Graft Huwelijken Civiel 1721-1722

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1721 – 1722.

04-01-1721 Pieter Jacobsz, jongman tot Westgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge met Marijtje Dirks, jongedogter van Axwijk, zij door Leendert Jacobsz haar oom om door den officier bevestigt te werden.
04-01-1721 Kornelis Jacobsz, jongman van Uijtgeest versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Vokel Leenderts, jongedogter te Westgraftdijk, zij door haar vader Leendert Jacobs om door de schout bevestigt te werden.
04-01-1721 Jacob Jansz Kokkes, jongman versoekt door zijn vader Jan Kokkes huwelijkse voorstellinge met Geertje Jans, jongedogter beijde te Oostgraftdijk, zij door haar swager Klaas Klok om door den officier bevestigt te werden.
04-01-1721 Kornelis Reijersz, weduwnaar versoekt door zijn swager Jan Sloot huwelijkse voorstellinge met Antje Jans beijde te Oostgraftdijk, zij door haar oom Kornelis Jansz om door de schout bevestigt te werden.
11-01-1721 Gerrit Klaasz Deugt, jongman versoekt door zijn vader Klaas Dirksz huwelijkse voorstellinge met Guurtje Jacobs, jongedogter wonende beijde te Oostgraftdijk, zij door haar voogt Jan Kokkes om door de officier bevestigt te werden.
01-02-1721 Kornelis Jansz, jongman versoekt door Ariaan Zijmonsz huwelijkse voorstellinge met Grietje Zijmons, jongedogter beijde te Graft, zij door haar oom Hendrik Bom om in de kerk bevestigt te werden.
29-03-1721 Jan IJves, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn neev Kornelis Kat met Maartje Kornelis, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar broeder Klaas Kornelisz om door de schout bevestigt te werden.
05-04-1721 Jacob Jansz Plugger, jongman versoekt door zijn swager Klaas Prinsen huwelijkse voorstellinge met Aagte Pieters, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar vader Pieter Louwesz om door de schout bevestigt te werden.
05-04-1721 Jan Dirksz, jongman te Graft versoekt door zijn oom Klaas Kan huwelijkse voorstellinge met Neeltje Jans, jongedogter tot Rijp, zij door haar broeder Jacob Jansz om door de schout bevestigt te werden.
05-04-1721 Aldert Jansz Duijn, jongman tot Rijp versoekt door zijn broeder Jacob Jansz huwelijkse voorstellinge met Marij Dirks, jongedogter te Graft, zij door Klaas Kan om door de schout bevestigt te werden.
12-04-1721 Jacob Pietersz, jongman van Westgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge met Grietje Ariaans, jongedogter te Graft, zij door Harmen Hendriksz om door de schout bevestigt te werden.
24-05-1721 Dirk Jacobsz, weduwnaar versoekt door Auwel Jacobsz huwelijkse voorstellinge met Trijntje Ariaans, jongedogter beijde te Oostgraftdijk, zij door haar neev Kornelis Reijersz om door de schout bevestigt te werden.
31-05-1721 Gijsbert Jacobsz Bruijn, jongman versoekt door Klaas Klaasz d’Oude huwelijkse voorstellinge met Marij Jans Bos, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar oom Mr. Pieter van den Bos om door de schout bevestigt te werden.
21-06-1721 Louris Pietersz, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Pieter Loues met Aagt Jans, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar vader Jan Meijertsz om door de schout bevestigt te werden.
11-07-1721 Luijtje Hogendorp, weduwnaar te Graft versoekt huwelijkse voorstellinge met Engeltje Michiels van der Pot, jongedogter van Purmerent door Kornelis Braak en Jan Molenaar om in de kerk bevestigt te werden.
09-08-1721 Jacob Dirksz, weduwnaar met Maartje IJves, weduwe beijde in ’t Noordeijnde versoekt huwelijkse voorstellinge, hij door Kornelis Jansz, zij door Jan IJves om door de schout bevestigt te werden.
09-08-1721 Teunis Pietersz, weduwnaar versoekt door Willem Pietersz huwelijkse voorstellinge met Lief Jans, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door Jan Heindix? Om door de schout bevestigt te werden.
06-09-1721 Hubert Dirksz, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Geertje Jans Koen, jongedogter beijde te Graft, zij door Ariaan Jans om door de schout bevestigt te werden.
06-09-1721 Jan Kornelisz Jong, weduwnaar in ’t Noordeijnde versoekt huwelijkse voorstellinge met Maartje Pieters, weduwe tot Crommenije om door de schout bevestigt te werden.
19-09-1721 Jan Nanningssen, jongman van Crommenije versoekt voor hem huwelijkse voorstellinge met Neeltje Laureijs van Petten, weduwe in ’t Noordeijnde, zij door haar swager Claas Prinsen om door de schout bevestigt te werden.
19-09-1721 Henderik Pietersen, jongman van Hoorn versoekt huwelijkse voorstellinge door Simon Jacobsen met Lijsbet Jacobs, jongedogter in ’t Noordeijnde, zij door haar broeder Gijsbert Bruijn om door den officier bevestigt te werden.
04-10-1721 Cornelis Claasen, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door Simon Cornelissen met Jannetje Cornelisse, jongedogter beijde te Oostgraftdijk, sij door Rutger Gerritsen om door den officier bevestigt te werden.
04-10-1721 Dirk Jansen Vlassen, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door sijn behuwde vader Dirk Jansen Vlassen met Diewer Cornelis, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, sij door haar vader Cornelis Swem om door den schout bevestigt te werden.
04-10-1721 Jacob Willemsen, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door Gaarment Gerritsen met Aagte Pieters, weduwe in ’t Noordeijnde, zij door Pieter Maartensz Kleur om door den officier bevestigt te werden.
11-10-1721 Cornelis Jacobssen Kuijper, jongman in ’t Noordeijnde versoekt huwelijkse voorstellinge door Jacob Dirksen Kuijper sijn vader met Soutje Cornelis, jongedogter te Oostgraftdijk, sij door haar oom Jacob Adriaansen om door den officier bevestigt te werden.
18-10-1721 Cornelis Pietersen Vogelplukker, jongman te Schermerhorn versoekt huwelijkse voorstellinge door Jacob Laurissen met Maartjen Cornelis, jongedogter in ’t Noordeijnde, sij door Jan Nanningsen om in de kerk bevestigt te werden.
25-10-1721 Kornelis Teunisz Leuw, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Teunis Leuw met Aaltje Kornelisz, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar vader Kornelis Root om door de schout bevestigt te werden.
25-10-1721 Jan Heijnese, jongman van Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door Pieter Peel met Trijn Hermense van Schermer, sij door haar broer om in de kerk bevestigt te werden.
02-01-1722 Jacob Willemsz Blom, weduwnaar te Zaandijk versoekt huwelijkse voorstellinge met Neel Jacobs, weduwe van ’t Noordeijnde, zij door haar broer Arent Jacobsz om door den officier bevestigt te werden.
03-01-1722 Gerrit Pietersz Bakker, weduwnaar versoekt door zijn broer Klaas Pietersz Bakker huwelijkse voorstellinge met Diewer Zalomons, weduwe beijde te Oostgraftdijk, zij door haar swager Willem Willemsz om door de schout bevestigt te werden.
10-01-1722 Maarten Gregorius, jongman versoekt voor hem selven huwelijkse voorstellinge met Anne Dirks, jongedogter beijde te Graft, zij door haar broeder Hubert Dirksz om door den officier bevestigt te werden.
16-01-1722 Maarten Arentsz Brantjes, jongman wonende in de Beemster versoekt voor hem selven huwelijkse voorstellinge met Nijsje Zijmons Leuw, jongedogter in de Starmeer onder Graft, zij door Kornelis Zijmonsz Goeman haar broer om door de schout bevestigt te werden.
17-01-1722 Ariaan Klaasz van der Haije, jongman versoekt door zijn broer Pieter Klaasz huwelijkse voorstellinge met Aagje Engels, weduwe beijde te Graft, zij door Kars Kornelisz haar schoonvader om door de schout bevestigt te werden.
24-10-1722 Teunis Barentsz, jongman versoekt door Frans Willemsz huwelijkse voorstellinge met Aagt Arents, jongedogter beijde te Graft, zij door Jacob Maartensz om door de schout bevestigt te werden.
30-01-1722 Hendrik Dirksz, weduwnaar te Marken Binnen versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Neltje Kornelis, jongedogter tot Oostgraftdijk, zij door haar voogt Willem Jansz om door de schout bevestigt te werden.
31-01-1722 Jan Klaasz Dissel, jongman versoekt door zijn oom Kornelis Jansz Stikkel huwelijkse voorstellinge met Anne Pieters, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar broer Kornelis Pietersz om door de schout bevestigt te werden.
07-02-1722 Willem Pietersz, weduwnaar versoekt door zijn neev Kornelis Jansz huwelijkse voorstellinge met Sara Pieters, jongedogter beijde te Graft, zij door Jan Dirksz om door de schout bevestigt te werden.
07-02-1722 Dirk Jacobsz, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Maartje Jans, weduwe beijde in ’t Noordeijnde, zij door Dirk Olst? om door de schout bevestigt te werden.
14-02-1722 Claas Pietersz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door hem selven met Marie Claas, jongedogter, zij door haar vader Claas Pietersz beijde te Westgraftdijk om door de schout bevestigt te werden.
07-03-1722 Pieter Kok, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door hem selven met Jannetjen Klaas, weduwe te Jisp, sij door Cornelis Admiraal om in de kerk bevestigt te werden.
28-03-1722 Gijsbert Jacobsz, jongman te Assendelft versoekt voor  hem selve huwelijkse voorstellinge met Neeltje Sijmens, jongedogter tot Oostgraftdijk, sij door haar vader Sijmen Pietersz? Om door de schout bevestigt te werden.
18-04-1722 Abraham Stam, jongman van Alkmaar versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Elsje Barents, jongedogter te Graft, sij door Cornelis Pietersz haar swager om in de kerk bevestigt te werden.
25-04-1722 Cornelis Bartelsz Knegt, weduwnaar te Westgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Maartje Dirks, jongedogter te Oostgraftdijk, sij door haar broeder Willem Jansz Netkoper om door de schout bevestigt te werden.
02-05-1722 Sijwert Pietersz Tuijn, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Guurtje Cornelis, weduwe beijde te Oostgraftdijk, sij door haar soon Willem Dirksz om door de schout bevestigt te werden.
02-05-1722 Klaas Jacobsz Graftdijk, weduwnaar te Westgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge door sijn broeder Rijer Jacobsz Hellingman met Neeltje Jans, weduwe te Graft, sij door haar oom Klaas Olij om in de kerk bevestigt te werden.
16-05-1722 Jan Kornelisz Bloem, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door sijn broeder Cornelis Cornelisz Dekker met Anne Dirks, jongedogter beijde te Graft, sij door haar oom Cornelis Gerritsz om in de kerk bevestigt te werden.
30-05-1722 Zijmon Barnebosch, jongman te Graft versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem sleven met Jannetje Jans, jongedogter in ’t Noordeijnde, sij door Arent Sijmons Bakker om in de kerk bevestigt te werden.
12-05-1722 Pieter Hellegers, weduwnaar van Mastrigt versoekt huwelijkse voorstellinge met Jobje Kornelis, jongedogter van Graft om in de kerk bevestigt te werden.
13-06-1722 Klaas Jansz Besjes, weduwnaar van Beemster versoekt door Kornelis Willemsz van Horst huwelijkse voorstellinge met Lijsbet Willems, weduwe te Oostgraftdijk, sij door Zijmon Kornelisz om door de schout bevestigt te werden.
13-06-1722 Claas Sloten, weduwnaar te Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door hem selven met Jetje Cornelis, jongedogter te Westgraftdijk, sij door haar broeder Jacob Kornelisz Prinsen om door de schout bevestigt te werden.
04-07-1722 Klaas Pietersz, jongman versoekt door zijn vader Pieter Klaasz huwelijkse voorstellinge met Reijno Kornelis, jongedogter beijde te Graft, zij door haar vader Kornelis Dirksz om door den officier bevestigt te werden.
04-07-1722 Cornelis Pietersz Schoen, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door Cornelis Avis met Marie Jans Koorn, sij door Abraham Kan om in de kerk bevestigt te werden.
01-08-1722 Arent Zijmonsz, weduwnaar versoekt door zijn vader Zijmon Jacobsz huwelijkse voorstellinge met Trijn Maartens, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door Jan Govers om door de schout bevestigt te werden.
22-08-1722 Pieter Jacobsz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge met Grietje Pieters, jongedogter beijde te Graft, zij door haar vader Pieter Klaasz om door den officier bevestigt te werden.
12-09-1722 Allert Reijersz, weduwnaar wonende te Oost Knollendam versoekt voor hem selven huwelijkse voorstellinge met Aaltje Kornelis, jongedogter te Oostgraftdijk, zij door haar stijfvader IJsbrant Schot om door de schout bevestigt te werden.
12-09-1722 Pieter Albertsz Jonker, weduwnaar op de Koog versoekt voor hem selven huwelijkse voorstellinge met Aagt Jacobs, jongedogter in ’t Noordeijnde, zij door haar vader Jacob Dirksz Kuijper om door den officier bevestigt te werden.
12-09-1722 Kornelis Pietersz, jongman versoekt door zijn oom Ariaan Willemsz huwelijkse voorstellinge met Guurtje Pieters, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar broeder Kornelis Pietersz om in de kerk bevestigt te werden.
18-09-1722 Kornelis Avis, weduwnaar versoekt voor hem selven huwelijkse voorstellinge met Jannetje Zijmons, weduwe zijn voor haar selven, wonende beijde in ’t Noordeijnde om in de  kerk bevestigt te werden.
19-09-1722 Kornelis Jansz Dekker, jongman te Zuijd Schermer versoekt door zijn swager Abraham Pietersz huwelijkse voorstellinge met Grietje Jans, jongedogter te Graft, zij door haar Jan Vos om in de kerk bevestigt te werden.
19-09-1722 Willem Kornelisz, weduwnaar versoekt door zijn broeder Pieter Helder huwelijkse voorstellinge met Marij Klaas, weduwe beijde te Graft, zij door haar swager Jacob Pietersz om in de kerk bevestigt te werden.
19-09-1722 Frans Jaspersz, jongman versoekt door zijn neev Pieter Pietersz Lijnslager huwelijkse voorstellinge met Neeltje Klaas, jongedogter beijde te Graft, zij door Pieter Klaasz haar broeder om in de kerk bevestigt te werden.
10-10-1722 Maarten Klaasz, jongman versoekt voor hem selven huwelijkse voorstellinge met Aafje Gerrits, jongedogter tot Westgraftdijk, zij door haar behuwde vader Kornelis Kornelisz Volger om door de schout bevestigt te werden.
10-10-1722 Gerrit Dirksz, jongman versoekt door Klaas Eggesz huwelijkse voorstellinge met Maartje Klaas, jongedogter beijde te Oostgraftdijk, zij door haar broeder Gerbrant Klaasz om door den officier bevestigt te werden.
10-10-1722 Jan Barentsz, weduwnaar versoekt door Jan Barentsz Goijer huwelijkse voorstellinge met Marij Dirks, weduwe beijde in ’t Noordeijnde, zij door Pieter Jansz Buijs om door den officier bevestigt te werden.
10-10-1722 Willem Maartensz, jongman te Graft versoekt door Dirk ..? huwelijkse voorstellinge met Trijntje Paulis, jongedogter tot Rijp, zij door haar broeder Kornelis Paulisz om in de kerk bevestigt te werden.
17-10-1722 IJsaak Abrahamsz Smit, jongman te Graft versoekt door zijn neev IJsaak Smit huwelijkse voorstellinge met Duijfje Avis, jongedogter beijde te Graft, zij door haar oom Kornelis Avis om in de kerk bevestigt te werden.
17-10-1722 Dirk Heertjes, jongman tot Graft versoekt door zijn oom Kornelis Gerritsz huwelijkse voorstellinge met Guurtje Pieters, jongedogter tot Rijp, zij door haar oom Pieter Klaasz om door de schout bevestigt te werden.
24-10-1722 Teunis IJsbrantsz Windig, jongman versoekt door zijn voogt Teunis Windig huwelijkse voorstellinge met Beatris Andries, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door Kornelis Kat om door de schout bevestigt te werden.
31-10-1722 Kornelis Kornelisz Romeijn, jongman te Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door Wouter Jansz met Maartje Pelgroms, weduwe te Oostgraftdijk, zij door haar neev Jan Pelgrom om door den officier bevestigt te werden.
06-11-1722 Louris Schagen, weduwnaar te Graft versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Diewer Klaas, jongedogter in ’t Noordeijnde om in de kerk bevestigt te werden.
14-11-1722 Klaas Rijxen, weduwnaar tot Rijp versoekt door zijn broeder Jan Rijksen huwelijkse voorstellinge met Bregt Dirks, weduwe te Graft, zij door Aris Olij om door de schout bevestigt te werden.
21-11-1722 Daniel Pietersz, jongman versoekt door zijn neef Willem Maartensz huwelijkse voorstellinge met Neeltje Ariaans, jongedogter beijde te Graft, zij door Pieter IJsbrantsz Mars om in de kerk bevestigt te werden.
27-11-1722 Jacob Jacobsz Busch, weduwnaar te West Knollendam versoekt voor hem selven huwelijkse voorstellinge met Neeltje Maartens, weduwe te Oostgraftdijk, zij door haar oom Klaas Dirksz om door de schout bevestigt te werden.
20-12-1722 Kornelis Jansz, jongman in de Bedijkte Schermer onder Graft versoekt huwelijkse voorstellinge met Ariaantje Baarts in de ban van Akersloot om door de schout bevestigt te werden.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-07-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *