Heiloo Trouwen Civiel 1806-1811

Heiloo Huwelijken Civiel 1795 – 1811

Periode 1806 – 1811.

26-01-1806 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Cornelis de Groot, jongman geboren en woonende alhier met Gerritje Cornelis Mood, jongedogter geboren te Egmond Binnen en woonende alhier. Den 12 januarij ’t eerste, 19 dito ’t tweede. 26 dito ’t derde. Op heden 12 januarij ’t eerste, den 19 dito ’t tweede, 26 dito ’t derde. Op heden zijn bovengemelde perzoonen door den Sub.Secrretaris en scheepenen in den huwelijken staat bevestigt.
09-02-1806 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Albert Cornelisz Groot, jongman geboren en wonende alhier met Trijntje Jans Louwes, jongedogter geboren te Bergen en mede wonende alhier. Den 26 januarij ’t eerste, 2 februarij ’t tweede en 9 dito ‘t derde. Op heden zijn bovengemelde persoonen door den shout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt.
16-02-1806 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Klaas Limmen, jongman geboren en woonende alhier met Hillegonda Buuren geboren te Bergen alhier woonachtig. Den 2 februarij ’t eerste, den 9 dito ’t tweede, den 16 dito ’t derde. Op heden zijn bovengemelde petsoonen door schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigd.
01-06-1806 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Bernardus Dissel, jongman met Antje Cornelis Groot, weduwe beijde gebooren en woonende alhier. Den 18 mai ’t eerste, den 25 dito ’t tweede, den 1 junij t’derde. Op heden zijn bovengemelde persoonen door schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt.
06-07-1806 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Theunis van Baai, jongman geboren te Limmen en Jannetje Sted, geboren te Baccum en beiden alhier woonachtig. Den 22 junij het eerste, den 29 dito ’t tweede, den 6 julij ’t derde. Op heeden zijn bovengemelde personen door schout en schepenen in den huwelijken stat vereenigd.
29-03-1807 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Arie van Wetering, jongman geboren te Oesgeest met Elisabeth Lijnslager, weduwe geboren te Alkmaar en beide wonende aldaar en van daar met acte van betoog tot hier overgekomen en getrouwd den 29 maart 1807 voor schout en scheepenen van Heilo en Olsdom in den echt vereenigd.
21-06-1807 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Jan Cornelis Loen, jongman geboren aan ’t Nieuwe Nieuwedorper Verlaat en Grietje van der Beek, weduwe geboren aan de Ouwe Sluis en beiden alhier woonacgtig. Den 7 junij het eerste, 14 dito het 2e, den 21 dito het derde gebod. Op heden voor schout en schepenen in den huwelijken staat vereenigd.
17-01-1808 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Reinier Cornelis Groot, jongman geboren en wonende alhier en Guurtje Lourenze. Stet, jongedogter geboren te Baccum mede woonende alhier. Den 3 januarij 1808 het eerste gebod, den 10 dito ’t tweede, den 17 dito ’t derde gebod. Op heden voor schout en schepenen in den huwelijken staat vereenigt.
17-01-1808 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Jan Pieters Schipper, jongman geboren alhier met Maartje Cornelis Duis, jongedogter geboren in de Schermeer en beide alhier woonachtig. Den 7 januarij 1808 ’t eerste, den 10 dito ’t tweede, den 17 dito het derde. Op heden voor schout en schepenen in den huwelijken staat vereenigd.
01-05-1808 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Jacob Bok, weduwnaar geboren te Geelhouzen en wonende te Alkmaar met Maria Visser, jongedogter geboren te Zutphen en hier woonachtig. Den 17 april ’t eerste, 24 dito ’t tweede, 1 mei ’t derde. Op heden met betoog van Alkmaar tot ons overgekomen en door de sub.tit uit schout en schepenen in den huwelijken staat vereeningt.
01-05-1808 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Simon Jansz Morsch, jongman geboren te Akersloot met Grietje L. Beekman, jongedogter geboren te Limmen en beide woonende alhier. Den 17 april ’t eerste, 24 dito ’t tweede, den 1 maij ’t derde gebod. Op heden door schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigd.
01-05-1808 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Engel Pieter Enke, jongman geboren te Limmen met Adriaantje D. Borst, jongedogter geboren op Langedijk te Zuid Scharwoud en beide wonende alhier. Op 17 april ’t eerste, 24 dito ’t tweede, 1 mei ’t derde gebod. Op heden door schout en scheepenen in den huwelijken staat bevestigd.
19-06-1808 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Jan Schouten, weduwe geboren in Munsterland en wonende te Suid Scharwoude met Grietje Beumens, jongedochter geboren in Munsterland en wonende alhier. Den 5 junij 1808 ’t eerste, den 12 ’t tweede, den 19 ’t derde gebod. Op heden met betoog naar Suis Scharwoude.
26-06-1808 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Jan Vaders, jongman geboren in de Schermeer en wonende alhier met Geertrui Schuit, weduwe geboren alhier en woonende alhier. Den 12 junij 1808 ’t eerste, 19 junij ’t tweede, 26 junij ’t derde. Op heden met betoog na Alkmaar.
25-09-1808 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Isaac Wagen, weduwnaar geboren en wonende te Uitgeest met Catarina ter Beek, jongedogter geboren en wonende alhier. Den 11 september 1808 ’t eerste, 18 dito ’t tweede, 25 september ’t derde.op heden met betoog naar Uitgeest.
19-01-1809 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Gerrit Wulbort Rol, jongman geboren en wonende alhier met Grietje Willems Hageman, jongedogter geboren te Castricum en hier woonachtig. Den 15 jsunuarij het 1e gebod, 22 het tweede gebod, 29 dito het derde gebod. Op heden door schout en scheepenen in den ’t huwelijken staat bevestigt.
12-02-1809 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Jan Teunis Leping, jongman geboren  te Limmen en woonende te Bacum met Marijtje Jans Schut, geboren te Heiloo en woonende te Limmen. Den 29 januarij 1809 ’t eerste gebod, den 5 februarij ’t tweede, den 12 dito ’t derde. Op huijden met betoog na Zuid Baccum.
12-02-1809 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Cornelis Gerritsz, jongman geboren en wonende alhier met Antje Cornelis Appeldoorn, jongedogter geboren in de Egmond Binnen en wonende te Wimmenum. Den 29  januarij 1809 het eerste, 5 februarij  het 2e, den 12 dito het 3e gebod. Op huijden met betoog naar Wimmenum.
09-04-1809 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Arie Jacobsz de Reus, jonkman geboren op Den Hoep en wonende alhier met Aaltje Ariens Groot, jongedochter geboren alhier en wonende te Wimmenum. Den 26 van lentemaand 1809, 2 van grasmaand 1809, 9de dito het 3 gehad. Den 26 van lentemaand 1809 het eerste, 2 van grasmaand het 3e, 9 dito het 3 gebod. Op heden voor schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt.
23-04-1809 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Albert Jansz Groot, jongman geboren alhier en woonende alhier met Geertje Gerrits Grijp, jongedogter geboren in de Egmondermeer en woonende te Akersloot. Den 9 van grasmaand 1809, 16 dito en 23 dito het 3e gebod. Op heden betoog naar Akersloot.
30-04-1809 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Klaas Jcobsz Dekker, jongman geboren en wonende alhier met Guurtje Noort, weduwe geboren te Limmen en wonende te Alkmaar. Den 16 van grasmaand 1ste gebod, den 23 dito 2e gebod, den 30 dito het 3e gebod. Op heden met betoog baar Alkmaar.
30-04-1809 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Jacob Hendriksz Bruin, jongman geboren te Bergen en wonende alhier mrt Trijntje Dirksz Kaandorp, jongedogter geboren en wonende alhier. Den 16 van grasmaand 1e , den 23e het tweede, 30de het 3e gebod. Op heden door schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigd.
25-06-1809 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Klaas Jacobsz Blom, jongman geboren in de Hugewaard en wonende alhier met Maartje Klaas Nap, jongedogter geboren en wonende alhier. Den 4e van zomermaand 1809, den 11 dito ’t tweede gebod, den 18 dito ’t derde gebod. Den 25 dito met betoog naar de HeerHugewaart.
17-09-1809 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Gerrit Beek, weduwnaar geboren te Hoogwoud met Trijntje de Waart, weduwe geboren te Tolhorn en beiden alhier woonachtig. Den 27 van oogstmaand 1809, den 3 van herfstmaand 1809, 10 dito het 3e gebod. Op den 17 van herfstmaand voor schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt.
01-10-1809 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Cornelis D. Kogen, jongman geboren alhier met Aaltje Maartens Kuil, jongedogter geboren te Castricum en beiden alhier woonachtig. Den 10 van herfstmaand 1809 het eerste, 17 dito de tweede, 24 dito het derde gebod. Op heden den 1 van wijnmaand voor schout en scheepenen in den huwelijken staat bevestigt.
31-12-1809 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Carel Georg Lievendag, jongman geboren te Bookrade in ’t graafschap Linge en woonachtig te Alkmaar met Euphania Tijdhop, jongedogter geboren te Oordmars in Overijssel en mede aldaar woonachtig doch laatst alhier. Den 10 van wintermaand 1809 1ste, 17 dito ’t tweede gebod, 24 dito ’t derde gebod. Den 31 van wintermaans met betoog naar Alkmaar.
08-04-1810 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Maarten Dirksz Metera, jongman geboren te Assendelft met Antje Klaas Molenaar, jongedogter geboren en beiden woonachtig alhier. Den 18 van lentemaand 1810 1ste, den 25 dito 2de, den 1e van grasmaand 3de gebod. Op den 8 van grasmaand voor schout en schepenen in den huwelijknen staat bevestigt.
08-04-1810 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Willem Pietersz Schipper, jongman geboren en wonende alhier met Grietje Jans Nottelman, geboren en wonende te Egmond aan Zee. Den 25 van lentemaand 1810 este gebod, 1 van grasmaand 2de, 8 dito het 3e gebod. Den 8 van grasmaand 1810 met betoog naar Egmond aan Zee.
13-05-1810 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Cornelis Jacobsz Kneppel, jongman geboren alhier met Grietje Cornelis Ouwejans, jongedogter geboren te Oudorp doch beiden alhier woonachtig. Den 22 van grasmaand 1810 1e gebod, 29 dito het 2e, 6 van bloeimaand het 3e gebod. Op den 13 van bloeimaand voor schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt.
20-07-1810 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Roelof Vleeschhouwer, jongman geboren te ‘Schraveland en woonachtig alhier met Alida Cronemeier, jongedochter geboren te Schultrop en wonende te Overveen. Den 8 van hooimaand 1810 1e gebod, 15 dito 2 gebod, 22 dito 3 gebod. Op heden den 20 van hooimaand voor schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt.
28-10-1810 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Barend van Gelderen, jonkman geboren te Amsterdam doch thans alhier in Cantonnement en Peteronella Frank, jongedogter geboren te Alkmaar doch thans hier velvs present. Den 21 van wijnmaand 1810 2de gebod en den 28 dito het derde gebod. Op den 28 dito voor schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt.
16-12-1810 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Arie Spaans, jongman geboren te Alkmaar en wonende alhier met Guurtje Huibers Lok, geboren te St. Pancras en wonende te Alkmaar. Den 2 van wintermaand 1810 1ste gebod, 9 dito 2de, 16 dito het derde gebod. Den 16 van wintermaand 1810 met betoog naar Alkmaar.
30-12-1810 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Jan Kalis, jongman geboren te Alkmaar en wonende op Den Hoep en Hendrikje Huibers Korver, jongedogter geboren in de Schermeer en wonende alhier. Den 9 van wintermaand 1ste gebod, 16 dito 2de, 23 dito 3de gebod. Op den 30 dito met betoog naar de Egmond aan den Hoef.
13-01-1811 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Cornelis Stadigaar, weduwnaar geboren te Catricum en wonende alhier en Maartje Verduin, weduwe geboren en wonende te Akersloot. Den 30 van wintermaand 1810, den 6 van louwmaand 1811, den 13 dito 1811 het 3e gebod. Den 13 dito met betoog naar Akersloot.
17-03-1811 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Gerrit Jan Terbeek, jonkman geboren te Egmond aan den Hoef wonende alhier en Grietje Sijmense Paauw, weduwe geboren te Warder het laatst gewoond hebbende te Alkmaar doch thans mede alhier. Den 5 maart 1811 ’t eerste gebod, 10 dito ’t tweede, 17 dito ’t derde gebod. Op den 17e voor den provisoonele Maire in den huwelijken staat bevestigt.
05-05-1811 De persoonen die van meningen zijn zich in den huwelijken staat te begeven zijn Albert Dirks Knaap, weduwe geboren en wonende te Baccum en Aaltje Jans Koster, jongedogter geboren te Limmen en wonende te Baccum. Den 21 april 1811 ’t eerste gebod, 28 april 2de gebod, 5 maij het derde gebod. Op den 5 maij met betoog naar Baccum

Transcriptie: GeneaData  Datum: 11-03-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 6

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *