Winkel Dopen Gereformeerd 1774-1780

Winkel Dopen   1774 – 1833

Winkel Periode 1774– 1780.

20-02-1774 Is gedoopt het kindt van Jan Sijvertsz Noobel en Neeltje Jans Groen woonende te Winkel en is genaamt Aaltje Jans.
20-03-1774 Is gedoopt de huijsvrouw van Sijmon Aarjensz Houwert na dat zij belijdenis van ’t gereformeerde geloof heeft gedaan voor den heer predicant en oudeling genaamt Grietje Jans Bijhouwer oudt 31 jaaren.
03-04-1774 Zijnde den eersten paasdag -iIs gedoopt het kindt van Jan Jansz Groot en Aagtje Willems woonende in een van de strijkmolens onder Winkel en is genaamt Neeltje Jans.
04-04-1774 En de tweede paasdag ‘t kindt van Cornelis Pietersz Keesman en Grietje Coster woonende te Winkel en is genaamt Trijntje.
01-05-1774 Is gedoopt het kindt van Gerrebrant Passer en Trijntje Gerrits Sluijs woonende te Winkelder Weere en is genaamt Marijtje.
15-05-1774 Is gedoopt het kindt van Dirk Stapel en Trijntje Cornelis woonende te Lutjewinkel en is genaamt Antje Dirks.
23-05-1774 Zijnde den tweeden pinxterdag is gedoopt het kindt van Floris Dirksz Kruijdt en Trijntje Klaas Wit woonende op Lutjewinkel en is genaamt Aaltje, oudt zijnde omtrent zeeven weeken.
26-06-1774 Sondags morgens is gedoopt het kindt van Pieter Wit en Maartjen Aarjens Wit woonende op Lutjewinkel en is genaamt Sijmon Pietersz.
26-06-1774 Na de middag is gedoopt het kindt van Sijmon Aarjensz Hauwert en Grietje Bijhouwer woonende aan de Winkelder Langerijs en is genaamt Jan.
03-07-1774 Is gedoopt het kindt van Jan Jansz Rutsz en Neeltje Pieters woonende te Winkel en is genaamt Pieter Jansz.
31-07-1774 Is gedoopt het kindt van Cornelis van Leijen en Maartjen Jans Jongejeugt woonende in de watermolen genaamt Kroeses moolen onder deeze banne en is genaamt Trijntje Cornelis.
14-08-1774 Is gedoopt het kindt van Cornelis Dirksz Vink en Trijntje Jans woonende te Winkel en is genaamt Geertje.
21-08-1774 Is gedoopt het kindt van Klaas Jansz Kuijper en Dieuwertje Pieters woonende te Winkel en is genaamt Lijzabet Jans.
04-09-1774 Is gedoopt het kindt van Klaas Span en Trijntje Cornelis Gorter woonende alhier en is genaamt Cornelis Klaasz. Den zelve dito is gedoopt het kindt van Jan Zwan en Marijtje Strijker woonende te Winkel en is genaamt Pieter Jansz.
11-09-1774 Is gedoopt het kindt van Pieter Pietersz Smidt en Teetje Aarjens Wiel woonende te Winkel en is genaamt Aaltje Pieters.
25-09-1774 Is gedoopt het kindt van Hendrik Jansz Maat en Antje Gerrits Gluer woonende te Winkel en is genaamt Aafjen.
09-10-1774 Is gedoopt het kindt van Louwris Peereboom en den overleden Maartjen Aarjens Wiel woonende op de Limmerschouw en ganaamt Maartjen Louwris.
30-10-1774 Is gedoopt het kindt van Jan Jansz Kuijper en Trijntje Pijpers woonende in de Oude Moolen te Lutjewinkel en is genaamt Dieuwer Jans.
13-11-1774 Is gedoopt het kindt van Jan Klaasz Vries en Maartjen Klaas Wit woonende te Winkel en is genaamt Klaas.
13-11-1774 Is gedoopt het kindt van Jan Rensz Reeseman en Aafje Gerts de Geus woonende in de Winkelder Weere en is genaamt Rens Jansz.
20-11-1774 Is gedoopt het kindt van Aarjen Albertsz en Antje Alberts woonende in de Wijzenhorn en is genaamt Albert Aarjensz.
04-12-1774 Is gedoopt het kindt van Jacob Kuijper en Antje IJsbrands woonende te Winkel en is genaamt Isbrand.
11-12-1774 Is gedoopt het kindt van Cornelis Hooglandt en Trijntje Pieters Hauwert woonende te Winkel en is genaamt Trijntje.
21-12-1774 Is gedoopt het kindt van Jacob Isbrantsz Vink en Grietje Corneis Pon woonende alhier en is genaamt Aarjen.
25-12-1774 Zijnde den eerste kersdag is gedoopt het kindt van Jacob Pietersz Cuijper en Jannetje Cornelis Baarts woonende te Winkel en is genaamt Cornelis.
01-01-1775 Is gedoopt het kindt van Willem Prins en Grietje Nieuweboer in de Weere onder Winkel en is genaamt Lijzabeth Willems.
08-01-1775 Is gedoopt het kindt van Dirk Aarsz Fijnheer en Grietje Cornelis Kruijff woonende alhier en is genaamt Aaltje Dirks.
22-01-1775 Is gedoopt het kindt van Jan Gersz Coomen en Maartjen Kuijpers woonende in een strijkmoolen onder Winkel en is genaamt Pieter Krab.
09-04-1775 Is gedoopt het kindt van Jan Jansz Backer en Trijntje Jans Koster woonende alhier en is genaamt Neeltje Jans.
23-04-1775 Is gedoopt het kindt van Aarjen Gertsz Molenaar en Lijzabet Jacobs Vel woonende alhier en is genaamt Gerrit.
23-04-1775 Is gedoopt het kindt van Gerrit Leijen en Trijntje Jacobs woonende in de Soutkaagsmoolen en is genaamt Aaltje Gerts.
07-05-1775 Is gedoopt het kindt van Cornelis Maartensz Konkel en Neeltjen Louwris woonende te Winkel en is genaamt Jan Cornelisz.
11-06-1775 Is gedoopt het kindt van Floris Kruijt en Trijntje Wit woonende te Lutjewinkel en is genaamt Dirk Kruijt.
25-06-1775 Is gedoopt het kindt van Pieter Wit en Maartjen Aarjens Wit woonende te Lutjewinkel en is genaamt Dieuwertje Pieters.
09-07-1775 Is gedoopt het kindt van Cornelis Jansz Hoovenier en Maartjen Jacobs Stadt woonende alhier en is genaamt Jacob Cornelisz.
09-07-1775 Is gedoopt het kindt van Sijbrand Aarjensz Vader en Geertje Klaas Oudendijk meede alhier woonagtig en is genaamt Klaas Sijbrandsz.
20-07-1775 Is gedoopt het kindt van Anna Maria van Kesler en hun moeder als getuijge neffens haar , sijnde het kindt in onegt geteeldt en is genaamt Trijntje.
27-07-1775 Is gedoopt het kindt van Klaas Ruijter en Jantje Willems woonende alhier en is genaamt Pieter.
10-09-1775 Is gedoopt het kindt van Jan Zwan en Marijtje Strijkers woonende alhier en is genaamt Trijntje.
10-09-1775 Is gedoopt het kindt van Gerrebrandt Passer en Trijntje Gerrits Sluijs woonende in de Weere en is genaamt Maartjen.
01-10-1775 Is gedoopt het kindt van Wullem Zwan en Guurtjen Kruijt woonende te Winkel en is genaamt Cornelis.
01-10-1775 Is gedoopt het kindt van Cornelis Jansz en Barentje Klaas woonende te Winkel en is genaamt Jantjen.
01-10-1775 Is gedoopt het kindt van Cornelis Jansz van Leijen en Maartje Jans Jongejeugt woonende in de watermolen van Ouds Kroeser moolen genaamt onder Winkel en is genaamt Antje Cornelis.
22-10-1775 Is gedoopt het kindt van Pieter Arisz Fijnheer en Grietje Pieters Hauwert woonende te Winkel en is genaamt Trijntje.
29-10-1775 Is gedoopt het kindt van Jan Jansz Gouwen en ’t kindt van Cornelis Kos en Aafjen Breedenroode alle woonagtig te Winkel, ’t eerste ganaamt Jan Jansz, ’t tweede Cornelis.
21-01-1776 Is gedoopt het kindt van Aarjen Albertsz en Antje Alberts woonende in de Wijzenhorn en is genaamt Antje Aarjens.
04-02-1776 Is gedoopt het kindt van Hendrik Prins ons chirurgijn en Femmetje van Leeuwen woonende te Winkel en is genaamt Luppe.
11-02-1776 Zijn gedoopt de kinderen voor eerst het kindt van Jan Rensz Reeselman en Aafje Gerrits de Geus woonende in de Winkelder Weere en is genaamt Gerrit Jansz, het tweede ’t kindt van Cornelis Joffer en Aaltje ’t Lam woonende te Winkel en is genaamt Neeltjen.
18-02-1776 Is gedoopt het kindt van Klaas Leijen en Trijntje Aarjens woonende te Winkel en is genaamt Cornelis.
17-03-1776 Is gedoopt het kindt van Jan Smidt en Catariena Jurgens Kesseler woonende te Winkel en is genaamt Willem.
24-03-1776 Is gedoopt het kindt van Cornelis Borst en Maartje Sluijs woonende te Winkel en is genaamt Aafjen.
12-05-1776 Is gedoopt het kindt van den Eerwaarde Heer Andreas Kok geagt evangelie dienaar in de gemeente J:C: alhier en mejuffrouw Catharina Grootzandt en de getuijge Maria de Coning en is genaamt Adriaan Arent.
19-05-1776 Is gedoopt het kindt van Jan Klaasz Kuijper en Dieuwertje Pieters Grootes woonende alhier en is genaamt Maartjen.
16-06-1776 Is gedoopt het kindt van Jacob Kuijper en Jannetje Baarts woonende te Winkel en is genaamt Neeltjen.
23-06-1776 Is gedoopt het kindt van Jan Koomen en Maartjen Cuijpers woonende in een strijkmoolen alhier en is genaamt Antje Jans.
20-10-1776 Is gedoopt het kindt van Cornelis Wittebol en Sijtje Schaager woonende alhier en is genaamt Trijntje.
27-10-1776 Is gedoopt het kindt van Hendrik Coordes en Grietje Cos woonende te Winkel en is genaamt Trijntje.
03-11-1776 Is gedoopt het kindt van Cornelis Maartensz Konkel en Neeltje Louwris woonende alhier en is genaamt Jan Cornelisz.
01-12-1776 Is gedoopt het kindt van Hendrik Egbertsz Mout en Jannetje Jans Koster woonende alhier en is genaamt Egbert Hendriksz Mout.
01-12-1776 Is gedoopt het kindt van Pieter Kos en Lijsabet Jans woonende alhier en is genaamt Cornelis.
15-12-1776 Is gedoopt het kindt van Jan Glas en Anna Boerhave woonende te Winkel en is genaamt Luijtjen, en het kindt van Klaas Slot en Neeltjen Pieters Grootes woonende meede tot Winkel en is genaamt Jcob.
29-12-1776 Is gedoopt het kindt van Klaas Span en Trijntje Gorter woonende te Winkel en is genaamt Guertje Klaas Span.
05-01-1777 Is gedoopt het kindt van Cornelis Leijen en den overleeden Maartjen Jongejeugt woonende in de watermolen van oude genaamt Kroezes moolen onder Winkel en is genaamt Antje Cornelis.
05-01-1777 Is gedoopt het kindt van Floris Dirksz Cruijt en Trijntje Klaas Wit woonende te Lutjewinkel en is genaamt Grietje Floris.
19-01-1777 Is gedoopt het kindt van Aarjen Gertsz Moolenaar en Lijsabet Jacobs Nol woonende alhier en is genaamt Vrouwtje.
09-03-1777 Is gedoopt het kindt van Wullem Arissz Hopman en Trijntje Klaas Backer woonende te Lutjewinkel en is genaamt Trijntje Willems Hopman.
16-03-1777 Is gedoopt het kindt van Jacob IJsbrantsz Vink en Grietje Corelis Pon woonende te Winkel en is genaamt Neeltjen.
30-03-1777 Zijnde den eertsen paasdag is gedoopt het kindt van Gerrit Leijen en Trijntje Jacobs woonende in de Soutkaagsmoolen onder Winkel en is genaamt Jantje Gers.
06-04-1777 Is gedoopt het kindt van Jacob Jansz Kuijper en Antje Isbrands Vink woonende te Winkel en is genaamt Neeltjen.
13-04-1777 Is gedoopt het kindt van Wullem Cornelisz Doorn en Antje Tijsens Bloem woonende te Winkel en is genaamt Tijs Wullemsz.
18-05-1777 Is gedoopt na gedane belijdenis van ons religie voor kerkeraad van de gereformeerde kerk te Winkel de dochter van Hartman Gerritsz Mastenbroek en Antje Aarjens Beeltman in leven egte lieden te Nieuwe Niedorp en is genaamt Trijntje, out 24 jaaren.
08-06-1777 Is gedoopt het kindt van Pieter Pietersz Wit en Maartjen Aarjens Wit woonende te Lutjewinkel en is genaamt Pieter.
29-06-1777 Is gedoopt het kindt van Jan Jansz Kuijper en Trijntje Pijper woonende in de Oude Moolen te Lutjewinkel en is genaamt Maartje Jans.
04-07-1777 Is gedoopt het kindt van Jan Coomen en Maartjen Kuijper woonende in een van de Niedorper Cogge Strijkmolens onder de banne van Winkel en is genaamt Anne Jans.
24-08-1777 Is gedoopt het kindt van Jan Nobel en Neeltje Jans Groen woonende te Winkel en is genaamt Jan Jansz Nobel.
21-09-1777 Is gedoopt het kindt van Cornelis Dirksz Prins en Trijntje Jacobs de Lange woonende in de Weere en is genaamt Neeltje Cornelis.
28-09-1777 Is gedoopt het kindt van Jan Jansz de Groot en Aagtje Willems woonende in een van de strijkmoolens onder Winkel en is genaamt Willem Jansz.
28-09-1777 Is gedoopt het kindt van Gerbrant Passer en Trijntje Pieters Sluijs woonende in de Winkelder Weere en is genaamt Gerrit.
19-10-1777 Is gedoopt het kindt van Jan Jansz Gouwen en Trijntje Strijkers woonende te Winkel en is genaamt Maartjen.
23-11-1777 Is gedoopt het kindt van Pieter Kos en Lijsabet Jans woonende te Winkel en is genaamt Jan.
30-11-1777 Is gedoopt het kindt van Hendrik Maat en Antje Gerrits Gluer woonende te Winkel en is genaamt Gerrit, en het kindt van Cornelis Tijsen Borst en Maartje Pieters Sluijs woonende te Winkel en is genaamt Trijntje.
14-12-1777 Is gedoopt het kindt van Klaas Pietersz Ruijter en Jantje Wullems woonende te Winkel en is genaamt Wullem.
21-12-1777 Is gedoopt het kindt van Cornelis Jansz en Barentje Klaas woonende te Winkel en is genaamt Jantje Cornelis.
25-12-1777 Den eersten kersdag is gedoopt het kindt van Hendrik Prins, chirurgijn alhier te Winkel en Femmetje van Leeuwen en is genaamt Antje Hendriksz Prins.
04-01-1778 Is gedoopt het kindt van Cornelis Dirksz en Trijntje Jans en het kindt van Dirk Fijnheer en Grietje Kruijff woonende alle te Winkel en het eerste is genaamt Jan Cornelisz en ’t ander Krelisje.
08-02-1778 Is gedoopt het kindt van Jan Rensz Reeselman en Aafje Gerrits de Geus woonende in de Winkelder Weere en is genaamt Geertje.
08-02-1778 Is gedoopt het kindt van Maarten Aarjensz Smit en Neeltje Bier woonende te Winkel en is genaamt Aarjen.
08-03-1778 Is gedoopt het kindt van Reindert Jacobsz en Trijntje Teunis woonende op Limmerschouw en is genaamt Trijntje.
15-03-1778 Is gedoopt het kindt van Klaas Leijen en Trijntje Arends woonende te Winkel en is genaamt Arend, en het kindt van Louris Jansz Pereboom en Maartje Klaas Coorn woonende op de Limmerschouw en is genaamt Klaas, en het kindt van Aarjen Albertsz en Antje Alberts woonende in de Wijzenhorn en is genaamt Jan Aarjensz.
05-04-1778 Is gedoopt het kindt van Maarten Smit en Wentje Jacobs woonende in de boven strijkmolen bij de Boere Sluijs onder deese banne en is genaamt Aarjen Maartensz. en het kindt van Cornelis Jansz van Leijen en Antje Jurgens Kesler woonende in een watermolen onder deese banne en is genaamt Jurgen Cornelisz Leijen.
19-04-1778 Is gedoopt het kindt van Willem Dirksz Bakker en Trijntje Dirks Borst woonende in Winkel en is genaamt Dirk.
26-04-1778 Is gedoopt het kindt van Floris Kruijt en Trijntje Klaas Wit woonende te Lutjewinkel en is genaamt Dirk Florisz.
10-05-1778 Is gedoopt het kindt van Hendrik Mout Coster en het kindt van Aarjen Gertsz Molenaar en Lijsabet Jacobs Vel te samen te Winkel woonagtig, het eerste genaamt Pieter het ander Jacob.
17-05-1778 Is gedoopt het kindt van Claas Jacobsz Slot en Neeltje Pieters Grootes woonende in Winkel en is genaamt Pieter.
07-06-1778 Is gedoopt het kindt van Klaas Koeman en Neeltje Braak woonende in de Winkelder Weere en is genaamt Gerrit.
14-06-1778 Is gedoopt het kindt van Aarjen Jansz Krab en Trijntje Aarjens Backer woonende in de Ooster Moerbeecq onder Nieuwe Niedorp en is genaamt Jan Aarjensz Krab.
21-06-1778 Is gedoopt het kindt van Jacob IJsbrandsz Vink en Grietje Cornelis Pon woonende in Winkel en is genaamt Antje.
12-07-1778 Is gedoopt het kindt van Gerrit Maartensz Smit en Trijntje Hartmans Mastenbroek woonende in een strijkmoolen onder dese banne en is genaamt Trijntje.
06-09-1778 Is gedoopt het kindt van Pieter Willemsz Ruijg en Grietje Jans Zwan woonende aan het Verlaat bij Colhorn onder Winkel en is genaamt Wullem Pietersz.
27-09-1778 Zijn gedoopt de kinderen van Pieter Cornelisz Kos en Lijsabet Jans woonende in Winkel het eerste genaamt Jacob, de tweede Zijvert.
04-10-1778 Is gedoopt het kindt van Hendrik Coordes en Grietje Cornelis Kos woonende in Winkel en is genaamt Cornelis.
24-10-1778 Zijn gedoopt de twee kinderen van Simon Hauwert en Grietje Bijhouwer woonende aan de Winkelder Langereijs, ’t eerste genaamt Aarjen ’t tweede Guurtje.
08-11-1778 Is gedoopt het kindt van Klaas Jansz Kuijper en Dieuwertje Cornelis en is genaamt Cornelis Klaasz Kuijper.
29-11-1778 Is gedoopt het kindt van Klaas Maartensz Smit en Aagtje Cornelis Kos woonende in Winkel en is genaamt Trijntje.
25-12-1778 Zijnde den eersten kersdag is gedoopt het kindt van Cornelis Cornelisz Wittebol en Sijtje Cornelis Schagen woonende in Winkel en is genaamt Antje.
01-01-1779 Is gedoopt het kindt van Jacob Pietersz Kuijper en Jantje Cornelis Baarts woonende in Winkel en is genaamt Cornelis Jacobsz.
21-02-1779 Is gedoopt het kindt van Gerbrant Passer en Trijntje Gerrits Sluijs woonende in de Weere en is genaamt Gerrit.
04-04-1779 Zijnde den eerste paasdag is gedoopt het kindt van Klaas Jansz Boer en Maartjen Pieters zijnde in onegt geteelt woonende op de Limmergouw en is genaamt Lijzabet.
06-06-1779 Is gedoopt het kindt van Aarjen Albetsz en Antje Albertswoonende in de Wijsenhorn en is genaamt Aaltje Aarjens.
13-06-1779 Is gedoopt het kindt van Cornelis Dirksz Vink en Trijntje Jans woonende in Winkel en is genaamt Maartjen.
11-07-1779 Is gedoopt het kindt van Pieter Pietersz Bruijn en Antje Pieters Klok woonende te Lutjewinkel en is genaamt Bregtje Pieters.
25-07-1779 Is gedoopt het kindt van Jan Zwan Wittebol en Marijtje Strijker woonende in Winkel en is genaamt Trijntje.
12-09-1779 Is gedoopt het kindt van Pieter Pietersz Wit en Neeltje Ariaans Wit woonende te Lutjewinkel en is genaamt Pieter.
10-10-1779 Is gedoopt het kindt van Jacob Jansz Smit en Antje Pieters woonende in Winkel en is genaamt Maartje Jacobs.
17-10-1779 Is gedoopt het kindt van Pieter Cornelisz Graaf en Dieuwertje Dirks Cossen woonende in een strijkmolen onder Winkel en is genaamt Trijntje Pieters.
24-10-1779 Is gedoopt het kindt van Aarjen Molenaar en Lijsbeth Vel woonende in Winkel en is genaamt Jan.
24-10-1779 Is gedoopt het kindt van Cornelis Hovenier en Lijsbeth Dirks Volger woonende meede alhier en genaamt Jan Hovenier.
31-10-1779 Is gedoopt het kindt van Mr. Hendrik Prins en Femmetje van Leeuwen woonende in Winkel en is genaamt Aaltje.
14-11-1779 Is gedoopt het kindt van Jan Schram en Maartjen Juriaans alhier woonagtig en is genaamt Klaas Schram.
21-11-1779 Is gedoopt het kindt van Pieter Cos en Lijsebet Jans woonende in Winkel en is genaamt Reijnuw.
05-12-1779 Is gedoopt het kindt van Hermanus Zwaan en Aaltje Vader woonende in Winkel en is genaamt Maartjen.
19-12-1779 Is gedoopt het kindt van Cornelis Tijsen Borst en Maartje Pieters Sluijs woonende in Winkel en is genaamt Pietertje, en het kindt van Dirk Aarjen Fijnheer en Grietje Cornelis Kruijf woonende in Winkel en is genaamt Willem.
25-12-1779 Sijnde den eersten kersdag is gedoopt het kindt van Claas Jacobsz Slot en Neeltje Pieters Grootes woonende in Winkel en is genaamt Lijsabet.
16-01-1780 Is gedoopt het kindt van Cornelis Joffer en Aaltje ’t Lam alhier en is genaamt Dieuwertje.
01-03-1780 Is gedoopt het kindt van Jan Gertsz Koomen en Maartje Cornelis Kuijper woonende in een strijkmolen onder deese banne en is genaamt Pieter Krab.
05-03-1780 Is gedoopt het kindt van Cornelis Jansz Leijen en Anna Marij van Kesler eoonende in Poldermolen te Lutjewinkel en is genaamt Neeltje Cornelis.
12-03-1780 Is gedoopt het kindt van Gerrit Maartensz Smit en Trijntje Hartman woonende in een strijkmoolen en is genaamt Pieter Gertsz.
15-03-1780 Is gedoopt de huijsvrouw van Jan Schram, na gedane belijdeni van hun geloof der gereformeerde religie in de gemeente J:C: te Winkel oud 21 jaaren en genaamt Maartjen.
30-04-1780 Is gedoopt het kindt van Jacob Kuijper en Jannetje Baart woonende in Winkel en is genaamt Neeltje.
06-05-1780 Is gedoopt het kindt van Gerrit Leijen en Trijntje Jacobs woonende in de Zout Kaags molen onder Winkel en is genaamt Antje Gerrits Leijen.
09-07-1780 Is gedoopt het kindt van den overleeden Cornelis Wittebol en Sijtje Schagen woonende in Winkel en is genaamt Cornelis.
03-09-1780 Is gedoopt het kindt van Kornelis Jansz en Barentje Klaas woonende in Winkel en is genaamt Klaas.
08-10-1780 Is gedoopt het kindt van Jan Ariaansz Coorn en Bregtje Jans Swaan woonende in Winkel en is genaamt Maarten.
05-11-1780 Is gedoopt het kindt van Aarjen Albertsz en Antje Alberts woonende in de Wijzenhorn en is genaamt Gert Aarjensz.
12-11-1780 Is gedoopt het kindt van Simon van der Molen en Trijntje Pieters Hooningsvelt woonende in Winkel en is genaamt Pieter van der Moolen.
03-12-1780 Is gedoopt het kindt van Jan Gouwen en Trijntje Strijker woonende in Winkel en is genaamt Aaltje.
14-12-1780 Is gedoopt het kindt van Jacob IJsbrantsz Vink en Grietje Cornelis Pon woonende in Winkel en is genaamt Jan Jacobs.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 24-05-2024.

Bron: RA Alkmaar – Winkel Inv.nr.4

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand Is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) Is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogIsche of hIstorIsche doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het Is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *