Lutjebroek Huwelijken Gereformeerd 1761-1795

Lutjebroek Huwelijksinschrijvingen Gereformeerd 1689 – 1795

Periode 1761 – 1795.

25-12-1762 Den 25 december hebben Hendrik Gerritsz, jonkman wonende te Grootebroek met Dieuwertje Wouters, jonhedogter wonende te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen om op zondag den 26 december haar 1ste huwelijkse proclamatie te ontfangen.
25-12-1762 Den 25 december hebben Swier Gerritsz, jonkman wonende te Grootebroek met Teetje Joukes, jongedogter wonende te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen om op zondag den 26 december haar 1ste huwelijkse proclamatie te ontfangen.
07-01-1763 Den 7 januarij hebben Jan Hauwert en Marijtje Luijtjes beijde wonende te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn alhier den 28 januarij in onse kerk tot Lutjebroek in den huwelijken staat bevestigt.
01-04-1763 Den 1 april hebben Cornelis Ruijter, jongesel en Bregje Tromp, jongedogter beijde wonende te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn alhier op den 17 april in den huwelijken staat bevestigt.
18-05-1765 Den 18 meij hebben Hermen Booneschans, weduwnaar en Grietje Reinemans, jongedogter van Bovencarspel hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn in onze kerk op den 2 junij in den huwelijjken staat bevestigt.
11-10-1765 Den 11 october hebben Jan Claasz Groot, jonkman van de Beemster en Antje Jans Boot, jongedogter van en tot Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn in onse kerk op den 27 october in den huwelijken staat bevestigt.
05-04-1766 Den 5 april hebben Claas Jansz Groot (alias Muis), jonkman en Marijtje Cornelis, jongedogter wonende te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn in onse kerk op den 20ste in den huwelijken staat bevestigt.
07-11-1766 Den sevenden november hebben Pieter Jacobsz Kleijn, jonkman te Lutjebroek met Johanna Metselaar van Amsterdam wonende te Hoorn hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn in onse kerk op den 23 november in den huwelijken staat bevestigt.
06-02-1767 Den sesde februarij hebben Dieter Nantsz Kok, jonkman en Geertje Luijtjes Backer, jongedogter beide te Lutjebroek woonaghtigh hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn in onze kerk den 22 februarij in den huwelijken staat bevestigt.
08-05-1768 Den agtste maij hebben Vegter Cornelisz, weduwnaar van  Berkhout en Lijsbeth Jans, jongedogter van Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
15-04-1769 Den vijftiende april hebben Jan Bernardusz Bruijn, jongesel te Lutjebroek en Trijntje Jans, jongedogter te Grootebroek woonagtig hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn in onze kerk op den 30 april in den huwelijken staat bevestigt.
02-06-1769 Den tweede julij hebben Jan Jorisz, jongezel te Zwaag en Jantje Kleijer, jongedogter van Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
01-11-1769 Op woensdag den eerste november hebben Cornelis Meijndertsz Hart, jonkman te Enckhuijsen met Trijntje Jans, jongedogter mede van Enckhuijsen en laast gewoont hebbende te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
05-01-1770 Den vijfde januarij hebben Doede Willemsz Schuijtemaker, jonkman te Lutjehoogcarspel met Grietje Sijmons, jongedogter alhier te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
05-04-1770 Den vijfde april zijnde donderdag hebben haar te Grootebroek te huijze van den bruijdegom in ondertrouw laten aantekenen de heer Dirk Schotsman, weduwnaar te Grootebroek met Mejuffrouw Jannetje Ruijter, weduwe te Lutjebroek.
08-12-1770 Den agste december hebben Cornelis Kruk, jonkman te Grootebroek met Maartje Water, jongedogter te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
05-01-1771 Den vijfde januarij hebben Pieter Koomen, jonkman te Lutjebroek met Antje Juriaans, jongedogter te Venhuijsen hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn op zondag den 20 januarij in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
06-04-1771 Den sesde april hebben Willem Cornelisz Boot, weduwnaar te Lutjebroek met Meijnouwtje Pieters van Regteren, weduwe te Grootebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn op zondagh den 21 april 1771 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
07-04-1771 Op zondag den sevende april zijn in onze kerk getrouwt Jan Ruijter, jonkman met Anna Berkman, jongedogter beide van Enckhuijsen.
09-01-1773 Den 9 januarij hebben Pieter Teunisz, jongman te Andijk met Gerritje Koomen, jongedogter te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn op zondag den 24 januarij 1773 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
12-11-1773 Den twaalfden november hebben Claas Jansz Coster, jongman te Hoogcarspel met Neeltje Pieters, jongedogter te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
05-02-1774 Den vijfde februarij hebben Jan Cornelisz Nordeloos, jonkman te Lutjebroek met Geert Floris, jongedogter te Schellinkhout hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn op den 30 februarij 1774 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
30-10-1774 Den 30 october sijn Lippe Lippes, jongman met Geertje Hendriks beide van Andijk alhier in den huwelijken staat bevestigt.
03-03-1775 Den derde maart hebben Gerrit Jansz Ruijter, jongman alhier met Geertje Theunis Slagter, jongedogter tot Westwoud hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn op zondag den 19 maart alhier in de kerk in den huwelijken staat bevestigt.
07-11-1776 Den 7 november hebben Arie Ruijter, jongman alhier met Reijmpje Ruijter, jongedogter van Hem, residerende te Grootebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn op zondag den 24 november alhier in de kerk in den huwelijken staat bevestigt.
03-01-1778 Den 3 jannuarij hebben Pieter Jacobsz de Boer, jongman te Enchuijsen met Trijntje Jacobs Kleijer, jongedogter te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn op zondag den 18 januarij 1778 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
15-02-1778 Op zondag den 15 februarij zijn in onze kerk getrouwt Sijmen Groot, weduwnaar met Aafje Hermons, jongedogter beide van Grootebroek.
25-12-1778 Den 25 december hebben Pieter Kos, jongman te Lutjebroek met Eeltje Jacobs Heuvel, jongedogter te Westwoud hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn op zondag den 10 januarij 1779 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
24-12-1780 Den 24 december hebben Cornelis Claasz Kruk, jongman te Schellinkhout met Jantje Kleijer, jongedogter te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn op zondag den 7 januarij 1781 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
23-03-1781 Den 23 maart hebben Wijbrant Jansz Olij, jongman te Berkhoud met Grietje Jacobs Ham, jongedogter te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
03-01-1783 Den derde januarij hebben Pieter Mantel, weduwnaar met Trijntje Jans de Boer, jongedogter beijde alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn op zondag den 19 januarij in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
03-01-1783 Den derde januarij hebben Dirk Koomen, jonkman met Meijnoutje Jans Smits, jongedogter beijde alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn op zondag den 19 jauarij in onse kerk in den huwelijken staat bevestigt.
18-01-1783 Den 18 januarij hebben Bernardus Bruijn, weduwnaar met Meijnoutje van Regteren, weduwe beijde alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn op zondag den 2 februarij 1783 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
17-04-1783 Den 17 april hebben Pieter Brugman, weduwnaar te Lutjebroek met Trijntje van der Veer, weduwe te Oosterblokker hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn op sondag den 4 meij 1783 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
28-06-1783 Den 28 junij hebben Sijmon Hermons, weduwnaar te Enkhuijsen met Grietje Barends, jongedogter alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
17-02-1783 Den 17 februarij hebben Dirk Kooning, jongman te Grootebroek met Dieuwertje Brugman, jongedogter alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
03-04-1784 Den 3 april hebben Klaas Bernardusz, jongman alhier met Geertje Pieters, jongedogter te Westwoud hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn op sondag den 18 april 1784 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
08-05-1784 Den 8 maij hebben Cornelis Jacobsz, jonkman met Bregje Gorters, weduwe beijde alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn op sondag den 23 meij 1784 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
01-01-1785 Den eerste januarij hebben Arien Pietersz Fem, jonkman te Westwoud met Barentje Barents, jongedogter alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
18-06-1785 Den 18 junij hebben Jan Willemsz Reppel, predikant en jongman alhier met Grietje Hellinga, jonge juffer te Enkhuijsen hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn op maandag den 4 julij 1785 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
11-02-1786 Den 11 februarij hebben Pieter Jacobsz, jongman in ’t Westeijnde van Enkhuijsen met Grietje Harkes, jongedogter alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
11-02-1786 Den 11 februarij hebben Cornelis Som, jongman alhier met Aafjen Freeks, jongedogter te Grootebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
08-04-1786 Den 8 april hebben Louwrens Bloemendaal , jongman met Neeltje Boot, jongedogter beijde alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn op sondag den 23 dito in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
13-01-1787 Den 13 januarij hebben Pieter Klijer, jongman alhier met Trijntje Jans Spoor, jongedogter te Bovencarspel hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn op sondag den 28 dito in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
09-02-1787 Den 9 februarij hebben Jan Koorn, jongman te Berkhoud met Ariaantje Brugmans, jongedogter alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn op sondag den 25 dito in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
06-04-1787 Den sesde april hebben Luijtjen Hauwert, jongman alhier met Niesje Oostwouder, jongedogter te Westwoud hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn op sondag den 22 dito in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
26-04-1788 Den 26 april hebben Klaas Bernardus, weduwnaar alhier met Meijnouwtje Jans, jongedogter te Grootebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn op sondag den 11 meij 1788 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
04-10-1788 Den 4 october hebben Pieter Brigman, jongman alhier met Aaltje Nannes Kort, jongedogter te Hoogcarspel hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn op sondag den 19 october 1788 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
26-12-1788 Den 26 december hebben Pieter Kos, weduwnaar alhier met Maartje Ariens Maijns, jongedogter in de Hout onder de banne van Hem hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en zijn op zondag den 11 januarij 1789 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
24-01-1789 Den 24 januarij hebben Jan Keijer, jongman te Hoogcarspelmet Aafje Boot, jongedogter alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn op sondag den 8 februarij 1789 in onze kerk in den huwelijken staat bevestigt.
18-04-1789 Den 18 april hebben Cornelis Willemsz, jongman te Grootebroek met Antjen Koomen, jongedogter alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen en sijn op sondag den 3 meij 1789 in onse kerk in den huwelijken staat bevestigt.
05-03-1790 Den 5 maart hebben Jan Klaasz Groot, weduwnaar alhier met Aaltje Pieters Ham, weduwe tot Bovenkarspel hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
24-10-1790 Den 24 october hebben Jerke Post, jongman alhier met Aaltje Cornelis Leegwater, jongedogter te Berkhout hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
02-11-1792 Den 2 november hebben Adriaan Koomen, weduwnaar met Jantje Dirks Semeijns, jongedogter beijde alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
28-01-1793 Den 28 januarij hebben Maarten Brugman, jongman alhier met Aagtje Oostwouder, jongedogter te Oudik onder Westwoud hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
16-02-1793 Den 16 februarij hebben Jan Jantjes, jongman met Aaftje Kleijer, jongedogter beijde alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
10-01-1793 Den 10 januarij hebben Pieter Kok, weduwnaar met Aaltje Hans, jongedogter beijde alhier hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
04-04-1795 Den 4 april hebben Jan Tijsz Boot, jongman alhier met Grietje Cornelis Koster, jongedogter te Weijdenes hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.
10-04-1795 Den 10 april hebben Cornelis Jansz Blaauw, jongman te Obdam met Trijntje Willems Raaven, jongedogter te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laaten aantekenen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 11-10-2022

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *