Winkel Dopen Gereformeerd 1686-1690

Winkel Dopen   1681 – 1719

Winkel Periode 1686– 1690.

06-01-1686 Heeft Pieter Lammersz Coninck woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijntje.
10-02-1686 Heeft Cornelis Pietersz Guster woonende op Lutjenwinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Guiert.
24-02-1686 Heeft Cornelis Pietersz Doncker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
28-02-1686 Op dondersdagh avent heeft Rens Gerritsz woonende binnen Winckel zijn twee kinderen laten doopen d’een is genaemt Trijntje, d’ander Guiertje.
28-02-1686 Heeft Henderick Cornelisz Prins woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
17-03-1686 Heeft Jan Pietersz Breelant woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
31-03-1686 Heeft Jan Pietersz Amels woonende op de Wijsent in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
21-04-1686 Heeft onse Domene Helms woonendebinnen Winckel sijn kint selver gedoopt en is genaemt Jacobus.
21-04-1686 Heeft Jan Jansz Knol woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsebet.
09-06-1686 Heeft Aerien Freecksz Snijer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Grietjen.
16-06-1686 Heeft Commandeur Jan Swan woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Louris.
07-07-1686 Heeft Jacob Hendericksz woonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
21-07-1686 Heeft de huijsvrouw van Aris Ploeger woonende binnen Winckel haer kint laten doopen en is genaemt Griet.
04-08-1686 Heeft Sijvert Pietersz Broer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Sijmen.
18-08-1686 Heeft Claes Eijntsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
08-09-1686 Heeft Gerrit Vriesman woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aerien.
08-09-1686 Heeft Cornelis Frericksz Verwer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
22-09-1686 Heeft Claes Jacobsz van der Meer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
06-10-1686 Heeft Cornelis Cornelisz Mars woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
06-10-1686 Heeft Wullem Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
13-10-1686 Heeft Pieter Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt IJfje.
27-10-1686 Heeft Cornelis Aeriensz Moertje zijn kint laten doopen en is genaemt Pietertjen.
27-10-1686 Heeft Cornelis Jansz Neertjen woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
01-12-1686 Heeft Aerien Claes woonende tot Eertswoud zijn kint tot Winckel laten doopen en is genaemt Aef.
22-12-1686 Heeft Harmen Claesz woonende op Lutjenwinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
22-12-1686 Heeft Dirck Gerritsz woonende op Lutjenwinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
01-01-1687 Op Nieuwjaersdach heeft Claes Lammertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsabet.
23-02-1687 Heeft Wulm Jacobsz Sluijs woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
23-03-1687 Heeft Domine Helms woonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
06-04-1687 Heeft Giel Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsabet.
04-05-1687 Heeft Mr. Jan Brugh wonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Vrouwtje.
04-05-1687 Heeft Jan Germentsz wonende tot Lutjenwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Garment.
04-05-1687 Heeft Jaep Wieringh wonende tot Aertswoud zijn kint in Winckeler kerck laten doopen en is genaemt Geertje.
18-05-1687 Heeft de vrouw van Cornelis Backer wonende op Lutjewinckel haer kint laten doopen en is genaemt Trijn.
25-05-1687 Heeft Jacop Aldertsz Schuijt zijn kint laten doopen en is genaemt Aldert.
22-06-1687 Heeft Sijmon Klaasz wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Hendrick.
22-06-1687 Heeft een schamele vrouw haer kint in Winckeler kerck laten doopen en is genaemt Jantje.
06-07-1687 Heeft Harmen Jansz Smit wonende tot Winckel in de Bosch zijn kint laten doopen en is genaemt Aldert.
06-07-1687 Heeft Luckas Wilmsz onende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Wulm.
20-07-1687 Heeft Pieter Heijndricksz wonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijntje.
27-07-1687 Heeft Sijvert Pietersz Broer wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijntje.
03-08-1687 Heeft Klaes Pietersz Amels wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
17-08-1687 Heeft Jacop Jansz Backer wonende in de Bosch tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
24-08-1687 Heeft Pieter Aejansz wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
31-08-1687 Heeft Cornelis Pietersz Guster wonende in Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
14-09-1687 Heeft Aerjan Jansz wonende op Lutjewinckel in de watermolen in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
09-11-1687 Heeft Jan Pietersz Amels wonende op de Wijsent in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
23-11-1687 Heeft Cornelis Doncker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
30-11-1687 Heeft Jan Wulmsz Swaan tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
14-12-1687 Heeft Cornelis Cornelisz Sluijs wonende tot Nieuwe Niedorp zijn kint in Winckelder kerck laten doopen en is genaemt Cornelis.
01-01-1688 Op nieuwjaarsdagh heeft Gerrit Pietersz Gorter wonende binnen WInckel in de Bosch zijn kint laten doopen en is genaemt Sijmon.
08-02-1688 Heeft Sijvert Schagen, secretaris tot Winckel zijn twee kinderen laten doopen en het een is genaamt Neeltje en hat ander Guertje.
29-02-1688 Heeft Harmen Claasz wonende op Lutjewinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Aerjan.
07-03-1688 Heeft Jan Cornelisz wonende in de Wijsenhorn in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Hendrick.
21-03-1688 Heeft Jan Jacobsz Bloem woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Maartjen.
04-04-1688 Heeft Pieter Jansz wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Jan.
11-04-1688 Heeft Cornelis Pietersz Knaapjes wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Reijnuw.
25-04-1688 Heeft Jan Pietersz wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Jan.
02-05-1688 Heeft Jacop Aldertsz Schuijt wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Aldert.
16-05-1688 Heeft Wulm Pietersz Bruijn wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Neel.
16-05-1688 Heeft Claas Jacopsz binnenwercker wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Pieter.
16-05-1688 Heb ick Mr. Jan Blanck wonende binnen Winckel mijn kint laten doopen en is genaamt Guertje.
16-05-1688 Heeft Jan Jacopsz Elsen wonende binnen Winckel in de Bosch zijn kint laten doopen en is genaamt Jacop.
23-05-1688 Heeft Domine Helms wonende binnen Winckel zijn kint selfe gedoopt en is genaamt Johannis.
23-05-1688 Heeft Dirck Arisz de Jongh wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Pieter.
23-05-1688 Heeft Hendrick Cornelisz Prins wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Jacop.
06-06-1688 Heeft Pieter Cornelisz Drooger wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Aerjan.
13-06-1688 Heeft Wulm Jansz wonende binnen Winckel op het Kerckhof zijn kint laten doopen en is genaamt Dirck.
25-07-1688 Heeft Heijndrick Abramsz wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Aechtje.
01-08-1688 Heeft Huijbert Jansz wonende binnen Winckel onder de Zeedijck zijn kint laten doopen en is genaamt Jacop.
08-08-1688 Heeft Sijvert Pieter Broersz wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Sijmon.
29-08-1688 Heeft Klaas Heijnsz wonende binnen Winckel in de Bosch zijn kint laten doopen en is genaamt Dirck.
05-09-1688 Heeft Jan Jacopsz Knol wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Claas.
12-09-1688 Heeft Cornelis Jansz Moejes wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Maartjen.
19-09-1688 Heeft Gert Cornelisz Vries wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Pieter.
26-09-1688 Heeft Cornelis Vreedricksz Verwer zijn kint laten doopen en is genaamt Grietje.
21-11-1688 Heeft Gert Jansz wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Trijn.
03-02-1689 Op donderdagh avont heeft Jan Garmentsz wonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaamt Lijsabet.
03-02-1689 Heeft Cornelis Jansz Keijneman wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Anne.
10-02-1689 Heeft Pieter Gertsz wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Gangelis.
24-02-1689 Heeft Mr. Jan Brugh wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Pieter.
24-02-1689 Heeft Cornelis Jacopsz ?? wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Jacop.
06-03-1689 Heeft Aerjan Jansz Otter wonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaamt Marij.
20-03-1689 Heeft Claas Pietersz Amels wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Pieter.
10-04-1689 Heeft Jan Claasz Snijder wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Jan.
27-04-1689 Heeft Michiel Jansz Dufleijder wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Anne.
08-05-1689 Heeft de weduwe van Pieter Jansz Mul wonende op Lutjewinckel haar kindt laten doopen en is genaamt Antje.
12-06-1689 Heeft Jan Lucksz wonende binnen Winckel onder de eedijk zijn kint laten doopen en is genaamt Dirck.
26-06-1689 Heeft Pieter Jansz wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Maartjen.
03-07-1689 Heeft Wulm Jacopsz Sluijs wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Cornelis.
10-07-1689 Heeft Jan Cornelisz wonende tot Nieuwe Niedorp zijn kint laten doopen en is genaamt Trijn.
10-07-1689 Heeft Cornelis Jansz wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Pieter.
17-07-1689 Heeft Cornelis Dircksz Koningh wonende op de Limmersgouw in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Lijsabet.
24-07-1689 Heeft Sijvert Pieter Broersz wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Anna.
07-08-1689 Heeft Barent Aerjansz Schoenmaker wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Dieuwer.
07-08-1689 Heeft Jacob Jansz Backer wonende in de Bosch binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Marij.
07-08-1689 Heeft Jan Pietersz Amels wonende op de Wijsent in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Trijn.
07-08-1689 Heeft Jacob Jansz Backer wonende binnen Winckel in de Bosch zijn kint laten doopen en is genaamt Lijsabet.
04-09-1689 Heeft Jacob Sijversz wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Maartjen.
02-10-1689 Heeft Floris Vinck wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Maartjen.
20-11-1689 Heeft Cornelis Cornelisz Schrijver wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Jan.
27-11-1689 Heeft Pieter Maartensz Slootemaker wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Maarten.
04-12-1689 Heeft Jan Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Aachtje.
18-12-1689 Heeft Jacob Aldertsz Schuijt wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Maarten.
08-01-1690 Heeft Cornelis Pietersz Doncker wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Jan.
08-01-1690 Heeft Cornelis Jansz Backer wonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaamt Jan.
15-01-1690 Haaft Maarten Pietersz Cleijenburgh wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt IJsbrandt.
23-02-1690 Heeft Cornelis Sijmonsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Sijmon.
26-03-1690 Heeft Jacob Rick wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Grietje.
26-03-1690 Heeft Wulm Jansz wonende op het Kerckhof binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Trijn.
02-04-1690 Heeft Hendrick Cornelisz Prins woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Dirck.
28-05-1690 Heeft Domini Helms wonende binnen Winckel zijn kint selfs gedoopt en is genaamt Wendelina.
09-07-1690 Heeft Dirck Cornelisz Kistemaker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Cornelis.
16-07-1690 Heeft Wulm Cornelisz Linnenwercker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Lijsabet.
27-07-1690 Op bededagh heeft Cornelis Jansz Bijkerk woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Maartjen.
17-09-1690 Heeft Cornelis Fredricksz Verwer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Jan.
17-09-1690 Heeft Jan Gertsz Nieuweboer woonende op Lutjewinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Gert.
24-09-1690 Heeft Mr. Jan Brugh, chirurgijn tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Baart.
01-10-1690 Heeft Harmen Claesz wonende op Lutjewinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Aerjan.
01-10-1690 Heeft Sijmon Luijtjesz wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Cornelis.
22-10-1690 Heeft Pieter Aerjansz Schoenmaker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Jan.
22-10-1690 Heeft Aerjan Jansz Otter woonende op Lutjewinckel in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Anne.
29-10-1690 Heeft Gert Cornelisz Vries woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Maartjen.
19-11-1690 Heeft Jan Pietersz Amels wonende op de Wijsent in de banne van Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Jan.
19-11-1690 Heeft Jan Dircksz Nient woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Maartjen.
26-11-1690 Heeft Jan Jacobsz Elfen woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Cornelis.
26-11-1690 Heeft Gert Jansz Waterhaalder wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Maarten.
10-12-1690 Heeft Sijvert Pietersz Broers woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Sijmon.
14-12-1690 Heeft Floris Jansz Vinck woonende binnen Winckel hem selver laten doopen oudt zijnde omtrent 36 jaren.
21-12-1690 Heeft Aris Dircksz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Jan.
24-12-1690 Heeft Huijbert Jansz woonende onder de Zeedijck binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaamt Jaap.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 20-04-2024.

Bron: RA Alkmaar – Winkel Inv.nr.2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *