Petten Dopen Gereformeerd 1680-1688

Petten Dopen Gereformeerd 1640-1730

Periode 1680– 1688.

01-01-1680 Den 1 januarij 1680 is gedoopt Arien, de soon van Teunis Jansz ende Tijsens Ariens. De getuijge was Aegt Ariens, woonen alle in Oudt Petten.
07-01-1680 Den 7 januarij 1680 is gedoopt Dirck, de soon van Gerrit Willemsz ende Grietje Dircks. De getuijge was Alet Jans, woonen alle in Oudt Petten.
07-01-1680 Diewer, de dochter van Cornelis Henricksz ende Miek?Jans. de getuijge was Aeltje Jans, woonen alle in Oudt Petten.
14-01-1680 Den 14 januarij 1680 is gedoopt Willem,de soon van Gerrit Willemsz ende Teetje Jacobs. De getuijge was Guertje willems, woonen alle in Oudt Petten.
21-02-1680 Den 21 februarij is gedoopt Dirck, de soon van Claes Teunisz ende Guertje Dircks. De getuijge was Anne Dircks, woonen alle in Oudt Petten.
03-03-1680 Den 3 maert 1680 zijn gedoopt Cornelis, de soon van Cornelis Jansz ende Maertje Cornelis.
03-03-1680 Ende Arien, de soon van Claes Simonsz ende Neel Ariens woonen alle in Oudt Petten.
10-03-1680 Den 10 martij 1680 is gedoopt Sijbeth, de soon van Pieter Sijbets ende Maertje Cornelis, woonen in Oudt Petten.
17-03-1680 Den 17 martij is gedoopt Diewer, de dochter van Pieter Cornelisz Bommer ende Jacobje Fredericks, woonen alle in Oudt Petten.
24-03-1680 Den 24 martij 1680 is gedoopt Maertje, de dochter van Henrick Gerritsz ende Maertje Willems, woonen in Nieuw Petten. De getuijge was Geertje Gerrits woonende ten huijse van de predicant tot Petten.
07-04-1680 Den 7 april 1680 zijn gedoopt Cornelis, de soon van Pieter Cornelisz Schrijver ende Geertje Jans. De getuijge was Aegt Jans, woonen alle in Oudt Petten.
07-04-1680 Lijsbet, de dochter van Abraham Henricksz en Arienmoeij Jans woonen in Nieuw Petten. De getuijge was Vroutje Jacobs woonende in Oudt Petten.
21-04-1680 Den 21 april 1680 is gedoopt Maertje, de dochter van Pieter Pietersz Schagen ende Guertje Claes woonen in Nieuw Petten. De getuijge was Maertje Pieters Schagens voorschreven, suster woonende in Oudt Petten.
26-05-1680 Den 26 maij 1680 is gedoopt Elit, kindt van Gerrith Elitsz ende Maertje Cornelis. De getuijge was Guert Ariens, woonen alle in Oudt Petten.
09-06-1680 Den 9 junij 1680 is gedoopt Maertje, kindt van Abraham Jeremiasz ende Aegtje Jans. De getuijge was Anne Jacobs woonende tot Wijck op See, d’ andere in Oudt Petten op de Sloot.
04-08-1680 Den 4 augustij 1680 is gedoopt Engeltje, het kindt van Joost Pietersz ende Grietje Cornelis woonende in de Sijp in een watermolen.
04-08-1680 Gillis, de soon van Cornelis Gillisz ende Grietje Willems woonende in Oudt Petten.
11-08-1680 Den 11 augustij 1680 is gedoopt Jacob, de soon van Jan Jacobsz ende Anne Simons woonende in Oudt Petten op de Sloot.
18-08-1680 Den 18 augustij 1680 sijn gedoopt Gerrith ende Cornelis, de soonen van Dirck Cornelisz alias Ceesjes Dirck ende Trijntje Gerrits. Dese tweelingnen ende hare ouders woonen in Nieuw Petten, de getuijge waren Geertje Gerrits ende Trijn Everts, woonen in Oudt Petten.
01-09-1680 Den 1 september 1680 sijn gedoopt Pietertje en Grietje, twee dochters van Willem Jansz Halv ende Trijntje Cornelis. De getuijgen waren Guertje Ariens ende Meijntje Cornelis, woonen alle in Oudt Petten.
01-09-1680 Meijntje, de dochter van Jan Maertensz Glasemaeker ende Aeltje Jans. De getuijge was Trijntje Ariens woonen alle in Oudt Petten.
06-10-1680 Den 6 october 1680 is gedoopt Guertje, de dochter van Jan Pietersz en Maertje Cornelis, woonen in de Hooge Buert tot Oudt Petten.
20-10-1680 Een 20 october 1680 sijn gedoopt Willem, ’t kindt van Henrick Fredericksz en Trijn Willems.
20-10-1680 Maertje, ’t kindt van Jan Jacobsz en Anne Teunis. De getuijge was Meijns Jans, woonen alle in Oudt Petten.
27-10-1680 Den 27 october 1680 sijn gedoopt Aefje, ’t kindt van Cornelis Sijbetsz ende Anne Jans. De getuijge was Alet Jans, woonen alle in Oudt Petten.
27-10-1680 Henrick, ’t kindt van Jan Henricksz ende Barber Pieters. De getuijge was Aefje Henricx woonen alle in Oudt Petten.
27-10-1680 Jannetje, ’t kindt van Pieter Henricksz ende Maertje Gerrits. De getuijge was Trijn Gerrits, woonen alle in Oudt Petten.
01-12-1680 Den 1 december 1680, de ouders Pieter Aerjans ende Anna Willems. Getuijge Teetje Willems, ‘t kindt Maertje Pieters.
22-12-1680 Den 22 dito Claas Willemsz ende Neel Louwersdochter. ’t Kindt Jannetje Claas.
12-01-1681 Den 12 januarij 1681 Zieuwert Jacobsz ende Maartje Aarjensdochter. ’t Kindt Neeltje.
19-01-1681 Den 19 dito Cllaas Cornelisz ende Maritje Sijmonsdochter. ’t Kindt Trijntje.
26-01-1681 Den 26 dito Claas Cornelisz ende Anna Pietersdochter. ’t Kindt Teetje.
26-01-1681 Dito Pieter Barentsz ende Baafje Dircksdochter. ’t Kindt Willem.
26-01-1681 Dito Heertje Ockersz ende Neel Sijbetsdochter. ’t Kindt Sijbet.
09-02-1681 Den 9 februarij Wouter Woutersz ende Neeltje Jorisdochter. ’t Kindt Jacobus.
09-02-1681 Dito Willem Jansz ende Aefje Jansdochter. ’t Kindt Jan.
09-02-1681 Dito Engel Gersz ende Meijns Jansdochter. ’t Kindt Maertje.
02-03-1681 Den 2 maert Hendrick Jansz Hoed ende Leentje Florisdochter. ’t Kindt Floris.
02-03-1681 Dito Sijmen Cornelisz ende Guurt Jansdochter. ’t Kindt Jan.
02-03-1681 Dito Luijcas Dircksz ende Lijsbet Maertensdochter. ’t Kindt Jan.
23-03-1681 23 dito Garment Claasz ende Geertje Jansdochter. ’t Kindt Claes.
23-03-1681 Dito Teunis Willemsz ende Aerjan Dircksdochter. ’t Kindt Maartje.
20-04-1681 Den 20 april Jan Willemsz ende Reijm Maartensdochter. ’t Kindt Geertje.
03-08-1681 3 augustij Aerjen Barentsz ende Maartje Aerjens. ’t Kindt Anne.
14-09-1681 Den 14 september Pieter Sijbitsz ende Maritje Cornelisdochter. ’t Kindt Sijbit.
14-09-1681 Dito Jan Reijers ende Aerjen Pauwelsdochter. ’t Kindt Pauwels.
21-09-1681 21 dito Cos Pietersz ende Aefje Cornelisdochter. ’t Kindt Pieter.
21-09-1681 Dito zaliger Cornelis Jacobsz ende Anne Jansdochter. ’t Kindt Cornelis.
21-09-1681 Dito Jan Twisck ende Trijn Pietersdochter. ’t Kindt Pieter.
29-09-1681 29 dito Cornelis Hillebrantsz ende Griet Jacobsdochter. ’t Kindt Engel.
05-10-1681 5 october Jan Teunisz ende Trijn Nanningsdochter. ’t Kindt Theunis.
05-10-1681 Dito Dirck Aertsz ende Neeltje Teunusdochter. ’t Kindt Theunus.
05-10-1681 Dito Willem Gersz ende Hendrckje Huijbertsdochter. ’t Kindt Gerrit.
12-10-1681 12 dito Vrerick Claasz ende Neeltje Claas. ’t Kindt Claas.
12-10-1681 Dito Cornelis Jansz ende Immetje Arisdochter. ’t Kindt Neeltje.
26-10-1681 26 dito Gerrit Willemsz ende Teetje Jacobsdochter. ’t Kindt Jacob.
29-10-1681 29 dito Jacob Willemsz ende Aegje Aerjensdochter. ’t Kindt Anne Jacobs.
23-11-1681 23 november Pieter Aerjensz ende Anna Willemsdochter. ’t Kindt Maartje Pieters.
14-12-1681 14 desember Jacob Florisz ende Trijn Jacobsdochter. ’t Kindt Volckje.
14-12-1681 Dito Willem Jansz ende Trijntje Pietersdochter. ’t Kindt Jannetje.
21-12-1681 21 dito Jan Dircksz ende Griet Jacobs. ’t Kindt Pietertje.
21-12-1681 Dito Gerrit Willemsz ende Guurtje Dircx. ’t Kindt Dirck.
21-12-1681 Dito Cornelis Gersz Boes ende Etje Gerrits. ’t Kindt Gerrit.
21-12-1681 Dito Aerjen Willemsz ende Maartjen Aerjens. ’t Kindt Maartje.
01-01-1682 4 januarij 1682 Gerrit Frericksz ende Maartje Cornelisdochter. ’t Kindt Elit.
18-01-1682 18 dito meester Jacob Posthumus ende Lijsebeth Pietersdochter. ’t Kindt Jacob.
18-01-1682 Dito Sijmen Jacobsz Bien ende Maartje Willemsdochter. ’t Kindt Hillegont.
18-01-1682 Dito Jeremias Jeremiasz ende Aeff Hendricks, de kinderen Ammetje ende Maritje.
25-01-1682 25 dito Teunis Willemsz Snip ende Aerjen Dircksdochter. ’t Kindt Dirck.
25-01-1682 Dito zaliger Dirck Jansz Metselaer ende Trijn Jansdochter. ’t Kindt Dirck.
01-02-1682 1 februarij zaliger Cornelis Jansz ende Aef Jansdochter. ’t Kindt Jan.
08-02-1682 8 dito Jacob Leendersz ende Sjouckje Cornelisdochter. ’t Kindt Leendert.
08-02-1682 Dito Cornelis Joosten ende Maartje Claasdochter. ’t Kindt Maritje.
08-02-1682 Dito Aerjen Cornelisz ende Guurt Jansdochter. ’t Kindt Grietje.
22-02-2682 22 dito Cornelis Dircksz Bood ende Anne Jacobsdochter. ’t Kindt Anne.
22-02-1682 Dito Jacob Elitsz ende Aeff Jacobsdochter. ’t Kindt Elit.
26-04-1682 26 april Pieter Cornelisz ende Orfeltje Claasdochter. ’t Kindt Trijntje.
17-05-1682 17 maij Mr. Jan ende Anne Teunisdochter. ’t Kindt Theunis.
25-05-1682 25 dito Lauwers Huijbertsz ende Anne Gerritsdochter. ’t Kindt Huijbert.
21-06-1682 21 dito Cornelis Pietersz Wijck ende Trijn Cornelisdochter. ’t Kindt Pieter.
21-06-1682 Dito Claas Claasz ende Maartje Sijmensdochter. ’t Kindt Welmoet.
28-06-1682 28 dito Jan Gersz Noorden ende Maartje Cornelisdochter. ’t Kindt Cornelis Jansz.
05-07-1682 5 julij Abraham Jeremiasz ende Aecht Jansdochter. ’t Kindt Pietertje.
12-07-1682 12 dito Pieter Huijbertsz ende Maertje Cornelisdochter. ’t Kindt Trijntje.
09-08-1682 9 augustij Claas Willemsz ende Neel Louwers. ’t Kindt Willem.
30-08-1682 30 dito Luycas Dircksz ende Lijsbet Maertensdochter. ’t Kindt Niesje.
06-09-1682 6 september Jan Jacobsz Bies ende Griet Sijmonsdochter. ’t Kindt Guurtje.
13-09-1682 13 dito Pieter Hendricksz Vries ende Guurtje Willems. ’t Kindt Willem.
20-09-1692 20 dito Aerjen Leemdersz ende Maartje Aerjensdochter. ’t Kindt Aerjen.
20-09-1682 Dito Claas Cornelisz ende Anne Pietersdochter. ’t Kindt Pietertje.
20-09-1682 Dito Cornelis J: Hoogebiere ende Aertje Pietersdochter. ’t Kindt Jan.
20-09-1682 Dito Beertje Hendricksz ende Trijn Willemsdochter. ’t Kindt Claertje.
18-10-1682 18 october Cornelis Jelisz ende Grietje Willemsdochter. ’t Kindt Belitje.
18-10-1682 Dito Cornelis Willemsz ende Guurt Jacobsdochter. ’t Kindt Willem.
18-10-1682 Dito Jan Jacobsz ende Anne Teunisdochter. ’t Kindt Maartje.
01-11-1682 1 november Hendrick Gersz Kes ende Maartje Willemsdochter. ’t Kindt Neelyje.
08-11-1682 8 dito Reijer Jansz ende Guurt Pietersdochter. ’t Kindt Jannitje.
22-11-1682 22 dito Teunis Jansz ende Maartje Cornelis. ’t Kindt Teetje.
13-12-1682 13 desember Pieter Barentsz ende Vaefje Dircks. ’t Kindt Anne.
27-12-1682 27 dito Harmen Jansz ende Maartje Jacobs. ’t Kindt Aeltje.
17-01-1683 17 januarij zaliger Pieter Aerjens ende Anne Willems. ’t Kindt Pietertje.
24-01-1683 24 dito Cos Pieters ende Aefje Cornelisdochter. ’t Kindt Pieter.
24-01-1683 Dito Jan Willemsz ende Reijnou Maartens. ’t Kindt Maarten.
24-01-1683 Dito Maarten Aerjensz ende Maertje Aerjens. ’t Kindt Trijntje.
24-01-1683 Dito Ziewert Jacobsz ende Maertje Aerjens. ’t Kindt Aerjen.
07-02-1683 7 februarij Jan Pouwelsz ende Trijn Cornelisdochter. ’t Kindt Cornelis.
07-02-1683 Dito Dirck Cornelisz ende Trijn Gersdochter. ’t Kindt Maritje.
14-02-1683 14 dito Aerjen Cornelisz ende Meijns Cornelisdochter. ’t Kindt Jan.
21-02-1683 21 dito Louwers Huijbertsz ende Anne Gersdochter. ’t Kindt Huijbert.
28-03-1683 28 maert Cornelis J: Moeder ende Anne Teunisdochter. ’t Kindt Jacob.
25-04-1683 25 april Jan Gersz ende Anne Aerjensdochter wonende in de Genistebuurt in Zijp. ’t Kindt Maertjen.
02-05-1683 2 maij Cornelis Dircksz Bood ende Anne Jacobs. ’t Kindt Dirck.
06-06-1683 6 junij Cornelis Willemsz ende Teetje Willemsdochter. ’t Kindt Willem.
13-06-1683 13 dito Jacob Bouwensz ende Duijnker Neel. ’t Kindt Willem.
27-06-1683 27 dito Aerjen Willemsz ende Anna Cornelisdochter. ’t Kindt Jan.
25-07-1683 25 julij Sijmon Cornelis Backer ende Neel Aerjens. ’t Kindt Aerjen.
15-08-1683 15 augustij Pieter Aelbersz ende Trijn Jansdochter. ’t Kindt Aelbert.
29-08-1683 29 dito Jeremias Jeremiasz ende Aef Hendricksdochter. ’t Kindt Aechtje.
29-08-1683 Dito Reijer Willemsz ende Aefje Cornelisdochter. ’t Kindt Maartje.
29-08-1683 Dito Abram Bleuse ende Margrietje du Rieuw. ’t Kindt Engeltje.
12-09-1683 12 september Harck Dircksz ende Trijntje Pietersdochter. ’t Kindt Guurtje.
03-10-1683 3 october Heertje Ockersz ende Neel Sijbits. ’t Kindt Sijbit.
10-10-1683 Pieter Maartsz ende Neel Jacobsdochter. ’t Kindt Maarten.
17-10-1683 17 dito Jacob Leendersz ende Sjouke Cornelisdochter. ’t Kindt Grietje.
24-10-1683 24 dito Teunis Aerjensz ende Anne Jansdochter. ’t Kindt Neeltje.
24-10-1683 Dito Willem Jansz Half ende Trijn Cornelisdochter. ’t Kindt Jan.
07-11-1683 7 november Pieter Pietersz Hooghschagen ende Guurt Claasdochter. ’t Kindt Trijntje.
07-11-1683 Dito Jan Hendricksz ende Barber Pietersdochter. ’t Kindt Hendrick.
28-11-1683 28 dito Teunis Willemsz ende Aerjen Dircksdochter. ’t Kindt Hillegondt.
19-12-1684 19 desember Pieter Huijbertsz ende Amritje Cornelisdochter. ’t Kindt Trijntje.
02-01-1684 2 januarij 1684 Pieter Cornelisz ende Orfeltje Claasdochter. ’t Kindt Zieuwert.
09-01-1684 9 dito Cornelis Willemsz op Dijck ende Maartje Heertjesdochter. ’t Kindt Neeltje.
09-01-1684 Dito Pieter Cornelisz Bommer ende Jacobje Vrericksdochter. ’t Kindt Cornelis.
09-01-1684 Dito Cornelis Jansz Seun ende Jannetje Arisdochter. ’t Kindt Maartje.
09-01-1684 Dito Hendrick Aeriensz ende Trijn Willemsdochter. ’t Kindt Vrerick.
16-01-1684 16 dito Gerrit Willemsz ende Guurtje Dircxdochter. ’t Kindt Meijns.
16-01-1684 Dito Cornelis Claas Broertjes ende Immetje Pietersdochter. ’t Kindt Aechtje.
16-01-1684 Dito Yf Cornelisz ende Trijntje Krijnsdochter. ’t Kindt Aerjaentje.
16-01-1684 Dito Jan Molenaer ende Jannetje Pietersdochter. ’t Kindt Aeltje.
23-01-1684 23 dito Jan Reijers ende Aerjen Pouwelsdochter. ’t Kindt Aechtje.
30-01-1684 30 dito Cornelis Willemsz ende Guurt Jacobsdochter. ’t Kindt Pietertje.
06-02-1684 6 februarij Claas Willemsz ende Neel Louwesdochter. ’t Kindt Willem.
20-02-1684 20 dito Louwers Aelbersz ende Maartje Pietersdochter. ’t Kindt Aelbert.
20-02-1684 Dito Jan Cornelisz ende Maartje Gersdochter. ’t Kindt Dieuwer.
19-03-1684 19 maert Jan Willemsz ende Keynou Maartensdochter. ’t Kindt Maarten.
23-04-1684 23 april Gerrit Cornelisz Backeer ende Trijn Willems. ’t Kindt Cornelis.
21-05-1684 21 maij Hendrick Jansz Hoet en Leentje Florisdochter. ’t Kindt Isaack.
28-05-1684 28 dito Maartje Cornelis van Loenen. ’t Kindt Joost. [de vader wordt niet vermeld].
04-06-1684 4 junij Aerjen Barentsz en Maartje Aerjens. ’t Kindt Claas.
04-06-1684 Dito Willem Gersz Moudt en Hendrickje Huijbertsdochter. ’t Kindt Gerrit.
06-08-1684 6 augustij Jan Pietersz Schipper en Weijntje Jansdochter. ’t Kindt Maartje.
06-08-1684 Dito Maarten Aerjensz en Maartje Aerjens. ’t Kindt Aerjen.
06-08-1684 6 dito Jacob Bouwensz en Duijnker Neel. ’t Kindt Louwers.
06-08-1684 Dito Willem Jansz en Guurt Pietersdochter. ’t Kindt Willem.
13-08-1684 13 dito Gerrit Willemsz en Teetje Jacobsdochter. ’t Kindt Guurtje.
20-08-1684 20 dito Cornelis Jelisz en Grietje Willemsdochter. ’t Kindt Jan.
10-09-1684 10 september Aerjen Jacobsz en Maartje Aerjensdochter. ’t Kindt Jan.
10-09-1684 Dito Jan Gersz Noorden en Maartje Cornelisdochter. ’t Kindt Gerrit.
08-10-1684 8 october Aldert Jansz en Aeghje Willemsdochter. ’t Kindt Antje.
15-10-1684 15 dito Leendert Jacobsz en Dieuwer Gersdochter. ’t Kindt Jacob.
15-10-1684 Dito Abram Jeremiasz en Aecht Jansdochter. ’t Kindt Jeremias.
29-10-1684 29 dito Cornelis Pietersz Wijck en Trijn Cornelisdochter. ’t Kindt Hendrick.
12-11-1684 12 november Willem Gersz en Maartje Teunisdochter. ’t Kindt Gerrit.
19-11-1684 19 dito Jan Dircksz en Griet Jacobsdochter. ’t Kindt Dirck.
19-11-1684 Dito Jacob Leendersz en Sjoucke Cornelisdochter. ’t Kindt Grietje.
19-11-1684 Dito Hendrik Jansz en Vroutje Jacobsdochter. ’t Kindt Jan.
19-11-1684 Dito Cornelis Dircksz Coeter en Anne Jacobsdochter. ’t Kindt Anne.
17-12-1684 17 desember Heremias Jeremiasz en Aecht Hendricksdochter. ’t Kindt Jeremias.
17-12-1684 Dito Teunis Willemsz en Aerjen Dircksdochter. De kinderen Jan ende Hillegont.
24-12-1684 24 dito Pieter Hendricksz Vries en Guurtje Willemsdochter. ’t Kindt Sijbrant.
24-12-1684 Dito Hendrik Vrericksz en Trijn Willemsdochter. ’t Kindt Aechtje.
07-01-1685 7 januarij 1685 zaliger Dr. Aertsz en Neeltje Teunisdochter. ’t Kindt Meijns.
14-01-1685 14 dito Aerjen Jansz en Meijns Cornelisdochter. ’t Kindt Pietertje.
21-01-1685 21 dito Claas Pietersz de Boer en Reijnou Cornelisdochter. ’t Kindt Jannitje.
28-01-1685 28 dito Pieter Aelbersz en Trijn Jansdochter. ’t Kindt Jan.
25-02-1685 25 februarij Willem Jansz Half en Trijn Cornelis. ’t Kindt Cornelis.
25-02-1685 Dito Jan Joostens en Neeltje Teunisdochter. ’t Kindt Teunis.
25-02-1685 Dito Cornelis Gersz Boes en Etje Cornelisdochter. ’t Kindt Claas.
18-03-1685 18 maert zaliger Pieter Maartensz en Neel Jacobsdochter. ’t Kindt Pietertje.
08-04-1685 8 april een soldaatskindt gedoopt Johannes genaemt, Jan Fockenee ende Jacomijntje Joostens ’t samen laatst gewoonte hebbende tot Afsna en aldaar geruijneert ende verbrant door de Fransen.
22-04-1685 22 dito Cornelis Willemsz en Maartje Geertjes. ’t Kindt Willem.
01-07-1685 1 julij Abram Hendricksz en Aerjen Jansdochter. ’t Kindt Lijsbeth.
08-07-1685 8 dito Cornelis Willemsz en Teetje Willemsdochter. ’t Kindt Neeltje.
29-07-1685 29 dito Claas Willemsz en Neel Lauwersdochter. ’t Kindt Willem.
05-08-1685 5 augustij Jan Twisck en Trijn Pietersdochter. ’t Kindt Cornelis Jansz.
12-08-1685 12 dito Claas Cornelisz en Anne Pietersdochter. ’t Kindt Cornelis Claasz.
26-08-1685 26 dito Jan Molenaer en Jannetje Pietersdochter. ’t Kindt Aerjen.
02-09-1685 2 september Pieter Cornelisz en Orseltje Claasdochter. ’t Kindt Maartje.
09-09-1685 9 dito Abraham Blouze en Margrietje du Rieu. ’t Kindt Alida Blouze. Daarnog als Peten staen en presenteren mejuffrouw Jannitje du Rieu en Dhr. Johannis du Rieu beijde van Amsterdam.
09-09-1685 Dito Cornelis Jelisz en Grietje Willemsdochter. ’t Kindt Trijntje.
16-09-1685 16 dito Sijmen Cornelisz Backer en Neel Aerjensdochter. ’t Kindt Pieter.
16-09-1685 Engel Gersz en Meijns Jansdochter. ’t Kindt Grietje.
21-10-1685 21 october Mr. Jan Coenraatsz en Anne Teunis. ’t Kindt Jan.
28-10-1685 28 dito Kamper Crelis en Neel Cornelisdochter. ’t Kindt Anne.
11-11-1685 11 november Jan Willemsz en Reijnou Maartens. ’t Kindt Aefje.
18-11-1685 18 dito Cornelis Claasz Broer en Immetje Pietersdochter. ’t Kindt Claas.
18-11-1685 Dito Cornelis Jans Seun en Immetje Sarisdochter. ’t Kindt Dirck.
21-11-1685 21 dito Pieter Willems en Aeltje Pietersdochter. ’t Kindt Aeltje.
09-12-1685 9 desember Jan Dircksz en Griet Jansdochter. ’t Kindt Pietertje.
16-12-1685 16 dito Pieter Cornelisz en Jacobje Vrerixdochter. ’t Kindt Teetje.
23-12-1685 23 dito Gerrit Willemsz en Teetje Jacobsdochter. ’t Kindt Jacob.
30-12-1685 30 dito Gerrit Willemsz en Guurtje Dircxsdochter. ’t Kindt Meijns.
27-01-1686 27 januarij Hermes Jansz en Maartje Jacobs. ’t Kindt Jacob.
03-02-1686 3 februarij Jan Teunisz en Anne Claasdochter. ’t Kindt Teunis.
10-02-1686 10 dito Dr. Cornelisz en Trijn Gersdochter. ’t Kindt Maartje.
24-02-1686 24 dito Gerrit Pietersz en Lijsbet Sijmonsdochter. ’t Kindt Pieter.
24-02-1686 Dito Aerjen Barentsz en Maartje Arjens. ’t Kindt Klaas.
17-03-1686 17 maart Louwers Aelbersz en Maartje Pietersdochter. ’t Kindt Maartje.
28-04-1686 28 april Teunis Willemsz en Aerjen Dircx. ’t Kindt Hillegont.
28-04-1686 Dito Hendrck Vrericksz en Trijn Willems. ’t Kindt Vrerick.
02-06-1686 2 junij Cornelis Dircksz Bood en Anne Jacobs. ’t Kindt Anne.
02-06-1686 Dito Hendrick Jansz Hoed en Vroutje Jacobs. ’t Kindt Cornelis.
09-06-1686 9 dito Pieter Huijbertsz en Maritje Cornelisdochter. ’t Kindt Engeltje.
16-06-1686 16 dito Kos Pietersz en Aefje Cornelisdochter. ’t Kindt Cornelis.
11-08-1686 11 augustij IJf Cornelisz en Trijntje Krijns. ’t Kindt Maartje.
08-09-1686 8 september Jeremias Jeremiasz en Aaff Hendricksdochter. ’t Kindt Aeltje.
08-09-1686 Dito Aerjen Willemsz en Anne Cornelisdochter. ’t Kindt Claas.
08-09-1686 Dito Mr. Wouter en Griet Aerjensdochter. ’t Kindt Jacob.
15-09-1686 Jacob Leendertsz en Sjouke Cornelisdochter. ’t Kindt Aerjen.
15-09-1686 Dito Jacob Boimoens en Neel Louwersdochter. ’t Kindt Dieuwer.
22-09-1686 22 dito Mr. Jacob Posthumus en Lijsebeth Pietersdochter. ’t Kindt Aefje.
22-09-1686 Dito Jacob Elisz ende Kniertje Aelbertsdochter. ’t Kindt Trijntje.
29-09-1686 29 dito Vrerick Claasz en Neeltje Claasdochter. ’t Kindt Aeltje.
29-09-1686 Dito Claas Jansz Vroutjes en Lijsebeth Jansdochter. ’t Kindt Jan.
29-09-1686 Dito Aert Barentsz en Aerjantje Aerjensdochter. ’t Kindt Neel.
06-10-1686 6 october Teunis Aerjensz en Anne Jansdochter. ’t Kindt Trijntje.
13-10-1686 13 dito Garment Claasz en Geertje Jansdochter. ’t Kindt Sijmen.
20-10-1686 20 dito Maerten Aerjensz Mosck en Maertje Aeriensdochter. ’t Kindt Jannitje.
27-10-1686 27 dito Abram Blouse Schout en Margrietje du Rieu. ’t Kindt Margrietje Blouse. Tot asistente ende als peeten Margrietje Brederoede ende Henricus du Rieu.
10-11-1686 10 november Jan Gersz Noorden en Maartje Cornelisdochter. De kinderen Gerrit ende Neeltje.
10-11-1686 Dito Abraham Jeremiasz en Aecht Jansdochter. ’t Kindt Jan.
17-11-1686 17 dito Jan Jacobsz en Anne Teunisdochter. ’t Kindt Neeltje.
01-12-1686 1 desember Claas Cornelisz en Anne Pietersdochter. ’t Kindt Pietertje.
08-12-1686 8 dito Claas Pietersz de Boer en Reijnou Cornelisdochter. ’t Kindt Cornelis.
08-12-1686 Dito Vrerick Claasz en Maertje Pouwelsdochter. ’t Kindt Trijntje.
22-12-1686 22 dito Cornelis Willemsz Backer en Teetje Willemdochter. ’t Kindt Grietje.
22-12-1686 Dito Reijer Jansz en Guurt Walravensdochter. ’t Kindt Walraven.
05-01-1687 5 januarij Pieter Aelbertsz en Trijn Jans. Is Trijntje gedoopt in plaats van Maartje.
12-01-1687 Den 12 dito Germent Louwersz en Aeltje Aerjensdochter. ’t Kindt Louwers.
12-01-1687 Dito Pouwels Pouwelsz en Gooltje Aerjensdochter. ’t Kindt Seger.
23-02-1687 23 februarij Cornelis Willemsz Meeuwen en Guurtje Jacobsdochter. ’t Kindt Jan.
02-03-1687 Den 2 maart Jan Lauwertsz Backer en Maartje Jacobsdochter. ’t Kindt Aefje
09-03-1687 9 maart Aerjen Teunisz en Jannitje Cornelisdochter. ’t Kindt Teunis.
09-03-1687 Dito Aerjen Leendertsz en Maartje Aerjensdochter. ’t Kindt Pieter.
09-03-1687 Dito Harmes Jansz en Maartje Jacobs. ’t Kindt Jacob.
16-03-1687 16 dito Aerjen Pietersz en Aeltje Jansdochter. ’t Kindt Aeltje.
23-03-1687 23 dito Hendrick Gersz Kes en Barber Jansdochter. ’t Kindt Jan.
06-04-1687 6 april Aldert Jansz en Aeghtje Willemsdochter. Twee kinderen Jan en Maertje.
01-06-1687 1 junij Gerrit Willemsz en Guurtje Dicksdochter. ’t Kindt Willem.
27-07-1687 27 julij Cornelis Jelisz en Grietje Willems. ’t Kindt Jan.
10-08-1687 10 augustij Aerjen Jansz en Meijns Cornelisdochter. ’t Kindt Trijntje.
17-08-1687 17 dito Claas Willemsz Swaan en Neel Louwersdochter. ’t Kindt Willem.
14-09-1687 14 september Willem Gersz en Maertje Teunisdochter. ’t Kindt Neeltje.
14-09-1687 Dito Jan Pietersz Splinter en Lijsbet Pietersdochter. ’t Kindt Neel.
21-09-1687 21 dito Pieter Dircksz Krakel en Meijns Leendertsdochter. ’t Kindt Dirck.
28-09-1687 28 dito Pieter Huijbertsz en Maartje Cornelisdochter. ’t Kindt Antje.
28-09-1687 Dito Cornelis Dircksz Koeter en Anne Jacobsdochter. ’t Kindt Dirck.
28-09-1687 Dito Cornelis Gersz Boes en Etje Cornelisdochter. ’t Kindt Aerjaentje.
28-09-1687 Dito Leendert Jacobsz en Dieuwer Gersdochter. ’t Kindt Trijntje.
05-10-1687 5 october Abraham Bleuze, kasteleijn en Margrietje du Rieuw. ’t Kindt Cornelia. Getuijge Huijbert van Breederoede, baljuw tot Outkarspel ende Johan Bilderbeecq, schout tot Koedijck ende secretaris tot Schoorl.
02-11-1687 2 november Jacob Elitsz en Kniertje Aelbertsdochter. Twee kinderen Aelbert ende IJtje.
02-11-1687 Dito Jan Teunisz en Anne Claasdochter. ’t Kindt Claas.
17-11-1687 17 dito Jan Molenaer en Jannitje Pietersdochter. ’t Kindt Pieter.
30-11-1687 30 dito Jan Dircksz en Griet Jacobsdochter. ’t Kindt Trijntje.
30-11-1687 Dito Claas Jansz Vroutjes en Lijsebet Jansdochter. ’t Kindt Jacob.
14-12-1687 14 desember Jan Jacobsz en Maartje Zegersdochter. ’t Kindt Anne.
21-12-1687 21 dito Gerrit Pietersz en Lijsbet Sijmonsdochter. ’t Kindt Trijntje.
21-12-1687 Dito Teunis Willems Snip en Aerjen Dircksdochter. ’t Kindt Cornelis.
28-12-1687 28 dito Aerjen Gersz en Trijn Florisdochter. ’t Kindt Floris.
01-02-1688 1 februarij Pieter Willemsz en Aeltje Pieters. ’t Kindt Guurtje.
01-02-1688 Dito Pouwels Jansz en Neel Cornelisdochter. ’t Kindt Antje.
08-02-1688 8 dito PieterCornelisz en Orseltje Claasdochter. ’t Kindt Cornelis.
22-02-1688 22 dito Pieter Aerjensz en Maartje Pietersdochter. ’t Kindt Jan.
22-02-1688 Dito Jacob Leendertsz en Sjoucke Cornelisdochter. ’t Kindt Leendert.
22-02-1688 Dito Sijmen Cornelisz Backer en Neeltje Aerjensdochter. ’t Kindt Cornelis.
22-02-1688 Dito Gerrit Willemsz en Teetje Jacobsdochter. ’t Kindt Gerrit.
22-02-1688 Dito Dr. Pietersz en Cornelia Aetsdochter. ’t Kindt Marijtje.
29-02-1688 29 dito Teunis Aerjensz en Anne Jansdochter. ’t Kindt Maertje.
06-03-1688 6 maart Jan Pietersz Schoenmaker en Trijn Jansdochter. ’t Kindt Pieter.
14-03-1688 14 dito Aerjen Barentsz en Maartjen Aerjensdochter. ’t Kindt Klaes.
02-05-1688 2 maij Louwers Huijbersz en Anne Gerritsdochter. ’t Kindt Maartje.
16-05-1688 Pieter Hooghschagen en Guurt Claasdochter. ’t Kindt Claas.
16-05-1688 Dito Kos Pietersz en Aefje Cornelisdochter. ’t Kindt Pietertje.
16-05-1688 Dito Garment Louwersz en Aeltje Aerjensdochter. ’t Kindt Lijsebeth.
27-06-1688 27 junij Maerten Aerjensz Mosch en Maartje Aerjensdochter. ’t Kindt Anne.
11-07-1688 11 julij Cornelis Jansz Kramer en Trijn Pietersdochter. ’t Kindt Dieuwer.
11-07-1688 Dito Schipper Willem en Maert Jansdochter. ’t Kindt Neeltje.
01-08-1688 A augustij Mr. Wouter van Lienen en Griet Aerjensdochter. ’t Kindt Aerjen.
08-08-1688 8 dito Olfert Leendertsz en Anne Cornelisdochter. ’t Kindt Leendert.
15-08-1688 15 dito Jan Willemsz en Reijnou Maertensdochter. ’t Kindt Anne.
15-08-1688 Dito Aert Barentsz en Aerjaentje Aerjensdochter. ’t Kindt Aerjaentje.
29-08-1688 29 dito Reijer Willemsz en Aefje Cornelisdochter. ’t Kindt Willem.
05-09-1688 5 september Hendrick Vrericksz en Trijn Willemsdochter. ’t Kindt Aefje.
05-09-1688 Dito Abraham Blouse en Margrietje du Rieuw. ’t Kindt Hendricus.
12-09-1688 12 dito Aerjen Teunisz en Jannitje Cornelisdochter. ’t Kindt Cornelis.
19-09-1688 19 dito Jan Gersz en Anne Aerjensdochter. ’t Kindt Gert.
26-09-1688 26 dito Aerjen Jansz en Meijns Cornelisdochter. ’t Kindt Willem.
26-09-1688 Dito Aerjen Jansz en Willemtje Claasdochter. ’t Kindt Claes.
26-09-1688 Dito Claes Cornelisz en Anne Pieters Pietertjes. ’t Kindt Pietertje.
03-10-1688 3 october Hendrick Gersz Kes en Barber Jansdochter. ’t Kindt Cornelis.
03-10-1688 Dito Louwers Willemsz en Trijn Aerjensdochter in de Zijp. ’t Kindt Neel.
10-10-1688 10 dito Jan Gersz en Hillegont Aelbertsdochter. ’t Kindt Neeltje.
31-10-1688 31 dito Claas de Boer en Reijnou Cornelisdochter. ’t Kindt Aechtje.
31-10-1688 Dito Pouwels Pouwelsz en Goutje Aerjensdochter. ’t Kindt Aerjen.
21-11-1688 21 november Cornelis Willemsz en Teetje Willemsdochter. ’t Kindt Willem.
21-11-1688 Dito Aerjen Leendertsz en Maartjen Aerjensdochter. ’t Kindt Jacob.
21-11-1688 Dito Jan Gersz Noorden en Maartjen Cornelisdochter. ’t Kindt Neeltje.
12-12-1688 12 desember Abraham Jeremiasz en Aecht Jansdochter. ’t Kindt Jacob.

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 27 Zijpe (Petten).

Transcriptie: GeneaData 01-06-2021

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *