Venhuizen – Dopen Gereformeerd 1656-1662

Venhuizen Dopen Gereformeerd 1656 – 1668

Venhuizen Periode 1656 – 1662.

09-01-1656 Mari, dochter van Jan Pietersz en van Reinu.
16-01-1656 Jan, soon van Cornelis Elbertsz en van Nammen.
23-01-1656 Dirck, soon van Harcke Dircksz en van Geert Hermens.
20-02-1656 Aris, soon van Reiner Pietersz en van Griet Teunis.
12-03-1656 Stijn, dochter van Aris Pietersz en van Aef Teunis.
14-05-1656 Reinu, dochter van Jan Teunisz en van Nies Tames.
25-05-1656 Jan, sone van Maerten Jansz en van Ane Harckes.
04-06-1656 Cornelia, dochter van Harcke Cornelisz en van Trijn Sijmons.
04-06-1656 Joost, soon van Harcke Claesz en van Cornelisje Isbrants.
04-06-1656 Barent, soon van Jan Barentsz en van Claesje Floris.
04-06-1656 Neel, dochter van Pieter Steenkooper en Trijn van Jisp.
18-06-1656 Trijn, dochter van Harcke Harckesz en van Brecht Claes.
06-08-1656 Hendrick, sone van Adam Lakenbereijder en van Geert Teunis.
27-08-1656 Griet, dochter van Hermen Jansz en van Anne Herckes.
10-09-1656 Riewert, sone van Heertjen Riewertsz en van Tet Barents.
24-09-1656 Reiner, sone van Harcke Reinersz en van Mari Everts.
24-09-1656 Trijn, dochter van Jan Pietersz en van Zouw Jacobs.
15-10-1656 Cornelis, sone van Jan Teunisz en van Griet Cornelis.
22-10-1656 Harcke, sone van Tijs Harckesz en van Trijn Willems.
22-10-1656 Jacob, sone van Gerrit Gerritsz en van Anne Jacobs.
22-10-1656 Ele, sone van Pieter Elisz [naam moeder niet vermeld].
29-10-1656 Tijtjen, dochter van Jan Toemesz en van Geert Claes.
19-11-1656 Trijn, dochter van Femme Jansz en van Dingen Geerlofs.
26-11-1656 Geert, dochter van Cornelis Evertsz en van Jantjen Floris.
26-11-1656 Reiner, sone van Wouter Dircksz en van Dieuw Cornelis.
10-12-1656 Maerten, sone van Dirck Jansz en van Dieuw Maertens.
10-12-1656 Jacob, sone van Wouter Jansz en van Mari Hermens.
17-12-1656 Jan, sone van Pieter Gerbrantsz in de Hout en van Aef Dircks.
24-12-1656 Griet en Lijsbet, dochters van Heertjen Gerrits en van Aecht Dircks.
31-12-1656 Reinu, dochter van Jan Pietersz en van Dingen Willems.
04-02-1657 Zouw, dochter van Maerten Pietersz en van Trijn Jans.
04-03-1657 Claes, sone van Cornelis Wijbitsz Lou en van Griet Jans.
15-03-1657 Jan, sone van Cornelis Jansz en van Anne Teunis.
01-04-1657 Lijsbet, dochter van Cornelis Jansz en van Riedu Pieters.
22-04-1657 Marij, dochter van Sijbrant Cornelisz en van Geertjen Reincks.
30-04-1657 Brecht, dochter van Pieter Dircksz en van Geert Broers.
21-05-1657 Jan, sone van Jan Jansz en van Griet Jans.
26-05-1657 Hiltgen, dochter van Jacob Olffertsz Prick en van Machteltje Cornelis van Cranen.
22-07-1657 Griet, dochter van Reijner Pietersz en van Griet Teunis.
05-08-1657 Anne en Neeltjen, dochters van Pieter Cornelis Steenkoper en van Trijn Claes.
12-08-1657 Dieu, dochter van Pieter Sijbrantsz en van Anna Floris.
26-08-1657 Cornelisjen, dochter van Jan Pietersz en van Geert Dircks.
09-09-1657 Trijn, dochter van Dirck Dircksz en van Aecht Nitters.
14-10-1657 Aris, sone van Cornelis Arisz en van Lijsbet Cornelis.
21-10-1657 Brecht, dochter van Meinert Pietersz en van Dieuw Jans.
28-10-1657 Cornelisjen, dochter van Claes Jansz en van Griet Hermens.
04-11-1657 Griet, dochter van Teunis Sijmonsz en van Lobberich Willems.
04-11-1657 Trijn, dochter van Cornelis Pietersz en van Dieuw Willems.
04-11-1657 Jan, sone van Gerrit Gerritsz en van Griet Jacobs.
04-11-1657 Lijsbeth, dochter van Olfert Heertsz en van Mieu Dircks.
25-11-1657 Geert, dochter van Pieter Dircksz en van Aeltje Meuls.
08-12-1657 Mari, dochter van Harcke Geerlofsz en van Knier Maertens.
08-12-1657 Anna, dochter van Sijmon Gerritsz en van Griet Pieters.
16-12-1657 Pieter, soon van Willem Pietersz en van Geert Reiners.
16-12-1657 Pieter, soon van Jan Pietersz anders Jan Broersz en van Aef Teunis.
26-12-1657 Pieter, soon van Cornelis Arisz en van Dieuw Jacobs.
01-01-1658 Claes Jansz wesende een bejaerd man.
01-01-1658 Jan, soon van Gerrit Jansz en van Leentjen Cornelis.
13-01-1658 Barber, dochter van Adam Hendricksz en van Geert Teunis.
10-02-1658 Anna, dochter van Harcke Claesz en van Cornelisje Isbrants.
17-02-1658 Anna, dochter van Reiner Freecksz en van Griet Jans.
17-02-1658 Claes, soon van Harck Harcksz en van Brecht Claes.
03-03-1658 Anna, dochter van Maerten Jansz en van Anne Harckes.
10-03-1658 Anna, Barent Barentsz en van Alijt Hermens.
10-03-1658 Fijtjen, dochter van Jan Toenisz en van Just Claes.
21-04-1658 Jantjen, dochter van Cornelis Harcksz en van IJfjen Harckes.
28-04-1658 Jan, soon van Femma Jansz en van Dingen Geerlofs.
05-05-1658 Jan, soon van Cornelis Elbertsz en van Nammen.
05-05-1658 Jan, soon van Aeriaen Freecksz en van Aef Dircks.
14-07-1658 Geert, dochter van Cornelis IJsbrantsz en van Aef Willems.
04-08-1658 Trijn, dochter van Jan Arisz en van Reinu Jans.
01-09-1658 Trijn, dochter van Harcke Dircksz en van Anna Floris.
08-09-1658 Teetertjen, dochter van Aris Pietersz en van Aef Reiers.
08-09-1658 Teunis, soon van Jan Teunisz en van Griet Cornelis.
29-09-1658 Teunis, soon van Jan Teunisz en van Niesje Taams.
29-09-1658 Geert, dochter van Jacob Wijbrantsz en van Aecht Wiggers.
13-10-1658 Teet, dochter van Harke Reinersz en van Mari Everts.
27-10-1658 Lijsbet, dochter van Wouter Pietersz en van Trijn Dircks.
03-11-1658 Aef, dochter van Cornelis Evertsz en van Jantjen Floris.
03-11-1658 Reijner, soon van Cornelis Pietersz en van Lijsbet Jans.
03-11-1658 Lijsbeth, dochter van Cornelis Gerritsz en van Aef Dircks.
10-11-1658 Pieter, soon van Jacob Pietersz en van Zouw Jacobs.
24-11-1658 Cornelis, soon van Wouter Dircksz en van Dieuw Cornelis.
08-12-1658 Jacob, soon van Dirck Jacobsz en van Jeltjen Pouwels.
15-12-1658 Reunu, dochter van Harcke Meinertsz en van Anna Jans.
15-12-1658 Aecht, dochter van Claes Jansz en van Griet Hermens.
12-01-1659 Geert, dochter van Jan Pietersz en van Dingen Willems.
02-02-1659 Trijn, dochter van Teunis Wijbits en van Stijntjen Stevens.
16-02-1659 Sijmon, soon van Ellert Pietersz en van Alijdt Dircks.
00-03-1659 IJd, dochter van Heertjen Riewertsz en van Tet Barents.
17-03-1659 Anna, dochter van Pieter Dircksz en van Dieuw Cornelis.
17-03-1659 Dieuw, dochter van Jan Pietersz Spangiert en van Geert Dircks.
13-04-1659 Hermen, soon van Claes Jansz en van IJd Hermens.
01-06-1659 Sijmen, soon van Claes Sijmsz en van Meijs Jans.
20-07-1659 Broer, soon van Cornelis Broersz en van Geert Jans.
27-07-1659 Dieuw, dochter van Cornelis Jansz Louw en van Anna Teunis.
30-08-1659 Griet, dochter van Harck Geerlofsz en van Knier Maertens.
30-08-1659 Griet, dochter van Pieter Sijbrantsz en van Neel Floris.
14-09-1659 Sijmon, Femme Jansz en van Dieuw Geerlofs.
14-09-1659 Anna, Claes Cornelisz en van Aef Rieuwerts.
14-09-1659 Cornelis, Pieter Jansz en van Dieuw Jacobs.
05-10-1659 Griet, dochter van Pieter Cornelisz Steenkoper en van Trijn Claes.
19-10-1659 Pieter, soon van Maerten Pietersz en van Trijn Sijmens anders genoemt Trijn Jans.
26-10-1659 Trijn, dochter van Bertel Outgersz en van Dieuw Cornelis.
26-10-1659 Floris, soon van Evert Florisz en van Trijn IJsbrants.
02-11-1659 Anna, dochter van Gerrit Alefsz en van Anna Barents.
05-11-1659 Jacob, soon van Harcke Jacobsz en van Griet Jans.
21-12-1659 Geert, dochter van Teunis Reijersz en van Griet Gerrits.
18-01-1660 Nies, dochter van Pieter Dircksz en van Aeltjen Mieuws.
25-01-1660 Dirck, soon van Jacob Dircksz en van Geert Freecks.
25-01-1660 Geert, dochter van Jan Pietersz en van Reijnu Jans.
01-02-1660 Cornelis, soon van Jan Claesz en van Trijn Cornelis.
01-02-1660 Jan, soon van Claes Jansz en van Griet Claes.
29-02-1660 Sijmon, soon van Elbert Pietersz en van Alijd Dircks.
29-02-1660 Heertjen, soon van Olfert Heertsz en van Mieu Dircks.
07-03-1660 Trijn, dochter van Sijbrnt Cornelisz en van Geertjen Reijnks.
21-03-1660 Harcke, soon van Maerten Jansz en van Anna Harckes.
04-04-1660 Teunis, soon van Jan Teunisz en van Nies Taams.
18-04-1660 Meijnert, soon van Jan Meinertsz en van IJt Dircks.
02-05-1660 Trijn, dochter van Harcke Claesz en van Cornelisje IJsbrants.
16-05-1660 Cornelis, soon van Aris Jacobsz en van Dieuw Freecks.
30-05-1660 Tjeert, soon van Evert Tjeertsz Smit en van Geert Claes.
01-08-1660 Anna, dochter van Gerrit Gerritsz en van Anna Jacobs.
01-08-1660 Pietertjen, dochter van Bastiaen Jansz en van Luijdu Teuwes.
08-08-1660 Sijmon, soon van Harcke Cornelisz en van Trijn Sijmons.
08-08-1660 Evert, soon van Harcke Reijnertsz en van Mari Everts.
15-08-1660 Geert, dochter van Jan Broersz Koster in Hem.
29-08-1660 Teunis, soon van Wouer Pietersz en van Trijn Dircks.
29-08-1660 Reijner, soon van Sijmon Gerritsz en van Griet Pieters.
12-09-1660 Gerrit, soon van Hans Christiaensz en van Griet Jans.
17-10-1660 Wijbit, soon van Teunis Wijbitsz en van Stijn Sieverts.
17-10-1660 Floris, soon van Harcke Dircksz en van Anna Floris.
17-10-1660 Willem, soon van Cornelis Pietersz en van Dieuw Willems.
07-11-1660 Pieter, soon van Harcke Pietersz en van Geert Dircks.
07-11-1660 Trijn, dochter van Claes Jansz en van Stijn Willems.
14-11-1660 Trijn, dochter van Pieter Sijbrantsz en van Neel Floris.
02-01-1661 Nies, dochter van Jacob Pietersz en Sou Jacobs.
23-01-1661 Trijn, dochter van Pieter Arisz en van Alijt Jans.
06-02-1661 Dieuw, dochter van Jan Teunisz en van Griet Cornelis.
06-02-1661 Anna, dochter van Pieter dircksz en Dieuw Cornelis.
06-02-1661 Tet, dochter van Adam Droogscheerder en van Geert Teunis.
20-02-1661 Pieter, soon van Pieter Cornelisz Steenkoper en van Trijn Claes.
01-05-1661 Griet, dochter van Hermen Jansz en van Anna Harckes.
01-05-1661 Dirck, soon van Pieter Dircksz en van Geert Broers.
08-05-1661 Job, soon van Kerst Dircksz in Hem en [naam moeder niet vermeld].
08-05-1661 Jacob, soon van Jan Claesz Gorter en van Trijn Cornelis.
22-05-1661 Dirck, soon van Jan Pietersz en van Geert Dircks.
22-05-1661 Aecht, dochter van Cornelis Broersz en van Geert Jans.
10-07-1661 Trijn, dochter van Bartel Outgersz en van Dieuw Cornelis.
10-07-1661 Anna, dochter van Heertjen Riewertsz en van Tet Barens.
21-08-1661 Claes, soon van Cornelis Elbertsz Decken en van Namme.
28-08-1661 Piertjen, dochter van Jacob Wijbrantsz en van Aecht Wiggers.
04-09-1661 Trijn, dochter van Gerrit Meijnertsz en van Wab Dircks.
25-09-1661 Brecht, dochter van Ellert Pietersz en van Alijt Dircks.
25-09-1661 Geert, dochter van Claes Cornelisz en van Aef Riewerts.
02-10-1661 Trijn, dochter van Jan Broersz en van Fokel Jacobs.
09-10-1661 Dieuw, dochter van Pieter Pietersz Spanjaert en van Dieuw Harkes.
09-10-1661 Mari, dochter van Claes Jansz Moij en van Geert Claes.
16-10-1661 Pieter, soon van Jan Pietersz en Meinuw Willems.
30-10-1661 Dirck, soon van Jacob Dircksz en van Geert Freecks.
30-10-1661 Griet, dochter van Cornelis Pietersz en van Aef Meinert.
30-10-1661 Eeffrouw, dochter van Cornelis Arisz en van Dieuw Cornelis.
30-10-1661 Willem, soon van Evert Willemsz en van Trijn Jans.
06-11-1661 Reijnuw, dochter van Teunis Sijmsz en van Lobbrich Willems.
06-11-1661 Trijn, dochter van Cornelis Pietersz en van Lijsbet Jans.
06-11-1661 Vrouck, dochter van Pieter Bastiaensz en van Lijst Gerrits.
06-11-1661 Jan, soon van Mr. Jan Hendricksz en Griet Claes.
06-11-1661 Jan, soon van Jan Jansz Stalen, Anna Huijberts.
20-11-1661 Pieter, soon van Maerten Pietersz en van Trijn Jans.
04-12-1661 Trijn, dochter van Claes Jansz en van Dieuwer Cornelis.
04-12-1661 Dirck an Jantjen, kinderen van Willem Pietersz en van Geert Reijnerts.
15-01-1662 Trijn, dochter van Jan Pietersz en van Jantjen Jans.
22-01-1662 Jacob en Anna, kinderen van Sijmon Hermsz en van Aef Jans.
22-01-1662 Claes en Aecht, kinderen van Pieter Claesz en Diew Tadis.
19-02-1662 Dirck, soon van Pieter Jansz en van Aecht Dircks.
19-03-1662 Gerrit, soon van Pieter Jacobsz en van Dieu Doedes.
14-05-1662 Jan, soon van Jasper Cornelisz en van Trijn Reijers.
30-07-1662 Dirck, soon van Heertjen Riewertsz en Thet Barents.
27-08-1662 Dirck, soon van Sijmon Gerritsz en van Griet Pieters.
03-09-1662 Pieter, soon van Femme Jansz en van Dingen Geerlofs.
17-09-1662 Jan, soon van Willem Cornelisz en van Anna Jans.
17-09-1662 Dieuw, dochter van Claes Jan Groens en Griet Hermens.
01-10-1662 Jacob, soon van Jan Huijbertsz en Aef Cornelis in Hem.
01-10-1662 Pieter, soon van Evert Pietersz en van Stijn Jans.
15-10-1662 Aef, dochter van Teunis Reijersz en van Griet Gerrits.
15-10-1662 Dieu, dochter van Harke Claesz en van Cornelisjen IJsbrants.
22-10-1662 Aris, soon van Jan Teunisz en van Griet Cornelis.
22-12-1662 Lijsbet, dochter van Jan Hermsz en van Griet Dircks.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 11-01-2023

Bron: RA Hoorn – Venhuizen Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *