Winkel Dopen Gereformeerd 1676-1680

Winkel Dopen   1639 – 1680

Winkel Periode 1676– 1680.

12-01-1676 Heeft Sierip Hansz woonende binnen Winckel  zijn kint laten doopen en is genaemt Geert.
19-01-1676 Heeft Cornelis Cornelisz Schrijver woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aldert.
23-02-1676 Heeft Pieter Coopman van Eertswoudt woonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsebet.
22-03-1676 Heeft Pieter Jansz Koopes woonende in de Bos tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jannetje.
12-04-1676 Heeft Pieter Aeriensz alias Aerjen Maets Pietie woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
03-05-1676 Heeft Pieter Cornelisz Backer woonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
10-05-1676 Heeft Jacop Sijmens Vlaer woonende op de Wijsent in de banne van Eertswoudt  zijn kint laten doopen tot Winckel en wierde genemt Sijmen.
21-06-1676 Heeft Cornelis Aeriensz Kee woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en wierde genaemt Aerien.
19-07-1676 Heeft Tijs Jansz Koopman woonende op ’t Westeijnde van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
30-08-1676 Heeft Reijer Reijersz woonende binnen Winckel woonende zijn kint laten doopen en is genaemt Hillegont.
06-09-1676 Heeft Jacop Pietersz woonende binnen WInckel  zijn kint laten doopen en is genaemt Geert.
04-10-1676 Heeft Harck Hermensz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
11-10-1676 Heeft Tijs Cornelisz woonende op de Limmersgouw zijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
01-11-1676 Heeft Jan Florisz Slootemaker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
02-12-1676 Op beedagh heeft Petrus Bant woonende tot Niedorp zijn kint tot Winckel laten doopen en is genaemt Joris.
13-12-1676 Heeft Cornelis Cornelisz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
17-12-1676 Op dondersdaghs avents heeft Jan Gerritsz woonende binnen Winckel  zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
01-01-1677 Heeft Jacob Jacobsz Rick woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
03-01-1677 Heeft Gerrit Florisz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijntje.
03-01-1677 Heeft Lammerts Koningh woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lammert.
06-01-1677 Heeft Jacob Hendericksz woonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
10-01-1677 Heeft Claes Gerritsz woonende in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen en was woonende op Lutjenwickel.
17-01-1677 Heeft Tjomme Sipkis woonende op Lutjenwinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Allert.
17-01-1677 Heeft Pieter Pietersz Ossen woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
17-01-1677 Heeft Wullem Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Guiert.
18-02-1677 Op dondersdagh avont heeft Jan Cornelisz Hovenier woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
18-02-1677 Heeft Reijnder Claesz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aelt.
18-02-1677 Heeft Pieter Allebertsz woonende op Lutjenwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsebet.
28-02-1677 Heeft Pieter Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
21-03-1677 Heeft Barent Jansz Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
16-05-1677 Heeft Sijvert Schagen, secretaris tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
13-06-1677 Heeft Harck Allertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
29-08-1677 Heeft Cornelis Dirksz Schipper woonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsebet.
05-09-1677 Heeft Sijmen Pietersz Koet woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
05-09-1677 Heeft Duijsentjaer woonende binnen WInckel zijn kint laten doopen en is genaemt Gerrit.
12-09-1677 Heeft Reijer Allebertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Grietje.
12-09-1677 Heeft Jan Cornellisz Kuijper woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
19-09-1677 Heeft Reijer Reijersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Hillegont.
26-09-1677 Heeft Cornelis Jansz Ruijter woonende op Lutjenwinckel zijn kint tot Winckel laten doopen en is genaemt Eghberdt.
03-10-1677 Heeft Harck IJfsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
03-10-1677 Heeft Jacop Pietersz Groot woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Geert.
17-10-1677 Heeft Cornelis Cornelisz Schrijver woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Allert.
24-10-1677 Heeft Luijtjen Pietersz Roos woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
24-10-1677 Heeft Jacob Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
24-10-1677 Heeft Claes Lammertsz woonende binnen Winckel zijn twee kinderen laten doopen d’ een is genaemt Lammert en d’ ander Neeltjen.
24-10-1677 Heeft Dirck Claes woonende tot Winckel aen Dijck zijn kint laten doopen en is genaemt Grietje.
31-10-1677 Heeft Cornelis Pietersz woonende aen de Zeedijck in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
25-12-1677 Op Karsdagh heeft Cornelis Claesz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
09-01-1678 Heeft Pieter Cornelisz Droogher woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
03-04-1678 Heeft Cornelis Pietersz woonende op Lutjenwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
06-04-1678 Heeft Cornelis Jansz Wittepol woonende bij de Zeedijck in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aeltje.
10-04-1678 Op Paesdagh heeft Gerrit Jansz Wiltvangh van Lutjenwinckel zijn kint tot Winckel laten doopen en is genaemt Jan.
17-04-1678 Heeft Pieter Jansz Coobus woonende in de Bos tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
24-04-1678 Heeft Jan Jansz Oomes woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aerien..
19-05-1678 Op Hemelvaersdagh heeft Huijbert Jansz woonende op Lutjenwinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
26-06-1678 Heeft de dochter van Jan Pietersz Laken woonende binnen Winckel haer selver laten in de Gereformeerde kercke doopen en is genaemt Hil. Zij waer oudt stijf 40 jaren.
26-06-1678 Heeft Jan Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Henderick.
17-07-1678 Heeft Pieter Cornelisz Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Reijnuw.
31-07-1678 Heeft Gerrit Florisz Kruijt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Floris.
07-08-1678 Heeft Jacob Jansz Sluijs woonende in de Wijsenhorn in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
28-08-1678 Heeft Jacob Jacobsz Rick woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
18-09-1678 Heeft Cornelis Cornelisz alias Cee Alle woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aelt.
05-10-1678 Op Danckdagh heeft Jan Gerritsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Allebert.
30-10-1678 Heeft Cornelis Dircksz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
30-10-1678 Heeft Pieter Lammertsz Coninck woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lammert.
30-10-1678 Heeft Cornelis Cornelisz Backer woonende op Lutjenwinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
13-11-1678 Heeft Cornelis Aeriensz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
20-11-1678 Heeft Harmen Jansz Smit woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neeltjen.
27-11-1678 Heeft Aerien Pauwelsz Schager woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Poulus.
04-12-1678 Heeft Harck Aldersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
04-12-1678 Heeft Dirck Gerritsz woonende op Lutjenwinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
15-01-1679 Heeft Jacop Pietersz Groot woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
19-02-1679 Heeft Jacob Hendericksz woonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacob.
26-02-1679 Heeft Tjomme Sipkes woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
05-03-1679 Heeft Gerrit Jansz Wiltfangh woonende op Lutjenwinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
02-04-1679 Op Paesdagh heeft Pieter Aeriensz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aerien.
16-04-1679 Heeft Reijer Allebertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Allebert.
07-05-1679 Heeft Pieter Jansz alias Jan Backers Piet woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacob.
04-06-1679 Heeft Reijn Claesz Berckhoudt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aeltje.
28-05-1679 Heeft Wullem Pietersz Bruijn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Martjen.
20-08-1679 Heeft Cornelis Wullemsz Swaen woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
03-09-1679 Heeft Reijer Reijersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
24-09-1679 Heeft Jan Duijsentjaer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
15-10-1679 Heeft de vrouw van Huijbert Jansz woonende in de houtsaegh molen haer selver in de kerck tot Winckel laten doopen en is genaemt Aechtje. Zij was oudt 25 jaer.
15-10-1679 Heeft Jacop Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
22-10-1679 Heeft Jacob Jacobsz Rick woonende aen Dick zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
12-11-1679 Heeft Evert Leendersz woonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
19-11-1679 Heeft Cornelis Dircksz Schipper woonende op Lutjenwinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsebet.
26-11-1679 Heeft Jan Bootsman woonende op de Wijsent in de banne van Eertswoudt zijn kint tot Winckel laten doopen en is genaemt Neel.
10-12-1679 Heeft Pieter Cornelisz Backer woonende binnen WInckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
10-12-1679 Heeft Cornelis Pietersz Kinne woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Ariaentje.
14-01-1680 Heeft Cornelis Cornelisz Backer woonende op Lutjenwinckel zijn kint tot Winckel laten doopen en is genaemt Pieter.
28-01-1680 Heeft Cornelis Frericksz Verwer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
11-02-1680 Heeft Cornelis Schrijver woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Diewer.
15-02-1680 Heeft Cornelis Jansz Kramer woonende in de banne van Eertswoudt sijne twee kinderen tot Winckel laten doopen d’ een genaemt Aerien en d’ ander Cornelis. Op dondersdagh avent.
22-02-1680 Op dondersdagh avent heeft Luijtjen Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijntje.
29-02-1680 Op dondersdagh avent heeft Cornelis Jansz Ruijter woonende op Lutjewinckel in de banne van Winckel sijn twee kinderen laten doopen, d’ een is genaemt Jan en d’ ander [naam niet vermeld].
07-03-1680 Heeft Dirck Gerritsz woonende op Lutjenwinckel op dondersdagh avent zijn kint laten doopen en is genaemt Im.
10-03-1680 Heeft Jacob Jansz Sluijs woonende in de Wijsenhorn in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
17-03-1680 Heeft Pieter Gerritsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
17-03-1680 Heeft Jan Garmensz Schoenmaker woonende op Lutjenwinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
31-03-1680 Heeft Sijvert Schaghen onse sekretaris woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
07-04-1680 Heeft Pieter Lammertsz Coninck zijn kint laten doopen en is genaemt Lammert.
28-04-1680 Heeft Jan Pietersz Koedicker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
23-06-1680 Heeft Cornelis Backer woonende bij de Dijck zijn kint laten doopen en is genaemt Geert.
23-06-1680 Heeft Cornelis Tijsen woonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
14-07-1680 Heeft Harck Aldertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
21-07-1680 Heeft Claes Gerritsz woonende op Lutjenwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
01-09-1680 Heeft Wullem Pietersz Bruijn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
01-09-1680 Heeft Harck Cornelisz woonende tot Eertswoudt bij de Dijck zijn kint tot Winckel laten doopen en is genaemt Trijn.
01-09-1680 Heeft Cornelis Willemsz Swaen woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
29-09-1680 Heeft Jan Kramer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
06-10-1680 Heeft Pieter Cornelisz Kooren woonende in de Mijzenhorn in de banne van Winckel woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
10-11-1680 Heeft Cornelis Lourentsz Smit woonende binnen Winckel woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Louris.
12-12-1680 Heeft Jacop Pietersz zijn kint op donderdag havent laten doopen en is genaemt Geertje.
15-12-1680 Heeft Tjomme Sipkes woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 16-04-2024.

Bron: RA Alkmaar – Winkel Inv.nr.1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *