Graft Huwelijken Civiel 1718-1720

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1718 – 1720.

22-01-1718 Gerrit Gerritsz Heijten, weduwnaar versoekt voor hem selven huwelijkse voorstellinge met Antje Jans, jongedogter wonende beijde op Vinkhuijzen, zij door Klaas Gerritsz IJperen om door den officier bevestigt te worden.
22-01-1718 Jan Jansz Blau, weduwnaar versoekt door zijn swager Mr. Jan Bos huwelijkse voorstellinge met Leijsbet Pieters, weduwe beijde in ’t Noordeijnde, zij door Pieter Jansz Buijs om in de kerk bevestigt te werden.
12-02-1718 Pieter Kramer, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse geboden met Aagt Jans, weduwe beijde te Graft, zij door haar broeder Kornelis Boon om door den officier bevestigt te werden.
19-02-1718 Aldert Klaasz Vos, jongman versoekt door zijn broeder Kornelis Klaasz Vos huwelijkse voorstellinge met Marij Jacobs, jongedogter beijde te Oostgraftdijk, zij door haar oom Jan Pietersz Groot om door den officier bevestigt te werden.
26-02-1718 Jan Harksen, jongman versoekt door Jasper Fransen zijn oom huwelijkse voorstellinge met Maartje Jacobs, weduwe beijde te Graft, zij door haar broeder Ariaan Jacobsz om door de schout bevestigt te werden.
24-03-1718 Pieter Kooren, jongman in ’t Noordeijnde versoekt door zijn vader Jan Kooren huwelijkse voorstellinge met Aaltjen Boon, jongedogter tot Rijp, zij door haar oom Jan Otjes om door de schout bevestigt te werden.
16-04-1718 Kornelis Jacobsz Gau, jongman te Graft versoekt huwelijkse voorstellinge met Ariaantje Hendriks Weere, jongedogter te Koedijk, hij door zijn vader Jacob Gau om in de kerk bevestigt te werden.
23-04-1718 Klaas Arentsz, jongman versoekt door zijn grootvader Kornelis de Waart met Jacomijntje Pieters, jongedogter beijde te Graft huwelijkse voorstellinge, zij door Kornelis Kornelisz om door den officier bevestigt te werden.
07-05-1718 Dirk Brouwer, weduwnaar tot Graft versoekt door Klaes? Kornelisz huwelijkse voorstellinge met Neel Louris Kostelijk, weduwe tot Rijp, zij door Pieter van Petten om door den officier bevestigt te werden.
07-05-1718 Dirk Pietersz, jongman te Akarsloot versoekt huwelijks voorstellinge voor hem selve met Maartjen Klaas, jongedogter in de Starmeer onder de banne van Graft, zij door Klaas Jans om door den officier bevestigt te werden.
12-05-1718 Maarten Eldertsz Dullaart, jongman tot Sevenhuijsen versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Jannetje Ariaans, jongedogter te Graft, zij door haar vader Dirk Klaasz om in de kerk bevestigt te werden.
21-05-1718 Jan Teunisz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn Teunis Jansz met Pietertje IJsbrants, jongedogter beijde te Graft, zij door haar vader IJsbrant Kat om in de kerk bevestigt te werden.
28-05-1718 Kornelis Jansz Kapiteijn, weduwnaar versoekt door zijn broeder Kornelis Jansz Kraijer huwelijkse voorstellinge met Niesje Mateus, jongedogter beijde te Oostgraftdijk, zij door haar vader Mateus Jorisz om door de schout bevestigt te werden.
19-07-1718 Dirk Pietersz Taijsz wonende te West Zaandam, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge met Detje Remmens, jongedogter van Graft, zij door Pieter Pietersz Lijnslager en Klaas Slooten als wettige voogden over deselve om in de kerk bevestigt te werden.
27-08-1718 Willem Kornelisz Prins, weduwnaar te Westgraftdijk versoekt door zijn swager Klaas Klok huwelijkse voorstellinge met Martijn Maartens, weduwe in ’t Noordeijnde, zij door Kornelis Jacobsz Koning om in de kerk bevestigt te werden.
02-09-1718 Kornelis Fillipsen, weduwnaar te Westsanen versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Antje Jans, weduwe te Oostgraftdijk, zij voor haar selve om door den officier bevestigt te werden.
03-09-1718 Jacob Pietersz Groot, weduwnaar te Oostgraftdijk versoekt door zijn broer Jan Pietersz Groot huwelijkse voorstellinge met Zijmontje Jans, weduwe te Westgraftdijk, zij voor haar zelve om door den officier bevestigt te werden.
10-09-1718 Dirk Smit, jongman tot Rijp versoekt door zijn vader IJsbrant Smit huwelijkse voorstellinge met Trijn Jans, jongedogter te Graft, zij door haar voogt Pieter Pietersz Lijnslager om in de kerk bevestigt te werden.
24-09-1718 Jacob Fillipsen, jongman van Oostzanen versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Fijtje Jans, weduwe te Graft, zij door haar swager Kornelis Rongsz om in de kerk bevestigt te werden.
24-09-1718 Auwel Jacobsz, weduwnaar versoekt door Jacob Muijsen huwelijkse voorstellinge met Neel Harmens, weduwe beijde te Graft, zij door Jochem Klaasz om in de kerk bevestigt te werden.
24-09-1718 Klaas Kornelisz Noij, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door Teunis Vink met Krijntjen Jacobs, weduwe beijde in ’t Noordeijnde, zij door Willem Kornelisz Prins om door de schout bevestigt te werden.
10-10-1718 Evert Jacobsz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Jacob Idsertsz met Anne Muses, jongedogter beijde te Graft, zij door Jacob Muunsz haar broeder om in de kerk bevestigt te werden.
22-10-1718 Klaas Jansz, jongman versoekt door zijn swager Gooltje Klaas huwelijkse voorstellinge met Maartje Dirks, weduwe beijde te Graft, zij door haar broeder Jacob Dirksz om in de kerk bevestigt te werden.
19-11-1718 Kornelis Jansz Brouwer, jongman versoekt door zijn broeder Dirk Brouwer huwelijkse voorstellinge met Dirkje Jacobs, jongedogter beijde te Graft, zij door haar broeder Ariaan Jacobs Hoet om in de kerk bevestigt te werden.
03-12-1718 Jan Kramer, weduwnaar te Graft versoekt door zijn swager Jan Dirksz huwelijkse voorstellinge met Trijntje Kornelis, jongedogter van Graft, zij voor haar oom om in de  kerk bevestigt te werden.
24-12-1718 Klaas Jansz Kokkes, jongman woonende te Oostgraftdijk versoekt door zijn vader Jan Kokkes huwelijkse voorstellinge met Neeltje Arents, jongedogter wonende tot Rijp, zij door haar vader Arent Kokkes om door den officier bevestigt te werden.
07-01-1719 Kornelis Dirksz, jongman van Westgraftdijk versoekt voor hem selve huwelijkse geboden met Impje Jans, jongedogter te Zaandijk, zij door haar broeder Gerrit Jansz om door den officier bevestigt te werden.
07-01-1719 Klaas Jacobsz Kriek, weduwnaar versoekt door zijn swager Jacob Kornelisz Dissel huwelijkse geboden met Trijn Pieters, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar broeder Kornelis Pietersz om door den officier bevestigt te werden.
11-02-1719 Willem Koster, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broeder Klaas Slooten met Trijntje Jans, weduwe beijde te graft, zij door haar broeder Kornelis Bakker om in de kerk bevestigt te werden.
11-03-1719 Zijmon Dik, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Maartjen Pieters beijde te Westgraftdijk, zij door haar swager Ariaan Smit om door den officier bevestigt te werden.
22-04-1719 Zijmon Pietersz Snijer, weduwnaar op Vinkhuijsen versoekt huwelijkse voorstellinge met Griet Jans, jongedogter in de Starmeer onder de banne van Graft, hij voor hemselve en zij door haar oom Gerrit Gerritsz Heijten om door den officier bevestigt te werden.
28-04-1719 Teunis Reijndertsz Velde, jongman te Abbekerk versoekt door zijn vader Reijndert Reijndertsz Velde huwelijkse voorstellinge met Marij Jans, jongedogter te Graft, zij door Dirk Bergen haar voogt om in de kerk bevestigt te werden.
13-05-1719 Louris Pietersz, jongman in ’t Noordeijnde versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Pieter Louwesz met Geertje Jacobs, jongedogter in de Noordeijndermeer, zij door haar vader Jacob Harmensz om voor den officier bevstigte te werden.
13-05-1719 Maarten ’t Hart, jongman versoekt door zijn vader huwelijkse voorstellinge met Trijntje Bosch, jongedogter beijde te Graft, zij door haar vader Hendrik Schilder om in de kerk bevestigt te werden.
27-05-1719 Willem Pietersz, jongman versoekt door Kornelis Tuk huwelijkse voorstellinge met Marij Zijmons, jongedogter beijde te Graft, zij door haar voogt Rong Thomas om in de kerk bevestigt te werden.
03-06-1719 Maarten Engelsz, weduwnaar versoekt door zijn broeder Dirk Engelsz huwelijkse voorstellinge met Maartje Jans, jongedogter beijde te Oostgraftdijk, zij door haar oom Dirk Kornelisz Aves om door den officier bevestigt te werden.
03-06-1719 Arent Zijmonsz, weduwnaar in ’t Noordeijnde versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Maartjen Hendriks, jongedogter tot Rijp, zij door haar oom Zijmon Jacobs om door den officier bevestigt te werden.
16-06-1719 Jan Hendriksz Maijer, weduwnaar op Zaandijk versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Anne Kornelis, weduwe op Oostgraftdijk, zij door haar oud oom Willem Dirksz om door den officier bevestigt te werden.
18-06-1719 Kornelis Valk, weduwnaar in ’t Noordeijnde versoekt door Kornelis Kat huwelijkse voorstellinge met Maartjen Zijmons, jongedogter tot Rijp, zij door haar oom Aris de Bakker om door den officier bevestigt te werden.
22-07-1719 Jan Dirksz Kramer, weduwnaar tot Rijp vrsoekt door zijn soon Dirk Kramer huwelijkse voorstellinge met Ariaantje Kornelis, jongedogter te Graft, zij door haar broeder Jasper Kornelisz om in de kerk bevestigt te werden.
05-08-1719 Gerrit van Tiel, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn neev Jacob Kan met Neeltje Klaas Bakker beijde tot Graft, zij door haar voogt Klaas Dirksz Slooten om in de kerk bevestigt te werden.
03-09-1719 Jan Ariaansz, weduwnaar op de Vinkhuijzen versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broeder Aris Ariaansz met Bregt Dirks, weduwe alhier, zij door haar swager Jacob Dirksz om in de kerk bevestigt te werden.
22-09-1719 Engel Gerritsz, jongman van Krommeniedijk versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Aagte Frans, jongedogter tot Graft, zij door haar oom Jasper Taamsz om in de kerk bevestigt te werden.
07-10-1719 Teunis Pietersz, weduwnaar tot Rijp versoekt door zijn broeder Willem Pietersz huwelijkse voorstellinge met Barbertje Gerrits, jongedogter in ’t Noordeijnde, zij door haar oom Teunis Jansz om in de kerk bevestigt te werden.
14-10-1719 Klaas Rongsz, jongman in ’t Noordeijnde versoekt door zijn swager Jacob Arentsz huwelijkse voorstellinge met Trijntjen Jacobs, jongedogter te Madelij, zij door haar oom Jacob Degens om door den officier bevestigt te werden.
21-10-1719 Teunis Klinkert, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broeder Pieter Jansz met Annetje Jans beijde van Graft, zij door haar swager Barent Reijsch om in de kerk bevestigt te werden.
04-11-1719 Jan Zijmonsz Bakker, weduwnaar versoekt door Klaas Olij huwelijkse voorstellinge met Aaltje Jans Muurlink, jongedogter beijde te Graft, zij door haar swager Kornelis Mataris om in de kerk bevestigt te werden.
17-11-1719 Willem Dirksz, jongman versoekt door zijn neef Kornelis Willemsz van Horst huwelijkse voorstellinge met Garmentje Ariaans, jongedogter beijde te Oostgraftdijk, zij door haar stiefvader Jacob Engelsz om door den officier bevestigt te werden.
25-11-1719 Jacob Jansz Rol, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Beatrix Jacobs, jongedogter beijde te Westgraftdijk, zij door haar vader Jacobs Pietersz om door de schout bevestigt te werden.
25-11-1719 Pieter Krijnsz, weduwnaar te Graft versoekt door zijn swager Jan Hoorn huwelijkse voorstellinge met Trijn Jans, weduwe tot Rijp, zij door Jan Sloof om in de kerk bevestigt te werden.
06-01-1720 Klaas Jacobsz, weduwnaar versoekt door zijn swager Teunis Vink huwelijkse voorstellinge met Stijntje Klaas, weduwe beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar broeder Kornelis Klaasz om door de schout bevestigt te werden.
13-01-1720 Kornelis Aldertsz, jongman versoekt door zijn broeder Klaas Aldertsz huwelijkse voorstellinge met Maartjen Jans, jongedogter beijde te Graft, zij door Pieter Kornelisz om in de kerk bevestigt te werden.
19-01-1720 Jan Gerritsz IJperen, weduwnaar te Westgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Grietje Klaas, jongedogter van d’ Oudendijk, zij mede voor haar selve om door de schout bevestigt te werden.
26-01-1720 Jacob Kornelisz van Kleef, jongman te Graft huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Trijntje Klaas Koen, jongedogter in de Beemster om door de schout bevestigt te werden.
27-01-1720 Kornelis Maartensz Leuw, jongman tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Antje Klaas Kor in de Starmeer onder de banne van Graft, zij mede voor haar selve om door den officier bevestigt te werden.
03-02-1720 Balzer Abrahamsz Smit, jongman te Graft versoekt door zijn vader Abraham Smit huwelijkse voorstellinge met Trijntje Maartens, jongedogter te Schermerhorn, zij door haar broeder Tijmon Maartensz om in de kerk bevestigt te werden.
09-03-1720 Dirk Aldertsz, weduwnaar tot Rijp versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Antje Jans, jongedogter te Graft, zij door haar broeder Jacob Jansz Dekker om in de kerk bevestigt te werden.
13-04-1720 Lowijs Jansz Vrient, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door Jan Stuurman met Trijn Kars, jongedogter te Graft, zij door haar vader Kars Kornelisz om door den officier bevestigt te werden.
03-05-1720 Dirk Jansz Hartig, jongman in ’t Noordeijnde versoekt door zijn vader Jan Meijertsz Matselaar huwelijkse voorstellinge met Teetje Dirks, jongedogter te Westerblokker om door den officier bevestigt te werden.
04-05-1720 Zijmon Gijsbertsz Hogenbeek, jongman te Oostgraftdijk versoekt door Mr. Klaas Waijman huwelijkse voorstellinge met Diewer Frans, jongedogter van Graft, zij door Hendrik Schilder haar oom om in de kerk bevestigt te werden.
04-05-1720 Isker Willemsz, weduwnaar tot Rijp versoekt door zijn swager Kornelis Hendriksz huwelijkse voorstellinge met Aaltjen Kornelis, jongedogter tot Graft, zij mede door haar swager Jan Jansz Ot om in de kerk bevestigt te werden.
01-06-1720 Hermen Hendriksz, jongman versoekt door zijn neef Gerrit Hendriksz huwelijkse voorstellinge met Trijntje Wouters, jongedogter beijde te Graft, zij door haar vader Wouter Jansz om door den officier bevestigt te werden.
08-06-1720 Jan Kornelisz, jongman te Zuijd Schermer versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Trijntje Nannings Hogendorp, jongedogter te Graft, zij door haar broeder Luijtjen Hogendorp om in de kerk bevestigt te werden.
23-06-1720 Jan Dirksz de Boer, weduwnaar tot Rijp versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Dirkje Dirks, weduwe te Graft, zij door Jan Man om in de kerk bevestigt te werden.
20-07-1720 Klaas Willemsz, weduwnaar versoekt door zijn neev Willem Koster huwelijkse voorstellinge met Maartje Jans, weduwe beijde te Graft, zij door Kars Pietersz om in de kerk bevestigt te werden.
10-08-1720 Jan Kars, jongman versoekt door zijn vader Kars Kornelisz huwelijkse voorstellinge met Trijn Joostens, jongedogter beijde te Graft, zij door haar vader Joost Jansz om door den officier bevestigt te werden.
12-08-1720 Pieter Kat, jongman te Graft versoekt door zijn vrient Pieter van den Bos huwelijkse voorstellinge met Grietje Jans, jongedogter van Nieuwe Nierop om in de kerk bevestigt te werden.
31-08-1720 Klaas Pietersz, jongman tot Graft versoekt voor hem selven huwelijkse voorstellinge met Trijntjen Zijmons, jongedogter van Marken om door de schout bevestigt te werden.
07-09-1720 Vijn Jansz, jongman versoekt door zijn oom Kornelis Gerritsz huwelijkse voorstellinge met Aagte Dirks, jongedogter beijde te Graft, zij door haar broeder Jan Dirksz om in de kerk bevestigt te werden.
21-09-1720 Pieter Jansz Ridder, jongman te Graft versoekt door zijn vader Jan Ridder huwelijkse voorstellinge met Jantje Kornelis, jongedogter tot Rijp, zij door haar vader Kornelis Jansz om in de kerk bevestigt te werden.
28-09-1720 Gerrit Jacobsz van de Laan, jongman versoekt door Kornelis Maartensz huwelijkse voorstellinge met Marij Klaas, jongedogter beijde te Graft, zij door haar vader Klaas Dirksz om in de kerk bevestigt te werden.
12-10-1720 Dirk Jacobsz Kuijper, jongman in ’t Noordeijnd versoekt door zijn vader Jacob Kuijper huwelijkse voorstellinge met Anna Jans, jongedogter tot Rijp zij door haar vader Jan Jansz om door den officier bevestigt te werden.
19-10-1720 Klaas Dirksz, jongman versoekt door zijn vader Dirk Pietersz huwelijkse voorstellinge met Trijn Louris, jongedogter beijde te Graft, zij door haar oom Jan Lourisz om in de kerk bevestigt te werden.
26-10-1720 Klaas Jacobsz Dekker, weduwnaar te Westgraftdijk versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Maartje Maartens, weduwe in ’t Noordeijnde, zij door haar neev Bartel Dirksz om in de kerk bevestigt te werden.
09-11-1720 Aldert Pietersz Duijn, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Aafjen Maartens, jongedogter beijde te Graft, zij door haar vader Maarten van de Laan om door den officier bevestigt te werden.
15-11-1720 Pieter Jansz Kappe, jongman van Wormer versoekt door Zijmon Jansz Vet huwelijkse voorstellinge met Duijfje Jacobs, jongedogter van Graft, zij door Ariaan Broertjes om in de kerk bevestigt te werden.
21-12-1720 Kornelis Arentsz, jongman tot Rijp versoekt door zijn broeder Jacob Arentsz huwelijkse voorstellinge met Niesje Dirks Slooten om door de schout bevestigt te werden.
28-12-1720 Klaas Jansz Valk, weduwnaar versoekt door zijn oom Pieter Valk huwelijkse voorstellinge met Lijsbet Jacobs, jongedogter beijde in ’t Noordeijnde, zij door haar vader Jacob Dirksz Kuijper om door den officier bevestigt te werden.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 25-07-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *