Aartswoud Huwelijken Gereformeerd 1646-1665

Aartswoud Huwelijken Gereformeerd 1646 – 1688.

1646 – 1665
11-02-1646 Cornelis Claesz ende Marritge Jacobs beijde van Eertswoud sijn nae drie wettelijcke proclamatien in den huwelijcken staet bevestigt 11 februari 1646
18-11-1646 Jan Jacobsz, weduwnaer van de Eertswouder Wijsent ende Aegt Thijses, jongedochter van Opmeer na dat sij drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebbende sijn den 18 november 1646 tot Opmeer in den huwelijcke staet bevesticht
30-12-1646 Sijwert Jacobsz van Eertswoud ende Grietje Pieters, weduwe van Muijden nae dat sij hier toe plaetse haer drie voorstellinge gehadt hebben sijn tot Muiden in den huwelijcke staet bevestigt den 30 december 1646
30-12-1646 Joris Jacobsz, jongman van Eertswoud ende Diwer Reijers, jongedochter van Spanbroek na dat sij hier ter plaetse haer wettelijcke voorstellinge gehadt hebben sijn met getuighenis getrouwt tot spanbroeck den 30 december 1646
16-01-1647 Jan Jansz, weduwnaer op den Hooghwouder Goyuw met Geert Claes, jongedochter van Eertswoudt nae dat sij hier ter plaetse haer wettelijcke voorstellingen gehadt hebben sijn met attestatie tot Hoogtwoud in den huwelijcken staet bevestigt den 16 januarij 1647
17-02-1647 Cornelis Harcksz, weduwnaer uijt den Oude sijpp met Geert Jans, jongedochter van Eertswoudt sijn nae haer drie wettelijcke voorstellinge hier ter plaetse den 17 februarij 1647 in den huwelijcke staet in tegenwoordigh der gemeente in den huwelijck staet bevestigt
28-04-1647 Jan Pietersz, jongman van Eertswoudt ende Griet Jans, weduwe van Durgerdam nae dat sij alhier haer drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben sijn tot Durgerdam den 28 april 1647 bevestigt in den huwelijcken staet.
00-00-1647 Amon Pietersz, jongesel van Thomsbergen met Marij Pieters, jongedochter van Eertswoudt nae dat sij alhier haer drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben sijn hier ter plaetse in den huwelijcken staet bevestigt
01-09-1647 Pieter Dignumsz, jongman van Eertswoudt met Griet Maertens, jongedochter van Sijbekarspel nae dat sij alhier haer drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben sijn tot Sijbekarspel den 1 september 1647 in den huwelijcke staet bevestigt
03-11-1647 Sijbrant Hilkis, jongman woonde tot Hoochtwoudt met Griet Jans, weduwe ende vroetvrouwe tot Eertswoude nae dat sij haer drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben sijn alhier den 3 november 1647 in den huwelijcken staet bevestigt.
10-11-1647 Cornelis Jansz, weduwnaer tot Westwoudt met Nies Jacobs, weduwe woonde tot Twisck na dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge alhier gehadt hebben zijn den 10 november 1647 alhier in den huwelijcke staet bevestigt.
02-02-1648 Claes Theunesz, jongesel van de Hoogtwouder Gouw met Geert Thijses, jongedochter van Eertswoudt nae dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge alhier gehadt hebben sijn hier ter plaatse den 2 februari 1648 in den huwelijcken staat bevestigt
16-02-1648 Jan Jansz, jongesel met Marij Jans, jongedochter beijde van Eertswoudt nae dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge alhier gehadt hebben sijn den 16 februari 1648 alhier in den huwelijcke staet bevestigt
23-02-1648 Jan Adriaansz, jongesel met Lijsbeth Cornelis, jongedochter beijde van Eertswoudt nae dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge alhier gehadt hebben sijn alhier in den huwelijcken staat bevestigt den 23 februari 1648
23-02-1648 Jan Gerridtsz, jongesel met Anna Geerts, jongedochter beijde van Eertswoude nae dat sij haar drie huwelijcke voorstellinge alhier gehadt hebben sijn alhier wettelijck getrouwt den 23 februari 1648
23-02-1648 Dirck Jacobsz, weduwnaar van Eertswoude met Mintje Jacobs, weduwe van Wognum woonende op Keern naa dat sij alhier ende tot Hoorn haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn in den huwelijcke staat bevestigt alhier den 23 februari 1648
23-02-1648 Cornelis Jacobsz, jongesel van Eertswoudt met Griet Claas, jongedochter van Hoochtwoudt haar drie wettelijcke voostellingen gehadt hebben zijn alhier den 23 februari 1648 in den huwelijcken staat bevesticht
08-03-1648 Adriaan Jacobsz, jongesel met Aal Cornelis, jongedochter beijde van Eertswoudt naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn hier ter plaatse in de huwelijcke staat bevesticht
05-04-1648 Jacob Joosten, jongesel met Geert Jans, jongedochter beijde van Eertswoudt naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn in den huwelijcken staat bevesticht den 5 april 1648
19-04-1648 Thijs Claasz, jongesel met Reijnuw Jacobs, jongedochter beijde van Eertswoudt naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn den 19 april 1648 alhier in den huwelijcken staat bevesticht.
18-10-1648 Albert Jansz, jongesel van Koedijck met Maartje Thijs, jongedochter van de Eertswouder Wijsent naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn den 18 october 1648 alhier in den huwelijcken staat bevesticht.
03-01-1649 Jacob Claasz, jongesel van Eertswoudt met Trijn Pieters, jongedochter van Winckel naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn in den huwelijcken staat bevesticht den 3 januari 1649
17-01-1649 Sijmon Gerretsz, jongesel van Alckmaar met Anne Jans, jongedochter van Eerstwoudt naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn tot Alckmaar den 17 januari 1649 in den huwelijcken staat bevesticht. A politics nota
17-01-1649 Jacob Jansz, weduwnaar van Eertswoudt met Maartjen Hendericks uijt de Lutjewinckeler Weere naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn tot Winckel in den huwelijcken staat bevesticht den 17 januari 1649
31-01-1649 Cornelis Pietersz, jongesel van Eertswoudt met Neel Dircks, jongedochter van Winckel naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn tot Winckel in den huwelijcken staat bevesticht den31 januari 1649
07-02-1649 Jan Jacobsz, weduwnaar met Trijn Jacobs, weduwe beijde van Eertswoudt naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn alhier in den huwelijcken staat bevesticht den 7 februari 1649
14-02-1649 Pieter Jacobsz, jongesel van Spanbroeck met Maartje Cornelis, jongedochter van Eertswoudt naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn alhier in den huwelijcken staat bevesticht den 14 februari 1649
14-03-1649 Pieter Pietersz Dool, jongesel van de Hoochtwouder Gouw met Griet Thijs, jongedochter van Eertswoudt naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn hier ter plaatse in den huwelijcken staat bevesticht den 14 aart 1649
14-03-1649 Pieter Cornelisz, weduwe van Eertswoudt met Maartje Claas, jongedochter van Eertswoudt naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn alhier in den huwelijcken staat bevesticht den 14 maart 1649
06-06-1649 David Jansz, jongesel van Medemblick met Trijn Jans, jongedochter van Eertswoudt naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge gehadt hebben zijn tot Medemblick in den huwelijcken staat bevesticht den 6 juni 1649
08-05-1650 Arien Jansz Clomp, weduwnaar van Eertswoudt met Im Jans, jongedochter van Lammertschagen naa dat sij haar drie wettelijcke voorstellinge soo tot Lammerschagen als hier in den huwelijcken staat bevesticht den 8 maij 1650
02-02-1653 Allert Ariensz, jongesel tot Opmeer met Maertgen Jans, jongedochter tot Eertswoudt op de Wijsent sijn na hare drie achtereen volgende proclamatien soo tot Opmeer als hier in den huwelijcke staat bevestigt den 2 februari 1653
02-02-1659 Arien Pietersz, jongesel met Nies Pieters,jongedochter beijde tot Eertswoudt sijn na gewoontijele ordne alhier getrouwt den 2 februari 1659.
25-01-1660 Arien Jansz, jongesel tot Eertswoudt met Maertgen Pieters, weduwe van Winckel sijn getrout tot Winckel den 25 januari 1660
27-02-1661 Allert Jansz, weduwnaar tot Eertswoudt en Aeff Sijmens, weduwe tot Opperdoes met attestatie van hier aldaer getrout den 27 februari 1661
19-03-1662 Abraham Barentssz, jongesel tot Medemblick met Maartge Pieters, jongedochter tot Eertswoudt sijn na gewoonlijcke ordne tot Medemblick in den huwelijcken staet bevestigt den 19 martij 1662.
00-00-1662 Albert Ariaensz, jongesel tot Eertswoud en Ide Pieters, jongedochter tot Oostwoud met attestatie van hier getrouwt tot Oostwoud 1662.
14-10-1663 Allert Jacobsz, weduwnaar tot Hoogwoud en Maertgen Cornelis, weduwe tot Eertswoud den 14 october 1663 alhier getrouwt.
00-02-1664 Andries Pietersz, jongesel van Edam en Guert Claes, jongedochter tot Eertswoud in februari tot Edam bevestigt.
26-02-1651 Claes Sijmensz, jongesel en Geert Cornelis, jongedochter beijde van Eertswoudt sijn na gewoonlijcke ordne tot Eertswoudt in den huwelijcke staat bevestigt 1651 26 februari
29-11-1654 Cornelis Adriaensz, jongesel en Geert Dircks, jongedochter beijde van Eertswoudt sijn na gewoonlijcke ordne tot Eertswoudt in den huwelijcke staat bevestigt 1651 26 februari
29-11-1654 Cornelis Hendricksz, jongesel tot Eertswoudt met Trijn Pieters, jongedochter van Eertswoudt sijn nae haer drie achtereenvolgende proclamatien in onse kercke in den echten staet bevestigt den 29 november 1654
14-03-1655 Cornelis Adriaensz, jongesel van Hoogwouder Langereijs met Trijn Tijsser, jongedochter van Eertswoudt sijn na behoorlijcke en gewoontelijcke forme tot Eertswoudt in echte staet bevestigt den 14 maert 1655
13-02-1656 Cornelis Jansz, jongesel met Lijsbeth Jacobs, jongedochter beijde van Eertswoudt sijn na voorgaende proclamatien in den huwelijcke staet bevestigt den 13 februari 1656.
19-03-1656 Cornelis Pietersz, jongesel met Lijsbeth Sijmens, weduwe beijde tot Eertswoudt sijn na voorige behoorlijcke afweginge in den huwelijcke staet bevestigt den 19 martij 1656.
09-06-1656 Cornelis Pietersz, jongesel tot Sardam en Aeff Pieters, jongedochter tot Eertswoudt sijn na hare vorige proclamatien tot Sardam met attestatie van hier in den huwelijcke staet bevestigt den 9 julij 1656
21-01-1657 Cornelis Ariensz, weduwnaer en Adt Cornelis, weduwe beijde tot Eertswoudt sijn na voorige proclamatien in de echte staet bevestigt den 21 januari 1657.
13-01-1658 Cornelis Heertges, jongesel tot Nierop en Trijn Pieters, jongedochter tot Eertswoudt sijn na wettelijcke kercke ordne alhier in den kercke bevestigt den 13 januari 1658.
02-02-1659 Cornelis Jansz, jongesel tot Eertswoudt en Trijn Doeves, jongedochter tot Winckel sijn na gewoonlijcke ordne tot Winckel getrouwt den 2 februari 1659.
19-01-1659 Claes Jansz, jongesel op de Winckeler Wijsent en Marretge Cornelis, jongedochter op de Eertswouder Wijsent na gewoonlijcke ordne tot Winckel getrouwt den 19 januari 1659.
16-02-1659 Cornelis Jansz, jongesel tot Eertswoudt en Lieff Claes, jongedochter tot Abbekerck sijn als vooren tot Abbekerck getrouwt den 16 februari 1659.
08-02-1660 Cornelis Lammertsz, jongesel en Htiketgen Ariens, jongedochter beijde tot Eertswoudt getrouwt den 8 februari 1660.
19-12-1660 Cornelis Jansz,jongesel tot Eertswoudt en Anne Louris, jongedochter tot Winckel sijn na gewoonlijcke ordne getrouwt den 19 december 1660.
19-12-1660 Cornelis Cornelisz, weduwnaer in de Beemster en Geert Wolckerts na gewoonlijcke ordne getrouwt den 19 december 1660.
16-01-1661 Claes Dircksz, jongesel tot Opmeer en Neel Cornelis, jongedochter tot Eertswoudt sijn bij ons getrouwt den 16 januari 1661.
30-01-1661 Cornelis Pietersz, jongesel en Neel Claes, jongedochter beijde tot Eertswoudt 30 januari 1661.
29-01-1662 Cornelis Pietersz, jongesel en Ael Ariens, jongedochter beijde tot Eertswoudt. Getrouwt 29 januari 1662.
23-04-1662 Cornelis Michielsz, weduwnaer en Neeltge Cornelis, weduwe beijde van Eertswoudt. Getrouwt 23 april 1662.
29-12-1662 Claes Juriaensz, jongesel tot Hoorn en Anna Pieters, jongedochter tot Eertswoudt. Getrouwt 29 december 1662.
26-03-1663 Cornelis Gerritsz,weduwnaer van Hoogwoudt en Albrig Jacobs, weduwe van Eertswoudt. Getrouwt 26 maert 1663.
03-06-1663 Cornelis Sijuertsz, weduwnaar tot Eertswoud met Griet Joris, weduwe tot Lamertschaag. Getrouwt 3 junij 1663
01-12-1663 Claes Segertsz, jongesel tot Benningbroeck met Griet Jacobs, jongedochter tot Eertswoud. Getrouwt tot Benningbroeck 1 december 1663
28-12-1663 Cornelis Teunisz, jongesel tot Alckmaer met Guurt Cornelis, jongedochter tot Eertswoudt. Getrouwt tot Alckmaer 28 december 1663
20-01-1664 Cornelis Jacobsz, jongesel van Hoogtwouder Gouw met Geert Dignums, jongedochter van Eertswoudt. Getrouwt tot Hoogtwoudt 20 januarij 1664
18-01-1665 Cornelis Ariensz, jongesel met Maertgen Jacobs, jongedochter beijde van Eertswoudt. Getrouwt 18 januarij 1665
14-06-1665 Claes Pietersz, jongesel van Wijsenhem in Eertswoudt met Leuntge Pieters, weduwe van Winckel. Getrouwt tot Winckel 14 junij 1665
00-00-1651 Dirck Thijsz, jongesel met getuijgenisse van Winckel ende Jannetge Gerrits, weduwe van Eertswoud na gewoonlijcke kercke ordne alhier bevestigt 1651
09-01-1656 Dirck Cornelisz, jongesel op de Eertswouder Wijsent en Marij Jans, jongedochter tot Eertswoud sijn in onse kercke na voorige drie proclamatien bevestigt in den huwelijcken staet den 9 januarij 1656.
21-01-1657 Dirck Pietersz, jongesel op de Hoogwouder Gouw en Geert Jans, jongedochter tot Eertswoud sijn in ons kercke tot Eertswoud na gewoonlijcke proclamatien in den echten staet bevestigt den 21 januarij 1657.
13-01-1658 Dirck Florisz, jongesel tot Winckel met Griet Jans, jongedochter tot Eertswoud sijn na kercke  ordne met attestatie van hier tot Winckel getrouwt den 13 januarij 1658
10-06-1658 Dirck Cornelisz, jongesel van Eertswoud met Anne Cornelis, jongedochter van Opmeer sijn na gewoonlijcke kercke ordne alhier getrouwt 10 junij 1658.
06-03-1661 Dirck Claesz, jongesel met Maertgen Teunis, jongedochter beijde tot Eertswoud alhier getrouwt den 6 martij 1661.
19-02-1662 Dirck Cornelisz, jongesel tot Eertswoud en Geert Jans, jongedochter van Lammerschagen sijn aldaer na gewoonlijcke kercke ordne getrout 19 februarij 1662.
27-01-1664 Dirck Cornelisz, jongesel van Hoorn , chirurgijn en Trijn Teunis, jongedochter rot Eertswoud. Bevestigt tot Hoorn den 27 januarij 1664.
03-05-1665 Dignum Claesz, jongesel tot Eertswoud en Marij Jacobs, jongedochter mede alhier den 3 maij bevestigt in onse kercke 1665.
05-02-1651 Eevert Cornelisz, jongesel van Eertswoud met Aef Adriaens, jongedochter van Eertswoud sijn na hare drie wettelijcke voorstellinge in onse kerck bevestigt in den huwelijcke staet den 5 februarij 1651.
27-08-1656 Floris Cornelisz, jongesel tot Nieuwe Nierop en  Neel Claes, weduwe tot Eertswoud sijn na voorige proclamatien soo tot Nierop als in onse kercke alhier in den echten staet bevestigt den 27 augustij 1656.
25-08-1658 Francoijs de Beurs, jongesel tot Eertswoud en Grietge Pieters, jongedochter op de Hoogwouder Gouw sijn na gewoonlijcke kercke ordne tot Eertswoud alhier in den huwelijcke staet bevestigt den 25 augustij 1658.
12-02-1662 Francoijs de Beurs, voor de tweede mael getrout met Neel Jans, jongedochter tot Eertswoud den 12 februarij 1662.
02-01-1650 Gerrit Barentsz, jongesel schoolmeester en voorsanger van Lammerschagen met Anna Claes, jongedochter van Eertswoude sijn na harer drie wettige proclamatien alhier in onse kercke bevestigt den 2 januarij 1650.
16-02-1659 Gerrit Jansz, jongesel en Lijsbeth Jans, jongedochter beijde tot Eertswoud, na gewoonlijcke ordne alhier getrouwt den 16 februarij 1659.
31-01-1665 Gerrit Pietersz, jongesel van hensbroeck en Trijn Cornelis, jongedochter tot Eertswoud alhier getrouwt den 31 januarij 1665.
20-08-1656 Harmen Hillebrants, weduwnaar van Den Oever op Wieringen en Geert Jans, jongedochter van Eertswoud sijn met attestatie van hier op Wieringen in den huwelijcke staet bevestigt den 20 augustij 1656.
24-07-1661 Hillebrant Albertsz, weduwnaar tot Eertswoud en Volckgen Bathasars, jongedochter van Valckoogh sijn na gewoonlijcke kercke ordne in den echten staat alhier in onse kercke bevestigt den 24 julij 1661.
03-02-1664 Haijke Lammertsz, jongesel tot eertswoud en Anna Cornelis, jongedochter van Hoogwoud alhier getrouwt den 2 februarij 1664.
31-10-1649 Jan Claesz, jongesel van de Hoogwouder Gouw met Neel Claes, jongedochter van Eertswoude sijn na hare drie wettige voorstellinge alhier in onse kercke bevestigt den 31 october 1649.
05-01-1650 Jan Cornelisz, jongesel van Koedijck met Ael Tijs, jongedochter van Eertswoude sijn na haer drie wettelijke voorstellinge met attestatie van hier tot Coedijck in den huwelijcke staet bevestigt den 5 januarij 1650.
23-01-1650 Jan Hendricksz, jongesel van Eertswoude met Wenn Sijmons, jongedochter van Eertswoude sijn na haer drie wettige voorstellinge in onse kercke in den huwelijcke staet bevestigt den 23 januarij 1650.
11-01-1660 Jan Hendricksz voor den tweede mael met Trijn Jans getrouwt den 11 januarij 1660.
13-02-1650 Jacob Wijbrantsz, jongesel van Eertswoude met Geert Simons, jongedochter van Eertswoude sijn na haer drie wettige voorstellinge in den huwelijcke staet bevestigt den 13 februarij 1650.
20-03-1650 Jan Fransz, jongesel van Winckel met Trijn Jans, jonge dochter van Eertswoude sijn na haer drie achtereenvolgende voorstellinge soo tot Winckel als hier bevestigt den 20 maert 1650.
14-01-1652 Jacob Jansz, jongesel van Hoogwouder Gouw met Diuwer Pieters, jongedochter van Eertswoud sijn alhier na haer drie wettige voorstellinge in den huwelijcke staet bevestigt den 14 januarij 1652.
14-01-1652 Jan Dircksz, jongesel van Hoogwoud met Anna Pieters, jongedochter van Eertswoud sijn getrouwt op die selviger dag.
15-02-1652 Jan Jacobsz, jongesel van Eertswoud met Trijn Willems, jongedochter van Winckel sijn na haer drie wettige proclamatien in onse kercke met attestatie van hier tot Winckel in haer voornemen bevestigt den 15 februarij 1652.
09-02-1653 Jacob Pietersz, jongesel tot Eertswoud met Grietje Pieters, jongedochter van de selve plaets sijn na haer drie onverhinderde wettige voorstellinge alhier in den huwelijcke staet bevestigt den 9 februarij 1653.
22-11-1654 Jacob Cornelisz, jongesel tot Muijden met Annetge Jans, jongedochter van Eertswoud hebben na haer drie achtereenvolgende proclamatien in onse kercke ontvangen attestatie dat sonder verhinderinge sijn gepasseert om den 22 november 1654 tot Muijden van onsere wegen te mogen in den huwelijcke staet bevestigt worden
10-01-1655 Jan Cornelisz, jongesel tot Eertswoud en Diuwer Dircks, jongedochter tot Winckel sijn na maniere alsvoorens tot Winckel in den echten staet bevestigt den 10 januarj 1655
00-00-1655 Jan Pietersz, jongesel van Enchuijsen en Geert Jacobs, jongedochter van Eertswoud hebben haer drie achtereenvolgende proclamatien ter huwelijcke state bij ons in onse kercke ontfangen enis daer van attestatie bevestigt.
07-11-1655 Jacob Adriaensz, weduwnaar tot Hensbroeck en Trijn Jans, jongedochter op de Eertswouder Wijsent sijn na haer drie achtereenvolgende proclamatien soo in de Hensbroecker kercke als de onse voor ons geweest in den huwelijcke staet bevestigt den 7 november 1655.
30-01-1656 Jan Pauwelsz, jongesel tot Eertswoud en Lijsbeth Gerrits, jongedochter mede alhier sijn na voorige proclamatien in onse kercke den 30 januarij 1656 in den huwelijcke staet bevestigt.
30-01-1656 Jan Sijmensz, jongesel tot Eertswoud en Maertge Pieters, jongedochter mede alhier sijn na behoorlijke gewoonte mede in onse kercke te Errtswoud in den huwelijcken staet bevestigt den 30 januarij 1656.
10-09-1656 Jan Albertsz, jongesel van Muggebeet bij Blockzijl en Maertgen Hendricks. Weduwe tot Eertswoud sijn bij ons in de kercke na gewoonlijcke conditien der kercke in huwelijcke staet bevestigt den 10 september 1656.
28-12-1657 Jacob Jansz, jongesel tot Eertswoud en Griet Willems, jongedochter op de Limmerschouw [Winkel] sijn na voorige procalamtien met attestatie van hier tot Winckel getrouwt den 28 december 1657.
00-00-1657 Jacob Cornelisz Oost, weduwnaar op Wieringen tot Ypolitushoef en Ael Hillebrants, jongedochter tot Eertswoud
13-01-1658 Jan Cornelisz, jongesel van Aelsmeer en Wenn Pieters, jongedochter tot Eertswoud sijn met attestatie van hier jare gedaene proclamatien tot Aelsmeer bevestigt in den echten staet den 13 januarij 1658.
06-01-1658 Jacob Claesz, jongesel en Neel Cornelis, weduwe beijde tot Eertswoud sijn na voorgestelde drie kercke ordne alhier getrouwt den 6 januarij 1658.
16-02-1659 Jan Ariensz, jongesel tot Eertswoud en Aeff Jacobs, jongedochter op de Hoogwouder Gouw na gewoonlijcke ordne alhier getrouwt den 16 februarij 1659.
12-12-1660 Jan Claesz, jongesel op de Langereijs van Eertswoud en Neel Hendricks, jongedochter op de Limmerschouw in de ban van Winckel sijn na gewoonlijcke ordne tot Winckel getrouwt den 12 december 1660.
16-01-1661 Jan Claesz, jongesel tot Eertswoud en Aef Volckerts, jongedochter mede alhier bij ons getrouwt den 16 januarij 1661.
16-01-1661 Jacob Jacobsz, jongesel tot Eertswoud en Aecht Sijmens, jongedochter tot Hoogwoud in de Weere sijn met attestatie van hier tot Hoogwoud getrouwt den 16 januarij 1661.
13-03-1661 Jan Jacobsz, jongesel van Eertswoud en Neel Claes, weduwe van Risdam in de ban van Swaeg et attestatie van hier tot Swaeg in den echten staet bevestigt den 13 martij 1661.
27-02-1661 Jacob Arentsz Oudt, weduwnaar tot Eertswoud en [staat geen naam vermeld] sijn met attestatie door onse koster alsoo sij in onse kercke om redene alleen het eerste gebodt hebben ontfangen dem de volgende 3 op de Rooter tot Midwoud getrouwt den 27 februarij 1661
08-01-1662 Jan Harmensz Dool, jongesel tot Sijbekarspel en Etge Cornelis, jongedochter tot Eertswoud in onse kercke na gewoonlijcke ordne getrouwt den 8 januarij 1662.
05-02-1662 Jan Tijssen, weduwnaar en Aef Claes, weduwe beijde tot Eertswoud den 5 februarij 1662.
05-02-1662 Jan Jansz, jongesel en Arien Cornelis, jongedochter beijde tot Eertswoud den 5 februarij 1662.
12-03-1662 Jacob Tijssen, jongesel tot Eertswoud en Marij Jans, jongedochter tot Oostwoud den 12 maert 1662.
14-01-1663 Jan Jansz, jongesel tot Winckel en Lijsbet Jacobs, weduwe tot Eertswoud getrouwt 14 januarij 1663.
14-01-1663 Jan Willemsz, jongesel tot Alckmaer en Griet Pieters, jongedochter tot Eertswoud den 14 januarij 1663.
09-09-1663 Jan Jansz Kaptijn, jongesel en Lijsbeth Cornelis, jongedochter beijde tot Eertswoud den 9 september 1663.
00-11-1663 Jacob Ariensz Oudt, weduwnaar tot Eertswoud en Diuwer Claes jongedochter tot Schellinckhout getrouwt november 1663.
13-01-1664 Jacob Jansz, jongesel tot Eertswoud en Trijn Piet, jongedochter op de Hoogwouder Gouw getrouwt 13 januarij 1664.
03-02-1664 Jacob Pietersz, jongesel en Trijn Jans, jongedochter beijde tot Eertswoud getrouwt 3 februarij 1664 alhier.
20-04-1664 Jan Hendricksz, jongesel tot Eertswoud en Geert Dircks, jongedochter tot Midwoud getrouwt 20 april 1664.
12-10-1664 Jacob Jacobsz, jongesel tot De Briel en Trijntge Pieters, jongedochter tot Eertswoud in Den Briel getrouwt den 12 october 1664.
30-11-1664 Jacob Teunisz, jongesel van  en Diuwer Cornelis, jongedochter beijde tot Eertswoud alhier getrouwt den 20 november 1664.
00-00-1664 Jacob Jansz, jongesel van de Schoorldam en Diuwer Pieters, jongedochter tot Eertswoud
19-04-1665 Jan Barentsz, jongesel op de Eertswouder Langereijs en Guert Pieters, jongedochter op de Nieroper Lang tot Nierop den 19 aprilis 1665.
00-00-1665 Jan Cornelisz, jongesel tot Eertswoud en Lijsbet Cornelis, jongedochter mede alhier, 1665.

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. Aartswoud Gereformeerde trouw- en lidmaatinschrijvingen. Inv.nr. 1

Transcriptie: GeneaData.        Datum: 21-11-2019

 

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *