Petten Dopen Gereformeerd 1666-1679

Petten Dopen Gereformeerd 1640-1730

Periode 1666– 1679.

21-02-1666 Den 21 februarij is Aerjen Cornelisz saliger woonende in Out Petten sijn kindt Ariaentje gedoopt.
28-02-1666 Den 28 dito is Sijmon Hendricksz woonende in Out Petten sijn kindt Guurtje gedoopt.
28-02-1666 Dito is Jacob Leendersz woonende in Nieu Petten sijn kindt Aechje gedoopt.
28-03-1666 Den 28 martius is Maerten Hendricksz woonende in Out Petten zijn kindt Maertje gedoopt.
07-04-1666 Den 7 april is Teunis Jansz woonende in Out Petten sijn kindt Jan gedoopt.
11-04-1666 Den 11 dito is Backers Maerten woonende in Out Petten sijn kindt Haeduw gedoopt.
11-04-1666 Dito is Claes Jans woonende in Out Petten zijn kinderen Harmen ende Grietje gedoopt.
18-04-1666 Den 18 dito is Cornelis Gerritsz in Out Petten sijn kindt Maertje gedoopt.
25-04-1666 Den 25 april is Jacob Cornelisz Moijeman in Out Petten sijn kindt Jelis gedoopt.
00-05-1666 Is den XX maij Willem Cornelis alias Claes Willem sijn kindt Willemtje gedoopt. [dag niet leesbaar].
02-06-1666 Den 2 junij is Pieter Aelbertsz woonende in Out Petten sijn kindt Eelker gedoopt.
06-06-1666 Den 6 dito is Gerrit Hendricksz woonende in Nieu Petten sijn kindt Cornelis gedoopt.
13-06-1666 Den 13 dito is Louwers Hendricksz woonende in Out Petten zijn kindt Pieter gedoopt.
15-08-1666 Den 15 augustij is Jan Teunisz woonende in Nieu Petten zijn kindt Pieter gedoopt.
29-08-1666 Den 29 dito is Sijmon Cornelisz woonende in Nieu Petten sijn kindt Angeniet gedoopt.
05-09-1666 Den 5 september is Cornelis Frans woonende in Nieu Petten sijn kindt gedoopt [naam dopeling niet vermeld].
12-09-1666 Den 12 dito is Reijer Jansz woonende in Out Petten zijn kindt Jan gedoopt.
12-09-1666 Dito is Aerjen Aerjensz alias Camper sijn kindt Maertje gedoopt.
19-09-1666 Den 19 september is Jan Pietersz woonende in Out Petten sijn kindt Gerrit gedoopt.
19-09-1666 Dito is Leendert Florisz woonende in Nieu Petten sijn kindt Grietje gedoopt.
26-09-1666 Den 26 september is Jan Aelbertsz woonende in Out Petten sijn kindt Maertje gedoopt.
26-09-1666 Dito is Cornelis Elitsz woonende in Out Petten sijn kindt gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
03-10-1666 Den 3 october is Sijmon Cornelisz Smith woonende in Out Petten sijn kindt Cornelis gedoopt.
03-10-1666 Dito is Cornelis Pietersz zaliger woonende in Nieu Petten sijn kindt Cornelis gedoopt.
27-03-1667 Den 27 maert 1667 is Dirck Backer van de Burgerbrugh zijn kint Trijn gedoopt.
03-04-1667 Den 3 april is Sijmen Jakobsen van Out Petten zijn kint Klaes gedoopt.
03-04-1667 Den selfden dito is Kock Elles van Out Petten sijn kint Trijntje gedoopt.
22-05-1667 Den 22 maij 1667 is Cornelis Hilbrandtsz kindt Hilbrandt gedoopt.
05-06-1667 Den 5 junij 1667 is Teunis Willemsz Snip sijn kindt Lauwens gedoopt.
12-06-1667 Den 12 junij 1667 is Baefje Jansdochter haer kindt (twelck sij buijten den houwelicken staet ontfangen en gebaert hadde) Weijntje gedoopt.
26-06-1667 Den 26 junij 1667 gedoopt het kint Eelke Pietersdochter. Vader Pieter Aelbertsz genaemt, moeder Sus Jans genaemt. Getuijge en present Aecht Jans van Out Petten.
26-06-1667 Dito het kindt Gerridt gedoopt van Nieu Petten. Vader Benjamin genaemt, moeder Neel Jacobsdochter. Getuige en present Maertje Willems.
06-07-1667 Het kint Gerridt gedoopt. Vader Cornelis Gerritsz, moeder Aecht Jansdochter present van Oudt Petten.
24-07-1667 Het kindt Everdt Jacobsz. Vader Jacob Willems, moeder Aecht Adriaens genaemt. Present Maertje Jacobs Oudt Petten.
31-07-1667 31 julij 1667 het kint Aechtje Olferts. Vader Augustuijn Olfert Leendertsz, moeder Anna Cornelis genaemt. Present Guertje Ets, Nieuw Petten.
28-08-1667 Den 28 augustus het kint Claes Nansz. Vader Nan Gertsz stierman, moeder Aefje Claes. Present Wulmoedt Claes bestemoeder.
09-09-1667 9 september het kint Maertje Heertiesdochter. Vader en getuijge Heertje Tijsz genaemt, moeder Jannetje genaemt.
09-09-1667 Dito het kint Jan Allertsz. Getuijge Maertje Willems, vader Allert Jansz genaemt.
09-09-1667 Dito het kindt Aelbert Willemsz. Getuijge Guert Frericks, vader Willem Aelberts genaemt.
16-09-1667 Den 16 dito het kint Cornelis en het kint Jacob Cornelisz. Vader en getuijge Cornelis Jacobsz, moeder Maertje genaemt.
08-01-1668 Den 8 januarij 1668 het kint Cornelia genaemt. Moeder Guert Frericks. Getuijge Frerick Jelisz als oom.
18-03-1668 Den 18 martius het kint Hendrick genaemt. Moeder Aeltje Jans, vader Jan Hendricksz als getuijge en present Maertje Aeriens.
08-04-1668 Den 8 april 1668 het kint Tijs genaemt. Vader Pieter Tijsz getuijge, moeder Meijns Hendricks. Present Neel Tijs.
08-04-1668 Selfden dito heeft Trijn Pieters tot hare jaren gecomen zijnde haer in de kerck laten doopen.
08-04-1668 Den 8 april 1668 heeft Trijn Pietersdochter haer in dese kerck laten doopen een dochter van Pieter Oom op Hasepolder.
24-06-1668 Den 24 junij 1668 het kint Isbrandt genaemt. Vader Hendrick Isbrantsz, getuijge Anna Pieters, moeder Barber Jacobs genaemt.
30-09-1668 Den 30 september het kint Evert genaemt. Vader Jacob Willemsz, getuijge Maert Jacobs.
21-09-1668 Den 21 dito anno 1668 het kint Claes genaemt. Vader Dirck Claesz, moeder Guertje Teunis. Getuijge Pieter Crelisdochter.
29-10-1668 Den 29 october het kindt Anghenietje genaemt. Moeder Maghtel Isaackx, vader Leendert Florisz. Getuijge Leentje Floris genaamt.
05-11-1668 5e november 1668 het kindt Barber genaemt. Moeder Neel Gerridts, vader en getuijge Seger Theunisz.
11-11-1668 Elfden dito het kindt Theunis genaemt. Moeder Geertje Gerridts vader en getuijge Poulus Theunisz.
11-11-1668 Dito als voren het kint Diewer genaemt. Moeder Trijn Nannis genaemt, vader en getuijge Jan Theunisz op Hasepolder.
05-11-1668 5e november 1668 het kint Grietje genaemt. Moeder Trijn Pieters, vader Jan Hendricksz en getuijge op ’t Sloodt.
11-11-1668 11 dito het kint Dirck genaemt. Moeder Jantje Jacobs, vader Louris Hendricksz en getuijge.
00-12-1668 Dedember 1668 het kint Cornelis genaemt. Moeder Jantje Theunisdochter, vader Maerten Hendricksz en getuijge. [bij datum geen dag vermeld].
03-02-1669 Den 3 februarij 1669 het kint Jacob genaemt. Vader en getuijge Jan Jacobsz, moeder Anna Reijers.. present Anna Gerridts.
10-02-1669 Den 10e februarij het kint Guertje genaemt. Getuijge Guert Pieters, vader Benjamin op Hasepolder, moeder Neel genaemt.
10-02-1669 Selfden dito het kint Guertje genaemt. Vader en getuijge Jacob Jacobsz, moeder Trijntje genaemt in Out Petten.
10-02-1669 Den 10e februarij het kint Aelbert genaemt. Vader en getuijge Pieter Aelbertsz, moeder Trijn Jans genaemt in Out Petten.
26-05-1669 Den 26 maij het kindt Cornelis genaemt. Vader Cornelis Cornelisz Droll moeder  Guert Walravents, vader als getuijge.
26-05-1669 Selfden dito het kint Cornelis genaemt. Vader Willem Corneliszsoon, moeder Anna genaemt.
24-06-1669 Den 24 junij 1669 het kint Dirck genaemt. Vader Sijmon den Snijder genaemt, moeder Anna Gerdts genaemt. Getuige en present Hendrickje Huijbers.
14-07-1669 Den 14 julij het kindt Pieter gedoopt. Vader Jacob Leendertsz, moeder Guerdt genaemt. Present en getuijge Trijn genaemt, Hasepolder.
11-08-1669 11 augustus het kint Pieter gedoopt op Hasepolder. Vader Sijmon Cornelisz genaemt, moeder Maertje Pieters. Present en getuijge Aerien Pieters.
18-08-1669 Den 18 augustus het kint Trijntje genaemt in Out Petten. Vader en getuijge Garment Borsz, moeder Aecht Jans genaemt. Present Jan Backers susje.
01-09-1669 Den eerste september het kint Dirck gedoopt. Vader en getuijge Teunis Willemsz, moeder Hilgent genaemt in Out Petten.
29-09-1669 29 september ket kint Vroutje genaemt op Hasepolder. Vader en getuijge Pieter Sweertsz, moeder Engel genaemt.
29-09-1669 Dito als vooren het kint Neeltje genaemt in Out Petten. Present en getuijge Aecht Aeriens, vader Theunis Jansz genaemt, moeder Lijsabeth genaemt.
20-10-1669 Den 20 october 1669 het kint Anghniet gedoopt. Vader Andries Florisz als getuijge, moeder Trijn Willems. Present Leentje Floris.
20-10-1669 Den 20 october het kindt Jan gedoopt. Getuijge Lijsbeth Jans, moeder Aecht Jans genaemt, vader Cornelis Gerritsz.
27-10-1669 Den 27 dito 1669 het kint Jacob gedoopt. Vader Maerten Jacobsz, moeder Lijsebeth Jans genaemt.
27-10-1669 Den selfden dito het kint Jacob genaemt. Vader Claes Turf Mal genaemt, moeder Meijltje genaemt.
03-11-1669 Den 3 november het kint Claes gedoopt. Vader Jacob Jansz als getuijge, moeder Trijn Jans genaemt.
03-11-1669 Den 3 november 1669 het kint Dammis gedoopt. Barber Isbrants als getuijge, moeder Anna Isbrants.
03-11-1669 Selfden dito het kindt Gerridt gedoopt. Maertjen Aeriens als getuijge, vader Nan Gerdtsz genaemt.
16-02-1670 Den 16 februarij 1670 het kint Jacobus gedoopt. Getuijge de vader de diender alhier, moeder Vightje Jans genaemt.
16-02-1670 Den selfen dito het kint Neeltje gedoopt. Getuijge de vader Aeriaen Jansz genaemt, moeder Barber Pieters genaemt.
16-02-1670 Den selfen dito het kint Grietje gedoopt. Getuijge de vader Broer Gersz op Hasepolder, moeder Trijn Harckx genaemt.
23-02-1670 Den 23 februarij het kint Berber gedoopt. Getuijge de vader Hendrick Gerts op Hasepolder, moeder Maertje Pieters genaemt.
23-02-1670 Selfen dito het kindt Cornelis gedoopt. Getuijge de vader Jan Cornelisz genaemt, moeder Suster genaemt.
23-02-1670 Selen dito Aeriaen gedoopt. Getuijge vader Pieter Cornelisz op ’t Sloot, moeder Aecht genaemt.
14-09-1670 Den 14 september 1670 het kint Cornelis gedoopt. Vader Jan Jacobsz en getuijge, moeder Anna Reijers genaemt.
21-09-1670 Den 21 september 1670 het kintje Trintje genaemt. Vader en getuijge Cornelis Jacobsz gedoopt, moeder Maertje Cornelis genaemt.
19-10-1670 Den 19 october 1670 het kint Neel genaemt. Vader en getuijge Maerten Jacobsz, moeder Lijsebeth Jans genaemt.
24-12-1670 Den 24 december het kint Teetje genaemt gedoopt. Vader en getuijge Maerten Lourisz, moeder Guert Pieters op Hasepolder.
15-02-1671 Den 15 februarij 1671 twee kinderen van eenen moeder de eene genaemt Cornelis, de ander genaemt Lijsebeth. Moeder genaemt Griet Jacobs, vader Cornelis Jansz oock Elles saliger. Getuijge Claes Jansz Out Petten. Present Anna Sijmons genaemt.
29-03-1671 Den 29 martius het kint Anna Cornelis. Moeder Immetje Aris genaemt, vader en getuijge Cornelis Jansz Out Petten.
29-03-1671 Den selfden dito het kint Diewer genaemt. Moeder Trijn Nannis genaemt, vader en getuijge Jan Theunisz op Hasepolder.
19-04-1671 Den 19 april 1671 het kindt Jan genaemt. Moeder Aecht Jans genaemt, vader Cornelis Gertsz en getuijge. Present Lijsebeth Jans genaemt.
13-09-1671 Den 13 september 1671 het kint Neeltje gedoopt. Moeder Vijghje Jans, vader de dienaer Anthoni. Getuijge en present de bestemoeder.
20-09-1671 Den 20 september 1671 het kint Cornelis genaemt en gedoopt. Moeder Barber Cornelis genaemt, vader Jacob Cornelis. Present en getuijge Baef Cornelis.
04-10-1671 Den 4 october 1671 het kint Jantje gedoopt. Vader en getuijge Jacob Jansz, moeder Trijn Jans genaemt.
04-10-1671 Den 4 october 1671 het kint Griete gedoopt. Vader Hendrick Gertsz, moeder Maertje Pieters genaemt. Present en getuijge Trijn Pieters.
10-01-1672 Den 10 januarij 1672 het kint Maertje gedoopt. Vader Mr. Claes Boom.
10-01-1672 Den selfden dito het kint Maertje genaemt gedoopt. Vader Cornelis Jacobsz, moeder genaemt.
10-01-1672 Den selfden dito het kint Neeltje genaemt gedoopt. Vader Theunis Jansz Slaef genaemt.
10-01-1672 Den selfden dito het kint Hendrick gedoopt. Vader Jacob Hendricksz genaemt.
17-01-1672 Den 17 januarij 1672 het kint Maertje gedoopt. Vader Pieter Pieters Schaegenhoogh, moeder Guert Claes genaemt. Present Ariaentje Pieters.
24-01-1672 Den 24 januarij 1672 het kint Theunis gedoopt. Vader Sijbrant Backer, moeder Maertje Theunis genaemt.
14-02-1672 Den 14 februarij 1672 het kint Trijn gedoopt. Vader Jan Claesz Coeck genaemt, moeder Anna Cornelis genaemt.
17-02-1672 Den 17 februarij het kint Anna gedoopt. Vader Jan Hendricksz ouwe Jan genaemt, moeder Aelt Jans genaemt.
21-02-1672 Den 21 februarij 1672 het kint Theunis gedoopt. Vader en getuijge Poulus Theunisz genaemt, moeder Geertje Gerts genaemt.
21-03-1672 Den 21 maert 1672 het kint Hillegont gedoopt. Vader Adriaen Lammersz, moeder Jantje genaemt.
12-06-1672 Den 12 junij het kint Aris gedoopt. Vader Dirck Aerdts getuijge, moeder Neel Theunis genaemt.
19-06-1672 Den 19 dito 1672 het kint Jan gedoopt. Vader en getuijge Pieter Jansz, moeder Neel of Jantje Moeijs Neel genaemt.
31-07-1672 Den 31 julij 1672 het kint Albert gedoopt. Vader en getuijge Jan Aelbertsz, moeder Trijn Reijers genaemt.
31-07-1672 Delfden dito het kint Diewer gedoopt. Vader Pieter Cornelis Schuijtvoerder.
28-08-1672 Den 28 augustus 1672 het kint Neeltje gedoopt. Vader en getuijge Cornelis Boes genaemt, moeder Ettje Cornelis.
28-08-1672 Dito als boven twee kinderen gedoopt, d’ een Antje, de ander IJfje genaemt. Getuijge en persent Neel Remmens bestemoeder. Vader Huijte Sijbouts genaemt, moeder Guertje Cornelis genaemt.
04-09-1672 Den 4 september 1672 het kint Anna gedoopt. Moeder getuijge en present, vader Jan Twisck genaemt op Hasepolder.
13-11-1672 Den 13 november 1672 het kint Jan gedoopt. Getuijge Anna Dirckx, vader Cornelis Lap op Hasepolder.
13-11-1672 Den selfden dito 1672 het kint Jan gedoopt. Getuijge Aldert Jansz vader , moeder Aeght Willems genaemt.
20-11-1672 Den 20 november 1672 het kint Jan gedoopt. Getuijge Garment Gertsz vader, moeder Aeght Jans genaemt.
20-11-1672 Den selfden dito het kint Hendrick gedoopt. Getuijge Brecht Reijers genaemt vader Jan Teunisz Knobman, moeder Trijn genaemt.
22-01-1673 Den 22 januarij 1673 het kint Jacob gedoopt. Getuijge Aerjen Cornelisz vader, moeder Guert Jans.
22-01-1673 Selfden dito het kint Jan gedoopt. Getuijge Cornelis Jansz vader, moeder Immetje Aris.
22-01-1673 Selfden dito het kint Trijn gedoopt. Getuijge en vader Cornelis Fransz, moeder Guert genaemt op Hasepolder.
05-02-1673 Den 5 februarij 1673 het kint Dirck gedoopt. Vader en getuijge Willem Fook genaemt, moeder Anna Cornelis genaemt.
12-02-1673 Den 12 februarij 1673 het kint Cornelis gedoopt. Vader Jan van Alckmaer, moeder Trijn Hilbrant. Present Griet Jacobs genaemt.
13-08-1673 Den 13 augustus het kint Geertje gedoopt. Vader Jan Cornelisz, moeder Trijn Aerjans genaemt. Getuijge de vader.
27-08-1673 Den 27 augustus 1673 het kint Lijsebet gedoopt. Vader en getuijge Pieter Pietersz, moeder Guert Claes genaemt. Present Maertjen Pieters.
01-04-1674 Den eersten april 1674 is Cornelis Gertsz sijn kint Jacob gedoopt woonende in Out Petten.
01-04-1674 Selfden dito is Pieter Cornelisz Sijttje zijn kint Louris gedoopt van de Hasepolder.
01-04-1674 Selfden dito Cornelis Hilbrantsz Keetje zijn kint Hillebrant gedoopt in Out Petten.
01-04-1674 Selfden dito zijn Maertjen Claes haer twee knechtjes Jan ende Aerjen gedoopt al vooren in de gereformeerde religie onderricht ende beleden vermits de moeder de gereformeerde religie niet toegeaen was verscheen de meudt Wulmoet Claes genaemt daer mede ten doop out omtrent 15 a 16 jaren.
12-08-1674 Den 12 augustus 1674 het kint Pietertje gedoopt. Vader Louris Hendricksz, moeder Jantje Jacobs genaemt. Bestevader present en getuijge.
12-08-1674 Selfden dito het kint Jan gedoopt. Vader Reijer Jansz, moeder Drolle Guert genaemt.
12-08-1674 Selfden dito het kint Maertje gedoopt. Vader Pieter Hendricksz genaemt, moeder Maertjen genaemt.
23-09-1674 23 september 1674 het kint Isaack gedoopt. Moeder Maghtel Isaacx genaemt, vader Leendert Florisz, getuijge present Aelt Isaacx.
10-02-1675 Den 10 februarij 1675 is Cornelis Pietersz uijt Zijp zijn kint Maertjen gedoopt.
10-02-1675 Den selfden dito is Olfert Leendertsz van de Hasepolder zijn kint Cornelis gedoopt.
24-03-1675 Den 24 maert 1675 is Dirck Cornelisz in Out Petten zijn kint Jan gedoopt.
24-03-1675 Den selfden dito het kint Huijbert gedoopt. De vader Willem Gertsz in Hasepolder.
31-04-1675 Den 31 april 1675 is Dirck Cornelisz Moolenaer zijn kint alhier Maertje gedoopt in Out Petten.
28-07-1675 Den 28 julij 1675 is Cornelis Gerritsz zijn kint Neeltje in Out Petten gedoopt.
28-07-1675 Selfden dito is Jacob Cornelisz Corf zijn kint Anna gedoopt in Out Petten.
04-08-1675 Den 4 augustus 1675 is Cornelis Jacobsz Modder zijn kint Jacob gedoopt in Out Petten.
04-08-1675 Den selfden dito is Jan Twisck op Hasepolder zijn kint Hendrick gedoopt.
13-10-1675 Den 13 october 1675 is Hendrick Jansz Hoedt zijn kint Jan gedoopt.
13-10-1675 Den selfden dito is Cornelis Jelisz zijn kint Jelis gedoopt
20-10-1675 Den 20 october 1676 is Dirck Jansz Metselaer zijn kint Maertje tot Petten gedoopt.
20-10-1675 Selfden dito is Jacob Elisz zijn kint tot Petten gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
20-10-1675 Selfden dito is Willem Jansz zijn kint Anna tot Petten gedoopt.
01-01-1676 Den 1 januarij is Willem Jansz Haess zijn kint alhier tot Petten Jan gedoopt.
16-02-1676 Den 16 februarij 1676 is Cos Pietersz zijn kint Pieter gedoopt in Out Petten.
10-05-1676 Den 10 maij 1676 is Gert Gertsz Broer zijn kint Cornelis gedoopt.
11-05-1676 Den elfden dito is Baerent Aertsz zijn kint Trijntje gedoopt.
17-05-1676 Den 17 maij 1676 is Jacob Jansz Backer zijn kint Jan gedoopt.
06-09-1676 Den 6 september 1676 is Sijmon Jacobsz Bien zijn kint Jan gedoopt.
13-09-1676 Den 13 dito is Aerjen Baerensz sijn kint Aerjen gedoopt.
27-09-1676 Den 27 september 1676 is Nan Gertsz Stierman tot Out Petten zijn kint Maertje gedoopt.
04-10-1676 Den 4 october 1676 is Gert Baerensz in Nieu Petten zijn kint Antje gedoopt.
08-11-1676 Den 8 november 1676 is het kint Cornelis Pietersz Wijck op Sloodt zijn kint Trijntje gedoopt.
08-11-1676 Selfden dito is Pieter Pietersz Timmerman op Hasepolder sijn kint Pieter gedoopt.
08-11-1676 Selfden dito noch is Willem Gertsz Mont sijn kint Trijntje gedoopt.
22-11-1676 Den 22 dito is Jacob Jansz Reijer sijn kint Jantje gedoopt.
22-11-1676 Selfden dito is Maerten Lourisz zijn kint Pieter gedoopt op Hasepolder.
29-11-1676 Den 29 november 1676 is Reijer Jansz Waert sijn kint Sijmon gedoopt.
06-12-1676 Den 6 december 1676 is Aerjen Cornelisz woonende op de Hasepolder sijn kint Aerjen gedoopt.
20-12-1676 Den 20 december 1676 is Jacob Elitsz sijn kint Pietertje gedoopt in Out Petten.
20-12-1676 Selfden dito is Reijer Pietersz of Frericksz zijn kint Pieter  gedoopt.
20-12-1676 Dito ad idem is Cornelis Jansz Seun zijn kint Aris gedoopt.
03-01-1677 Den 3 januarij 1677 is Jacob Florisz in Out Petten zijn kint Floris gedoopt.
31-01-1677 Den 31 januarij 1677 wierde Claes Teunisz kint Dirck gedoopt in Out Petten.
07-02-1677 Den 7 februarij 1677 is Teunis Jansz zijn kint Ariaentje gedoopt in Out Petten.
14-03-1677 Den 14 maert 1677 is Pieter Hendricksz zijn kint Hendrick gedoopt.
18-04-1677 Den 18 april 1677 is Claes Sijmonsz Backer zijn kint Sijmon gedoopt.
18-04-1677 Selfden dito is Cornelis Jansz Schipper zijn kint Diewer gedoopt.
02-05-1677 Den 2 maij 1677 is Jan Gertsz Noorden zijn kint Aerjen gedoopt.
02-05-1677 Selfden dito is Dirck Claesz sijn kint Jan gedoopt.
18-07-1677 Den 18 julij 1677 is Jan Reijersz Cullus zijn kint Reijer gedoopt.
01-08-1677 Den eersten augustij 1677 is Cornelis Jansz Cramer zijn kint Aerjen gedoopt.
22-08-1677 Den 22 augustij 1677 is Cornelis Jacobsz Modder zijn kint Aechjen gedoopt.
22-08-1677 Selfden dito is Sijbrant Backer zijn kint Guertje gedoopt.
22-08-1677 Selfden dito is Olfert Leendertsz zijn twee kinderen gedoopt Leendert en Antje.
29-08-1677 Den 29 augustij 1677 is Pieter Cornelisz Schrijver zijn kint Cornelis gedoopt.
29-08-1677 Selfden dito is Willem Jansz Halff zijn kint Pietertje gedoopt.
03-10-1677 Den 3 october 1677 is Cornelis Gerritsz Boes zijn kint Claes gedoopt.
23-10-1677 Den 23 dito 1677 is Leendert Florisz zijn kindt Neeltje gedoopt uijt de Hasepolder.
28-11-1677 Den 28 november 1677 is Louris Aelbertsz zijn kint Sijmon gedoopt.
25-12-1677 Den 25 december 1677 is Gerridt Frerickxz zijn kindt Teunis gedoopt
09-01-1678 Den 9 januarij 1678 is Jan Willemsz in Out Petten zijn kint Maerten gedoopt.
30-01-1678 Den 30 januarij 1678 is Dirck Cornelisz moolenaer tot Petten zijn kint Jan gedoopt.
30-01-1678 Den selfden dito is Lucas Dircksz zijn kint Maerten gedoopt.
13-02-1678 Den 13 februarij 1678 is Hendrick Gertsz zijn kindt Gerridt gedoopt van Nieuw Petten.
21-08-1678 Den 21 augustus 1678 is Nan Gertsz zijn kint Gerridt gedoopt van Out Petten.
21-08-1678 Selfden dito is Harmen Jansz zijn kint Sijbrichje gedoopt in Out Petten.
21-08-1678 Selfden dito is Maerten Gertsz zijn kindt Jacob gedoopt van Nieuw Petten.
28-08-1678 Den 28 augustus 1678 is Cornelis Jansz zijn kindt Neeltje gedoopt van Out Petten.
18-09-1678 Den 18 september 1678 is Reijer Pietersz zaliger zijn twee kinderen Reijer en Neel gedoopt in Out Petten.
18-09-1678 Selfden dito is Olfert Leendertsz zijn kindt Leendert gedoopt van Nieuw Petten.
25-09-1678 Den 25 september 1678 is Claes Teunisz zijn kint dirck gedoopt van Out Petten.
16-10-1678 Den 16 october 1678 is Cornelis Jillisz sijn kindt Gillis gedoopt, de moeder is Grietje Willems woonende in Oudt Petten.
16-10-1678 Den selfden dito is gedoopt Jan het kindt van Claes Cornelisz en Aefje Simons woonende in Nieuw Petten.
30-10-1678 Den 30 october 1678 is Harmen Elitsz en Neeltje Cornelis haer kindt Maertje gedoopt, de getuijge was Guertje Ariens, weduwe alle woonende in Oudt Petten.
30-10-1678 Is ook gedoopt Gerrit de soon van Jan Paulusz ende Trijntje Cornelis. De getuijge was Cornelisje Cornelis weduwe alle woonende in Oudt Petten.
13-11-1678 Den 13 november 1678 is Jacob Jansz Spanjaert en Trijn Jans haer soon Pieter gedoopt woonende in Oudt Petten gelijck ook de getuijge Anne Pieters.
20-11-1678 Den 20 november 1678 is Arien Willemsz Kuijten ende Anne Cornelis haer kindt Trijntje gedoopt woonen in Oudt Petten gelijck oock de getuijge Trijn Reijers.
04-12-1678 Jacob Pietersz ende Aefje Cornelis haer kindt Pieter gedoopt ende getuijge was Jannetje Ariens alle woonende in Oudt Petten.
04-12-1678 Is oock Jan Jacobsz Bien ende Anne Simons haer kint Jacob gedoopt woonen op de Sloot in Oudt Petten.
18-12-1678 Den 18 december 1678 is Willem Jansz Half ende Trijntje Cornelis haer kindt Grietje gedoopt, de getuijge was Maertje Cornelis Trijntjes suster woonen alle in Oudt Petten.
08-01-1679 Den 8 januarij 2679 is Abraham Jeremiasz ende Aegt Jans haer kindt Jeremias gedoopt, de getuige was  Aefje Henricks woonende op de Sloot in Oudt Petten.
29-01-1679 Den 29 januarij 1679 is Pieter Jansz ende Neel Tijsz haer kindt Pieter gedoopt woonen in Oudt Petten.
12-02-1679 Den 12 januarij 1679 is Jan Joosten anders Reijersz ende Neeltje Teunis haer kint Reijer gedoopt, de getuijge was Maertje Claes woonende alhier in Oudt Petten.
19-02-1679 Den 19 februarij 1679 is Pieter Cornelisz en Urfeltje Claes haer kindt Cornelis gedoopt, getuijge was Trijn Henricksz woonende in Nieuw Petten.
19-02-1679 Is oock Frederick Claesz en Neeltje Claes haer kindt Aechtje gedoopt, de getuijge was ’s kints bestemoeder Aeltje Aerts woonende alle in Oudt Petten.
05-03-1679 Den 5 martij 1679 sijn gedoopt Neeltje, dochter van Jan Henricksz ende Trijntje Pieters woonen in Nieuw Petten, de getuijge was Aecht Ariens woonende op de Sloot.
05-03-1679 Ende Teetje, de dochter van Teunis Jansz ende Maertje Cornelis. De getuijge was Neel Ariens, weduwe van Teunis Reijersz, woonen alhier in Oudt Petten.
12-03-1679 Den 12 martij 1679 sijn gedoopt Aecht, de dochter van Jeremias Jeremiasz ende Aef Henricks de getuijge was Neel Gerrits. Woonen op Sloot, vader ende moeder, de getuijge in Oudt Petten.
12-03-1679 Ende Grietje de dochter van Cornelis Pietersz Wijck ende Trijntje Cornelis. De getuijge was Maertje Cornelis, moeder’s suster woonen alle op de Sloot van Oudt Petten
26-03-1679 Den 26 martij is gedoopt Trijntje, de dochter van Maerten Henricksz ende Jannetje Teunis, de getuijge was Maertje Simons, jongedochter woonen alle in Oudt Petten.
16-04-1679 Den 16 april 1679 is gedoopt Trijntje, de dochter van Jan Dircksz,diaken ende Grietje Jacobs. De getuijge was Guertje Dircks woonen alle in Oudt Petten.
04-06-1679 Den 4 junij 1679 zijn Engel ende Neel, tweelingen, dochters van Cornelis Hilbrantsz ende Griet Jacobs gedoopt. De getuijge was over Engel Neeltje Hilbrants en over Neel Aecht Jacobs, woonen alle in Oudt Petten.
11-06-1679 Den 11 junij 1679 is gedoopt Aechtje, de dochter van Jacob Leendersz ende Neel Walravens. De getuijge was Alet Jans, ’s kints bestemoeder, woonen alle in Nieuw Petten.
13-08-1679 Den 13 augusti 1679 sijn gedoopt dese navolgende kinderen Pieter, de soon van Jacob Gerritsz ende Aechtje Gerrits ende Gerrit ende Trijntje, tweelingen, kinderen van Willem Gerritsz ende Henrickje Huijberts. Getuijge was Grietje Andries wonende in Oudt Petten, woonen alle de ouders ende kinderen in Nieuw Petten.
27-08-1679 Den 27 augusti 1679 is gedoopt Rem, de sooon van Jan Gerritsz van Noorden ende Maertje Cornelis. De bestemoeder wier ’t kindt in de kerck bracht was Neel Remmen, woonen alle in Oudt Petten.
03-09-1679 Den 3 september 1679 is gedoopt Maertje, de dochter van Laurens Aelbertsz ende Aecht Simons. De getuijge was Aeltje Claes, woonen alle in Oudt Petten.
10-09-1679 Den 10 september 1679 is gedoopt Laurens, de soon van Cornelis Willemsz ende Neel Laurens, woonen alle in Nieuw Petten. De getuijge was Guert Willems woonende in de Zijpe naest het sooden huijsje ende zijnde ’s kindt moeije.
17-09-1679 Den 17 september 1679 sijn gedoopt Jacobus, de soon van Teunis Jacobsz schoutsdienaer ende Fijdtje Jans, woonen in Oudt Petten.
17-09-1679 Barent, de soon van Arien Barentsz en Maertje Ariens, woonen alle in Nieuw Petten.
17-09-1679 Willemtje, de dochter van Pieter Barentsz en Baefje Dircks. De getuige was Aeltjen Dircks woonende in Nieuw Petten, de ouders woonen in de Pettener watermolen.
01-10-1679 Den eersten october 1679 is gedoopt Cornelis, de soon van Teunis Willemsz ende Hillegond Jans. De getuijge was ’s kindts moeij Aecht Jans, woonen alle in Oudt Petten.
08-10-1679 Den 8 october 1679 is gedoopt Willem, de soon van Pieter Arentsz ende Anna Willems, woonen alle in Nieuw Petten. De getuijge was Teetje Willems ’t kindt moeij woonende vooraen in de Zijp bij den Dijck.
22-10-1679 Den 22 october 1679 is gedoopt Jan, de soon van Lucas Dircksz ende Lijsbeth Maertens. De getuijge was Jannetje Pieters, woonen alle in Oudt Petten.
29-10-1679 Den 29 october 1679 gedoopt Cniertje, de dochter van Cornelis Jansz , schuijtvoerder ende Aef Jans. De getuijge was [geen naam vermeld] woonen alle in Nieuw Petten.
19-11-1679 Den 19 november 1679 sijn gedoopt twee zoonen Jacob, de soon van Harck Jacobsz ende Trijntje Teunisz.
19-11-1679 Pieter, soon van Cornelis Joosten ende Maertje Claes.
20-11-1679 Den 20 november 1679 sijn gedoopt Cenautje, de dochter van Cornelis Willemsz ende Guertje Jacobs. De getuijge was Guertje Willems, woonen alle in Oudt Petten.
20-11-1679 Aechtje, de dochter van Jan Reijersz ende Adriaentje Paulus.
03-12-1679 Den 3 december 1679 is gedoopt Arien, de soon van Jacob Willemsz ende Aegtje Aeriens. De getuijge was ’s kindts bestemoeder Maertje Jacobs, woonen alle in Oudt Petten.
10-12-1679 Den 10 december 1679 is gedoopt Trijntje, de dochter van Jacob Elisz ende Aef Jacobs. De getuijge was Neel Cornelis, woonen alle in Oudt Petten.
10-12-1679 Jan, de soon van Cornelis Jacobsz ende Anna Jans. De getuijge was Griet Ariens, woonen alle in Nieuw Petten.
24-12-1679 Den 24 december 1679 is gedoopt Pietertje, de dochter van Cornelis Ariens Backer ende Maertje Jacobs. De getuijge was Griet Jacobs, woonen alle in Oudt Petten.

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 27 Zijpe (Petten).

Transcriptie: GeneaData 28-05-2021

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *