Heiloo Trouwen Civiel 1801-1806

Heiloo Huwelijken Civiel 1795 – 1811

Periode 1801 – 1805.

11-01-1801 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Willem Gerbrantsz Welboren, weduwnaar alhier met Trijntje Ariens Mors te Limmen. Den 28 desember 1800 ’t eerste gebot, den 4 januarij 1801 ’t tweede, den 11 dito ’t derde gebot. Op huijden den 11 januarij 1801 zijn deese bovenstaande personen met een acte van betoog na Limmen gegaan. W.Laarman.
11-01-1801 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Abraham Jansz Bregten, jongman geboren te Assendelft en woonende te Wijk op Zee met Neeltje Boorten, jongedogter geboren alhier dog nu te Wijk op Zee. Den 28 december 1800 ’t eerste gebot, den 4 januarij 1801 ’t tweede, den 11 dito ’t derde gebot. Hiervan een acte van betoog uijtgeschreven na Wijk op Zee. W.Laarman.
18-01-1801 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Arie Hendriks Stierop, jonkman met Guurtje Jans Nelle, jongedogter geboren te Baccum en beijde woonende alhier. Den 4 januarij 1801 ’t eerste gebot, den 11 dito ’t tweede, den 18 dito ’t derde gebot. Op huijden den 18 januarij zijn deese bovenstaande personen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt. C.Kaandorp, Jan Dissel, W.Laarman.
25-01-1801 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jan Lengers, weduwnaar alhier met Trijntje Ariens Burgering, jongedogter mede alhier. Den 11 januarij 1801 ’t eerste betoog, den 18 dito ’t tweede, den 25 dito ’t derde gebot. Op huiijden den 25 januarij 1801 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt. C.Kandorp, Jan Dissel, W.Laarman.
03-05-1801 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Cornelis Cornelisz Zoon, jongman geboren te Bergen met Maartje Ariens Dekker, jongedogter geboren en beijde woonende alhier. Den 19 april 1801 ’t eerste gebot, den 26 dito ’t tweede, den 3 maij ’t derde gebot. Op  huijden den 3 maij 1801 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt. C.Kaandorp, Jacob Claasz Hoogwerff, W.Laarman.
10-05-1801 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jacob Kraakman, jongman geboren te Egmond Binnen en woonende alhier met Trijntje Wittebroot, jongedogter geboren en woonende te Wummenum. Den 26 april 1801 ’t eerste gebot, den 3 maij ’t tweede, den 10 dito ’t derde gebot. Op huijden den 10 mij 1801 is hiervan een betoog uijtegeven na Egmond Binnen. W.Laarman.
10-05-1801 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Andries Hardevelt, jongman geboren te Heemstede met Anna Barenburg, jongedogter geboren te (***) beijde woonende alhier. Den 26 april 1801 ’t eerste gebot, den 3 maij ’t tweede, den 10 dito ’t derde gebot. Op huijden den 10 maij 1801 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt. C.Caandorp, Jacob Cornelis Hoiogwerff, W.Laarman.
31-05-1801 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Arie Alberts Groot, weduwnaar met Guurtje ‘Miese Pastoor, jongedogter geboren en beijde woonende alhier. Den 17 maij 1801 ’t eerste gebot, den 24 dito ’t tweede, den 31 dito ’t derde gebot. Op huijden den 31 maij 1801 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt. C.Kaandorp, Jan Dissel, W.Laarman.
28-06-1801 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn  Hendrik van Dermoer, weduwnaar met Jannetje Jans Man, jongedogter geboren en beijde woomede alhier. Den 14 Junio 1801 ’t eerste gebot den 21 dito ’t tweede, den 38 dito ’t derde gebot. Op huijden den 28 junij zijn deese bovenstaaande persooneen door ons ondergetekende schout en schepenen in de huwelijken staad bevestigt. W.Laarman.
25-10-1801 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Pieter Jacobs Eijland jonkman geboren te Warmenhuijsen met Jannetje Mulder, jongedochter geboren en wonende alhier. Den 11 october 1811 ’t eerste gebot, den 18 ’t tweede, den 25 dito ’t ederde gebot. Op huijden den 25 october 1801 een acte van betoog uijtgegeven na Warmenhuijsen. C.Kaandorop, Jacob Corn.Hoogwerff, W.Laarman,
08-11-1801 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Hendrik Ariensz Aalmus jongman geboren te Uijtgeesr met Antje Ariens Koning, weduwe beijjde wonende alhier. Den 25 october 1801 ’t eerste gebot, den 1 november ’t tweede, deb 8 dito ’t derde gebot. Op huijden den 8 november 1801 zij bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt. C.Kaandorp, W.Laarman.
24-01-1802 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Richart Krabbedam, jongman geboren te Hoorn en wonende alhier met Dieuwertje Ernst, jongedogter geboren en wonende alhier. Den 18 april 1802 ’t eerste gebot, den 25 dito ’t tweede, den 2 maij t’derde gebot. Huijden den 2 maij 1802 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt. C.Kaandorp, Jan Dissel, W.Laarman.
02-05-1802 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Ariw Hendriksz Bruijn, jongman geboren te Graft met Maartje Ariensz Groot, jongedogter geboren en beijde wonende alhier. Den 25 april 1802 ’t eerste gebot,den 2 maij ‘tweede, den 9 maij1802 ‘derde gebot. Huijden den 9 maij 1802 ’t eerste gebot, den 2 maij 1802 ’t tweede, den 9 maij ’t derde gebot.huijden den 9 maij 1802 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken std bevestigt. C.Kaandorp, J.Dissel,W.Laarman.
09-05-1802 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Dirk Jansz Stadegaar, jongman geboren ’t Castercom met Maartje Pieters Krammer, jongedogter geboren en beijde wonende alhier . den 25 april 1802 ’t eerste gebot, den 2 maij ’t tweede, den 9 dito ’t derde gebot. Huijden den 9 maij 1802 zijn deese bovenstande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huweleijken staad bevestigt.C.Kaandorp, J.Dissel, W.Laarman.
09-05-1802 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Pieter Jacobsz Nijhof, weduwnwaar onder Alkmaar  met Maartje Dirks Hrom, weduwe alhier. Den. 10october 1802 ’t eerste gebot, den 17 dito ’t tweede gebot, den 24 dito ’t derde gebot. Op huijden den 24 october 1802 zijn deese bovenstaande persoonen door onse ondergetekende schout en schepenen in den huwelijek staat bevestigt. C.Kaamdorp,J.C,Hoogwerf. W.Laarman.
24-10-1802 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jacob Ransdorp, weduwnaar met Johanna Maria Mesker, jongedogter wonende in ’t Fornijsins dgo beide wonende alhier. Den 10 october 1802 ’t eerste gebot, den 17 dito t tweede, den 24 dito er uijtgesproken op huijden den 6 october 1802 sijn deee bovenstaander personen door ons den gesz. Shout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt.
24-10-1802 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Willem van der wilde, woonende onder Nijtert met Alida Dekker, jongedogter geboren te Hoorn om beijde wonende alhier.den 10 october 1802 ’t eerste gebot, den 17 dito ’t tweede gebot,den 24 dito ’t derde gebot.op huijden den 24 october 1802 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt. C.    Kaandorp,Jb.Corn.Hoogwerf,W.Laarman.
24-10-1802 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn           Leendert Houtkoper, jongmangeboren en wonene in de Schermeer met Lijsbet de Reus weduwe alhier. Den 24 october 1802 het eerste gebot den 31 dito ‘staart bevestigtt tweede gebot, den 7 september 1802 zijn deee bovenstaane persoonen door ons onder getuijgenis van schout en schepenenin den huwelijke staad. C.Kansdorp, W.Laanman.J.Laanman..
07-09-1802 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Peeter van Rijn, jongman geboren met Trijntje Pieeters Beekman, jongedogtrer geboren en wonenede alhier.. den 31 octtober 1802 ’t eerste gebot, den 7 november ’t tweede, den 14 november t derde gebot. Op huijden en 14 november 1802 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen  in den huwelijken staad bevestigt . P.Laarman, C.Kaagndorp, Klaaas LGroot.
14-11-1802 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn
21-11-1802 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jacob Jansz Caandorp, jongman geboren te Rennegom, met Neeltje Jans Noort, jongedogter geboren te Limmen en beijde wonende alhier.den 7 november 1802 ’t eerste gebot, den 14 dito ’t tweede, den 21 dito ’t derde betoog. Op huijden den 21 november 1802 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ongerdegetekende schout en schepenen in den huwelijken staad gevenstigt. J.Dissel, J.J.Schipper,W.Laarman.
01-05-1803 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Cornelis Ariensz Sted, jongman met Antje Dirks Caandorp, jongedogter beijde geboren en wonende alhier. Den 17 april 1803 ’t eeste gebot, den 24 ’t tweede, den 1 maij ’t derde gebot. Op huijden den 1 maij 1803 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt. J.Dissel, J.J.Schipper,W.Laarman.
01-05-1803 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Cornelis J: Opdam, jongman met Aaltje J. Caandorp, jongedogter geboren en beijde wonende alhier. Den 17 april 1803 ’t eerste gebot, den 24 dito ’t tweede, den 1 maij 1803 ’t derde gebot. Op huijden den 1 maij 1803 zijn deese bovenstaande persoonen door ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt. J.J.Schipper, J.Dissel, W.Laarman.
12-06-1803 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Cornelis Claasz Nap, jongman met Guurtje Engelsz Melker, jongedogter beijde geboren en wonende alhier. Den 29 maij ’t eerste gebot, den 5 junij ’t tweede gebot en den 12 dito ’t derde gebot. Op huijden den 12 junij 1803 zijn de bovenstaande personen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt, J.Dissel, J.J.Schipper, W.Laarman.
07-08-1803 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Jacob Ransdorp, weduwnaar met Antje Claas Dekker, weduwe te Limmen. Den 27 julij 1803 ’t eerste gebot, den 31 dito ’t tweede, den 7 augustus ’t derde gebot. Op huijden den 7 augustus 1803 een acte van betoog uijtgegeven na Limmen. W.Laarman.
14-08-1803 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Barent van der Schans, jongman geboren in de Beverwijk en wonende alhier gerevermeert met Neeltje Vos, jongedogter geboren te Alkmaar en wonende aldaar. Den 31 julij 1803 ’t eerste gebot, den 7 augustus ’t tweede, den 14 julij ’t derde gebot. Op huijden den 14 augustus zijn de bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen bevestigt.. W.Laarman.
22-08-1803 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Jan Hendriks Josephs Aalers, geboren te Helte in Munsterland en wonende te Alkmaar em Helena Catiana Alijda Tuijtthof, jongedogter geboren te Overijsel te Oostmarsum en wonende alhier. Den 7 augustus 1803 ’t eerste gebot, den 14 dito ’t tweede, den 22 dito ’t derde.Op huijden den 22 augustus zijn de bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen bevestigt. C.Kandorp,J.Dissel.W.Laarman.
01-01-1804 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Jan Clooster, jongman geboren te Bergen, wonende alhier met Antje Jewis, jongedogter geboren te Outcarspel en woonende te Limmen. Den 18 december 1803 ’t eerste gebot, den 25 dito ’t tweede, den 1 januarij 1804 het eerde gebot. Op huijden den 1 januarij 1804 zijn de bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen bevestigt. C.Kaandorp, J,Dissel,W.Laarman.
15-01-1804 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Louris Baarsze, jongman geboren te Ackersloot met Trijntje Pieters, jongedogter geboren en wonende alhier. Den 1 januarij 1804 ’t eerste gebot, den 8 dito ’t tweede, den 15 dito ’t derde gebot. Op huijden den 15 januarij 1804 zijn de bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen bevestigt. C.Kaandorp,Jan Dissel,W.Laarman.
11-02-1804 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Pieter Jacobsz Adrichem, jongman geboren en woonende alhier met Maartje G. Welbooren, weduwe geboren alhier en woonende te Limmen. Den 22 jaburarij ’t eerste gebot, den 4 februarij ’t tweede, den 11 februarij ’t derde. Op huijden betoog na Limmen.
25-03-1804 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Cornelis Jansje, jongman gebooren en woonende onder Apeldoorn met Janna Bloemens, jongedogter gebooren te Beekbergen en woonende onder Apeldoorn. Den 11 maart 1804 ’t eerste, 18 dito ’t tweede, 25 dito ’t derde gebot. Op huijden betoog afgegeven na Apeldoorn in Gelderland.
08-04-1804 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn  Jan Cornelis Luchtig, jongman geboren en woonende alhier met Niesje Cornelis Groot, jongedogter gebooren en woonende alhier. Den 25 maart 1804 ’t eesre gebod, den 1 april ’t tweede, den 8 diti ’t derde gebod. Op heden zijn de bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen bevestigt D.Kooge,D.Rooderwijn, J.Smit.
15-04-1804 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Jan Cornelisz Schaap, jongman geboren in de Schermeer en woonende te Bergend met Antje Cornelis Loen, jongedogter geboren te Ackersloot en woonende alhier. Den 1 april 1804 ’t eerste, 8 dito ’t tweede, 15 dito ’t derde. Op heede een betoog na Bergen.
06-05-1804 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Jan Leenbeek, jongman gebooren te Hardens te Smallingerland met Antje Harmens Burgering, jongedogter geboren en beiden woonende alhier. Den 22 april 1804 1ste, den 29 dito 2e. 6 meij 3e. op heed en zijn bovengemelde perzoonen door de sub.secter. en scheepenen in den huwelijken staat bevestigt. Jacob Pepping,Pieter Schipper,Jan Smit.Sub.Secr.
27-05-1804 De persooen die van meninge zeijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn  Engel Jansz Klomp, jongman gebooren te Bergen en woonende alhier met Grietje Gerrits Koenen, jongedogter geboren te Uitgeest en woonende te Assendelft. Den 13 mai 1804 het eerste, den 20 mai het tweede, 27 mai het derde gebod. Op heden zijn bovengemelde perzoonen door sib.secret. en scheepenen in de huwelijken staat bevestigt. Jacob Peppink, Pieter Jb.Schipper, J.Smit Sub.Secr.
04-11-1804 De persoonen die van mening zijn haar in de huwelijksen staat te begeven zijn Klaas Jacobsz Adrichem, jeboren alhier en wonende te Limmen en Teunisje Louw Beekman geboren te Limmen en woonende alhier. Den 21 october 1804, 28 dito 2e, 4 november derde. Op heden zijn bovengemelde perzoonen door Sub.Secr. in den huwelijken staat bevestigt. Dirk Rooderwijn, Pieter H.Schipper,Jan Smit Sub.Secr.
04-11-1804 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Cornelis Jans Kaandorp, jongman gebooren en wonende alhier met Guurtje Cornelis Schouten, jongedogter geboren en woonende te Bergen. Den 11 november 1804, 18 dito het 2e. 25 dito het 3e. Op heden zijn bovengemelde perzoonen door Sub.Secr. in den huwelijken staat bevestigt. Jacob W.Peppink,Dirk Kooge, Jan Smit,Sub.Sec.
20-01-1805 De persoonen die van mening zijn hun in den huwelijken staat te begeven zijn Dirk Jansz Schipper, jonkman met Maartje Ariens Groot, weduwnaar beide gebooren en woonende alhier. Den 6 januarij 1805 t eerste, 13 dito 2 de, 20 dito. Op heden zijn bovengemelde perzoonen door Sub.Secr. in den huwelijken staat bevestigt.
10-03-1805 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Jacob Bootsman, jongman geboren te Alkmaar en woonende alhier met Lijsbet Zwaan, jongedogter gebooren alhier en woonende te Oudorp. Den 24 februarij ’t eerste, 3 maart ’t tweede, 10 maart ’t derde. Op heden zijn bovengemelde perzoonen door Sub.Secr. in den huwelijken staat bevestigt. Dirrk Rooderwijn,Pieter Schipper, Jan Smit Sub.Sec.
28-04-1805 De persooen die van meninge zijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Cornelis Stedegaar, jongman gebooren te Castricum met Antje Krammer, jongedogter geboren te Limmen dog beide woonende alhier. Den 14 april het eerste, 21 dito tweede, 28 dito ’t derde gebod. Op heden zijn bovengemelde perzoonen door Sub.Secr. in den huwelijken staat bevestigt. J.Blom, Pieter Jb.Schipper,Jan Smit Sub.Secr.
05-05-1805 De persooen die van meninge zijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Jacob Klaasz Bloothooft, weduwnaar geboren in de Zuid Schermeer en woonende onder Alkmaar met Maartje Hendriks Verduijn, jongedogter geboren te Akersloot en woonende alhier. Den 21 april 1805 ’t eerste, 28 dito ’t tweede, 5 maij ’t derde. Op huijden betoog na Alkmaar. Jan Smit, sub.secr.
05-05-1805 De persooen die van meninge zijn haar in den huwelijke staat te begeven zijn Albert Baartsz IJpenlaan, jongman geboren en woonende alhier. Den 21 april 1805 ’t eerste, 28 dito ’t tweede, 5 maij ’t derde. Op heden nebtoog na Limmen. Jan Smit, sub.secr.
20-10-1805 De perzonen die van meening zijn zich in den huwelijkenstat te begeven zijn Reijnier Kraakman, weduwnaar geboren te Egmond Binnen met Jannetje Gooijer, weduwe geboren te Heemskerk en woonende te Catsricum. Den 6 october 1805 ’t eerste, den 13 dito ’t tweede, den 20 dito ’t derde. Op heden zijn bovengemelde perzonen zijn door den Sub.Secr en schepenen in de huwelijken staat bevestigt.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 01-03-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 6

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *