Winkel Dopen Gereformeerd 1720-1724

Winkel Dopen   1720 – 1774

Winkel Periode 1720– 1724.

01-02-1720 Is gedoopt het kint van Jacob Huijbertsz Klopper en  Guurtje Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Jan.
18-02-1720 Is gedoopt het kint van Cornelis Pietersz Mars en Neel Jacobs woonende binnen Winkel en is genaamt Guurtje.
17-03-1720 Zijn gedoopt twee kinderen  van Claas Jacobsz en Antje Alders woonende op de Limmerschou en zijn genaamt Jantjen en Trijntje.
17-03-1720 Is gedoopt het kint van Dirk Pietersz Koopman en Guurtje Pieters woonende binnen Winkel en is genaamt Trijntje.
15-09-1720 Is gedoopt het kint van Louris Cornelisz Groot en Maartjen Pieters woonende tot Colhorn en is genaamt Cornelis.
15-09-1720 Is gedoopt het kint van Johannes Spek en Neel Jans woonende tot Colhorn en is genaamt Lijsabet.
13-10-1720 Is gedoopt het kint van Jan Cornelisz Donker en Maartjen Gerrits woonende in een watermolen en is genaamt Gerrit.
20-10-1720 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Droog en Maartjen Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Jan.
27-10-1720 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Cuijper en Geert Jans woonende op Luttjewinkel en is genaamt Cornelis.
27-10-1720 Zijn gedoopt twee kinderen van Pieter Jansz Dagman en Neel Harks woonende binnen Winkel en is genaamt het eene Aarjen en ’t ander Aaltje.
24-11-1720 Is gedoopt het kint van Aldert Cornelisz Schrijver en Griet Dirks woonende binnen Winkel en is genaamt Trijntje.
01-12-1720 Is gedoopt het kint van Do. Gerardus Twisker en Aaltje Teunis Dool woonende binnen Winkel en is genaamt Lambertus.
01-12-1720 Is gedoopt het kint van Jan Jacobsz Maijrs en Wulmtje Floris woonende binnen Winkel en is genaamt Trijntje.
01-12-1720 Is gedoopt het kint van Claas Sijmonsz Claver en Maartjen Harmens woonende binnen Winkel en is genaamt Aaltje.
26-12-1720 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Rutsen en Guurtje Pieters woonende binnen Winkel en is genaamt Grietje.
16-01-1721 Is gedoopt het kint van Harmen Harksz en Anne Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Lijsabet.
19-01-1721 Is gedoopt het kint van Jan Cornelisz Wittebol en Aaf Pieters woonende binnen Winkel en is genaamt Cornelis Wittebol.
02-02-1721 Is gedoopt het kint van Claas Gersz Nouboer en Diewer Dirks woonende binnen Winkel en is genaamt Diewer Claas.
20-02-1721 Is gedoopt het kint van Elbert Hendriksz Ruijter en Neeltje Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Maartjen Elberts.
27-02-1721 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Zijp en Maartjen Dirks woonende binnen Winkel en is genaamt Jan Jansz.
02-03-1721 Is gedoopt het kint van Jan Sijmonsz de Jong en Raijnu Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Cornelis.
27-04-1721 Is gedoopt het kint van Aafjen IJsbrants en is genaamt Jan, buijten egt geteelt.
18-05-1721 Is gedoopt het kint van Isbrant Floris Vink en Aaltje Claas woonende binnen Winkel en is genaamt Jan.
22-05-1721 Is gedoopt het kint van Cornelis Jansz Breelant en Diewertjen Houwert woonende binnen Winkel en is genaamt Dieuwertjen.
25-05-1721 Is gedoopt het kint van Sijmon Jansz en Trijn Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Grietje.
08-06-1721 Is gedoopt het kint van Aarjen Gerritsz de Vries en Lijsabet Dirks woonende binnen Winkel en is genaamt Grietje.
13-07-1721 Is gedoopt het kint van Jan van Gieteren en Maartjen Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Lijsabet.
13-07-1721 Is gedoopt het kint van Pieter Pietersz en Sijbrig Tomis woonende binnen Winkel en is genaamt Trijntje.
27-07-1721 Is gedoopt het kint van Gerrit Wulmsz Weere en Bregtje Aria woonende in de Winkelder Weere en is genaamt Geertje.
03-08-1721 Is gedoopt het kint van Gerrit Wulmsz Thijs en Guurt Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Dirk.
24-08-1721 Is gedoopt het kint van Raijndert Raijersz en Maartjen Gerrits woonende binnen Winkel en is genaamt Neeltjen.
07-09-1721 Is gedoopt het kint van Raijer Jansz Tuijnman en Anne Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Jan.
14-09-1721 Is gedoopt het kint van Dirk Wulmsz Kamp en Guurtje Louris woonende binnen Winkel en is genaamt Lijsabet.
21-09-1721 Is gedoopt het kint van Gerrit Jansz en Jantjen Jans woonende onder Winkel en is genaamt Anne Gers.
28-09-1721 Is gedoopt het kint van Floris Gertsz Winkel en Maartjen Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Pieter.
12-10-1721 Is gedoopt het kint van Pieter Jansz Donker en Lijsabet Dirks woonende binnen Winkel en is genaamt Maartjen.
19-10-1721 Is gedoopt het kint van Jan Cornelisz Keetman en Trijntje Fredriks woonende in de Winkelder Weere en is genaamt Trijntje Jans.
02-11-1721 Is gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz Groot en Trijntje Sijvers woonende binnen Winkel en is genaamt Cornelis.
09-11-1721 Is gedoopt het kint van Jacob Dinghum en Trijn Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Jacob.
09-11-1721 Is gedoopt het kint van Claas Jansz Knol en Guurt Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Claas.
09-11-1721 Is gedoopt het kint van Dirk Wulmsz Timmerman en  Maartjen Cornelis woonende op Luttjenwinkel en is genaamt Willem.
16-11-1721 Is gedoopt het kint van Cornelis Raijersz en Guurt Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Raijer.
25-12-1721 Is gedoopt het kint van Cornelis de Boer en Guurtje Braak woonende binnen Winkel en is genaamt Sijmon Braak.
08-01-1722 Zijnde donderdag avont is gedoopt het kint van Cornelis Pietersz Mars en Neel Jacobs woonende binnen Winkel en is genaamt Maartjen.
15-02-1722 Is gedoopt het kint van Arent Gerritsz en Neeltjen Sijmons woonende aan de Langeraijs en is genaamt Claas.
19-02-1722 Zijnde donderdag avont is gedoopt het kint van Jan Jansz Sijp en Maartjen Dirks woonende binnen Winkel en is genaamt Maartjen.
01-03-1722 Is gedoopt het kint van Claas Jacobsz en Antje Alders woonende op de Limmerschou en is genaamt Jannetje.
01-03-1722 Is gedoopt het kint van Wulm Pietersz Vet en Maartjen Dirks woonende op Luttjenwinkel en is genaamt Pieter.
15-03-1722 Is gedoopt het kint van Jan Cornelisz Donker en Maartjen Gerrits woonende in een watermolen en is genaamt Pieter.
24-05-1722 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Cuijper en Geert Jans woonende op Luttjenwinkel en is genaamt Jan Jansz.
28-06-1722 Is gedoopt het kint van Cornelis Jansz Breeland en Dieuwertjen Houwert woonende binnen Winkel en is genaamt Jan.
28-06-1722 Is gedoopt het kint van Jan Jacobsz Bakker en Neeltjen Harmens woonende binnen Winkel en is genaamt Jacob.
12-07-1722 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Rutsen en Guurtje Jacobs woonende binnen Winkel en is genaamt Jacob Jansz.
12-07-1722 Is gedoopt het kint van Jacob Huijbertsz en Guurtje Cornelis woonende in de Weere en is genaamt Claas.
26-07-1722 Is gedoopt het kint van Jan Cornelisz Maat en Maartjen Hendriks woonende binnen Winkel en is genaamt Trijntje.
06-09-1722 Is gedoopt het kint van Pieter Jansz Schoenmaker en Maartjen Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Trijntje.
06-09-1722 Is gedoopt het kint van Jacob Hendriksz Prins en Maartjen Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Aafjen.
13-09-1722 Is gedoopt het kint van Pieter Florisz Vink en Trijntje Huijberts woonende binnen Winkel en is genaamt Diewertje.
27-09-1722 Is gedoopt het kint van Cirnelis Dirksz Prins en Maartjen Aarjens woonende op Luttjewinkel en is genaamt Jacob.
04-10-1722 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Droog en Maartjen Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Diewer Jans.
15-11-1722 Is gedoopt het kint van Claas Aarjensz Langeboer en Maartjen Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Aarjen.
17-12-1722 Is gedoopt het kint van Pieter Jacobsz Groot en Antje Jacobs woonende binnen Winkel en is genaamt Trijntje.
17-12-1722 Heeft Cornelis Dirksz Prins hemselver laten doopen en is genaamt Cornelis Dirksz Prins zijnde out 29 jaren woonende op Luttjenwinkel.
17-12-1722 Zijnde donderdag avont heeft Maartjen Willems woonende binnen Winkel haar selven laten doopen en wierde genaamt Maartjen Willems, out jaren.
25-12-1722 Zijnde kersdag is gedoopt het kint van IJsbrant Floorsz Vink en Aaltje Claas woonende binnen Winkel en is genaamt Floris.
04-02-1723 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Zijp en Maartjen Dirks woonende binnen Winkel en is genaamt Ettje.
07-03-1723 Is gedoopt het kint van Jan Wulmsz Koomen en Engeltje Sijmons woonende binnen Winkel en is genaamt Maartjen.
21-03-1723 Is gedoopt het kint van Gerrit Jansz en Jantjen Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Jan Gerritsz.
06-05-1723 Is gedoopt het kint van Cornelis Jacobsz Langereijs en Antje Aarjens woonende binnen Winkel en is genaamt Guurtje.
06-06-1723 Is gedoopt het kint van Claas Sijmonsz Claver en Maartjen Harmons woonende binnen Winkel en is genaamt Aaltje.
13-06-1723 Is gedoopt het kint van Aarjen Gerritsz Vries en Lijsabet Dirks woonende binnen Winkel en is genaamt Gerrit.
20-06-1723 Is gedoopt het kint van Arent Gerritsz en Neeltjen Sijmons woonende aan de Langereijs en is genaamt Claas.
20-06-1723 Is gedoopt het kint van Floris Gerritsz Winkel en Maartjen Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Maartjen.
27-06-1723 Is gedoopt het kint van Do Gerrardus Twisker en Aaltje Teunis woonende binnen Winkel en is genaamt Lambertus.
04-07-1723 Is gedoopt het kint van Aarjan Gerritsz Root en Geertje Claas woonende binnen Winkel en is genaamt Claas.
01-08-1723 Is gedoopt het kint van Egbert Hendriksz Mout en Trijntje Pieters woonende binnen Winkel en is genaamt Jan.
05-09-1723 Is gedoopt het kint van Aarjen Wulmsz Princen en Lijsbet Wulms woonende in de Weere en is genaamt Anne.
50-09-1723 Is gedoopt het kint van Hendrik Tijsz Stekelbos en Trijntje Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Tijs.
05-09-1723 Is gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz de Boer en Guurtje Braak woonende binnen Winkel en is genaamt Sijmon.
05-09-1723 Is gedoopt het kint van Jan Cornelisz Donker en Maartjen Gerrits woonende in een watermolen onder Winkel en is genaamt Cornelis.
12-09-1723 Is gedoopt het kint van Cornelis Jansz Breelant en Diewertjen Houwert woonende binnen Winkel en is genaamt Dieuwertjen.
12-09-1723 Is gedoopt het kint van Pieter Jansz Schoenmaker en Maartjen Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Jan.
19-09-1723 Is gedoopt het kint van Cornelis Jansz Swan en Lijsabet Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Jan Swan.
10-10-1723 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Cuijper en Geertje Winkel woonende op Luttjewinkel en is genaamt Anne Jans.
10-10-1723 Is gedoopt het kint van Pieter Floorsz Vink en Trijntje Huijberts woonende binnen Winkel en is genaamt Cornelis Wittebol.
24-10-1723 Is gedoopt het kint van Pieter Pietersz Bakker en Zijbrig Tomas woonende binnen Winkel en is genaamt Pieter.
07-11-1723 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Rutsen en Guurt Jacobs woonende binnen Winkel en is genaamt Pieter Jansz.
07-11-1723 Is gedoopt het kint van Jan Maartensz en Maartjen Geus woonende in een watermolen en i genaamt Maarten Jansz.
14-11-1723 Is gedoopt het kint van Jacob Hendriksz Prins en Maartjen Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Aafjen.
05-12-1723 Is gedoopt het kint van Jan Jacobsz Bakker en Neeltjen Harmons woonende binnen Winkel en is genaamt Jacob.
09-12-1723 Is gedoopt het kint van Claas Gerritsz Nouwboer en Maartjen Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Gerrit.
25-12-1723 Is gedoopt het kint van Cornelis Jacobsz Rik en Maartjen Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Cornelis.
26-12-1723 Is gedoopt het kint van Wulm Jansz Droog en Aafjen Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Antje.
20-01-1724 Is gedoopt het kint van Pieter Maartensz Slootemaker en Diewer Walravens woonende binnen Winkel en is genaamt Aaltje.
03-02-1724 Is gedoopt het kint van Aarjen Barentsz Houwert en Aaltje Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Barent.
06-02-1724 Is gedoopt het kint van Jan van Gieteren en Maartjen Jans woonende op Luttjenwinkel en is genaamt Dirk.
13-02-1724 Is gedoopt het kint van Jan Cornelisz Groot en Antje Jacobs woonende binnen Winkel en is genaamt Guurt.
12-03-1724 Is gedoopt het kint van Gerrit Wulmsz Thijs en Guurt Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Maartjen Gerrits.
25-03-1724 Is gedoopt het kint van Pieter Jansz Bakker en Trijntje Dirks woonende op Luttjewinkel en is genaamt Cornelis.
16-04-1724 Is gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz Groot en Trijntje Sijvers woonende binnen Winkel en is genaamt Aaltje.
30-04-1724 Is gedoopt het kint van Dirk Jansz Leek en Aaltje Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Dirk Leek.
02-07-1724 Is gedoopt het kint van Raijndert Raijertsz en Maartjen Gerrits woonende binnen Winkel en is genaamt Neeltjen.
09-07-1724 Is gedoopt het kint van Cornelis Pietersz Mars en Neel Jacobs woonende binnen Winkel en is genaamt Wulm.
09-07-1724 Is gedoopt het kint van Gerrit Jansz en Jantjen Jans woonende onder de banne van Winkel en is genaamt Jan Gertsz.
09-07-1724 Is gedoopt het kint van Sijmon Jansz Amels en Maartjen Cornelis woonende aan de Langereijs en is genaamt Jan Sijmonsz.
08-10-1724 Is gedoopt het kint van Jan Cornelisz Maat en Maartjen Hendriks woonende binnen Winkel en is genaamt Cornelis.
08-10-1724 Is gedoopt het kint van Claas Jansz Stam en Antje Jans woonende binnen Winkel en is genaamt Maartjen.
08-10-1724 Is gedoopt het kint van Isbrant Floorsz Vink en Aaltje Claas woonende binnen Winkel en is genaamt Maartjen.
15-10-1724 Is gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz de Boer en Guurtje Braak woonende in de Weere onder de banne van Winkel en is genaamt Cornelis.
22-10-1724 Is gedoopt het kint van Claas Sijmonsz Claver en Maartjen Harmens woonende binnen Winkel en is genaamt Sijmon.
22-10-1724 Is gedoopt het kint van Pieter Cornelisz Backer en Guurtje Pieters woonende binnen Winkel en is genaamt Pieter.
29-10-1724 Is gedoopt het kint van Maartjen Willems zijnde alhier tot Winkel een dienstmaijt en van geboorte van Lammertschaag en ’t kint is genaamt Jan.
29-10-1724 Is gedoopt het kint van Dirk Willemsz Coster en Maartje Cornelis woonende op Luttjenwinkel en is genaamt Cornelis.
26-11-1724 Is gedoopt het kint van Cornelia Jansz Rootjes en Griet Wilms woonende binnen Winkel en is genaamt Jan.
10-12-1724 Is gedoopt het kint van Dirk Wulmsz Camp en Guurt Kouris woonende binnen Winkel en is genaamt Louris.
17-12-1724 Is gedoopt het kint van Dirk Aarjensz Gorter en Dieuwertje Claas woonende binnen Winkel en is genaamt Aarjen Dirksz.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 02-05-2024.

Bron: RA Alkmaar – Winkel Inv.nr.3

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *