Bovenkarspel Dopen Gereformeerd 1678-1685

Bovenkarspel  Dopen Gereformeerd 1672 – 1761

Bovenkarspel Periode 1678 – 1685.

01-01-1678 Pieter Dirksz Veen, het kindt genaemt Dirck.
09-01-1678 Gerrit Jansz, het kindt genaemt Immetje.
13-02-1678 Cornelis Claesz Buijsman aen de haven, het kindt genaemt Jan.
27-02-1678 Thijs Fransz Kistemaker, het kindt genaemt Trijntje.
13-03-1678 Gerbrant Dircksz aen de haven, het kindt genaemt Heijke.
24-03-1678 Harmen Pietersz aen Tochte Brug, het kindt genaemt Jacob.
01-05-1678 Cornelis Reijndertsz, metselaer, het kindt genaemt Reijnder.
26-06-1678 Willem Jacobsz Blauw woonent tot Jisp, het kindt genaemt Willem
31-07-1678 Aris Freecksz aen de haven, het kindt genaemt Freeck.
07-08-1678 Dirck Outgersz, het kindt genaemt Trijn.
11-09-1678 Nanne Willemsz, het kindt genaemt Jacob.
11-09-1678 Thomas Willemsz Glasemaker, het kindt genaemt Willem.
23-09-1678 Sijmon Jacobsz Timmerman, het kindt genaemt Jacob.
23-09-1678 Sijmon Jansz 2 kinderen, ’t eene genaemt Pieter, ’t andere Willem.
02-10-1678 Aerjen Mosch, het kindt genaemt Baltser.
02-10-1678 Dick Jansz Schot, het kindt genaemt Dingen.
05-10-1678 Gerrit Willemsz, het kindt genaemt Dieuw.
16-10-1678 Sijmon Volckertsz, het kindt genaemt Sijbrich.
16-10-1678 Cornelis Volckertsz, het kindt genaemt Neeltje.
23-10-1678 Jan Woutersz aen de haven, het kindt genaemt Aefje.
18-12-1678 Jan Gerritsz Botter aen de haven, het kindt genaemt [naam dopeling niet vermeld].
22-12-1678 Mr. Maerten Jongman, het kindt genaemt Vrouwtje.
22-12-1678 Cornelis Jacobsz, het kindt genaemt Etje.
08-01-1679 Cornelis Dircksz aen de haven, het kindt genaemt Dirck.
19-01-1679 Hittert Dircksz tot Venhuijsen, het kindt genaemt Marij.
12-03-1679 Gerrit Jansz aen de haven, het kindt genaemt Jantje.
26-03-1679 Jan Thomasz, metselaer, het kindt genaemt Thomas.
08-04-1679 Pieter Isbrantsz Speck aen de haven, het kindt genaemt Isbrnt.
07-05-1679 Jan Lubbertsz, het kindt genaemt Claartje.
13-08-1679 Hendrick Dircksz, het kindt genaemt Dirck.
27-08-1679 Sijmon Hermensz, het kindt genaemt Renckjen.
10-09-1679 Aris Pietersz, het kindt genaemt Naemt.
10-09-1679 Willem Hercksz, het kindt genaemt Hercke.
17-09-1679 Jacob Nandtsz, het kindt genaemt Sijmon.
01-10-1679 Femme Jansz, het kindt genaemt Dirck.
01-10-1679 Thijs Fransz, het kindt genaemt Jan.
01-10-1679 Pieter Fransz aen de haven, het kindt genaemt Frans.
05-11-1679 Pieter Jacobsz, het kindt genaemt Jacob.
12-11-1679 Claes Willemsz, het kindt genaemt [naam dopeling niet vermeld].
23-11-1679 Sijmon Volkertsz
04-12-1679 Jan Claesz Thijm
07-12-1679 Aris Freecksz
10-12-1679 Adriaen Stakenbroeck
31-12-1679 Pieter Gerritsz Compaen
06-01-1680 Fredrick Hoveling
06-01-1680 Gerrit Willemsz
06-01-1680 Pieter Cornelisz Vlinck, het kindt genaemt Tethje.
28-01-1680 Harcken Sijbrantsz aen de haven, het kindt genaemt Hertjen.
28-01-1680 Cornelis Reijndertsz, metselaer, het kindt genaemt Pieter.
04-02-1680 Claes Meijndertsz, metselaer, het kindt genaemt Meijndert.
18-02-1680 Aerjen Thijmonsz, het kindt genaemt Grietje.
25-02-1680 Meijnert Cornelisz aen de haven, het kindt genaemt Aeltjen.
14-04-1680 Gerbrant Thijsz, backer, het kindt genaemt Thijs.
12-05-1680 Hermen Olbrantsz, het kindt genaemt Olbrandt.
25-08-1680 Cornelis Jacobsz, het kindt genaemt Jacob.
08-09-1680 Willem Jochemsz de Vries, het kindt genaemt Antje.
08-09-1680 De moeder genaemt Iefje Dircks, het kindt genaemt Cornelia Cornelis.
15-09-1680 Jan Woutersz aen de haven, het kindt genaemt Lijsbeth.
06-10-1680 Jan Gerritsz aen de haven, het kindt genaemt Willem.
13-10-1680 Frans Haijs Vries, het kindt genaemt Aeltje.
20-10-1680 Willem Poulisz, het kindt genaemt Reb.
03-11-1680 Abram Bartelsz in ’t Westent, het kindt genaemt Jan.
05-12-1680 Jacob Josephsz, het kindt genaemt Joseph.
29-12-1680 Cornelis Jansz Buijsman aen de haven, het kindt genaemt Jacob.
29-12-1680 Gerrit Sijes, schoenmaker, het kindt genaemt Jan.
01-01-1681 Jan Cornelisz Botter, het kindt genaemt Aeltje.
09-01-1681 Gerrit Willemsz, het kindt genaemt Albert.
15-01-1681 Gerrit Jansz aen de haven, het kindt genaemt Jan.
23-01-1681 Thomas Willemsz Glasemaker, het kindt genaemt Willem.
30-01-1681 Jan Claesz Thijm, het kindt genaemt Meijnutje.
13-02-1681 Hendrick Dircksz, het kindt genaemt Gerretje.
09-03-1681 Hercke Jansz, het kindt genaemt Jan.
25-05-1681 Hermen Pietersz, het kindt genaemt Trijntje.
05-06-1681 Cornelis Dircksz aen de haven, het kindt genaemt Aeltje.
15-06-1681 Luijtjen Pieter Hellingman aen de haven, het kindt genaemt Sijbrech.
29-06-1681 Jan Thomasz, metselaer, 2 kinderen, het eene genaemt Thomas en ’t ander Dieutjen.
03-09-1681 Willem Hercksz, het kindt genaemt Sijmon.
03-09-1681 Cornelis Willemsz Droog aen de haven, het kindt genaemt Aefje.
29-09-1681 Cornelis Reijndertsz Metselaer, het kindt genaemt Pieter.
29-09-1681 Aris Freeksz aen de haven, het kindt genaemt Barent.
02-11-1681 Jacob Jansz Schoenlapper, het kindt genaemt Trijntje.
16-11-1681 Aris Pietersz, 2 kinderen, het eene genaemt Maerten, het ander Sijmon.
09-01-1682 Aerjen Aukesz, het kindt genaemt Brechtje.
22-01-1682 Thijs Fransz, het kindt genaemt Meijnuwtje.
01-02-1682 Pieter Jacobsz aen de haven, het kindt genaemt Jacob.
15-02-1682 Outger Olbrantsz, het kindt genaemt Aefje.
05-04-1682 Cornelis Volckertsz, het kindt genaemt Sijmon.
12-04-1682 Gerbrandt Thijsz, backer, het kindt genaemt Jantje.
07-05-1682 Sijmon Volckertsz, het kindt genaemt Lijsbeth.
24-04-1672 Willem Poulisz, het kindt genaemt Poulis.
16-08-1682 Jan Gerritsz Compaen aen de haven, het kindt genaemt Gerrit.
06-09-1682 Pieter Isbrantsz Speck aen de haven, het kindt genaemt Pieter.
13-09-1682 Meijndert Cornelisz aen de haven, het kindt genaemt Cornelis.
20-09-1682 Cornelis Jansz Klimmer, het kindt genaemt Cornelis.
27-09-1682 Jan Thomasz, mestelaer, het kindt genaemt Thomas.
04-10-1682 Arent Florisz, linnenwever, het kindt genaemt Floris.
11-10-1682 Willem Jochemsz Vries in ’t West, het kindt genaemt Antje.
18-10-1682 Hercke Jansz Prins, het kindt genaemt Jan.
18-10-1682 Cornelis Dircksz aen de haven, het kindt genaemt Dirck.
01-11-1682 Aerjen Wiggertsz Mosch, het kindt genaemt Sijtje.
01-11-1682 Gerrit Sijmonsz, schoenlapper, het kindt genaemt Nant.
01-11-1682 Nanne Willemsz, het kindt genaemt Jacob.
08-11-1682 Jan Pietersz aen de haven, het kindt genaemt Trijn.
15-11-1682 Pieter Heertjens Haas, het kindt genaemt Geertje.
15-11-1682 Jan Jansz Luijt, het kindt genaemt Anna.
26-11-1682 Jan Gerritsz aen de haven, het kindt genaemt Willem.
03-12-1682 Geertjen Cornelis Seijlmakers aen de haven, het kindt genaemt Trijn.
03-12-1682 Jacob Willemsz Droogh, het kindt genaemt Theunis.
06-12-1682 Cornelis Jacobsz, het kindt genaemt Jacob.
10-12-1682 Willem Hercksz, het kindt genaemt Trijn.
13-12-1682 Hermen Olbrantsz, het kindt genaemt Pieter.
10-01-1683 Hercke Sijbrantsz aen de haven, het kindt genaemt Aeltje.
14-03-1683 Albert Crol in ’t Westent, het kindt genaemt Geertruijt.
21-03-1683 Jan Aerjensz, het kindt genaemt Stijntje.
04-04-1683 Frans Haijsz, het kindt genaemt Pieter.
25-04-1683 Outger Olbrantsz, biesrsteker, het kindt genaemt Aefje.
03-05-1683 Aris Pietersz Stakenbroeck, het kindt genaemt Sijmon.
07-05-1683 Dirck Pietersz Hoorn, het kindt genaemt Pieter.
07-05-1683 Hendrick Dircksz, het kindt genaemt Antje.
16-06-1683 Dirck Jacobsz sonder been aen de haven, het kindt genaemt Baefje.
21-08-1683 Aris Pietersz, het kindt genaemt Sijmon.
21-08-1683 Claes Willemsz, het kindt genaemt Griet.
29-08-1683 Willem Poulisz, het kindt genaemt Jan.
12-09-1683 Gerrit Jansz aen de haven, het kindt genaemt Jan.
23-10-1683 Thijs Pietersz in ’t Westent van Enchuijsen, het kindt genaemt Maritje.
21-11-1683 Pieter Jacobsz aen de haven, het kindt genaemt Cornelisje.
28-11-1683 Jan Jansz Luijt, het kindt genaemt Jan.
02-12-1683 Aris Woutersz, het kindt genaemt Gerrit.
05-12-1683 Aris Woutersz, het kindt genaemt Brechtje.
09-12-1683 Hermen Willemsz Boelis,, het kindt genaemt Cornelis.
01-01-1684 Jan Pietersz op de Wip, het kindt genaemt Pieter.
09-01-1684 Hermen Pietersz, het kindt genaemt Neeltje.
20-01-1684 Cornelis Pietersz aen de haven, het kindt genaemt Meijnert.
23-01-1684 Jan Thomasz Metselaer, het kindt genaemt Jan.
05-03-1684 Aerjen Thijmonsz, het kindt genaemt Grietje.
12-03-1684 Cornelis Theunisz, het kindt genaemt Neeltje.
26-03-1684 Harcke Jansz Prins, het kindt genaemt Geert.
16-04-1684 Luijtjen Pietersz, hellingman aen de haven, het kindt genaemt Sijbrechtje.
30-04-1684 Freedrick Hoveling, het kindt genaemt Catharina.
21-05-1684 Thomas Willemsz, het kindt genaemt Maritje.
04-06-1684 Willem Harcksz, het kindt genaemt Meijndert.
11-06-1684 Cornelis Gerbentsz in ’t Westent, het kindt genaemt Gerben.
02-07-1684 Femme Jansz, het kindt genaemt Dirck.
30-07-1684 Jan Pietersz, het kindt genaemt Eefke
01-10-1684 Pieter Fransz, moeder Trijn Jacobs, dooppeet Im Cornelis. Het kindt Kniere.
22-10-1684 Dirck Dircksz en Marij Claes, dooppeet Cornelisje. Het kindt Claas.
05-11-1684 Jan, vader Willem Pouwelsz, moeder Aef Jans. De dooppeet Aef Pieters.
12-11-1684 Rijnuwtje Dircks, vader Dirck Jansz, moeder Reijntjen Claas. Getuijge Im Claas.
12-11-1684 Pieter, vader Willem Pietersz, moeder Lijdu Jans. Getuijge Appelonij Willems.
07-12-1684 Claas, vader Jan Bruijnsz, moeder Meijnu Jans, dooppeet Neel Jans.
10-12-1684 Anna, vader Jan Kompaen, moeder Marij Siebrans.
01-01-1685 Trijntje, vader Gerrit Pietersz, moeder Jantjen Haijes. Dooppeet Marij Pieters.
11-01-1685 Aafjen, vader Pieter Claesz, moeder Aeltjen Egbers. Peet Freeckje Elbers.
11-02-1685 Pieter, vader Dirck Jansz, moeder Hiltjen Pieters. Peet Anna Tades.
20-04-1685 Meijnutjen, vader Jan Claasz, moeder Grietje Jans. Peet Dieuwer mede 4 weeskinderen.
27-05-1685 Jan Luijtjesz, vader Luijtjen Jansz, moeder Hiltjen Jans. De peet Hiltjen elders.
29-05-1685 Trijn, vader Jan Jansz, moeder Dieuw Pieters. De peet Joosje Willems.
30-05-1685 Pietertjen, vader Ouker Jansz, moeder Ariaentje Jans. Peet Aef Jans.
24-06-1685 Jan Cornelisz, vader Cornelis Jacobsz, de moeder Trijn Jans.
19-08-1685 Jan Jansz, de moeder Reijnu Arijaens. Het kindt Liesbet Jans.
22-09-1685 Jan Pietersz Bargerboot, de moeder Hillegont Dircks, ’t kindt Wab.
30-09-1685 Jacob Josepsz, de moeder Liebet Willems, het kindt antjen.
30-09-1685 Cornelis Dircksz, de moeder Aeltje Meijndes. Het kindt Outjer.
07-10-1685 Arendt Wever, de moeder Angeniet Rieuwers, het kindt Jantje.
21-10-1685 Willem Harcksz, de moeder Cornelis Pieters, het kindt Sijmen.
21-10-1685 Arijs Pietersz, de moeder Trijn Claes. Het 1 kindt Sijmen, ’t ander Geertje.
29-10-1685 Pieter Jacobsz, de moeder Aef Gaels. Het kindt Jan Pietersz.
18-11-1685 Femme Jansz, de moeder Ridu Dircks. Het kindt Pietertjen.
21-11-1685 Gerrit Willemsz, de moeder Trijn Alberts. Het kindt Dieutjen.
25-11-1685 Lammert Claasz, moeder Ebel Willems. Het kindt Claas.
29-11-1685 Jan Pietersz, de moeder Wab Jans. Het kindt Pieter.
08-12-1685 Harke siebrandt, de moeder Aef Hartjes. Het kindt Cornelis.
16-12-1685 Hendrick Jansz, de moeder Jantjen Roelofs. Het kindt Suzanna.
20-12-1685 Pieter Hartjesz Haes, de moeder Trijn Riewers. Het ene kindt Hartjen, het ander Dieutjen.
25-12-1685 Claas Willemsz, moeder Reijn Pieters. Het kindt Willem.
29-12-1685 Elbert Cornelisz, moeder Jantjen Jans.het kindt Liesbettjen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 14-11-2022

Bron: RA Hoorn – Bovenkarspel Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *