Venhuizen – Huwelijken Gereformeerd 1731-1739

Venhuizen Huwelijken Gereformeerd 1731 – 1793

Venhuizen Periode 1731 – 1739.

25-11-1729 Zijn ingeschreven Dirk Dirksz, jonghman van Wijdened met Maartje Jans, jongedoghter van Venhuijsen.
03-12-1729 Zijn bij mij ondergesz: ingeschreven Albert Volkertsz, jonghman met Griet Jans, jongedogter beijde tot Venhuijsen verklare ik Claas Donker als koster.
03-12-1729 Zijn bij mij ondergesz: ingetekent Pieter Jacobsz Groot, weduwnaar met Kniere Cornelis, weduwe beijde van Venhuijsen welke ik getuijge Claas Donker als coster.
24-12-1729 Sijn bij mij ondergesz: ingeschreven Cornelis Freecksz Mol, jonghman met Aaf Pieters, jongedogter beijde van Venhuijsen welk ik getuijge Claas Donker, coster van Venhuijzen.
14-01-1730 Sijn bij mij ondergesz: ingeschreven Cornelis Luijtjesz, jongesel van Venhuijzen met Trijntje IJsbrants, jongedogter van Hoogkarspel, ‘t welk ik getuijge Claas Donker, coster.
21-01-1730 Sijn bij mij ondergesz: ingeschreven Freeck Freeksz Kool, jongesel van Grootebroek en Anna Reijnders, jongedogter van Venhuijzen welk ik getuijge als coster Claas Donker.
28-01-1730 Sijn bij mij ondergesz: ingetekent Herke Herkesz Ojevaar, jongesel van Venhuijzen en Stijntje Jans, jongedogter van Andijk onder de banne van Lutjebroek welk ik als coster getuijge Claas Donker.
11-02-1730 Sijn bij mij ondergesz: ingetekent Herke Dirksz Sluijs, weduwnaar met Dieuw Claas, jongedogter beijde van Venhuijzen ’t welk ik getuijge C: Donker.
11-02-1730 Sijn bij mij ondergesz: ingetekent Jan Dirksz Swol, weduwnaar met Dieuw Jans, weduwe beijde van Venhuijzen getuijge ik als coster C. Donker.
23-04-1730 Sijn bij mij ondergesz: ingetekent Simon Willemsz Boot, weduwnaar met Soutjen Pieters, weduwe beijde van Venhuijzen ’t welk ik als coster getuijge Claas Donker.
09-05-1730 Sijn bij mij ondergesz: ingetekent Jacob Pietersz Swabber, jongman ven Venhuijzen met Jaapjen Quaaks, jongedogter ven Enkhuijzen ’t welk ik getuijge C. Donker, coster.
05-08-1730 Sijn bij mij ondergesz: ingeschreven Pieter Jansz Dekker, jongesel van Venhuijzen en Diewer Claas, jongedogter uijt Hem ’t welk ik getuijge C. Donker.
02-09-1730 Sijn bij ondergesz: ingeschreven Pieter Jacobsz, weduwnaar van de Noordijk en IJtjen Heertjes, weduwe van Venhuijzen welk ik als coster getuijge C. Donker.
02-12-1730 Sijn bij mij ondergesz: ingeschreven Jan Gerritsz Hoorn, weduwnaar met Lubbrig Luijtjes, jongedogter beijde van Ter Sluijs onder de banne van Venhuijzen ’t welk ik als coster getuijge K. Donker.
02-12-1730 Sijn bij mij ondergesz: ingeschreven Heertjen Meijndersz Brouwer, jongesel ende Trijntje Pieters, weduwe beijde van Venhuijzen ’t welk ik getuijge C. Donker, coster.
09-12-1730 Sijn ingeschreven den Eerwaarde Heer Dominicus Henrikus Langens, jongesel, predikant van Venhuijsen met Juffrouw Chatarina Beaune, jongedogter van Amsterdam ’t welk ik ondergesz: als coster getuijge C. Donker.
16-12-1730 Sijn ingeschreven de volgende namelijk Lucas van der Houve, jongesel van Venhuijsen met Grietje Jans, jongedogter van Hauwert welk ik getuijge als coster C. Donker.
23-12-1730 Sijn ingeschreven Luijtjen Claasz Koek, weduwnaar van Venhuijzen met Anne Hermans, jongedogter tot Venhuijzen ’t welk ik getuijge C. Donker, coster.
06-01-1731 Sijn ingeschreven Claas Cornelisz de Boer, weduwnaar met Griet Jans, jongedogter beijde tot Venhuijsen welk ik getuijge als coster C. Donker.
13-01-1731 Sijn bij mij ondergesz: ingeschreven Klaas Bruijn, jongesek van Hem en Anna Pieters, weduwe van Venhuijsen welk ik getuijge als coster C. Donker.
13-01-1731 Sijn bij mij ondergesz: ingetekent Klaas Juriaansz, jongesel en Iekke Lammerts, jongedogter beijde tot Venhuijsen, getuijge ik K. Donker, coster. Met betoog na Hem.
19-01-1731 Sijn ingeschreven bij mij ondergeschrevene Evert Rijksz Smit, jongesel tot Venhuijsen en Aafje Jongejans, jongedogter tot Hoogcarspel met attestatie na Hoogcarspel ’t welk ik getuijge K. donker, coster.
29-07-1731 Zijn bij mij  onderschrevene ingetekent Gerrit Gertsz, jongman en Antje Jans, jongedogter beijde uijt Jeverlant ’t welk ik getuijge K. Hooglant, coster.
20-10-1731 Sijn bij onderschreven ingetekent Jn Sijmonsz Beemster, weduwnaar van Venhuijzen met Soutjen Kempen, weduwe van Hoogcarsoel ’t welk ik getuijge als coster Klaas Hooglant.
09-12-1731 Den 9 december zijn bij onderschreven ingetekent Jan Jansz, jongman met Dieuw Jacobs, jongedogter beijde van Venhuijzen ’t welk getuijge Klaas Hooglant, koster.
09-12-1731 Zijn bij mij ingetekent Evert Klaasz, jongezel van Venhuijzen met Jantje Claas, jongedogter van Wijdenes ’t welk ik als koster getuijge K. Hooglant. Met betoog na Wijdenes.
28-12-1731 Zijn ingeschreven Bastiaan Floorisz, jongman van Oosterleek met Sijbrig Juriaans, jongedogter ven Venhuijzen ’t welk ik getuijge Klaas Hooglant. Met betoog na Oosterleek.
28-12-1731 Sijn bij ondergeschrevene ingeteekent Pieter Claasz, jongman met Geert Dirks, jongedogter beijde van Venhuijzen ’t welk getuijgt Klaas Hooglant, koster aldaar.
11-01-1732 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Adriaan Maartensz Weeder, jongman met Soutjen Jans, jongedogter beijde van Venhuijzen ’t welk getuijgt Klaas Hooglant, koster.
11-01-1732 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Jan Claasz Dekker, jongman van Schellinchout met Evrou Pieters, jongedogter van Venhuijzen ’t welk getuijgt Klaas Hooglant, koster.
02-02-1732 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Luijtjen Pietersz Appelboom, weduwnaar van Venhuijzen met Dieuwer Dirks, jongedogter van Wervershooff ’t welk ik getuijge K. Hooglnat.
09-02-1732 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekentElbert IJsbrantsz Koek, weduwnaar met Reijnouw Jans, jongedogter beijde van Venhuijzen ’t welk getuijge Klaas Hooglant, koster aldaar.
23-02-1732 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Claas Herksz, weduwnaar van ter Sluijs met Trijn Heijnes, weduwe van Venhuijzen ’t welk getuijge Klaas Hooglant, koster.
05-03-1732 Zijn bij mij ingeschreven Jan Pasma? Weduwnaar met Trijntje Jans, jongedogter beijde van Venhuijzen.
24-05-1732 Zijn ingeschreeven Remmen Bakker, weduwnaar met Geert Jans, weduwe beijde van Venhuijzen ’t welk getuijge K. Hooglant.
23-08-1732 Zijn ingeschreven Jacob Post, weduwnaar van Venhuijzen met Trijn Cornelis, jongedogter van de Noorddijk ’t welk getuijgt K. Hooglant.
08-09-1732 Zijn ingeschreven Gerrit Krijger, jongman van Venhuijzen met Trijn Pieters, jongedogter van Midwoud ’t welk getuijt K. Hooglant.
09-11-1732 Zijn bij mij ingeschreven Johannis Balk, weduwnaar met Aagt Jans, weduwe beijde van Venhuijzen ’t welk getuijgt K. Hooglant.
15-11-1732 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Pieter Bronkhorst, jongman van Venhuijzen met Geertje Kat, jongedogter van Hoorn ’t welk getuijgt K. Hooglant.
15-11-1732 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Mr. Jan Hauwert, weduwnaar van Venhuijzen met Anne Jans, weduwe van Twisk ’t welk getuijgt K. hooglant, koster aldaar.
27-12-1732 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Dirk Smit, jongman van Venhuijzen met Trijn Nannis, jongedogter van Andijk ’t welk getuijgt K. Hooglant.
27-12-1732 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Cornelis JAcobsz, jongman met Trijntje IJsbrants, weduwe beijde van Venhuijzen.
27-12-1732 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Dirk Smit, weduwnaar van Hem met Jantje Pieters, jongedogter van Venhuijzen ’t welk ik getuijge Klaas Hoogland.
09-01-1733 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Cornelis Pietersz, jongman van Wijdenes met Marij Jans, jongedogter van Ter Sluijs ’t welk ik als koster getuijge K. Hoogland.
10-01-1733 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Cornelis Dekker, weduwnaar met Lijsbet Reijnders, jongedogter beijde van Venhuijzen ’t welk ik getuijge K. Hoogland.
07-02-1733 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Meijndert Jansz Ruijter, jongman met Crelisjen Luijtjes, jongedogter beijde van Venhuijzen.
28-03-1733 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Jan Gerritsz Kruijf, weduwnaar met Luijdou Everts, weduwe beijde van Vnhuijzen.
06-06-1733 Zijn ingeschreven Pieter Pietersz, jongman van Hem met Geert Jans, weduwe van Venhuijzen.
14-08-1733 Zijn ingeschreven Cornelis Timmerman, weduwnaar van Grootebroek met Anne Jans, jongedogter van Venhuijzen ’t welk getuijgt K. Hooglant.
10-10-1733 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeteekent Klaas Pietersz, jonghman met Marij Jerodimus, jongedogter beijde van Venhuijzen.
17-10-1733 Zijn bij mij ingeschreven Adriaan Maartensz, weduwnaar van Venhuijzen met Griet Cornelis, jongedogter van de Noordijk ’t welk getuijgt Claas Coster.
14-11-1733 Zijn bij mij ingeschreven Jacob Harmensz van Anna onder de kerk van Steenwijk met Dieuwertje Luijtjes, jongedogter van Venhuijzen.
06-12-1733 Zijn bij mij ondergeschrevene ingeschreven IJsbrant Dirksz van Ter Sluijs met Anne Luijtjes, jongedogter van Venhuijzen ’t welk getuijgt Claas Coster.
09-01-1734 Zijn bij mij ingeschreven Jan Hermensz Schroor, weduwnaar van Ter Sluijs met Marij Reijnders, weduwe van Venhuijzen ’t welk getuijgt C. Coster.
09-01-1734 Zijn bij mij ingeschreven Kornelis Adriaansz, jonghman van Venhuijzen met Trijntje Meijnders, jongedogter van Grootebroek.
23-01-1734 Zijn bij mij ingeschreven Dirk Jnsz, jonghman van Ter Sluijs met Hiltje Jacobs, jongedogter van Clauwhant in Oostvrieslandt.
06-02-1734 Zijn ingeschreven Jan Broersz, jonghman met Maartje Jaspers, weduwe beijde van Venhuijzen.
07-02-1734 Zijn bij mij ingeschreven Kornelis Reijndersz Pijl, jongman van Venhuijzen met Zijtjen Hermens, jongedogter van Schellinkhout.
20-03-1734 Zijn bij mij ingeschreven Kornelis Tromp, jongman met Trijn Klaas, jongedogter beijde van Venhuijzen.
27-06-1734 Zijn ingeschreven Jan Pietersz Veer, weduwnaar met Trijn Jans, jongedogter beijde van Venhuijzen ’t welk ik als koster getuijge C. Coster.
06-11-1734 Zijn bij mij ingeschreven Elbert IJsbrantsz Hoek, weduwnaar met Trijn Elders, weduwe beijde van Venhuijzen ’t welk getuijgt Klaas Koster.
06-11-1734 Zijn bij mij ingeschreven Jacob Jansz Groot, jongman met Geert Klaas, jongedogter beijde van Venhuijzen.
13-11-1734 Zijn bij mij ingeschreven Kornelis Jansz de Boer, jongman van Venhuijzen met Rieduwtje Gerrits, jongedogter van Bovencarspel.
17-11-1734 Zijn bij mij ingetekent Jan Wijbrantsz Caaij, jongman van Hoogcarspel met Aaltje Remments, jongedogter van Venhuijzen.
11-12-1734 Zijn bij mij ingeschreven Jacob Klaasz, jongman van Ter Sluijs met Pietertje Luijtjes, jongedogter van Venhuijzen.
24-12-1734 Zijn bij mij ingeschreven Pieter Jansz Deugt, jongman van Venhuijzen met Aaltje Jans, jongedogter van Broekerhaven.
26-12-1734 Zijn bij mij ingeschreven Kornelis Jansz, jongman van Venhuijzen met Trijntje Kornelis, jongedogter van Binnenwijzendt.
21-01-1735 Zijn bij mij ingeschreven Pieter Tomasz, jongman van Bovenkarspel met Lijsbet Pieters, jongedogter van Venhuijzen.
22-01-1735 Zijn bij mij ingeschreven Outjer Jacobsz, jongman van Venhuijzen met Trijntje Jans, jongedogter van Oosterleek.
30-04-1735 Zijn ingeschreven Pieter Jansz Verwaaij, jongman van Hem met Geertje Pieters, jongedogter van Venhuijzen.
29-01-1735 Zijn ingeschreven Adriaan Jansz Winkel, jongman van Hauwert met Geertje Jans Blokdijk, jongedogter van Venhuijzen.
07-05-1735 Zijn bij mij ingeschreven Herke Klok, jongman van Venhuijzen met Jantje Boelis, jongedogter van Bovencarspel.
01-10-1735 Zijn ingeschreven Kornelis Jansz, jongman van Venhuijzen met Geertje Elberts, jongedogter van Schellinkhout.
02-12-1735 Zijn bij mij ingeschreven Jan Jansz Deugt, jongman van Venhuijzen met Aaltje Broers, jongedogter van Grootebroek.
03-12-1735 Zijn ingeschreven Pieter Jansz Jongh, jongman van Outkarspel met Geert Pieters, jongedogter van Venhuijzen.
31-12-1735 Zijn ingeschreven Kornelis Reijndersz Pijl, weduwnaar met Grietje Pieters, jongedogter beijde van Venhuijzen.
28-01-1736 Zijn ingeschreven Pieter Reijndersz Tromp, jongman met Zoutjen Pieters, jongedogter beijde van Venhuijzen.
04-02-1736 Zijn ingeschreven Dirk Jansz Balk, jongman van Venhuijzen met Anne Jans, jongedogter van Hoogcarspel.
03-03-1736 Zijn bij mij onderschrevene ingetekent Jan Koningh, jongman van Venhuijzen met Aafje Blokker, jongedogter van Oosterblokker.
24-03-1736 Zijn bij mij onderschrevene ingetekent Pieter Kornelisz Spanjert, jongman met Geert IJsbrandts, weduwe beijde te Venhuijzen.
25-04-1746 Zijn bij mij ingeschreven Pieter Juriaansz, weduwnaar met Ebeltje Rengeniers, weduwe beijde van Ter Sluijs.
28-04-1736 Zijn bij mij ingeschreven Pieter Jacobsz Braaf, jongman van Venhuijzen met Meijnouw Pieters, jongedogter van Hem.
10-06-1736 Zijn bij mij ingetekent Volkert Jansz Blokdijk, jongman van Venhuijzen met Marij Herkes, weduwe van Oosterleek.
05-09-1736 Zijn bij mij ingeschreven Jan Roos, weduwnaar in de Bangert met Dieutje Gerrits, jongedogter te Venhuijzen.
09-09-1736 Zijn bij mij ingeschreven Claas Zop, weduwnaar te Venhuijzen met Griet Jans Opperdoes, weduwe te Sijbekarspel.
29-09-1736 Zijn bij mij ingeschreven Luijtjen Claasz Koek, weduwnaar met Ieke Lammerts, weduwe beijde te Venhuijzen.
08-12-1736 Zijn bij mij ingeschreven Luijtje Andriesz, jongman van Stiens met Fokeltje Meijnderts, weduwe ven Venhuijzen.
22-12-1736 Zijn ingeschreven borgemeeters Herke Ruijter met Trijntje Pieters, jongedogter beijde van Venhuijzen.
05-01-1737 Zijn bij mij ingetekent Dirk Jansz Kuijper, jongman van Ter Sluijs met Teunisje Jans, jongedogter van Oosterleek.
05-01-1737 Zijn bij mij ingetekent Jacob Cornelisz, jongman met Zoutjen Luijtjes Lakemans, jongedogter beijde van Venhuijzen.
05-01-1737 Zijn bij mij ingeschreven Cornelis Zmit, jongman met Jantjen Luijtjes, jongedogter beijde van Venhuijzen.
02-02-1737 Zijn bij mij ingeschreven Albert Volkerts, weduwnar met Jantjen Jans, jongedogter beijde van Venhuijzen.
13-04-1737 Zijn bij mij ingetekent Pieter Jansz Joffer, jongman van Venhuijzen met Aafje Willems, jongedogter van Grootebroek.
01-06-1737 Zijn bij mij ingetekent Teunis Volkertsz, jongman van Schellinkhout met Aaltje Meijnderts, jongedogter van Venhuijzen.
02-11-1737 Zijn bij mij ingetekent Sijmon Reijndersz, jongman met Aafje Teunis, jongedogter beijde van Venhuijzen.
08-11-1737 Zijn bij mij ingeschreven Abraham Gerritsz Lijnhouwer, weduwnaar te Opperdoes met Lijsebet Jerodimus, weduwe te Venhuijzen.
18-01-1738 Zijn bij mij ingeschreven Jan Pietersz Hoek, jongman te Wijdenes met Lijsebet Dirks, jongedogter te Venhuijzen.
26-01-1738 Zijn bij mij ingeschreven Pieter Jansz Koppendreijer, jongman te Venhuijzen met Marij IJsbrants, jongedogter tot Wijdenes.
15-02-1738 Zijn bij mij ingeschreven Cornelis Jansz Ruijter, jongman met Trijn Pieters, jongedogter beijde van Venhuijzen.
22-03-1738 Zijn bij mij ingeschreven Cornelis Jansz, jongman van Ter Sluijs met Trijn Herkes, jongedogter van Venhuijzen.
31-05-1738 Zijn bij mij ingeschreven Cornelis Groot, jongman met Grietje Lijtjes, jongedogter beijde van Venhuijzen.
17-10-1738 Zijn bij mij ingeschreven Evert Jacobsz, jonghman van Hoogkarspel met Pietertjen Claas, jongedogter ven Venhuijzen.
15-12-1738 Zijn bij mij ingeschreven Claas Broersz Biersteker, jongman met Marij Teunis, jongedogter beijde van Venhuijzen.
27-12-1738 Zijn bij mij ingeschreven Jan Claasz, jongman van Ter Sluijs met Marij Luijtjes, jongedogter van Venhuijzen.
14-02-1739 Zijn bij mij ingeschreven Cornelis Klock, jongman van Venhuijzen met Trijntje Aalderts, weduwe van Lutjebroek.
20-02-1739 Zijn bij mij ingeschreven Jacob Boon, jongman van Venhuijzen met Marij Jans, jongedogter op Ter Sluijs.
21-03-1739 Zijn bij mij ingeschreven Eldert Pietersz Schoen, weduwnaar met Anne Aris, jongedogter beijde van Venhuijzen.
03-10-1739 Zijn bij mij ingeschreven Zijmon Femsz, jongman met Pietertjen Pieters, weduwe beijde te Venhuijzen.
17-10-1739 Zijn bij mij ingeschreven Pieter Jansz Spanjaart, weduwnaar met Marij Pieters, jongedogter beijde te Venhuijzen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 13-01-2023

Bron: RA Hoorn – Venhuizen Inv.nr. 3

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *