Aartswoud Huwelijken Gereformeerd 1661- 1688

Aartswoud Huwelijken Gereformeerd 1646 – 1688.

1661 – 1688

09-01-1661 Maijk Cornelisz, jongesel tot Sint Maarten en Griet Jans, jongedochter van Eertswoud getrouwt tot Sint Maarten met attestatie van hier den 9 januarij 1661.
31-10-1649 Pieter Reijnderts, jongesel tot Hoorn en Marretge Cornelis, jongedochter van Eertswoud sijn met attestatie van onse plaets door haer drie wettige proclamatien tot Hoorn bevestigt den 31 october 1649.
10-07-1650 Pieter Cornelisz, weduwnaar tot Sijbecarspel en Elisabeth Pieters, jongedochter op de Eertswouder Wijsent sijn met attestatie van ons over hare drie wettige voorstellinge bij de onse in de huwelijcke staat tot Sijbecarspel bevestigt den 10 julij 1650.
00-00-1651 Pieter Jansz, jongesel op de Hoogwouder Gouw en Ael Pieters, jongedochter sijn met attestatie van hier in de Hoogwouder kercke in den huwelijcke staet bevestigt 1651.
28-01-1652 Pieter Dircksz, jongesel van Eertswoud en Trijn Riuwerts, jongedochter van Oostwoud sijn na haer drie wettige voorstellinge met attestatie van hier tot Oostwoud in den huwelijcke staet bevestigt den 28 januarij 1652.
15-02-1652 Pieter Cornelisz Sluijs, weduwnaar van Eertswoud en Elbrig Jacobs, jongedochter van Spanbroeck sijn na haer drie wettige proclamatien in onse kercke met attestatie van hier tot Spanbroeck in den huwelijcke staet bevestigt den 15 februarij 1652.
00-00-1652 Pieter Cornelisz, jongesel tot Alkmaer en Grietge Tijsses, jongedochter tot Eertswoud op de Wijsent sijn na hare drie wettige proclamatien met attestatie van hier tot Alkmaer in den huwelijcke staet bevestigt 1652.
28-02-1655 Pieter Pouwelsz, jongesel tot Eertswoud en Ael Jans, jongedochter mede aldaer sijn bevestigt 28 februarij 1655 in onse kercke.
11-02-1657 Pieter Jacobsz, weduwnaar tot Eertswoud en Neel Claes, jongedochter tot Spanbroeck sijn na voorige proclamatien met attestatie van hier tot Spanbroeck getrouwt den 11 februarij 1657.
19-01-1659 Pieter Claesz, jongesel en Marretge Pieters, jongedochter beijde tot Eertswoud sijn na gewoonlijcke ordne alhier getrouwt den 19 januarij 1659
20-11-1659 Pieter Cornelisz, weduwnaar tot Hoorn en Trijn Jans, jongedochter van Eertswoud den 30 november 1659 getrouwt tot Hoorn.
26-02-1659 Pieter Claesz, jongesel en Marretge Tijsses, jongedochter beijde van Eertswoud sijn na gewoonlijcke ordne getrouwt den 26 februarij 1659.
00-09-1661 Pieter Hendricksz, jongesel en Baef Jans, jongedochter van Eertswoud getrouwt tot Hoogwout 1661 in september.
08-01-1661 Pieter Sijgertsz, jongesel tot Abbekerck en Marij Jans, jongedochter tot Eertswoud in onse kercke getrouwt na gewoonlijcke ordne den 8 januarij 1662.
05-02-1662 Pieter Dircksz, jongesel en Geert Cornelis, jongedochter beijde tot Eertswoud, 5 februarij 1662.
12-02-1662 Pieter Jansz, jongesel van Eertswoud en Wijbrig Jans, jongedochter van Oostwoud, 12 februarij 1662.
23-04-1662 Pieter Cornelisz, jongesel van Eertswoud en Leunte Pieters, jongedochter van Winckel, 23 april 1662.
10-02-1664 Pieter Pietersz Dool, weduwnaar van Eertswoud en Griet Jans, jongedochter van Abbekerck, 10 februarij 1664.
18-07-1660 Robbert Jansz, jongesel tot Medemblick en Diuwer Cornelis, jongedochter van Eertswoud sijn met attestatie van hier om haer huwelijcke proclamatien, tot Medemblick getrout den 18 julij 1660
14-10-1663 Ruijloff Claesz, jongesel en Griet Cornelis, jongedochter beijde tot Eertswoud getrouwt den 14 octobre 1663.
04-02-1657 Sijmen Claesz, jongesel tot Eertswoud en Grietge Cornelis, jongedochter mede alhier sijn na voorige drie proclamatien in onse kercke van mij in den huwelijcke staet bevestigt den 4 februarij 1657.
28-12-1657 Sijmen Jacobsz, jongesel en Guurt Pieters, jongedochter beijde tot Eertswoud sijn na haer drie achtereenvolgende proclamatien in den huwelijcke staet van mij in onse kercke bevestigtden 28 december 1657.
19-01-1659 Simon Woutersz, jongesel tot Suur-wouw en Aaf Jans, jongedochter tot Eertswoud sijn na gewoonlijcke ordne alhier getrouwt den 19 januarij 1659.
02-02-1659 Simon Pietersz Schaep, jongesel en Ael Jans, jongedochter beijde tot Eertswoud sijn alhier na gewoonlijcke ordne in den egten staet bevestigt den 2 februarij 1659.
19-02-1651 Sijmen Pietersz, jongesel en Marij Jans, jongedochter beijde tot Eertswoud getrouwt den 19 februarij 1651 tot Hoogwoud.
01-01-1662 Seger Jacobsz, jongesel tot Winckel en Geert Claes, jongedochter tot eertswoud alhier na gewoonlijcke ordne in den egten staet bevestigt den 1 januarij 1662.
00-01-1663 Simon Pietersz,jongesel en Griet Pieters, jongedochter beijde tot Eertswoud, 1662 in januarij.
13-01-1664 Simon Jaspersz, weduwnaar tot Alckmaer en Ael Pieters, jongedochter tot Eertswoud, 13 januarij 1664.
05-02-1651 Teunis Claesz, jongesel en Neel Jacobs,jongedochter beijde van Eertswoud sijn na hare drie wettige voorstellinge in den huwelijcke staet bevestigt in onse kercke den 5 februarij 1651. Welcke na dat gemelde Neel Jacobs den bequame tijdt deser wereld overleden was geweest Wederom alhier als weduwnaar getrouwt is met Aecht Gerrits
00-00-1652 Teunis Claesz, weduwnaar van Eertswoud en Aecht Gerrits, jongedochter van Eertswoud, getrouwt 1652.
06-03-1661 Teunis Claesz, weduwnaar van Eertswoud en Trijn Ubels van Winckel getrouwt den 6 martij 1661. [bruidegom eerder gehuwd met Aecht Gerrits en Neel Jacobs]
00-00-1660 Teunis Jacobsz Wittebol, weduwnaar en Jannetge Dircks, weduwe, vroedvrouw beijde tot Eertswoud sijn na gewoonlijcke ordne alhier in onse kercke getrout 1660.
28-10-1663 Teunis Teunisz, jongesel van Eertswoud en Ael Cornelis, jongedochter mede van hier na gewoonlijcke ordne in onse kercke bevestigt den 28 octobre 1663.
16-08-1665 Thijs Jansz, jongesel tot Eertswoud en Mametgen Pouwels, jongedochter van Nuiwe Nierop alhier in onse kercke getrouwt den 16 augustij 1665.
30-01-1650 Volckert Cornelisz, weduwnaar van Eertswoud en Trijn Cornelis van de Hoogtwouder Wijsent sijn na hare drie wettige proclamatien alhier in den huwelijcke staet bevestigt den 30 januarij 1650.
20-04-1653 Willem Hendrickszjongesel, olieslager en Marritge Jans, jongedochter van Campen beijde woonachtig tot Aartswoud sijn na vertooninge van Asterdamsche getuijgenisse van hare drije achtereenvolgende … ten huwelijken staet in haer gemeenscht voornemen bevestigt van mij alhier in onse kercke den 20 april 1653
05-03-1661 Willem Jansz Becker, jongesel van Bilsen in ’t lant van Luijck, woonachtig tot Scharwouw en Aecht Jans, jongedochter van Eertswoud mede woonende tot Scharwouw sijn aldaer met attestatie van hier in den huwelijken staet bevestigt den 5 martij 1661.
05-07-1665 Wijbrant Barentsz, weduwnaar op de Limmer Schouw en Volckge Baltus, weduwe tot Eertswoud den 5 julij alhier getrouwt.
12-02-1668 Allert Jansz, jongesel tot Eertswoud en Trijn Tjaerds, jongedochter alhier na drie voorgaande proclamatien in onse kercke getrouwt den 12 februarij 1668.
22-04-1668 Aris Claesz, jongesel van Opmeer en Grietge Wijbrants, jongedochter van de Limmer Schouw in de banne van Winckel in onse kercke na gewoonlijcke ordne in den echten staet bevestigt den 22 aprilis 1668.
01-09-1669 Antonius Oostwouwd, jongesel, predicant tot Calverdijck op Dirckshorn en Duijfgen Ariaens, jongedochter tot Eertswoud na gewoontlijcke ordne der kercke tot Eertswoud in den staet des huwelijcks bevestigt den 1 september 1669.
12-06-1672 Adriaen Claesz Toll, jongesel van Eertswoud en Aeff Pieters Bijpost, jongedochter van Dircxhorn met attestatie van hier bevestigt in den staet des huwelijcks den 12 junij 1672.
27-01-1675 Adriaen Jacobsz, jongesel in de Hoogwouder Weere en Diuwer Jans, jongedochter tot Eertswoud na gewoontlijcke ordne in onse kercke tot den echten staet bevestigt den 27 januarij 1675.
00-00-1675 Aris Chietsz, weduwnaar tot Spanbroeck en Anna Jans, weduwe tot Eertswoud in den huwelijcke staet na gewoontlijcke ordne bevestigt 1675.
27-11-1678 Arien Thijsz, jongesel en Wijnands van den Hende, jongedochter beijde tot Eertswoud in den echten staet na gewoontlijcke ordne bevestigt in onse kercke den 27 november 1678.
09-01-1684 Adriaen Pietersz, jongesel van Renswoude en Aeff Claes, jongedochter van Eertswoud sijn na gewoontlijcke ordne in den echten staet bevestigt tot Hoorn den 9 januarij 1684.
23-01-1684 Adriaen Thijsz, weduwnaar tot Eertswoud en Griet Germondts, jongedochter van Midwouwd sijn met attestatie van hare drie intfagende proclamatien tot Midwouwd in den echten staet bevestigt den 23 januarij 1684.
13-01-1686 Adriaen Claesz, jongman en Trijn Cornelis, jongedochter beijde van Aartswoud na gewoontlijcke ordne in den echten staet bevestigt den 13 januarij 1686.
27-01-1686 Adriaen Reijndertsz, jongesel van Lammmertschagen ende Aeff Sijmons, jongedochter van Eertswouwd na gewoonlijcke ordne in den echten staet in onse kercke bevestigt den 27 januarij 1686.
00-11-1686 Adriaen Cornelisz, jongesel van Eertswoud en Neel Jans, jongedochter van Winckel is in Winckel in den echten staet na gewoonlijcke ordne bevestigt in november 1686.
00-00-1685 Adriaen Claesz, jongesel en Trijn Cornelis, jongedochter beijde van Eertswoud in den egten staet bevestigt na gewoonlijcke ordne in onse kerck tot Eertswoud in januarij 1687. [inschrijving doorgehaald].
00-01-1687 Adriaen Teunisz, jongesel van Eertswoud en Grietge Jans, jongedochter van Hoorn na gewoonlijcke ordne in den egten staet bevestigt in januarij tot Hoorn 1687.
23-01-1667 Claes Jacobsz, jongesel tot Eertswoud en Marij Louris, jongedochter van Oostwoud sijn na drie sondaagsche proclamatien soo alhier als tot Oostwoud in onse kercke getrouwt den 23 januarij 1667.
08-01-1668 Cornelis Ariensz, jongesel tot Eertswoud en Lijsbeth Tjaerds, jongedochter mede tot Eertswoud na gewoonlijcke ordne in onse kercke in den egten staet bevestigt den 8 januarij 1668.
30-09-1668 Claes Dircksz, jongesel van Twisk en Trijn Cornelis, jongedochter van Eertswoud alhier in onse kercke na gewoonlijcke ordne getrouwt den 30 september 1668.
28-10-1668 Claes Claesz, jongesel tot Eertswoud en Griet Teunis, jongedochter van Abbekerck sijn met attestatie van hier tot Abbekerck in den egten staet bevestigt den 28 october 1668.
06-01-1669 Cornelis Jansz, jongesel en Griet Dircks, jongedochter beijde tot Eertswoud alhier in onse kercke na gewoonlijcke ordne in den egten staet bevestigt den 6 januarij 1669.
10-11-1669 Cornelis Jansz, weduwnaar tot Eertswoud en Maertgen Tijssen, jongedochter mede tot Eertswoud na gewoonlijcke ordne alhier in onse kercke tot Eertswoud in den huwelijcken staet bevestigt den 10 november 1669.
29-12-1669 Cornelis Pietersz, jongesel en Neel Jans, weduwe beijde van Eertswoud sijn na gewoonlijcke ordne in den egten staet in onse kercke bevestigt den 29 december 1669.
00-00-1670 Cornelis Gerritsz, jongesel tot Eertswoud en Annetge Jans, weduwe van Lambert Jansz met bescheijt van hier tot Amst [Amsterdam?] getrouwt den [geen datum vermeld]
08-02-1671 Cornelis Volckertsz Jonge Graef, jongesel tot Eertsowud en IJslandt Jans, jongedochter tot Medemblick na gewoonlijcke ordne in den egten staet tot Medemblick bevestigt den 8 februarij 1671.
11-12-1672 Cornelis Thijsz, jongesel op de Lammertschouw en Maertgen Jans, jongedochter op de Eertswouder Langereijs na haer drie sondaagsche proclamatien in onse kercke sijn tot Winckel bevestigt den 11 december 1672.
09-10-1672 Cornelis Pietersz Molenaer, jongesel van Amsterdam en Grietge Cornelis, jongedochter van Eertswoud den 9 october 1672 in den egten staet tot Amsterdam bevestigt.
03-02-1675 Cornelis Claesz, jongesel en Welmoed Everdts, jongedochter beijde van Eertswoud alhier in onse kercke na gewoonlijcke ordne in den egten staet bevestigt den 3 februarij 1675.
09-08-1676 Gerrit Jansz Oliphant, jongesel van de Hoogwouder Gouw en Aeff Jans, jongedochter van Eertswoud na gewoonlijcke ordne in onse kercke 9 augustus 1676.
13-02-1678 Cornelis Jacobsz, jongesel in de Hoogwouder Weere en Aeff Jacobs, jongedochter tot Eertswoud na gewoonlijcke ordne in de kercke tot Hoogwoud in den egten staet bevestigt den 13 februarij 1678.
12-02-1679 Cornelis Evertsz, jongesel tot Eertswoud en Aald Jacobs, jongedochter van Opperdoes na gewoonlijcke ordne der gereformeerde kercke in Holland tot Opperdoes met bescheijt van hier in den huwelijcken staet bevestigt den 12 februarij 1679.
16-04-1679 Cornelis Cornelisz Swaeg, jongesel en Anna Jans, jongedochter beijde tot Eertswoud sijn na gewoonlijcke ordne in onse kercke alhier tot den huwelijcken staet bevestigt den 16 aprilis 1679.
19-11-1679 Claes Volckertsz , weduwnaar van Spanbroeck en Maertgen Cornelis, jongedochter van Eertswoud na hare drie voorgaande sondagsche proclamatien in onse kercke als oock in de kercke van Spanbroek en Opmeer in onse kercke tot den egten staet bevestigt den 19 november 1679.
14-01-1680 Cornelis Adriaensz, jongesel en Diuwer Jans, jongedochter beijde van Eertswoud in onse kercke na voorgaande vertooninge van de memoire des … tot Hoogwoud op een zegel van ses stuijvers volgens ordne der kercke in den egte staet bevestigt den 14 januarij 1680 en attestatie in deser verleent.
09-02-1681 Claes Jansz en Diuwer Tjaerds beijdejonge luijden van Eertswouwd na voorgaande vertooninge van de memorie onses secretarij op een zegel van ses stuijvers volgens onse kercke in den huwelijcke staet bevestigt den 9 februarij 1681 en van hare bevestinge attestatie verleent.
23-11-1681 Cornelis Cornelisz de Boer, jongesel van Eertswouwd en Aeltge Pauwels, jongedochter van Oorgat, de voorstadt van Edam met attestatie van hier tot Muijden getrouwt den 23 november 1681.
29-06-1681 Claes Cornelisz Schager, jongesel en Griet Pieters, jongedochter beijde van Eertswouwd na vertooninge van
10-01-1683 Cornelis Jansz, weduwnaar en Geert Pieters, weduwe beijde tot Eertswoud na gewoonlijke ordne in den egten staet bevestigt den 10 januarij 1683.
26-12-1683 Claes Sijmensz, weduwe van Westwouwd en Lijsbeth Volckerts, bejaarde dochter na gewoonlijcke ordne tot Westwouwd den 26 december 1683 getrouwt.
12-09-1683 Cornelis Ariensz, weduwnaar van Eertswouwd en Neeltge Hendricks, jongedochter van Amsterdam sijn na gewoonlijcke ordne met attestatie van hier tot Amsterdam getrouwt 12 september 1683.
25-08-1685 Cornelis Willemsz Schipper, weduwnaar op de Langereijs onder Eertswouwd en Maertgen Claes, weduwe van Twisck sijn na gewoonlijcke ordne tot Twisck in den egten staet bevestigt den 25 augusti 1685.
02-12-1685 Cornelis Cornelisz, jongesel tot Eertswouwd en Aeff Claes, jongedochter van Twisck in den egten staet bevestigt den 2 december 1685.
06-01-1686 Claes Pietersz, jongman van Rijnsaterwouwde geboortig doch woonagtig tot Hoorn en Anna Reijers, jongedochter tot Eertswouwd na gewoonlijcke ordne tot Hoorn in den egten staet bevestigt den 6 januarij 1686.
16-12-1686 Cornelis Cornelisz, jongesel van Eertswouwd en Maartge Sijmens, jongedochter van Nieuwe Niedorp sijn na gewoonlijcke ordne in den egten staet bevestigt tot Nieuwe Niedorp den 16 december 1686.
10-02-1686 Cornelis Adriaensz, jongesel en Trijn Jacobs, jongedochter beijde tot Eertswouwd sijn na gewoonlijcke ordne in den egten staet bevestigt den 10 februarij 1686.
26-01-1687 Cornelis Jacobsz, jongman van Eertswouwd en Aeltge Cornelis mede van daer na gewoonlijcke ordne in den egten staet bevestigt tot Eertswouwd in onse kercke den 26 januarij 1687.
30-01-1667 Dirck Jacobsz, jongesel tot Eertswouwd en Geert Ariens, jongedochter mede alhier sijn na gewoonlijcke ordne in onse kercke getrouwt den 30 januarij 1667.
22-01-1679 Dirck Adriaensz, jongesel tot Eertswouwd en Aertge Allerts, jongedochter tot Winckel na gewoonlijcke ordne in den egten staet tot Winckel bevestigt den 22 januarij 1679.
11-10-1682 Dirck Cornelisz, jongesel van Eertswouwd en Trijn Jans, jongedochter van Spanbroeck sijn na gewoonlijcke ordne in den egten staet tot Spanbroeck bevestigt den 11 october 1682.
08-10-1684 Dirck Cornelisz Pauw, weduwnaar van Venhuijsen en Trijn Dircks, bejaarde dochter van Eertswouwd sijn na gewoonlijcke ordne tot Venhuijsen in het voornemen met bescheijdt van Eertswouwd den 8 october 1684.
30-01-1667 Evert Claesz, jongesel tot Eertswouwd en Wenn Dircks, jongedochter van Binnenwijsent in onse kercke na hare drie voorgaande proclamatien in den huwelijcken staet bevestigt den 30 januarij 1667.
01-01-1668 Evert Jansz, jongesel en Anna Jans, jongedochter beijde van Eertswouwd alhier getrouwt 1 januarij 1668.
15-01-1673 Evert Pietersz, jongesel van Abbekerck en Aecht Cornelis, jongedochter van Eertswouwd in den egten staet bevestigt tot Abbekerck den 15 januarij 1673.
08-01-1673 Frans Willemsz, jongesel van Reijnerswouwd en Neeltge Tijsses, jongedochter van Eertswouwd den 8 januarij tot Hoorn in den egten staet bevestigt 1673.
11-01-1688 Germond Jansz, jongesel van Hoogwouwd en Vrouwtge Claes, jongedochter van Eertswouwd in den egten staet bevestigt den 11 januarij 1688. Aldus n de kercke tot Eertswouwd.
08-02-1688 Gerrit Jansz, jongesel tot Winckel en Neeltje Maertens, jongedochter van Abbekerck na gewoonlijcke ordne in den egten staet bevestigt tot Winckel den 8 februarij 1688.
03-01-1672 Harmen Dircksz, jongesel van Medemblick en Adriaentge Freeckes, jongedochter van Eertswouwd met attestatie van Medemblick alhier tot Eertswouwd in de kercke getrouwt den 3 januarij 1672.
30-10-1674 Hendrick Christiaensz, weduwnaar tot Medemblick en Anna Jans, jongedochter tot Eertswouwd sijn na gewoonlijcke ordne tot Medemblick in den egten staet bevestigt den 30 october 1672.
09-06-1675 Herck Cornelisz, jongesel van Eertswouwd en Griet Gerrits, jongedochter van Winckel den 9 junij tot Winckel na gewoonlijcke ordne bevestigt 1675.
10-09-1689 Mr. Hendrick Chirurgijn, jongman van Eertswouwd en Neeltge Pieters, jongedochter van Venhuijsen sijn na gewoonlijcke ordne tot Eertswouwd in den egten staet bevestigt den 10 september 1689.
24-10-1666 Jan Cornelisz Goeder, jongesel tot Hoogkarspel en Trijntge Dircks, jongedochter tot Eertswouwd sijn tot Hoogcarspel getrouwt na gewoonte den 29 october 1666.
22-01-1668 Jacob Cornelisz, jongesel tot Eertswouwd en Grietge Cornelis, jongedochter van Colhorn in onse kercke na gewoonte getrouwt den 22 januarij 1668.
06-01-1669 Jan Boutsz, jongesel van Muijden en Geesge Arents, jongedochter van Eertswouwd sijn met attestatie van hier tot Muijden getrouwt den 6 januarij 1669.
30-12-1668 Jan Jacobsz,  jongesel van Eertswouwd en Trijntge Jans, jongedochter van de Winckeler Langereijs sijn na gewoonlijke ordne tot Winckel in den huwelijcken staet bevestigt den 30 december 1668.
03-02-1669 Jan Remmitsz, jongesel tot Hoorn en Marij jacobs, jongedochter tot Eertswouwd met attestatie van hier tot Hoorn getrouwt den 3 februarij 1669.
27-01-1669 Jan Dircksz, jongesel en Trijn Pieters, jongedochter beijde tot Eertswouwd met attestatie van hier tot Winckel na voorgaende proclamatien in den egten staet bevestigt den 27 januarij 1669.
13-10-1669 Jan Jansz, jongesel tot Eertswouwd en Trijn Jans, jongedochter tot Kolhorn na gewoonlijcke ordne tot Kolhorn in de kercke getrouwt den 13 october 1669
15-12-1669 Jan Pietersz, jongesel en Anna Thomas, weduwe beijde tot Eertswouwd na gewoonlijcke ordne in onse kercke alhier in den huwelijckse staet bevestigt den 15 december 1669.
02-03-1670 Johannes de Beurs, jongesel tot Eertswouwd en Trijn Joris, jongedochter tot Opmeer met attestatie van hier na voorgaande proclamatien tot Opmeer bevestigt den 2 maert 1670
02-03-1670 Jacob Adriaensz, jongesel tot Eertswouwd en Aecht Cornelis, jongedochter tot Opmeer na voorgaande proclamatien in onse kercke met attestatie van hier tot Opmeer bevestigt in den egten staet den 2 maert 1670.
25-01-1671 Jan Dircksz Heer, jongesel van Munnickendam en Trijn Tijsses, jongedochter van Eertswouwd na gewoonlijcke ordne in den echten staet bevestigt tot Munnickendam den 25 januarij 1671.
00-01-1671 Jan Cornelisz, jongesel van Winckel en Neel Cornelis, jongedochter van Eertswouwd in de echten staet bevestigt na gewoonlijcke ordne tot Winckel in januarij 1671.
06-12-1671 Jan Jansz Mullers, jongesel tot Eertswouwd met Aeltge Pieters, jongedochter van Nieuwe Niedorp na gewoonlijcke ordne tot Nieuwe Niedorp in den huwelijcken staet bevestigt den 6 december 1671.
13-12-1671 Jacob Cornelisz Swart, jongesel van Eertswouwd en Grietje Claes Pools, jongedochter van Texel na gewoonlijcke ordne op Texel getrouwt den 13 december 1671.
24-02-1672 Jacob Freecksz, , jongesel van de Langereijs en Jannetje Dircks,jongedochter van Medemblick met attestatie van haer proclamatien alhier in den echten staet bevestigt dem 24 februarij 1672.
27-12-1671 Jacob Joostensz, jongesel van Alckmaer met Fij Pieters, jongedochter van Aartswouwde na gewoonlijcke ordne in den echten staet bevestigt den 27 december 1671 tot Alckmaer.
10-07-1672 Jacob Sijmensz Vlaer, jongesel en Geert Pieters, jongedochter beijde van de Langereijs alhier in den echten staet bevestigt den 10 julij 1672.
04-12-1672 Jacob Sijmensz, jongesel van Sijbecarspel en Trijn Thaerds, weduwe va Eetswouwd omdat sij te vooren ontuigtelijck waren t’ samen geloopen hebben aleer de derde proclaatien onse kercke ontfangen en alsoo bij mij afgeweesen sijnde hebben de twee volgende proclamatien door ordne van de politijcke regenten alhier van de schoolmeester van de kercke ontfangen en sijn tot Sijberkarspel bevestigt den 4 deceber 1672.
26-04-1671 Jacob Jansz, jongesel van Eertswouwd en Marretge Sijverts, weduwe van Nieuwe Biedorp na gewoonlijcke ordne met attestatie van hier tot Nieuwe Niedorp in den echten staet bevestigt den 26 aprilis 1671.
04-03-1674 Jacob Claesz, jongesel van Eertswouwd en Trijntge Alberts, weduwe van Medemblick met bescheijt van hier getrouwt den 4 maert 1674
23-02-1676 Jan Pietersz Koorn, jongesel van de Eertswouder Langereijs met Maercke Jacobs, jongedochter tot Eertswouwd na gewoonlijcke ordne in den echten staet bevestigt in onse kercke den 23 februarij 1676.
24-01-1677 Jan Pietersz, jongesel en Lijst Claes, jongedochter beijde tot Eertswouwd na gewoonlijcke ordne in onse kercke in den echten staet bevestigt den 24 januarij 1677.
00-12-1677 Jan Jansz Capiteijn, jongesel van Eertswouwd en Stijntge Geerlofs, jongedochter van Edam na gewoonlijcke ordne met attestatie van hier in den echten staet bevestigt in december deses jaers 1677.
00-12-1677 Kan Jrijnsz, jongesel van Munnickendam en Trijn Cornelis, jongedochter van Eertswouwd met attestatie van haer proclamatien in de kercke alhier in den echten staet bevestigt in december 1677.
24-07-1678 Jan Volckertsz Graef, jongesel en Trijn Jans, jongedochter beijde tot Eertswouwd in onse kercke na voorgaande achtereenvolgende sondaagse proclamatien tot den echten staet bevestigt den 24 julij 1678.
21-01-1680 Jan Arentsz, jongesel en Neel Everts, jongedochter beijde tot Eertswouwd na gewoonlijcke ordne in den echten staet bevestigt den 21 januarij 1680.
04-02-1680 Jacob Cornelisz, jongesel in de jurisdictie van Barsingerhorn op de Vriesche Zeedijck en Neel Pieters, jongedochter van Eertswouwd sijn na voorgaande drie sondagse proclamatien in den echten staet bevestigt den 4 februarij 1680.
14-01-1680 Jacob Jacobsz, jongesel van Eertswouwd en Lijsbeth Ariens, jongedochter van Nieuwe Niedorp sijn na gewoonlijcke ordne in den echten staet bevestigt tot Nieuwe Niedorp den 14 januarij 1680.
23-02-1681 Joost Jacobsz, jongesel en Neel Jacobs, jongedochter beijde van Eertswouwd sijn na vertooninge van seeckere memoijre op 12 stuijverszegel in onse kercke na gewoonlijcke ordne den 23 februarij 1681 in den huwelijcken staet bevestigt en is in dopen haer betoogh verleent.
02-03-1681 Jan Dircksz Kooren,jongesel en Anna Jans, jongedochter beijde van Eertswouwd sijn na vertooninge van seeckere memorije op 6 stuijvers in onse kercke na gewoonlijcke ordne den 2 maert 1681 in de echten staet bevestigt geworden en daer van is getuijgenisse en bescheijt aan haer van mij W.H. gegeven.
06-11-1681 Jan Pietersz Mues, jongesel van Eertswouwd en Sara Jacobs, jonedochter mede van hier sijn na vertooninge van seeckere memorije op 6 stuivers zegel in onse kercke 3 mael geproclameert en met attestatie van hier om tot Amsterdam bevestigt te worden afgegaen den 6 november 1681.
10-01-1683 Jan Pietersz Koorn, weduwnaar tot Eertswouwd en Baafgen Dircks, jongedochter van Sijbekarspel sijn na voorgaande drie sondaagsche proclamatien in den echten staet in onse kercke tot Eertswouwd bevestigt den 10 januarij 1683.
26-12-1683 Jacob Cornelisz, jongesel en Maertgen Dircks, jongedochter beijde van Eertswouwd sijn na gewoonlijcke ordne in onse kercke tot den echten staet bevestigt den 26 december 1683.
14-01-1685 Jan Jansz, jongesel van Hoogwouwd en Aecht Sijmens, jongedochter van Colhorn sijn met betoog van Hoogwouwd en Colhorn dat haer drie sondagse proclamatien aldaer sonder verhinderinge sijn gegaen bij mij tot Eertswouwd in den echten staet bevestigt den 14 januarij 1685.
17-12-1684 Jacob Evertsz, , jongesel van Eertswouwd en Nies Claes, jongedochter van de Eertswouwder Langereijs sijn na gewoonlijcke ordne in onse kercke bij mij in den achten staet bevestigt den 17 december 1684.
27-11-1685 Jacob Sijmonsz, , jongesel en Marij Sijmons, jongedochter beijde van Eertswouwd bij mij in den echten staet bevestigt den 27 november 1685.
26-01-1687 Jacob Cornelisz, jongman van Eertswouwd  en Trijn Jacobs, jongedochter van de Hoogwouwder Gouw in den echten staet tot Hoogwouwd bevestigt den 26 januarij 1687.
02-02-1687 Jacob Evertsz, weduwnaar van Eertswouwd en Aeff Jacobs, jongedochter van Oostwouwd. 2 februarij 1687 tot Hoogwouwd bevestigt.
28-09-1687 Jacob Jansz, jongesel en Trijn Thijsses, jongedochter beijde tot Eertswouwd den 28 september 1687 bevestigt tot Wadwaij.
04-01-1688 Jan van den Bos, jongesel van Purmer en Marretge Cornelis, jongedochter van Eertwouwd den 4 januarij 1688 bevestigt.
08-02-1688 Jan Francke, weduwnaar van Muijden en Maerke Adriaens,jongedochter van Eertswouwd den 8 februarij 1688 bevestigt.
29-02-1688 Jan Claesz Vos, jongesel en Maertgen Cornelis, jongedochter beijde van Eertswouwd 29 februarij 1688 bevestigt.
20-06-1677 Lucas Staling, weduwnaar tot Muijden en Niesgen Jacobs, jongedochter tot Eertswouwd sijn den 20 junij na drie voorgaande sondaagse proclamatien in de kercke tot Muijden in den echten staet bevestigt des jaers 1677.
03-11-1681 Lambert Joppe Bosselaer, jongman van Schardam en Neel Tjaerds, jongedochter van Eertswouwd van vertooninge seeckere memorije op 6 stuijver segel in onse kercke na gewoonlijcke ordne met attestie van ons na Schardam om aldaer in den echten staet bevestigt te worden vertrocken den 3 november 1681.
26-01-1687 Lambert Cornelisz, jongesel van Eertswouwd en Sijtge Jans, jongedochter van Winckel na gewoonlijcke ordne in den echten staet bevestigt den 26 januarij 1687 bevestigt.
00-00-1667 Marten Volckertsz, jongesel en Maertgen Ariaens, jongedochter beijde van Eertswouwd alhier getrouwt 1667.
03-12-1684 Meijdert Meijndertsz, jongesel van Spanbroeck en Maertgen Gerrits, jongedochter van Hoogwouwd sijn met bescheijt van Spanbroeck en Hoogwouwd dat aldaer hare proclamatien wettelijck sijn gegaen bij ij in de kercke getrouwt den 3 december 1684.
24-10-1666 Pitter Claesz, weduwnaar tot Eertswouwd en Trijn Lamberts, jongedochter van Hoogkarspel met attestatie van hier getrouwt tot Hoogkarspel 24 october 1666.
27-02-1667 Pieter Dircksz Kooijman, weduwnaar tot Eertswouwd en Geert Aris, jongedochter tot Winckel na gewoonlijcke ordne in de kercke tot Winckel getrouwt den 27 februarij 1667.
13-01-1669 Pieter Cornelisz, jongesel tot Eertswouwd en Maertgen Jans, jongedochter in de Wijsenhorn in de ban van Winckel sijn na gewoonlijcke ordne in de kercke van Winckel getrouwt den 13 januarij 1669.
24-12-1669 Philip Jans, weduwnaar tot Amsterdam en Geert Claes, weduwe tot Aartswouwd sijn met attestatie na hare ontfangen proclamatien tot Amsterdam getrouwt den 24 december 1669.
16-03-1670 Pieter Geerlofsen, jongesel van Opmeer en Maertgen Jans, jongedochter van Eertswouwd na voorgaende proclamatien in den echten staet bevestigt tot Hoorn den 16 martij 1670 met attestatie van hier.
02-11-1670 Pieter Dircksz Timmerman in de Schermer, weduwnaar en Neel Jans van Eertswouwd, weduwe sijn na gewoonlijcke ordne tot Schermerhorn in den echten staet bevestigt den 2 november 1670.
11-01-1671 Pieter Claesz, weduwnaar tot Eertswouwd en Hill Alberts, weduwe van Winckel sijn na gewoonlijcke ordne tot Winckel in den echten staet des huwelijcks bevestigt den 11 januarij 1671.
13-01-1669 Pieter Cornelisz, jongesel op de Eertswouwder Langereijs en Maertgen Jans, jongedochter in de Wijsenhorn in de banne van Winckel na gewoonlijcke ordne in de kercke van Winckel getrouwt 13 januarij 1669.
02-02-1676 Pieter Sijmensz Vlaer, jongesel en Brechge Jans, jongedochter beijde op de Eertswouwder Langereijs na gewoonlijcke ordne in onse kercke bevestigt den 2 februarij 1676.
13-06-1677 Pieter Cornelisz, jongesel tot Eertswouwd en Marij Jans, jongedochter van Abbekerck sijn na kerckelijcke ordne tot Abbekerck in den echten staet bevestigt den 13 junij 1677.
00-11-1677 Pieter Hercksz, jongesel uijt Pooland in de ban van Barsingerhorn en Griet Jans, jongedochter van Eertswouwd na gewoonlijcke ordne der kercke tot Barsingerhorn in den echten staet bevestigt in november 1677.
23-04-1679 Pieter Cornelisz Teerschuur, jongesel op de Hoogwouder Gouw en Trijn Cornelis, jongedochter tot Eertswouwd na gewoonlijcke ordne in de kercke tot Hoogwouwd in de kercke tot den staet des huwelijck bevestigt den 23 aprilis 1679.
20-12-1682 Pieter Sijmensz Vlaer, jongesel van de Langereijs onder Eertswouwd ende Neel Adriaens, jongedochter tot Veenhuijsen sijn na gewoonlijcke ordne met attestatie van hare proclamatien tot Veenhuijsen in den huwelijcken staet bebevstigt den 20 december 1682.
26-01-1687 Pieter Cornelisz, jongman ende Aefge Hendricks, beijde van Eertswouwd in onse kercke in den echten staet bevestigt den 26 januarij 1687.
09-05-1688 Pieter Jacobsz, weduwnaar op de Hoogwouder Gouw en Sam Jacobs, weduwe tot Eertswouwd sijn na gewoonlijcke ordne tot Hoogwoud in de kercke den 9 meij 1688 in den echten staet bevestigt.
01-04-1668 Ruijloff Wijbrantsz, jongesel tot Eertswouwd en Aef Pieters, weduwe op de Hoogwowuder Gouw na gewoonlijcke ordne in onse kercke bevestigt den 1 apirilis 1668.
09-12-1668 Ruijloff Jansz, jongesel en Aeff Muesses, jongedochter beijde van Eertswouwd na gewoonlijcke ordne in onse kercke getrouwt den 9 december 1668.
16-02-1670 Reijer Cornelisz, jongesel tot Eertswouwd en Maertgen Reijerts, jongedochter van de Winckelerdijck om wettig met een gebodt van de voogten? alhier in de kercke, getrouwt met bescheijt van hier tot Winckel in de Kercke den 16 februarij 1670
09-01-1684 Reijer Hillebtantsz, jongesel tot Eertswouwd en Neeltge Jans, jongedochter van Oostwouwd sijn bij ons tot Eertswouwd na gwoonlijcke ordne in den echten staet bevestigt den 9 januarij 1684.
05-02-1668 Sijger Willemsz, jongesel van Schagen en Griet Jans, jongedochter van Eertswouwd na gewoonte tot Schagen getrouwt den 5 februarij 1668 doch nadat Sijger Willemsz voorschreven eerst tot Hoorn in de kercke aldaer gedoopt was.
01-07-1668 Sijmon Evertsz, jongesel en Diuwer Cornelisz, jongedochter beijde van Eertswouwd na gewoonlijcke ordne bevestigt in den echten staet den 1 julij 1668.
29-04-1668 Simon Teunisz, jongesel tot Eertswouwd en Diuwer Cornelis, jongedochter van Opmeer den 29 aprilis 1668 tot Opmeer in den echten staet bevestigt.
19-03-1669 Simon Peters, weduwnaar van Eertswouwd en Sijbrig Pieters, jongedochter van Wieringen met attestatie van hier na dat sij om haestige uijtinge in acht dagen hare proclamatien hadden tot Amsterdam in den echten staet bevestigt den 19 maert 1669.
24-02-1672 Simon Pieters, weduwnaar en Neel Pieters, weduwe beijde tot Eerswouwd alhier in onse kercke na gewoonlijcke proclamatien in den echten staet bevestigt den 24 februarij 1672.
02-10-1678 Simon Adriaensz Braeck, jongesel, koster en schoolmeester tot Broeck op Langedijck en Aeltge Jans, jongedochter op de Eertswouwder Langereijs sijn alhier in onse kercke na gewoonlijcke ordne in den echten staet bevestigt deb 2 october deses jaers 1678.
25-11-1685 Sijmen Jansz Allers, jongesel en Griet Jacobs, jongedochter beijde van Eertswouwd alhier getrouwt den 25 november 1685.
20-01-1686 Simon Volckertsz, jongman en Pieterge Pieters, jongedochter beijde tot Eertswouwd sijn in den echten staet na gewoonlijcke ordne in onse kercke bevestigt den 20 januarij 1686.
28-10-1668 Doctor Thomas van Houten, jongesel en Neeltge Veen, weduwe beijde tot Hoorn met bescheijt van daer over hare proclamatien sijn alhier in onse kercke van mij in den echten staet bevestigt den 28 ocyober 1668.
13-12-1671 Tijs Thijsz Booms, weduwnaar tot Nieuwe Niedorp en Lijsbeth Cornelis, weduwe tot Eertswouwd in den echten staet na gewoonlijcke ordne bevestigt den 13 december 1671 tot Nieuwe Niedorp.
26-11-1673 Thijs Pietersz, weduwnaar en Geert Dircks,jongedochter van Eertswouwd (maer Thijs van de Hoogwouder Gouw) na gewoonlicke costuijme tot Hoogwouwd bevestigt in den huwelijcke staet den 26 november 1673,
02-02-1676 Teunis Pietersz, jongesel en Griet Cornelis, jongedochter beijde tot Eertswouwd na gewoonlijcke ordne in den huwelijcke staet bevestigt in onse kercke den 2 februarij 1676.
18-01-1682 Teunis Jacobsz Ruijgh, jongesel van Eertswouwd en Grietge Maertens, jongedochter van Oostwouwd na gewoonlijcke ordne in onse kercke tot de echten staet bevestigt den 18 januarij 1682.
00-00-1686 Thomas Jacobsz, jongesel en Diuwer Jacobs, jongedochter beijde van Eertswouwd in den echten staet na gewoonlijcke rdne in onse kercke bevestigt 1686.
02-10-1667 Willem Albertsz, jongesel van Schagen en woonagtig tot Eertswouwd en Lijsbeth Jaques, jongedochter tot Twisck in onse kercke getrouwt ba voorgaande proclamatien ter plaetse dare het behoort den 2 october 1667.
19-02-1668 Wijert Willemsz, jongesel van Nieuwe Niedorp en Aeltge Cornelis, jongedochter van Eertswouwd na gewoonlijcke ordne in onse kercke alhier getrouwt den 19 februarij 1668.
11-01-1671 Wijbrant Cornelisz, jongesel van Eertswouwd en Marretge Jacobs, jongedochter tot Winckel sijn met malkanderen in den echten staet na gewoonlijcke ordne in onse kercke bevestigt den 11 januarij 1671.
22-11-1682 Willem Albertsz Backer, weduwnaar ende Aeff Cornelis, weduwe beijde tot Eertswouwd sijn na gewoonlijcke ordne in onse kercke in den huwelijcke staet bevestigt den 22 november 1682.

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. Aartswoud Gereformeerde trouw- en lidmaatinschrijvingen. Inv.nr. 1

Transcriptie: GeneaData.   Datum: 30-11-2019

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *