Winkel Dopen Gereformeerd 1657-1663

Winkel Dopen   1639 – 1680

Winkel Periode 1657– 1663.

07-01-1657 Heeft Pieter Broersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertjen.

14-01-1657 Heeft Aerien Jochemszoon woonende in de Weere zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsebet.
14-01-1657 Heeft Piet Doncker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Dirck.

21-01-1657 Heeft Gerrit Cornelsiz woonende op Kleijn Winckel twee kinderen laten doopen d’een is genaemt Dirck en d’ander is genaemt Neel.
11-02-1657 Heeft Jongejan woonende in de Weere zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsebet.
18-02-1657 Heeft Pieter Jacopsz alias Piet Jones woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Alijdt.
04-03-1657 Heeft Cornelis Germentsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Trijn.

01-04-1657 Heeft Jan Claesz Smit in ’t Ouwevaersnest van Kleijn Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Anna.
29-04-1657 Heeft IJsbrant Cornelisz zijn kint laten doopen en is genaemt Diewer.
27-05-1657 Heeft Pieter Jacopsz Mars woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Maertjen.

03-06-1657 Heeft schipper Jan Florisz woonende binnen winckel zijn kint laten doopen en i s

genaemt Gerrit.

17-06-1657 Heeft Willem Corneliszoon woonende in de Weere zijn kint laten doopen en is genaemt Gerrit.
15-07-1657 Heeft Jeles Engelsen woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertjen.

22-07-1657 Heeft Sijbrant Cornelisz Snijder woonende tot Cleijn Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Geertje.
29-07-1657 Heeft Cornelis Jansz woonende bij de dijck zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertjen.

09-09-1657 Heeft Jan Dircksz woonende bij de dijck zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
16-09-1657 Heeft Gerrit Pietersz Croon, woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Pieter.

16-09-1657 Heeft Gerrit Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Brecht.

16-09-1657 Heeft Wijbrant Baertsz woonende op de Limmerschouw zijn kint laten doopen en is

genaemt Baert.

23-09-1657 Heeft Claes Pietersz Schram woonende nij de dijck in de banne van Winckel zijn kint

laten doopen en is genaemt Pieter.

30-09-1657 Heeft Aris Jansz Nieuwekramer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
30-09-1657 Heeft Jan Pietersz Coster woonende bij de dijck zijn kint laten doopen en is genaemt

Sijmon.

07-10-1657 Heeft Jan Pietersz woonende in de bos tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
14-10-1657 Heeft Claes Reijndersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
14-10-1657 Heeft Oom Jan alias Jan Jacopsz zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
14-10-1657 Heeft Aerien Jansz Rootje zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
21-10-1657 Heeft schipper Cornelis Hendericksz woonende binnen Winckel zijn twee kinderen laten doopen en zijn genaemt d’een Henderick en d’ander Jan.
21-10-1657 Heeft Jan Cornelisz Kooren woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Dirck.

25-11-1657 Heeft Pieter Dircksz woonende op Kleijn Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Claes.

02-12-1657 Heeft meester Sijmen woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Guiertje.

02-12-1657 Heeft Kees Jaep woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
09-12-1657 Heeft Jacop Cornelisz Jacke woonende op de Limmerschouw zijn kint laten doopen en is genaemt Claes
09-12-1657 Heeft Dirck Nanninghsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
13-01-1658 Heeft Gerrit Gerritsz Smit woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Maertjen.

20-01-1658 Heeft Aerian Jochemsz woonende in de Weere zijn kint laten doopen en is genaemt

Jochem.

20-01-1658 Heeft Jan Jansz Huijsman woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Geert.

17-02-1658 Heeft Sijvert Pietersz Bick woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Griet.

24-02-1658 Heeft Jan Jacopsz woonende op Lutkenwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt

[hier wordt de naam van het kint niet vermeld].

10-03-1658 Heeft Pieter Jacopsz Stan woonende op Kleijn Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Aerien.

17-03-1658 Heeft Aerien Wijbrantsz woonende in ’t Velt zijn kint laten doopen en is genaemt

Wijbrant.

14-04-1658 Heeft Kees Jan woonende op de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
14-04-1658 Heeft Jacop Jansz woonende op Limmerschouw zijn kint laten doopen en is genaemt

Willem.

22-04-1658 Op paesmaendach heeft Dirck Corneliszoon Koning woonende in de bos zijn kint laten doopen en is genaemt Aech.
26-05-1658 Heeft Cornelis Jansz Nielis woonende in de bos zijn kint laten doopen en is genaemt

Jan.

28-07-1658 Heeft Jan Cornelisz Koorn zijn twee kinderen laten doopen en zijn henaemt d’een Dirck ende d’ander Cornelis.
20-08-1658 Heeft Lammert Allertsz Backer woonende in de bos tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
20-08-1658 Heeft Cornelis Germensz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Jan.

08-09-1658 Heeft Jan Louwrensz woonende op Kleijn Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt [hier wordt de naam van het kind niet vermeld].
15-09-1658 Heeft Jan Claesz woonende op Kleijn Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
22-09-1658 Heeft Maerten Claesz Petteborer woonende in ’t nieuwe Sijp zijn kint alhier in de kerck laten doopen en is genaemt Claes.
22-09-1658 Heeft Jan Cornelisz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertje.

06-10-1658 Heeft Piet Doncker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Cornelis.

06-10-1658 Heeft Willem Corneliszoon woonende in de Weere zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
20-10-1658 Heeft Aerien Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Guiertje.

20-10-1658 Heeft Allert Jacopsz Schuijt zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
03-11-1658 Heeft Jacop Jansz Ruijch woonende op het kerckhof zijn kint laten doopen en is

genaemt Maertjen.

10-11-1658 Heeft Jeronimus van Ierlant, een bedelaer, zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
24-11-1658 Heeft Jacop Dircksz Kruijt zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
01-12-1658 Heeft Freeck de Turfman woonende tot Blocksijl met zijn schip bij de Nieuwe Sluijs

leggende in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.

08-12-1658 Heeft Pieter Jansz Backer zijn kint laten doopen en is genaemt Jan woonende binnen

Winckel.

15-12-1658 Heeft Pieter Harcksz woonende in de Weere zijn kint laten doopen en is genaemt Brecht.
22-12-1658 Heeft Pieter Jansz Nieuweboer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Gerrit.

25-12-1658 Op karstdach heeft Pieter Jansz Mul woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
29-12-1658 Heeft Dirck Florisz Hulder woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Claes.

12-01-1659 Heeft Jan Sijvertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Floris.

09-02-1659 Heeft Pieter Joriszoon Snijder woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Neel.

09-02-1659 Heeft Pieter Aldersz Nat woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aldert.
23-02-1659 Heeft Willem Jansz van Alckmaer, een arme man, zijn kint laten doopen eb is genaemt Geertje.
02-03-1659 Heeft Gerrit Pietersz Croon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Pieter.

09-03-1659 Heeft Jan Pietersz Coster woonende bij de Wieringer Sluijs zijn kint laten doopen en is genaemt Wijbrant.
26-10-1659 Heeft Jan Pietersz woonende in de bos zijn kint laten doopen en is genaemt Gerrit.
26-10-1659 Heeft Jan Pietersz woonende op de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
26-10-1659 Heeft Pieter Soetelief woonende op de Wijsent sijn kint laten doopen en is genaemt

Aerien.

14-12-1659 Heeft Gerrit Janszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jap.
11-01-1660 Heeft Pieter Jacopsz Mars woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Anne.

11-01-1660 Heeft Sijbrant Cornelisz Snijder woonende op Kleijn Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
14-03-1660 Heeft meester Sijmen woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Aerjan.

14-03-1660 Heeft Aerien Jansz Roosie woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Griet.

04-04-1660 Heeft Willem Cornelisz woonende in de Bos tot Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

18-04-1660 Heeft Pieter Allertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aef.
09-05-1660 Heeft Pieter Jacopsz Jonas woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Maertjen.

30-05-1660 Heeft Pieter Mick woonende in de Weere zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
27-06-1660 Heeft Jacop Jansz woonende op de Limmerschouw zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn,
01-08-1660 Heeft Cornelis Jansz woonende bij de dijck zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
15-08-1660 Heeft Cornelis Jansz woonende in de Bos zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
15-08-1660 Heeft Jan Florisz Oude Jansz zijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
31-10-1660 Heeft Evert Reijersz woonende in de banne van Barsingerhorn zijn kint laten doopen en is genaemt Reijer.
31-10-1660 Heeft Jan Coster van Kleijn Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
14-11-1660 Heeft Sijvert Bouwer woonende te Winckel bij dick zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
21-11-1660 Heeft Jan Dirksz Rudt woonende bij de dick zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
21-11-1660 Heeft Aerien Jansz Snijder woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Pieter.

12-12-1660 Heeft Jan Jansz Gomes de swager van Albert Reijersz zijn kint laten doopen en is

genaemt Grietjen.

12-12-1660 Heeft Cornelis Germentsz van Kleijn Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
12-12-1660 Heeft Jan Claesz woonende op Kleijn Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Anna.

09-01-1661 Heeft Jan Jacopsz alias Oom Jan zijn kint laten doopen en is genaemt Grietje.
16-01-1661 Heeft Gerrit IJfsz woonende op de Limmerschouw zijn kint laten doopen en is genaemt Grietje.
20-03-1661 Heeft Henderick Jansz Rol woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Trijntje, dit is het eerste kint daer domine Amia heeft gedoopt.

03-04-1661 Heeft Gerrit Pietersz Croon woonende binnen Winckel zijn kint gedoopt en is genaemt Pieter.
17-04-1661 Heeft jan Jansz Backer zijn kint laten doopen en is genaemt [de naam van het kind wordt niet vermeld].
15-05-1661 Heeft Louweris Willemsz woonende bij de Nieuwe sluijs zijn kint laten doopen en is

genaemt Griet.

07-08-1661 Heeft Pieter Jansz Nouweboer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Neel.

04-09-1661 Heeft Pieter Pietersz woonende tot Niedorp zijn kint tot Winckel laten doopen en is

genaemt Maertjen.

11-09-1661 Heeft Gerrit jansz Boon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
18-09-1661 Heeft Dirck Jansz Coster woonende in de Bos zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
02-10-1661 Heeft Pieter Claesz woonende tot Niedorp zijn kint tot Winckel laten doopen en is

genaemt Claes.

02-10-1661 Heeft Jan Pietersz woonende op de Duijsent zijn kint laten doopen en is genaemt Aerien.
02-10-1661 Heeft Pieter Jacopsz Jonas woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt IJf.

09-10-1661 Heeft Allert Jacopsz Schuijt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Aerjen.

23-10-1661 Heeft Allert Pauwelsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

[hier wordt de naam van het kind niet vermeld].

20-11-1661 Heeft Cornelis Cornelisz Kleijn zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
20-11-1661 Heeft Jan Florisz Duijnkercken woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Sijmen.

27-11-1661 Heeft Tijs Jansz de hondeslager woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
27-11-1661 Heeft Jan Claesz woonende in de Wijsenhorn zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertjen.

04-12-1661 Heeft Zijtje Michielsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Guert

11-12-1661 Heeft Pieter Dircksz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Dirck.

01-01-1662 Heeft Pieter Broersz woonende binnen Winckel zijn kindt laten doopen en is genaemt

Griet.

08-01-1662 Heeft Cornelis Garbrantsz woonende bij de dijck zijn kint laten doopen en is genaemt

Willem.

29-01-1662 Heeft Pieter Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt [hier wordt de naam van het kind niet vermeld].
05-02-1662 Heeft Dirck Florisz Hulder woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Pieter.

19-02-1662 Heeft Aerien Jansz Rootje woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Neel.

19-02-1662 Heeft meester Sijmon Aeriensz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Grietjen.

05-03-1662 Heeft Jan Gerritsz woonende bij de dijck tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsabet.
09-04-1662 Heeft Jan Florisz Slootemaker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Pieter.

09-04-1662 Heeft Jan Cornelisz Coorn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Neel.

09-04-1662 Heeft Jacop Jansz Ruijck woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Grietjen.

09-04-1662 Heeft Claes Jansz Weel wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Sijger.
14-05-1662 Heeft Jan Claesz Slootemaker zijn kint laten doopen en is genaemt [de naam van het kint wordt niet vermeld] woonende op Kleijn Winckel
04-06-1662 Heeft Jan Willemsz woonende op de Limmergouw zijn kint laten doopen en is genaemt Willem.
18-06-1662 Heeft Frerick Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Grietjen.

16-07-1662 Heeft Abraham Schoenmaker zijn kint laten doopen en is genaemt [hier is de naam van het kint niet ingevuld] woonende binnen Winckel.
16-07-1662 Heeft Jan Willemsz een schamel man woonende tot Uijtrecht twee kinderen laten

doopen en is genaemt Jan en d’ander Pieter.

20-08-1662 Heeft Pieter Aldersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Anna.

20-08-1662 Heeft Jacop Pietersz Rick woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

17-09-1662 Heeft Pieter Dircksz woonende op Luttjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertjen.

18-10-1662 Heeft Claes Pietersz Schram woonende bij Dick in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Nanningh.
22-10-1662 Heeft Jan Jacopsz alias Oom Jan woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
22-10-1662 Heeft Claes Willemsz woonende op de Limmersgouw zijn kint laten doopen en is

genaemt Neel.

05-11-1662 Heeft Jan Cornelisz Koorn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

05-11-1662 Heeft Willem Claesz Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Sijbrant.

05-11-1662 Heeft Willem Dircksz Schoen woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Dirck.

12-11-1662 Heeft Pieter Jansz Backer zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
19-11-1662 Heeft Jacop Cornelisz Jacke woonende op de Limmersgouw zijn kint laten doopen en is genaemt Anna.
19-11-1662 Heeft Gerrit Jansz Boon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsebet.
10-12-1662 Heeft Minekes Arentsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Arent.
10-12-1662 Heeft Jan Claesz woonende op Luttjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertjen.

24-12-1662 Heeft Aerien Jansz woonende binnen Winckel zijn twee kinderen laten doopen en d’een is genaemt Jan en d’ander Neel.
31-12-1662 Heeft Jan Sijbrantsz Backer woonende binnnen Winckel zijn kint latn doopen en is

genaemt Aerien.

07-01-1663 Heeft Claes Aeriensz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt [hier wordt de naam van het kind niet vermeld].
28-01-1663 Heeft Allert Jacopsz Schuijt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
28-01-1663 Heeft Pieter Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsebet.
04-02-1663 Heeft Cornelis Hendericksz woonende binnen Winckel zijn kindt laten doopen en is genaemt Dirck.
11-02-1663 Heeft Jacop Pietersz Stadt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
26-04-1663 Heeft Aerien Jansz sijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis woonende binnen Winckel.
11-06-1663 Heeft Jan Jansz Oomes woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt [hier wordt de naam van het kind niet vermeld].
11-06-1663 Heeft Reijer Reijersz woonende binnen Winckel sijn 2 kinderen laten doopen, d een is genaemt Sijmon en d’ ander Reijnder.
01-07-1663 Heefy Sijmen Cornelisz Goedicker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Floris.
01-07-1663 Heeft Allert Pauwelsz woonende binnen winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
29-07-1663 Heeft Gerrit Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
02-09-1663 Heeft Cornelis Pietersz woonende bij dick zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
16-09-1663 Heeft Jan Huybertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en genaemt Hybel.
30-09-1663 Heeft Henderick Jansz Rol woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
21-10-1663 Heeft Willem Claesz alias Oom Feun zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
21-10-1663 Heeft Claes Jansz Weel woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aecht.
21-10-1663 Pieter Jacopsz Mars woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
21-10-1663 Heeft Maarten Jansz Maetroons woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsebet.
04-11-1663 Heeft Maarten Sijmen woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Trijntje.
04-11-1663  Heeft Harmen Jacopsz woonende op Lutjenwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Michiel.
11-11-1663 Heeft Cornelis Pauwelsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
25-11-1663 Heeft Cornelis Dirksz Rudt woonende op Keeren zijn laten tot Winckel laten doopen en is genaemt Jan.
02-12-1663 Heeft Aarjen Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
02-12-1663 Heeft Jan Willemsz woonende op de Limmer Gouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
02-12-1663 Heeft Cornelis Frericksz woonende op de Limmer Gouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
09-12-1663 Heeft Jan Floris woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt [naam van het kind niet vermeld].
16-12-1663 Heeft Cornelis Cornelisz Kleijnje woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
23-12-1663 Heeft Cornelis Jansz Nielis woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
23-12-1663 Heeft Jacop Pietersz Duijser woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 11-04-2024.

Bron: RA Alkmaar – Winkel Inv.nr.1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *