Schagen Dopen Gereformeerd 1678-1681

Schagen Dopen Gereformeerd 1627 – 1686

Periode 1678 – 1681.

03-02-1678 Mr. Pieter  Broerszoon en Wijberich Jans een zoon Aerjen.
16-02-1678 Bartelmies Olfertsz en Maertjen Jans een zoon Klaes.
20-02-1678 Jan Pietersz Stam en Lijsbet Jans Calsbeeck een dochter Maertjen.
20-02-1678 Albert Zijmonsz Seegers en Maertjen Conincx een zoon Zijmon.
30-02-1678 Philps Reijers Tjallewal een zoon Pieter.
30-02-1678 Louris Jansz Kuijper en Anna Louris een dochter Anna.
15-03-1678 Allert Claesz Valckoog en Guert Jans een dochter Grietje.
04-04-1678 Claes Aeriens Bras en Aefjen Pieters een dochter Jannetjen.
04-04-1678 Pieter Gertsz Neuske van de Keijns een dochter Trijntje.
29-05-1678 Mr. Gijsbert Koot en Aecht Pieters een soon Dirck.
29-05-1678 Pijncxter. Mansbille een zoon Cornelis.
03-06-1678 Willem Koeckebacker en Trijntje Lamberts een soon Lambert.
05-08-1678 Jan Jansz Tolcke en Neel Pieters een zoon Claas.
15-08-1678 Cornelis Wijbrants Corneliswerf en Neel Huijberts een dochter Trijntje.
15-08-1678 Baarent Gerritsz en Aelt Jans een soon Gerrit.
15-08-1678 Pieter Jansz Blocker en Maertjen Aeriens een dochter Neeltjen.
21-08-1678 Jan Jasper de Zoldaet en Geert Jans een dochter Antje.
02-09-1678 Taams Janszoon en Neel Cornelis een soon Cornelis.
02-09-1678 Albert Corneliszoon en Griet Rens een dochter Guert.
02-09-1678 Cornelis Leertouwer en Jannetjen Andries een soon Cornelis.
11-09-1678 Jan Cornelisz Wijck en Maertjen Jans een dochter Guertje.
18-09-1678 Cornelis Bastiaansz en Teetje Pieters een dochter Sijbrich.
25-09-1678 Jan Aeriensz Backer en Aerjaentje Pieters een dochter Maertjen.
25-09-1678 Maerten Aerienszoon en Anna Piet Lous een zoon Aerien.
23-10-1678 Maeijl Claeszoon en Sijbrich Pieters een zoon Willem.
30-10-1678 Sijmon Teunisz Roocker en Maertje Pieters een dochter Neeltjen.
30-10-1678 Jan Jaspersz Smit en Anna Pieters een zoon Jacob.
30-10-1678 Aerien Claesz Creliswerf en Lijsbet Pieters een zoon Klaes.
02-11-1678 Hendrick Molenaer en Zijtjen Cornelis een zoon Jan.
02-11-1678 Sijmon Grootes Nes en Grietje Jans een zoon Pieter.
09-11-1678 Pieter Reijers Baas Leegedijck en Maertjen Claes een dochter Anna.
15-11-1678 Aerien Bastiaensz Scagher en Maertjen Pieters een dochter Neel.
23-11-1678 Aerien van Dijck en Judickje Willems een soon Sjorsje.
27-11-1678 Cornelis Cornelisz Cleijn en Griet Pieters een dochter Griet.
04-12-1678 Jan Jansz Teun en Neeltje Jans een dochter Lijsbet.
21-12-1678 Aerien Jans Mats en Maertjen Jans Teun een soon Pieter.
25-12-1678 Aerien Allertszoon en Maertjen Pieters Stams een soon Pieter.
29-01-1679 Jan Gerritsz Dubbelt en Trijn Jans een zoon Gerrit.
01-02-1679 Hilbrant Cornelisz Gau en Griet Zijbrants een soon Zijbrant.
12-02-1679 Maerten Zijmonsz Neef en Anna Rens een zoon Rens.
05-03-1679 Reijer Gerritsz Muijs en Maritjen Claes een zoon Claes.
05-03-1679 Jan Rensz Weesvaer en Lijsbet Cornelis een dochter Lijsbet.
19-03-1679 Jan Wittekint en Lijsbet Cornelis een dochter Grietje.
03-04-1679 Paes. Keijser en Katelijn een zoon genaemt Willem.
03-04-1679 Jacob Jansz Teun en Trijn Jans een zoon Cornelis.
16-04-1679 Garbrant Aeriensz en Neel Jans Streecx een zoon Aerien.
11-05-1679 Mr. Pieters Lapper en Anna Pieters een dochter Aeltje.
21-05-1679 Wassenbergh en Zijtjen Cornelis een soon Willem.
28-05-1679 Gerrit van Vlaenderen en Zijtjen Jans een soon Aerien.
30-07-1679 Jan Cornelisz Mul Leegedijck en Guertje Cornelis een dochter Maertjen.
20-08-1679 Jan Cornelisz Rou op ’t Wadt een dochter Jannetjen.
27-08-1679 Cornelis Caesz Keeman en MAertjen Cornelis een zoon Klaes.
12-09-1679 Cornelis Jansz Schager en Geertruijt Jans een soon Aerien.
08-10-1679 Mr. Gijsbert Koot en Aecht Pieters Kos een soon Dirck.
15-10-1679 Jan Aeriensz Haale en Jannetje Jans en soon Jan.
22-10-1679 Jan Jansz Mul en Grietje Claes een zoon Jan, tot Valckoogh gedoopt.
05-11-1679 Pieter Renszoon en Trijn Dircx een dochter Grietje.
15-11-1679 Claes Aeriensz Bras en Aefjen Pieters een zoon Pieter.
22-11-1679 Cornelis Almers en Anna Dirckx een dochter Neeltje.
07-12-1679 Cornelis Pietersz Leijtsman en Trijntje Pieters een dochter Neeltje.
07-01-1680 Cornelis Bastiaens en Teetje Pieters een dochter Sijbrich.
21-01-1680 Jan Pietersz Leck en Jannetje Jacobs een dochter Maritjen.
24-01-1680 Pieter Cornelisz Wick en Neeltjen Vissers een dochter Maertjen.
28-01-1678 Sijmon Pietersz Grootes en Grietje Jans een dochter Grietje.
14-02-1680 Jan Jaspersz Smit en Anna Pieters een dochter Maertjen.
21-02-1680 Mies IJsackxz Vlieger en Anna Roemers (doot) een soon Abraham.
21-02-1680 Claes de Waal Leegedijck en Neel Claes een dochter Breght.
25-02-1680 Jan Schoenlapper en Geert Jans Dienaers een dochter Annetje.
25-02-1680 Silps Reijersz Tjallewal een soon Pieter.
25-02-1680 Jan Hendrickxz Nes en Trijn Jans een zoon Hendrick.
28-02-1680 Willem Pietersz Koeckebacker en Trijntje Lamberts een dochter Sijtjen.
24-03-1680 Willem Jansz Nes en Anna Jacobs een zoon Jan.
31-03-1680 Hendrick Jans Keijns en Neel Aeriens een [naam dopeling staat niet vermeld].
14-04-1680 Jan Aeriensz Backer en Aeriaentje Pieters een dochter Neeltje.
20-04-1680 Paes. Peetooms Kees en Neel Huijberts 2 soonen Huijbert en Claes.
21-04-1680 Cornelis Luijtjensz en Maertjen Maertens twee zoonen Luijtjen en Pieter.
28-04-1680 Maeijl Claaszoon en Sijbrich Pieters een zoon Willem.
05-05-1680 Aerien Klaijer Legedick en Maertjen Pieters een dochter Sijbrich.
18-08-1680 Allert Corneliszoon en Griet Rens een zoon Jan.
18-08-1680 Aerien Jansz Mats Tjallewal en Maertjen Jans een zoon Pieter.
18-08-1680 Barent Gertszoon en Aelt Jans een zoon Gerrit.
30-08-1680 Harck Zijmons Nes en Guert Pieters een dochter Grietje.
29-09-1680 Ouwe Grauw een zoon Jan.
06-10-1680 Floris Wieldraijer en Grietje Wiggers een soon Wigger en haer broeder out jaren genaemt Jan Wijn.
13-10-1680 Jan Pietersz Stam en Lijsbet Jans een dochter Maertjen.
13-10-1680 Reijer Jansz van de Nes en Lijsbet Pieters een dochter Trijntje.
20-10-1680 Willem Cornelisz Mans en Anna Jans een dochter Lijsbet.
20-10-1680 Cornelis Jansz Schager en Geertruijt Jans een dochter Aefjen.
03-11-1680 Everdt Vlaer en Guert Konincx een dochter Neeltjen.
13-11-1680 Mr. Hendrick Voogt en Neeltje Gielen een dochter Aeriaentje.
13-11-1680 Claes Huijberts Wagenmaker en Maertje Aeriens hebben 2 kinderen laaten doopen Aerien en Maertjen.
17-11-1680 Cornelis Pietersz Prins en Maertje Reijers een dochter Neeltje.
08-12-1680 Cornelis Jansz Noort en Trijn Jans een zoon Jacob.
13-12-1680 Pieter Janszoon Noort en Trijn Jans een dochter Brecht.
13-12-1680 Aerien Claesz Creliswerf en Lijsbet Pieters een zoon Pieter.
26-01-1681 Pieter Gertsz Reijns en Griet Pieters 2 soonen Gerrit en Pieter.
29-01-1681 Jan Jansz Mul en Griet Claes Bickers een soon Jan en een dochter Grietje.
02-02-1681 Jan Jansz Teun en Neeltje Jans een dochter Guertje.
05-02-1681 Albert Zijmonsz Hoep en Maertje Conings een dochter Neeltje.
09-02-1681 Luijtjen Cornelis Dubbelt en Maarijtje Plaatsius een dochter Antje.
09-02-1681 Reijnou Cornelis, weduwe van Pieter Stompel een soon Pieter.
12-02-1681 Hilbrant Cornelisz Gau en Griet Zijbrants een dochter Sijbrich.
02-03-1681 Jan Cornelisz Rou op ’t Wadt een zoon Cornelis.
16-03-1681 Jacob Jansz Kordt en Trijn Jans een zoon Pieter.
07-04-1681 Paasdagh. Maertje Pieters, weduwe van zaliger Sijmon Teunis Roocker een zoon laten doopen genaemt Zijmon.
17-04-1681 Jan Jansz Tolcke en Neel Pieters een dochter Trijntje.
17-04-1681 Dirck Abrams Gurckum en Aecht Pieters een dochter Trijntje.
27-04-1681 Claes Pietersz Bras en Aefjen Pieters een dochter Maertjen.
11-05-1681 Adrianus Petrij Emaus en Gulickjen Hendricx een dochter Anna.
15-05-1681 Keijser ende Katelijn in de Hoep een dochter Lijsbet.
08-06-1681 Gerrit Luijtjes Kuijle en Anna Arents een dochter Arendt.
27-07-1682 Cornelis Cuijper Leegedijck en Guert Pieters een dochter Maertjen.
29-08-1681 Reijer Gerritsz en Marij Klaes een zoon Claes.
14-09-1681 Jan Dubbelt en Trijn Jans een zoon Gerrit.
02-09-1681 Cornelis Bastiaensz en Etje Pieters een soon Pieter.
12-10-1681 Jan Wittekint en Lijsbet Cornelis een soon Pieter.
12-10-1681 Gert Pietersz Bos en Hillegont Jacobs een soon Jacob.
29-10-1681 Gerrit Pietersz Backer en Grietje Hendricx een zoon Pieter.
29-10-1681 Claas Walraaven Tjallewal en Neel Heertjens een dochter Dieuwer.
19-11-1681 Gerrit Slickermaer sijn wijf doot in de kraam en begraven, een dochter Aeriaentje.
26-11-1681 Sijmon Pietersz Grootes Nes, sijn vrou doot, een dochter Grietje.
10-12-1681 Harck Zijmonsz Nes en Guert Pieters een soon Zijmon.
21-12-1681 Griet Pieters, weduwe van Claeijntje een soon Cornelis.
21-12-1681 Aerien Bastiaens Legedijck en Maertje Pieters een zoon Pieter.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 27-10-2022

Bron: RA Alkmaar – Schagen  Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *