Abbekerk Dopen Gereformeerd 1662-1671

Dopen Gereformeerd Abbekerk-Lambertschaag 1648 – 1680

Periode 1662 – 1671.

19-03-1662 Den 19 maart tot Abbekerck gedoopt ’t kint van Pieter Jansen Koeman en Sijtje Sijvers en genaamt Aeft.
26-03-1662 Den 26 maert tot Abbekerck gedoopt ’t kint van Adriaen Albertsen en Guert Dircks ende genaamt Albert.
23-04-1662 Den 23 april tot Abbekerck gedoopt het kint van Nanningh Pieterssen en Griet Jans ende genaamt Reinuw.
30-04-1662 Den 30 april tot Lammertschagen gedoopt het kint van Reijner Claassen en Aef Teunis en genaamt Marij.
30-07-1662 Den 30 julij tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Jansen Rol en Aeffje Crijnesdr en genaamt Lijsbeth.
06-08-1662 Den 6 august tot Lammerschagen gedoopt het kint van Jan Jansen Schoenmaker en Trijn Jans en genaamt Gerrit.
06-08-1662 Den selven dito tot Abbekerck gedoopt het kint van Henrick Phillippsen en Trijn Claas en genaamt Philippus.
17-09-1662 Den 17 september tot Abbekerck gedoopt het kint van Sijmon J: Rol en Neel Claas en genaamt Grietje.
05-11-1662 Den 5 november tot Abbekerck gedoopt het kint van Jacob Dignumssen en Magdalena Cornelis en genaamt Cornelis.
17-12-1662 Den 17 december tot Abbekerck gedoopt het kint van Pieter Reijerssen en Maritje Pietersdr en genaamt Grietje.
21-02-1663 21 februarij tot Abbekerck gedoopt het kint van Claas Jansen Koeman en Trijn Cornelis ende genaamt Trijn.
18-03-1663 Den 18 maart tot Abbekerck gedoopt het kint van Teunis Teunissen en Neel Wijbrants en genaamt Wijbrant.
08-04-1663 Den 8 april tot Lammertschagen gedoopt het kint van Isbrant Heemskerck en Anna Pietersdr en genaamt Jacob.
07-06-1663 Den 7 junij tot Lammertschagen gedoopt het kint van Jan Pietersen en Aarjan Teunisdr ende genaamt Pieter.
23-09-1663 Den 23 september tot Abbekerck gedoopt het kint van Stoffel Cornelis en Grietje Cornelis en genaamt Maritje.
23-09-1663 Den selven daeghe tot Lammertschaag gedoopt het kint van Thade Jans en Trijn Cornelis en genaamt Jan.
07-10-1663 Den 7 october tot Abbekerck gedoopt het kint van Wilm Jansen Speck en Grietje Johannisdr en genaamt Jan.
30-12-1663 Den 30 december tot Abbekerck gedoopt het kint van Wil Claassen Smit en Trijn Jans en genaamt Claas.
01-01-1664 Den 1 januarij tot Abbekerck gedoopt het kint van Pieter Jacobsz Wever en Guert Pietersdr wonende tot Lammertschaag en genaamt Jan.
27-01-1664 Januarij 27 tot Lammertschaag gedoopt het kint van Jan Dirckzen en Marij Broersdr en genaamt Grietje.
03-02-1664 Februarij 3 tot Abbekerck gedoopt het kint van Bartholomeus Antonisz en Trijn Jacobsdr en dat genaamt Anthonius.
10-02-1664 Februarij 10 heb ick tot Abbekerck mijn vijfde soon gedoopt en den selven genaamt Samuel.
17-02-1664 Den 17 februarij tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Jansen Wierdt ende Trijn Claas is genaamt Claas.
20-02-1664 Februarij 20 is tot Abbekerck op sijn goede belijdenisse gedoopt Andries Cornelisz, jonghgesel van Nieuwe Niedorp hebbende jaren als kecht gewerkt bij Albert Pietersz Wever.
06-04-1664 April 6 sijn tot Abbekerck gedoopt (1) het kint van Volcker Jansen Does en Geert Dircks ende genaamt Teunisje.
06-04-1664 (2) het kint van Jacob Sijvertsen en Niesje Jans en genaamt Claas.
13-04-1664 April 13 sijn tot Abbekerck gedoopt twee kinderen va Adriaen Alberts en Guert  Dircks en is ’t eene genaamt Dirck en ’t andere Aefje.
31-08-1664 Augustus 31 is gedoopt het kint van Jacob Dignumsen en Magdalena Cornelis en genaamt Dignum.
28-09-1664 September 28 is tot Abbekerck gedoopt het kint van Pieter Jansen Koeman en Sijtje Sijverts en is genaamt Jan.
05-10-1664 October 5 is tot Abbekerck gedoopt het kint van Maarten Cornelisz en Trijn Jans en dat genaamt Neel.
12-10-1664 October 12 tot Abbekerck gedoopt het kint van Germant Woutersz en Aeff Aris en genaamt Lijsebeth.
19-10-1664 Den 19 8ber tot Abbekerck gedoopt het kint van Claas Jansen Koeman en Trijn Cornelis en genaamt Jan.
02-11-1664 Den 2 9ber tot Abbekerck gedoopt het kint van Suijwe Sijverts en Ariaentje Louris en genaamt Geertje.
21-12-1664 Den 21 10ber is tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Jacobsen Laakeman en Cornelisje Cornelis en genaamt Maritje.
11-01-1665 Januarij 11 gedoopt tot Lammertschaag het kint van Wilm Jansen Decker en Diewer Pieters en genaamt Pieter.
28-01-1665 Januarij 28 tot Lammertschaag gedoopt het kint van Thade Janssen en Trijn Cornelis en genaamt Cornelis.
18-02-1665 Februarij 18 tot Abbekerck op hare belijdenisse gedoopt Sijtje Sijverts, huijsvrouw van Pieter Janszen Koeman.
18-02-1665 Den selven daaghs gedoopt het kint van Jan Jansze Rol en Aaff Krijnes en genaamt Trijn.
22-02-1665 Februarij 22 tot Abbekerck gedoopt het kint van Pieter Reijersen, bode en Maartje Pietersende genaamt Aeltje
26-04-1665 April 26 tot Abbekerck gedoopt het kint van Griet Jans weduwe van Pieter Pietersz Dool en genaamt Barbertje.
31-05-1665 Maij 31 is tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Janssen Schoenmaker en Trijn Jans ende genaamt Ariaentje.
29-07-1665 Julij 29 tot Lammertschaag gedoopt het kint van Jan Janssen Wierdt en Trijn Claasdr en genaamt Claas.
29-07-1665 Julij 29 sijn tot Lammertschaag gedoopt de kinderen van Cornelis Dingnumsz en Griet Claasdr en ’t eene genaamt Teunis, ’t andere Aeff.
06-09-1665 Den 6 7ber tot Lammertschaag gedoopt het kint van Jacob Pietersz Ben en Luijduw Meijnert is genaamt Meijndert.
11-10-1665 Den 11 8ber tot Abbekerck gedoopt het kint van Isbrant Heemskerck en Anna Pieters en genaamt Maritje.
25-10-1665 Den 25 8ber is tot Abbekerck gedoopt het kint van Andries Cornelisz en Maritje Dircks en genaamt Cornelis.
04-11-1665 Den 4 9ber is tot Abbekerck gedoopt het kint van Nanningh Pieters en Griet Jans en genaamt Reinuw.
08-11-1665 Den 8 9ber tot Abbekerck gedoopt het kint van Simon Jansz Rol en Neel Claas en genaamt Claas.
13-12-1665 Den 13 7ber tot Abbekerck gedoopt het kint van Stoffel Cornelisz en Grietje Cornelis en genaamt Claas.
13-12-1665 Den 13 10ber tot Lammertschaag gedoopt het kint van Bartholomeus Theunisz en Trijn Jacobsdr en genaamt Cornelis.
20-12-1665 Den 20 10ber tot Lammertschaag gedoopt het kint van Vreeck Segersz en Anna Ivesdr en genaamt Pieter.
28-02-1666 Februarij 28 gedoopt het kint van Maarten Cornelisz en Trijn Jans en is genaamt Claas.
28-02-1666 Oock het kint van Jacob Sijvertsz en Niesje Jans en genaamt Aaffje.
18-04-1666 April 18 gedoopt het kint van Suijwer Sijvertsz en Ariaentje Laurens en genaamt Maritje.
18-07-1666 Den 18 julij tot Lammertschaag gedoopt het kint van Thade Jansz en Trijn Cornelis en genaamt Pieter.
18-07-1666 Oock het kint van Jan Harmensz Dool en Etje Cornelis en genaamt Maritje.
10-10-1666 Den 10 october tot Abbekerck gedoopt het kint van Klaas Jansz Koeman en Trijn Cornelisdr ende genaamt Cornelis.
03-11-1666 November 3 tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Pietersz en Aarjan Teunis en genaamt Teet.
05-01-1667 Januarij 5 is tot Abbekerck gedoopt het kint van Andries Cornelisz en Maritje Dircks en genaamt Neel.
09-01-1667 Januarij 9 tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Jansz Rol en Aeff Creijnes en genaamt Neel.
09-01-1667 Oock het kint van Adriaen Albertsz en Guert Dircks en genaamt Dirck.
06-02-1667 Februarij 6 tot Lammertschaag gedoopt het kint van een bedelaarster welke volgens christelijcke verklaringe van Cornelis Claasz Aaij en Cornelis J: Koetsier de gewone vragen met ja beantwoord.
06-02-1667 Den selven daaghe is tot Abbekerck gedoopt het kint van Cornelis Dingenums en Griet Claas en genaamt Teunis.
27-02-1667 Februarij 27 tot Abbekerck gedoopt mijn eerste doghter en genaamt Reijmerichje.
03-04-1667 April 3 is tot Lammertschaag gedoopt het kint van Vreeck Zegersz en Anna IJves en genaamt Iefje.
11-09-1667 Den 11 7ber is tot Abbekerck gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz Smit en Antje Michiels en is genaamt Dieuwertje.
12-10-1667 October 12 is tot Lammertschaag gedoopt het kint van Bartholomeus Anthonij en Trijn Jacobsdr ende genaamt Liefje.
13-11-1667 November 13 is tot Abbekerck gedoopt het kint van Volckert Does en Geert Dircks en genaamt Jan.
13-11-1667 Oock het kint van Dirck Pietersz en Aecht Claas en genaamt Lijsebeth.
20-11-1667 November 20 is tot Abbekerck gedoopt het kint van Theunis Philipsz en Trijn Klaas en genaamt Kenuwtje.
27-11-1667 November 27 sijn tot Lammertschaag gedoopt twee kinderen van Jan Dircksz en Marij Broers en ’t eerste genaamt Dirck en ’t andere Broer.
07-12-1667 December 7 is tot Abbekerck nae voorgaande belijdenisse des geloofe gedoopt Anna Cornelisdr, huijsvrouw van Vreeck Zegersz.
25-12-1667 December 25 is tot Lammertschaag gedoopt het kint van Thade Jansz en Trijn Cornelisdr en genaamt Sijmon.
01-01-1668 Januarij 1 gedoopt het kint van Stoffel Cornelisz en Grietje Cornelisdr en genaamt Jan.
12-02-1668 Februarij 12 gedoopt het kint van Teunis Jacobsz Oostwoud en Anna Pieters ende genaamt Jacob.
04-03-1668 Maart 4 gedoopt het kint van Sijmon Jansz Rol en Neel Claasdr en genaamt Maritje.
22-04-1668 April 22 gedoopt het kint van Jan Jansen Schoenmaker en Trijn Jans en genaamt Aeff.
04-11-1668 November 4 gedoopt het kint van Jan Albertsz en Guert Dircksdr en genaamt Trijn.
29-07-1668 Julij 29 gedoopt het kint van Sijmon Jacobsz Ooster en Machteltje Jacobsdr en genaamt Jacob.
18-11-1668 November 18 is tot Abbekerck gedoopt het kint van Claas Jansz Koeman en Trijn Cornelisdr en genaamt Maritje.
06-01-1669 Januarij 6 is tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Hermensz Dool en Etje Cornelisdr en is genaamt Cornelis.
10-02-1669 Februarij 10 is tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Jansz Rol en Aeff Crijnesdr en is genaamt Maritje.
24-02-1669 Februarij 24 is tot Abbekerck gedoopt het kint van Volckert Does en Geert Dircks en genaamt Teunis.
24-02-1669 Oock het kint van Wilm Speck en Grietje Johannisen genaamt Aaff.
03-03-1669 Maart 3 is tot Abbekerck gedoopt het kint van Sijmen Dircksz en Guert Aarjans woonende tot Twisck en genaamt Cornelis.
31-03-1669 Den 31 maart sijn tot Abbekerck dese vier kinderen gedoopt (1) het kint van Andries Cornelisz en Maritje Dircks en genaamt Trijn.
31-03-1669 (2) het kint van Gerrit Elbertsz en Trijntje Fransdr genaamt Elbert.
31-03-1669 (3) het kint van Aarjan Jansz en Aef Albertsdr  en genaamt Griet.
31-03-1669 (4) het kint van den bedelvrouw en genaamt Marij.
05-05-1669 Maij 5 is gedoopt het kint van Claas Jansz en Trijn Heijckes en dat genaamt Maritje.
14-07-1669 Julij 14 tot Lammertschaag gedoopt het kint van Pieter Jacobsz Wever en Guert Jansdr en genaamt Trijntje.
28-07-1669 Julij 28 tot Lammerschaag gedoopt het kint van Thade Jansz en Trijn Cornelisdr en genaamt Trijn.
25-08-1669 Augustus 25 sijn tot Abbekerck gedoopt (1) het kint van Rem en Maritje Jans Rol en is genaamt Trijn.
25-08-1669 (2) het kint van Dirck Pietersz Veth en Aacht Claasdr en genaamt Lijsbeth.
29-09-1669 Den 29 7ber is tot Abbekerck gedoopt het kint van Theunis Jacobsz Oostwoud en Anna Pietersdr en is genaamt Jacob.
06-10-1669 Den 6 8ber tot Lammertschaag gedoopt het kint van een bedelvrouw en genaamt Stijntje.
15-12-1669 Den 15 10ber is gedoopt de kinderen van Wilm Decker en Lijsbeth Wouters en genaamt het eene Trijn, het andere Dieuwer.
02-02-1670 Februarij 2 tot Abbekerck gedoopt het kint van Henrick Philipsz en Trijn Claasdr en genaamt Cornelis.
16-03-1670  Den 16 marti tot Abbekerck gedoopt (1) het kint van Jan Jansz Joncker en Diewer Gerritsdr en genaamt Gerrit.
16-03-1670 (2) het kint van Pieter Jansz Bosman en Sijtje Sijverts genaamt Sijvert.
27-04-1670 April 27 tot Abbekerck gedoopt het kint van Klaas Sijmensz en Aal Edels van Sijbekarspel en genaamt Anna Klaas.
30-11-1670 November 30 tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Rol en Aaff Crijnesdr en genaamt Jan.
07-12-1670 Den 7 10ber gedoopt tot Abbekerck de kinderen van Andries Cornelisz en Maritje Dircksdr het een genaamt Dirck ’t andere Aafje.
14-01-1671 Januarij 14 heb ick tot Abbekerck gedoopt mijn soon en die genaamt Olphert.
26-04-1671 April 26 gedoopt tot Abbekerck het kint van Volckert Does en Geert Dircksdr en genaamt Teunisje.
10-05-1671 Maij 10 gedoopt tot Lammertschaag het kint van Teunis Oostwoud en Anna Pietersdr en genaamt Jacob.
19-07-1671 Julij 19 gedoopt tot Abbekerck het kint van Wilm Decker en Lijsbet Wouters en genaamt Trijn.
09-08-1671 Augustus 9 tot Abbekerck gedoopt het kint van een bedelvrouw van Keeren en genaamt Jan.
16-08-1671 Augusti 16 tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Jansz Joncker en Dieuwer Gerrits en genaamt Griet.
16-08-1671 Iden tot Lammerschaag gedoopt het kint van Pieter Jansz en Guert Jans Rol en genaamt Lijsebeth.
13-09-1671 September 13 tot Abbekerck gedoopt het kint van Klaas Koeman en Trijn Cornelisdr waervan naem is Dirck.
25-10-1671 October 25 tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Jansz Wierdts ende Trijn Aarjans ende genaamt Jan Janszen.
08-11-1671 November 8 tot Abbekerck gedoopt het kint van Sueels Sijvertsz en Ariaentje  Laurensdr ende genaamt Sijvert Sueelsz.
22-11-1671 November 22 tot Abbekerck gedoopt de kinderen van Pieter Rol en Aarjan Jansdr, is genaamt het eerste Jan en ’t ander Ben.
06-12-1671 December 6 tot Abbekerck gedoopt het kint van Wilm Jansz Speck en Grietje Johannis ende genaamt Klaas Wilmsz.
03-12-1671 December 3 tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Hermes Dool en Etje Cornelis ende genaamt Cornelis.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 30-08-2022

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *