Venhuizen – Huwelijken Gereformeerd 1656-1667

Venhuizen Huwelijken Gereformeerd 1656 – 1667

Venhuizen Periode 1656 – 1667.

02-01-1656 Jan Teunisz met Griet Cornelis.
02-01-1656 Maerten Pietersz met Trijn Sijmons.
16-01-1656 Tijs Herckesz met Trijn Willems.
23-01-1656 Jan Cornelisz met Geert Hermens.
06-02-1656 Cornelis Pietersz met Lijsbet Willems.
20-02-1656 Cornelis Harckesz met IJf Harckes.
05-03-1656 Femme Jansz met Dingen Geerlofs.
12-03-1656 Teunis Reijersz met Griet Gerrits.
19-03-1656 Cornelis Dircksz met Reijm Jans.
26-11-1656 Gerrit Jansz, jongman van Hem met Leentjen Cornelis, jongedogter van Venhuijsen.
07-01-1657 Aris Jacobsz met Dieuw Freecks.
04-02-1657 Harcke Geerlofs met Kniere Maertens.
03-06-1657 Tako Krijnsz met Griet Gerrits.
16-12-1657 Cornelis Broersz met Geert Jans.
23-12-1657 Dirck Jacobsz met Jeltjen Pouwels.
30-12-1657 Dirck Dircksz met Dieu Ellerts.
30-12-1657 Wouter Pietersz met Trijn Dircks.
13-01-1658 Pieter Jansz met Dieuw Jacobs.
20-01-1658 Cornelis Pietersz met Lijsbet Jans.
20-01-1658 Ellert Pietersz met Alijt Dircks.
17-03-1658 Jacob Dircksz met Griet Claes.
14-04-1658 Jan Vreecksz met Lenuw Tijs.
20-04-1658 Jan Geerlofsz met Dieuw Jans.
01-12-1658 Gerrit Abelsz met Anna Barents.
01-01-1659 Harcke Pietersz met Geert Dircks.
01-01-1659 Jacob Dircksz met Geert Freecks.
02-02-1659 Hendrik Albertsz met Aecht Folkerts.
02-02-1659 Evert Florisz met Trijn IJsbrants.
08-02-1659 Cornelis Dircksz met Jantjen Jans.
02-03-1659 Evert Tjeertsz met Geert Claes.
20-06-1659 Jan Woutersz met Trijn Lammerts van Enchuijsen. Met attestatie van Enchuijsen hier getrouwt.
11-01-1660 Wouter Hermensz van Grootebroek met Dieuw Jans.
08-02-1660 Jan Jansz met Anne Huijberts van Hem.
21-03-1660 Cornelis Arissz met Dieuw Cornelis.
15-08-1660 Hans Christiaensz met Griet Jans.
03-10-1660 Jan Hermensz met Griet Dircks.
02-01-1661 Jan Dircksz met Trijn Jans, beijde van Broekerhaven. Met attestatie hier getrouwt.
02-01-1661 Freeck IJsbrantsz met Lijsbet Broers.
16-01-1661 Cornelis Pietersz met Aef Meijnderts.
16-01-1661 Jan Pietersz met Meijnuw Willems.
16-01-1661 Wouter Heertsz met Lijsbet Jans van Leek.
23-01-1661 Pieter Jansz met Griet Floris van der Sluijs.
23-01-1661 Evert Willems met Trijn Jans.
23-01-1661 Pieter Pietersz met Dieuw Harkes.
30-01-1661 Jacob Jansz van Schellinckhout met Mari Pieters.
30-01-1661 Jan IJsbrantsz met Sou Cornelis van Leeck.
30-01-1661 Ente Florisz met Lijsbet Dircks.
12-06-1661 Jasper Cornelisz van Hauwert met Trijn Reijers.
11-12-1661 Evert Pietersz met Stijn Cornelis.
15-01-1662 Pieter Toemsz met Trijn Sijbrants.
22-01-1662 Pieter Teunisz met Stijn Claes.
22-01-1662 Pieter Jansz Moij met Mari Pieters met attestatie van Leeck.
05-02-1662 Aris Albertsz met Reijnuwe Cornelis.
12-02-1662 Jan Pietersz met Anna Cornelis.
12-02-1662 Jan Pietersz met Trijn Fredricks.
26-02-1662 Cornelis Reijnersz met Anna Broers.
21-05-1662 Meijnert Jansz met Lijsbet Teunis.
22-10-1662 Harck Harckesz met Luijduw Jacobs.
19-11-1662 Roemer F. Crant, regerend burgemeester met Teetjen Guldenarius, beijde van Enchuijsen.
15-01-1663 Jan Juriaensz met Dieuw IJsbrants.
21-01-1663 Aves Teunisz met Dieuw Eilander.
21-01-1663 Pieter Cornelisz van Bovencarspel met Hendrickjen Jacobs van Enchuijsen.
28-01-1663 Freeck Cornelisz met Lijsbet Sieverts.
20-05-1663 Gerrit Evertsz met Trijn Feijntes.
05-08-1663 Jan Albertsz Paeuw van Enchuijsen met Jannetjen Claes in Venhuijsen.
05-08-1663 Jacob Dricksz van Enchuijsen met Marijtjen Broers in Westende Enchuijsen.
02-12-1663 Claes Dircksz met Lijsbet Pouwels.
16-12-1663 Jan Sijmonsz met Griet Pieters.
23-12-1663 Jan Elbertsz met Griet Reijners.
30-12-1663 Willem Volckertsz met Taet Pieters.
30-12-1663 Dirck Florisz met Vrouw Dircks.
30-12-1663 Pieter Theunisz met Jannetjen Jacobs.
06-01-1664 Heijn Gerritsz met Griet Jacobs.
03-02-1664 Volckert Pietersz met Trijn Reijnders.
10-02-1664 Hercke Jansz met Trijn Elis van Blocker.
17-02-1664 Hercke Gerritsz met Sijbrigh Hendricks.
25-02-1664 Cornelis Jacobsz met Souw Claes.
08-06-1664 Cornelis Jansz met Aef IJsbrants.
17-08-1664 Pieter Claesz, weduwnaar met Reijm Jans.
14-09-1664 Meijndert Pietersz uijt Hem met Jantje Gerrits.
16-11-1664 Cornelis IJsbrantsz met Grietje Jans van Vlielant.
14-12-1664 Tijmen Pietersz Moij met Cornelis Pieters.
14-12-1664 Hendrick Jansz van Swol met Alijdt Hendricks.
11-01-1665 Cornelis Florisz met Anne Claes van der Sluijs.
18-01-1665 Herme Sijmonsz met Reijnu Freecks.
25-01-1665 Dirck Cornelisz met Lijsbet Hermes van Westwoudt.
18-01-1665 Jan Gerritsz van Hoogkarspel met Cornelis Claes met attestatie van Hoogkarspel.
01-02-1665 Heijn Pietersz van Berckhout met Cornelis Broers, mwet attestatie van Berckhout.
08-02-1665 Jan Willemsz met Reijnouwtjen Leenderts van Den Burgh op Texel. Met attestatie na Texel.
29-03-1665 Jacob Elbertsz met Trijn Pieters van Binnenweijsent, met attestatie van Binnenweijsent.
12-08-1665 Jan Jansz Wigmans, tamboer van Nimwegen met Swaantje Sluijters van Deventer.
22-11-1665 Volckert Tiertsz met Sijtje Jacobs van de Beemster.
27-12-1665 Freeck Harcksz van Venhuijsen met Anne Cornelis uijt Westend van Enchuijsen.
03-01-1666 Jan Arisz met Geert Broers.
16-01-1666 Pieter Jansz met Trijn Dircks.
17-01-1666 Pieter Dircksz met Anne jans.
17-01-1666 Jan Cornelisz met Taad Reijnders.
17-01-1666 Hercke Sijmonsz met Trijn Cornelis.
31-01-1666 Gerrit Cornelisz met Griet Heertjes, met attestatie na Luttjebroeck.
22-02-1666 Cornelis Govertsz met Wen Cornelis.
21-03-1666 Reijnder Sijmonsz met Aef Theunis.
25-04-1666 Jan Reijndertsz met Griet Ariaens.
16-05-1666 Jacob Claesz uijt de Bangers met Lijsbeth Cornelis.
01-08-1666 Pieter Dircksz met Marij Claas, met attestatie na Schellinckhout.
01-08-1666 Claas Pietersz met Trijn Jans na Westerblocker.
21-08-1666 Freeck Jacobsz met Reijnou Cornelis.
05-12-1666 Claas IJsbrantsz met Cornelis Jans.
26-12-1666 Uldrich Barentsz met Griet Freecks, met attestatie na Enchuijsen.
16-01-1667 Jan Dircksz met Ettjen Claas, met attestatie na Grootebroeck.
23-01-1667 Gerbrant Gerbrantsz met IJef Cornelis na Hem.
23-01-1667 Albert Siewertsz met Dieuw Dircks.
23-10-1667 Cornelis Jansz met Sou Sijmons, met attestatie na Oosterleeck.
30-10-1667 Jacob Claasz met Griet Cornelis.
04-12-1667 Wijbit Dirckzen met Kniere Pieters.
04-12-1667 Heijndrick Jansz met Griet Ellerts met attestatie na Oosterleeck.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 12-01-2023

Bron: RA Hoorn – Venhuizen Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *