe van Enkhuijsen beijde woonende tot Egmond op Zee. Getrouwt den 10 maij.
26-04-1654 Stoffel Arisz, jongesel van Egmond op Zee, de soon van Aris Stoffelsz saliger met Jannetje Pieters, jongedochter, de nagelaten dochter van Pieter Claasz Kleijnschol saliger, tegenwoordig woonende tot Alkmaar. Getrouwt als boven.
26-04-1654 Cornelis Jansz, jongesel van Egmond op Zee, de nagelaten soon van Jan Pietersz saliger met Guertje Pieters, jongedochter van Egmond op den Hoef, de nagelaten dochter van Pieter Claasz Decker beijde woonende tot Egmond op Zee.
28-06-1654 Jan Teunisz, jongesel van Egmond op Zee, de soon van Teunis Dirksz  met Jannetje Dirks, jongedochter van den Hoeve, de nagelaten dochter van Dirk Harmensz?? Beijde woonende tot Egmond op Zee. Getrouwt den 12 julij.
26-07-1654 Den 26 julij Pieter Jansz, jongesel van Egmond op Zee, nagelaten soon van Jan Pietersz met Pietertje Maertens, jongedochter van Petten woonende tot Alkmaer. Getrouwt tot Alkmaer met attestatie 9 augusti.
20-12-1654 Den 20 december Ariaen Gerritsz, weduwnaer tot Egmond op Zee met Jannetje Willems, weduwe woonende tot Alkmaer. Zijn nog getrouwt voor den bruijgom vergeten geboden.
04-04-1655 Den 4 aprilis Aalbert Teunisz, jongman van Egmond op Zee, de nagelaten soon van Teunis Sijmonsz Planteijt met Maritje Teunis, jongedochter van Petten, de nagelaten dochter van Teunis Pieterz woonende tot Petten. Attestatie na Petten den 18 april.
12-04-1655 Den 14 april Jan Pietersz Schol, jongesel, de nagelaten soon van Pieter Claasz met Annetje Krijnen, jongedochter, de nagelaten dochter van Krijn Engelsz, beijde woonende tot Egmond op Zee.

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1b Egmond aan Zee.

Transcriptie: GeneaData 13-01-2022

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *