Lutjebroek Huwelijken Gereformeerd 1734-1760

Lutjebroek Huwelijksinschrijvingen Gereformeerd 1689 – 1795

Periode 1735 – 1760.

18-06-1735 Hebben Dirk Raven, jongesel met Bregje Pijpkan, weduwe beijde woonagtig tot Lutjebroek hare huwelijkse geboden laten aantekenen.
15-10-1735 Hebben Jan Pietersz Boot, weduwnaar woonagtig tot Lutjebroek met Neeltje Tijs, jongedoghter woonagtig op de Ooster Zwagedijk hare huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn den 30 october in haar huijs getrouwt.
04-01-1736 Heeft Jonge Jan Pos, jongesel tot Hoogcarspel met Antjen Hams, jongedoghter woonagtig tot Lutjebroek haar huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn op den 19 februarij 1736 in onse kerk tot Lutjebroek getrouwt.
29-09-1736 Heeft Klaas Hertogh, weduwnaar met Trijntje Landmeter beijde woonagtigh tot Lutjebroek haar huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn op den 14 october 1736 in onse kerk in Lutjebroek getrouwt.
04-05-1737 Hebben Klaas Ham, weduwnaar woonagtigh tot Broekerhaven met Antjen Jans, jongedoghter woonaghtigh tot Lutjebroek hare huwelijkse geboden laten aantekenen.
02-11-1737 Den 2 november hebben Hendrik Tijsz, jongman woonagtig op de Ooster Zwagedijk met Grietje Willems woonagtig tot Lutjebroek hare huwelijkse geboden laten aantekenen.
20-04-1738 Den 20 april zijn alhier in onse kerk tot Lutjebroek getrout Jan Panhuijs, weduwnaer en Zaertje Egberts, jongedoghter beijde tot Lutjehoogcarspel, na alvorens vertoond te zijn en wettig bescheijdt dat ’t Gemeene Land was voldaen en dat en 3 agtereenvolgende huwelijkse geboden waren gepasseert in Hoogcarspel.
29-11-1738 Den 29 november heeft Klaas Kruk, jongman van Lutjebroek met Niesje Jans, jongedogter van Schellinkhout hare geboden laten aantekenen en hebben op den 14 november bescheijd gehad omme tot Schellinkhout te mogen trouwen.
13-02-1739 Den 13 februarij hebben Sijbrant Cornelisz Klok, jongman van Venhuijsen en Trijntje Aalders, weduwe te Lutjebroek hare huwelijkse geboden laten aantekenen.
16-01-1740 Den 16 januarij hebben Jan Jansz Slot, jongesel te Lutjebroek en Trijntje Dirks, jongedogter van Grootebroek hare huwelijkse geboden laten aantekenen.
01-10-1740 Den 1 october hebben Luijtjen Bakker, jongezel met Antje Gorters, jongedogter beijde woonagtig tot Lutjebroek hare huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn op den 16 october 1740 in onse kerk alhier tot Lutjebroek getrouwt.
24-12-1740 Den 24 december hebben Hendrik Pietersz, jongman woonagtig te Broekerhaven en Trijntje Jans, jongedogter te Lutjebroek hare huwelijkse geboden laten aantekenen.
13-01-1741 Den 13 januarij hebben Jan Volkersz, jongezel woonende tot Aandijk met Neeltje Claas, jongedogter van Lutjebroek hare huwelijkse geboden laten aantekenen.
04-03-1741 Den 4 maart hebben Wigger Cornelisz Kruk, weduwnaar met Zaartje Pieters, jongedogter beijde woonagtig tot Lutjebroek hare huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn op den 19 maart 1741 in onse kerk alhier tot Lutjebroek getrouwt.
29-07-1741 Den 29 julij hebben Maarten Coning, weduwnaar te Broekerhaven met Antje Landmeeter, jongedogter woonagtig alhier tot Lutjebroek hare huwelijkse geboden laten aantekenen.
11-11-1741 Den 11 november hebben Cornelis Jansz, jongezel met Neeltjen Jacobs, jongedogter beijde woonagtig alhier tot Lutjebroek hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn op den 26 november alhier in onse kerk te Lutjebroek getrouwt.
18-11-1741 Den 18 november hebben Meijndert Dirksz, weduwnaar woonagtig te Lutjebroek met Trijntje Gaals, jongedogter te Grootebroek hunne huwelijkse gebooden laten aantekenen.
23-12-1741 Op den 23 december hebben Jacob Claasz, jongman te Lutjebroek met Jantje Jans, jongedogter te Grootebroek hunne huwekijkse geboden laten aantekenen en zijn op den 7 januarij 1742 hier in onse kerk te Lutjebroek getrouwt.
23-12-1741 Den 23 december hebben Hendrik Schreuder, jongman te Lutjebroek met Dieuwertje Tasman woonende te Hoorn hunne huwelijkse gebooden laten aantekenen.
27-01-1742 Den 27 januarij hebben Johannes Jansz, weduwnaar woonende te Lutjebroek met Aaltje Jans, weduwe woonende te Hoorn hunne huwelijkse gebooden laten aantekenen.
09-02-1743 Den 9 februarij hebben Jacob Pietersz, jongezel met Lijsbet Jans, jongedogter beijde woonende te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laten aantekenen en zijn op den 24 februarij 1743 alhier in onse kerk te Lutjebroek getrouwt.
20-12-1743 Den 20 december hebben Gerrit Dirksz, weduwnaar woonende te Andijk en Riedu Dirks, weduwe woonende te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laten aantekenen.
25-07-1744 Den 25 julij hebben Jacob Dirksz Ruijter, jongman te Lutjebroek met Antje Jacobs Beschuijt, jongedogter woonende te Bovencarspel hunne huwelijkse gebooden laten aantekenen.
09-09-1744 Den 9 september hebben Pieter Cornelisz Klos, jongman te Medenblik en Marijtje Jans Boot, jongedogter te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laten aantekenen.
31-10-1744 Den 31 october hebben Claas Jansz, jongman woonende te Lutjebroek met Marij Pieters, jongedogter van Driehuijsen hunne huwelijkse gebooden laten aantekenen en zijn op den 15 november alhier in onse kerk te Lutjebroek getrouwt.
08-01-1745 Den 8 januarij hebben Cornelis Harmsz, jongman tot Aandijk met Marij Jans, jongedogter te Lutjebroek hunne huwelijkse gebooden laten aantekenen.
01-05-1745 Den 1 maij hebben Pieter Nantsz, jongman woonende te Lutjebroek met Aafje Sijmons, jongedogter te Westwoude hunne huwelijkse gebooden laten aantekenen en zijn op den 16 maij 1745 alhier in onse kerk te Lutjebroek getrouwt.
17-12-1746 Den 17 december hebben Barnardus Jansz, jongezel woonende te Lutjebroek met Trijntje Jan, jongedogter tot Hoogcarspel hunne huwelijkse gebooden laten aantekenen en zijn op den 1 januarij 1747 alhier in onze kerk te Lutjebroek getrouwt.
13-04-1748 Den 13 april hebben Jan Boot, weduwnaar woonagtig te Lutjebroek met Antje Teunis, weduwe te Grootebroek hunne huwelijkse gebooden laten aantekenen en zijn op den 28 april 1748 alhier in onze kerk te Lutjebroek getrouwt.
26-04-1750 Den 26 april hebben Cornelis Noordeloos, weduwnaar woonende te Lutjebroek met Geertje Pieters, jongedogter te Hoogcarspel hune huwelijkse gebooden laten aantekenen en zijn op den 10 maij 1750 alhier in onse kerk te Lutjebroek getrouwt.
11-12-1751 Den 11 december hebben Jacob Cornelisz Koen, jongezel met Aaltje Jans, jongedogter beijde woonende tot Lutjebroek hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn op den 26 december 1751 alhier in onze kerk te Lutjebroek getrouwt.
15-01-1752 Den 15 januarij hebben Jan Ruijter, jongezel woonende tot Lutjebroek met Niesje Aris, jongedogter te Lutjehoogcarspel hunne huwelijkse gebooden laten aantekenen en zijn op den 30 januarij 1752 alhier in onze kerk te Lutjebroek in de huwelijken staat bevestigt.
19-01-1752 Den 19 januarij hebben Aris Jansz, jongezel van Lutjebroek met Marij Nannis, weduwe woonende tot Aandijk hunne huwelijkse gebooden laten aantekeken.
23-12-1752 Den 23 december hebben Jan Cornelisz Kleijer, jongezel woonende te Lutjebroek met Grietje Jans, jongedogter te Bovencarspel hunne huwelijkse geboden laten aantekenen.
05-01-1754 Den 5 januarij hebben Jan Alfring, weduwnaar woonende te Lutjebroek en Tetjen Arends, weduwe tot Enckhuijsen hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn op den 20 januarij 1754 alhier in onse kerk te Lutjebroek in den huwelijken staat bevestigt.
05-10-1754 Den 5 october hebben Frederick Tromp en Meijnouw Freeks beijde voor dezen getrouwt en beijde woonende tot Lutjebroek hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn op den 20 october 1754 alhier in onze kerk te Lutjebroek in den huwelijken staat bevestigt.
28-12-1754 Den 28 december hebben Floris Jacobsz, jongesel woonende te Aken met Antje Freeks, jongedogter te Lutjebroek hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn den 12 januarij 1755 te Oosterleek in den huwelijken staat bevestigt.
10-01-1755 Den 10 januarij hebben Jacob Claasz Ham, jongezel met Neeltje Reijnders Caswijk, jongedogter beijde woonende te Lutjebroek hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn den 26 januarij 1755 alhier in onze kerk te Lutjebroek in den huwelijken staat bevestigt.
15-02-1755 Den 15 februarij hebben Jan Slaghem, jongman woonende te Lutjebroek met Grietje Oud, jongedogter te Hoogcarspel hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn op den 2 maart 1755 alhier in onze kerk te Lutjebroek in den huwelijken staat bevestigt.
28-02-1755 Den 28 februarij hebben Frederik Lakenman, jongman woonende tot Swaag met Aaltjen Brugmans, jongedogter te Lutjebroek hunne huwelijkse geboden laten aantekenen.
26-04-1755 Den 26 april hebben Jacob Jansz, jongman woonende te Lutjebroek met Trijntje Jans, jongedogter te Blokdijk hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn op den 11 maij 1755 alhier in onze kerk te Lutjebroek in den huwelijken staat bevestigt.
12-07-1755 Den 12 julij hebben Pieter Boot, jongezel woonende tot Lutjebroek met Hiltje Maartens, jongedogter te Grootebroek hunne huwelijkse geboden laten aantekenen.
20-09-1755 Den 20 september hebben Jan Roelofsz, jongezel woonende te Grootebroek met Aaltje Jans, weduwe te Lutjebroek hunne huwelijkse geboden laten aantekenen.
30-01-1756 Den 30 januarij hebben Pieter Cornelisz Koen, jongesel woonende te Lutjebroek met Jantje Ruijters, jongedogter te Venhuijsen hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn op den 15 februarij 1756 alhier in onze kerk te Lutjebroek in den huwelijken staat bevestigt.
08-05-1756 Den 8 maij hebben Harme Jansz Boonschans, jongezel met Marij Pieters Braks, weduwe beijde wonende te Lutjebroek hunne huwelijkse geboden laten aantekenen om op zondag den 9 maij haar eerste H.Proclamatie te ontfangen en zijn op den 23 maij 1756 alhier in onze kerk te Lutjebroek in den huwelijken staat bevestigt.
07-04-1758 Den 7 april hebben Klaas Harksz Post, jongman woonende te Hoogcarspel met Lijsabet Cornelis Koens, jongedogter te Lutjebroek hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en op zondag den 9 april haar eerste H. Proclamatie ontfangen en zijn op den 23 april 1758 alhier in onze kerk te Lutjebroek in den huwelijken staat bevestigt.
29-12-1758 Den 29 december hebben Klaas Pietersz Gorter, jongman woonende te Lutjehoogcarspel met Dieuwertje Sijmons, jongedogter te Lutjebroek hunne huwelijkse geboden laten aantekenen om op zondag den 31 december hare eerste H: Proclamatie te ontfangen.
29-12-1759 Den 29 december hebben Claas Pietersz Slot, jongman woonende te Lutjebroek met IJda Claas, jongedogter te Medemblik hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn op den 13 januarij 1760 alhier in onze kerk te Lutjebroek in den huwelijken staat bevestigt.
08-02-1760 Den 8 februarij hebben Arien Teunisz, jongezel woonende te Lutjebroek met Barber Jans, jongedogter te Hoogcarspel hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn den 24 februarij 1760 alhier in onze kerk te Lutjebroek in den huwelijken staat bevestigt.
26-04-1760 Den 26 april hebben Pieter Brugman, jongman woonende te Lutjebroek met Cornelis Lanst, jongedogter te Hoogwoud hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en sijn alhier in onse kerk in den huwelijken staat bevestigt den 11 meij 1760.
28-11-1760 Bruijn Bruijnsz Zee, jongman te Medenblik met Jantje Fredriks Tromp, jongedogter wonende te Grootebroek hunne huwelijkse geboden laten aantekenen en zijn alhier in den 14 december 1760 in onze kerk te Lutjebroek in den huwelijken staat bevestigt.
27-12-1760 Den 27 december hebben Pieter Gerritsz met Aafje Alberts, jongelieden beijde woonaghtigh tot Lutjehoogcarspel hunne huwelijkse geboden laten aantekenen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 11-10-2022

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *