Winkel Dopen Gereformeerd 1752-1758

Winkel Dopen   1720 – 1774

Winkel Periode 1752– 1758.

01-01-1752 Is gedoopt het kindt van Elijas Smeth en Trijntje Cornelis Glas en is genaamt Maartje.
23-01-1752 Is gedoopt het kindt van Pieter Cornelisz en Stijntje Jans uijt de Weere en is genaamt Cornelis.
30-01-1752 Is alhier gedoopt het kindt van Cornelis de Graaff en Trijntje Jans Keetman, is genaamt Jan.
06-02-1752 Is alhier gedoopt het kindt van Willem Teeuwisz en Grietje Langereijs binnen Winkel en is genaamt Aarjen.
20-02-1752 Is alhier gedoopt het kindt van Jan Maartensz Schagen en Grietje Jans van Lutjewinkel en is genaamt Gerrit Jansz.
05-03-1752 Is alhier gedoopt het kindt van Cornelis Jacobsz Swart en Maartje Pieters Breet binnen Winkel en is genaamt Dieuwer.
16-04-1752 Is alhier gedoopt het kindt van Jan Abrahamsz en Lijsabet Hermons van de Winkelder Langereijs en is genaamt Hermen.
15-05-1752 Is alhier gedoopt het kindt van Pieter Meijers en Lijsbet Pieters van Limmerschou onder de banne van Wnkel en is genaamt Neeltjen.
04-06-1752 Is alhier gedoopt het kindt van Ariaan Cornelis Corver en Antje Sijmons Wit en is genaamt Jan.
18-06-1752 Is alhier tot Winkel gedoopt het kindt van Pieter Gouwen en Maartje Sips en is genaamt Neeltje.
18-06-1752 Is gedoopt het kindt van Evert de Vries en Trijntje Pieters en is genaamt Diewertje.
02-07-1752 Is alhier tot Winkel gedoopt het kindt van Klaas Jansz Schram en Antje Jacobs en is genaamt Abraham Schram.
16-07-1752 Is alhier gedoopt het kindt van Maarten Jansz Kuijper en Lijsbet Jacobs in de Soutkaagsmolen en is genaamt Geertje.
23-07-1752 Is alhier tot Winkel gedoopt het kindt van Pieter Hauwert en Maartje Alderts en genaamt Aldert.
06-08-1752 Is alhier tot Winkel gedoopt het onegte kind van Lijsabet Jans Hardeman van Abbekerk waer sij in hun uijterstenoot bekent heeft de vader te sijn Jan Coster alhier binnen dese stede woonagtig en is genaamt Jantjen.
20-08-1752 Is alhier binnen Winkel gedoopt het kindt van Pieter Donker en Trijntje Jans Maet en is genaamt Jan.
20-08-1752 Is alhier binnen Winkel gedoopt het kindt van Sijmon Klaver en Neeltjen Jans en is genaamt Geertje.
27-08-1752 Is alhier binnen WInkel gedoopt het kind van Dirk Borst en Lijsbet de Jong en is genaamt Grietje.
11-09-1752 Is alhier binnen WInkel gedoopt het kind van Jacob Jansz Span woonde onder de Zeedijk en is genaamt Cornelis.
24-09-1752 Is gedoopt het kind van Cornelis Cornelisz en Reijnu Cornelis Langereijs woonende binnen Winkel en is genaamt Grietje.
01-10-1752 Is gedoopt het kind van Cornelis Hoogland en Maertje Hendriks woonagtig in de Weere onder de banne van Winkel en is genaamt Aarjen.
30-10-1752 Is gedoopt het kind van Jan Floorsz en Geertje Maks woonagtig in de Winkelder Were en is genaamt Neeltjen.
30-10-1752 Is gedoopt het kind van Maarten Jansz Smit en Trijntje Jans van Lutjewinkel uijt een van de strijkmolens en is genaamt Gerrit.
12-11-1752 Is alhier in de Gereformeerde Kerk gedoopt het kind van Jan Hendriksz Cat en Trijntje Jacobs Moeijes en is genaamt Aeltje.
03-12-1752 Is gedoopt het kind van Wilm Coster en Neeltje Pieters Bijpost woonende op Lutjewinkel en is genaamt Maertje.
14-12-1752 Zijnde donderdag avond is gedoopt het kind van Klaes Schout en Neeltje Cornelis wonende tot Winkel en is genaamt Antje.
31-12-1752 Is gedoopt alhier het kind van Jacob Clasz en Trijntje Sijmons in de Winkelder Weere onde desen banne en is genaamt Aagtje.
14-01-1753 Is gedoopt het kind van Rens Slot en Aetje Bakker woonende tot Winkel en is genaamt Trijntje.
18-01-1753 Zijnde donderdag avond is alhier gedoopt het kind van Klaas Aldertsz en Diewertje Pieters woonende tot Winkel en is genaamt Allert.
11-02-1753 Is gedoopt het kind van Floris Mul en Aeltje Luijtjes woonende in de Winkelder Weere en is genaamt Luijtjen.
11-02-1753 Is gedoopt het kind van Hendrik de Wever en Antje Lucas woonende alhier tot Winkel en is genaamt Gerrit.
08-04-1753 Is na gedane belijdenis voor de Erweerde Kerkenraad der stede Winkel gedoopt een bejaard persoon alhier in de Gereformeerde Kerk en is genaamt Cornelis Jacobsz Swart oud 29 jaer.
22-04-1753 Is gedoopt het kind van Dirk van Gieteren en Maartje Hermens woonende op Lutjewinkel onder dese banne en is genaamt Jan.
06-05-1753 Is gedoopt het kind van Aris Fijnheer en Neeltje Conidons wonende tot Winkel en is genaamt Jan.
06-05-1753 Is gedoopt het kind van Klaas de Vries en Lijsbet Ruts woonende op Limmersgou onder dese banne en is genaamt Guurtje.
24-06-1753 Is gedoopt het kind van Jan Gerritsz Rood en Louwersje Louwes woonende binnen Winkel en is Genaamt Aegt Jans.
24-06-1753 Is gedoopt het kind van Aerjen Timmerman en Aagtje Jans Vader en is genaamt Baefje woonende tot Lutjewinkel onder dese banne.
08-07-1753 Is gedoopt het kind van den overleden Floris Winkel en Aefje Purmer woonende binnen Winkel en is genaamt Floris.
22-07-1753 Is gedoopt het kind van Meijndert Pou en Geertje Huijberts woonende binnen Winkel en is genaamt Pieter.
29-07-1753 Is gedoopt het kind van Jan Hoek en Geertje Jacobs woonende onder dese banne aen de Zeedijk bij Lutjewinkel en is genaamt Cornelis Jansz.
12-08-1753 Is gedoopt het kind van Wilm Teeuwisz en Grietje Langereijs wonende tot Winkel en is genaamt Antje.
23-09-1753 Is gedoopt het kind van Elias Smit en Trijntje Glas wonende binnen Winkel en is genaamt Maertje.
23-09-1753 Is gedoopt het kind van Pieter Aerensen en Aegt Jans wonende in de Winkelder Were en is genaamt Klaas Pietersz.
30-09-1753 Is gedoopt het kind van Cornelis Swart en Maartje Coridon wonende tot Winkel en is genaamt Jacob.
14-10-1753 Is gedoopt het kind van Dirk Donker en Jantje Jans wonende binnen Winkel en is genaamt Trijntje.
23-12-1753 Is gedoopt het kind van Pieter Meijertsz Grootes en Lijsbet Pieters woonende onder Winkel op de Limmerschou en is genaamt Pieter.
01-01-1754 Is gedoopt het kind van Cornelis Rik en Maartje Jans wonende tot Winkel en is genaamt Maertje.
06-01-1754 Is gedoopt het kind van Jan Cornelisz Breeland en Trijntje Gerrits Kroon wonende binnen Winkel en is genaamt Cornelis.
20-01-1754 Is gedoopt het kind van Jacob Hoogland en Hilgond Heijndriks woonende op Limmerschou en is genaamt Klaas.
10-03-1754 Is gedoopt het kind van Cornelis Lap en Jantje Laps in de poldermolen onder dese banne en is genaamt Dirk.
31-03-1754 Is gedoopt het kind van Pieter Cornelisz Kool en Stijntje Jans woonende in de Winkelder Weere en is genaamt Geertje.
07-04-1754 Is gedoopt het kind van Wilm Coster Prins en Neeltje Bijpost wonende op Lutjewinkel onde dese banne en is genaamt Pieter.
20-04-1754 Is gedoopt het kind van Hendrik Tentij en Antje Wijtman wonende tot Winkel en is genaamt Gerrit.
28-04-1754 Is gedoopt het kind van Hendrik Marschalk en Trijntje Walraven woonende tot Winkel en is genaamt Eldert.
21-07-1754 Is gedoopt het kind van Klaas Aldertsz Crab en D: Pieters woonende tot Winkel en is genaamt Jannetje.
28-07-1754 Is gedoopt het kind van Maarten Jansz Rootjes en Diewertje Pieters Vink woonende binnen Winkel en is genaamt Cornelis.
11-08-1754 Is gedoopt het kind van Sijvert Jansz en Trijntje Gers woonende tot Winkel en is genaamt Gerrit.
18-08-1754 Is gedoopt het kind van Jan Swan en Lijsbet Hermans woonende aen de Langereijs onder deze banne en is genaamt Bregtje.
25-08-1754 Is gedoopt het kind van Sijmon Claver en Neeltje Pieters woonende to Winkel en is genaamt Pieter.
07-10-1754 Is gedoopt het kind van Jan Gersen Rood en Louwertje Louris woonende te Winkel en is genaemt Aagt Jans.
24-11-1754 Is gedoopt het kind van Floris Mul en Aeltje Luijtjes en is genaamt Aarjen.
05-01-1755 Sijn gedoopt de twee kinderen van Dirk van Gieteren en Maartje Harmens woonende op Lutjewinkel onder dese banne en zijn genaamt Hermen en Cornelis Dirksz.
30-01-1755 Is gedoopt het kind van Pieter Jansz Donker en Trijntje Jans Maet en ’t sacrament des doops bedient door Do. Gerret va Nieuwe Niedorp sijnde donde`rdag avond en is genaamt Cornelis.
16-02-1755 Is gedoopt het kind van Jan Hoek en Geertje Jacobs onder de Zeedijk onder dese banne en is genaamt Cornelis Jansz.
23-02-1755 Is gedoopt het kind van Jan Hendriksz Cat en Trijntje Moejes en is genaamt Trijntje Jans.
02-03-1755 Is gedoopt het kind van Maerten Jansz Kuijper en Lijsbet Jacobs Broek wonende onder de banne van Winkel in de Zout Caags molen en is genaamt Geertje.
09-03-1755 Is gedoopt het kind van Cornelis Stap en Guertje Langereijs van Winkel en is genaamt Antje.
20-04-1755 Is gedoopt het kind van Dirk Borst en Lijsbet de Jong en ’t kind van Dirk Dux en Trijntje Mul, de eerste woonagtig te Winkel de tweede te Lutjewinkel onder dese banne, ’t ene kint genaamt Jannetje en ’t ander genaamt Maartje.
19-05-1755 Sijnde de tweede Pinxterdag is gedoopt het kind van Dirk Donker en Jantje Jans woonende alhier en is genaamt Grietje.
08-06-1755 Is gedoopt het kind van Cornelis Pietersz Graaf en Trijntje Jans woonende in een van de Strijkmolens onder dese banne en is genaamt Trijntje.
08-06-1755 Is gedoopt het kind van Cornelis Jansz Maet en Neeltje Riba woonende alhier en is genamt Jan.
15-06-1755 Is gedoopt het kind van Pieter Meijers en Lijsbet Pieters woonende op Limmerschou onder dese banne en is genaamt Neeltje.
22-06-1755 Is gedoopt het kind van Klaas Schout en Neeltje Cornelis woonende tot Winkel en is genaamt Geertje.
29-06-1755 Is gedoopt het kind van Elijas Smit en Trijntje Glas woonende tot Winkel en is genaamt Louris Croon.
07-07-1755 Is gedoopt het kind van Cornelis Crijnen en Anna Jacobs woonende in de Winkelder Weere en is genaamt Jantje Cornelis.
13-07-1755 Is gedoopt het kind van Cornelis Hovenier en Maartje Jans woonende te Winkel en is genaamt Trijntje.
07-09-1755 Is gedoopt het kind van Cornelis Cos en Reijnu Cornelis Langereijs woonende te Winkel en is genaamt Neeltje.
14-09-1755 Is gedoopt het kind van Tijs Borst en Maartje Cornelis woonende in de Weere onder dese banne en ’t kind van Evert de Vries en Trijntje Pieters woonende te Winkel ’t eerste is genaam Trijntje en ’t ander Jan.
28-09-1755 Is gedoopt het kind van Barent en Aaltje Lips woonende op ’t sluijsje bij Colhorn onder Winkel en is genaamt Marijtje.
05-10-1755 Is gedoopt het kind van Maarten Smit en Trijntje van Gieteren woonende in de boven strijkmolen onder Winkel en is genaamt Klaas.
16-11-1755 Sijn gedoopt de kinderen van Jan Floorsz en Geertje Mak en van Aarjen Baas en Antje Jans, Aris Fijnheer en Maartje Cornelis, Hendrik Marschalk en Trijntje Walravens, alle van en onder Winkel en sijn genaamt 1e  Maartje 2e  Trijntje,  3e Jacob , 4e Klaas.
07-12-1755 Is gedoopt het kindt van Wilm Prins en Maartjen Aariaans woonende in de Winkelder Weere en is genaamt Aerjen.
25-12-1755 Sijnde de 1e Kersdag is gedoopt het kind van Pieter Teunisz en Aefje Pieters woonende alhier en is genaamt Jantjen.
11-01-1756 Is gedoopt het kind van Cornelis Swan en Grietje Jas en is genaamt Jan Swan.
18-01-1756 Is gedoopt het kind van Dirk van Gieteren woonende te Lutjewinkel onder dese banne en is genaamt Jan Dirksz.
28-02-1756 Is gedoopt het kind van Klaas Schram en Antje Stokkens woonende alhier en is genaamt Cornelis.
09-05-1756 Is gedoopt het kind van Meijndert Pon en Geertje Huijberts woonende te Winkel en is genaamt Jan.
23-05-1756 Is gedoopt het kind van Rens Slot en Aaltje Backer woonende alhier en is genaamt Maarten.
30-05-1756 Is gedoopt het kind van Wilm Coster en Trijntje Bijpost woonende op Lutjewinkel onder dese banne en is genaamt Dirk.
20-06-1756 Is gedoopt het kind van Wilm Teeuwsz en Grietje Langereijs woonende alhier en is genaamt Antje.
04-07-1756 Is gedoopt het kind van Louwrens Clinkhamer en Trijntje Gers Coeman woonende te Winkel en is genaamt Gerrit.
29-08-1756 Is gedoopt het kind van Cornelis Maat en Neeltje Ribas woonende alhier en is genaamt Ariaan.
12-09-1756 Is gedoopt het kind van Jan Hendrik Tentij en Antje Wijtmans woonende alhier en is genaamt Aariaan.
19-09-1756 Is gedoopt het kind van Cornelis Stap en Guurtje Langereijs en het kindt van Jan Coorn en Aaf Jans Donker woonende beijde alhier ’t eertse genaamt Cornelis, ’t  tweede Baafje.
17-10-1756 Is gedoopt het kind van Christiaan Strijker en Maartje Pieters Vink woonende beijde alhier en is genaamt Cornelis.
14-11-1756 Is gedoopt het kind van Sijmon Claver en Neeltje Pieters woonende alhier en is genaamt Klaas.
05-12-1756 Is gedoopt het kind van Cornelis Krijnen en Anna Jacobs woonende in de Winkelder Weere en is genaamt Pieter.
16-01-1757 Is gedoopt het kind van Willem Backer en Diewer Jans woonende alhier en is genaamt Dirk.
20-02-1757 Is gedoopt het kind van Pieter Dikstaal en Stijntje Jans woonende in de Weere onder Winkel en is genaamt Rensje.
06-03-1757 Is gedoopt het kind van Jan Hoek en Geertje Jacobs woonende onder Winkel onder dijk en is genaamt Maartje Jans.
20-03-1757 Is gedoopt het kind van Jan Swaan en Lijsbet Harmens woonende binnen Winkel en is genaamt Abraham.
20-03-1757 Is gedoopt het kind van Cornelis Hovenier en Maartje Jans woonende alhier en is genaamt Cornelis.
27-03-1757 Sijn gedoopt de kinderen van Cornelis Cos en Reijnu Cornelis en van Jan Donker en Trijntje Coridons alle van Winkel, ’t eerste genaamt Aegtje en ’t ander Maartje.
03-04-1757 Is gedoopt het kind van Dirk Boerdijk en Aaltje Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Luewtje.
10-04-1757 Is gedoopt het kind van Dirk Donker en Jantje Keetman woonende alhier en is genaamt Grietje.
24-04-1757 Is gedoopt het kind van Floris Mul en Aaltje Luijtjes woonende in de Winkelder Weere en is genaamt Gerrit.
08-05-1757 Is gedoopt het kind van Cornelis Meijndersz en Crelisje Cornelis woonende alhier en is genaamt Dirk.
05-06-1757 Is gedoopt het kind van Cornelis Kant en Maartje Klaas wonende op de Limmerschou onder dese banne en is genaamt Maartjen.
12-06-1757 Is gedoopt het kind van Lourens Clinkhamer en Trijntje Coeman woonende binnen Winkel en is genaamt Gerrit.
14-08-1757 Is gedoopt het kind van Elias de Smet en Trijntje Glas en het kint van Jan Breelandt en Trijntje Croon elle van Winkel, het eerste genaamt Maartje en het ander Aaltje.
21-08-1757 Is gedoopt het kind van Evert de Vries en Trijntje Pieters woonende te Winkel en is genaamt Antje.
28-08-1757 Is gedoopt het kind van Cornelis Pietersz Graaf en Trijntje Ceetman woonende in een Strijkmolen onder Winkel en is genaamt Sijmon.
04-09-1757 Is gedoopt het kind van Klaas Schout en Neeltje Cornelis woonende alhier en is genaamt Pieter.
04-09-1757 Is gedoopt het kind van Wilm met de Duijte en Trijntje Pieters woonende onder Winkel aan den dijk en is genaamt Jan.
25-09-1757 Is gedoopt het kind van Klaas Sijmonsz Wit en Neeltje Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Fokeltje.
22-10-1757 Is gedoopt het kind van Wilm Prins en Maartjen Aarjens woonende in de Winkelderwere en is genaamt Lijsbet.
13-11-1757 Is gedoopt het kind van Hendrik Marschalk en Trijntje Walraven woonende te Winkel en is genaamt Jan.
08-01-1758 Is gedoopt het kind van Christiaan Strijker en Maritje Vink woonende te Winkel en is genaamt Aaltje.
12-03-1758 Is na gedane belijdenis in onze kerk gedoopt een vrouws persoon met name Crelisje Cornelis out 21 jaar woonende alhier.
19-03-1758 Is gedoopt het kind van Maarten Cuijper en Antje Jacobs Broek woonende in de Soutkaag molen onder Winkel en is genaamt Aafje.
27-03-1758 Sijnde den tweede paasdag is gedoopt het kind van Jan Floorsz Winkel en Geertje Mak woonende in de Winkelderweere en is genaamt Diewer Jans.
18-06-1758 Is gedoopt het kind van Dirk Boerdijk en Aaltje Graaf beijde alhier woonagtig en is genaamt Jan.
25-06-1758 Zijn gedoopt de kinderen van Jan Slikker en Jantje Lakeman, Wilm Coster en Trijntje Bijpost, ’t eene genaamt Jacob en ’t ander Neeltje, van en onder de banne van Winkel.
09-07-1758 Is gedoopt het kind van Louwrens Klinkhamer en Trijntje Gers woonende te Winkel en is genaamt Geertje.
23-07-1758 Is gedoopt het kind van Pieter Jansz Backer en Grietje Jans Groot en het kint van Sijmon Jansz Amels en Aafje Purmer alle van Winkel, het een genaamt Cornelis en het ander Jan.
13-08-1758 Is gedoopt het kind van Dirk Borstm geregtsbode deser stede, en Lijsbet de Jong en is genaamt Cornelis.
27-08-1758 Is gedoopt het kind van Claas Sijmonsz Wit en Neeltje Cornelis woonende alhier en is genaamt Fokeltje.
03-09-1758 Is gedoopt het kind van Jan Donker en Trijntje Coridons woonende te Winkel en is genaamt Ariaantje.
17-09-1758 Is gedoopt het kind van Aris Fijnheer en Maartje Wittebol woonende alhier en is genaamt Aafjen.
12-11-1758 Is gedoopt het kind van Dirk Jansz van Gieteren en Maartje Harmens woonende op Lutjewinkel onder dese banne en is genaamt Pieter.
02-12-1758 Is gedoopt het kind van Cornelis Gerritsz Stap en Guurtje Cornelis Langereijs woonende te Winkel en is genaamt Aarjen.
24-12-1758 Is gedoopt het kind van Wilm Dirksz Bakker en Diewer Jans woonende te Winkel en is genaamt Trijntje.
30-12-1758 Is gedoopt het kind van Jan Tijsen Bijpost en Meijnsje Adriaans Houwert, ongehuwde persoonen, zijnde de vader woonagtig onder Oude Niedorp en de moeder tot Winkel, en is genaamt Ariaan.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 13-05-2024.

Bron: RA Alkmaar – Winkel Inv.nr.3

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand Is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) Is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogIsche of hIstorIsche doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het Is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *