Winkel Dopen Gereformeerd 1670-1675

Winkel Dopen   1639 – 1680

Winkel Periode 1670– 1675.

05-01-1670 Heeft Jan Teunisz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aecht.
30-01-1670 Op dondersdagh savonts heeft Aerien Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Floris.
20-02-1670 Heeft Willem Dircksz Schoen zijn kint op dondersdagh savonts laten dopen en is genaemt Aeft.
27-02-1670 Op dondersdach avent heeft Cnelis Michielsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertje.
02-03-1670 Heeft Rens Gerrits woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
09-03-1670 Heeft Pieter Arisz woonende op de Limmersgouw zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
16-03-1670 Heeft Aerjan Jansz woonende bij Dick tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
23-03-1670 Heeft Pieter Jansz Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
06-04-1670 Heeft Pieter Jansz Stuierman woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
13-04-1670 Heeft Johannis Bant woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Isack.
27-04-1670 Heeft Willem Pietersz Bruijn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Guiert.
11-05-1670 Heeft Volckert Jansz woonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
18-05-1670 Heeft Cornelis Teuniszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aeltje.
18-05-1670 Heeft Pieter Cornelisz Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Reijnouw.
26-05-1670 Op pijnster maendagh heeft Gerrit Pietersz Croon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Louweris.
08-06-1670 Heeft Leuntien Pietersz haer kint laten doopen en is genaemt Claes, zij is woonende te Winckel binnen.
10-08-1670 Heeft Floris Gerritsz woonende bij de dijck tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Anna.
24-08-1670 Heeft Jan Gerritsz woonende op ’t kerckhof tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Gerrit.
24-08-1670 Heeft Jan Claesen woonende op Lutjewinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Guiertje.
31-08-1670 Heeft Jan Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Henderick.
21-09-1670 Heeft Maerten Cornelisz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
05-10-1670 Heeft Jacop Cornelisz Boode woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
26-10-1670 Heeft Willem Willemsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
02-11-1670 Heeft Jan Cornelisz woonende op de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
02-11-1670 Heeft Harmen Jansz Smit woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt [naam van het kind niet vermeld].
09-11-1670 Heeft Evert Leendertsz woonende op de Limmersgouw zijn kint laten doopen en is genaemt Leendert.
30-11-1670 Heeft Tijs Cornelisz woonende op de Limmersgouw zijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
11-12-1670 Op dondersdagh avont heeft Harck Harmensen woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Harmen.
28-12-1670 Heeft Pieter Cornelisz woonende op de Wijsent in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
25-01-1671 Heeft Jan Willemsz woonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Henderick.
15-03-1671 Heeft Jan Klaesz woonende in de Mijsenhorn zijn kint laten doopen en is genaemt Wullem.
17-05-1671 Op pijnsterdagh heeft Claes Pietersz Schram woonende bij de Nieuwe Sluijs in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Abraham.
17-05-1671 Heeft Dirck Claesz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijntje.
14-06-1671 Heeft Sijvert Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
14-06-1671 Heeft Evert Wijbrantsz woonende op de Limmersgouw zijn kint laten doopen en is genaemt Diewer.
09-08-1671 Heeft Pieter Cornelisz Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aeltje.
16-08-1671 Heeft Pieter Jansz Bullooper woonende in de Bos tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
23-08-1671 Heeft Cornelis Pietersz woonende bij Dick tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Iefjen.
30-08-1671 Heeft Pieter Cornelisz Drooger woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
06-09-1671 Heeft domene Borsman, predikant tot Winckel zijn kint gedoopt en is genaemt Louwerens.
06-09-1671 Heeft Aerjen Jansz met de Voete woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
04-10-1671 Heeft Jan Florisz Slotemaker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
18-10-1671 Heeft Pieter Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt [naam van het kind niet vermeld].
18-10-1671 Heeft Cornelis Dircksz woonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsebet.
25-10-1671 Heeft Pieter Gerritsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Gerrit.
08-11-1671 Heeft Jan Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Guiertje.
08-11-1671 Heeft Jan Broer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
29-11-1671 Heeft Reijer Allebertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neeltjen.
15-11-1671 Heeft Harmen Jansz Smit woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
10-12-1671 Op dondersdach avent heeft Jan Cornelisz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt [naam van het kind niet vermeld].
25-12-1671 Op Karsdach heeft Pieter Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
01-01-1672 Heeft Tjomme Zipkes woonende op Lutjewinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Zipke.
31-01-1672 Heeft Cornelis Dircksz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aechtje.
07-02-1672 Heeft Tijs Cornelisz woonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
13-03-1672 Heeft Cornelis Garmensz woonende bij de Dick zijn kint laten doopen en is genaemt Aerien.
27-03-1672 Heeft Volcker Jansz woonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aerien.
22-05-1672 Heeft schipper Minnekes woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Arent.
26-05-1672 Heeft Jan Verkloecken woonende op de Limmersgouw zijn kint laten doopen en is genaemt Diewer.
01-06-1672 Op beedach heeft Jan Jansz Oomes woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aris.
05-06-1672 Heeft Jacop Dircksz Kaeghman zijn kint laten doopen en is genaemt Diewer.
19-06-1672 Heeft Cornelis Cornelisz Jongroot woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
06-07-1672 Op beedagh heeft Jan Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Raijnuw.
17-07-1672 Heeft Pieter Jansz Hoogenraet woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Grietje.
17-07-1672 Heeft Gerrit Jansz Dicker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt [naam van het kind niet vermeld].
24-07-1672 Heeft Abraham Schoenmaker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aef.
03-08-1672 Heeft Pieter Jansz de swaegher van Marses Aelt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
14-08-1672 Heeft Aerien Pietersz Slotemaker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
11-09-1672 Heeft Pieter Arentsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
25-09-1672 Heeft Willem Pietersz Bruijn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
02-10-1672 Heeft Jacop Cornelisz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
02-10-1672 Heeft Harmen Pietersz Stam woonende tot Muijen zijn kint laten doopen tot Winckel en is genaemt Neel.
02-10-1672 Heeft de swager van domene Borsman woonende in den Haegh zijn kint tot Winckel laten doopen en is genaemt Harmentje.
09-10-1672 Heeft Claes Wullems woonende op de Limmersgouw zijn kint tot Winckel laten doopen en is genaemt Maertjen.
16-10-1672 Heeft Claes Lammertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
16-10-1672 Heeft Jan Cornelisz Schagen woonende op de Wijsent in de banne van Winckel  zijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
23-10-1672 Heeft Cornelis Cornelisz Schrijver woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
02-11-1672 Heeft Aerien Jansz Roodt woonende binnen WInckel zijn kint op beedagh laten doopen en is genaemt Trijn.
13-11-1672 Heeft Aerian met de Voete woonende bij Dick tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Louweris.
13-11-1672 Heeft Jan Uijbelsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
29-12-1672 Op dondersdach avent heeft Domene Borsman, predicant tot Winckel sijn kint selver gedoopt en is genaemt Ezias.
29-12-1672 Heeft Sijvert Schagen, sekretaris tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
29-12-1672 Heeft Teunis Jansz Ruijter van Zutphen zijn kint tot Winckel laten doopen en is genaemt Grietje.
01-01-1673 Heeft Johannis Bandt woonende binnen WInckel zijn kint laten doopen en is genaemt Sara.
26-01-1673 Op dondersdachs avent heeft Evert Leendertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Zijtje.
09-02-1673 Op dondersdachs avent heeft Jacop Cornelisz, gerechtsboode tot Winckel, zijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
16-02-1673 Op dondersdachs avent heeft Kortersgeest woonende binnen Winckel haer kint selver laten doopen en is genaemt Nan.
23-04-1673 Heeft Trijn Meijners woonende binnen Winckel haer kint laten doopen en is genaemt Pieter.
11-06-1673 Heeft Reijer Allebersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neeltjen.
25-06-1673 Heeft Jacop Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijntje.
28-06-1673 Heeft Dirck Claesz Kruijt zijn kint laten doopen en is genaemt Sijmen.
23-07-1673 Heeft Harck Harmensz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijntje.
13-08-1673 Heeft Reijer Reijersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Hillegont.
13-08-1673 Heeft Jacob Hendericksz woonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Henderick.
27-08-1673 Heeft Aris Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
27-08-1673 Heeft Jcop Claesz Dwangh woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Diewer.
27-08-1673 Heeft Tijs Cornelisz woonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
01-10-1673 Heft Jacob Dircksz Kaeghman woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Diewer.
01-10-1673 Heeft Cornelis Garbrantsz woonende bij Dick zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
15-10-1673 Heeft Cornelis Dircksz woonende op Lutjewinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsebet.
12-11-1673 Heeft Gerrit Florisz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aeltje.
19-11-1673 Heeft Cornelis Tijsz woonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Tijs.
13-12-1673 Heeft Jan Claesz woonende in de Wijzenhorn in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
17-12-1673 Heeft Pieter Jansz Coopman woonende in de Bos tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
31-12-1673 Heeft Tjomme Zipkes woonende op Lutjewinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijntje.
31-12-1673 Heeft Aerien Maets Pietie woonende binnen WInckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
07-01-1674 Heeft Jan Florisz Slotemaker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aeltje.
07-01-1674 Heeft Jan Broer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
14-01-1674 Heeft Henderick van de Linde woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
21-01-1674 Heeft Allebert Huijbertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
28-01-1674 Heeft Jan Cornelisz Hovenier woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
28-01-1674 Heeft Harck Aldersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
04-02-1674 Heeft Pieter Cornelisz Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
28-02-1674 Heeft Jan Teunisz woonende op ’t Westeijnde van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
01-04-1674 Heeft Sijmen Pietersz Koet woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Remmurt.
01-04-1674 Heeft Pieter Nannincksz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
01-04-1674 Heeft Evert Wijbrantsz woonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
01-04-1674 Heeft Barent Jansz Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
04-04-1674 Heeft Pieter Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
04-04-1674 Heeft Pieter Allebertsz woonende op Lutjewinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
08-04-1674 Heeft Claes Schram woonende onder Dick in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
29-04-1674 Heeft Evert Leendersz woonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Zijtjen.
20-05-1674 Heeft Sijvert Schaghen, secretaris tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
20-05-1674 Heeft Jan Gerritsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Gerrit.
27-05-1674 Heeft een arme vrouw die haer man binnen Bommelwaer doot geschoten haer kint tot Winckel laten doopen en wierde genaemt Barbar.
03-06-1674 Heeft Harmen Smit woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Grietje.
04-07-1674 Op beedagh heeft domene Balck, predicant tot Winckel zijn kint selver gedoopt en het wierde genaemt Abraham.
15-07-1674 Heeft Claes Aeriensz Vader woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
22-07-1674 Haaft Abraham Cornelisz Schoenmaker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aef.
05-08-1674 Heeft Pieter Lammertsz Coninck woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
26-08-1674 Heeft Claes Gerritsz woonende in de Weere in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Gerrit.
30-09-1674 Heeft Cornelis Dircksz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
30-09-1674 Heeft Allert Jacobsz Schuijtzijt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
14-10-1674 Heeft Cornelis Schrijver woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Allert.
21-10-1674 Heeft Reijer Allebertsz woonende op de Wijsent in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
28-10-1674 Heeft Jan Jansz Oomes woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
04-11-1674 Heeft Johannis Bandt woonende winnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Rebecka.
04-11-1674 Heeft Cornelis Cornelisz Alle woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
15-11-1674 Heeft schipper Minnekes woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijntje.
02-12-1674 Heeft Pieter Jansz woonende binnen WInckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maijno.
16-12-1674 Heeft Jacop Jacopsz Rick woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
20-12-1674 Op donderdach avent heeft Michiel Jansz woonende binnen WInckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
23-12-1674 Heeft Reijer Reijersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Hillegont.
17-01-1675 Op dondersdagh avent heeft Jan Pietersz  Diewers woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
17-01-1675 Heeft Jan Cornelisz Kuijper woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
24-02-1675 Heeft Cornelis Dircksz woonende op Lutjenwinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
14-03-1675 Heeft Pieter Cornelisz Coorn woonende in de Mijsenhorn in de  banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Zijtjen.
03-04-1675 Op beedagh heeft Claes Lammersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neeltjen.
14-04-1675 Heeft Cornelis Pietersz woonende bij de Dijck zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
14-04-1675 Heeft Jacop Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
12-05-1675 Heeft Pieter Gerritsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Gangelis ?
19-05-1675 Heeft Cornelis Jansz Wittepol woonende bij de Dijck in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
16-06-1675 Heeft Jan Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
21-07-1675 Heeft Henderikus van der Linde woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
21-07-1675 Heeft Jacop Hendericksz woonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
11-08-1675 Heeft Jacop Cornelisz, gerechtsbode tot Winckel, zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
06-10-1675 Heeft Dirck Claesz Kruijt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
27-10-1675 Heeft Aerien Cornelisz Egmont woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen zijn kint laten doopen en is genaemt Jacob.
27-10-1675 Heeft Jan Cornelisz alias Jan Broer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijntje.
03-11-1675 Heeft Jan Cornelisz Vriesman woonende op Lutjenwinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Diewer.
10-11-1675 Heeft Harmen Jansz Smit woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Grietje.
15-12-1675 Heeft Mijert Jacopsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
15-12-1675 Heeft Reijner Claesz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
15-12-1675 Heeft Aerjen Pietersz Slootemaker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertje.
18-12-1675 Heeft Jan Cornelisz Kuijper woonende binnen Winckel zijn twee kinderen laten doopen, d’ een is genaemt Trijn en d’ ander Griet.
26-12-1675 Op de 2e Chrijsdagh heeft Luijtjen Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 16-04-2024.

Bron: RA Alkmaar – Winkel Inv.nr.1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *