Winkel Dopen Gereformeerd 1697-1701

Winkel Dopen   1681 – 1719

Winkel Periode 1697– 1701.

06-01-1697 Is gedoopt het kint van Sijbrant Cornelisz Horn en Neeltje Adriaans woonende binnen Winckel en is genaamt Cornelis.
13-01-1697 Is gedoopt het kint van Cornelis Pietersz Doncker en Aafjen Jans woonende agter de kerk tot Winckel genaamt Meijns.
13-01-1697 Is gedoopt het kint van Jan Pietersz Nouweboer en Trijntje Jans woonende binnen Winckel en is genaamt Trijntje.
07-02-1697 Op dondersdag avont is gedoopt het kint van Pieter Adriaansz Schenk en Maartje Aarjens woonende op ’t Westent van Winckel genaamt Maartjen.
24-03-1697 Is gedoopt het kint van Sijmon Luijtjes burgemaaster en Guurtje Claas Egmonts tot Winckel genaamt Maartjen.
24-03-1697 Is gedoopt het kint van Jan Evertsz Bandt , schoolmeester tot Winckel en Neeltjen Volkerts en is genaamt Maartjen.
31-03-1697 Is gedoopt het kint van Jan Jacobsz Timmerman en Maartje Jacobs Stadt woonende tot Winckel en genaamt Jacob.
28-04-1697 Is gedoopt het kint van Gerrit Pietersz Nouweboer en Griet Pieters woonende op ’t Westendt in Winkel, genaamt Pieter.
05-05-1697 Is gedoopt het kint van Maarten Pietersz Klaijenburg en Diewer Sijbrants woonende binnen Winkel en ganaamt Claas.
12-05-1697 Is gedoopt het kint van Adriaan Cornelisz Fijnkarrel en Reijnouw Sijmons Groot eoonende agter de kerck tot Winkel en is genaamt Kornelis.
16-06-1697 Is gedoopt het kint van Cornelis Dirkz Koning en Trijntje Jans woonende op Limmersgouw en genaamt Dirk.
30-06-1697 Is gedoopt het kint van Pieter Gerritsz Duijn en Vroutje Evers Brouwers woonende binnen Winckel en is genaamt Gerrit.
07-07-1697 Is gedoopt het kint van Claas Pieters alias Schout en Griet Aarjens op Westent van Winckel en is genaamt Pieter. Den 28 dito vereenigt in den egt voor ’t geregt.
21-07-1697 Is gedoopt het kint van Louweris Gerritsz Kroon en Antje Claas woonende binnen Winckel en is genaamt Trijntje.
04-08-1697 Is gedoopt het kint van Jan Jacobsz Knol en Trijntje Remments woonende in de Bos tot Winckel en is genaamt Sijmon.
11-08-1697 Is gedoopt het kint van Cornelis Vredericksz Verwer en Diewer Cornelis woonende binnen Winckel en is genaamt Cornelis.
01-09-1697 Is gedoopt het kint van Floris Jansz Vink en Diewer Isbrants woonende agter de kerk tot Winckel en is genaamt Jacob.
01-09-1697 Is gedoopt het kint van Cornelis Dirksz Maat en Trijntje Cornelis woonende binnen Winckel en genaamt Maartjen.
01-09-1697 Is gedoopt het kint van Cornelis Jansz Dekker en Meijnsje Pieters woonende binnen Winckel en genaamt Jan.
15-09-1697 Is gedoopt het kint van Jacob Jacobsz Fik en Trijntje Gerrits woonende agter de kerk tot Winckel en is genaamt Cornelis.
20-10-1697 Is gedoopt het kint van Jan Claasz Sijp en Maartje Jans woonende binnen Winckel en is genaamt Anne.
10-11-1697 Is gedoopt het kint van Claas Sijpsz en Diewer Davits woonende agter de kerk tot Winckel en is genaamt Neeltje.
01-12-1697 Is gedoopt het kint van Harmen Claasz de Boer en Anna Aarjans woonende op Lutjewinckel en is genaamt Guertje.
05-12-1697 Sijnde dondersdag avondt is gedoopt het kint van Barent Adriaansz Hauwert en Trijn Jansz Koorns woonende binnen Winckel en is genaamt Aarjen.
22-12-1697 Is gedoopt het kint van Cornelis Pietersz Bakker en Grietje Cornelis Mars woonende binnen Winckel en is genaamt Trijntje.
26-01-1698 Is gedoopt het kint van Hendrik Cornelisz Prins en Aaf Jacobs woonende binnen Winckel en is genaamt Grietje.
09-02-1698 Jan Jansz Droogen en Diewer Willems Ruijls woonende agter de kerk tot Winckel en is genaamt Willem.
27-02-1698 Sijnde dondersdag avondt heeft Aldert Cornelisz Korfmaker hemselven laten doopen op de belijdenis van sijn geloof, gebooren anno 1674 den 30 maart en genaamt als boven Aldert Cornelisz.
02-03-1698 Is gedoopt het kint van Claas Lakenman en Anne Jans Oudejans woonende binnen Winckel genaamt Guertje.
06-04-1698 Is gedoopt het kint van Pieter Jansz Koomen en Trijntje Jans woonende tot Nieuwe Nierop en is genaamt Maartjen.
13-04-1698 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Coning en Guurtje Harmens woonende op Lutjewinckel en is genaamt Guurtje.
20-04-1698 Is gedoopt het kint van Adriaan Volkertsz en Trijntje Dirks woonende op Lutjewinckel en is genaamt Maartjen.
04-05-1698 Is gedoopt het kint van schipper Floris Jansz Groot en Antje Jans van Embden woonende binnen Winckel en is genaamt Jan.
11-05-1698 Is gedoopt het kint van Gerrit Cornelisz de Vries en Trijntje Adriaans woonende binnen Winckel en is genaamt Jan.
01-06-1698 Den eerste junij is gedoopt het kint van Jan Evertsz Bandt, schoolmeester ende coster binnen Winckel en Neeltje Volakers en is genaamt Guertje.
06-07-1698 Is gedoopt het kint van Claas Ariaansz Timmermn en Trijntje Jans Kuijpers woonende tot Winkel en is genaamt Jan.
13-07-1698 Is gedoopt het kint van Hendrik Cornelisz Kok en Reijnuw Claas Vaders woonende binnen Winckel en is genaamt Maartjen.
20-07-1698 Is gedoopt het kint van Cornelis Sijmonsz Raaphorst en Maartje Maartens woonende agter de kerk en is genaamt Aafjen.
17-08-1698 Is gedoopt het kint van schipper Jan Pietersz Werker en Diewer Claas woonende binnen Winckel en is genaamt Trijntje.
17-08-1698 Is gedoopt het kint van Pieter Maartensz Snijder en Anne Aarjens woonende binnen Winckel genaamt Jantje.
31-08-1698 Is gedoopt het kint van Gerrit Adriaansz Root en Aagtje Jans woonende op Westend tot Winckel en is genaamt Adriaan.
14-09-1698 Is gedoopt het kint van Dirk Jacobsz Rensjen en Anne Thijsis woonende binnen Winckel en is genaamt Thijs.
21-09-1698 Is gedoopt het kint van Sijmon Abrahamsz Nierop en Maartje Gerrits woonende binnen Winckel genaamt Abraham.
28-09-1698 Is gedoopt het kint van Gerrit Pietersz Nouweboer en Griet Pieters woonende Westend tot Winckel en genaamt Claas.
28-09-1698 Is gedoopt het kint van Jan Jansz de Wit en Neel Pieters woonende binnen Winckel en is genaamt Pieter.
28-09-1698 Is gedoopt het kint van schipper Jan Aldersz de Graaf en Sara Jans Bandt woonende in de Bos tot Winckel genaamt Johannes.
05-10-1698 Is gedoopt het kint van Abraham Pietersz Jonkwaart en Antje Roelofs woonende binnen Winckel en is genaamt Pieter.
19-10-1698 Is gedoopt het kint van Willem Jansz Waterhaalder en Maartjen Cornelis woonende onder Dijk tot Winckel genaamt Grietje.
19-10-1698 Is gedoopt het kint van  Jan Pietersz Nouweboer en Grietje Michiels woonende binnen Winkel en is genaamt Dirk.
26-10-1698 Is gedoopt het kint van Lambert Pietersz de Wever eb Neeltje Monkes woonende binnen Winkel en is genaamt Pieter.
02-11-1698 Is gedoopt het kint van Adriaan Pietersz Nouweboer en Trijn Willems woonende binnen Winkel en is genaamt Willem.
02-11-1698 Is gedoopt het kint van schipper Dirk Jansz Koorn en Maartje Claas woonende binnen Winkel en is genaamt Lijsbet.
16-11-1698 Is gedoopt het kint van Claas Sipsz en Diewer Jacobs Davids woonende agter de kerk tot Winkel is genaamt Jacob.
16-11-1698 Is gedoopt het kint van Jacob Zijverts en Neel Claas Schram woonende agter de kerk tot Winkel en is genaamt Trijntje.
16-11-1698 Is gedoopt het kint van Cornelis Jansz Hovenier en Anne Dirks woonende binnen Winckel en is genaamt Jan.
14-12-1698 Is gedoopt het kint van Adriaan Jansz Otter en Guertje Jans woonende in een van de strijkmoolens in de banne van Winckel en is genaamt Maartjen.
11-12-1698 Sijnde dondersdag avont is gedoopt het kint van Simon Luijtjesz, regerend schepen, en Guertje Claas Egmondt woonende binnen Winckel en is genaamt Grietje.
18-12-1698 Sijnde dondersdag avont is gedoopt het kint van Sijbrant Cornelisz Horn en Neel Arijaans woonende binnen Winckel, genaamt Lijsbet.
22-01-1699 Sijnde dondersdag avont is gedoopt het kint van Aarjen Sijmonsz en Anne Cornelis woonende op Lutjewinkel en is genaamt Zijmon.
15-03-1699 Is gedoopt het kint van Pieter Gerritsz Duijn en Vroutjen Evers Brouwers woonende binnen Winkel en is genaamt Grijetje.
22-03-1699 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Knol en Trijntje Rembrants woonende in de Bos tot Winkel en is genaamt Lijsabet.
22-03-1699 Is gedoopt het kint van Gerrit Jansz Waterhaalder en Neeltje Gerrits woonende binnen Winkel en is genaamt Aaltje.
29-03-1699 Is gedoopt het kint van Arijaan Pietersz Wortel en Maartjen Aarjens woonende tot Niedorp genaamt Lijsbet.
29-03-1699 Is gedoopt het kint van Pieter Dirksz Vokels en Maartjen Michiels woonende tot Niedorp en is genaamt Maartjen.
05-04-1699 Is gedoopt het kint van Cornelis Jansz Dekker en Maijnsje Pieters woonende binnen Winkel en is genaamt Aaltje.
26-04-1699 Is gedoopt het kint van Claas Dirksz Kruijt en Guertje Sijtjes woonende binnen Winkel en is genaamt Grietje.
26-04-1699 Is gedoopt het kint van Aarjen Cornelisz Fijnkarrel en Reijnou Sijmons Groot woonende agter de kerk tot Winckel en is genaamt Trijntje.
20-05-1699 Is gedoopt het kint van Claas Pieter Nanning en Griet Aarjens woonende binnen Winckel en is genaamt Geertje.
28-05-1699 Hemelvaartsdag is gedoopt het kint van Willem Jansz en Maartjen Hendriks Moeijes woonende op Lutjewinkel en is genaamt Engeltje.
12-07-1699 Is gedoopt het kint van Jan Maartensz Otter, chirurgijn, en Aaltje Gerrits woonende binnen Winkel en is genaamt Gerrit.
23-08-1699 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Droogjes en Diewer Willems woonende binnen Winkel Onderdijk genaamt Willem.
20-09-1699 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Wit en Neel Pieters woonende binnen Winckel en is genaamt Diewer.
27-09-1699 Is gedoopt het kint van Jan Claasz Snijder en Maartjen Jans woonende binnen Winckel en is genaamt Trijntje.
11-10-1699 Is gedoopt het kint van Floris Jansz Vink en Diewer Isbrants woonende agter de kerk tot Winckel en is genaamt Aagtje.
25-10-1699 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Keuning en Guertje Harmens woonende op Lutjewinckel en is genaamt Trijntje.
15-11-1699 Is gedoopt het kint van Jan Evertsz Bandt en Neeltje Volkerts, schoolmeester binnen Winckel, gestorven soo als het op de selfde dag soude gedoopt worde en genaamt worden met de naam van Jan.
29-11-1699 Is gedoopt het kint van Jan Jacobsz Timmerman en Maartjen Jacobs Stads woonende binnen Winckel genaamt Cornelis.
06-12-1699 Is gedoopt het kint van Jan Tijsz Bijpost en Trijntje Jans Koorns woonende tot Niedorp en is genaamt Tijsje.
10-12-1699 Sijnde dondersdag avont is gedoopt het kint van Dirk Cornelis Kistemaker en Antje Pieters Mars woonende binnen Winckel en is genaamt Arijaan.
13-12-1699 Is gedoopt het kint van Aldert Cornelisz Korfmaker en Trijntje Pieters woonende bij de kerk tot Winckel en is genaamt Guertje.
17-12-1699 Is gedoopt het kint van Claas Sipsz en Diewer Jacobs Davidts woonende agter de kerk genaamt Trijntje.
25-12-1699 Sijnde karsdag is gedoopt het kint van Cornelis Jansz Locke en Neel Pieters Joris woonende binnen Winckel en is genaamt Maartjen.
01-01-1700 Is gedoopt het kint van Claas Jacobsz Moeijes en Antje Gerrits woonende binnen Winckel en genaamt Trijntje.
10-01-1700 Is gedoopt het kint van Willem Davitsz Moolenaar en Guurtje Jans woonende onder Winckel en genaamt Neeltje.
14-01-1700 Dondersdag avondt is gedoopt het kint van Jan Dirksz Coster en Anne Jans Broeders woonende in de Bos, genaamt Grietje.
04-02-1700 Dondersdag avont is gedoopt het kint van Cornelis Verwer en Diewer Cornelis woonende tot Winckel, genaamt Bregt.
21-02-1700 Is gedoopt het kint van Adriaan Volkertsz en Trijntje Dirks woonende op Lutjewinckel en is genaamt Trijntje.
28-03-1700 Is gedoopt het kint van Cornelis Jansz Dekker en Meijnsje Pieters woonende in Winkel en is genaamt Jan.
04-04-1700 Is gedoopt het kint van Jan Jacobsz Knol en Trijntje Remmes woonende in de Bos en sijn genaamt Abraham en Isaak.
16-05-1700 Is gedoopt het kint van Cornelis Pietersz Donker en Aafje Jans woonende agter de kerk tot Winckel en genaamt Meijnsje.
20-05-1700 Sijnde hemelvaartsdag is gedoopt het kint van Huijbert Jansz en Aaltje Cornelis Wittebol woonende onder Dijk in de ban van Winckel is genaamt Trijntje.
30-05-1700 Is gedoopt het kint van Arijaan Pietersz Nouweboer en Trijntje Willems woonende in Winkel en is genaamt Trijntje.
13-06-1700 Is gedoopt het kint van Cornelis Pietersz Bakker en Grietje Cornelis Mars woonende binnen Winckel en is genaamt Maartje.
01-08-1700 Is gedoopt het kint van Mr. Abraham Jonkwaart en Antje Roelofs woonende binnen WInckel is genaamt Trijntje.
05-09-1700 Is gedoopt het kint van Floris Dirksz Hulder en Jantje Cornelis woonende in Winkel en is genaamt Dirck.
19-09-1700 Is gedoopt het kint van Sipke Thommesz en Trijntje Cornelis Wittebols woonende agter de kerk in Winkel en is ganaamt Ariaantje.
10-10-1700 Is gedoopt het kint van Claas Dirksz Hulder en Guertje Sijtjes woonende in Winckel en is genaamt Grietje.
17-10-1700 Is gedoopt het kint van Cornelis Jansz Korfmaker en Maartje Aarjens woonende op ’t Westent tot Winckel, genaamt Jan.
31-10-1700 Heeft Lijsbet Cornelis Ruttes? het kint laten doopen van haar dochter Trijntje Jans, den egte vader van ’t kint tot nog toe niet geweten, woonende binnen Winckel, is genaamt Jantje
14-11-1700 Is gedoopt het kint van Claas Pietersz Nannings en Griet Arijaans woonende binnen Winckel en is genaamt Geertje.
14-11-1700 Is gedoopt het kint van Jacob Sijvertsz en Neeltje Claas Schrams woonende agter de kerk tot Winckel en is genaamt Guertje.
05-12-1700 Is gedoopt het kint van Sijmon Luijtjesz, burgemeester, en Grietje Claas Egmondts woonende binnen Winckel en is genaamt Trijntje.
12-12-1700 Is gedoopt het kint van Jan Pietersz Nouweboer en Grietje Michiels woonende binnen Winckel, is genaamt Aaltje.
09-01-1701 Is gedoopt het kint van Cornelis Jacobs Langerijs en Antje Arijaans woonende binnen Winckel en is genaamt Arijaan.
16-01-1701 Is gedoopt het kint van Jan Aldertsz de Graaf en Zara Jans Bandts woonende binnen Winckel en is genaamt Zijtjen.
16-01-1701 Is gedoopt het kint van Lambert Pietersz Wever en Neeltje Monkes woonende binnen Winckel en is genaamt Claas.
13-02-1701 Is gedoopt het kint van Gerrit Pietersz Nouweboer en Grietje Cornelis woonende op ’t Westendt van Winckel , genaamt Trijntje.
13-02-1701 Is gedoopt het kint van Claas Cornelisz Kistemaker en Trijntje Harks woonende binnen Winckel en is genaamt Cornelis.
17-02-1701 Sijnde dondersdag avont is gedoopt het kint van Sijbrant Cornelisz Horn en Naaltje Arijaans woonende binnen Winckel en is genaamt Arijaan.
20-03-1701 Sijn gedoopt twee kinderen van Jan Jansz Wits en Neeltje Pieters woonende binnen Winckel genaamt Jan en Pieter.
03-04-1701 Is gedoopt het kint van Jan Dirksz Coster en Anne Jans Broeders woonende in de Bos tot Winckel en is genaamt Grietje.
12-06-1701 Is gedoopt het kint van Wullem Davitsz Moolenaar en Guertje Jans woonende in de Bos tot Winckel en is genaamt Neeltje.
19-06-1701 Is gedoopt het kint van Cornelis Jansz Dekker en Meijnsje Pieters woonende binnen Winckel en is genamt Maartjen.
31-07-1701 Is gedoopt het kint van Aldert Cornelisz Korfmaker en Trijntje Pieters woonende binnen Winckel en is genaamt Tijke.
07-08-1701 Is gedoopt het kint van Arijaan Cornelisz Fijnekarrel en Raijnou Sijmons woonende agter de kerk tot Winckel, genaamt Pieter.
21-08-1701 Is gedoopt het kint van Gerrit Cornelisz de Vries en Trijntje Aarjens woonende binnen Winckel en is genaamt Jan.
04-09-1701 Is gedoopt het kint van Claas JAcobsz Moeijes en Antje Gerrits woonende binnen Winkel en is genaamt Geertje.
18-09-1701 Is gedoopt het kint van Pieter Gerritsz Duijn en Vroutjen Brouwers woonende binnen Winckel en is genaamt Gerrit.
25-09-1701 Is gedoopt het kint van Jan Garmentsz Schoenmaker en Maartjen Maijers woonende op Lutjewinckel en is genaamt Jantjen.
25-09-1701 Is gedoopt het kint van Gerrit Pietersz Nieuboer en Grietje Pieters woonende binnen Winckel en is genaamt Trijntje.
02-10-1701 Is gedoopt het kint van Floris Dirksz Cruijt en Jantjen Cornelis woonende binnen Winckel en is genaamt Cornelis.
16-10-1701 Is gedoopt het kint van Floris Jansz Vink en Dieuwer IJsbrants woonende binnen Winckel en is genaamt Dirk.
16-10-1701 Is gedoopt het kint van den overleden Floris Janz Groot en Antje van Embden woonende binnen Winckel en is genaamt Floris Groot.
23-10-1701 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Droog en Diewer Ruijls woonende binnen Winckel en is genaamt Maartjen.
04-12-1701 Is gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz Schrijver en Jacobjen Cornelis woonende binnen Winkel en is genaamt Jan.
18-12-1701 Is gedoopt het kint van Aarjen Pietersz Nieuweboer en Trijn Willems woondne binnen Winkel en is genaamt Lijsabet.
18-12-1701 Is gedoopt het kint van Jan Jansz Koning en Guurtje Harmens woonende binnen Winkel en is genaamt Anne.
25-12-1701 Is gedoopt het kint van Abraham Jonkwaart en Antje Roelofs woonende binnen Winkel en is genaamt Pieter.
25-12-1701 Is gedoopt het kint van Jan Jacobsz Knol en Trijn Remmes woonende binnen Winkel en is genaamt Maartjen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 23-04-2024.

Bron: RA Alkmaar – Winkel Inv.nr.2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *