Schagen Dopen Gereformeerd 1682-1686

Schagen Dopen Gereformeerd 1627 – 1686

Periode 1682 – 1686.

04-01-1682 Jan Pietersz Ham en Lijsbet Jans Calsbeecq een dochter Anna.
11-01-1682 Johannes Wassenberg en Zijtjen Cornelis een dochter Annetje.
11-01-1682 Hendrick Jansz Keijns en Neel Aeriens een dochter Griet.
11-01-1682 Cornelis Luijtjens en Maartje Maartens een soon Luijtjen.
25-01-1682 Mr. Dirck Cos, barbier en Aeltje Dirckx een dochter Dieuwertje.
25-01-1682 Willem Cornelis Mans en Anna Jans een dochter Lijsbet.
04-03-1682 IJsbrant Jacobsz Pott en Aelt Thijses een soon Jacob.
08-03-1682 Jan Pietersz Leck en Jannetjen Jacobs een dochter Aeltje.
22-03-1682 Maerten Zijmonsz Neef en Anna Rens een dochter Trijn.
26-04-1682 Pieter Cornelis Wijck en Neeltjen Visschers een zoon Cornelis.
04-05-1682 Hemelvaert. Baarent Gertszoon en Aelt Jans een dochter Trijntje.
17-05-1682 Pinxter. Pieter Oomke en Anna Pieters een dochter Maartjen.
17-05-1682 Jan Jansz Teun en Griet Jans een zoon Jan Teun.
17-05-1682 Jacob Willems op te Keijns en Trijn Jans een zoon Pieter.
21-06-1682 Cornelis Klaasz Keeman en Maertjen Cornelis een zoon Cornelis.
12-07-1682 Jan Aeriensz Backer en Aeriaentje Pieters een soon Pieter.
26-07-1682 Mr. Hendrick Voogt en Grietje Cornelis Streeckx een zoon Dirck.
09-07-1682 Pieter Michielsz en Lijsbet Claas een zoon Claas.
04-09-1682 Louris Jansz Kuijper en Anna Louris een zoon Allert.
20-09-1682 Cornelis Claasz Leertouwer en Jannetjen Andries een dochter Neeltjen.
11-10-1682 Luijtjen Corneliszoon en Maritje Plaetsius een zoon Cornelis.
11-10-1682 Adrianus Emans en Gulickjen Hendrickx een dochter Anna.
19-10-1682 Jan Jansz Mul en Grietje Claes een soon Jan.
25-10-1682 Jan Cornelisz Rouw op ’t Wadt een dochter Jantje.
13-12-1682 Pieter Aeriensz Slicker en Aecht Willem een zoon Aerien.
20-01-1683 Gert Pietersz Bos en Hillegont Jacobs een soon Cornelis.
27-01-1683 Gerrit Vlaenderen en Neeltjen Aeriens een dochter Sijtjen.
31-01-1683 Pieter Gertsz Keijns en Griet Pieters een dochter Jantje.
24-02-1683 Jan Jaspersz Smit en Anna Pieters een zoon Jacob.
10-03-1683 Harck Simonsz Molenaer en Guert Pieters een dochter Aechtje.
17-03-1683 Aerien Allerts Stam ende Aeriaentje Cornelis een dochter Neeltje.
28-03-1683 Willem Jansz Nes en Anna Jacobs een zoon Jan.
02-05-1683 Pieter Rensz en Trijn Dircx een soon Dirck.
16-05-1683 Fulps Janszoon en Aecht Aeriens een soon Jan.
16-05-1683 Pieter Janszoon en Trijn Jans een dochter Grietje.
16-05-1683 Dirck Abramszoon en Aecht Pieters een soon Pieter.
23-05-1683 Aerien Cornelis Gorter en Grietje Kos een soon Cornelis.
23-05-1683 Pieter Pietersz Stam en Aechtje van Hullen een dochter Grietje.
13-06-1683 Cornelis Pietersz Grootes en Trijn Jans een zoon Pieter.
16-06-1683 Peetooms Keeske Creliswerf en Maartjen Karstens een soon Sijbrant.
16-06-1683 Sijmon Hendrickxz Keijns en Maertjen Cornelis een zoon Cornelis.
18-07-1683 IJsbrant Jacobsz Pot en Aelt Tijsses een dochter Geertje.
29-08-1683 Pieter Michielsz en Lijsbet Claas een zoon Claes.
19-09-1683 Jan Wittekint en Lijsbet Cornelis een soon Dirck.
19-09-1683 Claes Aeriensz Bras en Aefjen Pieters een dochter Neeltjen.
10-10-1683 Floris Wieldraijer en Grietje Wiggers een zoon Claes.
17-10-1683 Cornelis Pietersz Prins ende Maartje Reijers een soon Reijer.
17-10-1683 Mr. Hendrick Voogt en Grietje Cornelis een dochter Maertjen.
24-10-1683 Gert Pietersz Benist en Lijsbet Claas een dochter Trijn.
24-10-1683 Taams Janszoon en Neeltjen Cornelis een dochter Jannetjen.
07-11-1683 Cornelis Maeijersz Bierkaij en Grietje Dircx een zoon Dirck.
14-11-1683 Baarent Gerritsz en Aeltje Jans een zoon Gerrit.
24-11-1683 Jan Pietersz Leck en Jannetjen Jacobs eeb soon Hendrick.
31-11-1683 Claes Walravens Tjallewal en Neel Heertjes een dochter Dieuwer.
31-11-1683 Claes Jansz Swerver ende Volckjen Jacobs een soon Jan.
12-12-1683 Luijtjen Cornelisz Dubbelt en Maria Plaetsius een dochter Trijntje.
25-12-1683 Karsdag. Pieter Pietersz ende Anna Pieters een soon Pieter.
01-01-1784 Mr. Dirck Cos ende Aeltje Dircx een dochter Maertjen.
01-01-1684 Aerien Schager Leegedijck en Maertjen Pieters een zoon Cornelis.
02-01-1684 Anthoni van den Heuvel en Maartje Pieters een zoon Pieter.
19-01-1684 Aerien Jansz Wijn ende Aeltje Pieters een zoon Jan.
30-01-1684 Jan Cornelisz Rouw op ’t Wadt een zoon Claes.
06-02-1684 Cornelis Almersz en Anna Dircx een dochter Aeriaentje.
23-02-1684 Jan Gertsz Dubbelt en Trijn Jans een dochter Neeltjen.
27-02-1684 Dirck Jacobsz Wilt en Neel Jans een zoon Jan.
30-02-1684 Gert Pietersz Bos zijn vrou op haer belijdenis gedoopt Hillegont.
22-03-1684 Claes Zijmons op Leegedijck en Grietje Gerts een zoon Zijmon.
02-04-1684 Aelbert Jansz Tjallewal en Jannetje Jans een zoon Pieter.
09-04-1684 Gerrit Jansz Koster en Grietje Wijbrants een zoon Jan.
23-04-1684 Gerrit Pietersz Backer en Grietje Hendricx een soon Pieter.
11-05-1684 Willem Aerienszoon en Madeleen Jacobs eeb soon Aerien.
11-05-1684 Jan Jansz Teun en Griet Jans een soon Aerien.
28-05-1684 Harck Zijmonsz Nes en Guert Pieters een dochter Anna.
18-06-1684 Dirck Fransz Hoep en Maertje Pieters een dochter Aefjen.
09-07-1684 Jan Pietersz Backer en Aeriaentje Pieters een zoon Jacob.
09-07-1684 Hilbrant Cornelisz Gauw en Griet Zijbrants een soon Zijbrant.
06-08-1684 Aerien Gorter een dochter Maartjen.
01-09-1684 Pieter Cornelisz Wijck en Neeltje Visschers een dochter Trijntje.
01-09-1684 Sijmon Hendrickxz Keijns en Maertje Cornelis een zoon Jan.
10-09-1684 Aerien Allerts Stam en Aeriaentje Cornelis een soon Cornelis.
10-09-1684 Gerrit Jacobsz op ’t Noort en Rijckel Jans een zoon Jacob. Dese twee kinderen zijn tot Valckoogh gedoopt.
24-09-1684 Gerrit Pietersz Bosch en Hillegont Jacobs eeb soon Jan.
01-10-1684 Hendrick Jansz Grotewal en Neel Maeijlis een dochter Anna.
01-10-1684 Jacob Keijser van de Keijns een soon Cornelis.
08-10-1684 Pieter Komens op ’t Noort een dochter Neeltjen.
08-10-1684 Pieter Michielsz Muijs en Lijsbet Claes een zoon Michiel.
15-10-1684 Mr. Hendrick Voogt en Neeltjen Streeckx een dochter Neeltjen.
22-10-1684 Willem Gertsz Tolke en Guert Aeriens een dochter Jannetje.
22-10-1684 Willem Jansz Hoogland en Anna Jacobs een dochter Trijntje.
22-11-1684 Harmanus Anthonij en Lijsbet Pieters een dochter Trijntje.
29-11-1684 Lijsbet Cornelis op hare belijdenis ’s avonts gedoopt, ’t is een dochter van Cornelis Heekes.
17-01-1685 Gert Dirckxz Vlaenderen en Neel Aeriens een dochter Trijntje.
21-01-1685 Dirck Jansz Grootewal en Dieuwer Aeriens een soon Jan.
07-02-1685 Floris Aeriens Avondorp en Barber Jans Bras een zoon Aerjen.
11-02-1685 Claas Reijersz de Boer en Lijsbetje Jans een soon Reijer.
11-02-1685 Willem Jansz Langeboer en Trijntje Pieters een dochter Neeltje. Gerust den 28 maij 1688.
21-02-1685 Louris Jansz Kuijper en Anna Allerts een soon Allert.
25-02-1685 Aerien Jansz Wijn en Aeltje Pieters een zoon Pieter.
28-02-1685 Gerrit Pietersz Bemst van de Nes en Reijer Pietersz uijt Poolandt sijn op haer belijdenis gedoopt.
01-04-1685 Amel Claeszoon en Maertje Jan Teuns een soon Jacob.
01-04-1685 Mr. Jan de Geus en Maartje Pieters een zoon Dirck.
28-04-1685 Jan Cornelisz Wittekint en Lijsbet Cornelis een zoon Gerrit.
28-04-1685 Jan Jaspersz Smidt en Anna Pieters een dochter Lijsbet.
22-04-1685 Maa Bensdr Griet een bastaert soon Adriaen.
13-05-1685 Jan Cornelisz Plaats e Maartje Jacobs Wittekint een dochter Dieuwer.
27-05-1685 Aelbert Jansz Tjallewal en Immetjen Jans een zoon Pieter.
21-06-1685 IJsbrant Jacobsz Pot en Aelt Tijsses een zoon Jacob.
21-06-1685 Pieter Gertsz Neuske van de Keijns een dochter Maertjen.
01-07-1685 Jan Hendrickxz Nes en Trijn Jans een soon Jan.
15-07-1685 Claes Zijmons Leegedijck en Griet Gerts een zoon Gerrit.
05-08-1685 Aerien Gorter en Grietje Pieters Cos een zoon Cornelis.
05-08-1685 Pietje Koopman en Aechtje van Hullen een soon Pieter.
05-08-1685 Cornelis Claesz Leertouwer en Jantjen Andries een dochter Neeltje.
02-09-1685 Pieter Jansz op ’t Noort en Trijn Jans een dochter Grietje.
02-09-1685 Aerien Schaager Leegedijck en Maertjen Pieters een dochter Neeltje.
16-09-1685 Hilbrant Jacobsz Groet en Anna Abrams een dochter Guertje. Gedoopt tot Leuven.
23-09-1685 Jan Cornelisz Pil en Anna Jacobs een dochter Anna.
30-09-1685 Gerrit Jansz Koster en Grietje Wijbrants een soon Havick.
30-09-1685 Claes Fransz Ackerman en Aeltje Aeriens een soon Aerien.
14-10-1685 Jan Pietersz Leck en Jannetjen Jacobs een dochter Antje.
04-11-1685 Pieter Renszoon en Trijn Dircx een soon Rens.
11-11-1685 Willem Jansz Hoogland en Anna Jacobs een soon Cornelis.
11-11-1685 Claas Walravens Tjallewal en Neeltje Heertjes een dochter Trijntje.
09-12-1685 Harck Zijmons Nes en Guert Pieters een zoon Pieter.
09-12-1685 Gert Jacobsz Wever en Rickel Jans een zoon Pieter.
12-12-1685 Jan Cornelisz Rouw een zoon Pieter.
23-12-1685 Dirck Fransz Hoep en Maartje Pieters een zoon Cornelis.
25-12-1685 Gert Pietersz Benist en Lijsbet Claas een soon Klaas.
25-12-1685 Jacob Jansz Slordt en Trijn Jans een dochter Guertje.
20-01-1686 Dirck Jansz Draver en Dieuwer Harmens een soon Jan.
03-02-1686 Cornelis Harcksz Nes en Dieuwer Aeriens een zoon Dirck.
03-02-1686 Pieter Jansz Backer Leegedijck en Maartjen Bravers een zoon Jan.
13-02-1686 Cornelis Claasz Keeman en Anna Jans een dochter Guertje.
24-02-1686 Jacob Jansz Ouwegrau en Aeriaen Jacobs een zoon Hendrick.
24-02-1686 Willem Aeriensz en Magdaleen Jacobs een soon Arien.
24-03-1686 Claas Reijersz de Boer en Lijsbet Jans een zoon Jan.
05-04-1686 Harmanus Anthonij en Lijsbet Gerts een dochter Annetje woonende op Leegedijck.
19-05-1686 Dirck Jacobsz Wilt en Neel Jans een dochter Trijntje.
31-05-1686 Dirck Jans Grootewal en Dieuwer Aeriens een soon Aerien.
23-06-1686 Pieter Zijmonsz Wever en Maertjen Gerts een soon Zijmon.
30-06-1686 Mr. Dirck Cos en Aeltje Dircx een dochter Aeltje.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 28-10-2022

Bron: RA Alkmaar – Schagen  Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *