Abbekerk Dopen Gereformeerd 1648-1661

Dopen Gereformeerd Abbekerk-Lambertschaag 1648 – 1680

Periode 1648 – 1661.

Register van gedoopte kinderen als oock bejaarden personen in de Christelijcke Gemeijnte tot Abbekerk ende Lambertschaag.

26-01-1648 Den 26 januarij is gedoopt het kint van Cornelis Pauwlsen, lidmaat tot Lambertschaag en is genaamt Trijn Pauwlus.
25-02-1648 Den 25 februarij het kint van Jan Jacobsen Laackeman, lidmaat tot Abbekerk ende is genaamt Jan Jansen.
25-02-1648 Ten selvige dagh kint van Jan Sijmensen Rol, lidmaat tot Abbekerk. [naam van het kind staat wordt niet vermeld].
28-02-1648 Den 28 februarij is gedoopt Griet Dirkcks, huijsvrouw  van Pieter Jansen Does na dat sij hare belijdenisse volgens de orders der kercke hadde gedaan.
05-04-1648 Den 5 april het kindt van Jan Claasen Wever, litmaat tot Lambertschaag ende is genaamt Claas Jansen.
24-05-1648 Den 24 maij het kint van Jan Cornelissen Hertoch, lidmaat in de Abbekerker Weeren ende is genaamt Willem Jansen.
02-08-1648 Den 2 augustus het kint van Jan Albertsen, lidmaat tot Abbekerk ende is genaamt Meinuw Jans.
23-08-1648 Den 23 augustus het kint van Jacob Gerritsen, lidmaat tot Lambertschaag ende is genaamt Gerrit Jacobsen.
30-08-1648 Den 30 augustus het kint van Johan de Mist, baljuw en schoudt ende lidmaat tot Abbekerk ende is genaamt Angenietje de Mist.
22-11-1648 Den 22 november het kint van Seger Vreecksen wonende tot Abbekerk ende genaamt Trijn.
06-01-1649 Den 6 januarij is gedoopt het kint van Jan Jacobsen ende is genaamt Mari Jans tot Abbekerk.
27-06-1649 Den 27 junij het kint van Pieter Jansen ende is genaamt Pietertjen.
17-10-1649  Den 17 october het kint van Jonge Jan Schoenmaacker, lidmaat tot Abbekerk ende is genaamt Jan Jansz.
24-10-1649 Den 24 october het kint van Johan de Mist, baljuw en lidmaat tot Abbekerk ende is genaamt Gerardus de Mist.
21-11-1649 Den 21 november het kint van — [naam niet vermeld] ende is genaamt Albert.
21-11-1649 Den selvighe daagh het kint van Ariaan Pietersz Bennis, lidmaat tot Abbekerk ende is genaamt Pieter.
25-12-1649 Den 25 december het kindt van Jan Simonsen Rol lidtmaat tot Abbekerk ende is genaamt Griet Jans.
16-01-1650 Den 16 januarij is gedoopt tot Lambertschagen het kindt van de broeder van meester Gerrit Barentsoon ende genaamt Barent.
30-01-1650 Den 30 januarij het kindt van Reijer Jacobsen Mantjes ende is genaamt Pieter.
30-01-1650 Des selvigen daaghs het kindt van Jan Claasen Weever ende lidmaat tot Lambertschagen ende is genaamt Neeltjen.
06-06-1650 Den 6 junij het kindt van Cornelis Pietersen Smit, lidmaat tot Abbekerk ende is genaamt Pieter.
06-02-1650 Den 6 februarij het kint van Cornelis Pauwsen Weverende lidmaat tot Lambertschage ende is genaamt Jacob.
15-05-1650 Den 15 maij het kindt van Cornelis Claasen wonende tot Abbekerck ende is genaamt Lijsbeth.
16-10-1650 Den 16 october het kindt van Aris Dircksen, lidmaat tot Abbekerck ende genaamt Dirck.
29-01-1651 Den 29 januarij is gedoopt het kint van Pieter Jansen Does, lidmaat tot Abbekerk ende is genaamt Meijnuw.
14-05-1651 Den 14 maij het kint van Jonge Jan Schoenmaaker. Lidtmaat vertrokken tot Lambertschage ende genaamt Griet Jans.
22-10-1651 Den 22 october het kint van Jan Jacobsen Verringmats tot Abbekerk ende is genaamt Jacob.
03-12-1651 Den 3 december 2 kinderen van Sijger Vreecksen tot Abbekerk ende het eene is genaamt Cornelis, het andere Trijn.
10-12-1651 Den 10 december het kindt van Jan Jansen Backer tot Lambertschage ende is genaamt Claas.
25-02-1652 Den 25 februarij is tot Abbekerck gedoopt het kindt van Wiggert Pietersen ende genaamt Alet.
21-04-1652 Den 21 april sijn tot Abbekerk gedoopt het kindt van Ariaan Schoenmaaker ende is genaamt Anna.
21-04-1652 Het kindt van Willem Claasz Smidt ende is genaamt Ariaentje.
11-08-1652 Den 11 augustus is tot Abbekerck gedoopt het kindt van Germent Woutersen ende is genaamt Wouter.
16-09-1652 Den 16 september sijn gedoopt 2 kinderen van Trijn Jan Hartogh ende genaamt de eene Maritjen ende het ander Dirck.
29-09-1652 Den 29 september het kint van Pieter, man van Dieuwer Jacobsdchter ende genaamt [naam kind niet vermeld].
03-11-1652 Den 3 november is gedoopt het kint van Pieter Jansen Does ende genaamt Jan.
03-11-1652 Als oock van Aris Dircksz ende genaamt Trijn.
12-01-1653 Den 12 januarij is gedoopt het kindt van Cornelis Pietersz Smit ende genaamt Simon.
21-04-1653 Den 21 april is tot Abbekerck gedoopt het kindt van meijster de officier Johan de Mist ende genaamt Angenietjen.
16-11-1653 Den 16 november is gedoopt tot Abbekerck het kindt van Jacob Pietersz Bennis ende genaamt Anne.
23-11-1653 Den 23 november is gedoopt tot Lambertschaagh het kindt van Pieter Jacobsz ende genaamt [naam kind niet vermeld].
04-01-1654 Den 4 januarij is gedoopt het kindt van broeder Wierdt Pietersen ende genaamt Maritjen.
00-00-1654 Den …… is gedoopt het kindt van Germent Woutersz ende genaamt Lijsbeth [datum niet vermeld].
10-05-1654 Den 10 maij is gedoopt tot Abbekerck het kint van Claas Teunissz ende genaamt Teunis.
14-06-1654 Den 14 junij is gedoopt tot Lambertschaagh het kindt van broeder Jan Claasen Verwer ende genaamt Jannitje.
20-12-1654 Den 20 december is gedoopt het kint van Pieter Adriaensen en Anna Pieters en is genaamt Trijn tot Abbekerck.
10-01-1655 Den 10 januarij is gedoopt tot Lammetschagen het kint van Jan Jansen Schoenmaker en Trijn Jans en is genaamt Jan.
10-02-1655 Den 10 februarij is gedoopt Anna Pieters, huijsvrouw van Pieter Adriaansz tot Abbekerck.
09-05-1655 Den 9 maij is gedoopt tot Abbekerck het kint van Jacob Pieterssen Bennis en Luijduw Meijnerts en is genaamt Griet.
16-05-1655 Den 16 maij is tot Abbekerck gedoopt het kint van Mijnheer de officier Johan de Mist en is genaamt Abraham.
06-06-1655 Den 6 junij is gedoopt tot Lammerschagen het kint van Pieter Jacobsen en Guert Pieters en is genaamt Jan.
18-07-1655 Den 18 julij is tot Abbekerck gedoopt het kint van Willem Claesen Smith en Trijn Jans en is genaamt Maritje.
15-08-1655 Den 15 augusti is gedoopt het kint van Germent Woutersz ende Aef Arisdr ende is genaamt Rense.
17-09-1655 Den 17 september is gedoopt tot Lammertschagen het kint van Simon Barentsen en Sijtje Adriaens en is genaamt Adriaen.
17-10-1655 Den 15 october is tot Abbekerck gedoopt het kint van den bedelvrouw en is genaamt Jannitje.
28-11-1655 Den 28sten november tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Jacobsen Bullooper en Aerjan Reijers en is genaamt Pieter.
28-11-1655 Den selven dito tot Lammertschagen gedoopt het kint van Pieter Jansen en Trijn Pieters en is genaamt Jan.
06-02-1656 Den 6 februarij is tot Abbekerck gedoopt het kint van Haijsu Dirck Philijbius Kuijper ende Trijn Claes en is genaamt Claes.
13-02-1656 Den 13 februarij heb ick tot Abbekerck mijn eerst geboren soon gedoopt en die genaamt Jacobus.
13-02-1656 Den selven dato tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Biemster en Aecht Pieters en is genaamt Pieter.
05-03-1656 Den 5 maert is tot Abbekerck gedoopt het kint van Adriaen Pietersen Bennis en Vrouw Joris en is genaamt Pieter.
07-05-1656 Den 7 maij is tot Abbekerck gedoopt het kint van Aerjan Klomp en Im Jans woonende beijde tot Eertswoud en is genaamt Pieter.
14-05-1656 Den 14 maij is tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Jacobsen Laakeman en Cornelisje Cornelis en is genaamt Cornelis.
02-07-1656 Den 2 julij is tot Lammertschagen gedoopt het kint van Pieter Jansen en Griet Joris en is genaamt Trijn.
16-07-1656 Den 16 julij is tot Abbekerck gedoopt het kint van Cornelis Claesen en Trijn Louwris en is genaamt Niesje.
20-08-1656 Den 20 augusti tot Lammertschagen gedoopt het kint van Jan  Jansen Schoenmaker en Trijn Jans ende is genaamt Jan.
01-10-1656 Den 1 october is tot Lammertschagen gedoopt het kint van Jan Winckel en Maritje Klaes en is genaamt Neel.
06-10-1656 Den 6 october is tot Abbekerck gedoopt het kint van Nanning Pietersen en Griet Jans en is genaamt Maritje.
03-12-1656 Den 3 december is tot Lammertschagen gedoopt het kint van Cornelis Dinglumsen en Griet Claes wonende in de Hooghtwouder Weere ende is genaamt Dinglum.
01-04-1657 Den 1 april is tot Lammertschagen gedoopt het kint van Jan Claesen Verwer en Neeltje Jans
08-04-1657 Den 8 april tot Abbekerck gedoopt het kint van Willem Claessen Smith en Trijn Jans en is genaamt Maritje.
29-04-1657 Den 29 april tot Abbekerck gedoopt het kint van Pieter Claasz Backer en Ariaantje Allerts en is genaamt Trijn.
19-08-1657 Den 19 augusti tot Lammertschagen gedoopt het kint van Pieter Jansen en Trijn Pieters en is genaamt Jan.
16-12-1657 Den 16 december tot Abbekerck mijn tweede soon gedoopt en is genaamt Petrus.
01-01-1658 Den 1 januarij tot Abbekerck gedoopt het kint van Pieter Jansen en Griet Joris ende is genaamt Jan.
13-01-1658 Den 13 januarij tot Abbekerck gedoopt het kint van mijn neeff Claes Pietersen en Aeff Jans woonende in Westerblocker ende is genaamt Trijn.
20-02-1658 Den 20 februarij tot Abbekerck gedoopt het kint van Pieter Jacobsen en Guert Pieters van Lammertschagen en genaamt Aaght.
21-04-1658 Den 21 april tot Abbekerck gedoopt het kint van Nanningh Pietersen en Griet Jans genaamt Pieter.
28-07-1658 Den 28 julij tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Jacobsen Lakeman en Cornelisje Cornelis en genaamt Willem.
04-08-1658 Den 4 augusti tot Abbekerck gedoopt het kint van Germent Woutersen en Aeff Aris ende is genaamt Cornelis.
14-09-1658 Den 14 september tot Lammertschagen gedoopt het kint van Dirck Jacobsen Backer en Engeltjen Jacobs ende genaamt Maritjen.
22-09-1658 Den 22 september tot Lammertschagen gedoopt het kint van Bartholomeus Teunissen en Trijn Jacobs ende is genaamt Maerke.
24-11-1658 Den 24 november tot Abbekerck gedoopt het kint van Sijmon Dircksen en Guert Aarjans ende genaamt Aarjan.
15-12-1658 Den 15 december tot Abbekerck gedoopt het kint van Cornelis Dignumsen en Griet Claes woonende in de Hooghtwouder Weeren en genaamt Pieter.
02-03-1659 Den 2 maert tot Abbekerck gedoopt het kint van Secretaris Lantman en Neeltje Alberts en genaamt Trijntje.
28-03-1659 Den 28 maert tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Rensen en Lijsbeth Claas en genaamt Liefje.
23-03-1659 Den selven dito tot Abbekerck gedoopt het kint van Hendrick Philipsen en Trijn Claas en genaamt Jacob.
13-04-1659 Den 13 april tot Abbekerck gedoopt het kint van Wilm Smith en Trijn Jans en genaamt Claes.
08-06-1659 Den 8 junij tot Lammertschagen gedoopt het kint van Jacob Sijvertsen en Niesje Jans woonende in de Bennemeer en genaamt Sijvert.
10-08-1659 Den 10 augusti tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Jacobsen Lakeman en Cornelisje Cornelis en genaamt Griet.
31-08-1659 Den 31 augusti tot Lammertschagen gedoopt het kint van Jan Jansen Schoenmaker en Trijn Jans ende genaamt Trijn.
16-11-1659 Den 16 9ber tot Lammertschagen gedoopt het kint van Jan Dircksen en Aef Maertens genaamt Maerten.
23-11-1659 Den 23 9ber tot Lammertschagen gedoopt het kint van Sijmon Barentsen en Sijtje Adriaans ende genaamt Trijn.
26-12-1659 Den 26 10ber tot Abbekerck gedoopt het kint van Pieter Jansen Koeman en Sijtje Sijverts en genaamt Geert.
01-01-1660 Den 1 januarij tot Abbekerck gedoopt het kint van Sijmon Jansen en Neel Claas ende genaamt Jan.
11-01-1660 Den 11 januarij tot Abbekerck gedoopt het kint van Jacob Dignumsen en Magdalena Cornelis en genaamt Lijsbeth.
25-01-1660 Den 25 januarij tot Abbekerck gedoopt het kint van Stoffel Cornelissen en Grietje Cornelis ende genaamt Grietje.
11-04-1660 Den 11 april heb ick tot Abbekerck mijn derde soon gedoopt en genaamt Johannes.
09-05-1660 Den 9 maij tot Lammertschagen gedoopt het kint van Pieter Jansen en Trijn Pieters ende genaamt Aefje.
09-05-1660 Den 9 maij tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Rensz en Lijsbeth Claas ende genaamt Renzes.
06-06-1660 Den 6 junij tot Abbekerck gedoopt het kint van Pieter Claassen en Ariaantje Allerts en genaamt Marij.
11-07-1660 Den 11 julij tot Abbekerck gedoopt het kint van Secretaris Lantman en Neel Alberts ende genaamt Anna.
25-07-1660 Den 25 julij tot Lammertschagen gedoopt het kint van Pieter Jacobssen en Guert Pieters ende genaamt Trijn.
05-12-1660 Den 5 december tot Abbekerck gedoopt het kint van Germent Woutersen en Aeff Aris ende genaamt Pieter.
26-12-1660 Den 26 december tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Jansen Rol en Aeff Krijnes en genaamt Griet.
09-01-1661 den 9 januarij tot Abbekerck gedoopt het kint van Jan Jacobsen Laackeman en Cornelisje Cornelis en genaamt Wilm.
30-01-1661 Den 30 januarij tot Abbekerck gedoopt het kint van Isbrant Heemskerck en Anna Pieters ende genaamt Hilletje.
03-04-1661 Den 3 april tot Abbekerck mijn vierde soon gedoopt ende genaamt Johannes.
10-04-1661 Den 10 april tot Abbekerck gedoopt het kint van Pieter Reijersen en Maritje Pieters ende genaamt Jacob.
01-05-1661 Den 1 maij tot Abbekerck gedoopt het kint van Jacob Pietersen Bennis en Luijduw Meijndert ende genaamt Meijnert.
12-06-1661 Den 12 junij is gedoopt tot Abbekerck het kint van Wilm Claassen Smith en Trijn Jans en genaamt Maritje.
12-06-1661 Op den selven dagh is tot Abbekerck gedoopt het kint van Wilm Jansen Speck en Grietje Johannis en genaamt Johannes.
27-11-1661 Den 27 november tot Abbekerck gedoopt het kint van Stoffel Cornelissen en Grietje Cornelis en genaamt Marten.
18-12-1661 Den 18 december tot Lammertschagen gedoopt het kint van Thade Jansen en Trijn Cornelis ende genaamt Geert.
18-12-1661 Item ’t kint van Bartholomeus Teunissen en Trijn Jacob ende genaamt Trijn.
00-09-1661 Is oock in september naa mij voordracht gedoopt het kint van Jacob Sijvertsen en Niesje Jans en genaamt Jan.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 29-08-2022

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *