Venhuizen – Dopen Gereformeerd 1663-1668

Venhuizen Dopen Gereformeerd 1656 – 1668

Venhuizen Periode 1663 – 1668.

07-01-1663 Cornelis, soon van Jan Claesz en van Trijn Cornelis.
07-01-1663 Sijmon, soon van Aerjan Pietersz Kreb en Griet Gerrits van Enchuijsen.
15-01-1663 Teunis, soon van Pieter Teunisz en van Stijn Claes.
21-01-1663 Dieu, dochter van Acornelis Broersz en Geert Jans.
11-02-1663 Cornelis, soon van Aris Jacobsz en Dieu Freeks.
25-02-1663 Griet, dochter van Ente Florisz en Lijsbet Dircks.
25-02-1663 Pieter, soon van Jan Pietersz en van Trijn Freeks.
01-04-1663 Trijn, dochter van Maerten Jansz en van Anna Harckes.
15-04-1663 Jan, soon van Cornelis Jansz Backer en Anna.
06-05-1663 Pieter en Cornelis, soonen van Hercke Cornelisz Kistemaecker  en van Trijn Sijmons.
05-08-1663 Nies, dochter van Jacob Pieters en van Souw Jacobs.
05-08-1663 Geert, dochter van Pieter Bastiaensz en van Lijst Gerrits.
05-08-1663 Dirck, soon van Jan Meijnderssen en van IJef Dircks.
02-09-1663 Teet, dochter van Pieter Sijbrantssen en van Neel Floris.
02-09-1663 Hiltjen, dochter van Sijbrant Cornelisse en van Geertjen Reijnks.
16-09-1663 Sijtjen, dochter van Gerrit Meijnersse en van Wabjen Dircks.
30-09-1663 Aef, dochter van Jan Cornelisse en van Anna Pieters.
07-10-1663 Cornelis, soon van Claes Jansz en van Dieuwer Cornelis.
14-10-1663 Pouwels, soon van Freeck Pouwelsse en van Lijsbet Sijewerts.
14-10-1663 Claes, soon van Pieter Jansse en van Alijt Jans.
21-10-1663 Hercke, soon van Jacob Dircksse en van Geert Freecks.
21-10-1663 Sijbrant, soon van Pieter Tomisse en van Trijn Sijmons.
28-10-1663 Aeff, dochter van Gerrit Gerritsse en Anna Jacobs.
28-10-1663 IJsbrant, soon van Jan Gerritsse en van Dieuw IJsbrants.
28-10-1663 Pieter, soon van Claes Teunisse en van Dieu Ellers.
04-11-1663 Jan, soon van Pieter Dircksse en van Geert Broers.
16-11-1663 Trijn, dochter van Gerrit Jansen en van Lijsbet Pieterse,
20-11-1663 Jan, soon van Herme Janss en van Anna Hercks.
20-11-1663 Pieter, soon van Jan Pietersse en van Geert Dirckse.
20-01-1664 Barent, soon van Gerrit Abels en van Anna Barents.
27-01-1664 Jan, soon van Pieter Theunisse en van Stijn Claes.
02-02-1664 Antjen, dochter van Evert Tjeertsz en van Geert Claes.
18-03-1664 Pieter, soon van Cornelis Janzen en van Anna Theunis.
27-04-1664 Dirck, soon van Jan Pietersz en van Meijnouw Willems.
22-06-1664 Arien, soon vn Gerrit Janssen en van Leentjen Cornelis.
22-06-1664 Cornelis, soon van Jan Cornelisz en van Vrouw.
10-08-1664 Aeltjen, dochter van Cornelis Dircksz en van Nanne Heckes.
17-08-1664 Dirck, soon van Jan Pietersz d’ Zeeuw en van Reijst Dircks.
17-08-1664 Marij, dochter van Albert Speck en van Vrouw Aris.
31-08-1664 Lijsbeth, dochter van Evert Pietersz en van Stijn Jans.
14-09-1664 Vokel Jans, een bejaerde.
14-09-1664 Geerlof, soon van Femme Jansz ende [naam moeder niet vermeld].
21-09-1664 Pieter, soon van Jan Sijmonsz en van Griet Pieters.
21-09-1664 Dieuw, dochter van Claes Dircksz en van Anne Jacobs.
21-09-1664 Meijnert, soon van Jan Cornelis Pietersz en van Aeff Meijnders.
21-09-1664 Broer, soon van Cornelis Reijndersz en van Anna Broers.
21-09-1664 Fijtjen, dochter van Jan Elbersz en van Griet Reijners.
28-09-1664 Lijsbeth, dochter van Teunis Sijmonsz en van Lobbrigh Willems.
28-09-1664 Jan, soon van Jan Claesz en van Trijn Cornelis.
28-09-1664 Floris, soon van Dirck Florisz en van Vrouw Dircks.
28-09-1664 Wouter, soon van Jan Albersz en van Jannetjen Claes.
05-10-1664 Piertjen, dochter van Ente Florisz en van Lijsbeth Dircks.
05-10-1664 Griet, dochter van Cornelis Hercksz en van Aeff Herckes.
12-10-1664 Jacob, soon van Aris Jacobsz en van Dieuw Freecks.
12-10-1664 Dieuw en Marijtjen, kinderen van Jan Pietersz en van Trijn Claes.
16-11-1664 Geert, dochter van Hercke Pietersz en van Geert Dircks.
16-11-1664 Pouwels, soon van Freeck Pouwelsz en van Lijsbeth Sijverts.
16-11-1664 Geert, dochter van Heijn Gerritsz en van Griet Jacobs.
07-12-1664 Jan, soon van Cornelis Broersz en van Geert Jans.
07-12-1664 Dirck, soon van Jan Hermisz en van Griet Dircks.
07-12-1664 Dirck, soon van Jan Meijndersz en van IJeff Dircks.
14-12-1664 Jan, soon van Jan Teunisz en van Griet Cornelis.
28-12-1664 Jan, soon van Hercke Jansz en van Trijn Elis.
28-12-1664 Pieter Jansz, een bejaerde.
28-12-1664 Claes Dircksz, een bejaerde.
28-12-1664 Aegt Dircks, een bejaerde.
01-01-1665 Cornelis, soon van Jan Pietersz en van Trijn Freecks.
01-01-1665 Jan, soon van Pieter Bastiaensz en van Lijst Gerrits.
04-01-1665 Anna, dochter van Heertjen Rieuwertsz en van Tet Barents.
04-01-1665 Efjen, dochter van Jan Jansz en van Griet Jans.
04-01-1665 Griet, dochter van Hercke Gerritsz en van Sijbrigh Hendricks.
21-01-1665 Geert, dochter van Andries Hendricksz en van Trijn Claes.
25-01-1665 Pietertjen, dochter van Jan Pietersz en van Reijnouw Jans.
01-02-1665 Jacobus, soon van Willem.
08-02-1665 Jan, soon van Evert Tjeertsz en van Geert Claes.
15-02-1665 Anne, dochter van Cornelis Janssen en Aeff IJsbrants.
22-02-1665 Dieuw, dochter van Jan Jeuriaensz en van Dieuw IJsbrants.
22-02-1665 Aeght, dochter van Jasper Cornelisz en van Trijn Reijers.
15-03-1665 Cornelis, soon van Jacob Dircksz en van Geert Freecks.
15-03-1665 Lijsbet, dochter van Maerten Pietersz en van Trijn Jans.
15-03-1665 Anna, dochter van Aris Pietersz en van Aeff Reijers.
29-03-1665 Dieuw, dochter van Hercke Dircksz en van Anna Floris.
29-03-1665 Jan, soon van Cornelis Arisz en van Dieuw Cornelis.
06-04-1665 Griet, dochter van Pieter Janssen en van Marij Pieters.
06-04-1665 Claes Albertsz, een bejaerde.
06-04-1665 Cornelis Pietersz, een bejaerde.
06-04-1665 Dieuw Pieters, een bejaerde.
06-04-1665 Grietje Jans, een bejaerde.
12-04-1665 Griet, dochter van Claas Cornelisz en van Neel Fredericks.
19-04-1665 Geert, dochter van Outger Pietersz [naam moeder niet vermeld].
03-05-1665 Dirck, soon van Gert Meijndertsz en van Wab Dircks.
13-05-1665 Aef, dochter van Hercke Clasen en van Cornelis IJsbrants.
10-06-1665 Pieter, soon van Willem Pietersz en van Jan Cornelis.
26-07-1665 Jan, soon van Pieter Jansen en van Aef Brants.
29-07-1665 Jan, soon van Jan Clasen en van Meijnou Pieters.
16-08-1665 Dirck, soon van Pieter Pietersz Spangeert en van Dieuw Harckes.
19-08-1665 Lijsbet, dochter van Bastiaen Jansz en van Luduw Femmes.
19-08-1665 Dieuw, dochter van Claes Teunisz en van Dieuw Ellerts.
31-08-1665 Trijntje, dochter van Hendrick Jansz en van Alijt Heijndricks.
31-08-1665 Pieter, soon van Ellert Pietersz en van Alijt Dircks.
16-09-1665 Pieter, soon van Cornelis Ellertsz Decker en van Nanningh.
23-09-1665 Brecht, dochter van Tijmen Pietersz en van Crelis {ieters.
27-09-1665 Dirck, soon van Olfert Hertisz Smit en van Mient Dircks.
27-09-1665 Floris, soon van Dirck Florisz en  van Vrouke Dircks.
18-10-1665 Johannes, soon van Philips.
15-11-1665 Geert, dochter van Claas Cornelisz en van Aef Rieuwerts.
29-11-1665 Teedt, dochter van Jan Elbertsz en van Griet Reijners.
13-12-1665 Geert, dochter van Jan Tijsz en van Jantjen Claas.
25-12-1665 Pieter, soon van Jan Sijmonsz en van Griet Pieters.
27-12-1665 Floris, soon van Ente Florisz en van Lijsbet Dircks.
01-01-1666 Elbert, soon van Jan Elbertsz en van Trijn Pieters.
03-01-1666 Reijnou, dochter van Claas Jansz Moij en van Geert Claas.
06-01-1666 Freeck, soon van Cornelis IJsbrantsz en van Grietje Jans.
31-01-1666 Jan, soon van Claas Jansz Spiertus en van Dieuw Cornelis.
07-02-1666 Aeff, dochter van Herme Sijmonsz en van Reijn Freecx.
07-02-1666 Jacob, soon van Pieter Teunisz en van Jantjen Jacobs.
22-02-1666 Pieter, soon van Pieter Toenisz Muller en van Trijn Sijbrants.
22-02-1666 Machtel, dochter van Gerrit Jansz en van Leentjen Cornelis.
21-03-1666 Jan, soon van Sibrant Cornelisz en van Geertjen Reijnckies.
21-03-1666 Riedieuw, dochter van Claas Dirckxen en van Lijsbet Pouwels.
21-03-1666 Griet, dochter van Pieter Dirksz en van Geert Broers.
21-03-1666 Brecht, dochter van Jan Cornelisz en van Anne Pieters.
05-04-1666 Claas, soon van Pieter Teunisz Slachters en van Stijn Claas.
05-04-1666 Jantjen, dochter van Jan Pietersz en van Meijnouw Willems.
12-04-1666 Gerrit, soon van Heijn Dircken en van Griet Jacobs.
23-05-1666 Trijn, dochter van Dirck Cornelisz en van Lijsbet Harmens.
30-05-1666 Impjen, dochter van Cornelis Dircken en van Nan Megges.
02-06-1666 Anna, dochter van Evert Tiertsz en van Geert Claas.
20-06-1666 Evrou, dochter van Jan Pietersz Wit en van Anne Cornelis.
20-06-1666 Jacob, soon van Pieter Jacobsz en van Dieuw Doedes.
30-06-1666 Cornelis, soon van Maarten Jansz en van Anne Harckes.
04-07-1666 Griet, dochter van Jan Cornelisz en van Vrouke Cornelis.
04-07-1666 Stijn, dochter van Teunis Reijersz en van Griet Gerrits.
25-07-1666 Vrouke, dochter van Aris Albertsz Speck en van Reijnou Cornelis.
01-08-1666 Herme, soon van Cornelis Broersz en van Geert Jans.
04-08-1666 Anne, dochter van Gerrit Abelsz en van Anne Barents.
08-08-1666 Gerrit, soon van Hercke Gerritsz en van Sijbrich Heijndricx.
15-08-1666 Pietertjen, dochter van Jan Teunisz Slachter en van Griet Cornelis.
22-08-1666 Ariaentje, dochter van Cornelis Maartensz en van Dieuw Jans.
06-09-1666 Vrouke, dochter van Claas Albertsz Speck en van Trijn Teunis.
06-09-1666 Rieuwert,  soon van Bartelt Outgersz en van Dieu Cornelis.
06-09-1666 Anna, dochter van Heertjen Rieuwertsz en van Teet Barents.
06-09-1666 Trijn, dochter van Jan Meijndertsz en van IJf Dircks.
19-09-1666 Aecht, dochter van Jasper Cornelisz en van Trijn Jans.
03-10-1666 Griet, dochter van Pieter Claasz en van Trijn Dircks.
24-10-1666 Sijmon, soon van Theunis Sijmonsz en van Lobrich Willems.
07-11-1666 Jan, soon van Jan Albertsz en van Jantje Claas.
05-12-1666 Aef, dochter van Evert Florisz en van Trijn IJsbrants.
05-12-1666 Cornelis, soon van Cornelis Arisz en van Dieuw Cornelis.
12-12-1666 Herme, soon van Claas Jansz en van Griet Hermens.
12-12-1666 Jantjen, dochter van Outger Pietersz en van Sou Claas.
19-12-1666 Volckjen, dochter van Jan Toenisz en van Geert Teunis.
18-12-1666 Herme, soon van Jan Harmensz en van Griet Dircks.
23-01-1667 Maartje, dochter van Jan Olij en van Trijn Claas.
06-02-1667 Sijtje, dochter van Jan Cornelisz en van Taad Reijners.
06-02-1667 Jan, soon van Pieter Pietersz Spangiard en van Dieu Harckes.
13-02-1667 Cornelis, soon van Cornelis Jansz en van Aef IJsbrants.
27-02-1667 Grietje, dochter van Olfert Hertisz Smit en van Mient Dircks.
13-03-1667 Freeck, soon van Pieter Jansz en van Aef Brants.
11-04-1667 Anne, dochter van Claas Jansz Spiertus en van Dieuw Cornelis.
17-04-1667 Rengel, dochter van Ele Pietersz en van Suster Pieters.
01-05-1667 Trijn, dochter van Cornelis Reijndertsz en van Anna Broers.
08-05-1667 Pieter, soon van Jan Claesz Gorter en van Trijn Cornelis.
15-05-1667 Freeck, soon van Jacob Dircksen en van Geert Dircks.
07-08-1667 Jan, soon van Pieter Jansz Moij en van Marij Pieters.
14-08-1667 Floris, soon van Cornelis Florisz en van Anne Claas.
28-08-1667 Ele, soon van Jan Claesz en van Meijnou Pieters.
28-08-1667 Gerrit, soon van Pieter Jacobsz Houteijn en van Dieu Doedes.
02-09-1667 Dieu, dochter van Gerbrant Gerbrantsz en van Aef Cornelis.
07-09-1667 Marij, dochter van Tijmen Pietersz Moij en van Cornelis ieters.
11-09-1667 IJsbrant, soon van Jan Juriaensz en van Dieuw IJsbrants.
02-10-1667 Marij, dochter van Ellert Pietersz en van Alijt Dircks.
02-10-1667 Vrouwke, dochter van Claes Albertsz Speck en van Trijn Femmes.
19-10-1667 Sijmon, soon van Herme Sijmonsz en van Reijm Freecks.
30-10-1667 Evert, soon van Cornelis Dircken  en van Nanne Meckes.
20-11-1667 Aris, soon van Pieter Arisz en van Alijt Jans.
20-11-1667 Volckert, soon van Willem Volckertsz en van Taad Pieters.
20-11-1667 Dirck, soon van Jan Dircksen en van Ettjen Claas.
04-12-1667 Cornelis, soon van Heijn Gerritsz en van Griet Jacobs.
08-01-1668 Trijn en Freeck, kinderen van Cornelis Govertsz en van Wen Cornelis.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 12-01-2023

Bron: RA Hoorn – Venhuizen Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *